Uvod u marketingi promocijuMilica Stefanović, NALEDBeograd, novembar 2011.
Šta je marketing?• Marketing se često (pogrešno) vezuje za reklamu, odnosno promociju, ali...• Američko udruženje za mark...
Šta je marketing? Marketing je društveni proces zahvaljujući kojem pojednici i grupe dobijaju ono što im je potrebno i ...
Šta je marketing?• Pravi proizvod, na pravom mestu u pravo vreme• Marketing je „win-win“ igra u kojoj i prodavac i kupac ...
Marketing miks - koncept 4 P• Proizvod (Product)• Cena (Price)• Distribucija (Place)• Pomocija (Promotion)(+ People, Proce...
Marketing miks - koncept 4 P• Proizvod: robe i usluge koji imaju svoju vrednost koja se može izraziti u novcu i koji se r...
Marketing miks - koncept 4 P   4 P opštine / grada se može različito definisati   za različite ciljne javnosti!   Ja...
PromocijaPromocija - jedini komunikacioni element marketingmiksaPreduzeća koriste različita sredstva kako bikomunicirala s...
Promotivni alatiAdvertajzing•  Oglašavanje, reklamiranje - TV, radio, novine, časopisi,  bilbordi, autobusi...•  Za pr...
Promotivni alatiLična prodaja•  Prezentacije, demonstracije proizvoda, usluge•  Za skupe proizvode, tehnički složene, ko...
Promotivni alatiUnapređenje prodaje•  Katalozi, brošure, uzorci, degustacije, nagradne igre,  pokloni, kuponi, sajmovi•...
Promotivni alatiDirektni marketing•  Direktna pošta i telemarketing (pozivanje telefonom)•  Direktno obraćanje potencija...
Promotivni alatiInternet marketing•  Web sajtovi, reklamni baneri, sponzorisani linkovi,  razmena linkova, e-mail, foru...
Promotivni alatiPR (odnosi sa javnošću)•  Publicitet, sponzorstvo, lobiranje, konferencije,  saopštenja, događaji, kamp...
Ciljevi promocijeCiljevi promocije2. izgradnja imidža3. informisanje4. podsećanje na proizvod5. privlačenje i zadržavanje ...
Imidž i identitet•  Danas svi „rade“ na svom imidžu... pevačice, političari,  kompanije, institucije, opštine i države....
Imidž i identitetZašto je bitno imati (povoljan) imidž?Povoljan imidž dodaje vrednost proizvodu, ulivapoverenje, omogućava...
Imidž i identitet• Koja je razlika između identiteta i imidža? Imidž je odraz identiteta u očima javnosti!• Imidž odgovar...
Vizuelni identitet•  Vizuelni identitet treba da prenese snažnu  poruku o tome ko smo mi i čime se bavimo!•  3 ključne...
Vizuelni identitetElementi vizuelnog identiteta    Kakav logo treba da bude?• Ime                • Indik...
Vizuelni identitet•  Neophodna je konzistentna i dosledna primena  grafičkih standarda i vizuelnog identiteta u  svim...
Vizuelni identitet•  Primer – kako neke kompanije komuniciraju  svoj identitet? Sektor mobilne telefonije:       ...
Vizuelni identitet
Vizuelni identitetKako je to kod opština i gradova u Srbiji?     Vežba: Prepoznaj me!!
Vizuelni identitet•  Primer – kombinacija grb i logo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marketing - Pojam i promotivni alati

2,717 views

Published on

Prezentacija Milice Stefanović, direktorke marketinga NALED-a o pojmu i definicijama marketinga, promotivnim alatima, ciljevima promocije.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing - Pojam i promotivni alati

 1. 1. Uvod u marketingi promocijuMilica Stefanović, NALEDBeograd, novembar 2011.
 2. 2. Šta je marketing?• Marketing se često (pogrešno) vezuje za reklamu, odnosno promociju, ali...• Američko udruženje za marketing: Marketing je funkcija organizacije koja obuhvata skup postupaka za kreiranje, komunikaciju i isporuku vrednosti kupcima, kao i procesa za upravljanje odnosima sa kupcima na način koji i organizaciji i njenim stakeholderima donosi dobrobit.
 3. 3. Šta je marketing? Marketing je društveni proces zahvaljujući kojem pojednici i grupe dobijaju ono što im je potrebno i ono što žele putem kreiranja i razmene proizvoda i vrednosti sa drugima. Chartered institut za marketing : Upravljački proces odgovoran za identifikovanje, predviđanje i ispunjavanje potreba kupaca na profitabilan način
 4. 4. Šta je marketing?• Pravi proizvod, na pravom mestu u pravo vreme• Marketing je „win-win“ igra u kojoj i prodavac i kupac dobijaju!• Fokus je na strani tražnje (šta potrošač želi) a ne ponude (šta prodavac nudi). Zašto?• Cilj je povezati ponudu i tražnju na obostrano zadovoljstvo! Zašto?
 5. 5. Marketing miks - koncept 4 P• Proizvod (Product)• Cena (Price)• Distribucija (Place)• Pomocija (Promotion)(+ People, Process, Physical evidence = 7 P!)4 P su varijable pod kotrolom preduzeća Primarna funkcija marketinga je optimizacija marketing miksa - pravi proizvod, na pravom mestu, u pravo vreme, po pravoj ceni
 6. 6. Marketing miks - koncept 4 P• Proizvod: robe i usluge koji imaju svoju vrednost koja se može izraziti u novcu i koji se razmenjuju na tržištu• Cena: iznos novca koji kupac plaća za proizvod• Distribucija: dostupnost proizvoda, gde / od koga se proizvod može kupiti (direktno ili preko posrednika), transport, skladištenje i upravljanje zalihama• Promocija: svi vidovi komunikacije preduzeća sa ciljnim javnostima i kupcima (komuniciranje ponude preduzeća na tržištu) Kako se 4P moze primeniti na opštinu?
 7. 7. Marketing miks - koncept 4 P 4 P opštine / grada se može različito definisati za različite ciljne javnosti! Javnost organizacije je svaka grupa koja na neki način može da utiče na ciljeve organizacije Koje su to ciljne javnosti opštine / grada?• Zaposleni u opštini • Centralne institucije• Građani • Druge opštine / gradovi• Turisti • Različite organizacije i udruženja• Privrednici i preduzetnici • Donatori• Potencijalni investitori • Nevladin sektor• Mediji • Dijaspora...
 8. 8. PromocijaPromocija - jedini komunikacioni element marketingmiksaPreduzeća koriste različita sredstva kako bikomunicirala svoju ponudu na tržištu, odnosnopromovisala proizvod: Advertajzing Lična prodaja Unapređenje prodaje Direktni marketing Internet marketing PR
 9. 9. Promotivni alatiAdvertajzing• Oglašavanje, reklamiranje - TV, radio, novine, časopisi, bilbordi, autobusi...• Za proizvode koji se masovno i često kupuju, za izgradnju imidža i prepoznatljivosti• Podržava i pospešuje efikasnost ostalih vidova promocije• Ogroman auditorijum, ali i visoka cena (20 000 din / sek da se reklamirate za vreme Grand Show-a!)
 10. 10. Promotivni alatiLična prodaja• Prezentacije, demonstracije proizvoda, usluge• Za skupe proizvode, tehnički složene, koji zahtevaju demonstraciju i retko se kupuju• Fokusiranje na potencijalne kupce, kastomizovana komunikacija, direktan feedback• Potrebno je imati vrlo kompetentnog prezentera- prodavca ili unajmiti profesionalca!
 11. 11. Promotivni alatiUnapređenje prodaje• Katalozi, brošure, uzorci, degustacije, nagradne igre, pokloni, kuponi, sajmovi• Za nove proizvode, za podsticanje prodaje u uslovima visoke konkurencije
 12. 12. Promotivni alatiDirektni marketing• Direktna pošta i telemarketing (pozivanje telefonom)• Direktno obraćanje potencijalnom kupcu sa konkretnom ponudom• Za podizanje svesnosti o novom proizvodu, stvaranje zainteresovanosti• Fokus na potencijalne kupce, usmerenje na odgovor i akciju, merljivost rezultata• Podrazumeva izradu i održavanje baze kupaca
 13. 13. Promotivni alatiInternet marketing• Web sajtovi, reklamni baneri, sponzorisani linkovi, razmena linkova, e-mail, forumi• Za pružanje informacija i direktnu interakciju sa kupcima gde god bili!• Relativno niska cena, a potencijalno visoki rezultati!
 14. 14. Promotivni alatiPR (odnosi sa javnošću)• Publicitet, sponzorstvo, lobiranje, konferencije, saopštenja, događaji, kampanje...• Za izgradnju imidža i kredibiliteta, obradu i sprečavanje glasina, razvoj dobrih odnosa sa ciljnim javnstima• Publicitet se smatra besplatnim, ali i on iziskuje ulaganja!
 15. 15. Ciljevi promocijeCiljevi promocije2. izgradnja imidža3. informisanje4. podsećanje na proizvod5. privlačenje i zadržavanje kupaca• Integrisan pristup komunikaciji - sva promotivna sredstva koriste se na koordinisan i unapred osmišljen način!• Optimalna kombinacija različitih vidova promocije i komunikacije zavisi od toga kome se obraćamo i šta želimo da postignemo.
 16. 16. Imidž i identitet• Danas svi „rade“ na svom imidžu... pevačice, političari, kompanije, institucije, opštine i države. A šta je to imidž?• Imidž je slika, osećaj ili asocijacija koja se stvara u čovekovoj svesti pri susretu sa nekim subjektom, odnosno utisak i slika koju javnost već ima o tom subjektu (i opština je subjekt!)• Nicholas Ind: Korporacijski imidž je u stvari slika koju javnost, gomilanjem primljenih poruka stvara o korporaciji, koja veruje da komunicira samo onda kad ona to želi, ali u stvarnom životu ona komunicira preko svega što čini i izjavljuje. (i ponašanje je vid komunikacije!)
 17. 17. Imidž i identitetZašto je bitno imati (povoljan) imidž?Povoljan imidž dodaje vrednost proizvodu, ulivapoverenje, omogućava diferenciranje u odnosu nakonkurenciju, podstiče prodaju!3 koraka izgradnje imidža:6. Identifikovanje percepcija ciljne javnosti o nama (primarno istraživanje i sekundarni izvori) i definisanje ciljeva izgradnje imidža7. Definisanje ključne poruke i sadržaja marketing kampanje8. Izbor optimalne kombinacije promotivnih alata
 18. 18. Imidž i identitet• Koja je razlika između identiteta i imidža? Imidž je odraz identiteta u očima javnosti!• Imidž odgovara na pitanje „Ko su oni? Kakvi su oni?“, a identitet na pitanje „Ko smo mi?“• Institucionalni identitet čine sve unutrašnje odlike organizacije, ono što ona jeste: misija, vizija, slogan, uverenja, vlasništvo, ljudi, osobine top menadžera (gradonačelnika!), etičke vrednosti, poslovne strategije, i – vizuelni identitet!
 19. 19. Vizuelni identitet• Vizuelni identitet treba da prenese snažnu poruku o tome ko smo mi i čime se bavimo!• 3 ključne funkcije vizuelnog identiteta:5. Omogućava vidljivost i prepoznatljivost6. Simbolizuje organizaciju i doprinosi pozitivnom imidžu i reputaciji7. Podstiče identifikaciji zaposlenih sa organizacijom
 20. 20. Vizuelni identitetElementi vizuelnog identiteta Kakav logo treba da bude?• Ime • Indikativan• Logo / grb (+ sa sloganom ili (ukazuje na to čime se bez?) organizacija bavi)• Boje • Jedinstven• Službeni font • Prepoznatljiv• Grafički prikazi podataka • Asocijativan• Karakteristični oblici i dizajn (nosi adekvatnu simboliku i značenja) • Primenljiv • Atraktivan • Jednostavan • Skalabilan (trpi test smanjenja)
 21. 21. Vizuelni identitet• Neophodna je konzistentna i dosledna primena grafičkih standarda i vizuelnog identiteta u svim prilikama i situacijama, i u svakoj komunikaciji sa ciljnim javnostima!• Vizit karte, memorandumi, fascikle, uniforme, brošure, web sajtovi, automobili, izgled zgrade, sve treba da bude ujednačeno!
 22. 22. Vizuelni identitet• Primer – kako neke kompanije komuniciraju svoj identitet? Sektor mobilne telefonije: Imate prijatelje :) Misli lepše. Vidi dalje. >> Dobre stvari pokreću svet. Po čemu se razlikuju? Šta žele da poruče? Tvoje reči vrede više >> Druga priča Kakva sredstva komunikacije koriste?
 23. 23. Vizuelni identitet
 24. 24. Vizuelni identitetKako je to kod opština i gradova u Srbiji? Vežba: Prepoznaj me!!
 25. 25. Vizuelni identitet• Primer – kombinacija grb i logo

×