η εποχή των πατριαρχών

9,971 views
10,075 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9,195
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η εποχή των πατριαρχών

  1. 1. ΚΕΦΆΛΑΙΟ Α΄ Η εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεΰςμό ςτην πίςτη ςτον ένα Θεό
  2. 2. Χωροχρονική ένταξη
  3. 3. Πατριάρχεσ  Γζνεςθ: το πρώτο βιβλίο τθσ Π.Δ.   19οσ ζωσ 15οσ αι. π.Χ. Πότε; Αβραάμ – Ιςαάκ – Ιακώβ – Ιωςιφ         Ποιοί; Μζςθ Ανατολι – Μεςοποταμία     Πού; κοιτίδα λαών και πολιτιςμών  ανάπτυξθ γεωργίασ  χριςθ μετάλλων  χτίςιμο, οχφρωςθ πόλεων  ανάπτυξθ πολιτιςμοφ  ανάπτυξθ πνευματικισ ηωισ  ανάπτυξθ εμπορίου  διάδοςθ ιδεών και κρθςκειών Γιατί;
  4. 4. Μζςθ Ανατολι – Μεςοποταμία     κοιτίδα λαών και πολιτιςμών ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ
  5. 5. Πώσ ζούςαν οι Πατριάρχεσ µέςα ς’ αυτό το περιβάλλον;
  6. 6. Πατριάρχεσ  νομάδεσ  Πατριά = ομάδα ανκρώπων που  κατάγονταν από τον  ίδιο πρόγονο Αρχθγόσ = Πατριάρχθσ
  7. 7. Στη Χαρράν αρχίζει η ιςτορία των Πατριαρχών µε την κλήςη ενόσ αφανούσ ςηµίτη*, του Αβραάµ, από το Θεό. Είναι η ιςτορία που διαδραµατίζεται*καθώσ οι Πατριάρχεσ πορεύονται ςυνεχώσ: από τη Χαρράν έωσ τη Χαναάν Χαρράν Νινευί Αςςούρ Μάρι Ακκάδ Σούςα Ιεριχώ Μέςα ςτο πολυθεΰςτικό περιβάλλον τησ Ουρ, µιασ πόλησ ςτη δυτική όχθη του Ευφράτη, ζούςε η ηµινοµαδική* πατριά του Θάρα, πατέρα του Αβραάµ. Ο Θάρα µε όλη του την οικογένεια µετανάςτευςε ςτη Χαρράν. Ουρ

×