Istrazivanje stavova privrede III talas jun 2013

321 views

Published on

. Na prezentaciji II kvartalnog izveštaja o statusu regulatorne reforme, Predrag Kurčubić, direktor istraživanja agencije Ipsos strategic marketing, predstavio je III talas istraživanja stavova privrede. Rezultati ukazuju da antikrizni paket Vlade nije dobio prelaznu ocenu jer 30 odsto privrednika smatra da je loš, a 12 odsto da je dobar dok 35 odsto firmi nije ni upoznato sa njim, pokazuje treće kvartalno istraživanje stavova privrede koje za NALED sprovodi Ipsos stratedžik marketing na reprezentativnom uzorku od 250 preduzeća. Čak 40 odsto privrednika rad Vlade ocenilo je trojkom, 29 odsto smatra da Vlada radi loše, a 28 odsto bi dalo ocene četiri i pet.

Najviše pozitivnih ocena dobila su ministarstva finansija, energetike i spoljne i unutrašnje trgovine, a najviše negativnih ministarstva pravde, spoljne i unutrašnje trgovine, kao i ministarstvo rada. Problem predstavlja činjenica da nijedno ministarstvo nema više pozitivnih od negativnih ocena. Najbolje ocenjena institucija je Agencija za privredne registre.

Privreda je u drugom kvartalu pesimističnija u odnosu na prvo tromesečje. Procenat privrednika koji očekuju smanjenje dobiti u narednom periodu povećan je čak 10 odsto (sa 34 na 44 odsto). Za pet odsto porastao je udeo anketiranih koji očekuju smanjenje investicija (33 odsto), a dva odsto procenat firmi koji smatra da će broj zaposlenih padati (25 odsto).

Anketirani privrednici najviše se nadaju smanjenju poreza i doprinosa za zaposlene (16 odsto) i smanjenju nameta države (10 odsto) dok se najviše plaše rasta nameta (13 odsto) i novog povećanja PDV-a (osam odsto). Trendovi pokazuju da privreda gubi sve više vremena na administrativne poslove, ali se smanjuje procenat onih koji smatraju da je potrebno izdvajati više novca zbog birokratije.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Istrazivanje stavova privrede III talas jun 2013

 1. 1. KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDE Jun '13 Pripremio: Ipsos Strategic Marketing Jul 2013. The Home of Researchers© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. Metodologija
 3. 3. Metodologija  Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 17. do 27. juna 2013. godine  Ciljna populacija: Preduzeda na teritoriji Srbije  Uzorački okvir: baza preduzeda evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2010. fiskalnu godinu  Veličina uzorka: 250 preduzeda  Tip uzorka: kvotni, stratifikovani; struktura uzorka odgovara strukturi domena preduzeda registrovanih u Srbiji  Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeda  Struktura uzorka u sva tri talasa istraživanja je identična, čime je u potpunosti omogudeno međusobno poređenje podataka  Tip istraživanja: telefoska anketa (CATI)  Trajanje upitnika: oko 20 minuta, u proseku I talas: Novembar 2012. II talas: Mart 2013. III talas: Jun 2013.
 4. 4. Regulatorno okruženje 4
 5. 5. 52 33 25 15 17 14 11 6 11 8 12 19 33 49 39 50 48 62 73 69 57 37 21 15 0 11 7 8 8 3 14 24 42 48 0 55 62 64 76 75 Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti Vlade Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) Imajudi na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledede aspekte 58 41 26 20 15 14 11 8 8 6 11 23 29 41 32 52 52 63 73 63 Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstva i drugih… Informativnost web prezentacija državnih organa Kvalitet novih propisa Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja Temeljnost pripreme novih propisa Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogudava sprovođenje zakona… Stepen uključenosti preduzeda i drugih zainteresovanih strana u javne rasprave Administratvno opteredenje nametnuto propisima (papirologija) Brzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala… Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2) U sva tri talasa istraživanja, najpovoljnije ocenjena je dostupnost informacija o propisima na sajtovima državnih organa, dok najviše nepovoljnih ocena ima administrativno opteredenje nametnuto propisima 5 Mart '13Nov '12 Jun '13
 6. 6. 61 62 61 44 45 46 45 27 32 35 25 27 18 22 14 22 29 25 26 32 48 42 39 43 45 44 55 65 65 42 45 46 38 21 38 0 38 24 20 19 19 18 36 32 26 38 51 28 0 27 45 49 Činioci koji opterećuju poslovanje preduzeća U kojoj meri svaki od slededih činilaca optereduje poslovanje vašeg preduzeda? 68 62 58 46 42 42 41 34 34 31 29 29 21 17 22 16 30 32 29 31 40 36 43 41 38 37 Porezi i doprinosi na zarade Poslovanje konkurenata u sivoj zoni Drugi obavezni neporeski nameti… Sudski postupci Porez na dodatu vrednost Administriranje pladanja poreza Dobijanje građevinskih dozvola Povedanje akciza Propis i procedure u vezi sa… Povedanje PDV-a Inspekcijski nadzor Dobijanje dozvola za rad Carine i procedure u vezi sa spoljnom… Optereduje (4+5) Ne optereduje (1+2) 6 Mart '13Nov '12 Jun '13 Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
 7. 7. 12 12 56 64 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje Povedala se vidljivost poslovanja u Srbiji 14 23 48 45 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje Povedala se vidljivost poslovanja u Srbiji Slaže se (4+5) Ne slaže se (1+2) Opterećenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseci U kojoj meri se slažete sa slededim tvrdnjama? 14 16 48 52 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje Povedala se predvidljivost poslovanja u Srbiji 7 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 Povedala se mogudnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odnose na poslovno okruženje Povedala se predvidljivost poslovanja u Srbiji Nov '12 Mart '13 Jun '13 Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) Prosečne ocene
 8. 8. Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo _troši manje ili više VREMENA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za poštovanje propisa? U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzede potrošilo/troši manje ili više NOVCA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za poštovanje propisa? 8 13% 50% 37% 16% 49% 35% 10% 57% 33% Manje vremena Isto vremena kao i pre Više vremena Jun '13 Mart '13 Nov '12 14% 47% 39% 14% 45% 41% 15% 42% 43% Manje novca Isto novca kao i pre Više novca Nov '12 Mart '13 Jun '13 Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
 9. 9. Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanja Koji procenat radnog vremena direktora Vašeg preduzeda otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima? 34% 27% 15% 15% 9% 6% 26% 20% 18% 21% 12% 2% 26% 26% 18% 18% 10% 2% 20% 23% 22% 19% 15% 2% Do 10% 11-20% 21-30 31-50% 51% i više Ne zna Septembar 2012 Novembar 2012 Mart 2013 Jun 2013 Novembar 2012. god N=251 Septembar 2012. god N=1000 9 Mart 2013. god N=251 Jun 2013. god N=250
 10. 10. Promene propisa - pribojavanje Koje se promene u propisima u ovom trenutku najviše pribojavate? 10 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 13% 8% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 8% 41% 17% Promena/Povedanje poreza / nameta države (uopšteno) Promena / Povedanje PDV-a Promena Zakona o radu Promena zakona o nepokretoj imovini (trgovina, legalizacija itd..) Pooštravanje finansijske discipline/ učestalija kontrola pladanja Promena zakona o saobadaju (bezbednost, standardizacija) Usklađivanje propisa poslovanja sa EU Promena poreskih zakona Promena Zakona o javnim nabavkama Drugo Ne zna Nijedna III talas
 11. 11. Promene propisa - nadanje Kojoj se promeni u propisima u ovom trenutku najviše nadate? 11 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 16% 10% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 10% 24% 6% Smanjenje poreza i doprinosa za zaposlene Smanjenje poreza / taksi / nameta drzave Donošenje novih zakona/uredbi/pravilnika koje bi… Pomod/subvencije za mala i srednja preduzeda Poštovanje obaveze pladanja u datom roku (45-60 dana) Regulisanje bankarskog sektora (krediti, kamate itd..) Pojednostavljena procedura zapošljavanja/otpuštanja… Suzbijanje sivog tržišta/ sive ekonomije Bolja/Veda povezanost državnih službi (centralizacija… Regulisanje zakona o planiranju i izgradnji Promena zakona o radu (bolji položaj za radnike itd..) Uvođenje elektronskog popunjavanja… Pojednostavljenje procedura prilikom uvoza/izvoza Regulisanje naplate/ potraživanja od javnih preduzeda Veda kontrola poštovanja postojedih propisa Da se ne moze registrovati firma bez uvida u početni… Drugo Ne zna Nijedna III talas
 12. 12. Inspekcije u proteklih 12 meseci Koje inspekcije su obišle Vaše preduzede u poslednjih 12 meseci? 31% 23% 16% 16% 13% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 30% Inspekcija rada Tržišna Inspekcija Finansijska inspekcija Poreska inspekcija Sanitarna inspekcija Komunalna inspekcija Protivpožarna Inspekcija Veterinarska inspekcija Ekološka Inspekcija Gradjevinska inspekcija Saobradajna Inspekcija Nijedna III talas 12 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
 13. 13. 7% 15% 3% 18% 11% 11% 80% 67% 68% 64% 84% 59% 79% 69% 75% 50% 73% 78% 63% 17% 25% 7% 35% 13% 9% nepovoljno (1+2) povoljno (4+5) Inspekcije Koje inspekcije su obišle Vaše preduzede u poslednjih 12 meseci? 31% 23% 16% 16% 13% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 15% 30% Inspekcija rada Tržišna Inspekcija Finansijska inspekcija Poreska inspekcija Sanitarna inspekcija Komunalna inspekcija Protivpožarna… Veterinarska inspekcija Ekološka Inspekcija Gradjevinska… Saobradajna Inspekcija Turistička Inspekcija Drugo Nijedna 13 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) Koliko puta Vas je svaka od tih inspekcija obišla? – prosečan broj obilaska 1.9 2.8 3.5 1.9 3.1 9.3 1.5 13.6 1.9 2.0 2.6 2.7 3.2 Molim Vas ocenite rad tih inspekcija ocenama od 1 do 5 3% 16% 10% 10% 6% 7% 15% 27% 11% 97% 84% 90% 90% 94% 100% 93% 85% 100% 100% 73% 100% 90% Da Ne Da li Vam je neka inspekcija izrekla kaznu? N 78 57 40 39 32 17 14 13 12 12 11 9 38
 14. 14. Preklapanje nadležnosti inspekcija Da li postoje neke inspekcije čije se nadležnosti preklapaju? 15% 57% 28% Da Ne Ne znam 31% 8% 8% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Tržišna i Finansijska Inspekcija Veterinarska i Sanitarna Inspekcija Tržišna i Poreska Inspekcija Inspekcija Rada i Ekološka Inspekcija Tržišna i Poljoprivredna Inspekcija Tržišna i Poljoprivredna i Sanitarna… Tržišna i Finansijska Inspekcija Tržišna i Turistička Inspekcija Veterinarska i Poljoprivredna Inspekcija Inspekcija Rada i Tržišna i Veterinarska i… Tržišna i Ekološka Inspekcija Sanitarna i Finansijska Inspekcija Komunalna i Saobradajna Inspekcija Tržišna i Inspekcija Rada Finansijska i Turistička Inspekcija Finansijska i Poreska Inspekcija Poreska i Tržišna i Finansijska Inspekcija Komunalna i Inspekcija Rada Inspekcija Rada i Protivpožarna inspekcija 14 Jun '13 Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) Koje su to inspekcije?
 15. 15. Očekivanja u narednih 12 meseci Kakva su vasa ocekivanja u narednih 12 meseci kada su u pitanju sledeci aspekti? Da li de dodi do smanjenja, ostati nepromenjeni ili se povedati? 21% 42% 32% 17% 53% 28% 38% 50% 25% 28% 28% 17% 2% 2% 2% 17% Broj zaposlenih Neto prihodi (Dobit) Investicije Izvoz Smanjenje Bez promene Povedanje Ne zna U pogledu neto prihoda ovaj talas istraživanja otkriva nešto pesimističnija očekivanja (vradanje na nivo iz Nov '12a), dok su očekivanja u vezi sa ostalim aspektima uglavnom neopromenje na 15 23% 34% 28% 16% 52% 34% 40% 55% 24% 30% 30% 21% 1% 3% 2% 9% Broj zaposlenih Neto prihodi (Dobit) Investicije Izvoz Smanjenje Bez promene Povedanje Ne zna Mart '13 Nov '12 Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 25% 44% 33% 15% 51% 28% 42% 51% 22% 26% 23% 23% 2% 2% 2% 11% Broj zaposlenih Neto prihodi (Dobit) Investicije Izvoz Smanjenje Bez promene Povedanje Ne zna Jun '13
 16. 16. Ocene rada ministarstava i državnih funkcionera
 17. 17. Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzeća Ocenite rad institucija relevantnih za vaše poslovanje 8% 24% 27% 28% 10% 39% 32% 32% 67% 40% 40% 34% 30% 25% 22% 18% APR Poreska uprava PIO fond RZZO Carina Lokalna samouprava Katastar Privredni sud loš ( 1 + 2 ) dobar ( 4 + 5 ) 17 9% 26% 25% 31% 8% 38% 30% 34% 69% 42% 40% 36% 33% 32% 22% 20% Nov '12 Mart '13 I talas: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 6% 22% 23% 33% 15% 41% 29% 28% 67% 44% 40% 30% 29% 23% 24% 22% Jun '13
 18. 18. 32% 30% 29% 38% 42% 37% 48% 34% 42% 44% 28% 27% 26% 21% 21% 18% 18% 16% 12% 18% Ocene rada ministarstva Ocenite rad slededih ministarstava 33% 34% 24% 28% 31% 37% 43% 30% 42% 48% 26% 22% 22% 19% 18% 15% 14% 13% 12% 12% Ministarstvo finansija i privrede Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ministarstvo saobradaja Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne politike Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Ministarstvo pravde i državne uprave nepovoljno ( 1 + 2 ) povoljno ( 4 + 5 ) 18 Nov '12 Mart '13 Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251) Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250) 27% 32% 54% 44% 46% 40% 49% 46% 37% 57% 23% 22% 18% 17% 15% 14% 12% 10% 9% 6% Jun ‘13
 19. 19. Rad Vlade Molim Vas da ocenite rad Vlade u celini ocenom od 1 do 5, gde 1 znači da je rad Veoma loš a 5 da je Odličan? 1 11% 18% 29% 40% 28% 21% 7% 2% 1 - Veoma loš 2 - Loš LOŠ (1+2) 3 - Ni dobar ni loš DOBAR (4+5) 4 - Dobar 5 - Odličan Ne zna III talas Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
 20. 20. Antikrizni paket Molim Vas ocenite antikrizni paket vlade ocenom od 1 do 5 gde 1 znači da je Veoma loš a 5 znači da je Odličan. Ako niste upoznati sa antikriznim paketom, molim vas recite 2 16% 14% 30% 19% 12% 9% 3% 35% 4% 1 - Veoma loš 2 - Loš LOŠ (1+2) 3 - Ni dobar ni loš DOBAR (4+5) 4 - Dobar 5 - Odličan Nisam upoznat sa… Ne zna III talas Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)

×