Bodemenergie en gebouwde omgeving

512 views

Published on

Presentatie van Peter Kouwenhoven tijdens een MJA workshop 19 juni 2014 over Wet en regelgeving.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Op 1 juli 2013 in werking, na 5 jaar voorbereidingstijd. Gevolg motie Tweede Kamer uit 2008
 • In de spreektaal ook wel AMvB bodemenergie genoemd
  Artikelen over bodemenergie toegevoegd aan 6 bestaande AMvB’s. Plus nog enkele kleine wijzigingen die niets met bodemenergie te maken hebben.
  Dit illustreert hoe ingewikkeld het onderwerp is; in feite leefomgevingsbeleid.
  Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is niet meer als zelfstandig besluit te vinden op bijvoorbeeld Overheid.nl
  Wijziging Bhev gaat over duurzaamheidseisen aan biobrandstoffen.
 • Wel een erg basale vraag maar toch goed om even stil te staan bij de essentiele verschillen tussen open en gesloten systemen.
 • Waarom gemeenten een nieuwe wettelijke taak, terwijl provincies al bevoegd gezag zijn voor open systemen?
 • Maatwerk per specifiek geval.
 • Maatwerk mogelijk, mits het belang van de bescherming van de bodem niet wordt geschaad. Dat moet ook worden aangetoond.
 • Bodemenergiesysteem is ondergronds deel + warmtepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig. Voor dit systeem wordt de SPF bepaald.
 • Kleine gesloten systemen data 10 jaar bewaren
  Open en grote gesloten systemen data opsturen naar bevoegd gezag
  Bij afwijkingen kan bevoegd gezag maatregelen eisen
 • Voorbeeld: Provincie Zuid-Holland neemt standaard 6 maanden, tenzij er voor een gebied een masterplan bodemenergie is vastgesteld met beleidsregels voor de vergunningverlening (open en gesloten).
 • OBM = Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets. Nieuw soort vergunning, in 2011 ingevoerd.
  OBM = ja/nee beslissing, geen extra voorschriften gekoppeld aan vergunning. Algemene regels zijn van toepassing.
  Doelmatig gebruik: voorkomen van interferentie of anderszins….
 • Beleidsvisie: Begint grof, op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen, energievoorziening en plek van bodemenergie daarbinnen. Is het nodig om bodemenergie te ordenen? Vervolgens meer detailleren.
  Aanwijzen interferentiegebied bij verordening > dit kan een bestaande verordening zijn of een aparte voor bodemenergie: vrije keus gemeente.
  Wanneer interferentiegebied aanwijzen?? Is geen verplichting! Ter voorkoming van interferentie / doelmatig gebruik van de potentie van de bodem om energie te leveren.
  Overleg met de provincie nodig: mogelijke interferentie tussen open en gesloten systemen.
 • Het wijzigingsbesluit bepaalt dat bedrijven geen werkzaamheden mogen verrichten met betrekking tot bodemenergiesystemen zonder erkenning van de overheid.
 • In deze ministeriele regeling ook de formule voor berekenen van de SPF
  BRL SIKB 2100 en protocol mechanisch boren (2101) zijn nu al van kracht.
 • Lozing bij aanleg gesloten systeem: relatief kleine hoeveelheid: lozen bij voorkeur op vuilwaterriool of op de bodem.
 • Gemeente kan hier dus ook mee te maken krijgen: lozen op het riool.
 • De Rijksoverheid is verplicht om digitaal melden en vergunningaanvragen mogelijk te maken
  Bestaande loketten, bestaand register, bestaande WKO-Tool; moeten wel worden uitgebreid/aangepast en met elkaar worden verbonden
 • Schets van de gewenste situatie, dit is nu in opbouw;
  Potentiële initiatiefnemer wil vóór aanvraag (oriëntatie) indicatie van haalbaarheid bodemenergie, eventuele beperkingen vanuit het beleid en de aanwezigheid van andere systemen in de omgeving die hij zou kunnen verstoren; WKO-tool is daarvoor ingericht;
  Wanneer het initiatief concreet vorm heeft gekregen vindt een melding plaats;
  Info melding gaat naar het juiste bevoegde gezag; automatisch of handmatige opslag in lokale administratiesystemen;
  Selectie uit meldinggegevens gaat naar LGR, handmatig en op termijn automatisch met digitale koppeling (oranje pijl);
  Rechtstreekse koppeling OLO/AIM niet binnen de gewenste termijn mogelijk en geeft ook technische uitdaging;
  Niet alle gegevens uit de melding hoeven opgeslagen te worden in LGR (wordt later uitgelegd bij doel registratie);
  Keuze voor LGR omdat hierin ook al de open systemen zitten;
  LGR is een database; via webservices kan informatie worden getoond in de centrale viewer: de WKO-tool
  Als deze cirkel geheel rond is hebben we actuele informatie over aanwezige systemen.
 • Lozing bij aanleg gesloten systeem: relatief kleine hoeveelheid: lozen bij voorkeur op vuilwaterriool of op de bodem.
 • Bodemenergie en gebouwde omgeving

  1. 1. 19 juni 2014 Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen presentatie Peter Kouwenhoven
  2. 2. 2 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Aanpassing 6 (7) bestaande AMvB’s • Waterbesluit • Activiteitenbesluit milieubeheer • Besluit lozen buiten inrichtingen • Besluit omgevingsrecht • Besluit bodemkwaliteit • Besluit lozen afvalwater huishoudens • (Besluit hernieuwbare energie vervoer) Blbi Blah Bbk Bor Abm Water besluit Bhev
  3. 3. 3 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud presentatie • Twee typen bodemenergiesystemen • Situatie voor 1 juli 2013 • Doelstellingen wijzigingsbesluit • Hoofdlijnen wijzigingsbesluit • Lozingen • WKO-tool
  4. 4. 4 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Twee typen bodemenergiesystemen? open systemen, ofwel WKO systemen gesloten systemen, ofwel bodemwarmtewisselaars
  5. 5. • Aantallen kleine gesloten systemen niet bekend, 2008-2011: ca. 4.000 - 5.000 per jaar erbij • Beperkt aantal grote gesloten systemen Geen melding- of vergunningplicht 5 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Situatie voor 1 juli 2013 • Ca. 2.000 open systemen, met een groei van 10%/jaar Vergunningplicht Waterwet, provincie bevoegd gezag
  6. 6. 6 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Doelstellingen wijzigingsbesluit • Stimuleren toepassing bodemenergie Bijdrage aan klimaatdoelstellingen / energietransitieAandeel bodemenergie in doelstelling 16% duurzame energie Bijdrage aan klimaatdoelstellingen / energietransitie • Bescherming van de bodem temperatuur chemisch / biologisch fysisch (afdekkende lagen)
  7. 7. Interferentie en ordening 7 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu negatieve invloed op elkaar onderlinge ordening gewensten ordening ten opzichte van ondergronds en bovengronds ruimtegebruik
  8. 8. 8 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoofdlijnen wijzigingsbesluit 1. Uniformering voorschriften 2. Verkorting procedures open systemen 3. Melding- en vergunningplicht gesloten systemen gemeenten bevoegd gezag 4. Aanwijzen interferentiegebieden 5. Certificering en erkenning bedrijven Gesloten systeem - lussen - tot 150 m-mv - geen vergunning - vanaf 1 woning temp.11 ºC
  9. 9. 9 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  10. 10. 10 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • oorspronkelijk eis: evenwicht tussen warmte en koude • na motie Tweede Kamer: koudeoverschot toegestaan • maatwerkvoorschriften mogelijk argumentatie vanuit doelmatig gebruik bodemenergie • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  11. 11. 11 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften Gesloten systemen • vloeistof: min. -3 0C & max. 30 0C • maatwerk: > 30 0C mogelijk Open systemen • retourtemperatuur max. 25 0C • maatwerk: > 25 0C mogelijk • hoge-temperatuur-opslag (HTO) • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  12. 12. 12 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften Negatieve interferentie met een eerder geplaatst systeem is niet toegestaan • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  13. 13. 13 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • Bij melding SPF opgeven, zoals blijkt uit schriftelijke verklaring installateur • Als SPF in praktijk tegenvalt, kan onderzoek worden geëist • In uiterste geval maatregelen afdwingen • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling GE QQ SPF kW   
  14. 14. 14 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • retourtemperatuur • hoeveelheid aan bodem toegevoegde warmte en koude • jaarlijks behaalde energierendement • Uitzondering: gesloten systeem in afzonderlijke woning • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  15. 15. 15 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • preventieve zorgplicht artikel 13 Wbb • bij vermoeden lekkage, vloeistof verwijderen • druk meten bij buffer- tanks grote gesloten systemen • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  16. 16. 16 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1. Uniforme voorschriften • systeem laten zitten • circulatievloeistof eruit • lussen opvullen met klei of ander ondoorlatend materiaal • Energiebalans • Retourtemperatuur • Interferentie • Energierendement • Monitoring • Circulatievloeistof/lekkage • Buitengebruikstelling
  17. 17. 17 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2. Verkorting procedure open systemen • Standaard van 6 naar 2 maanden • Provincies kunnen beargumenteerd 6 maanden hanteren, bijvoorbeeld in complexe situaties
  18. 18. 18 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3. Vergunning- en meldingplicht gesloten systemen • Verplichte melding nieuwe systemen • Vrijwillige melding bestaande systemen • Gesloten systemen > 70 kW krijgen vergunningplicht (OBM) • Interferentiegebied: ook kleine gesloten systemen vergunningplicht • Doelmatig gebruik bodemenergie is het enige beoordelingscriterium
  19. 19. 19 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Beleidsvisie op gewenste ordening • Aanwijzen interferentiegebied door gemeente • Aanwijzen soms door provincie • Beleidsregels • Afstemming gemeente en provincie 4. Aanwijzen interferentiegebieden
  20. 20. 20 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Visie op ordening ondergrond Bovengronds ruimtegebruik Geschiktheid WKO 3D-planning ondergrond Zonering in masterplan of Bestemmingsplankaart
  21. 21. 21 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 5. Certificering / erkenning bedrijven • Vloeit voort uit EU-richtlijn hernieuwbare energiebronnen • Systematiek Nederland: • opleidingseisen + werken volgens protocollen • certificaat • erkenning Bodem+ • handhaving door Inspectie L+T
  22. 22. 22 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu 5. Certificering / erkenning bedrijven • BRL KBI 6000-21 (energiecentrale met WKO) • BRL SIKB 11000 (ondergrondse deel BEsysteem) • Ministeriële regeling 1 okt 2013 • Overgangstermijn van 1 jaar communicatieprotocollen
  23. 23. 23 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Lozingen Gesloten systemen • Bij aanleg Open systemen • Bij aanleg • Ontwikkelen van de bron (opstartfase) • Regulier onderhoud (circa 2 x per jaar)
  24. 24. 24 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Lozingen bij open systemen: voorkeursvolgorde • Retour bodem – Mogelijk maar duur – locatieafhankelijk – Diverse technieken • Oppervlaktewater – In de nabijheid? – Kwaliteitsaspect: zout! • Schoonwaterriool – Kwantiteit – Kwaliteit (zout) • Vuilwaterriool – Te schoon – Kwantiteit Bij overleg over watervergunning voor installatie ook gelijk gewenste lozingsroute vaststellen Gezamenlijk: provincie, waterschap, gemeente Zie Handreiking lozingen bij bodemenergiesystemen
  25. 25. 25 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Digitale loketten en registratie • Digitale loketten OLO en AIM • Het Landelijk Grondwaterregister • De WKO-Tool
  26. 26. 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu VTH-zaaksysteem VTH-zaaksysteem Informatiestromen VTH-zaaksystemen gemeente / provincie lokale administratie- systemen OLO/AIM WKO-tool LGR centrale databasecentrale viewer melding selectie gegevens ontsluiting gegevens oriëntatie haalbaarheid / check beleid en andere systemen in omgeving initiatiefnemer 26
  27. 27. 27 19 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu Meer informatie • Helpdesk Bodemplus – www.bodemplus.nl • Website – www.allesoverbodemenergie.nl

  ×