Regulatorni indeks Srbije 2012/13

323 views

Published on

NALED i USAID BEP su razvili novi mehanizam za praćenje učnika Vlade u pogledu regulatornog okruženja. Na osnovu procene šest indikatora - rešavanje regulatornih problema, ažurnost sprovođenja zakona, kvalitet i temeljnost pripreme propisa, regulatorno opterećenje i dostupnost informacija, dobijena je ocena 31,7 od maksimalnih 100 poena.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulatorni indeks Srbije 2012/13

 1. 1. REGULATORNI INDEKS SRBIJE 2012/13
 2. 2. TRI VIĐENJA POSLOVNOG IREGULATORNOG OKRUŢENJA NALED Regulatorni Indeks Srbije Regulatorno okruženje Međunarodne finansijske i Privredni subjekti nevladine organizacijeAnketa o poslovnom okruženju Postojeći indikatori
 3. 3. TRI VIĐENJA POSLOVNOG I REGULATORNOG OKRUŢENJA• NALED – REGULATORNI INDEKS SRBIJE - INDEKS KVALITETA REGULATORNOG OKRUŢENJA • postojeći i novi indikatori• PRIVREDNI SUBJEKTI – ANKETA O REGULATORNOM OKRUŢENJU • reprezentativni uzorak - 250 preduzeća i preduzetnika tokom novembra 2012. godine• MEĐUNARODNE FINANSIJSKE I NEVLADINE ORGANIZACIJE – „kako stranci vide“ poslovno i regulatorno okruţenje u Srbiji
 4. 4. REGULATORNI INDEKS• Sveobuhvatan – Pokriva različite aspekte i faze pripreme, donošenja i sprovođenja propisa• Jednostavan – Šest komponenti iste vaţnosti – Od 0 do 100 (što više to bolje)• Objektivan odraz stanja – Nije zasnovan na percepciji već na proverljivim činjenicama – Rezultate je moguće proveriti, moguće je vršiti korekcije• Uporediv – Moguće poređenje sa rezultatima ankete i sa međunarodnim ocenama• Odrţivost – Formiranje indikatora zahteva stalno angaţovanje resursa
 5. 5. REGULATORNI INDEKS• Mehanizam praćenja rada drţavnih organa – „regulatory watchdog“ – ACTAL – Holandija – Center for Regulatory Effectiveness, Center for Effective Government (OMB Watch) – SAD• Konstruktivan pristup – ukazivanje na slabosti• Obuhvatiti sve faze u vezi pripreme, donošenja i primene propisa
 6. 6. NAPOMENA• Ograničenja – nije moguće u potpunosti razgraničiti rad prethodne i nove vlade – neke informacije nije bilo moguće dobiti za drugu polovinu 2012. godine – za neke komponente moguće je porediti sva ministarstva, za neke je ovo poređenje ograničeno
 7. 7. 6 KOMPONENTI I 15 INDIKATORA
 8. 8. KOMPONENTA 1 - REŠAVANJE REGULATORNIH PROBLEMA• Rešavanje regulatornih problema opisuje u kojoj meri drţava reaguje na predloge privrede da se otklone administrativne prepreke, odnosno propisi koji stvaraju nepotrebne troškove privatnom sektoru• Dva indikatora – INDIKATOR SIVE KNJIGE – INDIKATOR SRP-A• U meri u kojoj je reakcija drţave brza i efektivna, utoliko bolje.
 9. 9. KOMPONENTA 1 - REŠAVANJE REGULATORNIH PROBLEMA• Jednostavno formiranje indeksa – Tokom 2012. godine moglo je da se usvoji ili da se započne sa radom na 54 preporuke is Sive knjige IV, od toga je u 11 slučajeva došlo do bitnih pomaka ili usvajanja preporuka – Indikatora sive knjige ISK= 11/54 = 20.4• Na sličan način se dobija Indikator SRP-a – Indikator SRP-a ISRP= 16.7• Svaka komponenta ima istu vaţnost• IRRP= 0.5х16.7+0.5x20.4=18.4
 10. 10. KOMPONENTA 2 - AŢURNOST SPROVOĐENJA ZAKONA• Barometar podzakonskih akata – Za potrebe Indeksa kvaliteta regulatornog okruţenja proširena je analiza sa 19 na 27 zakona donetih – uzeto u obzir 227 podzakonskih akata koje je bilo moguće doneti tokom 2012.godine – Tokom 2012. godine samo 3 akta doneta su pre roka, 33 akta je doneto posle roka i 2 doneta akta nisu imala rok
 11. 11. KOMPONENTA 2 - AŢURNOST SPROVOĐENJA ZAKONA• Indikator usvojenih podzakonskih akata IUPA=18.2.• Indikator kašnjenja podzakonskih akata IKPA=2.4 Rok od 3 Kašnjenje do 3 Kašnjenje preko meseca meseca 3 meseca 100 od 50 do1 0 Rok od 6 Kašnjenje do 3 Kašnjenje preko meseca meseca 3 meseca 100 od 30 do1 0 Za svako kašnjenje u primerenom roku takođe je dat određen broj poena, pri čemu je maksimalna vrednost indikatora iznosila 50 - u slučaju roka od tri meseca i 30 u slučaju 6 meseci.
 12. 12. KOMPONENTA 3 - KVALITET PRIPREME PROPISA• Kvalitet same analize efekata propisa predstavlja dobru aproksimaciju kvaliteta i temeljnosti pripreme propisa• DA LI SE POŠTUJE FORMA? – od 55 zakona koji su imali direktan ili posredan uticaj na privredu 35 zakona ispunilo formalni zahtev – indikator analiza efekata propisa iznosi IAEP=63.6
 13. 13. KOMPONENTA 3 - KVALITET PRIPREME PROPISA• Da li sadrţaj zadovoljava minimalni kvalitet prema KRR? – Indikator kvaliteta sadrţaja analiza IKAE=52.4 – Mišljenja KRR – samo 3 nacrta nisu sadrţali formalan izveštaj o sprovedenoj analizi – „gledanje kroz prste“• Da li se zaista vrši obračun troškova (i koristi)? – Indikator kvantifikacije regulatornih efekata – samo 3 analize sadrţe detaljne procene troškova i koristi, dok još 11 analiza sadrţi kvantitativnu analizu
 14. 14. KOMPONENTA 4 - JAVNOST U PRIPREMI I DONOŠENJU PROPISA• Tri indikatora – javne rasprave i konsultacije• Indikator javnih rasprava i konsultacija – Povlačenje zakona – Kada je potrebna javna rasprava – subjektivna procena • Pretpostavka - potrebna kod svih „novih zakona“, dok je kod „izmena i dopuna“ zakona to bilo potrebno učiniti u svakom drugom slučaju
 15. 15. KOMPONENTA 4 - JAVNOST U PRIPREMI I DONOŠENJU PROPISA• Indeks javnih rasprava• IJR= 0.5(11/21)+ 0.5(2/22.5)=41.7 – Od 21 novog zakona u 11 slučajeva sprovedna je formalna ili neformalna javna rasprava. – Od 45 izmena i dopuna zakona prema usvojenom kriterijumu u polovini slučajeva trebalo je sprovesti javnu raspravu.
 16. 16. KOMPONENTA 4 - JAVNOST U PRIPREMI I DONOŠENJU PROPISA• Indeks dostupnosti nacrta zakona – S obzirom na veoma kratak vremenski period koji ne pokriv celu godinu, kao i relativno mali broj propisa, odlučili smo da za 2012. godinu ovaj indikator ne bude uključen u obračun indeksa javnosti – NALED vodi evidenciju o datumima kada su nacrti stavljeni na uvid, kao i o broju dana od kada su nacrti dostupni do njihovog slanja u skupštinu
 17. 17. KOMPONENTA 4 - JAVNOST U PRIPREMI I DONOŠENJU PROPISA• Indikator korišćenja hitnog postupka IKHP=100-81.8=19.2 – Od 55 zakona koji utiču na poslovno okruţenje, čak u 45 slučajeva primenjen je hitan postupak. • Indikator dobijamo tako što se od 100 oduzme procenat korišćenja hitnog postupka (veće učešće hitnih postupaka smanjuje vrednost indeksa)
 18. 18. KOMPONENTA 5 – REGULATORNO OPTEREĆENJE• Indikator administrativnih troškova IAT= 33.3. – Pretpostavka • Na osnovu merenja u drugim zemljama uzimamo da se procenat administrativnih troškova kreće u intervalu od 2% do 5% BDP-a • Administrativni troškovi u Srbiji iznose između 3.8-4.2% BDP-a. • To znači da je za 2% - 100, za 5% - 0 • Na osnovu prosečne vrednosti adminstrativnih troškova u srbiji dobijamo da je za 4% - 33
 19. 19. KOMPONENTA 5 – REGULATORNO OPTEREĆENJE• Indikator parafiskalnog opterećenja iznosi IPF=17.5• ukupan iznos na osnovu 20 najvećih parafiskalnih obaveza iznosio je 68,3 milijardi dinara ili 2.15% BDP-a. – Pretpostavke obračuna : 0.5% - 100, 2.5% - 0 – 2.15% BDP - 17.5
 20. 20. KOMPONENTA 6 – DOSTUPNOST INFORMACIJA• Indikator brzine odgovora na upit privrednog subjekta IBOU=11.1 – Od 45 tela dobijen je odgovor od samo 5 – „mystery shopper“ - pitanje u vezi osobe kojoj se moţe postaviti upit u vezi javnih nabavki
 21. 21. KOMPONENTA 6 – DOSTUPNOST INFORMACIJA• Indikator pristupa informacijama od javnog značaja iznosi IIJZ=76.7 – Pitanje o broju zaposlenih, odnosno učešću zaposlenih po Zakonu o radu i Zakonu o drţavnim sluţbenicima, kao i učešću javnih nabavki male vrednosti u ukupnim nabavkama. – Od 43 tela kojima je poslat zahtev dobijen je odgovor od 33, dok su odgovor, ali bez podataka dostavila još 4 tela.
 22. 22. KOMPONENTA 6 – DOSTUPNOST INFORMACIJA• Indikator web prezentacija Iwp=100 – da li prezentacija sadrţi propise koji se mogu preuzeti, – da li je dostupan informator – da li je dat kontakt – Analizirane su web prezentacije 41 tela – Sva tela su ispunila u potpunosti sva tri navedena kriterijuma
 23. 23. INDEKS KVALITETA REGULATORNOG OKRUŢENJA IZNOSI 31.7
 24. 24. ANKETA KVALITETA REGULATORNOG OKRUŢENJA
 25. 25. PODUDARANJE PERCEPCIJE PRIVREDNIKA I RIS-A Koeficijent korelacije je 84.7
 26. 26. POSLOVNO OKRUŢENJE U OĈIMA SVETA• Svetska Banka – Doing Business – Srbija je u 2012. godini zauzela 86 mesto od 185. zemalja• Svetski ekonomski forum – Globalni indeks konkurentnosti (Javne institucije) – Srbija je od 144 zemlje rangirana na 126 mestu RELATIVNA POZICIJA SRBIJE
 27. 27. POREĐENJE KVALITET REGULATORNOG OKRUŢENJA UOĈIMA SVETA I INDEKSA KVALITETA REGULATORNOG OKRUŢENJA
 28. 28. POREĐENJE KVALITETA POSLOVNOG OKRUŢENJA U OĈIMA SVETA

×