แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน

3,104 views
2,273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินโครงการสัมมนาด้านการบิน

  1. 1. แบบประเมินโครงการสั มมนาด้ านการบิน เรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมธุ รกิจการบินของไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน 2558 (Aviation Management Towards Asean Economic Community 2015 ) วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น : 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 5 4 3 2 1 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน 2. การต้อนรับและอานวยความสะดวกของผูจดสัมมนา ้ั 3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสัมมนา 4. ความเหมาะสมของสถานที่ และอุปกรณ์อานวยความสะดวก 5. การบริ การของอาหารว่างและเครื่ องดื่ม 6. การเตรี ยมตัวและความพร้อมของวิทยากร 7. วิทยากรบรรยายได้ชดเจน ตรงประเด็น ั 8. ประโยชน์ที่ท่านได้รบจากการสัมมนาครั้งนี้ ั 9. ความพอใจที่ท่านได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ 10. สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ข้ อเสนอแนะเพิมเติม ่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

×