Položaj Severozapadna Srbija
Populacija 85.903 stanovnika
Teritorija 1.178 km²; 82,65% obradive površine, 13,99% šume, 3,3...
NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, 011 33 73 063, naled@naled-serbia.org  www.naled-serbia.org
Površina i namena 5.0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Investirajte u Sombor

237 views
137 views

Published on

Na krajnjem severozapadu Republike Srbije u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom (25 km) i Mađarskom (28 km), smešten je grad Sombor. Drumski Koridor X udaljen je oko 60 km, a reka Dunav (Koridor VII) i međunarodno rečno pristanište kod Bezdana nalaze se na samo 18 km od grada. Sombor ima razvijenu putnu mrežu magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, a železnički čvor za putnički i teretni saobraćaj račva se prema Subotici, Vrbasu, Bogojevu i Apatinu. Vojni aerodrom, lociran na 1 km od grada, ima najmanji broj maglovitih dana na teritoriji Srbije. Investitorima su dostupne slobodne lokacije u Industrijskoj zoni, uz jugoistočnu granicu grada, kao i druge greenfield i brownfield lokacije ukupne površine od oko 38.000 m. Sombor je najveća lokalna samouprava u Srbiji, sa teritorijom od 1.178 km i najvećom površinom obradivog zemljišta, te predstavlja idealno područje za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju. U Somboru već posluju strani investitori u oblasti tekstilne (Fiorano), prehrambene industrije (Somboled/Lactalis) i industrije obuće (Progetti). Nadaleko poznato somborsko pozorište, gradske galerije, prelepa arhitektura i nekoliko dvoraca u okolini grada, čine Sombor jednim od najznačajnijih kulturnih centara Srbije.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Investirajte u Sombor

  1. 1. Položaj Severozapadna Srbija Populacija 85.903 stanovnika Teritorija 1.178 km²; 82,65% obradive površine, 13,99% šume, 3,36% puteva i ostalog budžet 2,53 milijarde RSD; 15,1% izdvajanja za kapitalna ulaganja Kontakt Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, 025 468 111, gradonacelnik@sombor.rs E 75 E 75 E 70 E 75 E 70 OPŠTINA SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM N Sombor www.sombor.rs45o 46’n, 19o 06’e E 75 E 75 E 70 E 75 E 70 udaLjenost od najbLiŽiH GraniČniH preLaza Ka Hrvatskoj 25 km Ka Mađarskoj 28 km NakrajnjemseverozapaduRepublikeSrbijeuneposrednojblizinigranicesa Hrvatskom(25km)iMađarskom(28km),smeštenjegradSombor.Drumski KoridorXudaljenjeoko60km,arekaDunav(KoridorVII)imeđunarodno rečnopristaništekodBezdananalazesenasamo18kmodgrada.Somborima razvijenuputnumrežumagistralnih,regionalnihilokalnihputeva,aželeznički čvorzaputničkiiteretnisaobraćajračvasepremaSubotici,Vrbasu,Bogojevui Apatinu.Vojniaerodrom,lociranna1kmodgrada,imanajmanjibrojmaglovitih dananateritorijiSrbije.InvestitorimasudostupneslobodnelokacijeuIndustrijskoj zoni,uzjugoistočnugranicugrada,kaoidrugegreenfieldibrownfieldlokacije ukupnepovršineodoko38.000m2.Somborjenajvećalokalnasamoupravau Srbiji,sateritorijomod1.178km2inajvećompovršinomobradivogzemljišta,te predstavljaidealnopodručjezaulaganjeupoljoprivrednuproizvodnju.USombo- ruvećposlujustraniinvestitoriuoblastitekstilne(Fiorano),prehrambeneindustrije (Somboled/Lactalis)iindustrijeobuće(Progetti).Nadalekopoznatosomborsko pozorište,gradskegalerije,prelepaarhitekturainekolikodvoracauokolinigrada, čineSomborjednimodnajznačajnijihkulturnihcentaraSrbije. soMbor beoGrad (175 km) beČ (345 km) istanbuL (1.138 km) soFija (573 km) soLun (813 km) budiMpeŠta (223 km) 2013 © Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj
  2. 2. NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, 011 33 73 063, naled@naled-serbia.org www.naled-serbia.org Površina i namena 5.000.000 m², građevinsko zemljište Vlasnička struktura Mešovito (privatno i državno) Infrastruktura Vodovod, kanalizacija, gas, struja visokog napona, pristupni put, telekomunikacije Lokacija 1,5 km od centra grada, uz magistralni put M-18 Cena i uslovi pribavljanja Početna cena 9,5 € / m², prodaja ili zakup Naknada za uređivanje GZ Stambeni objekti ~ 3,5 €, komercijalni objekti ~ 3,5 do 28 € sombor investirajte u grad Ljudski resursi Radna snaga: 58.785 Obrazovna struktura: 12,52% visoka i viša škola, 50,89% srednja škola, 36,59% osnovna škola i manje Obrazovni profili: Fakulteti u oblasti pedagogije i poslovnih studija, srednje škole u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, tehničkog obrazovanja, medicine, ekonomije, tekstila Broj nezaposlenih: 8.017, stopa nezaposlenosti 25,2% Prosečna bruto plata: 414 € mesečno Lokalna privreda Broj preduzeća: 845 privrednih društava i 2.386 preduzetnika Veličina preduzeća: 96,2% malih, 3,1% srednjih i 0,7% velikih privrednih društava Dominantne grane privrede: Poljoprivreda, prehrambena industrija, kožarsko-prerađivačka industrija Najveće domaće kompanije: Boreli Sombor (obuća), Koncern Farmakom Fabrika akumulatora, (proizvodnja akumulatora), Severtrans (saobraćaj, prevoz putnika), Meteor komerc (fabrika stočne hrane), Mara Sombor (prehrambena industrija), Sombormlin (prehrambena industrija), Zadrugarka Sombor (proizvodnja stočne hrane) Najvažniji strani investitori: Fiorano (tekstilna industrija, Italija), Progetti (proizvodnja delova obuće, Italija), KTC Sombor (trgovina, Hrvatska), PP Sombor (poljoprivreda, Irska), Somboled (prehrambena industrija, Hrvatska), Brodogradilište “Bezdan” (Hrvatska), Hollo Company Doroslovo (proizvodnja briketa, Češka), Ferrari Plast (proiz- vodnja plastičnih masa, Italija) Saobraćajna povezanost Autoput (Koridor X): E-662 (veza sa Hrvatskom), pristup E-75 preko magistralnog puta M-17.1 – udaljenost 50 km Magistralni putevi: Magistralni putevi M-17.1 i M-18, regionalni putevi R-101, R-105 i R-105.1 Železničke linije (Koridor X): Direktne linije ka Subotici, Vrbasu, Bogojevu i Apatinu Reka Dunav (Koridor VII): Luka Bezdan – udaljenost 18 km Aerodrom: Vojni aerodrom – udaljenost 7 km, Aerodrom Nikola Tesla – udaljenost 170 km industrijska zona

×