Greenlease en Platform Duurzame Huisvesting

641 views

Published on

Presentatie van Ronald Bausch en Selina Roskam op de Provada Green Forum, 7 juni 2012.

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Concreet kun je hierover zeggen dat er eigenlijk 2 redenen zijn om een green lease te overwegen.-een van de partijen wil gewoon een duurzaam contract, ongeacht de inhoud.-Het is een mogelijkheid om financiële ruimte te creëren-Een Green Lease is een middel en geen doel, het is een stuk gereedschap dat strategisch kan worden ingezet.
 • Ad 1:Het gebruik heeft betrekking op hoe de huurder of de gebruiker omgaat met het gebouw en de exploitatie heeft betrekking op het (technisch) onderhoud en het beheer van het gebouw. Op deze manier kunnen milieudoelstellingen en maatschappelijke doelstellingen van huurder en verhuurder op elkaar worden afgestemd.Ad 3: De afspraken gaan bijvoorbeeld over:De hoogte van de besparingen (bijvoorbeeld in kilowattuur) en de hoogte van het voordeel voor beide partijen. Het waarborgen van dagelijks onderhoud van het gebouw en de installaties.
 • Omdat het iets is van de laatste tijd, moeten idealiter huurder en verhuurder samen pionieren om tot optimale oplossingen te komen.Het structureel nadenken over duurzaamheidsmaatregelen door huurders en verhuurders samen is, voor het overgrote deel, een ontwikkeling van de laatste tijd. Het is een risico voor beide partijen om een duurzame huurovereenkomst aan te gaan zonder – ondanks berekeningen vooraf – een compleet overzicht te hebben van de mogelijke kosten, de tijd en de overige benodigde middelen om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Het proces om te komen tot een dergelijk huurcontract en de vorm van het huurcontract zijn dan ook bij voorkeur afwijkend van een traditionele huurovereenkomst. In veel gevallen is een traditionele huurovereenkomst opgesteld om de belangen van huurders en verhuurders te beschermen. Deze traditionele huurovereenkomst is opgesteld vanuit een juridisch oogpunt van ‘hoor en wederhoor’. Dit kan echter problematisch uitpakken wanneer bepaalde vooraf gestelde doelen niet worden behaald. Het feit dat samen nadenken over duurzaamheidsmaatregelen relatief nieuw is en dat bepaalde (duurzaamheids)technieken nog in ontwikkeling zijn, rechtvaardigt om een Green Lease op te stellen vanuit een samenwerkende benadering.
 • Ad 1: In het contract worden duidelijke afspraken gemaakt over wie er tijdens de looptijd van het contract verantwoordelijk is voor het gebruik en de prestaties van het gebouw.Ad 5: Het Activiteitenbesluit wordt door steeds meer gemeenten nadrukkelijk gehandhaafd. Het Activiteitenbesluit is een regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze regeling is opgenomen dat energiebesparende maatregelen genomen moeten worden als de terugverdientijd korter is dan 60 maanden.
 • Afspraken over communicatie, ontwerpteam, stuurgroep, milestones, definities, (be)eindigen van contract, geschillenregeling, Specifieke afspraken over ambitieniveau, hoe dit te behalen en wie wat moet leveren.Concreet formuleren en meetbare/controleerbare afspraken maken.GL: mogelijk financiële impact van de afspraken en de verdeling van risico’s en opbrengsten gedurende de overeengekomen huurperiode. Vaak tijdens de bouw/realisatie definitief; dan ontstaat duidelijkheid over de details (installaties, indeling, inrichting e.d.) dus vaak allonge.
 • Greenlease en Platform Duurzame Huisvesting

  1. 1. Green Lease als oplossing voor splitincentive Provada – 7 juni 2012 Platform Duurzame Huisvesting
  2. 2. Selina RoskamProgramma adviseur E&GO Utiliteitsbouw• Secretaris Platform Duurzame HuisvestingAgentschap NLselina.roskam@agentschapnl.nlhttp://nl.linkedin.com/in/selinaroskam/nl088 - 60 271 65 selinaroskamWerkt in opdracht van:2
  3. 3. Platform Duurzame Huisvesting• Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities.
  4. 4. Leden
  5. 5. Platform Duurzame Huisvesting• De visie – Verbetering van samenwerking in de huisvestingsketen zorgt voor aantoonbare resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.• De strategische doelstellingen m.b.t. duurzaamheid – Het Platform Duurzame Huisvesting wil de katalysator zijn bij de verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw door samenwerking te stimuleren in de huisvestingsketen. – Het Platform Duurzame Huisvesting wil binnen 4 jaar aantoonbare en significante resultaten bereiken.
  6. 6. Knelpunten en oplossingsrichtingenKnelpunt Oplossingsrichting Rol voorSplit incentive – Gezamenlijk investeren en Eigenaar enEigenaar en afspraken maken over het gebruikergebruiker verdelen van de opbrengsten, gezamenlijk hierdoor zal de gebruiker sneller akkoord gaanRisico aversie Leveranciers moeten opbrengsten Beheerder, en resultaten garanderen. belegger en Bijvoorbeeld door gebruik te leveranciers (o.a. maken van de diensten van een installateurs en ESCO OEM-ers)Onduidelijke Snelle identificatie van het Beheerder enbusiness case besparingspotentieel, adviseurs gegarandeerde investeringen en gegarandeerde opbrengsten
  7. 7. Knelpunten en oplossingsrichtingenKnelpunt Oplossingsrichting Rol voorAchterblijvende Schrijven van een objectieve en Eigenaar en overheidinvesteringen aantrekkelijke business case met hoge rendementen. Opzetten van een fonds voor gebouwinvesteringenOnduidelijkheid Duidelijke gecontroleerde definitie van Overheid , adviseursrondom duurzaamheid duurzame gebouwen die bekend wordt en gemaakt in de markt. Opname van deze eigenaar/beleggers definitie in gebouwtaxaties. Meer regels van de overheid die niet duurzaamheid zijn onaantrekkelijk maaktOnvoldoende Groepen gebouwen of gebieden Eigenaar/beleggersschaalgrootte tegelijkertijd aanpakken. Combineren met verduurzamen onderhoud en maincontractingFinanciering en Samenwerking met corporaties, Gebruikers,opdrachtgeverschap in gezamenlijk PvE, kostenreductie corporatiesde zorg
  8. 8. Knelpunten en oplossingsrichtingenKnelpunt Oplossingsrichting Rol voorSplit incentive – Gezamenlijk investeren en Eigenaar enEigenaar en afspraken maken over het gebruikergebruiker verdelen van de opbrengsten, gezamenlijk hierdoor zal de gebruiker sneller akkoord gaanRisico aversie Leveranciers moeten opbrengsten Beheerder, en resultaten garanderen. belegger en Bijvoorbeeld door gebruik te leveranciers (o.a. maken van de diensten van een installateurs en ESCO OEM-ers)Onduidelijke Snelle identificatie van het Beheerder enbusiness case besparingspotentieel, adviseurs gegarandeerde investeringen en gegarandeerde opbrengsten
  9. 9. Kennisoverdracht• Symposium Duurzame Huisvesting: Wie is aan zet? – 9 februari 2011• Symposium Duurzame Huisvesting: Groen vastgoed, goed verhuurd? – 16 februari 2012• www.platformduurzamehuisvesting.nl – Nieuwsbrief – Social media
  10. 10. Werkgroepen• Werkgroep 1: Split incentive – Leidraad Green Lease Menukaart Green Lease• Werkgroep 2: investeren in maatregelen – Keuzewijzer voor ESCo’s• Werkgroep 3: duurzaamheidsmaatlatten – Keuzewijzer• Werkgroep retail – DUO label voor retail
  11. 11. Werkgroepen• Werkgroep 1: Split incentive – Vastgoedbelang – Vastgoedmanagement Nederland – FMN – NVTG – Agentschap NL
  12. 12. Waarom een Leidraad Green Lease• Praktisch middel om huurder en eigenaar handvatten te geven om gezamenlijk het gebouw, het gebruik en de exploitatie te verduurzamen Te downloaden op: http://bit.ly/leidraadgreenlease
  13. 13. GreenleaseRonald Bausch,Sustainability Consultant7 juni 2012
  14. 14. Aanleiding en Noodzaak• Agentschap NL / Platform Duurzame Huisvesting heeft JLL gevraagd mee te werken om: • Internationale kennis • Ervaring met Green Lease in Nederland• OSCAR 2012, duurzame gebouwen zijn niet energiezuiniger.
  15. 15. Waarom Greenlease?• Oplossing voor split incentive issue bij verduurzamen van bestaande bouw of realiseren van nieuwbouw.• Een duurzaam gebouw is pas écht duurzaam als het ook duurzaam wordt beheerd én gebruikt.• (Financiële) voordelen voor zowel de gebruiker als de belegger.• (Financieel) mogelijk maken van duurzaamheidsambitie.
  16. 16. Greenlease theorieWat is een Greenlease?• Een prestatiecontract dat afspraken vastlegt over duurzaam gebruik en duurzame exploitatie van het gebouw.• Afspraken met een wederzijdse verantwoordelijkheid, gericht op het behalen van energiebesparende en milieutechnische doelstellingen.• Afspraken over het naar rato verdelen van kosten, baten en risico’s voor het waarborgen van duurzaam gebruik en duurzame exploitatie.• Er moet sprake zijn van een wederzijdse prikkel. Zowel huurder als verhuurder wordt verantwoordelijk gesteld voor efficiënt gebruik van materialen en resources, met als gevolg lagere kosten voor beide partijen.
  17. 17. Gezamenlijke aanpakEen andere “mind-set”Het succes van een Greenlease staat of valt met een gezamenlijkeaanpak:• Duurzaamheid is relatief nieuw in haar (technische) toepassingen, niet alle resultaten zijn vooraf bekend.• Structureel nadenken over duurzaamheidsmaatregelen door huurders en verhuurders samen en dit vastleggen is nieuw.• Dit vraagt een andere -meer open- instelling van beide partijen en brengt risico’s met zich mee.• Een traditionele huurovereenkomst is opgesteld vanuit een juridisch oogpunt van ‘hoor en wederhoor’. Dit is bij Green Lease niet het juiste vertrekpunt.
  18. 18. Karakteristieke onderdelen van een GreenleaseOnderdelen van een Greenlease; BREEAM / LEED als kapstok• Huurdersoverleg en te bespreken onderwerpen• Reductiedoelstellingen• Gebruik van het gebouw• Energieverbruik en monitoring• Voldoen aan wet- en regelgeving• Rapportage• GeschillenregelingBeperkingen: • Nieuwbouw / Bestaande bouw • Single / Multi tenant
  19. 19. GreenleaseHoe nu verder?• De Leidraad dient als hulpmiddel om concreet met Greenlease aan de slag te gaan.• Wat zijn uw ambities ten aanzien van duurzaamheid en huisvesting / vastgoed?• Stel je prioriteiten; een te hoog ambitie kan een concrete overeenkomst in de weg staan.• Creëer een gezamenlijk belang, werk dit samen uit en benoem verantwoordelijkheden.• Draag zorg voor een stimulerende werking van de Greenlease.
  20. 20. Contact: Ronald Bausch Sustainability Consultant Strategic Advisory NL Tel. + 31 (0) 20 5 405 405 Email: ronald.bausch@eu.jll.com COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2011 20
  21. 21. Waarom gaan we nu verder?• Leidraad bevat zeer weinig voorbeeldartikelen• Ontwikkelingen rondom green leases gaan hard• Vraag naar voorbeelden stijgt• Groen huurcontract moet voor iedereen bereikbaar zijn, van starters in duurzaamheid tot ambitieuze professionals
  22. 22. Cees F. JonkerProjectleider Duurzaamheiden Energie a.i. – Lid Platform Duurzame HuisvestingSenpaiWorldinfo@senpaiworld.nlcfj@vastgoedbelang.nl06 53 858 237Werkt in opdracht van:22
  23. 23. Investeringen spelen geen rol bij eengreenlease.
  24. 24. Huurders stappen nooit uit eigenbeweging op de verhuurder af om tevragen naar duurzaamheid
  25. 25. Vastgoedadviseurs en vastgoed-beheerders spelen een bepalende rolom tot een green lease te komen

  ×