• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS
 

Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS

on

 • 1,502 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,502
Views on SlideShare
1,423
Embed Views
79

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 79

http://www.ness.com 64
http://iltlvqa101 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS Presentation Transcript

  • Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS NESS Slovensko, a.s.© 2011 Ness Technologies – Proprietary and Confidential
  • Spoločnosť JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., je akciovou spoločnosťou v 100 % vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Čím sa spoločnosť JAVYS zaoberá? ► Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení. ► Nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom. ► Poskytovanie jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Divízie spoločnosti ► Divízia riadenia ► Divízia nakladania s RAO a VJP ► Divízia vyraďovania V1 a PMU ► Divízia ekonomiky a obchodu ► Divízia vyraďovania JE A1 ► Divízia bezpečnosti 2 www.ness.com
  • Pomáhame naplniť stratégie spoločnosti STRATÉGIOU V OBLASTI EKONOMIKY A OBCHODU je: vytvoriť ekonomicky prosperujúcu, stabilnú a finančne zdravú spoločnosť. Vhodnou cenovou politikou a aktívnym marketingom zabezpečiť primeranú tvorbu tržieb z predaja jadrových i nejadrových služieb a komerčne využiteľného majetku z vyraďovania JE v záujme podpory rozvoja spoločnosti JAVYS, a.s. a uspokojovania požiadaviek akcionára. Efektivita a zjednodušenie procesu plánovania, kalkulácií a vyhodnocovania. 3 www.ness.com
  • JAVYS v číslach viac ako 790 kubických metrov kvapalných rádioaktívnych odpadov viac ako 570 ton pevných rádioaktívnych odpadov viac ako 300 kontajnerov spracovaného a následne upraveného odpadu viac ako 190 ton spracovaného kovového materiálu uvoľneného do životného prostredia uskutočnených 556 prepráv RAO v certifikovaných transportných obaloch na prípravné činnosti ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 bolo v r. 2010 s európskou bankou podpísaných 15 grantových dohôd v celkovej sume 207,5 mil. € cca 1030 zamestnancov 4 www.ness.com
  • Problémy čo potrebovali riešiť Vyhodnocovanie činností v oblasti jadrových služieb a podpora plánovania a vyhodnocovania investícií Vyhodnocovanie prenájmov a spracovanie pre BIDSF projekty Zvýšenie efektivity práce riadiacich pracovníkov pri získavaní štandardizovaných informácií Zvýšenie efektivity práce pri analýze nejasností Rozšírenie možnosti analýz pri riešení problémov pre riadiacich pracovníkov, odborných pracovníkov a analytikov Zvýšiť transparentnosť pri riadení spoločnosti a vzájomného porozumenia riadiacich pracovníkov a okolia Jednoznačnosť zdrojových dát a spoľahlivosť dát Integrácia celého riešenia do podnikového portálu. 6 www.ness.com
  • Ako sme to vyriešili Východiská ► implementácia riešenia SAP BPC ► vytvorenie dátového skladu v prostredí SAP BW ► vytvorenie univerza pre reporting Vyhodnocovanie činností v oblasti jadrových služieb Vyhodnocovanie prenájmov Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na medzinárodné projekty (BIDSF) • Unikátna skúsenosť • End2End riešenia metodológie riadenie • Podpora BI programov • Overená technológia • Technologická • Riešenie pre každé • Medzinárodné nezávislosť odvetvie skúsenosti • Certifikácie výsledok riešenie 7 www.ness.com
  • Ako sme to vyriešili Vlastnosti plánovacej aplikácie ► rozlíšenie pôvodu dát , manuálne zadávania, importy, rozvrhovanie režijných nákladov ► sledovanie nákladov nielen cez nákladové strediská, ale aj cez kalkulačné objekty ► sledovanie nákladov/výnosov cez hierarchie účtov ► sledovanie nákladov/výnosov cez zákazky – žiadostí pre NJF a BIDSF ► účasť pre ďalších 60 pracovníkov za jednotlivé strediská, ktorí nemali k dispozícii licencie pre aktívnu prácu priamo v plánovacej aplikácii ► využitím funkcionality automatickej distribúcie a následného automatického zberu plánovacích formulárov ► verzionovanie plánov Podpora vyhodnocovania investícií ► podporené využitím existujúcej (nepoužívanej) funkcionality SAP PS ► naplnenie zákaziek NJF a BIDSF k investičným projektom ► naplnenie dát pre potreby simulácie odpisov z novo-zaradeného majetku 8 www.ness.com
  • Čo sme dodali Implementácia modelu pokrývajúci biznis logiku pre plánovania, kalkulácie v prostredí SAP BPC ► vyhodnocovacie aktivity nákladov/výnosov pre jadrové služby, ► prenájmy majetku, ► medzinárodné projekty Alokačný model režijných nákladov pre potreby výpočtu kalkulácií na KO v prostredí SAP BPC Vyhodnocovanie investícií a oblasť sledovania pre BIDSF projekty Inštalácia prostredia SAP BPC, Business Objects Dodávka školení pre reporting a prácu v BPC Kompletná dokumentácia a projektové riadenie Post implementačná podpora. 9 www.ness.com
  • Vstupné formuláre 10 www.ness.com
  • Vstupné formuláre 11 www.ness.com
  • Výber zobrazenie podľa hierarchie úrovne dát -Dáta pre bežné výkazy -Dáta s vybranými účtami pre NJF zdroje dát -Dáta pre bežné výkazy -Dáta s vybranými účtami pre NJF 12 www.ness.com
  • Distribúcia formulárov 13 www.ness.com
  • Rozdeľovník pre distribúciu 14 www.ness.com
  • Proces distribucie Proces tvorby vstupných formulárov pre garantov 15 www.ness.com
  • Alokácie režijných nákladov Nahradenie komplikovaného spôsobu alokovania do jedného modelu 16 www.ness.com
  • Výstupné reporty v BPC 17 www.ness.com
  • Administrácia modelu 18 www.ness.com
  • Administrácia dimenzie 19 www.ness.com
  • SAP Busines Objects Universum nad SAP BW 20 www.ness.com
  • Dashboard SWF File 21 www.ness.com
  • Architektúra riešenia z pohľadu IT 22 www.ness.com
  • Technické prostredie SAP ERP 6.0 (ECC 6.0, Oracle 10.2.0.4, OS HP-UX 11.31) SAP Businnes Warehouse + SAP EHP 1 pre SAP NetWeaver 7.0 SAP Bussiness Objects Edge Standard (SAP BO XI 3.1 support Pack 3 + FixPack 3.6) SAP Integration Kit SP03+FixPack 3.6 SAP BPC 7.5 + SP07 for Netweaver XCELSIUS Engage & Enterprise 2008 SP4 LiveOffice FP3.4 Crystal Reports 2008 V1 SP03 + FixPack 3.5 23 www.ness.com
  • Prínosy riešenia Zjednodušenie práce pri príprave výstupov - zvýšenie efektívnosti práce pracovníkov poskytujúcich podklady pre podporu rozhodovania riadiacich pracovníkov Pokročilé nástroje pre manažérske pohľady a vizuálne zobrazenie dát, Vysoká dostupnosť informácií, Užívateľsky prívetivé prostredie pre ad-hoc dotazy a analýzy, Zrýchlenie a sprehľadnenie prístupu k informáciám o stave spoločnosti, Jednoduchá distribúcia vytvorených podkladov pre odborníkov a členov vedenia spoločnosti, Implementácia princípu jedinej pravdy v spoločnosti 24 www.ness.com
  • Problémy na projekte Dopĺňanie požiadaviek na riešenie zo strany zadávateľa ► zmeny požiadaviek oproti schváleným verziám Nejasná predstava o budúcom riešení zo strany budúceho užívateľa Podpora pri riešení špecifík vo fáze vývoja ► konfiguračné problémy Oneskorené vytvorenie vývojového prostredia u zákazníka Nedostatok času na testovanie riešenia u zákazníka ► (dôvod: zaneprázdnenosť) 25 www.ness.com
  • Projektový plán a projektový tím Dĺžka trvania projektu rok ► 142,5 MD (1140 ČH) Projektový tím ► Projektový manažér ► 2x konzultant BPC ► 1x BOBJ dizajnér a BW ► 1x BW a ETL tvorca ► 0,3x systémový špecialista pre inštaláciu a konfiguráciu Projektový plán pre implementáciu 26 www.ness.com
  • Q&A Igor Balažovič Group Manager BI Enterprise Business Division Direct: +421 2 58261 05 Mobile:+421 911 665 245 igor.balazovic@ness.com NESS Slovensko, a.s. Galvaniho Business Center III Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava Slovak Republic Tel.: +421 2 58261 000 Fax: +421 2 58261 777 www.ness.com 28 www.ness.com