Nfhk2011 taru koivisto_parallel22

556 views
483 views

Published on

Den nya lagen om hälso- och sjukvård stöder strukturerna och processerna i främjandet av välfärd och hälsa. Taru Koivisto, Social- och hälsovårdsministeriet i Finland.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nfhk2011 taru koivisto_parallel22

 1. 1. Den nya lagen om hälso- och sjukvård stöder strukturerna och processerna i främjandet av välfärd och hälsa 10:e Nordiska Folkhälsokonferensen 26.8.2011 Åbo Taru Koivisto, Direktör Social- och hälsovårdsministeriet Finland
 2. 2. Prioriteringar i hälso- och sjukvårdslagen  Klientorientering  Kvalitet och patientsäkerhet  Förbättring av primärvården  Samarbete mellan olika aktörer  Främjande av hälsa och välfärd  Dämpa kostnadsökningar
 3. 3. Att förbättra primärvården Att främja välfärd och hälsa Att organisera social- och hälsovården Avsikten med hälso- och sjukvårdslagen är att förbättra samarbetet Inom hälso- och sjukvård Primärvård & specialiserade sjukvård Mellan hälso- och sjukvården och övriga aktörer inom området Mellan kommunala verksamhets områden
 4. 4. Främjande av välfärd och hälsa  planmässig allokering av resurser till kommuninvånarnas välfärd och hälsa  alla de uppgifter som har som mål att öka kommuninvånarnas välfärd, hälsa och funktionsförmåga, förebygga sjukdomar och social utslagning och förstärka delaktighet
 5. 5. Hälso- och sjukvårdslagen förstärker och etablerar strukturerna i främjandet av välfärd och hälsa (kapitel 2)
 6. 6. Bedömning av hälso- och välfärdskonsekvenser (11§)  En kommun och en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska i samband med beredning av beslut och avgöranden bedöma och beakta de konsekvenser besluten och avgörandena har för befolkningens hälsa och sociala välfärd
 7. 7. Uppföljning och rapportering (12§) En kommun ska följa upp - kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp - effekterna av de åtgärder inom den kommunala servicen som sätts in för att svara mot kommuninvånarnas välfärdsbehov
 8. 8. Uppföljning och rapportering (12§) En rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits ska varje år lämnas till kommunfullmäktige, utöver vilket en mer omfattande välfärdsberättelse ska tas fram för kommunfullmäktige en gång per fullmäktigeperiod
 9. 9. Mål, åtgärder, ansvar och samarbete (12§) Kommunen ska – i sin strategiska planering ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov – fastställa de åtgärder som stöder målen och som grund för dem använda kommunspecifika indikatorer för välfärd och hälsa
 10. 10. Mål, åtgärder, ansvar och samarbete (12§) Kommunen ska – utse de instanser som ansvarar för den hälso- och välfärdsfrämjande verksamheten – kommunala sektorer ska samarbeta med varandra – samarbeta med andra offentliga myndigheter, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen
 11. 11. Att främja hälsa och välfärd i samarbetsområdet (12§) Om social- och hälsovård tillhandahålls i form av samarbete mellan flera kommuner ska samarbetsområdet delta som sakkunnig – i samarbetet mellan de olika sektorerna och – i bedömningen av de sociala konsekvenserna och hälsokonsekvenserna i kommunerna.
 12. 12. Regionalt främjande av hälsan, funktions- förmågan och den sociala tryggheten (36§) Sjukvårdsdistrikt ska erbjuda sakkunskap och stöd till kommunerna genom att  ordna utbildning,  sammanställa uppföljningsuppgifter som gäller välfärd och hälsa och  se till att dokumenterat effektiva handlingsmodeller och goda rutiner för förebyggande av sjukdomar och problem sprids till kommunerna Regionala strategier och planer för främjande av hälsa och välfärd ska beredas i samarbete med kommunerna, med beaktande av verksamheten i de olika kommunala förvaltningarna. I I planen för ordnande av hälso- och sjukvård kommer man överens och fastställer närmare
 13. 13. Att främja hälsa och välfärd kräver permanenta strukturer  uppföljnings- och rapporteringssystem som skapar välfärdsinformation  ledarskapspraxis och -verktyg som förbättrar den tväradministrativa verksamheten  kompetent personal  goda verksamhetsrutiner  genomförandeorganisation som omfattar alla verksamhetsområden
 14. 14. Vad förändras – vilken nytta?  Hälsokonsekvenser blir en del av beslutsfattandet - förhandsbedömning gör alternativen genomskådliga, hälsonyttan bedöms utifrån alla förvaltningsområden  Kunskapsunderlaget för välfärden förbättras - beslutsfattandet baserar sig på så färsk information som möjligt  Ansvaren och arbetsfördelningen förtydligas, engagemanget förstärks  Ledarskapet och tväradministrativa genomförande- strukturer stöder samarbete mellan flera områden  Regionalt kunnande tas i allmänt bruk, överlappande beredning och utvecklingsarbete minskar
 15. 15. Tack!

×