Nuori2013 silta luovin tuotantokoulu

 • 263 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
263
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NUORI2013 Jyväskylä 9.1.2013 TYÖVALTAISEN OPPIMISEN UUSIA AVAUKSIAVoiko ammattiin oppia tuotannollisen työn yhteydessä - jopa ATTO-aineiden osalta? Erityisopettaja Kari Leppänen, Ammattiopisto Luovin tuotantokoulu Yksilövalmentaja Heli Hirvasmaa, Silta-Valmennusyhdistys ry
 • 2. YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS
 • 3. Sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelut Koulutus- Työpaja- Nuorten Kuntoutus- Hankkeet palvelut palvelut palvelut palvelut Työ- ja koulutus- TE-toimiston Kuntoutus-Silta toimenpiteet Koho-palvelut Alu-toiminta kokeilu yhteisö Silta-Koutsi Kuntouttava Kipinä-ryhmä Tuettu työtoiminta Nuorten asuminen ETTI – etsivä työ palvelutakuu Takova Silta-Koutsi työpajaverkossa Etuovesta - valmentava koulutus Nivelvaihe- -hanke Avartajat TYP:n valmennus Työammatti- Työvalmennus VapauteenTaika-koulutus koulutus palvelut Nuorten Startti valmennus Silta-Lisä -hanke Työpajat Starttipajat Auto Korjaamo Nimi ovessa Tuotanto- Catering Ravintola Netti-ryhmä koulu Rakennus Rakennus Avain-ryhmä Kirkas mieli Puutyöt ja Työnhaun treenit Nuorten Startti kokoonpano Pajakoulu Siivous Oppituki Kiinteistö Työvalmennussäätiö Syke Metalli Viestintä IT-paja Silta Monitori Oy Pienkone- korjaamo Cafe 13 Auto- Taitopaja Nukkepaja purkamo
 • 4. Tuotantokoulumallia on kehitetty ja toteutettu Sillassa vuodesta 1995 Oppilaitos+Työpaja+Työelämä
 • 5. Tuotantokoulu SillassaTuotannollisessa työssä opetusta ja valmennusta auto-, catering- ja rakennusaloilla (30 opiskelijapaikkaa) tavoite 1: työllistyminen tavoite 2: tutkinto 120 ov
 • 6. TUOTANTOKOULU VEKSVaihtoehto koulutuksesta syrjäytymiselle Vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen tarjoamista opiskelijoille
 • 7. Oppimisympäristö, joka ei ole koulu vaan TYÖYHTEISÖ
 • 8. Jossa parhaimmillaan kaikki ovat TYÖNTEKIJÖITÄ
 • 9. Jossa kaikille on yhteisetTUOTANNOLLISET TAVOITTEET
 • 10. Jossa tunnistetaanYKSILÖLLISET TAVAT JA TAVOITTEET
 • 11. Jossa tärkeää on VERTAISTUKI JA-OHJAAMINENTYÖYHTEISÖN TUKI
 • 12. Lainaus kokkiopiskelijan opinnäytteestä: ”MATKA KOHTI SUURTALOUSKOKIN ARVOA”• ” Talvi ja kevät menivät rattoisasti oppien uusia tekniikoita paikan pääkokiltamme Matilta ja opettajalta Kibalta. Samoin keittiön vanhemmilta opiskelijoilta Mikulta, Tonilta ja Jussilta.
 • 13. Hyvät arjen taidot ja sosiaaliset taidot HyvätHeikot oppimisvalmiudetoppimisvalmiudet Riina Karvonen Puutteelliset arjen taidot ja sosiaaliset taidot
 • 14. Tuotantokoulun opiskelijalla on usein• Alisuoriutumista peruskoulussa ka 5.x-6.x• Peruskoulu käyty pienryhmässä, erityisjärjestelyjä ammattioppilaitoksessa• Keskeytyneitä opintoja ja/tai• Runsaasti poissaoloja aiemmista opinnoista• Kiusaamista• Luokkahuoneopiskelun ”tuskaisuus”• Lastensuojelun toimenpiteitä• Tarkkaavaisuuden pulmia• Mielenterveyden ongelmia• Vähän tai enemmän rikostaustaa• Vähän tai enemmän päihdetaustaa …tai ihan jotakin muuta 
 • 15. ”Sen opin koulussa että en osaa mitään” Juha Lahtisen artikkeliluonnoksen otsikko
 • 16. HALU JA KYKY OPPIA TUOTANNOLLISESSAOPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ
 • 17. Tuotantokoulussa• OSAAMINEN KARTTUU TEKEMÄLLÄ TYÖTÄ• MINIMOIDAAN PULPETTITEORIA• HUOMIOIDAAN KOKO ELÄMÄ
 • 18. TuotantokoulussaOSAAMINEN KARTTUU TEKEMÄLLÄ TYÖTÄ – Mestari-Kisälli -periaate – Työvalmentajat ja ammatillinen erityisopettaja – Ammattiteoria opiskellaan tekemisen yhteydessä – teoriaa on! – Osaaminen arvioidaan pääosin ammattiosaamisen näytöillä
 • 19. TuotantokoulussaMINIMOIDAAN PULPETTITEORIA Ammattiteorian ja osin atto-aineiden integrointi tekemiseen: - Ammattiteoriassa ei ole luokkahuoneopetusta - Atto-aineissa alakohtaistaminen ja integrointi - Atto-opettajat, ammatillinen erityisopettaja
 • 20. TuotantokoulussaHUOMIOIDAAN KOKO ELÄMÄ - Elämän sujumisen tuki ja ohjaus - Työvalmentajat, erityisopettaja, yksilövalmentaja
 • 21. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat- Opetussuunnitelmien uudistus -> tutkintoalakohtaistaminenaktivoi tuotantokoulussakin ATTO-aineiden kehittämistyötä.Tärkeää on näkökulman muutos! Kaikille pakolliset yhteiset aineet vrt. ammattitaitoani täydentävät tutkinnon osat.ATTO-aineiden tarkoituksena on tukea ammattitaidon saavuttamista ja täydentää ammattitaitoa.Tavoitteena ATTO-aineiden yhdistäminen entisestään ammatillisiin aineisiin.
 • 22. ATTO-aineet tuotantokoulussa• ATTO-aineita opiskellaan sekä työn ohessa että kontaktiopetuksessa (opiskeltu jo vuodesta 1995).• ATTO-aineiden toteutuksesta ja arvioinnista vastaavat sekä ammatillinen opettaja että ATTO-opettaja yhteistyössä.• Vertaaminen opsiin• ATTO-opiskeluja ei ole pakko aloittaa ensimmäisenä lukuvuonna eikä kaikkia aineita ole pakko suorittaa yhdellä kertaa.• Tuotantokoulun ATTO-uudistuksessa ensimmäisenä mukana oli autoala sekä oppiaineista äidinkieli ja englanti.• Kehittämistyö jatkuu: mukaan rakennusala ja HotRaCat sekä matemaattiset aineet.
 • 23. Esimerkkejä tutkintokohtaistamisesta ja integroinnistaATTO-tuntien siirtäminen työympäristöön (kokonaan/ osittain)• Äidinkielen ja englannin tunteja pidetty Silta-Auto – opetuskorjaamolla• Opetuskorjaamon kahvi- ja sosiaalitila: tietokone, pöytä, tuolit, valkotaulu, runsaasti autoalaan liittyvää kirjallista materiaalia, ikkuna alakertaan, mistä näkee korjaamon tilat ja toiminnan.• Vieraan kielen ammattisanaston (laitteet, koneet, välineet, materiaalit) opiskelu helpottuu ja monipuolistuu: oppiaines on fyysisesti läsnä, monenlaiset harjoitukset mahdollisia.
 • 24. Esimerkkejä tutkintokohtaistamisesta ja integroinnista Luokkahuone & työpaja / Äidinkieli: • Opiskellaan neuvottelutaitoja asiakaspalvelua, työyhteisön vuorovaikutustaitoja luokkahuoneopetuksena. Auto-osastolla opetuskorjaamolla. • Opiskelijat havainnoivat ja tarkkailevat tavoitteiden mukaisesti teemaan liittyvää toimintaansa työympäristössä oman työn lomassa. • Luokassa yhteistä keskustelua, reflektointia ja koontia.  teorian ja käytännön kättely, eväitä elinikäiseen oppimiseen.
 • 25. Esimerkkejä oppiaineiden keskinäisestä integroinnista • Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon, ATK:n ja äidinkielen kaksipäiväinen työnhakutaitojen opiskelu yhteistoiminnallisesti TTT-seminaarissa: - Vierailijaluento - Yhteistoiminnalliset työpajat (pienryhmät, pari- ja yksilötyö, draama, dvd) - Työpaikkailmoitukset - Työhakemus ja CV - Työhaastattelu + kahvit ja pullat, seminaarikansiot… Oppiaineet tukemassa toisiaan
 • 26. Ammatillisen erityisopettajan ja ATTO-opettajan yhteistyö• Projektina: ”Käyttöohjeita autokorjaamolle” Äidinkielen kurssin aiheet: tiedonhaku, tekstin ymmärtäminen, prosessikirjoittaminen, kielenhuolto, kielen tilanteinen vaihtelu. ATK-opinnot: tekstinkäsittely ja -asettelu. Kurssin sisällöt nivoutuivat käyttöohjeen kirjoittamisen ympärille: pienet palaset osaksi isompaa kokonaisuutta. Käyttöohjeiden aiheet ja sisältö ammatillisen opettajan hanskassa. ”Rengaskoneen käyttöohje”
 • 27. Ammatillisen erityisopettajan ja ATTO-opettajan yhteistyö• Arvioinnissa: yhteiset projektit ja kokonaisuudet, yhteinen arviointi.• Opiskelijan osaamisen arviointi: vuorovaikutustaitojen arviointi ainoastaan kirjallisella esseekokeella?• Kolmikanta: opiskelija, ammatillinen erityisopettaja, ATTO-opettajayhteinen työ, oppiminen, opetuksen kehittäminen kokonaisvaltaiseksi = opiskelijan etu!
 • 28. Kokemuksia: Opiskelijat• Työympäristön vaatimukset motivoivat oppimaan: asiakaspalvelutilanteet, laskutoimitukset, englanninkieliset käyttöohjeet.•  osaaminen esiin  koko kapasiteetti käyttöön  käsitys omasta oppijuudesta voi muuttua. (erityisesti aikaisemmat alisuoriutujat)• Opetusmenetelmänä asioiden liittäminen käytäntöön ja tuttuihin asioihin (ammatillisiin sisältöihin) helpottaa oppimista.• ”Tehtävät sopivan vaikeita.”• ATTO-aineiden osuus tutkinnosta ei jää irralliseksi: myös ATTO-aineet ovat osa ammatillista osaamista
 • 29. Kokemuksia: Opettajat• Opiskelijan oppimisympäristön hyvä tuntemus auttaa ATTO-opettajaa suunnittelemaan ja kehittämään opetusta.• Yhteistyö on voimaa: Naapurin OPS-tuntemuksesta ei ole haittaa.• Yhteisten rajapintojen etsiminen ja tavoitteiden asettaminen on askel kohti yhteistä työtä.• Oppimateriaalin uusiminen voi tuntua työläältä• Asiaintuntijoiden kohtaamisessa synnytetään ja opitaan jotain uutta.• Pedagoginen tuki = ammatillinen erityisopettaja on lähellä
 • 30. Kokemuksia: Opettajat• Tarvitaan aikaa ja resurssia yhteiselle suunnittelulle.• Pienistä oppimistehtävistä on hyvä lähteä liikkeelle - pienilläkin teoilla voi syntyä suuria muutoksia.• Oppimisen ja osaamisen jakaminen opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa on palkitsevaa
 • 31. ATTO-AINEIDEN UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT• ATTO-aineita on mahdollista käsitellä ja oppia myös luokkahuoneiden ulkopuolella!• ”Työsuorituksen selostaminen ja videointi kotona in English” – Nyt on lupa kokeilla!• Toisaalta luokkahuoneisiinkin voidaan tuoda ammatillisia sisältöjä ja painotuksia.• Opetuksen toteuttamiseen on siis sekä-että-mahdollisuus!• Visiona ATTOjen näytöt integroituna ammattiosaamisien näyttöihin
 • 32. Oppimisympäristön merkitys- Oikeus saada opiskella omalla oppimistavallaan- Opiskelijalla lupa ja mahdollisuus toimia toisin- ”Osaamattomasta” Osaajaksi
 • 33. Lainaus kokkiopiskelijan opinnäytteestä: ”MATKA KOHTI SUURTALOUSKOKIN ARVOA”
 • 34. Mitä menetetään tuotannollisessa oppimisympäristössä?• Jotkin OPSin sisällöt saattavat jäädä vähemmälle harjoittelulle.• Jatkokoulutuksessa tarvittavaa opiskelutyyliä ei juuri pääse harjaannuttamaan.• Ammattiteorian kiitettävä oppiminen vaatii opiskelijoilta paljon omatoimisuutta ja aktiivisuutta.Kerrotaan opiskelijoille ennen opiskelun aloittamista
 • 35. Mitä etua saavutetaan tuotannollisessa oppimisympäristössä?- Tehdään ”oikeita” töitä --->> niitä töitä, joista joku on valmis nyt ja joskus maksamaan jotakin- Tuotannollinen oppimisympäristö mahdollistaa ammattiin opiskelun ohella työelämätaitojen kehittymisen: opiskelija kohtaa maksavan asiakkaan --->> vastuullisuus, vuorovaikutustaidot; ryhmässä toimiminen, työkokemusta työelämään siirtyminen helpottuu- Ymmärrys atto-aineista osana ammattitaitoa- Kohentuneet elämäntaidot- Itsetunto!!!
 • 36. Opiskelun alussa:”Ujouteni takia pidin hattua silmieni edessä, että näin vain muiden jalat ja näin kuka käveli vastaan. Se ei tosin vaikuttanut työhöni…”Opinnot etenevät: ”Ajat vierivät ja ujouteni katosi ajan myötä. Uskalsin nostaa hattuni ylemmäksi, niin silmäni tulivat esiin hatun alta.” Lainaus kokkiopiskelijan opinnäytteestä: ”MATKA KOHTI SUURTALOUSKOKIN ARVOA”
 • 37. ”Olimme X:n kanssa melkoinen tehokaksikko keittiöllä. Niitä hommia, joita meille annettiin, niin me hoidimme ne pois päiväjärjestelystä hetkessä.” Lainaus kokkiopiskelijan opinnäytteestä: ”MATKA KOHTI SUURTALOUSKOKIN ARVOA”
 • 38. Lainaus opiskelijan opintotyökortista opintojen viimeisenä päivänä :”Olin iloinen saadessani tehdä työtäkanssanne ja oppia teiltä työnsalaisuudet.”
 • 39. Lainaus kokkiopiskelijan opinnäytteestä: ”MATKA KOHTI SUURTALOUSKOKIN ARVOA”.Valmistumispäivä.
 • 40. Kiitos! Heli & Kari