เค้าโครง ค้นคว้าอิสระ

747
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
747
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เค้าโครง ค้นคว้าอิสระ

  1. 1. เค้ าโครงการศึกษาค้ นคว้าอิสระผู้ศึกษาค้ นคว้า นายฉัตรชัย บุญกล่า อาจารย์ทปรึกษาการศึกษาค้ นคว้าอิสระ ี่ปริญญา บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) ดร.พัชนี จันทร์ น้อยสาขาวิชา การจัดการการบิน รองศาสตราจารย์ปภัสสร ผลเพิ่มปี การศึกษา 2555ชื่อเรื่อง ความคาดหวังต่อองค์ประกอบเว็บไซด์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในอุตสาหกรรม สายการบินของผูใช้บริ การอินเตอร์ เน็ตในกรุ งเทพมหานคร ้ EXPECTATION FOR COMPONENT OF E-COMMERCIAL WEBSITE OF AIRWAY INDUSTRIAL OF THE INTERNET USER IN BANGKOK.

×