Torskefiskkonferansen 2011 - Jørn Krog

565 views
505 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Torskefiskkonferansen 2011 - Jørn Krog

 1. 1. Kvoteutviklingen for 2012 - utsiktene fremoverTorskefiskkonferansen 2011, Tromsø, 27. oktober Departementsråd Jørn Krog
 2. 2. Verdier fra havet – Norges framtid Overblikk • Bestandssituasjonen i Barentshavet er svært god • Fortsatt store pelagiske bestander i Norskehavet • Det er en viss bedring for bestander i Nordsjøen • 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Kaliningrad 10-14. oktober • Avtaler om nvg-sild og kolmule for 2012 på plass • Flere forhandlinger gjenstår (makrell, EU, m.fl.)2
 3. 3. Verdier fra havet – Norges framtid Siden sist • Overenskomsten mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011.3
 4. 4. Verdier fra havet – Norges framtid Kvoter i 2012 – bunnfisk i nord Torsk: 751 000 tonn + 21 000 tonn kysttorsk • totalkvoten øker med 7 % • norsk kvote øker med 20 604 tonn til 339 857 tonn Hyse: 318 000 tonn • totalkvoten øker med 5 % norsk kvote øker med 4503 tonn til 153 253 tonn Sei: 164 000 tonn • totalkvoten reduseres med 5 % • eksklusiv norsk bestand4
 5. 5. Verdier fra havet – Norges framtid Kvoter i 2012 – pelagisk fisk Totalkvoten for lodde er satt til 320 000 tonn • nedgang på 16 % fra 2011 • norsk kvote på 221 000 tonn (inkludert kvotebytte) Totalkvote norsk vårgytende sild på 833 000 tonn • nedgang på 16 % fra 2011 • norsk kvote på 498 130 tonn Totalkvoten for kolmule er satt til 391 000 tonn • norsk kvote: 94 451 tonn. • stor økning fra 2011 da totalkvoten var 40 100 tonn og norsk kvote 9 687 tonn5
 6. 6. Verdier fra havet – Norges framtid Forvaltningsregler • Etablert for de fleste store fiskebestandene Norge har forvaltningsansvar for • mål om langsiktig høy avkastning av bestandene • stabilitet i totalkvote fra år til år (begrensning på årlig variasjon i kvote ligger inn i noen av strategiene) • full utnyttelse av den til enhver tid tilgjengelige informasjon om bestandsutviklingen • basert på føre-var-grenser og MSY-nivåer6
 7. 7. Verdier fra havet – Norges framtid Forvaltningsregelen for torsk • beregne gjennomsnittlig TAC-nivå for de 3 kommende år basert på Fpa(føre-var grensen for fiskedødelighet). TAC for neste år fastsettes til denne utgangsverdien av TAC • TAC skal ikke endres med mer enn +/-10 %. Hvis TAC, ved å følge en slik regel, innebærer en fiskedødelighet (F) mindre enn 0,30 skal TAC økes til et nivå som tilsvarer en fiskedødelighet lik 0,30 • dersom gytebestanden faller under Bpa skal fastsettelse av TAC baseres på en fiskedødelighet som reduseres lineært fra Fpa når gytebestanden er lik Bpa. Ved gytebestandsnivå under Bpa skal fastsettelse av TAC ikke begrenses av +/-10 %- regelen7
 8. 8. Verdier fra havet – Norges framtid Nordøstarktisk torsk: bestand og fangst 2012-2015 er prognose ihht ICES-råd fangst 2011/2012 er avtalt TAC, fangst 2013/2015 etter fangstregel 4500 1800 Fangst (tusen tonn) Biomasse (tusen tonn) Umoden Gytebestand Bpa Blim Fangst 4000 1600 3500 1400 3000 1200 2500 1000 2000 800 1500 600 1000 400 500 200 0 0 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 20158
 9. 9. Verdier fra havet – Norges framtid Nordøstarktisk torsk: fiskedødelighet (alder 5-10) 2011-2015 ihht ICES / HI-prognose 1,2 Fpa (0.4) Flim F (5-10) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20159
 10. 10. Verdier fra havet – Norges framtid Nordøstarktisk hyse: bestand og fangst 2012-2014 er prognose ihht ICES-råd fangst 2011/2012 er avtalt TAC, fangst 2013/2014 etter fangstregel 1400 350 Biomasse (tusen tonn) Fangst (tusen tonn) Umoden Gytebestand Bpa Blim Fangst 1200 300 1000 250 800 200 600 150 400 100 200 50 0 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 201410
 11. 11. Verdier fra havet – Norges framtid Effekter av 2011-årsklassen? • Sterkeste årsklasse på 0-gruppe stadiet siden 1970, med en biomasse på rundt 1 million tonn nå i høst • Småtorsk er viktig i økosystemet både som predator på dyreplankton og som byttedyr • Kannibalisme er en naturlig reguleringsmekanisme i torskebestanden • Hvor stor torskebestand Barentshavet kan opprettholde avhenger av mattilbud og klima • Kan bli problem med stor innblanding av torsk under minstemålet om to-tre år, trengs det ekstra tiltak for å beskytte den sterke 2011-årsklassen?11
 12. 12. Verdier fra havet – Norges framtid Bestandsprognose nordøst-arktisk torsk 2011 – 2015 (tusen tonn) 3000 2500 Totalbestand 2000 Gytebestand 1500 Totalbestand sterk 1000 2011 årsklasse Gytebestand med 500 sterk 2011 årsklasse 0 2011 2012 2013 2014 201512
 13. 13. Verdier fra havet – Norges framtid Bestandsprognose nordøst-arktisk hyse 2011 – 2014 (tusen tonn) 1200 1000 800 600 Totalbestand Gytebestand 400 200 0 2011 2012 2013 201413
 14. 14. Verdier fra havet – Norges framtid Kvoteutvikling torsk og hyse (tusen tonn) 900 Kvote torsk 800 700 Tusen tonn 600 Kvote torsk 500 med 2011 400 årsklassen rekordsterk 300 Kvote hyse 200 100 0 2011 2012 2013 2014 201514
 15. 15. Verdier fra havet – Norges framtid Litt om andre arter • Totalkvote blåkveite: 18 000 tonn, + 20 enighet om fordeling og forvaltning norsk kvote: 9165 tonn • Uer; regulert ved bifangstregler, fredingstid og redskapsregulering • Reke; bestanden i Barentshavet er sunn og fiskeriet bærekraftig15
 16. 16. Verdier fra havet – Norges framtid Oppsummering • Innføring av forvaltningsregler for våre viktigste fiskebestander har vært vellykket, og har - sammen med tiltak mot ulovlig fiske og gunstige klimaforhold - ført til at fiskebestandene i nord er i meget god forfatning og gir godt utbytte • Forvaltningsregler må revideres med jevne mellomrom, basert på erfaring med hvordan de fungerer og for å ta i bruk ny biologisk kunnskap • Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon vedtok i 2010 at forvaltningsreglene for torsk, hyse og lodde skal ligge fast i fem år fremover16
 17. 17. Verdier fra havet – Norges framtid Norsk hvitfisknæring mot 2015 • stabilt råstoffgrunnlag • usikre markedsutsikter, hva skjer i viktige markeder? • bearbeidingsgrad og produktmiks styres av lønnsomhet (fersk, frys, filet, konvensjonell, osv) • Forutsetninger for lønnsomhet • kostnadseffektivitet og teknologiutvikling • antall aktører, struktur • produktutvikling • tilgang på kvalifisert arbeidskraft • pris17

×