Prezentacije sa IV JPP Samita - OIE_reciklaza_turizam_Raska_Nova Varos_Zrenjanin

 • 197 views
Uploaded on

Na IV godišnjem JPP samitu održanom u hotelu Hyatt, 18. novembra 2013. godine, Niš, Zrenjanin, Raška, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Kanjiža i Doljevac predstavili su investitorima i javnosti projekte …

Na IV godišnjem JPP samitu održanom u hotelu Hyatt, 18. novembra 2013. godine, Niš, Zrenjanin, Raška, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Kanjiža i Doljevac predstavili su investitorima i javnosti projekte javno-privatnih partnerstava kojima bi u narednoj godini mogli da privuku najmanje 22 miliona evra investicija. Projektne ideje izabrane su za najbolje na konkursu u okviru projekta JPP kao razvojni potencijal, koji NALED sprovodi uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
197
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Osnovna delatnost reciklažnog dvorišta, tj. društva za posebne namene koje će se formirati u cilju realizacije ovog projekta, će biti sakupljanje, sortiranje i plasman tzv. sekundarnih sirovina.
 • Ovaj otpad se trenutno u celini odlaže na lokalnu neuslovnu deponiju. Aktiviranjem reciklažnog dvorišta deo ovog otpada će se reciklirati, čime će sa jedne strane značajno uticati na unapređenje životne sredine u opštini, a sa druge, pokrenuće se vrlo lukretivna ( dobitna ) delatnost.
 • Sekundarne sirovine na koje se najviše računa u funkcionisanju reciklažnog dvorišta su papir, al-limenke, per-ambalaža, plastika i staklo, a plasman ovih sirovina će predstavljati najznačajniji izvor prihoda reciklažnog dvorišta.
 • OpštinaRaškaplaniradaprojekatizgradnjereciklažnogdvorištarealizujekaojavno-privatnopartnerstvo (JPP) bezelemenatakoncesije u kome bi partneripreuzelikonkretneobaveze, i to:
 • Fotografija lokacije na kojoj će se graditi Reciklažno dvorište

Transcript

 • 1. OPŠTINA RAŠKA AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA Izradu akcionog plana podržali
 • 2. Izgradnja reciklažnog dvorišta Delatnost: prerada ( reciklaža ) čvrstog opada “zelena”prerađivačka industrijska grana
 • 3. Izgradnja reciklažnog dvorišta Značaj projekta - Na područiju opštine Raška godišenje se stvara oko 6,5 hiljada tona čvrstog otpada, od čega se u ovom trenutku sakuplja oko 50% ( 3,25 hiljada tona ) - Cilj lokalnog JKP –a je da se u 2014. godini procenat sakupljenog otpada poveda na 60%, a u 2015. godini na 70%
 • 4. Izgradnja reciklažnog dvorišta 2014 Rb I II Proizvodi / usluge Ukupna količina generisanog otpada ( % obuhvadenost sistema) % - obuhvadenost otpada sistemom sakupljanja Količina u tonama 2015 % Količina u tonama 6,460.0 100.0 3,230.0 50.0 2016 % Količina u tonama % 6,600.0 100.0 6,775.0 100.0 3,960.0 60.0 4,742.5 70.0 Tabela 1: Količina i struktura sekundarnih sirovina
 • 5. Izgradnja reciklažnog dvorišta • Reciklažni Centar predstavlјa tehnološku celinu za prijem, razvrstavanje, presovanje, baliranje suvog ambalažnog i primarno selektovanog otpada, kao i za privremeno skladištenje tretiranog, tj. selektiranog otpada. • Realizacija ovog projekta podrazumeva ulaganja u zemljište/lokaciju, izgradnju potrebnih objekata i nabavku potrebne opreme.
 • 6. Izgradnja reciklažnog dvorišta • Opština: obezbeđenje zemljišta opremljenog odgovarajudom infrastrukturom, sa lokacijskom dozvolom i kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom • Privatni partner: investiranje u objekte ( montažna hala, natkriveni boksovi za skladištenje materijala, portirnicu ) i opremu ( separaciona linija, biološki prečistač, separator ulja i dr. ) nakon realizacije Projekta, obavljanje planiranih aktivnosti reciklažnog dvorišta i operatino upravljanje
 • 7. Izgradnja reciklažnog dvorišta • Nabavno tržište: inpute za rad Reciklažnog centra de obezbeđivati lokalno JKP. U ovom momentu ono obezbeđuje oko 3.25 hiljada tona otpada godišnje, a potencijalno procenjuje se da ta količina može da naraste na preko 5 hiljada tona. • Tržište plasmana: reciklirane sirovine bi se plasirale poznatim kupcima koji su ved aktivni na lokalnom tržištu („Pet reciklaža“ d.o.o., Merošina; „Sekopak“, Beograd; „Danijel Radevid“, Kralјevo; „Ecotec“ d.o.o., Beograd; Bejrud Dilјaj preduzetnik iz Beočina, i dr.)
 • 8. Izgradnja reciklažnog dvorišta • Procenjena ukupna vrednost investicije bi bila 16.3 miliona dinara ( 142.2 hiljade evra ) • Opština: 1.5 miliona dinara(13.2 hiljade evra) • Privatni partner: 14.8 miliona dinara ( 129.0 hiljade evra )
 • 9. Izgradnja reciklažnog dvorišta Nosioci realizacije projekta: • Javno komunalno preduzede “Raška” • Partner iz privatnog sektora
 • 10. Izgradnja reciklažnog dvorišta Očekivani finansijski rezultati (000 RSD) 2014 2015 2016 Ukupni prihodi: 124.906 136.099 148.061 Ukupni rashodi: 97.814 105.771 110.444 Bruto dobit: 27.091 30.327 37.617
 • 11. Izgradnja reciklažnog dvorišta • Moguda forma realizacije projekta JPP: Institucionalno JPP (obavezno je osnivanje društva za posebne namene) • Važedi zakonski rok na koji se zaključuje javni ugovor je najmanje 5, a najduže 50 godina; u konkretnom slučaju on de se odrediti u neposrednim pregovorima partnera
 • 12. Izgradnja reciklažnog dvorišta • • • • Status dokumentacije: Urađen glavni projekat; Obezbeđena lokacijska dozvola koja ističe tokom 2013. godine; Zemljište upisano na Opštinu Raška; Inicirana izrada prethodne studije opravdanosti o zajedničkom upravljanju otpadom sa još 15 opština Raškog i Moravičkog okruga.
 • 13. Izgradnja reciklažnog dvorišta Fotografija 1: Panorama opštine Raška
 • 14. Izgradnja reciklažnog dvorišta Fotografija 2: Sanitarna deponija u opštini Raška
 • 15. Izgradnja reciklažnog dvorišta Fotografija 3: Lokacija na kojoj de se graditi reciklažno dvorište
 • 16. Izgradnja reciklažnog dvorišta Fotografija 4:Separaciona traka Fotografija 5: Hala za separaciju otpada
 • 17. Hvala na pažnji! Kontakt Predsednik opštine – Jovan Čorbid Opština Raška, ul. Ibarska br.2 tel: 036-736-224 fax: 036-736-204 Osoba za kontakt: Tijana Pajevid Stefanovid tijana.pajevic@raska.gov.rs
 • 18. OPŠTINA NOVA VAROŠ AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva KOGENERATIVNO POSTROJENJE GREJANJE NA BIOMASU Izradu akcionog plana podržali
 • 19. • • • • • • • • •
 • 20. • • • •
 • 21. • • • •
 • 22. • •
 • 23. • • • •
 • 24. • • • •
 • 25. • • • •
 • 26. Ukupan prihod Rb Proizvodi 2014 2015 2016 000 RSD 1 Toplotna energija 37.800 90.000 90.000 2 Elektična energija - 78.000 78.000 37.800 168.000 168.000 UKUPNO Ukupani rashodi Rb 1 2 3 4 Stavke Direktni mat. troškovi Zarade Amortizacija Nematerijalni troškovi UKUPNO 2014 16.866 4.250 300 378 21,794 2015 000 RSD 41.136 4.250 300 168 45,854 2016 41.136 4.250 300 168 45,854 Preduzeće će u prvoj godini ostvariti dobit od 16,0 mil. dinara, da bi ona u sledećim godinama porasla na 122,1 mil.din.
 • 27. GRAD ZRENJANIN AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva REKONSTRUKCIJA BANJE RUSANDA TERRA PANNONICA Izradu akcionog plana podržali
 • 28. GRAD ZRENJANIN - POLOŽAJ
 • 29. GRAD ZRENJANIN Istorija 1326 - prvi put se spominje Bečkerek 1980- jedan od 5 najrazvijenijih 1981gradova u staroj Jugoslaviji Danas Najveći grad u Banatu površine 1,326 km2 administrativni, politički, ekonomski, kulturni i zdravstveni centar Banatskog regiona Stanovništvo: region Banata ≈700,000 Grad Zrenjanin ≈120,000 4 zvanična jezika : Srpski, Mađarski, Rumunski, Slovački
 • 30. O MELENCIMA Melenci ID Card Melenci ID Card 162 km2 (jedno od najvećih sela u Srbiji) 6737 (93% Srbi)42 stan./km2 20°19′01″ istočne geografske dužine 45°30′30″ severne geografske širine 82 m Srednjoevropska UTC+1 Banja Rusanda Reka Tisa 162 km2 (jedno od najvećih sela u Srbiji) 6737 (93% Srbi) 42 stan./km2 20°19′01″ istočne geografske dužine 45°30′30″ severne geografske širine 82 m Srednjoevropska UTC+1 Banja Rusanda Reka Tisa
 • 31. BANJA RUSANDA Banja Rusanda, izletište i lečilište bogato mineralnim peloidom (blatom) i termonineralnom vodom temperature 32 C, ima gotovo vek i po dugu tradiciju u lečenju lekovitim blatom iz jezera Rusanda. Ceo banjski kompleks nalazi se u prostranoj borovoj i lipovoj šumi, površine oko 100ha, kraj lekovitog jezera i predstavlja pravu oazu mira. Jezero zahvata površinu od 4km2 i predstavlja relikt Panonskog mora, dok mu je dno prekriveno muljem pretežno neorganskog porekla, veoma čistim, mirisa na sumporvodonik.
 • 32. BANJA RUSANDA Još od 1867. godine Banja “Rusanda” Melenci, svim svojim gostima nudi lečilišnu tradiciju zasnovanu na mineralnom peloidu, koji se ubraja u jedno od najlekovitijih blata u zemlji. Banja je smeštena na obali jezera Rusanda, okružena je brižljivo održavanim parkom i predstavlja pravu oazu mira. Banja Rusanda je jedino aktivno banjsko lečilište u Banatu. Nalazi se na severnoj obali istoimenog jezera u naselju Melenci u opštini Zrenjanin. Još od svog osnivanja 1867. godine, ima lečilišnu tradiciju zasnovanu na korišćenju lekovitih svojstava mineralnog peloida (blata) iz jezera Rusanda, koje se ubraja u najlekovitije u zemlji.
 • 33. BANJA RUSANDA - PROJEKAT Projekat se bazira na uspostavljanju javno-privatnog partnerstva između Grada Zrenjanina, Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci i zainteresovane privatne kompanije voljne da učestvuje u Projektu, na obostranu korist. Kao svoj osnivački ulog u zajedničkom privrednom društvu grad Zrenjanin je spreman da ulaži zemljište sa infrastrukturom, dok Specijalna bolnica za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci ulaže zemljište i pravo na eksploataciju prirodnih resursa, odnosno blata i termalnih izvora.
 • 34. BANJA RUSANDA - PROJEKAT Najvažniji ciljevi: unapređenje infrastrukture Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci stvaranje novih turističkih proizvoda unapređenje poslovanja i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu
 • 35. BANJA RUSANDA - PROJEKAT Predviđena investiciona ulaganja • Rekonstrukcija i opremanje paviljona 5. • u ovom paviljonu se trenutno nalazi administracija Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci, rekonstrukcijom ovog paviljona dobili bi se novi luksuzniji smeštajni kapaciteti koji bi ispunili očekivane standarde posetilaca koji dolaze na odmor i rekreaciju. Pored rekonstrukcije paviljona potrebno je izvršiti i njegovo opremanje. • Procenjena vrednost investicije: 350.000 USD (29.75 miliona dinara)
 • 36. BANJA RUSANDA - PROJEKAT • Izgradnja i opremanje wellness centra sa bazenom • Izgradnjom ovog objekta banja bi svojim korisnicima obezbedila atraktivne sadržaje koji bi im bili dostupni tokom cele godine što bi značajno uticalo na posetu. Izgradnjom bazena za wellness Specijalna bolnica za rehabilitaciju “ Rusanda” Melenci bi bila značajno interesantnija potencijalnim turistima, turistička ponuda banje bila bi unapređena i postala bi jedna od najprivlačnijih destinacija u regionu. Wellness centar sa smeštajnim kapacitetima i svim pratećim sadržajima bio bi veoma privlačan turistima kojima bi bilo omogućeno da pored čuvenog blata iz jezera Rusanda (peloid) uživaju u termalnim i mineralnim vodama Vojvodine koje predstavljaju njeno najveće blago. • Procenjena vrednost investicije: 650.000 USD (55,25 miliona dinara
 • 37. BANJA RUSANDA - PROJEKAT • • • Završetak kompleksa otvorenih bazena Bazeni predstavljaju jedan od uobičajenih sadržaja svih većih banjskih centara koji svojim korisnicima (porodicama, deci, mladim ljudima) nude različite atraktivne sadržaje. Uvođenjem ovog sadržaja u svoju ponudu Specijalna bolnica za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci bi zaokružila svoju ponudu. Kompleks bazena na otvorenom svrstao bi je u red ekskluzivnijih destinacija kako za domaće tako i za strane turiste. Takođe ova investicija značajno će uticati i na kvalitet života lokalne zajednice jer će im omogućiti pristupačnu i atraktivnu turističku destinaciju u kojoj se nalaze sadržaji za celu porodicu. Lokacija kompleksa bazena je već određena, planom je predviđeno tri bazena (veliki, mali i srednji). Radovi na dva bazena (veliki i srednji) su započeti, dok mali bazen nije ni započet. Sezona rada otvorenih bazena bila bi u periodu maj septembar uz procenjenu dnevnu posetu od oko 850 ljudi. Procenjena vrednost investicije: 200.000 USD (17 miliona RSD)
 • 38. BANJA RUSANDA - PROJEKAT • Izgradnja smeštajnih kapaciteta • Gradska uprava Zrenjanina raspolaže zemljištem (koje je opremljeno neophodnom infrastrukturom) u neposrednoj blizini planiranog kompleksa otvorenog bazena koje se može iskoristiti za izgradnju hotela. Predviđena lokacija nalazi se na istoj parceli kao i kompleks otvorenih bazena. Parcela broj 22 KO Melenci 29.455m² zemljište je u gradskom građevinskom području,
 • 39. Hvala na pažnji! Kontakt Gradonačelnik – Ivan Bošnjak Grad Zrenjanin, Trg slobode br.10 tel: 023-315-0200 Osoba za kontakt: Duško Radišid Pomodnik gradonačelnika za LER duskoradisic@gmail.com