คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201

on

 • 4,927 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,927
Views on SlideShare
4,927
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201 คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201 Document Transcript

 • คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 30201 ( สายศิลป์ )<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต ( เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม )<br />ผลการเรียนรู้<br />ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ และแก้ปัญหาในเรื่อง จำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม และสมบัติจำนวนเต็ม <br />โดยใช้กระบวนการ สร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์<br />เพื่อให้เกิดคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง<br />ผลการเรียนรู้<br />สามารถบวก ลบ จำนวนเต็มได้<br />สามารถ คูณ หาร จำนวนเต็มได้<br />บอกสมบัติจำนวนเต็มได้<br />คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 30202 ( สายศิลป์ )<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต ( เรื่อง เลขยกกำลัง )<br />ผลการเรียนรู้<br />ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ และแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การคูณการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม<br />โดยใช้กระบวนการ สร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์<br />เพื่อให้เกิดคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง<br />ผลการเรียนรู้<br />บอกความหมายของเลขยกกำลังได้<br />สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้<br />เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้<br />โครงสร้างรายวิชา ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสำคัญเวลา (ชม)น้ำหนัก1ระบบจำนวนเต็ม1จำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็ม5555552การคูณจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม5555สอบกลางภาค203สมบัติจำนวนเต็มการนำไปใช้510510สอบปลายภาค4040รวมตลอดภาคเรียน100<br />ผลการเรียนรู้<br />สามารถบวก ลบ จำนวนเต็มได้<br />สามารถ คูณ หาร จำนวนเต็มได้<br />บอกสมบัติจำนวนเต็มและการนำไปใช้ได้<br /> <br />โครงสร้างรายวิชา ค302012 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง เลขยกกำลัง<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสำคัญเวลา (ชม)น้ำหนัก1เลขยกกำลัง1ความหมายเลขยกกำลัง542การคูณเลขยกกำลังการหารเลขยกกำลัง 87 99 สอบกลางภาค203เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์คุณสมบัติอื่น ๆ เลขยกกำลัง1010 99สอบปลายภาค4040รวมตลอดภาคเรียน100<br />ผลการเรียนรู้<br />บอกความหมายของเลขยกกำลังได้<br />สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้<br />เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้<br />