Nfhk2011 andrea friedl_parallel24

327 views

Published on

Friska barn: En metod för att främja hälsa genom bra mat- och rörelsevanor i förskolan. Andrea Friedl och Maria Wikland, Karolinska Institutet

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nfhk2011 andrea friedl_parallel24

 1. 1. Friska barnEn metod för att främja hälsa genombra mat- och rörelsevanor i förskolanAvdelningen för tillämpat folkhälsoarbeteInstitutionen för folkhälsovetenskap Andrea Friedl Maria Wikland Nutritionist Folkhälsovetare andrea.friedl@ki.se maria.wikland@ki.se
 2. 2. Förskolan – en viktig arena för att främjahälsa och för att förebygga överviktInstitutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 2tillämpat folkhälsoarbete
 3. 3. Förebyggande arbete i förskolanGoda förutsättningar i svensk förskola Dagliga lagade måltider i förskolan Daglig utevistelseStöd för hälsofrämjande arbete Skollagen Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010 )
 4. 4. Bakgrund  Brist på gemensamma/formulerade mål och rutiner för mat- och rörelsearbetet på förskolorna  Utbildningsinsatser har ej gett önskvärda förändringar i förskolornas dagliga rutinerInstitutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 4tillämpat folkhälsoarbete
 5. 5. Svensk folkhälsoproblematik  Den landstingskommunala uppdelningen gör det svårt att på systemnivå förebygga övervikt och fetma, men även andra folksjukdomar  De insatser som krävs för att minska framtida kostnader för hälso- och sjukvården behöver göras på kommunal nivå!Karolinska Institutets folkhälsoakademi 21 december 2011 5
 6. 6. Hur kan landstinget stödja det – tidiga -hälsofrämjande arbetet i kommunen ?Bistå med en metodsom stödjer ettsystematisktarbete kring att främjabra mat- och rörelsevanori förskoleverksamheten Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 6 tillämpat folkhälsoarbete
 7. 7. Metoden Friska barn  Nio diskussionsträffar i personalgruppen  utgångspunkt från olika teman i skriften Friska barn  Inför varje träff läser all personal (pedagoger, måltidspersonal och chef) ett temakapitel Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 7 tillämpat folkhälsoarbete
 8. 8. Checklista- i slutet av varje temaVarje träff resulterar i att personalgruppen gemensamt: Steg 1  Identifierar styrkor och svagheter, utifrån en checklista Steg 2  Formulerar och dokumenterar nya/gamla arbets- och förhållningssätt till matvanor, måltider, rörelsevanor och utevistelse Steg 3  Beslutar om någon styrka eller svaghet som årligen ska följas upp i verksamhetsplanen Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 8 tillämpat folkhälsoarbete
 9. 9. Metoden Friska barn- bygger på forskning om• Vuxnas inflytande på barns mat- och rörelsevanor• Barns mat- och fysik aktivitetsvanor• Hur barn utvecklar mat- och rörelsevanor• OrganisationsutvecklingInstitutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för 21 december 2011 9tillämpat folkhälsoarbete
 10. 10. Utvärdering Utveckling av metoden  i samarbete med Skärholmens stadsdel i Stockholms kommun Totalundersökning  samtliga kommunala förskolor (25 st med 317 pedagoger) Studiedesign  Enkel före – efter mätning utan kontrollgrupp (pre –post single group intervention)  Baslinje – intervention – uppföljning  Utfallsmått  Indikatorer på mat, måltids- och rörelsevanorKarolinska Institutets folkhälsoakademi 21 december 2011 10
 11. 11. Friska barn är utvecklad på uppdrag av Stockholms läns landsting av Andrea Friedl, Nutritionist och Maria Wikland, Folkhälsovetare.Karolinska Institutets folkhälsoakademi 21 december 2011 11
 12. 12. ResultatRollmodellpedagogiken-centralt moment i metoden Pedagogiska måltider (rollmodell i måltidssituationen)  Ändrade attityder  Hälften av personalen angav ökad medvetenhet om sin betydelse som rollmodell i måltidssituationen och utevistelsen  Ändrade beteenden  halverat antal pedagoger åt annan mat vid uppföljningen  Synliggjorda avsteg från överenskomna reglerKarolinska Institutets folkhälsoakademi 21 december 2011 12
 13. 13. Resultat Serverad mat – efterlevnad av nationella råd  Ökad efterlevnad av nationella råd  Störst positiv förändring av produkter med hög andel mättat fett  Utmaning – servering av både grönsaker & frukt till frukost och mellanmål Utevistelse Väder 2008  Ej tillförlitliga resultat pga olika väderleksförhållanden soligt och varmt 2009 regnigt och kallt 2010 soligt/regnigt och varmt Utevistelse (1-årsuppföljning)  Fördubbling av antalet förskolor som var ute både på förmiddag och eftermiddag Karolinska Institutets folkhälsoakademi 21 december 2011 13

×