Pöysä 10.1.2013 plain

273 views
241 views

Published on

Ville Pöysän alustus Nuorisotyön tutkimus aiheisessa tilaisuudessa NUORI 2013 -päivillä

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pöysä 10.1.2013 plain

 1. 1. Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen?Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 2. 2. Selvityksen taustaa Tuotettu kolmen kuukauden harjoittelussa, jota rahoitti Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusseura ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Työtä ohjasi nuorisotutkija Petri Cederlöfin johdolla Nuorisotyön tutkimuksen verkosto ja Joensuussa nuorisotutkija, dosentti Päivi Harinen Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 3. 3. Prosessin alku Työn tavoite: nuorisotyön tutkimuksen katvealueiden selvitys Tekijällä ei aikaisempaa kokemusta nuorisotyön tutkimuksen kentältä  Ohjaajilta ei valmiita raameja käsitteen määrittelemiseksi Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 4. 4. Nuorisotyö tässä teoksessa Nuorisotyöllä tarkoitetaan tässä, sellaista työtä joka on  Tavoitteellista  Nuorille lähtökohtaisesti vapaaehtoista  Kasvattavaa  Organisoitua Määritelmä syntynyt luettujen nuorisotyön tutkimusten johdattelemana Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 5. 5. Aineiston rajauksesta Mukana suomalainen nuorisotyön tutkimus, joka  pyrkii kehittämään tieteenkenttää eteenpäin ja  joka on suunnattu spesifisti nuorisotyötä kohtaan Pois karsiutuivat laajemmin nuoruutta ymmärtävät tutkimusalueet, kuten nuorisokasvatus ja nuorisopolitiikka Ei-tieteelliset hankeraportit ja oppikirjamaiset teokset taka-alalla Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 6. 6. Aineiston rajauksesta Ajallisesti noin kymmenen viimeisimmän vuoden aikana Suomessa tuotetut tutkimukset  Ainoa rajausehdotus verkostolta  Vanhempaa tutkimusta niukasti Päähuomio kunnallisen nuorisotyön tutkimuksessa Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 7. 7. Projektin kulusta Prosessimainen projekti: aineiston keruu, analyysi ja kirjoittaminen läpi työn rinnakkain Keräsin lukemistani teoksista talteen tutkimuskysymykset, aineistotyypin, analyysitavan ja johtopäätökset  Näistä muodostui noin 60-sivuinen kokonaisuus  Päähuomio työssä aineiston laadussa, rajauksessa ja luonteessa Kirjoitin lukemisen ohella jatkuvasti havaintojani tutkimuksesta  Myöhemmin vertasin näitä tuottamaani aineistoon  Yksittäishavainnot karsiutuivat pois Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 8. 8. Tutkimusaukkojen kartoitusta Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 9. 9. 1. Missä ovat nuoret aikuiset? Tutkimustietoa tuotettu paljon nuorisotalojen ja niiden toiminnan kautta Nuorisotalojen kohderyhmä alle täysi-ikäiset nuoret Vanhemmille nuorille järjestetty toiminta pääosin ongelmakeskeistä Onko nuorisotyö ja sen tutkimus tarpeeksi hyvin selvillä vanhempien nuorten tarpeista? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 10. 10. 2. Nuorisotyön ulkopuolelle jäävät nuoret? Nuorisotyön tutkimuksen aineisto kerätty joukosta, joka on joko arjen tasolla (nuoret, nuorisotyöntekijät) tai hallinnon tasolla (nuorisotyön johto) jollain tapaa mukana toiminnassa  Ulkopuolelle jää kuitenkin joukko hiljaisia toimijoita Viimeaikainen nuorisotyön tutkimus on nostanut esille kysymyksen siitä, kuinka moni nuori hyötyisi nuorisotyön palveluista Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 11. 11. 3. Alueellisesti vinoutunut tutkimus? Alueellisesti tarkasteltuna iso osa tutkimuksesta on tuotettu Suomen suurimmissa kaupungeissa Kunnilla paine uudistua ja integroitua Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta syrjäseuduilta tutkimusta olemattoman vähän Miten syrjemmässä asuvien nuorten mahdollisuudet nuorisotyön palveluihin voitaisiin ottaa paremmin huomioon muuttuvassa kuntakentässä? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 12. 12. 4. Kvantitatiivinen tutkimus marginaalissa? Metodologisesti tutkimusta tuotettu paljon etnografian avulla  Tutkimustieto lähemmäs käytännön työssä toimivia? Tilastollinen pitkittäisaineisto nuorisotyön tilanteesta puuttuu kokonaan Markkinatalouden tuottavuusvaatimukset asettavat rajoitteita, joihin vastaaminen on vaikeaa pelkästään laadullisin menetelmin  Vastaava ongelma havaittu lastensuojelun tutkimuksen puolella (ks. Pekkarinen 2011: Lastensuojelun tieto ja tutkimus) Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 13. 13. 5. Nuorisotyön vaikutukset ja merkitykset? Nuoret katoavat usein nuorisotyön palveluista tultuaan täysi-ikäisiksi Nuorisotyön merkitys nuorten elämänkuluissa? Toiminnan vaikutusten tutkiminen äärimmäiseen haastavaa, mutta varsin tärkeää rahoituksen ja toiminnan legitimoinnin kannalta Nuorten kokemusmaailma suhteessa ulkopuolelta tuleviin määrittelyihin?  Millaisia asioita ollaan ennaltaehkäisemässä tai tukemassa? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 14. 14. Kohti hiljaisten kuuntelua? Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com
 15. 15. Kiitos Teos on saatavilla  Pdf-tiedostona Nuorisotutkimusseuran internetsivustolta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/aktiivisten_h avainnoinnista_ulkopuolisten_kuuntelemiseen.pdf  Paperiversiona Nuorisotutkimusseuran kirjanmyyntipisteestä tänään klo 13 asti ja sen jälkeen tilaamalla osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog Ville Pöysä 2013 ville.poysa@gmail.com

×