Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole

659 views
516 views

Published on

Bjørn Hersoug, professor ved Norges Fiskerihøyskole om lakseoppdrett i Chile på Miniseminar Laks 13. April i Oslo.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Institutional framework Three aspects are relevant in the institutional framework where the salmon farming is developed: Competences and the procedure of allocation of maritime cultures sites; Institutional arrangements on the monitoring and enforcement of law; Splitting and overlapping competences. Competences imply the question about the authorities and their decisions which are involved in the allocation of maritime culture sites. The procedure is the pathway where these competences are distributed. The institutional arrangements reflect the kind of relationships between the public sector and the salmon farmers and processors. Competences are also splitting between the public bodies, where cases of overlapping competences also exist.
 • Institutional framework Three aspects are relevant in the institutional framework where the salmon farming is developed: Competences and the procedure of allocation of maritime cultures sites; Institutional arrangements on the monitoring and enforcement of law; Splitting and overlapping competences. Competences imply the question about the authorities and their decisions which are involved in the allocation of maritime culture sites. The procedure is the pathway where these competences are distributed. The institutional arrangements reflect the kind of relationships between the public sector and the salmon farmers and processors. Competences are also splitting between the public bodies, where cases of overlapping competences also exist.
 • Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole

  1. 1. Lakseoppdrett i Chile –et comeback større enn Lazarus? Del V Bjørn Hersoug, NFH, Universitetet i Tromsø Lakseseminar 2012 13. April 2012 Oslo Sjømatrådet Lakseseminar 2012 1
  2. 2. Disposisjon:• Lakseindustrien i Chile• Krisa i 2007- 2010• Ny lov (mars 2010) og nye tiltak i industrien• Oppkjøp, refinansiering og flytting• Prognose for 2012• Perspektiver på lenger sikt Sjømatrådet Lakseseminar 2012 2
  3. 3. Hva skjer i Chile?• Protester i Region XI Aysén• Dreining mot mer populistisk politikk hos president Pinera• Lettelser for all næringsvirksomhet i regionen (frihandelssone) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 3
  4. 4. Hva skjer i lakseoppdrett i Chile?• Laks: Chile versjon 2.0• Rask gjenoppbygging• Konsolidering?• Et nytt reguleringsregime• Nytt oppdrettsdirektorat• 5 laksekommisjoner utreder det framtidige regimet Sjømatrådet Lakseseminar 2012 4
  5. 5. Sjømatrådet Lakseseminar 2012 5
  6. 6. Exports • Nearly 70% of all exports corresponds to value- added products. Sjømatrådet Lakseseminar 2012 6Source: Salmon Chile 2008
  7. 7. The sky is the limit!Etter krisa: President Pinera; ingen grunn til atChile skal være nr 2!Målet er 1 mill tonn i 2015 (produktvekt, dvs.nærmere 1, 5 mill tonn WFE) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 7
  8. 8. Sjømatrådet Lakseseminar 2012 8
  9. 9. Krise!• ILA fra 2007: omfattet de fleste anlegg i Region X og XI• Forsert slakting i 2008 og 2009• Store tap i 2008, 2009 og dels i 2010• Reforhandling av gjeld for chilenske selskaper (total gjeld US$ 2400 mill til bankene + US$ 1000 mill til leverandører) (Claro 2009)• Avdragsutsettelse 2-4 år, nedbetaling 5-9 år• Store tap men vesentlig bedre finansiell situasjon for utenlandsk eide selskap Sjømatrådet Lakseseminar 2012 9
  10. 10. Tiltak fra industrien (SalmonChile)• 54 ulike tiltak for å bedre helsesituasjonen• Restriksjoner på import av egg• Produksjon av settefisk• Destruksjon av dødfisk• Transport (brønnbåter)• Hygiene på anleggene• Opprettelse av produksjonssoner Sjømatrådet Lakseseminar 2012 10
  11. 11. Opprettelse av produksjonssoner• Region X: 24 soner• Region XI: 37 soner• Region XII: 27 soner• Felles utsett og felles brakklegging etc.• ”Makrosoner” med krav til transport etc.• Alle i sonen må være enig i politikken• Problemer for coho og ørretprodusenter Sjømatrådet Lakseseminar 2012 11 11
  12. 12. Forekomst av ILA mars 2012• According to data the National Fisheries Service:1224 concessions, while in Los Lagos there are 283 fish farms in operation, 186 in Aysén, and 13 in Magallanes. The latest health report from the Service indicates that just one farm is believed to currently have the ISA virus.• Lav forekomst av ILA et resultat av lite fisk• Til gjengjeld: lus og HSMB (HSMI) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 12
  13. 13. Idealer og realiteter• Ny lov vedtatt i mars 2010 - utforming av forskrifter i.h.t. til loven ennå ikke ferdig• Konsesjoner skal gjøres omsettelige og kan brukes som panteobjekter• Konsesjonen skal gjelde for 25 år men kan fornyes• Årlig konsesjonsavgift tredobles i løpet av 3 år• Formalisering av lovverket tar tid! Sjømatrådet Lakseseminar 2012 13
  14. 14. Stadig mer ørret og Coho enn laksArt 2011 2012Coho 150 000 180 000Ørret 215 000 250 000Atl. laks 255 000 380 000 Chilenske prognoser iflg. IntraFish 2011 Sjømatrådet Lakseseminar 2012 14
  15. 15. Konsolidering?• Konsolidering av bransjen har vært spådd siden 2008: bankgjeld forfaller i 2012• Bare ett mindre selskap gikk konkurs• Lakseselskapene som gikk på børs i Chile hentet penger FØR prisfallet• Mange har vært interessert i laks (Tasa, Peru)• Fra 40 til 30 selskap, videre til 15 i 2015 (prognose) evt. 5 (ønskemål Friosur?) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 15
  16. 16. Hvem investerer?• Store familieeide selskap (diversifiserte)• 6 selskap introdusert på børs (men bare 30%)• Børsfall sept. 2011: 20%• Sjansen for sanitær «double dip» redusert?• Sjansen for økonomisk «double dip» økt?• Ulike vurderinger også i de norske selskapene• Chile inne på markedet i 56 land med mange ulike produktvarianter innen 3 arter (Atlantisk, ørret og Coho) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 16
  17. 17. Flytting fra Region X til XI og XII• Moratorium på nye konsesjoner i Region X (Los Lagos) og Region XI (Aysén) fram til 2014• Flytting til Region XII (Magallanes) startet i 2011• Mange av de 900 søknadene i Region XI gjelder skjell og alger –åpent for spekulative oppkjøp• Erklært vilje til å flytte tyngdepunktet i lakseoppdrett til Region XI (investeringer i infrastruktur, planlegging)• Ny joker: urfolksrettigheter (ILO 169 + nasjonale lover)• Kampen om plass intensiveres• 60% av dagens konsesjoner har tilfredsstillende standard, 40 % MÅ flyttes Sjømatrådet Lakseseminar 2012 17
  18. 18. Ny konsesjonspolitikk planlegges• Forhåndsklarerte lokaliteter (definerte arealer som er ferdig behandlet AAA)• Auksjon og omsetning av lokaliteter ennå ikke avklart• Dagens system med opp til 5 års ventetid klart urasjonelt• Nytt system møter sterk motstand fa flere etablerte oppdrettere Sjømatrådet Lakseseminar 2012 18
  19. 19. Økonomi: færre komparative fortrinn• Dyrt og vanskelig å bevege seg ned i Region XI og XII (lange avstander)• Høyere arbeidskost• Høyere smoltkost (smoltproduksjon på land)• Mer kostbar logistikk• Dyrere behandling av vann og dødfisk• Mindre fisk i merdene (17 kg/m3)• Mer vaksine• Prod.pris før krisa: 1,83 USD etter (2011): 3,63• Norsk prod.pris (WFE): 3,60 USD Sjømatrådet Lakseseminar 2012 19
  20. 20. Hva skjer?• Sernapesca styrkes betydelig• SalmonChile aktiv pådriver, men nå splittet• Mye sterkere kritisk fokus på lakseoppdrett• Styrking av RESA (hygiene) og REMA (areal)• Chile på bunn i 2010, men på tur opp igjen• Fortsatt mange komparative fortrinn: jevn temperatur, kort vei til Peru (mel og olje), lave arbeidskost., stor value added sektor, gunstige handelsavtaler, etc. Sjømatrådet Lakseseminar 2012 20
  21. 21. Total produksjon (atlantisk laks 2004-2013)• Produksjon 2004-11• Estimat 2012-13 400 385 369 360 370 350 346 345 320 300 250 200 210 200 150 115 100 50 0 2004 2006 2008 2010 2012 (est) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 21
  22. 22. Friskmelding eller dobbel dip?• Mange selskap med gode resultat i 2011 (god pris på ørret og Coho)• Lite ILA og god vekst (slaktevekt 5,5 kg mot 3,5 i 2010)• Begrenset tilgang på smolt og på egg• Enormt ambisiøse vekstprognoser for de 20 største• Prisnedgangen har bremset optimismen noe• Sanitærregimet utvilsomt bedre men soneinndelingen mer politisk enn biologisk fundert• Dobbel dip som følge av markedsutviklingen?? (ulik utvikling på hovedmarkedene: USA, Brasil og Japan) Sjømatrådet Lakseseminar 2012 22
  23. 23. Ulike syn på ny kurs• Free-style-epoken i chilensk lakseoppdrett over• Sterk statlig kontroll med sanitære forhold akseptert• Indirekte dermed også produksjonskontroll• Chilenske myndigheter og selskaper sterkt optimistiske• Vesentlig mer kritiske røster blant arbeidere og miljøinteresser + urfolksorganisasjoner• Ulike syn også i det norske miljøet (12% av produksjonen)• Forskyvning av aktiviteten til Region XI og XII reduserer risikoen, men øker kostnadene Sjømatrådet Lakseseminar 2012 23
  24. 24. Chile posible?• Chile har vist enorm evne til et raskt comeback• Pragmatisk orientering både hos oppdrettere og i statsapparatet• Chile fortsatt med flere komparative fortrinn• Chile med stor sans for Arealutvalgets løsning• Har man i Norge noen sans for chilenske løsninger (arealavgift)??• Også i Chile vil omdømme bli avgjørende, for ekspansjon hjemme og på markedene Sjømatrådet Lakseseminar 2012 24

  ×