แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน

on

  • 1,485 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,485
Views on SlideShare
1,485
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน Document Transcript

  • 1. แบบประเมินโครงการสั มมนาด้ านการบิน เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมธุ รกิจการบินของไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน 2558 (Aviation Management Towards Asean Economic Community 2015 ) วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น : 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 5 4 3 2 1 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน 2. การต้อนรับและอานวยความสะดวกของผูจดสัมมนา ้ั 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสัมมนา 4. ความเหมาะสมของสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก 5. การบริ การของอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 6. การเตรี ยมตัวและความพร้อมของวิทยากร 7. วิทยากรบรรยายได้ชดเจน ตรงประเด็น ั 8. ประโยชน์ที่ท่านได้รบจากการสัมมนาครั้งนี้ ั 9. ความพอใจที่ท่านได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ 10. สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ข้ อเสนอแนะเพิมเติม ่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………