Důvěryhodný reporting - Jak věřit

971 views
900 views

Published on

Důvěryhodný reproting pro pojišťovny - Jak věřit svým očím

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Důvěryhodný reporting - Jak věřit

 1. 1. Jak věřit svým očím Praha 24.5.2011© 2011 Ness Consulting – Proprietary and Confidential
 2. 2. O čem to dnes bude… Příběh nepovedeného zásahu Provozně-procesní opatření Jak pomůže metodika? Na kontroly nezapomínat Jak zajistit pomoc technologií? 2 www.ness.com
 3. 3. Příběh nepovedeného zásahu 3
 4. 4. Příklad na začátek Výchozí situace Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla • Sjednání prostřednictvím on-line aplikace na internetu • Podmínkou platnosti smlouvy je zaplacení prvního pojistného • Většina klientů platí pojistné prostřednictvím platební brány přímo v rámci aplikace pro sjednání Implementace Sjednání Nahrání dat Nastavení Generování smlouvy na do systému stavu smlouvy předepsaného webu pojišťovny na „platná“ pojistného 4 www.ness.com
 5. 5. Co všechno je špatně? Sjednání Nahrání dat Nastavení Generování smlouvy na do systému stavu smlouvy předepsaného webu pojišťovny na „platná“ pojistného Dopady Porušení pravidla • Předepsané pojistné Správnosti • Rezervy • Pohledávky Srozumitelnosti • Provize • Škody • Zajištění Souvislosti 6 www.ness.com
 6. 6. Pokus o vylepšeníNový report Původní report Report předepsanéhopředepsaného předepsaného pojistného napojistného pojistného smlouvách bez platby Dopady Porušení pravidla • Předepsané pojistné Správnosti • Rezervy • Pohledávky Srozumitelnosti • Provize • Škody • Zajištění Souvislosti 7 www.ness.com
 7. 7. Jak by to mělo být správně? Sjednání Nahrání dat Nastavení Generování smlouvy na do systému stavu smlouvy předepsaného webu pojišťovny na „platná“ pojistnéhoTřeba takto Sjednání Nahrání dat do Nastavení stavu Generování smlouvy na Platba? systému smlouvy na předepsaného webu pojišťovny „platná“ pojistného ČekatNebo jinak Sjednání Nahrání dat do Nastavení stavu Generování smlouvy na systému Platba? smlouvy na předepsaného webu pojišťovny „platná“ pojistného Nastavení stavu smlouvy na „návrh“ 8 www.ness.com
 8. 8. Jaké z toho plyne poučení?Napravovat příčinu, nikoliv • Příčinu musíme nejprve poznatnásledek • Pozor na „zjevné příčiny“Neřešit problém izolovaně, ale • Musíme souvislosti znátvždy v souvislostech • Vědět, co „se stane, když…“Zvažovat poměr cena/výkon • Zjistit dopad problému • Vybírat z více variant řešení Zvýšení důvěryhodnosti reportingu nedosáhneme pouhou úpravou reportů! 9 www.ness.com
 9. 9. Jaká opatření nám důvěryhodnost posílí Provozně-procesní Metodická Jaká opatření? Kontrolní Technologická 10 www.ness.com
 10. 10. Provozně-procesní opatření 11
 11. 11. Provozně-procesní opatřeníNásledky chybně nastaveného procesu zpravidla nelze Správnostzachránit úpravou reportingu. Souvislosti Cílem je odstranit příčinu a ne opravovat následky. • Příčinu musíme znát a musí být opravdová. Náklady na změny by měly být přiměřené následkům. • Analýza dopadů a možností řešení Proces musí být správně nastaven v informačním systému. • „Ruční korekce“ možná pomohou Správnosti, ale zhorší Souvislosti. Pozor na „fascinaci procesy“ – nelze vše „zprocesovat“, ne vždy to má smysl. • Komplikované, nepružné • Ztráta schopnosti řešit mimořádné situace • Alibismus při nutnosti „udělat něco jinak“ • Ztráta motivace (pocit „kolečka v soukolí“) 12 www.ness.com
 12. 12. Jak pomůže metodika? 13
 13. 13. Metodická opatření Sledování účelu Slovníky pojmů Vlastnictví dat Referenční data a výpočty Náležitosti reportů Vznik rozhodných údajů pro reporting 14 www.ness.com
 14. 14. Sledování účelu – naplnění účetních zásadÚčetní zásada KomentářNezávislost účetních Naplnění lze dosáhnout těmito kroky:období • Uzavírat období. • Změny provádět pouze účetním postupem. • Zajistit neměnnost výstupů. • Využívat historický pohled.Vymezení účetní jednotkyZákaz kompenzaceNepřetržitost trvání firmy Neměnit reporty v průběhu účetního období (roku), nebo provést zpětněStálost metod opravu v účtování na základě nově vytvořených reportů. Zvýšení důvěryhodnosti může mít vliv například na úpravuZásada opatrnosti konzervativního přístupu k rezervování.Zásada objektivity Zajistit důvěryhodnost finančního reportingu. Nutno dodržet pro položky, pro které platí aplikace historických cen (např.Historické ceny cizoměnové operace). Zajistit návaznost u podkladových reportů – vstupů do finančníhoBilanční kontinuita účetnictví.Zásada materiality Naplnění zásady je přímo úměrné důvěryhodnosti finančního reportingu. 15 www.ness.com
 15. 15. Slovníky pojmů – trocha teorieVytvářejí je uživatelé za účelem sjednocení názvosloví, Srozumitelnostzajištění používání stejných pojmenování a výrazů pro stejnéskutečnosti a jednotné chápání jejich významu. Slouží k jednoznačné a zjednodušené komunikaci mezi uživateli a IT a mezi uživateli navzájem. Jejich vytváření za strany IT nevede k očekávaným výsledkům. Problémem je duplicita pojmů a nedůslednost v užívání (něco, co se „musí“). Základní pravidla • Pojem, který není ve slovníku, jako by nebyl. • Každý používaný pojem je definován právě jednou. • Existující pojmy lze využít pro definici nových pojmů. • Každý pojem má svého vlastníka. • Zajistit odpovídající kulturu definování (např. metodicky). 16 www.ness.com
 16. 16. Slovníky pojmů - příklad Název pole Význam PříkladPojem Jednoznačný název pojmu používaný při definici požadavků Měsíční účetní hrubý předpis uživatelů na report, nebo pro definice jiných pojmů.Definice pojmu Přesná definice pojmu. Lze použít přesný popis, nebo třeba Hrubé předepsané pojistné, jehož účetní popis typu „pole Roční pojistné na obrazovce Detail období odpovídá požadovanému měsíci. smlouvy“.Oblast Skupina pojmů mající mezi sebou logický vztah. PředpisyDoména reportingu Označuje, pro jaký typ reportingu se daný pojem výhradně Finanční reporting používá.Vlastník Kdo za daný pojem obsahově a věcně odpovídá a určuje Odbor účetnictví pravidla pro jeho užívání.Označení v reportu Označení pojmu v reportech (název sloupce). Hrubý předpisVýpočet U pojmů pro vypočítávané hodnoty obsahuje vzorec. N/APoužití K čemu se pojem smí používat a k čemu se výslovně použít Pro závěrkové reporty pracující nesmí. s předepsaným pojistným (předpisy, pohledávky, rezervy, zajištění, provize). Nepoužívat při výpočtu dluhu k upomínání.Verze Datum, od kterého lze pojem používat. 1.1.2011Název pole v IT Název datového pole v IT systému A, nebo způsob, jak je Premium.Monthly kdyžsystému A možno pole získat. Premium.AccPeriod=účetní období and Premium.Type=’Account‘Název pole v IT Název datového pole v IT systému …, nebo způsob, jak je …systému … možno pole získat.Poznámka Libovolná poznámka nezařaditelná v rámci jiných položek Náhrada za dříve chybně definovaný slovníku pojmů. 17 pojem Měsíční předpis www.ness.com
 17. 17. Vlastníci dat – opět teorie Vlastníkem dat není IT ! 3S A kdo tedy? Jak ho určit? Vlastník je ten, kdo má z dat největší užitek a má nejvíce možností jejich obsah ovlivnit ať pozitivně, nebo negativně. Jaké má vlastník dat úkoly? • Odpovídá za obsahovou správnost dat. • Určuje pravidla přístupu a používání dat (po dohodě s ostatními uživateli). • Podílí se na definici pojmů a kontroluje používání slovníku pojmů. • Popisuje objektivně existující souvislosti mezi daty. • Spolupracuje na tvorbě reportů využívající tato data. • Kontroluje dodržovaní metodických opatření pro práci s daty. V čem nám jeho stanovení pomůže? • Správnost se zlepší v důsledku určení „osobní zodpovědnosti“. • Srozumitelnosti pomůže ten, kdo významu dat nejvíc rozumí. • Vlastník dat pomůže vysvětlit18a zajistit Souvislosti. www.ness.com
 18. 18. Vlastníci dat – příklad nastavení Oblast Vlastník Spoluvlastník Klienti Obchodní služba Smlouvy a rizika Správa smluv Předpisy Správa smluv Platby Platební styk Výplaty plnění Platební styk Likvidace Unity Správa smluv Asset management Technické rezervy Pojistná matematika Podíly na zisku a bonusy Správa smluv Škody Likvidace RBNS Likvidace IBNR Pojistná matematika Pohledávky a přeplatky Správa smluv Provize Obchodní služba Pasivní zajištění Pojistná matematika Odměny zaměstnavatelům Obchodní služba Správa smluv 19 www.ness.com
 19. 19. Referenční data a výpočtyData, která jsou považována za nejlepší možná a proto jsou Správnostvyužívána jednotně v rámci celého reportingu. Souvislosti V ideální případě jsou uložena na jednom místě. Na referenční data aplikujeme ve zvýšené míře pravidelné kontroly. Referenční data je vhodné propojit s referenčními výpočty, jejichž (mezi-)výsledky jsou ukládány pro další využití (princip „jednoho výpočtu“). Referenční výpočty by neměly využívat jiná data než referenční. 20 www.ness.com
 20. 20. Náležitosti reportů Čeho tím dosáhneme? Srozumitelnost • Zprůhlednění práce s reporty • Eliminace omylů a nesprávného používání Co musí report obsahovat? • Názvy sloupců pouze v souladu se slovníkem pojmů • Název reportu a jeho doména • Datum a čas vytvoření reportu • Seznam a hodnoty všech parametrů, se kterými byl report vytvářen • Verzi reportu Co by bylo dál dobré, aby obsahoval? • Informaci o tom, zda byl vytvářen za uzavřené období • Informaci o tom, zda se jedná o první spuštění s danými parametry • Uživatele, který report vytvářel 21 www.ness.com
 21. 21. Náležitosti reportů - příklad Měsíční změna RBNS Verze: 3.11 Doména: Finanční reporting Datum a čas vytvoření: 3.5.2011 14:32 Parametry: Účetní měsíc: 201104 Útvar: L03 – Likvidace pojištění osob Skupina: Vše Uzavřené období: Ano Spuštění reportu: 1 Uživatel: Příhodová AlenaÚtvar Skupina Riziko- Riziko- Stav-1.1. Stav- Stav- Změna Změna kód název počátek konec za měsíc YTM měsíce měsíce 22 www.ness.com
 22. 22. Klíčové údaje Jaké to jsou? Správnost Údaje, které věcně a časově jednoznačně Souvislosti zařazují každou transakci (předpis, škoda, změna rezervy, provize atd.). Například: produkt, riziko, typ předpisu, druh plnění, datum, účetní měsíc atd. V čem je problém? Část údajů nevzniká společně s transakcí, ale je generována později, pokud vůbec (typicky účetní měsíc). Položkový report prvotních dat pak neodpovídá reportovaným sumárním hodnotám. Jak situaci řešit? IT systém musí generovat veškeré klíčové údaje společně s transakcí. Obvyklý protiargument: „To se bude řešit až v reportingu“. 23 www.ness.com
 23. 23. Na kontroly nezapomínat 24
 24. 24. Kontrolní opatření Kontrolní datových toků 3S • Data nemění svůj význam. • Související veličiny mají svůj společný zdroj (výpočet). Kontrolní body a součty Správnost • Kontrolní body jsou zpravidla ta místa, kde data přecházejí ze systému do systému. • Platí zákon zachování dat. Kontrolní součty jsou jednoduchou metodou pro ověření jeho dodržování. Kontroly dávek Správnost • Logy dávek - Analogie „Náležitosti reportů“ rozšířené o Souvislosti výsledek zpracování dávky. • Navazující dávky lze spouštět až teprve poté, co předchozí dávka úspěšně skončila.Správnost Model – skutečnost • Predikce výsledků budoucích období na základěSouvislosti předešlých období a analýza odchylek. 25 www.ness.com
 25. 25. Kontrola datových toků-příkladPlatba pojistného Výpočet Pohledávky zaplaceného pojistného VýpočetVýpis Systém pro Provize Párování provizíz účtu správu (výpočet plateb smluv zaplaceného pojistného) Výpočet zajištění Zajištění (výpočet zaplaceného pojistného) Pohledávky Výpis Systém pro Výpočet Provize Párování Výpočet z účtu správu zaplaceného plateb provizí smluv pojistného Výpočet Zajištění zajištění 26 www.ness.com
 26. 26. Model-skutečnost Vstupy Odhad • Předepsané pojistné • Předepsané pojistné • Nové smlouvy • Technické rezervy • Storna • Škody • Technické změny • Provize • Škody • Pohledávky • Platby • Zajištění Otevřené otázky • Granularita – jak detailní má být model? • Sezonní pohled – odlišný vývoj některých produktů, nebo událostí. • Vliv mimořádností ve vstupech – kalamity, marketingové akce atd. • Pracnost – není cílem kontrolní model, jehož pracnost bude vyšší než například zvýšená kontrola výstupů. • Přijatelná odchylka – co je ještě přijatelný rozdíl? 27 www.ness.com
 27. 27. Jak zajistit pomoc technologií? 28
 28. 28. A nakonec technologie Požadavky na úpravy Požadavky na odstranění • Změny procesů • Metodická opatření • Kontrolní mechanismy & chyb Nedorozumění, chybné závěry, nespolupráce a nebezpečí zhoršení stavu Jak tyto jevy eliminovat? • Co nejpřesněji formulovat a ověřovat pochopení požadavku. • Průběžně monitorovat jeho vypracování (prototypy, vzorky apod.). • Používat slovníky pojmů a vyžadovat to i po IT. • Důsledně a průběžně testovat (např. při novém produktu). • Ideálně si maximum věcí dělat sami. 29 www.ness.com
 29. 29. Kontakt 30 www.ness.com
 30. 30. Děkuji za pozornost 31

×