201 e marketing--_van

2,237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
151
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Maslow’s Hierarchy of Needs Maslow suggests that lower level needs must be satisfied before individuals become motivated to satisfy higher level needs. Thus consumers will respond to lower level products and promotions until those needs are met. Only then can other marketing offers be of interest. Needs include: Physiological. Physical needs such as hunger, thirst, and bodily functions are the lowest level need and require satisfaction before other needs become important to the individual. Sometimes this helps students understand the difference between needs and wants. A thirsty person may still want an expensive car but if thirsty enough will take a drink of water. Safety. Safety needs for security and protection are the next level needs in the hierarchy. So long as physiological needs are met, safety needs will take precedence over other needs. Fear appeals for consumer products are often linked to safety needs. Social. Human beings are social, gregarious animals. We group together in part to fulfill physiological and safety needs but also because we enjoy and need the company of others. Going to malls to "hang out" fulfills social needs. Esteem. To be recognized as an individual fulfills esteem needs. Self-esteem is the value a person places on himself or herself. As lower level needs become more stable, esteem needs become more important to the individual. Self-actualization. Beyond esteem needs very successful people may still be driven to improve themselves and "accomplish something." These people are driven to self-actualize their potential. Maslow’s Hierarchy of Needs This CTR relates to the material on p. 156 and corresponds to Figure 5-4 on p. 156.
 • The Marketing Process This CTR corresponds to Figure 2-5 on p. 45. Teaching Tip: This material previews the focus on later chapters. You may wish to show this CTR as an introduction to the following discussion on target consumers. The lecture information below is provided if you wish to cover the strategic background information prior to coverage of details. The Marketing Process This begins an extended discussion of planning, organization, and specific-actions that includes slide transparencies on the 4 Ps, factors affecting marketing strategy decisions, and a general outline of the contents of a marketing plan. These topics are covered in more detail on subsequent CTRs. Marketing Analysis (and Planning). Marketing must conduct a complete analysis of its situation and all relevant environmental influences. Further, marketing must provide each functional area of the company with the information from this analysis that affects their area-specific tasks. Selecting Target Markets. In evaluating analysis, it should become clear that the company cannot service each market opportunity equally well. Target market selection occurs by matching strengths and weaknesses identified in analysis to particular target markets. Marketing Implementation. Plans must be coordinated and launched with realistic logistical support if they are to succeed. Marketers must be able to translate plans into concrete action. Marketing Control. The need to measure, assess and evaluate performance all relate to control issues. These are discussed in more detail later.
 • 201 e marketing--_van

  1. 1. Chương 2: Marketing điện tử GV: Nguyễn Thị Hồng Vân [email_address]
  2. 2. Nội dung <ul><li>Tổng quan về marketing điện tử </li></ul><ul><li>Chiến lược marketing điện tử </li></ul><ul><li>Các bước tiến hành marketing điện tử trong doanh nghiệp </li></ul>
  3. 3. 1. Tổng quan về e-Marketing <ul><li>Marketing là gì? </li></ul><ul><li>Khái niệm marketing điện tử </li></ul><ul><li>Đặc điểm của marketing điện tử </li></ul><ul><li>So sánh marketing điện tử với marketing truyền thống </li></ul>
  4. 4. Marketing là gì? <ul><li>Marketing là quá trình tìm hiểu, phát hiện, tạo ra nhu cầu của khách hàng và tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó nhằm đạt mục đích của công ty/ tổ chức. </li></ul>
  5. 5. Thang bậc nhu cầu tự nhiên (Maslow) Nhu cầu vật chất cơ bản An toàn Hoà nhập xã hội Được nhận biết Tự hoàn thiện
  6. 6. CHUỖI GIÁ TRỊ Sản phẩm và Dịch vụ 1 Inbound Logistics 2 Xử lý nghiệp vụ 3 Outbound Logistics 4 Marketing & Bán hàng 5 Dịch vụ sau bán hàng 6 Mua sắm trực tuyến - Mua nguyên liệu trực tuyến (sản xuất ô tô, máy bay...) - Đấu thầu trực tuyến để mua nguyên liệu - VD: Covisint -Quản trị đặt hàng trực tuyến - Ký kết hợp đồng tự động qua mạng - Quản trị quá trình thực hiện hợp đồng <ul><li>- Theo dõi bán hàng trực tuyến </li></ul><ul><li>- Hỗ trợ khách hàng trực tuyến </li></ul><ul><li>Quản trị quan hệ khách hàng </li></ul><ul><li>VD: Amazon </li></ul>R&D trực tuyến - Thiết kế SP mới quần áo, máy tính - Phát triển sản phẩm mới nhanh hơn (ô tô): VD: GM Sản xuất điện tử - Sản xuất theo đơn hàng của khách hàng: Build to order - Hợp tác giữa nhà sản xuất linh kiện và lắp ráp VD: Dell <ul><li>Marketing theo đối tượng KH </li></ul><ul><li>Nghiên cứu thị trường điện tử </li></ul><ul><li>- Quảng cáo điện tử </li></ul><ul><li>- Tương tác với khách hàng </li></ul><ul><li>- Bán hàng trực tuyến </li></ul><ul><li>- Xử lý giao dịch trực tuyến </li></ul><ul><li>VD: P&G </li></ul>
  7. 7. E-Marketing - Một số vấn đề cơ bản
  8. 8. Khái niệm marketing điện tử <ul><li>Philip Kotler: </li></ul><ul><li>Marketing điện tử là quá trình lập kế hoạch về 4Ps - Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến đối với sản phẩm và dịch vụ, và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên phương tiện điện tử và Internet. </li></ul>
  9. 9. Đặc điểm của marketing điện tử <ul><li>So sánh marketing điện tử với marketing truyền thống </li></ul><ul><li>Ưu điểm của marketing điện tử </li></ul>
  10. 10. So sánh marketing điện tử với marketing truyền thống <ul><li>Giống nhau: mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng </li></ul><ul><li>Jeff Bezos: “Mọi công ty đều phải chú trọng đến khách hàng, hướng tới nhu cầu của khách hàng trước khi đề cập tới sản phẩm của mình, cho dù là thời đại thông tin hay thời đại khác.” </li></ul><ul><li>Khác nhau: </li></ul><ul><ul><li>Môi trường kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Phương tiện thực hiện </li></ul></ul>
  11. 11. Ưu điểm của marketing điện tử <ul><li>Tăng tốc độ giao dịch </li></ul><ul><li>Mở rộng thời gian hoạt động </li></ul><ul><li>Mở rộng phạm vi hoạt động </li></ul><ul><li>Đa dạng hóa sản phẩm </li></ul><ul><li>Tăng cường quan hệ khách hàng </li></ul><ul><li>Tự động hóa các giao dịch </li></ul>
  12. 12. Một số điều kiện cần để áp dụng marketing điện tử thành công <ul><li>Điều kiện chung: cơ sở vật chất, kỹ thuật, pháp lý,… </li></ul><ul><li>Nhận thức: </li></ul><ul><ul><li>Khách hàng </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh nghiệp </li></ul></ul><ul><li>Phát triển các ứng dụng </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Phát triển các ứng dụng </li></ul>
  14. 14. 2. Chiến lược marketing điện tử <ul><li>Nghiên cứu thị trường </li></ul><ul><li>Phân tích hành vi khách hàng </li></ul><ul><li>Phân đoạn thị trường: STP </li></ul><ul><li>Các chiến lược marketing mix: 4Ps </li></ul><ul><li>Khai thác hệ thống thông tin thương mại và thị trường </li></ul>
  15. 15. Nghiên cứu thị trường <ul><li>Phỏng vấn nhóm khách hàng: video conference, chat group, forum </li></ul><ul><li>Phỏng vấn các chuyên gia: email group, chatroom, netmeeting </li></ul><ul><li>Bảng câu hỏi qua mạng: online questionnaire form, polls </li></ul><ul><li>Phản hồi thông tin: Feedback </li></ul><ul><li>Phần mềm theo dõi quá trình duyệt web </li></ul>
  16. 16. Phân tích hành vi khách hàng <ul><li>Khách hàng xem hàng gì? </li></ul><ul><li>Khách hàng mua hàng gì? </li></ul><ul><li>Mặt hàng gì xem nhưng không mua? </li></ul><ul><li>Những mặt hàng gì được mua cùng với nhau? </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  17. 17. Phân tích hành vi khách hàng <ul><li>Phân tích quá trình mua hàng </li></ul>Xác định nhu cầu 1 Tìm kiếm thông tin 2 Hành động mua 4 Phản ứng sau mua 5 Đánh giá các lựa chọn 3
  18. 18. STP - Các bước trong phân đoạn, lựa chọn & định vị thị trường 1. Xác định cơ sở để phân đoạn thị trường 2. Phát triển tập hợp các đoạn thị trường 3. Xác định mức độ hấp dẫn của từng đoạn thị trường <ul><li>Lựa chọn đoạn thị trường </li></ul><ul><li>mục tiêu </li></ul>5. Xây dựng chiến lược định vị cho từng đoạn thị trường mục tiêu 6. Phát triển marketing hỗn hợp cho từng đoạn thị trường mục tiêu §Þnh vÞ thÞ tr­êng Positioning Lùa chän ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu Target Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Segment(ation)
  19. 19. Phân đoạn thị trường trong marketing điện tử <ul><li>Theo hành vi khách hàng </li></ul><ul><ul><li>Người xem hàng hóa </li></ul></ul><ul><ul><li>Người mua hàng hóa </li></ul></ul><ul><ul><li>Người tìm hiểu về hàng hóa </li></ul></ul><ul><li>Theo tâm lý khách hàng </li></ul><ul><ul><li>Người thích sự tiện lợi </li></ul></ul><ul><ul><li>Người tìm thích tìm kiếm thông tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Người thích mặc cả </li></ul></ul><ul><ul><li>Người thích hòa đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
  20. 20. Các chiến lược marketing mix: 4Ps <ul><li>Products: GM </li></ul><ul><li>Price: Swatch.com </li></ul><ul><li>Place: Amazon </li></ul><ul><li>Promotion: P&G </li></ul>
  21. 21. Khai thác hệ thống thông tin thương mại và thị trường <ul><li>Hệ thống các Trade Points </li></ul><ul><li>Cơ hội kinh doanh điện tử </li></ul><ul><li>Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B </li></ul><ul><li>Sở giao dịch hàng hóa </li></ul><ul><li>Danh bạ kinh doanh trên web </li></ul>
  22. 22. <ul><li>ThÞ tr­êng HOA KỲ </li></ul><ul><li>http://www.bigyellow.com </li></ul>Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet
  23. 23. www.bigyellow.com Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố)
  24. 24. Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website
  25. 25. 2. ThÞ tr­êng NhËt b¶n I nternet t own p age http://english.itp.ne.jp Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet
  26. 26. Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố)
  27. 27. Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website
  28. 28. 3 www.jetro.go.jp
  29. 29. Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố) Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website
  30. 30. 3. ThÞ tr­êng EU HTTP://WWW.EUROPAGES.NET Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet
  31. 31. Công cụ tìm kiếm: - Từ khóa - Tên doanh nghiệp - Địa điểm (thành phố)
  32. 32. Kết quả tìm kiếm - Tên công ty - Địa chỉ - Email - Giới thiệu, tel, fax - Website - Clich to talk
  33. 33. Giao dịch điện tử - Gửi email trực tiếp - Free Internet Call
  34. 34. <ul><li>Thị trường Đài Loan </li></ul><ul><li>http://business.com.tw/ </li></ul><ul><li>www.taiwantrade.com.tw </li></ul>Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet
  35. 37. Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet http://fita.org/
  36. 39. Kết quả tìm kiếm - Thông tin XNK - Các cơ hội mua & bán - Danh bạ các công ty - Luật kinh doanh - Văn hóa kinh doanh - Các cơ quan QLNN
  37. 40. Kết quả tìm kiếm - Thông tin XNK - Các cơ hội mua & bán - Danh bạ các công ty - Luật kinh doanh - Văn hóa kinh doanh - Các cơ quan QLNN
  38. 41. http://www.intracen.org/index.htm Khai thác hệ thống thông tin TM & TT trên Internet
  39. 42. Công cụ tìm kiếm: - Nước - Ngành hàng - Nhóm hàng - Ngôn ngữ
  40. 43. Kết quả tìm kiếm - Thông tin XNK - Các cơ hội mua & bán - Danh bạ các công ty - Luật kinh doanh - Văn hóa kinh doanh - Các cơ quan QLNN Số lượng danh bạ về thị trường Nhật Bản: 26
  41. 44. 3. Các bước tiến hành e-marketing
  42. 45. <ul><li>Bước 1. Xác định mục tiêu website </li></ul>
  43. 47. <ul><li>Bước 2. Xác định khách hàng mục tiêu </li></ul>
  44. 49. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  45. 50. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  46. 51. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  47. 52. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  48. 53. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  49. 54. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  50. 55. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  51. 56. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  52. 57. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  53. 58. <ul><li>Bước 3. Quảng cáo website ntn? </li></ul>
  54. 59. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  55. 60. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  56. 61. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  57. 62. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  58. 63. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  59. 64. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  60. 65. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  61. 66. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  62. 67. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  63. 68. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  64. 69. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  65. 70. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  66. 71. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  67. 72. <ul><li>Bước 3. Quảng bá website thế nào? </li></ul>
  68. 74. <ul><li>Bước 4. Khách  Khách hàng </li></ul>
  69. 75. <ul><li>Bước 4. Khách  Khách hàng </li></ul>
  70. 77. <ul><li>Bước 5. Đánh giá hiệu quả website </li></ul>
  71. 78. <ul><li>Thiết kế website ntn? </li></ul>
  72. 79. <ul><li>Measure – Change - Measure </li></ul>
  73. 80. Nội dung <ul><li>Tổng quan về marketing điện tử </li></ul><ul><li>Chiến lược marketing điện tử </li></ul><ul><li>Các bước tiến hành marketing điện tử trong doanh nghiệp </li></ul>
  74. 81. Mô hình AIDA trên Amazon.com: <ul><li>Attention: Website phải thu hút sự chú ý của người xem (đẹp, ấn tượng, thẩm mỹ cao) </li></ul><ul><li>Interest: Website cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, thông tin phù hợp nhu cầu khách hàng mục tiêu </li></ul><ul><li>Desire: Website có các biện pháp xúc tiến để tạo mong muốn mua hàng: giảm giá, quà tặng </li></ul><ul><li>Action: Form mẫu đẹp, tiện lợi, an toàn để khách hàng thực hiện giao dịch dễ dàng </li></ul>
  75. 82. <ul><li>Khi TS. Vũ vừa hoàn thành đơn đặt hàng mua một hộp mực in cho máy in của mình, website của công ty TA lập tức đưa ra gợi ý về hộp mực màu cho loại máy in đó và các loại giấy in phù hợp. Đây là ví dụ về hình thức bán hàng nào? </li></ul><ul><li>a. Chương trình xác định khách hàng trung thành - a customer loyalty program. </li></ul><ul><li>b. Bán những sản phẩm liên quan - cross-selling. </li></ul><ul><li>c. Thu hút khách hàng tiềm năng - prospecting. </li></ul><ul><li>d. Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng - up-selling. </li></ul>
  76. 83. Môi trường marketing Khách hàng mục tiêu Sản phẩm Phân phối Giá Khuếch trương Thực hiện Lập kế hoạch marketing Kiểm soát Phân tích marketing Đối thủ Kênh Công chúng Nhà cung cấp Môi trường kinh tế - nhân khẩu học Môi trường kỹ thuật – tự nhiên Môi trường chính trị - luật pháp Môi trường xã hội – văn hoá

  ×