Your SlideShare is downloading. ×
Godišnji izveštaj Sinergija 2011. - NALED
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Godišnji izveštaj Sinergija 2011. - NALED

1,941
views

Published on

RezultatI koje je NALED postigao u prethodnoj 2011. godini, godišnji izveštaja poslovanja „Sinergija 2011“, predstavljanje budućih planova i projekata.

RezultatI koje je NALED postigao u prethodnoj 2011. godini, godišnji izveštaja poslovanja „Sinergija 2011“, predstavljanje budućih planova i projekata.


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,941
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. n a c i o n a l n a a l i j a n s a z a l o k a l n i e k o n o m s k i r a z v o j sinergija2011 godišnji izveštajn at i o n a l a l l i a n c e f o r l o c a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n t
 • 2. NALED Vremeplov 2006 2007 2008 mart jul januar Rođena je Nacionalna Održana je NALED dostiže alijansa za lokalni konstitutivna sednica punu samoodrživost ekonomski razvoj u prvog Upravnog i nezavisnost okviru USAID-ovog odbora NALED-a. zahvaljujući programa za podršku Definisan je projektni dobijenim projektima opštinama. Njene portfolio. Lansiran je i članovima. Otvara prve korake podržali Program certifikacije sopstvene kancelarije su predsednik Srbije i opština sa povoljnim u centru Beograda. ambasador SAD. poslovnim okruženjem. jun Osam meseci pre početka Vladine sveobuhvatne reforme propisa NALED pokreće kampanju „Iz lavirinta“ za ukidanje birokratskih procedura koje štete privredi. Priprema se prva Siva knjiga propisa.
 • 3. 2009 2010 2011 danasmart septembar jul Posle niza uspešnih 32 opštine i grada u Lansirana je Ambasa- NALED je jedna konferencija i okruglih Srbiji uvode povoljno dorska inicijativa – od najuticajnijih stolova, NALED se poslovno okruženje uspešni privrednici i poslovnih asocijacija pozicionira kao lider kroz NALED-ov ambasadori zemalja u zemlji koja u promociji dijaloga Program certifikacije. EU i Izraela prvi put promoviše reforme i saradnje privatnog, Na beogradskom su se udružili kako bi i ekonomski razvoj javnog i civilnog aerodromu osvanuli su podržali promociju Srbije na putu ka EU. sektora. bilbordi koji promovišu investicija u najbolje ulaganja u Srbiju. opštine Srbije.decembar novembar decembar Ustanovljena je Privrednici mogu Certifikacija opština nagrada „Reformator da obračunaju i prerasta u prvi godine“, koja se uporede troškove regionalni projekat dodeljuje poslovanja na na nivou JI Evrope. najistaknutijim lokalu zahvaljujući Političke partije ministrima, on-line Kalkulatoru sarađuju s NALED-om gradonačelnicima opštinskih taksi i na pripremi nove i rukovodiocima naknada. ekonomske agende regulatornih tela. za buduću Vladu. Osnovan je Naled-agri.
 • 4. Sadržaj 7 Uvodna reč predsednika 8 2011. u brojkama 9 izveštaj izvršne kancelarije11 Uradili smo zajedno 12 Podrška privredi i promocija investicija 34 Pravne reforme uz učešće privrede 48 Jačanje kapaciteta opština59 Kapaciteti Alijanse 60 Organizaciona struktura 64 Izvori finansiranja 66 Finansijski rezultati 67 Članovi NALED-a 69 Partneri NALED-a71 odnosi s javnošću 72 Zastupljenost u medijima 72 Medijski propraćeni događaji 73 Internet i komunikacije
 • 5. I ako je za nama još jedna krizna godina, Srbi- ja je u 2011. uspela da napravi određene poma- ke na polju promocije investicija i zakonodavnihreformi koje su preduslov za efikasnije funkcionisanjeprivrede. sti. Prema poslednjem izveštaju Svetske banke, Srbi- ja je pala sa 88. na 92. poziciju po pitanju lakoće po- slovanja, u konkurenciji od 183 zemlje. Ispred nas su sve države regiona, izuzev Bosne i Hercegovine. Valja sačuvati nešto optimizama za 2012. godinu, jer tek Uvodna reč predsednika Prema prvim procenama, nivo stranih direktnih tad realno možemo očekivati prve pozitivne rezulta-ulaganja u 2011. prevazilazi 2 milijarde $, što je za te sprovodenih reformi i implementacije novih za-500 miliona više nego prethodne godine, ali i dalje kona kao što su Zakon o privrednim društvima, Za-značajno ispod nivoa koji smo ostvarivali u vremeni- kon o izvršenju i obezbeđenju i Zakon o planiranjuma pre krize, i ispod nivoa koji nam je potreban da i izgradnji. Svakako će biti neophodno da nadlež-bismo suštinski izašli iz recesije. Svakako, treba imati ne institucije u međuvremenu donesu odgovarajućau vidu da svetska ekonomska kriza nije jedini razlog podzakonska akta, bez kojih nema efikasne imple-za oprez investitora. Za početak, potrebno je popra- mentacije zakona. To je još jedna od oblasti kojom seviti imidž zemlje u očima međunarodne poslovne za- NALED bavi, kroz on-line Barometar propisa.jednice i povratiti poverenje stranih investitora. Status Uprkos svim teškoćama, 2011. godina je bila us-zemlje kandidata za EU bi u tome mogao značajno pešna za NALED. Naše opštine i kompanije članiceda pomogne. Važni su i napori koje država, lokalne postigle su zapažene rezultate u zemlji i inostranstvu.samouprave i organizacije poput NALED-a ulažu Pravne i ekonomske analize i predlozi NALED-a do-kako bi promovisali investicione potencijale i kompa- bili su zasluženo mesto kako u medijima, tako i narativne prednosti naše zemlje. NALED je u tom smi- stolovima u vrhu vlasti. Pokrenuli smo nove značaj-slu mnogo toga učinio – nastavili smo kampanju za ne projekte kao što je izrada ekonomske agende zapromociju najboljeg iz Srbije na beogradskom aero- buduću Vladu ili certifikacija opština u jugoistočnojdromu, pokrenuli smo Ambasadorsku inicijativu za Evropi. Broj naših članova iz privatnog, javnog i ci-promociju ulaganja, uspostavili smo prvu zajedničku vilnog sektora stalno se uvećava. Jači nego ranije, na-platformu za promociju povoljnog poslovnog okru- stavićemo da se borimo za konkurentniju Srbiju, uženja u jugoistočnoj Evropi kroz projekat regionalne interesu privrede i građana naše zemlje.certifikacije opština. Uz dobar imidž, ono što Srbiji treba jeste stabil-no i predvidivo poslovno okruženje, odnosno zakoni iprocedure koji na efikasan i jasan način regulišu uslo-ve poslovanja i ne ostavljaju prostora za korupciju ilinemar. Iako je Vlada Republike Srbije kroz nova za-konska rešenja otklonila mnoge administrativne pre-preke na koje su ukazivali privrednici kroz NALED- Vladimir Čupić,ovu Sivu knjigu i slične inicijative - Srbija se i dalje predsednik Upravnog odbora NALED-aloše kotira na međunarodnim listama konkurentno-
 • 6. 80 302011. u brojkama Vladinih institucija preko i međunarodnih razvojnih konferencija, okru- organizacija podržavaju rad glih stolova i radnih i ciljeve Alijanse156 članova iz redova 15 ručkova povezalonajuspešnijih preduzeća, lokalnih je lidere privatnog, javnog i civilnog stalno zaposlenih u NALED-usamouprava i NVO rade zajedno realizovalo je za godinu dana sektora oko za- 1.000.000na stvaranju boljih uslova zaekonomski razvoj Srbije jedničkog intere- sa - jačanje konku- dolara rentnosti domaće vredne projekte i aktivnosti značajne za ekonomije lokalni ekonomski razvoj u Srbiji najmanje 100.000.000 evra uštede domaćoj privredi donelo je ukidanje suvišnih birokratskih procedura u skladu sa preporukama Sive knjige 1.000 3.000.000 domaćih i stranih putnika videlo je na beogradskom objava u nacionalnim aerodromu kampanju za promociju ulaganja u Srbiju i lokalnim medijima osiguralo je visoku vidljivost i uticaj Alijanse i njenih 170.000 pregleda i70.000 poseta pozicioniralo je NALED-ov veb sajt kao značajan izvor informacija u domenu lokalnog ekonomskog razvoja članova 53 opštine i grada unapredilo je privredni ambijent kroz NALED-ov Program certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem
 • 7. 2 011. godina je za NALED donela novu zre- lost. U ovoj godini zabeležen je stabilan rast na svim bitnim poljima – u pogledu novih članova,projekata i nivoa prihoda. Broj zaposlenih u Izvršnojkancelariji ostao je na istom nivou kao i prethodne go- novih, starih partnera, kao što su SKGO, Privredna komora, AmCham, Nacionalna agencija za regional- ni razvoj, Udruženje vlasnika računovodstvenih agen- cija, Unija poslodavaca, SEWEA, ZREPOK i mnogi drugi. Mediji su pomogli da se glas NALED-a i na- Izveštaj Izvršne kancelarijedine (15), međutim to nas nije sprečilo da ostvarimo ših članova čuje i uvažava kako na lokalnom tako i nagotovo 70 % veće prihode, i realizujemo projekte i ak- nacionalnom nivou, sa preko 1000 medijskih objavativnosti vredne milion dolara. i priloga. Donatori, a pre svih GIZ, USAID, Fond za Visok nivo aktivnosti i rezultata privukli su 28 no- otvoreno društvo i Balkan Trust for Democracy omo-vih članova iz sva tri sektora društva, pa je NALED- gućili su realizaciju mnogih NALED-ovih aktivnosti.ovo jato krajem godine brojalo 156 kompanija, opšti- Pokroviteljska moć ovih organizacija dala je NALED-na i nevladnih organizacija. Novi ljudi doneli su nove u vetar u leđa u borbi za ekonomski razvoj Srbije.ideje i energiju. Pokrenuti su brojni novi projekti: Am- Na kraju, 2011. godinu karakteriše finansijska sta-basadorska inicijativa za promociju investicija, Portu- bilnost kroz diverzifikaciju izvora finansiranja. Zna-galska investiciona misija, letnja praksa za studente iz čajno su uvećani prihodi od donacija i usluga a po-dijaspore, Certifikacija društveno odgovornih kompa- stignuta je i potpuna transarentnost finansijskihnija. Posebno značajan iskorak učinjen je u domenu transakcija. U domenu jačanja internih kapaciteta,internacionalizacije aktivnosti NALED-a kroz uspo- razvijeni su novi informacioni sistemi za finansijskotavljanje novog, regionalnog Programa certifikacije izveštavanje i praćenje novčanih tokova, i elektronskuopština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoi- komunikaciju sa članovima i partnerima. Kroz defini-stočnoj Evropi (BFC SEE). sanje novih internih procedura i uspostavljanje siste- U cilju efikasnijeg zagovaranja promena regula- ma obuke, ostvaren je jedan od strateških ciljeva NA-tornog okvira, formiran je Savet za pravne reforme LED-a – stalno stručno usavršavanja zaposlenih ukoji predvode uspešne, multinacionalne kompanije i cilju pružanja bolje usluge članovima.reformski orijentisane opštine: JTI, Telenor, VIP Mo- Izvršna kancelarija zahvaljuje svim članovima ibile, Advokatska kancelarija Karanović i Nikolić, partnerima na velikoj podršci u ovoj godini i poziva-Niš i Leskovac. Kroz aktivnosti Saveta i originalne mo vas da 2012. budete još aktivniji i glasniji kako bi-inicijative poput on-line Barometra propisa ili Kal- smo što bolje iskoristili ovu izbornu godinu da ubrza-kulatora lokanlih troškova poslovanja, NALED se mo i usmerimo reformske procese u Srbiji.pozicionirao kao vodeći autoritet na polju monito-ringa zakonodavne aktivnosti i merenja performan-si javne uprave. Vlada Republike Srbije sprovela je uvećoj ili manjoj meri 31 preporuku Sive knjige za ot-klanjanje administrativnih prepreka za poslovanje.Kakav je to rezultat govori podatak da je ukidanjesamo jedne birokratske procedure, kao što je obavezadnevne uplate pazara, uštedelo privrednicima Srbije38 miliona evra godišnje. Jelena Bojović, Sve ovo ne bi bilo moguće bez velike podrške naših programski direktor NALED-a
 • 8. Uradili smozajednoMisija NALED-a je unapređenjeprivrednog ambijenta Srbije krozinstitucionalne reforme uz aktivnoučešće i saradnju privrede, opštinai građana.Svoju misiju NALED ostvaruje kroztri ključne oblasti delovanja:• odrška privredi i promocija P investicija• ravne reforme uz učešće P privrede• Jačanje kapaciteta opština
 • 9. Podrška privredi ipromocija investicija Kalkulator troškova poslovanja 2010. godine, NALED je uz podršku USAID- a lansirao pilot aplikaciju koja je omogućavala Kalkulator je jedinstvena on-line aplikaci- obračunavanje 2 lokalna troška (firmarina i na- ja koja omogućava obračunavanje i poređenje knada za korišćenje građevinskog zemljišta) u troškova poslovanja u lokalnim samoupravama 20 lokalnih samouprava. 2011. godine, NALED Srbije. Ideja i inicijativa za Kalkulator potekla je je uz podršku Balkanskog fonda za demokrati- iz NALED-ovog članstva, od strane privrednika ju nastavio sa razvojem Kalkulatora, koji danas koji su ukazali na probleme razumevanja i obra- omogućava obračunavanje čak 9 lokalnih ko- čunavanja pojedinih lokalnih taksi i naknada. munalni taksi, naknada i poreza za 10 različitih vrsta preduzeća (banka, fabrika, pekara, hotel, Prezentacija frizerski salon, dizajn studio, apoteka itd.) u 40 Kalkulatora lokalnih samouprava. Sa stanovišta privrednika i preduzetnika, Kalku- lator je značajan jer uvodi transparentnost i pred- vidivost u obračunavanje i planiranje troškova poslovanja na lokalu, i omogućava poređenje lo- kalnih samouprava sa stanovišta cenovne konku- rentnosti. Sa stanovišta opština, Kalkulator može pomoći kod definisanja fiskalnih politika, kao i kod planiranja budžetskih prihoda od privrede. NALED će nastaviti da ažurira bazu Kalkula- tora u godinama koje slede. Takođe, NALED će na osnovu analiziranih podataka pripremiti opšte preporuke za lokalne samouprave o unapređenju lokalnog poreskog sistema. Planirana je priprema godišnje publikacije - Indeks lokalnog optereće- nja privrede u Srbiji. Kalkulator je dostupan na Internetu preko kal- kulator.naled-serbia.org. 12
 • 10. Skupština NALED-aSistem za praćenje i analizu čaju blokade računa. Uz novi Zakon o privred-pravnih propisa (LTS) nim društvima, najveću pažnju posetilaca privu- kao je komentar Zakona o planiranju i izgradnji, Sa preko 20.000 pregleda u toku godine, on komentar Zakona o državnom premeru i kata-line sistem za praćenje i analizu pravnih propi- stru, komentar Zakona o autorskom i srodnimsa od značaja za privredu (tzv. LTS - Legislati- pravima, komentar zakonskih rešenja u sektoruve Tracking System) i dalje spada u najposećeni- poljoprivrede, komentar Uredbi o podsticanjuje stranice na veb sajtu NALED-a. LTS analizira korišćenja obnovljivih izvora energije, komen-uticaj i praktične posledice novodonetih zakona tar Zakona o elektronskoj trgovini.na poslovanje, i daje uvid u sadržaj propisa ko- LTS je dostupan na veb sajtu NALED-a: naled-ji su relevantni za privredu i ekonomski razvoj. serbia.org/propisiTokom 2011. godine, NALED je pripremio ko-mentare i analize Zakona o privrednim društvi- Compendium – on linema i njegove primene u praksi, Zakona o elek- baza fondovatronskom dokumentu i nedostajućoj pratećojregulativi, Predloga zakona o platnom prome- NALED svakodnevno ažurira on-line bazutu sa posebnim osvrtom na tri ključne izmene - fondova „Compendium“ i informiše privredni-produženje roka za uplatu pazara sa jednog na ke, preduzetnike, lokalne samouprave i nevladi-sedam radnih dana, povećanje sigurnosti po- ne organizacije preko svog sajta i putem e-pošteverilaca zahvaljujući registru menica, ukidanje o najnovijim konkursima i mogućim izvorimamogućnosti isplate asignacijom ili cesijom u slu- finansiranja za razvojne projekte i biznis ideje. 13
 • 11. Tokom 2011. godine, Compendium je predsta- konkretne mere koje opštine mogu da primene vio preko 100 fondova od značaja za ekonomski kako bi smanjile sivu ekonomiju, podstakle pre- razvoj i ostvario 13.500 pregleda. Najzastuplje- duzetništvo, razvoj malih i srednjih preduzeća i niji donatori u Compendiumu bili su Nacional- zapošljavanje. na služba za zapošljavanje, Delegacija EU (IPA Aktivnosti Radne grupe usmerene su pre sve fondovi), Grad Beograd, i u manjoj meri USA- na 10 opština istočne Srbije koje su najviše po- ID, Fond za otvoreno društvo, različite ambasa- gođene nezaposlenošću i slabom privrednom ak- de i ministarstva. tivnošću - Zaječar, Golubac, Veliko Gradište, Ne- gotin, Kladovo, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, NALED berza Bor, i Majdanpek. Uz opštine, lokalna udruženja preduzetnika i privredne komore, u Radnoj grupi U julu 2011. godine, NALED je na inicijativu učestvuju i Asocijacija malih i srednjih preduze- svojih članova pokrenuo on-line berzu, novi ser- ća i preduzetništva, Regionalna agencija za razvoj vis za promociju poslovne saradnje unutar član- istočne Srbije (RARIS), Ministarstvo ekonomije stva i šire. To podrazumeva da članovi i partneri i regionalnog razvoja, Agencija za privredne regi- mogu besplatno reklamirati svoje proizvode i uslu- stre i Nacionalna služba za zapošljavanje. ge preko NALED-ovog veb sajta i mejling liste pod Tokom 2011. Radna grupa se sastajala 5 puta, a uslovom da ponude određene popuste na cene, ili organizovana su i dva okrugla stola sa privrednici- trgovati sa ostalim učesnicima berze po povlašće- ma i jedna konferencija za štampu. Ključni rezulta- nim uslovima. Specifičnost berze je što na njoj ne ti Radne grupe su Analiza stanja preduzetništva u učestvuju samo kompanije, već i lokalne samou- opštinama istočne Srbije (decembar 2010.) i Izve- prave i NVO. Tokom 2011. na berzi su učestvova- štaj o firmarinama (septembar 2011.) koji su po- li između ostalih i Poliklinika Trifunović, Busine- ss Dialogue, McCann Erickson, Etno mreža, Hotel Crystal. Ovaj novi on-line servis ostvario je preko 1000 pregleda tokom prvih 6 meseci. Radna grupa za razvoj preduzetništva Zahvaljujući podršci GIZ-KWD programa, rad- na grupa za razvoj preduzetništva je aktivna u op- štinama istočne Srbije već drugu godinu zaredom. Svrha ovog projekta je da kroz dijalog lokalne pri- vrede i lokalnih uprava, i uz pomoć relevantnih14 nacionalnih i regionalnih institucija, identifikuje CSR konferencija
 • 12. kazali da preduzetnike najviše opterećuju visokiporezi na zarade i neujednačene i sve veće firma-rine, što je poslužilo kao osnova za izradu novogefikasnijeg Modela poreskog sistema i pokretanjenovog projekta na tu temu. U narednom perioduRadna grupa će učestvovati sa NALED-om u defi-nisanju nove ekonomske agende za buduću Vladuu okviru projekta Vizija 2016.Sektorska organizacija civilnogdruštva (SEKO) za konkurentnost Kancelarija za evropske integracije (KEI) po-krenula je projekat za jačanje saradnje između vla-dinog i nevladinog sektora i aktivnije uključivanjeorganizacija civilnog društva u planiranje razvoj- Takođe, pripremljene su pojedinačne pisane pre- Letnja praksa za studente iz dijasporene pomoći, posebno programiranje i praćenje ko- poruke za unapređenje svih projekata koji će apli-rišćenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA cirati za sredstva EU u sektoru konkurentnosti.fondovi). Planirano vreme trajanja projekta je od 26. ma- U okviru projekta, NALED je postavljen na če- ja 2011. do 21. marta 2012. godine. U narednomlo konzorcijuma nevladinih organizacija, tzv. SE- periodu planirane su obuke za nevladine organi-KO (sektorska organizacija civilnog društva) ko- zacije okupljene oko SEKO-a na temu planiranja iji će sarađivati sa KEI na definisanju nacionalnih programiranja sredstava iz IPA.prioriteta i programiranju IPA fondova u sektorukonkurentnosti. NALED je zajedno sa partneri- Certifikacija društveno odgovornihma u SEKO-u, Asocijacijom malih i srednjih pre- kompanija u Srbijiduzeća i preduzetnika Srbije i Fondom za razvojekonomske nauke (FREN), formirao mrežu od NALED, kao član Globalnog dogovora Ujedi-20 nevladnih organizacija zainteresovanih za njenih nacija aktivno promoviše društveno odgo-sektor konkurentnosti, koji obuhvata mala i sred- vorno poslovanje koje je preduslov održivog ra-nja preduzeća, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, zvoja. Jedna od najznačajnijih aktivnosti na tomposlovnu infrastrukturu, industriju i trgovinu. polju je Certifikacija društveno odgovornih kom- SEKO za konkurentnost je održao 3 radna sa- panija (CSR – Corporate Social Responsibility)stanka sa Kancelarijom za evropske integracije, koja prvi put u Srbiji uspostavlja jasne i sveobu-kada je izneo stavove i preporuke konzorcijuma u hvatne standarde korporativne odgovornosti. Ciljvezi sa projektima predloženim za 2012. godinu. programa je da prepozna i promoviše primere naj- 15
 • 13. bolje prakse u ovoj oblasti i na taj način podstakne namenjen studentima iz dijaspore. Projekat je i druge na odgovorno delovanje. podrazumevao organizaciju dvonedeljne prak- NALED je tokom 2011. godine, u saradnji sa se (od 14. do 29. avgusta) u 18 opština i grado- partnerima na programu – Smart kolektivom i va širom Srbije: Vranje, Kragujevac, Pančevo, BCIF-om, definisao indikatore i razradio kriteri- Požarevac, Sombor, Čačak, Apatin, Veliko Gra- jume Certifikacije za 5 različitih aspekata društve- dište, Vrnjačka Banja, Zemun, Inđija, Negotin, no odgovornog delovanja i uticaja: životna sredina, Novi Bečej, Paraćin, Ruma, Sokobanja, Ćuprija korporativno upravljanje, lokalna zajednica, zapo- i Ub. Studenti i postdiplomci sa prestižnih uni- sleni i tržište. Ovako definisani kriterijumi osigura- verziteta Austrije, Italije, Francuske, Nemač- vaju da NALED-ov CSR certifikat mogu dobiti sa- ke, SAD-a, Kanade, Slovačke i Makedonije bili mo one kompanije koje se ponašaju odgovorno u su prvi put u prilici da se upoznaju sa načinom svakom pogledu, i u svim situacijama. funkcionisanja lokalnih samouprava u Srbiji i Nakon promocije programa u Galeriji RTS u njihovom ulogom u privrednom sistemu naše oktobru, i objavljivanja javnog poziva kompani- zemlje, ali i da pomognu opštinama da ojačaju jama da se prijave za učešće u pilot fazi progra- veze sa dijasporom i unaprede promociju svo- ma tokom novembra, NALED je izabrao prvih 5 jih investicionih i turističkih potencijala u ze- kompanija koje su već etablirane kao društveno mlji i inostranstvu. odgovorne i koje će prve proći kroz proces certi- Tokom seminara NALED je organizovao dve fikacije: Tigar, Sunce Marinković, Holcim, Coca radionice za studente na temu lokalnog eko- Cola HBC i EFG banka. nomskog razvoja i ekskurziju na Oplenac. Po- Program CSR certifikacije se realizuje uz podršku slednjeg vikenda prakse organizovan je svečani USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC). prijem na Kraljevskom dvoru porodice Karađor- đević, kada su studenti zajedno sa predstavnici- Razvoj mladih kadrova i ma opština i partnerima projekta, imali priliku podrška zapošljavanju da porazgovaraju sa NJ.K.V. Prestolonasledni- kom Aleksandrom i Princezom Katarinom o NALED pruža priliku studentima i mladim ekonomskoj perspektivi Srbije i unapređenju obrazovanim kadrovima, da kroz stručno usavrša- njenih odnosa sa dijasporom. Praksa se završi- vanje i praksu u NALED-u i organizacijama koje la dodelom certifikata u Ministarstvu vera i di- su članovi Alijanse, daju svoj doprinos lokalnom jaspore, kada su studenti predali ministru Sreć- ekonomskom razvoju Srbije i povećaju šanse za koviću završni izveštaj koji sadrži preporuke za pronalaženje adekvatnog zaposlenja. unapređenje rada javne uprave. S obzirom na Tokom leta, NALED je u saradnji sa Mini- veliki uspeh koji je projekat ostvario, kao i stalne starstvom vera i dijaspore, i uz podršku Kraljev- probleme odliva mozgova iz Srbije i nedostatka ske porodice Karađorđevića, OSSI-a i Teleno- stručnih kadrova u javnom sektoru, NALED će16 ra, realizovao projekat „Upoznaj državu Srbiju“ i u narednim godinama nastaviti sa organizaci-
 • 14. Konferencija ojom ovakvih vidova prakse. U domenu zapošljavanja, NALED je uz podrš- liberalizaciji U novembru, NALED je po drugi put učestvo- ku Nacionalne službe za zapošljavanje tokom letavao na godišnjem Sajamu praksi u organizaciji organizovao javne radove na evidentiranju imo-Kancelarije za mlade grada Beograda, kako bi in- vine u Požarevcu, Kikindi i Senti. NALED je an-formisao studentsku populaciju u Srbiji o aktivno- gažovao i obučio 35 nezaposlenih lica sa biroa dastima i projektima NALED-a i ponudio 2 pozicije tokom 3 meseca (projekat je trajao od 1. juna doza stručno usavršavanje odnosno praksu u sekto- 31. avgusta 2011.) vrše evidenciju objekata kojiru marketinga i projektnog menadžmenta, koja će nisu u poreskom sistemu opština, kako bi se uve-biti realizovana u prvoj polovini 2012. Prošlogo- ćao procenat naplate poreza na imovinu i povećalidišnja praktikantkinja je nakon obavljene prakse prihodi u obuhvaćenim lokalnim samoupravama.u trajanju od nekoliko meseci dobila zaposlenje Takođe, NALED je jedan od implementacio-u NALED-u kroz program Prva šansa, na poziciji nih partnera na dvogodišnjem projektu „Zapo-projektnog asistenta. šljavanje u ruralnim područjima“ (2011-2013.) 17
 • 15. koji finansira EU a sprovodi Etno mreža sa ciljem stavnici Vlade i eminentni stručnjaci su se slo- poboljšanja kvaliteta proizvodnje i plasmana au- žili da je potrebno odmah početi sa priprema- tentičnih rukotvorina u opštinama Golubac, Kla- ma za 2014. kada nastupa liberalizacija trgovine dovo, Negotin, Veliko Gradište i Zaječar. sa EU, kako domaća poljoprivreda ne bi zapala u krizu pred naletom oštre evropske konkurencije. Konferencije i poslovni susreti To podrazumeva donošenje mera za podizanje konkurentnosti i produktivnosti srpskog agrara, NALED je tokom 2011. organizovao 14 struč- ukrupnjavanje zemljišnih poseda i udruživanje nih konferencija, okruglih stolova i radnih ručko- poljoprivrednika u zadruge, asocijacije i koope- va, i podržao organizaciju još 4 takva događaja od rative. Konferencijom je moderirala Ivana Dulić- značaja za razvoj privrede, kojima je prisustvova- Marković, bivša ministarka poljoprivrede, a među lo preko 1.500 privrednika i predstavnika javnog i učesnicima su se našli i Lu Faoro, direktor USAID civilnog sektora u Srbiji. Agrobiznis projekta, Miloš Milovanović, pomoć- Sredinom januara, NALED je u saradnji sa nik minstra poljoprivrede, Miroljub Labus, profe- USAID-ovim Agrobiznis programom, Ministar- sor na Pravnom fakultetu, Goran Živkov, konsul- stvom poljoprivrede i SEEDEV-om organizo- tant SEEDEV-a, Miroslav Božić, direktor Uprave vao konferenciju u Sava Centru na temu efeka- za poljoprivrednu politiku i međunarodnu sarad-Radni ručak ta liberalizacije carina na poljoprivredu u Srbiji. nju pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hr-s ministrom Učesnici konferencije – poljoprivrednici, pred- vatske, i Franc But, ambasador Slovenije i bivšiĆirićem ministar poljoprivrede Republike Slovenije. Početkom marta, NALED je organizovao rad- ni ručak za svoje članove sa direktorom Nacio- nalne službe za zapošljavanje, Dejanom Jovano- vićem. Teme radnog ručka bila su kako pospešiti zapošljavanje i kakva je uloga privrede i lokalnih samouprava u kreiranju i sprovođenju programa i fondova NSZ-a. S obzirom da su se svi prisutni složili da je ključni problem tržišta rada u Srbiji niska i neadekvatna obrazovna struktura, privred- nici iz NALED-a na čelu sa ITM-om i Microsof- tom predložili su uvođenje vaučerskog sistema za prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih ka- kav postoji u razvijenim zemljama sveta, a koji po- drazumeva da nezaposleni dobijaju vaučere koje mogu da iskoriste za obuku koja im je potrebna (strani jezici, računari itd.), tamo gde i kad im to
 • 16. odgovara. Nakon ovog skupa, NALED je pripre-mio koncept uvođenja vaučerskog sistema u Srbi-ju i dostavio ga NSZ-u. 25. marta, u hotelu Hyatt u Beogradu, NALEDje učestvovao na konferenciji „Eurobank EFG Ex-po Srbija 2011“ na kojoj se govorilo preprekamai podsticajima za izvoz i najuspešnijim izvoznici-ma u Srbiji. Konferenciju je otvorio predsednikVlade Republike Srbije, Mirko Cvetković, a uz iz-vršnu direktorku NALED-a, Violetu Jovanović,među govornicima su se našli i predsednik PKS,Miloš Bugarin, zamenik šefa Delegacije Evropskeunije u Srbiji, Adriano Martins, i predsednik Iz-vršnog odbora Eurobanke EFG Filippos Karama-nolis. NALED je u aprilu podržao konferenciju odruštveno odgovornom poslovanju pod nazi-vom “Globalni izazovi, lokalna rešenja”, koja suu BelExpo centru organizovali Forum poslov- Radni ručak snih lidera i Smart kolektiv. Glavni govornici bili da uvrsti preporuke NALED-a i njegovih članova ministrom Ćirićemsu stručnjaci u sferi društveno odgovornog po- u nove mere i programe podrške OCD.slovanja Mallen Baker i Graham Baxter. NALED 19. maja 2011. NALED je učestvovao na Kon-je ovom prilikom prezentovao svoj najnoviji Pro- ferenciji o partnerstvima, koju je organizovao Bal-gram certifikacije društveno odgovornih kompa- kanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u sarad-nija u Srbiji. nji sa Kancelarijom EU za tehničku podršku OCD Sredinom maja NALED je za svoje članove iz u Srbiji (TACSO), Kancelarijom Vlade Republi-civilnog sektora organizovao radni sastanak sa Su- ke Srbije za saradnju sa civilnim društvom, UNsan Fritz, direktorkom misije USAID-a koji je to- Globalnim dogovorom i Forumom poslovnih li-kom poslednje decenije uložio preko 660 milio- dera Srbije. Tema konferencije bila su međusek-na dolara u Srbiju. Na sastanku je zaključeno da torska partnerstva kao važan činilac razvoja civil-OCD treba da ojačaju saradnju sa privatnim i jav- nog društva. Konferenciju je otvorila direktorkanim sektorom u Srbiji, kao i da diversifikuju izvo- Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vla-re prihoda – gde NALED može poslužiti kao pri- de Republike Srbije Ivana Ćirković, a stavove NA-mer najbolje prakse. Direktorka misije je najavila LED-a kao organizacije koja uspešno povezujeda će u narednom periodu predstaviti studiju odr- privatni, javni i civilni sector, predstavila je izvrš-živosti OCD u Srbiji, kao i da je USAID spreman na direktorka Violeta Jovanović. 19
 • 17. Konferencija: Expo EFG 3. juna, NALED je organizovao radni ručak ekonomski oporavak zemlje i programima za po- za svoje članove u hotelu Square Nine u Beo- dršku privredi i zapošljavanju. Ministar Ćirić je iz- gradu, sa novim ministrom ekonomije i regio- među ostalog najavio usvajanje programa mera nalnog razvoja, Nebojšom Ćirićem, državnom za pomoć privredi preko banaka, kao i inicijativu sekretarkom Dragijanom Radonjić-Petrović i po- za izdavanje evro obveznica. Ministarstvo ekono- moćnicima ministra. Ovom prilikom govorilo se mije i regionalnog razvoja će nastaviti da radi na o planovima Vlade Republike Srbije vezanim za uklanjanju administrativnih prepreka poslovanju Radni ručak sa portugalskim ambasadorom20
 • 18. u skladu sa preporukama Sive knjige, koja je pre-ma rečima ministra postala jedan od ključnih stra-teških dokumenata koji državne institucije koristeu planiranju i sprovođenju reformi. 8. juna 2011. u hotelu Hajat organizovan je rad-ni ručak sa ambasadorom Portugala, Nj.E. Lui-som de Almeidom Sampaiom i zamenikom še-fa delegacije Evropske Unije u Srbiji, AdrianomMartinsom. Ambasador Portugala je naglasio daje njegova zemlja među onima koje podstiču brzuintegraciju Srbije u Evropsku Uniju, jer smatrajuda bi to značajno doprinelo stabilnosti u regionu.On je takođe srpskim privrednicima i firmamaponudio pomoć za pristup i distribuciju proizvo- fikovanih opština u sledećem sastavu: Bujanovac- Konferencija: potencijalida na tržište Brazila. Kako bi podržali ekonom- prehrambene industrijesku razmenu sa Srbijom i regionom, Portugal je Portugal-Hypo banka; Vranje-Slovačka-Asseco;osnovao i privrednu komoru za zemlje zapadnog Leskovac-Slovenija-Ball Packaging; Subotica-Balkana. Zamenik šefa Delegacije EU, Adriano Izrael-Tigar; Pirot-Španija-Vip Mobile.Martins, je ovom prilikom rekao da se najiskreni- NALED je 23. avgusta 2011. u prostorijama Ae-je nada da će Srbija dobiti kandidaturu za EU do ro kluba organizovao okrugli sto na temu „Kakokraja godine, što će doprineti unapređenju imidža meriti društvenu odgovornost?”, u okviru projek-Srbije i novim investicijama. ta Certifikacije društveno odgovornih kompanija U Belom dvoru u Beogradu, 5. jula 2011. godi- u Srbiji (CSR). Sastanku su prisustvovali predstav-ne NALED je u saradnji sa Ministarstvom spolj- nici kompanija, opština i NVO koje su etabliranenih poslova Srbije, i pod pokroviteljstvom NJ.K.V. kao društveno odgovorne u Srbiji, između ostalihprestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i i: EFG bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Ernst Yo-princeze Katarine organizovao svečanu inaugu- ung, Erste banka, Tigar, Grad Niš, REC, Holcim,raciju Ambasadorskih timova za promociju in- Narodna banka Srbije, KPMG, Centar za čistijuvesticija u opštine sa povoljnim poslovnim okru- proizvodnju, US Steel, Societe Generale Bank,ženjem. Događaj su otvorili ministar spoljnih VIP Mobile, Državna lutrija Srbije i Atlantic gro-poslova, Vuk Jeremić i potpredsednik NALED-a up. Ovom prilikom NALED i Smart Kolektiv sui predsednik Stare Pazove, Goran Jović, pred vi- predstavili projekat CSR certifikacije, kao i nacrtše od 120 visokih zvanica iz diplomatskih i po- indikatora za 5 ključnih oblasti odgovornog delo-slovnih krugova Srbije. Ovom prilikom predstav- vanja: korporativno upravljanje, zaposleni, lokal-ljeno je 5 ambasadorskih timova koje sačinjavaju na zajednica, tržište i životna sredina. Cilj skupa je bio da se kroz diskusiju sa relevantnim predstav-gradonačelnik, ambasador i investitor, za 5 certi- 21
 • 19. ju „Potencijali prehrambene industrije u Srbiji – izvoz i investicije“, u okviru međunarodnog sajma investicija Investexpo u Novom Sadu. Moderator konferencije bio je Dragan Pušara, direktor Grad- skih pijaca i idejni tvorac projekta „Veletržnica“. Među učesnicima konferencije našli su se Goran Jović, potpredsednik UO NALED-a i predsednik opštine Stara Pazova, Eyal Naor, zamenik amba- sadora Izraela, Bojan Janković, zamenik direkto- ra SIEPA-e, Assaf Dotan, direktor sektora poljo- privrede Avitala i zastupnik Green Only-a u SrbijiPrezentacija nicima privatnog, javnog i civilnog sektora posti- (izraelski investitor u Srbiji), Saša Vučinić, gra-Kalkulatora gne što širi koncenzus oko kriterijuma za ocenu i donačelnik Subotice i James G. Herne, zamenik merenje društvene odgovornosti. direktora USAID Agrobiznis projekta. Učesnici U petak 21. oktobra 2011 godine u prostori- konferencije su zaključili da Srbija ima veliki ne- jama Radio televizije Srbije, NALED je organi- iskorišćeni potencijal u agrobiznisu, i da je po- zovao zvaničnu promociju nacionalnog projekta trebno usmeriti se na viši stepen obrade poljopri- Certifikacije društveno odgovornih kompanija vrednih proizvoda, kvalitetnije pakovanje i bolji (CSR certifikacija). Učesnici konferencije su za- plasman na tržište EU i Rusije. jednički ocenili da se pojam društveno odgovor- Krajem oktobra, NALED i Kancelarija za lo- nog poslovanja u svetu, a posebno kod nas i da- kalni ekonomski razvoj Niša, organizovali su lje pogrešno tumači i interpretira isključivo kao okrugli sto „Susret privrednika Niša i opština korporativna filantropija, ili pak kao sponzor- istočne Srbije“ u sali za konferencije niškog ae- stvo, što samo dodatno potvrđuje značaj CSR rodroma Konstantin Veliki. Inicijativa za ovaj certifikacije koja će prvi put jasno definisati ko okrugli sto nastala je u okviru Radne grupe za su društveno odgovorne kompanije u Srbiji. Na razvoj preduzetništva u istočnoj Srbiji. Skupu skupu su govorili Violeta Jovanović, izvršni di- su prisustvovali predstavnici Nacionalne agen- rektor NALED-a, Nj.E. Nils Ragner Kamsvog, cije za regionalni razvoj, GIZ-KWD programa, ambasador Norveške, Gustavo Navarro, gene- preduzetnici i privrednici iz Niša i istočne Srbi- ralni direktor Holcima, Jelena Petković, izvršna je, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Na direktorka kompanije “Tigar”, Dragana Koruga okruglom stolu bilo je reči o nacionalnim i lo- Ristić, direktorka za HR procese i organizacionu kalnim programima podrške privredi i predu- kulturu u Coca-Cola Hellenic Srbija, kao i Veran zetništvu, načinima za pristupanje finansijskim Matić, direktor Fonda B92. i nefinansijskim vidovima pomoći, kao i o zna- U utorak 25. oktobra, NALED je u saradnji čaju saradnje privatnog i javnog sektora. sa Ambasadom Izraela organizovao konferenci- 22 U ponedeljak 7. novembra, NALED i Aerodo-
 • 20. Kampanja na aerodromu Nikola Teslarom Nikola Tesla predstavili su novu godišnju UO NALED-a, koji je iskazao uverenost da će ovakampanju za promociju investicija u Srbiju i op- kampanja skrenuti pažnju domaćoj i stranoj po-štine sa povoljnim poslovnim okruženjem pod slovnoj javnosti da u Srbiji postoji veliki neiskori-nazivom „Investirajte u Srbiju – klima je povolj- šćeni i nedovoljno prepoznati potencijal za razvojna“. Promociji su prisustvovali visoki predstavnici mašinske, metalske, prehrambene, elekronske, IT,certifikovanih opština i gradova – gradonačelni- automobilske i modne industrije, koji nije u Beo-ci i rukovodioci Kancelarija za lokalni ekonom- gradu, već u opštinama i gradovima sa povoljnimski razvoj, pomoćnik ministra ekonomije, Dejan poslovnim okruženjem širom naše zemlje.Radulović, Direktorka kancelarije za ekonomski 18. novembra 2011. godine, u zgradi skupštinerazvoj USAID-a, Suzan Kutor, direktor Aerodro- opštine Golubac, održan je sastanak Radne gru-ma Nikola Tesla, Velimir Radosavljević, privred- pe za razvoj preduzetništva, kojem su prisustvo-nici i investitori koji su podržali kampanju među vali predstavnici opština istočne Srbije, udruženjakojima i Progres inženjeringa iz Čačka, Muehl- preduzetnika i Ministarstva ekonomije i regional-bauer iz Stare Pazove, lokalni i nacionalni medi- nog razvoja. Ovom prilikom NALED je predsta-ji. Događaj je otvorio Vladimir Čupić, predsednik vio Izveštaj o firmarinama, i pokrenuo diskusiju o 23
 • 21. daljim koracima koje lokalne samkouprave treba naknada i cena komunalnih usluga u 40 opšti- da preduzmu kako bi unapredile uslove poslova- na i gradova Srbije. Skupom je moderirao Mi- nja u svojim sredinama. lan Ćulibrk, ekonomski analitičar i pomoćnik 24. novembra, u hotelu Tulip Inn Putnik u Be- glavnog i odgovornog urednika NIN-a, a u pa- ogradu, NALED je podržao Ecoist u organizaci- nel diskusiji su učestvovali Goran Jović, potpred- ji prve međunarodne konferencije zelene gradnje sednik Upravnog odbora NALED-a, Slobodan (International GreenBuild Conference 2011). Krstović, projektni menadžer NALED-a, Gorda- Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesni- na Delić, direktorka BTD FUND, Vlada Gajić, ka iz zemlje i inostranstva, poslovnih lidera i ino- predsednik opštine Aranđelovac, Biserka Pavlo- vatora, ekološki svesnih stručnjaka, predstavni- vić, Rukovodilac grupe za finansiranje lokalnih ka akademske zajednice i državnih institucija. U samouprava iz Ministarstva finansija, Dragan okviru konferencije proglašeni su i pobednici stu- Marjanović, predsednik Unije poslodavaca Sr- dentskog konkursa „Urbane oaze“ i to za najbolje bije i Vera Nikolić-Dimić, rukovodilac regulator- idejno rešenje zelenih krovova, unutrašnjih i spo- nih poslova, VIP Mobile. Nakon uvida u velike ljašnjih vertikalnih bašti. disparitete među opštinama kad su troškovi po- 25. novembra, u hotelu Hajat, NALED i Bal- slovanja u pitanju, naročito firmarine, učesnici kanski fond za demokratiju predstavili su novu skupa su se složili da je neophodno uvesti stabil- verziju Kalkulatora troškova poslovanja za 2011. no i predvidivo poslovno okruženje na lokalnom godinu, koja obračunava visinu lokalnih taksi, nivou, i ograničiti iznose do kojih lokalne takse iPromocija kampanje naaerodromu Nikola Tesla 24
 • 22. naknade mogu maksimalno da idu. 30. novembra, Srpska filmska asocijacija (SFA),NALED i SIEPA organizovali su konferenciju orazvoju poslovnog okruženja naklonjenog filmu.Ideja iza konferencije je da se podstakne saradnjaprivatnog i javnog sektora kako bi se promovisa-la Srbija kao atraktivna filmska destinacija u svet-skim okvirima. Aktiviranje ove grane privrede do-nelo bi našoj zemlji nekoliko hiljada novih radnihmesta, više stotina hiljada evra u investicijama iizvozu godišnje, uz pozitivne efekte na imidž Sr-bije. Na skupu su učestvovali Nenad Milenković,član Upravnog odbora NALED-a, Božidar Laga-nin, direktor SIEPA-e, Ana Ilić, izvršni direktorSFA, kao i brojni predstavnici opština, javnih in-stitucija i preduzeća, filmskih i TV producentskihkuća. Specijalan gost na konferenciji bio je Martin Investexpo Novi SadCuff, izvršni direktor svetskog udruženja filmskihkomisija AFCI.  U klubu Communale u Beogradu, 13. decem- Poseta ambasadorskog tima Vranjubra, pokrenut je sveobuhvatni program podrškemladim preduzetnicima u započinjanju i razvojusopstvenog biznisa - Youth Business Serbia. Ovajprogram je rezultat saradnje između Smart kolek-tiva, Erste Banke, Foruma poslovnih lidera, Na-cionalne službe za zapošljavanje i USAID-a. Usklopu događaja organizovan je speed mentoring(brzinski mentoring) po ugledu na speed dating(brzinsko upoznavanje), tokom kojeg je desetmladih preduzetnika imalo mogućnost da razme-ne iskustva i dobiju savete od uspešnih direktorai menadžera iz poslovnog i javnog sektora, me-đu kojima su bili članovi NALED-a: Branko Ra-dujko, direktor Telekoma Srbija, Vladimir Čupić,predsednik IO Hypo-Alpe-Adria Banke, DraganPušara, direktor Gradskih pijaca, Bojan Žarković, 25
 • 23. vođa tima u preduzetničkom centru Erste Banke slovnim okruženjem i promovisao mogućnosti u Beogradu, Bojan Vulikić, viši stručni saradnik za za ulaganje u Inđiju, Zrenjanin i Kragujevac. Češ- upravljanje proizvodima Erste Banke. ki investitori bili su najviše zainteresovani za uslo- ve poslovanja u okviru slobodnih zona, ugovore Investicioni sajmovi o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa Rusijom i drugim zemljama, i podsticajima koje država daje Na poziv konsultantske kuće Rosiva Šumperk iz za zapošljavanje. Najpoznatija češka investicija u Češke, i Olomoutskog i Južnomoravskog okruga, Srbiji je Mitas koji je otkupio Ruma-gumu. NALED je u junu mesecu učestvovao na 8. tra- NALED je i ove godine, od 25. do 27. oktobra dicionalnoj konferenciji o srpsko-češkoj privred- organizovao i osmislio zajednički nastup opština sa povoljnim poslovnim okruženjem na novosad- skom sajmu investicija i nekretnina Investexpo. Šest certifikovanih opština predstavilo je svoje in- vesticione potencijale na zajedničkom štandu od 60 m² - Valjevo, Niš, Stara Pazova, Paraćin, Lesko- vac i Subotica. Na sajmu je učestvovalo 55 lokal- nih samouprava iz Srbije i regiona, i više državnih i pokrajinskih institucija poput Privredne komo- re Srbije i Vojvodine, Fonda za podršku investici- ja u Vojvodini (VIP fond), Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Pokrajinskog sekretarijata za privredu itd. Investexpo je najveći domaći sajam investicija, koji je 2011. privukao više hiljada po- setilaca pre svega iz Srbije, ali i iz Azerbejdžana, Austrije, Hrvatske, Italije, Nemačke, Norveške i Slovačke. Prvog dana sajma, NALED je priredio koktel za štandom, a među specijalnim gostima bili su zamenik izraelskog ambasadora g. Ejal Na-Radni sastanakambasadorskog or i izraelski investitor u oblasti organske hrane –tima za Pirot noj saradnji u gradu Brnu. Konferenciji su pri- Green Only. sustvovali zamenik načelnika Južno-moravske U decembru, NALED je u partnerstvu sa regije, ekonomski ambasador Srbije u Češkoj, Mi- Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj lija Marković, predstavnici „Slobodne zone Su- (NARR) izlagao na 10. međunarodnom sajmu botica“ i blizu 50 privrednika iz Češke. NALED preduzetništva „Biznis baza“, od 01. do 03. de- je češkim privrednicima i partnerima predstavio cembra u hali 1 Beogradskog sajma. Uz NALED 26 Program certifikacije opština sa povoljnim po- i NARR, na sajmu su učestvovale i druge institu-
 • 24. Ambasadorskacije od značaja za razvoj privrede i preduzetniš- ženjem u regionu istočne Srbije. Drugog dana inicijativatva (SIEPA, Аgеnciја zа оsigurаnjе i finаnsirаnjе sajma, NALED je uz SIEPA-u i predstavnike izizvоzа, Fоnd zа rаzvој, Pоrеska uprаvа), me- regiona (Bugarska, Crna Gora, Italija) učestvo-đunarodne razvojne organizacije (ICIP, HELP, vao na MSP forumu o međunarodnoj saradnji,RSEDP, SPARK), naučno istraživačke institu- u organizaciji Srpske asocijacije malih i srednjihcije i univerziteti, regionalne razvojne agencije, preduzeća i Privredne komore Beograda.privredne komore, lokalne samouprave, udruže-nja preduzetnika, mala i srednja preduzeća i pre- Kampanja za promocijuduzetnici. Prvog dana sajma, izvršna direktorka ulaganja na aerodromuNALED-a, Violeta Jovanović, i direktor Regio-nalne agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS), Ove godine, NALED je u saradnji sa beograd-Vladan Jeremić, potpisali su Sporazum o sarad- skim aerodromom Nikola Tesla lansirao druginji dvaju institucija u cilju pospešivanja ravno- ciklus marketinške kampanje „Investirajte u Sr-mernog regionalnog razvoja Srbije. Ovim spo- biju – klima je povoljna“. Cilj kampanje je jača-razumom definisani su okviri za realizaciju nje imidža naše zemlje kao investicione destina-zajedničkih razvojnih projekata u istočnoj Srbi- cije i promocija ulaganja u opštine i gradove kojiji, što podrazumeva i saradnju na Programu cer- poseduju certifikat o povoljnom poslovnomtifikacije opština sa povoljnim poslovnim okru- okruženju. Drugi krug kampanje traje godinu 27
 • 25. dana (od novembra 2011. do novembra 2012.) i obuhvata 7 opština koje su u junu 2011. godi- ne dobile certifikat: Niš, Čačak, Valjevo, Ruma, Sremska Mitrovica, Zaječar i Stara Pazova. Beogradski aerodrom je obezbedio reklamni prostor za preko 30 opštinskih bilborda i rekla- ma na ključnim pozicijama unutar aerodroma: Terminal 1, Terminal 2, Izlaz A, Izlaz C, čekao- nica C3, oblast za preuzimanje prtljaga (iznad stepeništa i pored karusela). NALED je kreirao kompletnu reklamnu kampanju, uključujući vizuelni identitet, i ključne poruke i slogane za lokalne samouprave. Svaka opština je predstav- ljena kroz jednu ciljnu granu privrede sa najve- ćim potencijalnom za razvoj i ulaganje, što po-Susret lidera tvrđuju uspešne priče privrednika i investitoraportugalske na lokalu.i srpskevodoprivrede Tako je Valjevo izabralo da reafirmiše šljivu kao simbol ovog kraja, i ulaganja u proizvodnju i preradu voća kao „Prirodan posao“. O kakvom potencijalu je reč, najbolje svedoči lokalno pre- duzeće Agranela koje svoju suvu šljivu izvozi na najzahtevnija tržišta sveta. Zaječar želi da oživi metaloprerađivačku i industriju kablova za ko- ju ima sve uslove – slobodne hale, sirovine i ba- kar iz obližnjeg rudnika i slobodnu radnu snagu. Investicija Gorenja pokazala je da Zaječar zaista ima „Žicu za biznis“ kako glasi slogan ovog gra- da. Niš zajedno sa korejskom Yurom promoviše „Inteligentno ulaganje“ u elektronsku industriju, Ruma reklamira modnu industriju i industriju obuće zajedno sa preduzećem Insert pod sloga- nom „Po meri profita“, Čačak nudi „Više od me- tala“ zajedno sa Progres Inženjeringom, Sremska Mitrovica je uz italijanskog investitora Lames na 28 „Pravcu inovacija“, dok Stara Pazova „Zna kako“
 • 26. da privuče ozbiljne investitore u visoke tehnolo-gije, poput nemačkog Muehlbauera. Kampanja je do danas izazvala veliku pažnjui pozitivne reakcije domaće i strane javnosti imedija, a o njenom značaju i dometu govori či-njenica da je tokom 2011. kroz beogradski ae-rodrom prošlo preko 3 miliona putnika iz ze-mlje i inostranstva, među kojima i veliki brojposlovnih ljudi i potencijalnih investitora. Paralelno sa kampanjom na aerodromu, NA-LED je organizovao promociju certifikovanih op-ština u in-flight magazinu Jat Airwaysa, The NewReview, koji se distribuira na svim Jatovim leto-vima i direktnom poštom na adrese relevantnihinstitucija, kompanija, i diplomatskih predstavni-štava. U periodu od aprila do decembra 2011. go-dine (osim u septembru i oktobru) objavljeno jeukupno 11 afirmativnih članaka i oglasa koji pro-movišu ulaganja u certifikovane opštine. Ambasadorski timoviAmbasadorska inicijativa za bolju promociju gradova i opštinaza promociju investicija Ambsadorska inicijativa je novi, originalni NA-LED-ov projekat za promociju ulaganja u Srbijui certifikovane opštine. Inicijativa podrazumevaformiranje ambasadorskih timova: svakoj opšti-ni sa povoljnim poslovnim okruženjem dodelju-je se jedna ambasada i jedna uspešna kompanijakako bi zajednički radili na promociji investicijai jačanju kapaciteta opština za lokalni eknomskirazvoj. Ambasade učesnice ove inicijative pred-stavljaju zemlje sa kojima Srbija ostvaruje eko-nomsku razmenu, i koje su nam bliske geografskiili kulturno. Privrednici angažovani u ovom ka-pacitetu su najistaknutiji predstavnici NALED- 29
 • 27. a, kompanije koje sa uspehom posluju u Srbiji i predstavljaju najbolje ambasadore privrednog ambijenta u našoj zemlji. Uloga ambasada i kom- panija u ovim timovima je da kao iskusniji men- tori pomognu opštinama da prepoznaju i isko- riste svoje komparativne prednosti, promovišu svoje privredne potencijale i povežu se sa poten- cijalnim investitorima i poslovnim partnerima iz zemlje i inostranstva. Promocija na aerodromu Inauguracija ambasadorskih timova odigrala se Nikola Tesla 05. jula na Belom dvoru, kad je svečano proglaše- Promocija Sive knjige no prvih pet timova u sledećem sastavu: i dodela priznanja Opština Bujanovac: Šaip Kamberi, predsednik Reformator godine Bujanovca, Nj.E. Luis de Almeida Sampaio, Am- basador Portugala, Vladimir Čupić predsednik IO Hypo Alpe-Adria banke Opština Pirot: Vladan Vasić, predsednik Pirota, Ekonomski ataše ambasade Španije, Pablo Gasos, Roland Haidner finansijski direktor VIP Mobile Grad Leskovac: Slobodan Kocić, gradonačelnikSkupštinaNALED-a Leskovca, Nj.E. Franc But, ambasador Slovenije, David Banjai direktor fabrike Ball Packaging Grad Subotica: Saša Vučinić, gradonačelnik Su- botice, Nj.E. Artur Kol, ambasador Izraela, Jelena Petković izvršni direktor Tigra Grad Vranje: Miroljub Stojčić, gradonačelnik Vranja, Rastislav Kostilnik, zamenik ambasadora Slovačke, Vladan Atanasijević direktor integraci- onih sistema Asseco SEE Za prvih 6 meseci rada, ambasadorski timovi su postigli značajne rezultate. Kako bi se skeni- rali lokalni investicioni potencijali i identifikova- le mogućnosti za saradnju, organizovane su te- renske posete opštinama i gradovima, sastanci sa gradonačelnicima i šefovima Kancelarija za lokal- 30 nih ekonomski razvoj, obilazak industrijskih zo-
 • 28. na i lokalnih postrojenja, susreti sa privrednicima,preduzetnicima i predstavnicima fakulteta. Inici-jalne posete lokalnim samoupravama organizova-ne su tokom jula (Leskovac, Bujanovac), avgusta(Subotica) i septembra (Vranje, Pirot). Identifi-kovane su ciljne grane privrede za svaku od opšti-na i pripremljeni osnovni investicioni i sektorskiprofili za investitore, koji su dostavljeni ambasa-dama i njihovim ekonomskim odeljenjima. Međuizabranim granama privrede na koje su se fokusi-rali ambasadorski timovi su pre svega industrijahrane i pića, turizam, tekstilna industrija, drvno-prerađivačka, metalo-prerađivačka kao i vodopri-vreda / upravljanje otpadom. Među aktivnostima timova ističu se organizaci-ja konferencije o promociji investicija i izvoza uprehrambenoj industriji koja je realizovana u sa-radnji sa ambasadom Izraela, Suboticom i Tigromu sklopu Investexpo sajma u oktobru; organiza-cija trodnevne investicione misije iz Portugala uoblasti vodoprivrede i upravljanja otpadom kojaje realizovana u saradnji sa Ambasadom Portu- Okrugli stogala, Hypo Alpe-Adria bankom i opštinom Bu- o zakonu ojanovac, takođe u oktobru; pokretanje pregovora planiranju i izgradnjiizmeđu Ball Packaginga i Leskovca po pitanju re-ciklaže i prikupljanju otpada. Najznačajniji rezultat ambasadorske inicijativeje investicija slovenačkog Motvoza u grad Lesko-vac, koja je realizovana krajem godine uz direktnupodršku Ambasade Slovenije.Podrška realizaciji investicija NALED povezuje svoje članove, privrednike ilokalne samouprave (gde certifikovane opštineimaju prednost), sa potencijalnim investitorima 31
 • 29. i poslovnim partnerima. galskih kompanija koje sa uspehom posluju u Sredinom leta, NALED je angažovan od strane međunarodnim okvirima: Águas de Portugal, JKP Gradskih Pijaca na pronalaženju strateških CENOR, Consulgal, F9 Consulting, Parque i finansijskih partnera za dokapitalizaciju predu- Expo, Lena Ambiente i Moinhos Ambiente. U zeća Veletržnica Beograd koje predstavlja najve- okviru trodnevne misije portugalska privredna ći regionalni logistički centar za trgovinu na ve- delegacija se sastala sa predstavnicima relevan- liko svežim voćem, povrćem, mesom, ribom i tnih državnih i međunarodnih institucija i jav- cvećem. NALED je pripremio investicioni profil no-komunalnih preduzeća, među kojima su: preduzeća, poziv za investitore i prijavni formu- Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumar- lar na 7 svetskih jezika koji su publikovani na veb stva i vodoprivrede, Ministarstvo životne sredi- sajtovima NALED-a i svih relevantnih državnih ne, rudarstva i prostornog planiranja, Kabinet i lokalnih institucija, a potom i poslati ciljano, di- potpredsednika Vlade za evropske integracije, rektnom poštom, na preko 2.500 hiljade adre- JVP Srbijavode, JVP Beogradvode, Institut Ja- sa potencijalnih ulagača iz zemlje i inostranstva. roslav Černi, EU Delegacija u Srbiji i UNDP. Nakon uspostavljanja direktne komunikacije sa Delegacija je posetila opštinu Bujanovac, gde kompanijama, lokalnim samoupravama i zadru- su imali priliku da obiđu lokalno postrojenje za gama zainteresovanim za učešće u upravljačkoj i prećišćavanje voda, i da se sastanu sa predsedni- vlasničkoj strukturi Veletržnice, organizovani su kom opštine, Šaipom Kamberijem, šefom Kan- individualni sastanci i prezentacije projekta. Te- celarije za LER, direktorom JKP Komunalac, renska poseta objektima Veletržnice i okupljanje i predstavnicima PBILD programa Ujedinje- svih zainteresovanih ulagača među kojima su i nih Nacija. Poslednjeg dana u Beogradu orga- kompanije iz Turske, Rusije i EU, planirani su za nizovan je radni sastanak sa gradonačelnicima i početak 2012. predstavnicima 5 lokalnih samouprava iz Srbi- Novi metod koji NALED od ove godine kori- je, kada se govorilo o konkretnim projektima u sti u cilju efikasnije promocije ulaganja i poslov- Valjevu, Vranju, Čačku, Kragujevcu i Zemunu. ne saradnje je organizacija investicionih misija Misija je ozvaničena potpisivanjem Sporazuma iz inostranstva, usmerenih na konkretne sekto- o saradnji između Portugalskog udruženja voda re i lokalne samouprave u Srbiji. Od 10. do 12. i NALED-a, koji pored ostalog predviđa zajed- oktobra, NALED je u okviru ambsadorske ini- nički nastup na tenderima EU vezanim za vo- cijative, u saradnji sa Ambasadom Portugala i uz doprivredu. podršku Hypo Alpe-Adria banke, organizovao U novembru, NALED je uspostavio saradnju investicionu misiju iz Portugala u Srbiju kako sa renomiranim južnokorejskim investitorom bi promovisao saradnju i transfer znanja vezano koji se obratio NALED-u za pomoć u pronala- za sprovođenje i finansiranje projekata u obla- ženju partnera u Srbiji radi zajedničkog ulaga- sti voda i upravljanja otpadom. Uz Portugalsko nja (joint venture) u postrojenje za reciklažu32 udruženje voda, Srbiju je posetilo još 7 portu- PET ambalaža i proizvodnju PET flekica, re-
 • 30. Poseta portugalske delegacije Bujanovcucikliranih poliesterskih vlakana i geo tekstilne Kao rezultat Ambasadorske inicijative kojuproizvodnje. Odgovarajući na zahtev potenci- je NALED pokrenuo u julu, tim okupljen okojalnog stranog investitora NALED je kontakti- promocije grada Leskovca, na čelu sa ambasa-rao svih 17 certifikovanih opstina kako bi pri- dorom Slovenije u Srbiji, NJ.E. Francom Bu-premio pregled investicionih potencijala u ovim tom, pomogao je da slovenački Motvoz kra-opštinama u oblasti reciklaže PET ambalaže. 10 jem godine odluči da investira u Leskovac kojilokalnih samouprava odgovorilo je na upit NA- je certifikovan kao sredina povoljna za ulaganjeLED-a, koje su nakon analize uvrštene u uži iz- što se pokazalo i u praksi. Očekuje se da će Mo-bor za investitora: Valjevo, Zaječar, Pirot, Niš, tvoz tokom 2012. godine zaposliti nešto više odStara Pazova, Čačak, Ruma, Paraćin, Zrenjanin, 100 ljudi i ostvariti godišnji promet od oko 10Leskovac. U sledećem koraku NALED je identi- miliona evra.fikovao potencijalne lokalne partnere za realiza- Pored svih ovih aktivnosti, NALED je tokomciju projekta, bilo kroz javno privatno partner- godine odgovorio na više različitih upita investi-stvo bilo kroz zajedničko ulaganje sa privatnim tora iz Švajcarske, Izraela, Portugala, Ujedinjenihsektorom. Južnokorejanci su najavili dolazak u Arapskih Emirata i Kine vezano za mogućnostiSrbiju tokom marta 2012. godine, kada su plani- ulaganja u Srbiju, i to u hemijsku industriju, viso-rani bilateralni sastanci sa zainteresovanim stra- ke tehnologije, prehrambenu industriju, busine-nama radi finalizacije predloženog projekta. ss-angels projekte i obnovljive izvore energije. 33
 • 31. Pravne reforme uzučešće privrede NALED nastoji da podrži i podstakne pravne Blagojević (Microsoft), Vera Nikolić-Dimić (VIP reforme u Srbiji na jedini efikasan način – a to je Mobile), Radmila Stanković (opština Novi Be- kroz aktivno učešće privrede i saradnju privatnog čej), Aleksandar Bučić (SKGO), Tamara Ivaniše- i javnog sektora. Dodatnu snagu i strukturu NA- vić (opština Novi Bečej), Jasmina Vignjević (Te- LED-ovim zalaganjima za unapređenje privred- lenor), Dragana Vujko (U.S. Steel Serbia), kao i nog ambijenta doneo je Savet za pravne reforme, predstavnici Nacionalne agencije za regionalni koji je od ove godine počeo sa radom. razvoj (NARR), Udruženja vlasnika računovod- stvenih agencija (UVRA) i Unije poslodavaca. Savet za pravne reforme Savet za pravne reforme održava redovne sednice jedanput mesečno. Na inicijativu svojih članova, NALED je u apri- lu formirao Savet za pravne reforme koji učestvuje Učešće u izradi zakona i u planiranju i praćenju svih aktivnosti i projekata podzakonskih akata Alijanse od značaja za unapređenje regulatornog okvira za poslovanje. Savet čine članovi i partneri NALED je tokom 2011. godine kroz Savet za NALED-a, pre svega predstavnici velikog biznisa pravne reforme i u saradnji sa svojim članovima i i lokalnih samouprava, dok je mišljenje i učešće  partnerima radio na analizi novih zakonskih reše- preduzetnika obezbeđeno indirektno kroz komu- nja i podzakonskih akata, pripremi komentara za nikaciju sa predstavnicima gradskih / opštinskih njihovo unapređenje i zagovaranju reformi u di- uprava, Asocijacijom MSP i udruženjima predu- rektnom kontaktu sa nadležnim institucijama, a u zetnika i malih privrednika. interesu razvoja domaće ekonomije. Predsednik Saveta je Vuk Pribić, menadžer za Kao odgovor na inicijativu više NALED-ovih odnose sa državnim organima iz JTI. Članovi Sa- članova da se pojednostave administrativne pro- veta su: Boris Mirković ( JTI), Predrag Cvetko- cedure koje se odnose na strane državljane ko- vić (grad Niš), Dušan Vasiljević (USAID Proje- ji rade u Srbiji, NALED je početkom godine po- kat za bolje uslove poslovanja), Branko Radulović krenuo diskusiju sa Ministarstvom unutrašnjih (Kancelarija za regulatornu reformu), Saša Mla- poslova i Upravom granične policije u Ministar- denović (Agencija za LER, Leskovac), Zoran stvu. Ostvareni su određeni pomaci vezano za Rajković (grad Leskovac), Miloš Vučković (Ad- promenu procedure dobijanja dozvole privreme- 34 vokatska kancelarija Karanović Nikolić), Miloš nog boravka i vremena njenog važenja, evidenci-
 • 32. Konferencija: zakon o energeticioni broj za decu rođenu posle 2000. godine, status lu. Tokom maja i juna, NALED je učestvovao unevenčanih parova, pravo na stalno nastanjenje i izradi Urеdbе о uslоvimа, kritеriјumimа i nаčinu(ne)izdavanje „D“ vize. оstvаrivаnjа prаvа nа kоnvеrziјu prаvа kоrišćеnjа U februaru, na inicijativu NALED-a i Amcha- u prаvо svојinе uz nаknаdu, kао i о nаčinuma, ograničen je iznos naknade koju Republički оdrеđivаnjа tržišnе vrеdnоsti grаđеvinsкоggeodetski zavod može da naplati za upis hipoteke zеmljištа i visini nаknаdе u pоstupcimа kоnvеrziјеna nepokretnostima – Ministarstvo životne sre- prаvа.dine i prostornog planiranja usvojilo je Uredbu o Na proleće, NALED je u saradnji sa Srpskimizmenama i dopunama Uredbe o visini naknade udruženjem za energiju vetra (SEWEA) radio naza korišćenje podataka premera i katastra i pruža- pripremi komentara na Nacrt zakona o energe-nje usluga RGZ-a, što je doprinelo uštedama pri- tici radi stvaranja povoljnijeg pravnog okvira zavrede. Pravna sigurnost je posebno unapređena korišćenje obnovljivih izvora energije, poseb-i odredbom kojom se izašlo u susret drugoj NA- no energije vetra. Većina komentara uvrštena jeLED-ovoj preporuci – da se predvidi iznos nakna- u novi Zakon o energetici koji je usvojen u julu.de za restruktuiranje hipoteke, čime se razrešava Ujedno je pripremljen i Model ugovora o otkupupravna neizvesnost koja je postojala oko toga da električne energije.li se za promenu bitnih elemenata hipoteke napla- Početkom leta, NALED je uspostavio saradnjućuje taksa ili ne. sa Narodnom bankom Srbije vezano za preporu- U martu, NALED je radio na predlozima za una- ke Sive knjige koje su u nadležnosti ove institu-pređenje Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009. cije. Jedna od preporuka tiče se ukidanja obavezeDobar broj preporuka upućenih Ministarstvu ži- za pravne subjekte – da više ne moraju na svakavotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja tri meseca da dostavljaju izveštaj o poslovanjunašao se u Zakonu o izmenama i dopunama za- sa inostranstvom vezano za direktne investicije,kona o planiranju i izgradnji koji je usvojen u apri- ukoliko u međuvremenu nije došlo ni do kakvih 35
 • 33. realnih promena, osim promene kursa. Tzv. kur- Izlaz iz lavirinta: siranje koje privrednici obavljaju na svaka tri me- Siva knjiga propisa seca predstavlja potpuno nepotrebno administra- tivno opterećenje za preduzeća koja na taj način Jedan od ključnih mehanizama koji NALED pro forme izveštavaju o već prijavljenih prome- koristi za zagovaranje promena kod nadležnih in- nama na kapitalu. Takođe, NALED je kroz Sa- stitucija je Siva knjiga propisa – godišnja publika- vet aktivno učestvovao u uređivanju i definisanju cija koja sadrži predloge privrede za otklanjanje odredbi vezano za uslove i načine prebijanja du- administrativnih prepreka za poslovanje u Srbiji. govanja i potraživanja u deviznom poslovanju, što U decembru ove godine objavljeno je četvrto, po- je rezultiralo donošenjem odgovarajuće Uredbe u boljšano izdanje Sive knjige. Prikupljene su nove i decembru. revidirane stare preporuka za unapređenje doma- U avgustu, članovi NALED-a su među prvima ćeg privrednog ambijenta, pa tako Siva knjiga 4 sa- imali priliku da vide i reaguju na novi Nacrt za- drži ukupno 80 opisa administrativnih procedura kona o javno privatnim partnerstvima. Većina ko- i predloga za njihovo pojednostavljenje ili ukida- mentara koje je NALED dostavio Ministarstvu ži- nje – 12 novih i 68 starih (7 je izbačeno usled ne- votne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, a dovoljne primenljivosti u praksi). koji se tiču sadržine ugovora o JPP i koncesiji, kri- Siva knjiga 4 zadržala je dobre prakse ustanov- terijuma za izbor i izračunavanje vrednosti ugovo- ljene u prethodnom izdanju. Administrativni pro- ra, sadržine predloga projekta JPP, postupka do- blemi privrede sistematizovani su prema insti- dele ugovora itd, inkorporirana je u tekst novog tucijama nadležnim za njihovo rešavanje u cilju zakonskog rešenja usvojenog u novembru. podsticanja na odgovorno delovanje. Analizirani U novembru, NALED je uspeo da obezbedi su izveštaji Svetske banke i Svetskog ekonomskog zvanično mišljenje nadležnih institucija o neo- foruma, i utvrđena je odgovornost i doprinos po- snovanosti naplaćivanja lokalne komunalne takse jedinačnih ministarstava za rezultate koje je Srbi- za isticanje firme na poslovnom prostoru, po ba- znoj stanici tj. antenskom stubu,  koju su teleko- Skupština NALED-a munikacioni operateri (VIP Mobile i Telenor) bi- li u obavezi da plaćaju u pojedinim opštinama. Krajem godine je pokrenuta i inicijativa za iz- menu naknade za zaštitu, korišćenje i unapređi- vanje opšte korisnih funkcija šuma. Preporuka NALED-a je da se ukine linearna naplata ove na- knade svim pravnim licima, odnosno da obaveza plaćanja važi samo za ona pravna lica koja zagađu- ju životnu sredinu i narušavaju odredbe o zaštititi,36 shodno Zakonu o šumama.
 • 34. ja ostvarila na globalnim listama konkurentnosti(Doing Business Report i Global Competitivene-ss Index). Siva i Bela lista institucija daju brz uvidu to koja ministarstva su najmanje a koja najvi-še uradila po pitanju sprovođenja reformi tokom2011. godine. Što se tiče rezultata, za skoro četiri godine odkada je NALED pokrenuo akciju „Iz lavirinta“, od75 preporuka Sive knjige, Vlada Republike Srbijeje usvojila i sprovela trideset i jednu: 18 u potpu-nosti, 13 delimično. Ubrzan je postupak dobija-nja PIB-a, ukinuta je obaveza dnevne uplate paza-ra, uvoz opreme bez carina omogućen je i malimi srednjim preduzećima a ne samo velikim kom- Promocija Sive knjigepanijama, olakšano je plaćanje i rukovanje goto- gu) prvi su prepoznali značaj koncepta Sive knjige i dodela priznanjavinom za pravna lica i preduzetnike, šest puta je i njegovu primenljivost na lokalu. U aprilu, NA- Reformator godineubrzana prijava radnika na obavezno socijalno LED i ZREPOK potpisuju Sporazum o saradnjiosiguranje, rešen je problem vlasništva nad ze- i izradi Zrenjaninske sive knjige koja je usmerenamljištem u Republici Srbiji tako što je omogu- na suvišne propise i unapređenje zakonske regu-ćena konverzija prava korišćenja u pravo svojine, lative u nadležnosti lokalne samouprave. Do krajaukinuta je obaveza svakodnevnog popunjavanja i godine objavljen je javni poziv privredi da ukažeoveravanja putnih naloga za automobile, produ- na administrativne probleme i rešenja, održano ježeno je vreme važenja izvoda iz matičnih knjiga više radnih sastanaka i okruglih stolova, kao i jav-sa šest meseci na neograničeno. Usvajanjem samo na tribina sa gradonačelnikom Zrenjanina, Mile-jedne preporuke Sive knjige, kao što je ukidanje tom Mihajlovim, predstavnicima lokalne samou-obaveze svakodnevne uplate pazara, Vlada Repu- prave, predstavnicima NALED-a, preduzetnicimablike Srbije je uštedela domaćoj privredi 38 milio- i privrednicima iz Zrenjanina i srednjebanatskogna evra na godišnjem nivou, što ukazuje na značaj okruga. Publikovanje Zrenjaninske sive knjigeove inicijative. planirano je za početak 2012. Agencija za ekonomski razvoj grada PančevaLokalna siva knjiga pokrenula je u septembru sličnu inicijativu, u sa- radnji sa Sekretarijatom za privredu i ekonomski Uspeh koji je doživela Siva knjiga na nacional- razvoj i uz pomoć NALED-a. Kroz direktan kon-nom nivou tokom 2011. godine preneo se i na lo- takt sa preko 230 privrednih subjekata, prikuplje-kalni nivo. Zrenjaninski privrednici i preduzetnici no je preko 50 predloga za unapređenje lokalnogiz udruženja ZREPOK (Zrenjaninski poslovni kr- privrednog ambijenta koji će početkom 2012. go- 37
 • 35. početkom 2012. godine, a NALED će zagovarati i nadgledati njihovo sprovođenje. Za narednu godinu planirana je i priprema vo- diča / metodologije za izradu lokalne sive knjige kao novog mehanizma za unapređenje odnosa iz- među lokalne samouprave i postojeće privrede. To je dobar način za opštine da prikupe ideje za unapređenje lokalne administracije i poslovne klime, podstaknu privrednu aktivnost i omoguće svojim preduzetnicima da se njihov glas čuje i naKonferencija: dine biti objavljeni u okviru publikacije „50 pita- nacionalnom nivou.reformaporeskog sistema nja i odgovora o uslovima poslovanja u Pančevu“. Krajem leta, NALED je uz podršku USAID Reforma poreskog sistema Projekta održivog lokalnog razvoja i u saradnji sa lokalnim upravama i privrednim komorama po- U 2011. godini NALED je uz podršku GIZ- krenuo izradu Lokalne sive knjige za međuop- KWD programa realizovao projekat za reformu štinsko partnerstvo Niša, Leskovca, Merošine, poreskog sistema, koji se nastavlja na aktivnosti Doljevca i Gadžinog Hana. U periodu od septem- Radne grupe za razvoj preduzetništva. Istraživa- bra do decembra, NALED je radio na prikuplja- nja i analize koje je NALED sproveo u istočnoj Sr- nju predloga privrede za unapređenje opštinske biji pokazala su da bi lokalne samouprave mogle administracije i regulative. U tu svrhu pokrenu- da ostvaruju daleko više prihoda od zemljišta, dok ta je medijska kampanja na internetu, regional- bi mala i srednja preduzeća i preduzetnike trebalo nim televizijama i u novinama, uspostavljeni su rasteretiti visokih firmarina i poreza na zarade. U direktni kontakti sa preduzetnicima (door to do- proseku, opštine od zemljišta kao svog najvećeg or), i organizovane su tri fokus grupe (dve u Nišu resursa ne računajući ljude, prihoduju oko 500 i jedna u Leskovcu) i tri okrugla stola u manjim din / ha godišnje, što je veoma malo. Ukoliko bi opštinama. Ukupno je prikupljeno 36 jedinstve- prosečan porez iznosio primera radi 3.600 dina- nih i validnih predloga privrede. Nakon analize, ra / ha godišnje, odnosno 300 dinara / ha meseč- u Lokalnu sivu knjigu za južnu Srbiju uvrštena je no - to bi bilo dovoljno da nadoknadi sve ostale 21 preporuka za ukidanje ili izmenu birokratskih poreske prihode opštine, uključujući i Republička procedura. Iako je fokus projekta u početku bio transferna sredstva. NALED je iskoristio ove na- na unapređenju lokalne administracije, pokazalo laze kao osnovu za izradu novih, efikasnijih mo- se da privreda i dalje najviše pritužbi ima na dr- dela poreskog sistema na primeru tri pilot opštine žavu (ukupno 12), i to pre svega na Ministarsvo – Zaječara, Negotina i Golupca. Rezultat primene finansija, dok se na lokalnu samoupravu odnosi navedenih modela je bolje budžetsko planiranje, 38 samo 8 preporuka. Preporuke će biti objavljene kao i stvaranje pravednijeg i jednostavnijeg  po-
 • 36. reskog sistema koji će pozitivno uticati na razvojpreduzetništva, smanjenje sive ekonomije i rastzapošljavanja. Predstavnici lokalnih samouprava, među koji-ma pre svega rukovodioci odeljenja za budžet, ur-banizam i poresku administraciju, imali su prili-ku da kroz 7 radnih sastanaka koje je organizovaoNALED aktivno učestvuju u definisanju poreskih Barometarmodela. propisa U cilju promovisanja novog pristupa oporeziva-nju, NALED je u novembru organizovao okrugli skih odredbi pripremljena je lista od preko 200sto u Negotinu koji je okupio predsednike i načel- podzakonskih propisa (uredbi, pravilnika, odlu-nike 10 opština i gradova istočne Srbije, i konfe- ka) koje je neophodno doneti kako bi se obezbe-renciju za štampu u Zaječaru. U decembru, u Be- dilo sprovođenje zakona, izbegla arbitrarnost uogradu, organizovana je završna konferencija na primeni i sprečila koprupcije. Zahvaljujući Baro-temu reforme poreskog sistema i smanjenja na- metru, prvi put u Srbiji javnosti je omogućeno dameta na rad koja je privukla veliku pažnju medija, brzo i lako stekne uvid u zakonodavnu aktivnostdržavnih i lokalnih institucija i političkih lidera. državnih organa i njihovu sklonost da (ne)poštu- ju rokove.Barometar propisa Analize Barometra pokazale su da 1/3 svih neu- svojenih podzakonskih akata kasni sa usvajanjem NALED je tokom 2011. godine uz podršku u proseku godinu dana, a da je samo 16 % usvo-USAID Projekta za razvoj konkurentnosti pokre- jeno u roku, što ne samo da ima štetne posledicenuo još jedan originalni projekat koji prati i meri po domaću privredu već često sprečava realizacijunivo zakonodavne aktivnosti u Srbiji – Barometar novih stranih investicija.propisa. U pitanju je on-line aplikacija koja omo-gućava sveobuhvatan uvid u realnom vremenu u Kvartalni izveštaj ostatus donošenja podzakonskih akata (usvojeni / regulatornoj reformineusvojeni, kasne / na vreme), bez kojih nije mo-guća efikasna primena novih zakona. Barometar NALED već drugu godinu za redom prati regula-prati 17 novih zakona koji su doneseni u protekle toru aktivnost u Srbiji i na svaka tri meseca pripre-dve godine a koji su ključni za povećanje privred- ma izveštaj o napretku i rezultatima Sveobuhvatnene konkurentnosti zemlje, među kojima su i Za- reforme propisa i kampanje Iz lavirinta, kako bi in-kon o energetici, Zakon o planiranju i izgradnji, formisao poslovnu i stručnu javnost u Srbiji o sta-Zakon o privrednim društvima, Zakon o trgovini, tusu i tempu regulatorne reforme i podstakao nad-Zakon o turizmu i td. Na osnovu analize zakon- ležne institucije na odgovorno delovanje. Od ove 39
 • 37. godine Kvartalni izveštaj sadrži i pregled sprovođe- publike Srbije, u čijem radu učestvuju visoki nja mera Nacionalnog saveta za unapređenje kon- predstavnici najrelevantnijih državnih institu- kurentnosti Republike Srbije, kao i pregled novih cija, poslovanih asocijacija, fakulteta i instituta. propisa koji imaju efekat na kvalitet poslovnog NALED je angažovan na pripremi i praćenju sta- okruženja. Kvartalni izveštaj se publikuje na veb tusa preporuka NCC-a vezano za infrastrukturu sajtu NALED-a i dostavlja elektronskim putem na i unapređenje efikasnosti javne uprave. Analiza preko 3.000 kontakata, među kojima su i donosio- rezultata rada NCC-a uvrštena je kao obavezan ci odluka iz privatnog, javnog i civilnog sektora. Na element u NALED-ov Kvartalni izveštaj o sta- ovaj način uvodi se transparentnost u proces spro- tusu regulatorne reforme. Od 38 mera koje je vođenja regulatornih reformi i podstiču nadležne NCC formulisao u cilju unapređenja konkuren- institucije na efikasnije delovanje. tnosti Republike Srbije, 10 mera je usvojeno, 17 U međuvremenu, sa godinu dana zakašnjenja, se nalazi u fazi sprovođenja, 11 nije sprovedeno, okončana je Sveobuhvatan reforma propisa. Iako a od jedne se odustalo. posao nije završen, mnogo toga je urađeno. Pro- cenjuje se da je SRP domaćoj privredi doneo 120 Izbor Reformatora godine miliona evra uštede na godišnjem nivou. Od 340 preporuka za uklanjanje nepotrebnih i štetnih Svakog decembra od 2009. godine, NALED propisa sprovedeno je 197. U postupku sprovo- tradicionalno dodeljuje priznanje za Reforma- đenja je još 35 preporuka, a to su preporuke čiji je tore godine istaknutim pojedincima iz redova tekst ili ugrađen u nacrte zakona i podzakonskih javne uprave (ministar, gradonačelnik, rukovo- akata ili su preduzete druge aktivnosti u cilju nji- dilac agencije) koji su svojim zalaganjem za re- hovog sprovođenja, ali još nisu implementirane. forme u državnoj i lokalnoj administraciji do- Od 36 preporuka se odustalo u dogovoru sa re- prineli stvaranju boljih uslova za poslovanje u gulatornim telima i podnosiocima inicijativa, dok Srbiji. Svrha izbora reformatora godine je da realizacija 72 preporuke još nije započela, iako ih se promoviše značaj regulatorne reforme u na- je Vlada usvojila. Međutim, u Kvartalnim izvešta- šoj zemlji na putu ka evropskim integracijama jima NALED upozorava da pozitivne efekte i re- i prepoznaju primeri najbolje prakse u javnom zultate koje su postigli SRP i Siva knjiga lako mo- sektoru na koje bi ostale institucije trebalo da že poništiti „regulatorni cunami” koji je preplavio se ugledaju. naš pravni sistem u protekle tri godine sa preko Kandidate za titulu Reformatora godine predla- 2.000 novih zakona, uredbi i pravilnika. žu preko internet stranice NALED-a 3 grupe gla- sača: članovi NALED-a, ekonomski analitičari / Nacionalni savet za konkurentnost novinari i šira javnost. Rezultati glasanja se prvo zbrajaju u okviru svake pojedinačne grupe a po- Od oktobra 2010. NALED je član Nacional- tom se svode na zajednički imenitelj kako bi svaka40 nog saveta za konkurentnost (NCC) Vlade Re- grupa učestvovala sa po jednom trećinom glasova
 • 38. u ukupnom skoru kandidata. Konačan izbor me- ja zakona od značaja za efikasno funkcionisanje Okrugli sto: Vizija 2016đu kandidatima koji su dobili najviše glasova vrši privrede; Oliver Dulić, ministar životne sredine,Upravni odbor NALED-a. rudarstva i prostornog planiranja – za uređenje Prethodne godine (2010.), titulu Reformatora katastra i donošenje planske dokumentacije na te-godine su poneli ministar odbrane Dragan Šuta- ritoriji Srbije, i sprovedenih reformi u domenu za-novac, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, po- štite životne sredine. Nagradu za Promotera refor-verenik za informacije od javnog značaja i zaštitu mi dobio je ekonomski analitičar i novinar, Milanpodataka Rodoljub Šabić, i direktor Regionalnog Ćulibrk.centra poreske uprave u Novom Sadu Zoran Ra-doman. Generalnom direktoru Aerodroma Ni- Vizija 2016: nova ekonomskakola Tesla, Velimiru Radosavljeviću dodeljena je agenda za buduću Vladuspecijalna zahvalnica za doprinos lokalnom eko-nomskom razvoju. NALED je u saradnji sa Stalnom konferencijom Dobitnici ovogodišnjeg priznanja za Reforma- gradova i opština (SKGO) i uz podršku Nemačketora godine su: Milica Delević, šefa Kancelarije organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) po-za EU integracije – za rezultate ostvarene na po- krenuo projekat za izradu nove ekonomske agen-lju približavanja Srbije EU i statusu kandidata; de za buduću Vladu – Vizija 2016.Dejan Vidojević, rukovodilac centra za legalnost Ideja projekta je da se kroz niz okruglih stolovasoftvera - za doprinos unapređenju rada poreske i javnih diskusija širom Srbije, prvi put usposta-uprave i zaštiti intelektualne svojine; Goran Je- vi otvoreni dijalog između svih relevantnih poli-šić, predsednik opštine Inđija – za reformu lokal- tičkih partija, lokalnih samouprava i privrednikane administracije i rezultate ostvarene u promoci- o ekonomskoj perspektivi Srbije i ključnim refor-ji investicija; Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i mama koje je potrebno sprovesti na lokalnom iregionalnog razvoja – za donošenje velikog bro- nacionalnom nivou. Cilj projekta je uspostavlja- 41
 • 39. nje što šireg konsenzusa oko konkretnih mera za Parafiskalni nameti unapređenje privrednog ambijenta i jačanje do- Od novembra 2011. do maja 2012, NALED u maće ekonomije koje bi nova Vlada trebalo da saradnji sa Amchamom i uz podršku USAID Pro- primeni po stupanju na vlast. jekta za bolje uslove poslovanja (BEP) sprovodi Od septembra 2011. do kraja godine, NALED projekat popisivanja i analiziranja parafiskalnih i SKGO organizovali su 6 okruglih stolova na lo- nameta sa ciljem njihovog pojednostavljivanja i kalu – u Zaječaru, Knjaževcu, Sokobanji, Beogra- određenog rasterećenja privrede. U parafiskal- du, Užicu i Pećincima. Do proleća 2012. godine ne namete spadaju različite takse, naknade i dru- planirano je da se organizuje još 7 ovakvih skupo- ga davanja koja privredni subjekti moraju da plate va, nakon čega će NALED na osnovu prikuplje- državi ili lokalnoj samoupravi a koja su nesraz- nih predloga i zaključaka pripremiti i ponuditi merno velika prema onome što zauzvrat dobijaju. svim političkim partijama predlog nove ekonom- Cilj projekta je da se na osnovu inputa privrede i ske agende za buduću Vladu, koja je rezultat za- uvida u zakonska rešenja napravi sveobuhvatna li- jedničke vizije privatnog i javnog sektora u Srbi- sta parafiskalnih nameta u Srbiji, procene troško- ji. Kao dodatni mehanizam pozitivnog pritiska na vi i efekti koje prouzrokuju u privredi, i pripreme političke partije da usvoje predloženi paket mera, preporuke za njihovo ublažavanje. Preliminarna NALED će pripremiti i publikovati analizu o to- lista koju je sačinio NALED sadrži preko 250 pa- me koliko predizborni programi političkih stra- rafiskalnih nameta. naka uzimaju u obzir preovlađujuće stavove pri- vrede i stručnjaka. Na kraju, NALED će pratiti Okrugli stolovi i rad nove Vlade tokom prvih 100 dana mandata, konferencije o legislativi i izveštavati javnost o tome da li su i u kojoj meri ispunjena predizborna obećanja u vezi sa unapre- NALED redovno organizuje javne skupove i dis-JPP konferencija đenjem uslova za poslovanje u Srbiji. kusije sa predstavnicima državnih institucija kako bi se kroz dijalog sa privredom došlo do konstruk- tivnih rešenja za regulatornu reformu i unapređe- nje pravnog okvira u Srbiji. Tokom 2011. NALED je organizovao i podržao ukupno 27 konferencija i okruglih stolova o pravnom okviru za poslovanje u Srbiji kojima je prisustvovalo preko 2.500 pri- vrednika, predstavnika državnih i lokalnih institu- cija, i medija. 5. maja, u Kristalnoj dvorani hotela Hajat, NA- LED je u saradnji sa USAID-ovim programom za razvoj konkurentnosti i Srpskim udruženjem za 42 energiju vetra (SEWEA) organizovao konferen-
 • 40. Okrugli sto: uredba o konverzijiciju o obnovljivim izvorima energije, pod paro- stvom Delegacija EU u Srbiji i Fondacije Frie-lom „S vetrom u leđa umesto s energijom u vetar“. drich Ebert. Konferenciju su svečano otvorili g.Među učesnicima ovog skupa našli su se Toplica Božidar Đelić, potpredsednik Vlade RepublikeSpasojević, potpredsednik UO NALED-a, Oliver Srbije, g. Vincent Degert, ambasador EU u Srbiji,Dulić, ministar životne sredine, rudarstva i pro- g. Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA i G. Mi-stornog planiranja, Petar Škundrić, savetnik pre- hael Erke, direktor predstavništva Fondacije Fri-mijera Srbije, Goran Ješić, predsednik opštine In- drih Ebert. Izvršna direktorka NALED-a, Violetađija, Slavko Branković, predsednik opštine Kovin Jovanović, govorila je o reformi lokalne uprave ui Mark Krendal, jedan od osnivača SEWEA-e. Na okviru panel diskusije na temu uloge vlasti i gra-konferenciji se diskutovalo o pravnom okviru, đanskog društva u pristupanju EU.potencijalima i uslovima za ulaganje u obnovlji- 16. maja u Aero klubu NALED je u saradnji save izvore energije. Predstavnici SEWEA-e najavi- BIRN-om, a uz podršku USAID-a organizovaoli su ulaganja u vrednosti od milijardu i po evra u okrugli sto o elektronskoj komunikaciji i upotre-izgradnju vetroparkova u opštinama Kovin, Plan- bi elektronskih dokumenta u javnoj upravi. Okru-dište, Inđija, Pančevo, Kula, Alibunar i Vršac, pod gli sto je otvoren predstavljanjem rezultata istraži-uslovom da se donese nedostajuća legislativa u vanja o efikasnosti e-komunikacije između organaovoj oblasti. Ovom prilikom NALED i SEWEA lokalne samouprave i građana, a diskusija je na-potpisali su Soprazum o saradnji koji reguliše za- stavljena prikazom pravne analize sprovodivostijedničko nastojanje dvaju organizacija da stvore Zakona o elektronskom dokumentu. U diskusijipovoljan poslovni ambijent za izgradnju vetro- su uz NALED i BIRN učestvovali predstavnici jav-parkova u Srbiji. ne uprave i privrede: Nebojša Vasiljević, pomoć- 10. maja u Beogradu, povodom Dana Evrope, nik ministra za kulturu, informisanje i informacio-NALED je podržao Petu godišnju konferenciju no društvo, Zvonko Obradović, direktor AgencijeFakulteta za ekonomiju, finansije i administraci- za privredne registre Republike Srbije, Mićo Ba-ju (FEFA) na temu: “Reforme: politička volja i/ sara, izvršni direkor ComTrade-a i Marko Mandić,ili administrativni kapacitet”, pod pokrovitelj- menadžer za korporativne klijente Asseco-a. 43
 • 41. Tokom juna, NALED i USAID Projekat za bo- stolova. Uz NALED, USAID, Privrednu komo- lje uslove poslovanja (BEP) organizovali su dva ru Srbije, na okruglim stolovima su učestvova- okrugla stola sa pomoćnicima resornog ministra, li i predstavnici regionalnih privrednih komora Aleksandrom Damnjanović-Petrović i Nebojšom (Valjevo, Niš, Novi Sad, Kragujevac i Kruševac), Janjićem, o Nacrtu uredbe o konverziji prava ko- Unije poslodavaca i Amchama. rišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz 16. septembra u hotelu Hajat, NALED je uz naknadu. 13. juna u hotelu Hajat, članovi i par- podršku USAID Projekta za razvoj konkuren- tneri NALED-a imali su ekskluzivnu priliku da se tnosti, organizovao promociju on-line aplikacije upoznaju sa odredbama Nacrta uredbe koje se ti- za praćenje zakonodavne aktivnosti – Barome- ču uslova, kriterijuma i načina ostvarivanja prava tar propisa i konferenciju na temu primenlji- na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz vosti novih zakona i nedostajuće legislative od naknadu, kao i načina određivanja tržišne vredno- značaja za privredu. Na skupu su govorili Vla- sti građevinskog zemljišta i visine naknade u po- dimir Čupić, predsednik UO NALED-a, Jelena stupcima konverzije prava. Članovi NALED-a su Bojović, programski direktor NALED-a, Vlat- bili pozvani da daju svoje komentare i sugestije na ko Ratković, predsednik Zakonodavnog odbora Nacrt uredbe, bilo na samom događaju bilo kasni- Skupštine Srbije, Sanja Jevtović, v.d. pomoćnik je, pisanim putem. Drugi okrugli sto na ovu temu ministra, kordinator sektora za finansijski sistem organizovan je 27. juna u sali Beograd Palate Sr- u Ministarstvu finansija, i Đorđe Vukotić, prav- bije, gde se sa pomoćnikom ministra, Nebojšom ni savetnik u Jedinici za sveobuhvatnu reformu Janjićem, diskutovalo o izmeni Nacrta uredbe u propisa. skladu sa komentarima koje je dostavio NALED. U periodu od septembra do decembra, NA- U periodu od maja do jula, NALED je podr- LED je uz podršku USAID Projekta za održivi žao USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i lokalni razvoj, a u okviru lokalne kampanje „Iz Privrednu komoru Srbije u organizaciji 5 regio- lavirinta“, organizovao dve fokus grupe u Nišu i nalnih okruglih stolova sa preduzetnicima o sta- jednu tribinu sa privrednicima u Leskovcu, na nju inspekcija u Srbiji i načinima da se to stanje temu unapređenja lokalne administracije i regu- popravi. Učestalost inspekcijskih poseta, njiho- latornog okvira za poslovanje. U javnoj diskusiji vo prekomerno trajanje, neusklađenost i netran- učestvovalo je blizu 50 malih i srednjih preduze- sparentnost propisa kojima se uređuje inspekcij- ća i preduzetnika iz Južne Srbije, koji su ukazali ski nadzor, i na kraju – korupcija, samo su neki od na administrativne prepreke i probleme sa koji- brojnih faktora koji ometaju poslovanje manjih ma se susreću u svakodnevnom poslovanju. preduzetnika jer nepotrebno oduzimaju njihovo 28. septembra u Aero klubu, NALED i USA- vreme i novac. Sve ovo ukazuje na neophodnost ID Projekat za održivi lokalni razvoj organizova- efikasnijeg sprovođenja reformi inspekcijskog li su okrugli sto povodom dve godine zakona o sistema, čemu će svakako doprineti i konkret- planiranju i izgradnji. O efektima koje ovaj Za-44 ne preporuke i zaključci sa održanih okruglih kon ima na postojeću privredu i porast investici-
 • 42. ja, i promeni procedura za izdavanje građevinskihdozvola govorili su Oliver Dulić, ministar za ži-votnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje,Ernst Bode, član Upravnog odbora NALED-a idirektor Messer Tehnogasa, Igor Pavličić, grado-načelnik Novog Sada, Jasna Milosavljević iz ad-vokatske kancelarije Karanović i Nikolić, Draga-na Čukić, generalni direktor Delta Real Estate-a,Peter Epstein, direktor USAID Projekta za odr-živi lokalni razvoj, kao i mnogobrojni privredni-ci i predstavnici lokalnih samouprava. Skupom jemoderirao Zoran Luković, urednik Blic Novca.Ministar Dulić je zaključio da je primena Zakonao planiranju i izgradnji ubrzala procedure i skrati-la vreme za dobijanje građevinskih dozvola, ali daće u narednom periodu morati da se reši pitanjevisine naknade za njihovo izdavanje. Od oktobra do decembra, NALED je u sarad- sekretar odbora za lokalni ekonomski razvoj u Radna grupa za preduzetništvonji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Stalnoj konferenciji gradova i opština. Na okru-(SKGO) i uz podršku GIZ-KWD projekta, orga- glim stolovima diskutovalo se sa lokalnim poli-nizovao 6 okruglih stolova sa političkim akteri- tičkim i privrednim akterima o pitanjima pore-ma, predstavnicima lokalnih samouprava i lokal- ske politike – smanjenju poreza i doprinosa nane privrede na temu nove ekonomske agende za rad, naplati PDV-a po realizaciji, smanjenju lokal-buduću Vladu, u okviru projekta Vizija 2016: Za- nih komunalnih taksi i naknda, politike deviznogječar – 11. oktobar, Sokobanja i Knjaževac –01. kursa, merama za podsticanje preduzetništva i za-novembar, Beograd – 15. novembar, Užice – 29. pošljavanja, promociji izvoza, subvencijama, me-novembar, Pećinci – 15. decembar. Na okruglim rama podrške za ključne sektore privrede, razvojustolovima su ispred organizatora učestvovali: Je- infrastrukture, unapređenju obrazovanja.lena Petković, član Upravnog odbora NALED-a U okviru međunarodnog sajma nekretninai izvršni direktor Tigra, Toplica Spasojević, pot- BelRe, 2. novembra, na poslednjem spratu P.C.predsednik Upravnog odbora NALED-a i gene- Ušće, NALED je u saradnji sa USAID Projektomralni direktor ITM-a, Violeta Jovanović, izvršni za bolje uslove poslovanja i advokatskom kance-direktor NALED-a, Alexander Grunauer, direk- larijom Karanović/Nikolić organizovao II godiš-tor GIZ-KWD projekta, Nikica Marinković, pro- nju konferenciju na temu javno privatnih par-jektni menadžer GIZ-KWD projekta, Đorđe Sta- tnerstava u Srbiji, od teorije do prakse. Nebojšaničić, generalni sekretar SKGO, Slađana Grujić, Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja i 45
 • 43. (ZREPOK) i NALED orgаnizovаli su tribinu sa privrednicima i preduzetnicima grada Zrenjani- na i srednjebanatskog okruga o rezultatima Sve- obuhvatne reforme propisa u Srbiji i Zrenjaninu. Prisutnimа se obratio grаdonаčelnik Zrenjаninа, Mileta Mihаjlov i nаjviši predstаvnici NALED, ZREPOK-а, Privredne komore Zrenjаninа, Uni- je poslodavaca Srbije i Zrenjanina. Privrednici i preduzetnici su imali priliku da ukažu na admini- strativne probleme sa kojima se susreću u poslo-Konferencija:reforma poreskog vanju i predlože rešenja za njihovo prevazilaženje.sistema Zaključci sa tribine biće uključeni u zrenjaninsko izdanje Sive knjige. 9. decembra 2011. godine održan je radni sasta- nak u organizaciji Agencije za ekonomski razvoj grada Pančeva , na kojem su učestvovali sekreta- ri Gradske uprave grada Pančeva, direktori javnih i javno komunalnih preduzeća, članovi Gradskog Oliver Dulić, ministar životne sredine, rudarstva veća, kao i direktori filijala Republičkih instituci- i prostornog planiranja, predstavili su novi Za- ja u Pančevu, u cilju sagledavanja adminstrativnih kon o javno privatnim partnerstvima i koncesi- prepreka za poslovanje na lokalu i identifikova- jama i Zakon o komunalnim delatnostima koji će nju rešenja za njihovo prevazilaženje. Sastankom konačno regulisati pitanje JPP-a u Srbiji. Pored je moderirao koordinator programskih aktivno- resornih ministara na konferenciji su učestvova- sti NALED-a, Milan Simić, koji je ovom prilikom li i Vladimir Čupić, predsednik UO NALED-a, preneo i NALED-ova iskustva u promovisanju re- Joe Lowther, direktor USAID Projekta za bolje gulatornih reformi kroz Sivu knjigu. uslove poslovanja, Darko Jovanović, partner u 12. decembra u Pančevu, Regionalna privredna advokatskoj kancelariji Karanović/Nikolić. Ka- komora Pančeva, uz podršku NALED-a, organi- ko JPP funkcionišu u praksi sa prisutnima su po- zovala je lokalnu konferenciju o mogućnostima delili Slobodan Kocić, gradonačelnik Leskovca, za realizaciju javno privatnih partnerstava u Srbiji. Slobodan Cvetković, direktor kompanije Porr Konferenciji su prisustvovali predstavnici javnih Werner Weber, Zoran Šarac, direktor Direkcija preduzeća i lokalnih samouprava Južnog Banata, a za javni prevoz u Beogradu i Klas Gothold, di- svoja iskustva i znanja u ovoj oblasti preneli su im rektor firme Veolia Transport Luv. Milan Simić, koordinator programskih aktivnosti Početkom novembra, u Velikoj sаli Skupšti- NALED-a, i Anka Papa, direktorka Udruženja za 46 ne grаdа Zrenjаninа, Zrenjaninski poslovni krug javno privatno partnerstvo.
 • 44. 16. decembra, u Narodnoj bibiloteci Srbije, NA- USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Sa-LED je organizovao promociju četvrtog izdanja Si- ša Radulović, stručni konsultant NALED-a ive knjige propisa i svečanu dodelu nagrada za Re- savetnik Asocijacije malih i srednjih preduzeća,formatore godine. O statusu regulatornih reformi Miodrag Zec, profesor Filozofskog fakulteta,i značaju EU integracija za ekonomski razvoj Srbi- Milan Knežević, predsednik Asocijacije malihje govorili su Vladimir Čupić, predsednik Uprav- i srednjih preduzeća, Miljenko Dereta, izvrš-nog odbora NALED-a, Vincent Degert, šef Dele- ni direktor Građanskih inicijativa, Aleksandargacije Evropske unije u Republici Srbiji i Erhard Stevanović, ekonomista, Miroslav Zdravković,Busek, nekadašnji koordinator Pakta za stabilnost ekonomski analitičar. Skupom je moderiraoJugoistočne Evrope. Nagradu za Reformatora ove Zoran Luković, urednik Blic Novca.godine dobili su: Nebojša Ćirić, ministar ekono-mije i regionalnog razvoja / Oliver Dulić, ministarživotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja(dele priznanje za ministra reformatora), GoranJešić, predsednik opštine Inđija, Milica Delević,šef Kancelarije za EU integracije, Dejan Vidojević,rukovodilac centra za legalnost softvera, dok je na- Okrugli sto:gradu za promotera reformi dobio Milan Ćulibrk, zakon opomoćnik glavnog i odgovornog urednika maga- planiranju i izgradnjizina NIN. 20. decembra, u prostorijama Aero kluba,NALED je uz podršku GIZ-KWD projektaorganizovao okrugli sto na temu reforma po-reskog sistema u Srbiji i smanjenja nameta narad. Nakon prezentacije novih poreskih mode-la koje je razvio NALED na primeru opština izistočne Srbije, mišljenja i stavove o poreskomsistemu naše zemlje, pravcima razvoja poreskepolitike na republičkom nivou i mogućnostimasmanjenja nameta na rad ukrstili su Neven Ma-rinović, član UO NALED-a i izvršni direktorSmart kolektiva, Alexander Grunauer, direktorGIZ-KWD projekta, Mlađan Dinkić, predsed-nik Ujedinjenih regiona Srbije, Nikola Altipar-makov, član Fiskalnog saveta, Dušan Vasilje-vić, šef tima za regulatorne reforme u privredi 47
 • 45. Jačanje kapacitetaopština Ključni program za jačanje kapaciteta opština za bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem sva- kako predstavlja Certifikacija opština sa povolj- nim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification – BFC), koja zahvaljujući kvalitetu i ostvarenim rezultatima u Srbiji, od ove godine prerasta u regionalnu inicijativu na nivou jugoi- stočne Evrope. Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC) Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC) je proces koji promoviše stan- Svečana dodela darde efikasne i transparentne lokalne admini- Certifikata u Domu narodne skupštine stracije i omogućava ocenu kvaliteta usluga i in- formacija koje opštine pružaju investitorima i privrednicima. Od 2007. godine, kada je NALED pokrenuo BFC program do danas, Certifikacija je dobi- la podršku velikog broja relevantnih državnih i međunarodnih institucija, među kojima su: Mi- nistarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Mi- nistarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Izvršno veće Voj- vodine, Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR), USAID, Fond za otvoreno društvo, i od 48 ove godine – Regionalna agencija za razvoj istoč-
 • 46. ne Srbije (RARIS) i Nemačka organizacija za me- nje kriterijuma i pripremu 3 zasebna priručnika,đunarodni razvoj (GIZ). za opštine, evaluatore i verifikatore. NALED će Kvalitet i relevantnost BFC programa potvrđu- uključiti u reviziju predstavnike relevantnih inte-je veliko interesovanje opština i gradova. Do kraja resnih grupa, među kojima su: SKGO, Ministar-godine, gotovo trećina svih opština u Srbiji (53) stvo za ljudska i manjinska prava, državnu upra-opredelila se da unapređuje lokalni privredni am- vu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za životnubijent kroz NALED-ov Program certifikacije. Sa- sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, SIEPA,mo tokom ove godine, u proces je ušla 21 opština, Nacionalna služba za zapošljavanje, opštine sa po-od čega 11 uz podršku Autonomne pokrajine Voj- voljnim poslovnim okruženjem, privrednici i in-vodine, 5 opština istočne Srbije uz podršku Fon- vestitori. Očekuje se da će revidirani kriterijumida za otvoreno društvo i RARIS-a, i ostalih 5 sa- i priručnici za certifikaciju biti publikovani sredi-mostalno. nom 2012. U proteklih pet godina, 17 opština uspelo je daispuni svih 12 zahtevnih kriterijuma za dobijanje Certifikacija opština sa povoljnimcertifikata o povoljnom poslovnom okruženju. U poslovnim okruženjem uperiodu od 2008. do 2010. godine certifikat je do- jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)bilo 8 opština i gradova: Bujanovac, Inđija, Kragu-jevac, Leskovac, Loznica, Pirot, Subotica, Vranje. U decembru, NALED je uz podršku GIZ Otvo-Tokom 2011. godine certifikovano je preostalih renog regionalnog fonda za modernizaciju opšti-9 lokalnih samouprava, među kojima su: Čačak, na, pokrenuo prvu regionalnu inicijativu za una-Niš, Paraćin, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pa- pređenje privrednog ambijenta i usaglašavanjezova, Valjevo, Zaječar i Zrenjanin. O rezultatima standarda poslovanja u jugoistočnoj Evropi krozkoje opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem uspostavljanje zajedničkog programa certifikacijeostvaruju najbolje govori nivo investicija koji su opština koji će se oslanjati na NALED-ova isku-ove opštine uspele da ostvare u proteklih 5 godi- stva u Srbiji.na, a koji premašuje 2 milijarde evra. Certifikova- Projekat podrazumeva kreiranje zajedničkogne opštine su dokazale da su pravi lideri lokalnog merila i oznake kvaliteta poslovnog okruženjai regionalnog ekonomskog razvoja. (BFC SEE – Business Friendly Certificate So- uth East Europe) za opštine iz gradove iz Srbi-Značaj BFC programa prepoznaju i bilateralni do- je, Hrvatske, Bosne i Hrecegovine i Makedonije.natori. NALED je u novembru, uz podršku USA- Cilj projekta je podsticanje ekonomske saradnjeID Projekta održivog lokalnog razvoja pokrenuo i mobilnosti kapitala unutar CEFTA-e i promo-projekat revizije i daljeg jačanja procesa certifi- cija investicija u regionu. Do kraja godine, NA-kacije, kako bi održao visok nivo uspostavljenih LED je identifikovao implementacione partnerestandarda, u skladu sa rastućim potrebama i zah- iz regiona koji će učestvovati u realizaciji ove ini-tevima tržišta. Projekat podrazumeva unapređe- cijative: Ministarstvo za ekonomske odnose i re- 49
 • 47. gionalnu saradnju Republike Srpske, Federalno uvodnu reč dao je Željko Radošević, Državni se- Ministarstvo za razvoj preduzetništva i obrta Bo- kretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i sne i Hercegovine, Udruženje opština ZELS i Sa- vodoprivrede. Nakon treninga, urađena su dva vez privrednih komora iz Makedonije, Ekonom- kruga evaluacije opština i pripremljene su kon- ski fakultet Univerziteta u Rijeci iz Hrvatske. kretne preporuke za opštine kako bi stvorile bo- Tokom 2012. godine NALED će u saradnji sa lje uslova za ruralni razvoj. Značaj ruralne certi- partnerima iz regiona i uz podršku GIZ-a osno- fikacije doći će do izražaja nakon sticanja statusa vati nacionalne kancelarije za certifikaciju u svim zemlje kandidata za članstvo u EU, kada će op- obuhvaćenim zemljama, razviti jedinstvenu me- štine moći da apliciraju za sredstava iz V kom- todologiju za sprovođenje programa certifikacije ponente IPA fondova koja se upravo odnosi na na međunarodnom nivou, identifikovati 12 pilot ruralni razvoj. opština koje će biti uključene u program, sprove- sti obuke u regionu i otpočeti sa procesom cer- Mreža kancelarija za tifikacije. lokalni ekonomski razvoj Certifikacija ruralno Polovinom 2011. godine, NALED je na ini- senzitivnih opština cijativu opština članica osnovao neformalnu Mrežu kancelarija za lokalni ekonomski razvoj U 2011. godini, NALED je uz podršku GIZ- (KLER) kako bi razmenjivali iskustva i infor- ovog Projekta za ekonomski razvoj opština u re- macije vezano za pristup fondovima, promociju gionu Dunava nastavio sa sprovođenjem pilot investicija, javno-privatna partnerstva, podršku projekta za certifikaciju ruralno senzitivnih op- preduzetništvu itd. Mreža se do sada sastajala ština. U projekat je uključeno 6 opština istoč- dva puta, a NALED putem mejla redovno oba- ne Srbije: Golubac, Sokobanja, Veliko Gradište, veštava članove mreže o programima obuke, ak- Knjaževac, Negotin, Majdanpek. Cilj projekta je tuelnim fondovima i projektima za koje mogu podsticanje ekonomskog razvoja i zapošljavanja da apliciraju. u ruralnim i nedovoljno razvijenim sredinama Prvi sastanak mreže KLER organizovan je 31. koje imaju potencijal za razvoj povrtarstva, po- maja u Beogradu uz podršku Kanadske agen- ljoprivrede, starih zanata, seoskog / etno turizma cije za međunarodni razvoj (CIDA) u prosto- i organske hrane. U januaru je održan petodnev- rijama Privredne banke Beograd (PBB). Sa- ni trening namenjen evaluatorima, opštinama stanku je prisustvovalo preko 20 kancelarija uključenim u proces i opštinama koje su iska- za lokalni ekonomski razvoj, a tema skupa bila zale interesovanje da se priključe (Inđija, Stara je upravljanje projektnim ciklusom i uloga že- Pazova i Lazarevac). Obuku su vodili profesori na u projektnom menadžmentu. Na skupu su Natalija Bogdanov i Uwe Krappitz iz GIZ-a, me- govorili Neda Kovačević, direktor marketin-50 đunarodni eksperti u oblasti ruralnog razvoja, a ga PBB-a, Keneth Sooley, savetnik u ambasadi
 • 48. Žene u projektnom menadžmentuKanade, Andrea Vugrinović, savetnik za lokalni administracije i Programa certifikacije opština saekonomski razvoj i direktor konsultantske ku- povoljnim poslovnim okruženjem. Na sastanku jeće Superna iz Hrvatske, Olivera Popović, pot- učestvovalo 16 kancelarija za lokalni ekonomskipredsednica Udruženja poslovnih žena i Mili- razvoj. Cilj ovog skupa bio je da se opštinama ko-ca Stefanović, Marketing menadžer NALED-a. je su nedavno ušle u proces certifikacije približeNa događaju su predstavljeni najbolji opštin- kriterijumi koje treba da ispune kako bi formalnoski projekti za podsticanje lokalnog ekonom- stekle NALED-ov certifikat, kao i da kroz iskustvaskog razvoja, koje su pripremile lokalne liderke certifikovanih lokalnih samouprava uvide koje suu okviru NALED-ove obuke za žene u pro- prednosti certifikacije za lokalni ekonomski ra-jektnom menadžmentu. Specijalno priznanje zvoj. U uvodnim obraćanjima, predstavnici Vla-uručeno je predstavnicama grada Kragujevca, de AP Vojovdine i NALED-a govorili su o znača-Nataši Pešić-Radosavljević i Gordani Lazić za ju uspostavljanja povoljnog privrednog ambijentaprojekat „Započni sopstveni biznis – grant še- i dosadašnjim rezultatima Programa certifikacije.ma za samozapošljavanje u Kragujevcu“. Potom su predstavnici kancelarija za LER iz Zre- Drugi sastanak Mreže KLER organizovan je 31. njanina, Subotice, Stare Pazove i Rume, kao certi-avgusta u Novom Sadu, u prostorijama Razvoj- fikovanih opština, podelili sa prisutnim kolegamane banke Vojvodine na temu unapređenja lokalne svoja iskustva. 51
 • 49. Promocija razvoja ka lokalnih samouprava i javno komunalnih pre- profesionalnih veština duzeća iz 6 opština: Pećinci, Sremska Mitrovica, Ruma, Irig, Šid i Kovačica. NALED redovno ažurira on-line bazu trenin- Kako bi ojačao kapacitete opština sa povolj- ga, i obaveštava opštine i gradove putem mejla nim poslovnim okruženjem da efikasno promo- o mogućnostima za subvencionisano ili plaćeno višu svoje privredne i turističke potencijale kroz stručno usavršavanje u oblastima značajnim za us- PR, kao i da pridobiju pažnju ne samo lokalnih pešno bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem. već i nacionalnih medija, NALED je u periodu Tokom 2011. godine objavljeno je preko 50 razli- od marta do aprila organizovao tri medijske radi- čitih programa obuke u zemlji i inostranstvu, ko- onice. Teme medijskih radionica bile su intervju je finansiraju donatori ili ambasade stranih zema- pred kamerom, kako ostvariti najbolju komunika- lja u Srbiji. Među aktivnim ambasadama posebno ciju sa radio programom i dnevnom štampom, ka- se ističe Izrael, ali tu su i Indija, Austrija, Nemač- ko pisati saopštenje za štampu odnosno pripremi- ka, Italija, SAD. Neki od kurseva koje su pohađali ti vest koju će mediji želeti da objave, na koji način naši članovi ticali su se odnosa lokalne samoupra- promovisati opštinu preko interneta. Predavači ve i civilnog društva, održivog razvoja, rodne rav- na ovim medijskim radionicama bili su renomira- nopravnosti u lokalnim samoupravama, zaštite ži- ni novinari i urednici: Milan Ćulibrk, pomoćnik votne sredine, podsticanja poljoprivrede. glavnog i odgovornog urednika NIN-a, Milica Nedić, urednik Dnevnika 2 RTS-a, Slaviša Stojko- Treninzi i obuke za vić, urednik Prvog programa radio Beograda, Zo- predstavnike javne uprave Tokom 2011. NALED je organizovao ukupno 9 treninga za predstavnike iz više od 30 opština i gradova Srbije. Od 14. do 16. marta, Centar za razvoj Srema (CRS), NALED i World Learning organizovali su uz podršku USAID-a trodnevni trening u Šidu, na temu javno-privatnog partnerstva kao mehaniz- ma lokalnog ekonomskog razvoja. Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili predsednica opštine Šid - Nataša Cvjetković, načelnik Srem- skog okruga - Sava Ališić i predsednik Upravnog odbora „CRS“ Šid – Milan Bašić. NALED-ovi stručnjaci su bili angažovani u formi predavača.52 Treningu je prisustvovalo ukupno 20 predstavni- Okrugli sto: e-komunikacija
 • 50. ran Luković, urednik Blic Novca, Stojan Drčelić,zamnik glavnog i odgovornog urednika NIN-a,Ranko Pivljanin, urednik Blica, Darko Savanović,ekonomski novinar agencije Beta. Medijator radi-onica, bila je Aleksandra Galić iz NALED-a. U saradnji sa Kanadskom agencijom za među-narodni razvoj (CIDA), NALED je od 13. do 17.marta u Brzeću organizovao intenzivnu praktičnuobuku na temu planiranja i upravljanja projekti-ma za lokalne liderke iz 13 opština i gradova širomSrbije u okviru projekta “Žene u projektnom me-nadžmentu”. Rezultat treninga su ojačani kapacite-ti žena da vode lokalni ekonomski razvoj u svojimsredinama i konkretni projekti sa kojima mogu da Godišnjikonkurišu za sredstva kod međunarodnih fondo- certifikacije opština sa povoljnim poslovnim susret sa urednicimava: One-stop-shop za građevinske dozvole (Zaje- okruženjem: Ada, Bač, Beočin, Vrbas, Vršac, Ko-čar); Unapređenje konkurentnosti MSP sektora vačica, Kula, Novi Bečej, Nova Crnja, Novi Sad iu drvnoprerađivačkoj industriji (Kruševac); Za- Šid. Predstavnicima lokalnih samouprava pred-počni sopstveni posao–podrška samozapošljava- stavljeno je 12 kriterijuma i preko 80 potkriteriju-nju (Kragujevac); Reciklaža otpada (Ub) i drugi. ma koje treba da ispune kako bi bile ocenjene kaoSvi projekti su bili evaluirani od strane stručne ko- sredine pogodne za početak i razvoj biznisa. Omisije, koja je potom pripremila i dostavila opšti- procesu i standardima certifikacije govorili su Je-nama konkretne preporuke za njihovo unapređe- lena Bojović, programski direktor NALED-a, za-nje. Priznanje za najbolji projekat dobile su Nataša tim članovi Verifikacione komisije – Dušan Petro-Pešić-Radosavljević i Gordana Lazić iz kancelari- vić iz USAID-a i Dejan Molnar iz SIEPA-e, i Fazilaje za LER Kragujevca, prema oceni stručnog žirija Azemović, šef kancelarije za LER opštine Bujano-u sastavu: Ana Žegarac, zamenik direktora Nacio- vac, koja predstavlja primer najbolje prakse u efi-nalne agencije za regionalni razvoj (NARR), Mi- kasnom savladavanju procesa certifikacije.odrag Shrestha, izvršni direktor Balkanskog fonda Uz podršku Fonda za otvoreno društvo, NA-za lokalne incijative (BCIF), Andrea Vugrinović, LED je u periodu od septembra do decembra, udirektor konsultantske kuće Superna i Vladimir okviru Programa certifikacije opština sa povolj-Zafirović, grant koordinator Stalne konferencije nim poslovnim okruženjem, organizovao dvagradova i opština (SKGO). trodnevna i jedan dvodnevni trening usmerena U aprilu, NALED je organizovao jednodnevni na jačanje kapaciteta slabije razvijenih opštinatrening za kancelarije za LER iz 11 opština sa te- da podstaknu razvoj postojeće privrede i privukuritorije Vojvodine, koje su priključile u Program nove investicije. Za ovu svrhu, NALED je pripre- 53
 • 51. mio tri prirucnika za opštine, koji sadrže teorijske Jovanka Manić, stručni saradnik NALED-a, pred- i praktične aspekte lokalnog ekonomskog razvoja stavila je rezultate analize opštinskih odluka sa u Srbiji. Na treninzima su učestvovali predstavni- posebnim osvrtom na naknadu za uređivanje gra- ci kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i ode- đevinskog zemljišta, naknadu za korišćenje građe- ljenja za privredu iz opština Bajina Bašta, Bečej, vinskog zemljišta, visinu poreskih osnovica i stopi Brus, Vlasotince, Majdanpek i Nova Varoš. Tre- poreza na imovinu, lokalne komunalne takse i ce- ninzi su organizovani u Nišu (19. do 21. septem- ne komunalnih usluga. NALED će na osnovu ove bra), Brzeću (31. oktobra do 02. novembra) i analize i diskusije sa opštinama pripremiti modele Beogradu (8. do 9. decembra) na sledeće teme: opštinskih odluka koji na optimalan način reguli- Uvod i pravni okvir za lokalni ekonomski razvoj; šu pitanja naknadi i taksi. Saša Radulović iz Asoci- Organizacija Kancelarije za lokalni ekonomski ra- jacije malih i srednjih preduzeća predstavio je no- zvoj / Tehnike i metode za podsticanje privred- ve poreske modele koje je razvio NALED, a čija nog razvoja; Marketing i PR opštine. Kroz nave- bi primena za rezultat imala smanjenje naknada dene teme, NALED-ovi stručnjaci su predstavili i taksi koje opterećuju poslovanje preduzetnika, i kriterijume Programa certifikacije opština sa po- malih i srednjih preduzeća, ali i povećanje opštin- voljnim poslovnim okruženjem, s obzirom da je skih prihoda, bolje planiranje budžeta, smanjenje jedan od ciljeva treninga bila upravo priprema op- sive ekonomije i rast zaposlenosti. ština za ovaj proces. Zahvaljujući podršci Fonda 3. juna, NALED je učestvovao na tradicional- za otvoreno društve, šest opština će imati priliku nom niškom savetovanju koje se održalo u sveča- da bez naknade učestvuje u Programu certifikaci- noj sali Univerziteta u Nišu, u organizaciji Save- je sve do juna 2012. i uživa podršku NALED-ovih za ekonomista Srbije (SES). Tema ovogodišnjeg evaluatora u dostizanju standarda povoljnog po- skupa bila je „Investicije i ekonomski rast – uloga slovnog okruženja. države i lokalne samouprave“. Uz NALED i SES na savetovanju su učestvovali SIEPA, Fond za ra- Konferencije i forumi za opštine zvoj Republike Srbije, Ekonomski fakultet u Nišu, investitori i privrednici kao što su Yura, Benetton, NALED je ove godine učestvovao u svojstvu Tigar i Simpo. organizatora ili predavača na 10 konferencija od 8. juna, NALED je učestvovao u svojstvu pre- značaja za lokalne samouprave, na teme koje se ti- davača na drugoj konferenciji mladih lidera u ču povoljnog poslovnog okruženja, promocije in- jugoistočnoj Evropi na kojoj se govorilo o naj- vesticija, lokalnih poreskih opterećenja, ruralnog boljim praksama u domenu ruralnog razvoja na razvoja i mladih. putu ka EU integracijama. konferenciji “Najbo- 15. aprila u hotelu Balkan, NALED je uz podrš- lja iskustva u upravljanju promenama u rural- ku Fonda za otvoreno društvo organizovao okru- nim područjima i poljoprivredi u procesu EU gli sto na temu “Prihodi lokalnih samouprava”, za integracija”. Organizatori konferencije bili su54 opštine i gradove uključene u projekat Kalkulator. Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Ni-
 • 52. ša, GIZ, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, Konferencijašumarstva i vodoprivrede i Stalna radna gru- o liberalizacijipa za ruralni razvoj Jugoistočne Evrope. U radkonferencije bili su uključeni predstavnici ze-malja Zapadnog Balkana, i mladi lideri koji sudodatno obrazovanje u upravljanju ruralnim ra-zvojem stekli u Nemačkoj. Nevena Simić, pro-jektni menadžer NALED-a, ovom prilikom jepredstavila projekat Certifikacije ruralno oset-ljivih opština. NALED i Hypo Alpe-Adria banka učestvovalisu u svojstvu partnera i predavača na ovogodiš-njoj Brand Fair manifestaciji, sedmoj po redu,koja se održala od 09. do 11. juna u Beogradu.Brand Fair se bavi promocijom uspešnih bren-dova u Srbiji, a ovogodišnja brend konferencijabila je posvećena brendingu kao strateškom in-strumentu razvoja i pozicioniranja regiona i gra-dova kao investicionih i turističkih destinacija.Na konferenciji su govorili vodeći i trenutno naj-zapaženiji svetski eksperti iz ove oblasti, JeremyHildreth i Simon Middleton, zatim Goran Pet- Okrugli sto:ković, državni sekretar za turizam pri Ministar- Vizija 2016stvu trgovine i regionalnog razvoja, Dušan Ko-vačević, osnivač EXIT festivala i drugi. MilicaStefanović, marketing menadžer NALED-a go-vorila je o značaju certifikacije i opštinama sa po-voljnim poslovnim okruženjem kao novim bren-dom Srbije. 27. juna u Domu Narodne skupštine u Be-ogradu, organizovana je treća svečana dodelacertifikata opštinama sa povoljnim poslovnimokruženjem. Pred više od 150 uglednih zvanicaiz diplomatskih i poslovnih krugova Srbije, pro-glašeno je novih 8 opština koje su u proteklihgodinu dana uspele da dostignu vosoke standar- 55
 • 53. sa povoljnim poslovnim okruženjem na teritori- ji AP Vojvodine“. Sporazum su potpisali Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a i predstavnici 11 lokalnih samouprava. Sredinom avgusta, u prostorijama Narodne banke Srbije, Građanske inicijative su po dru- gi put organizovale svečanu dodelu priznanja MLADGRAD, u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu sa- moupravu. Ovo priznanje dodeljuje se lokal-Trening de certifikacije: Čačak, Niš, Sremska Mitrovica, nim samoupravama, formalnim i neformalnimkancelarijaza LER Valjevo, Zaječar, Zrenjanin, Ruma i Stara Pazo- organizacijama i pojedincima koji su doprineli va. Pre svečanog uručenja certifikata gradona- poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajedni- čelnicima i predsednicima opština, prisutnima ci. NALED je uz ostale partnere, među kojima su se obratili najviši predstavnici privatnog i jav- su USAID, OEBS, UNICEF, UNDP, ILO, IOM, nog sektora, i diplomatskog kora, koji su govo- GIZ i Erste banka, pružio podršku u realizaciji rili o značaju povoljnog poslovnog okruženja u i pripremi ovogodišnjeg priznanja. Priznanja za Srbiji: Vladimir Čupić, predsednik Upravnog ukupan doprinos lokalnih samouprava unapre- odbora NALED-a, Nebojša Ćirić, ministar eko- đenju položaja mladih u svojoj sredini dobile su nomije i regionalnog razvoja, Velimir Radosav- opštine Ruma, Pirot i Kuršumlija, kao i grado- ljević, generalni direktor Aerodroma Nikola Te- vi Novi Pazar i Smederevo. Glavnu nagradu od- sla, Mary Warlick, ambasador SAD-a, Toshio nela je gradska opština Obrenovac. Nagrada za Tsunozaki, ambasador Japana, Erwin Hofer, lokalnu samoupravu koja je mladima dodelila ambasador Švajcarske, Alberto Cammarata, šef javni prostor pripala je opštini Bečej. Sektora za EU integracije, Cedric Boehm, di- 20. oktobra, NALED je podržao Prvi samit gra- rektor Nestle Adriatica, Mirko Meža, direktor donačelnika, predsednika opština i privrednika Gorenja, Ivan Knežević, finansijski direktor Si- koji je organizovao Business Info Group. Na sa- emensa. mitu je učestvovao veliki broj uglednih zvanica Početkom jula, u Vladi AP Vojvodine, NALED iz privatnog i javnog sektora i međunarodne za- je sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošlja- jednice među kojima i Oliver Dulić, ministar ži- vanje i ravnopravnost polova i 11 vojvođanskih votne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, lokalnih samouprava potpisao Sporazum o sa- Verica Kalanović, potpredsednica Vlade Republi- 56 radnji na realizaciji projekta „Certifikacija opština ke Srbije, Toplica Spasojević, potpredsednik UO
 • 54. NALED-a, Loup Brefort, šef Kancelarije Svetskebanke u Srbiji. Neke od tema o kojima se diskuto-valo na samitu ticale su se promocije investicija,finansiranja razvojnih projekata lokalnih samou-prava, razvoja infrastrukture, javno-privatnog par-tnerstva. Od 27. do 28. oktobra u Banji Vrujici održanoje treće po redu, godišnje savetovanje lokalnih li-dera Zapadnog Balkana – Edapedija 2011. Glav-na tema ovogodišnjeg savetovanja bila je kakopromovisati lokalne samouprava i njihove liderepod sloganom „Probaj znanje“. Ovom prilikom,NALED je predstavio Program cetrifikacije op-ština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Kakvasu konkretna iskustva certifikovanih opština, pri-sutni su mogli da čuju iz prve ruke od SlobodanaKocića, gradonačelnika Leskovca i Saše Paunovi-ća, predsednika opštine Paraćin. 10. novembra u Tuzli, na poziv Regionalne ra-zvojne agencija za ekonomsku regiju severoistoč- Mashav trening u Izraelune Bosne i Hercegovine (NERDA), NALED jepredstavio Program certifikacije opština sa po-voljnim posovnim okruženjem opštinama i gra-dovima u regionu severoistočne BIH. Kriterijumei proces Certifikacije predstavila je Ivana Bogo-savljević-Čikić, projektni menadžer NALED-a, asvoja iskustva iz prakse sa prisutnima je podelilaJasmina Vidović, načelnik Odeljenja za javne služ-be i lokalni ekonomski razvoj opštine Paraćin.   Seminar o spoljnoj trgovini u Kini 57
 • 55. KapacitetiAlijanseNakon četiri godine samo-stalnog delovanja, NALED je uzpodršku upravnih tela, svojihčlanova i partnera, izrastao uprepoznatljivu i kredibilnu orga-nizaciju koja raspolaže stručnimkapacitetima i potrebnim sred-stvima za osmišljavanje i reali-zaciju programa čiji je krajnjicilj stvaranje povoljne poslovneklime u Srbiji
 • 56. Organizacionastruktura NALED-om upravljaju Skupština, Upravni od- V godišnja skupština NALED-a, u prisustvu pre- bor i Izvršni odbor. Izvršna kancelarija sprovodi ko 70 članova. Na Skupštini su predstavljeni ključ- projekte Alijanse i pruža usluge članovima, u skla- ni rezultati ostvareni u prvom kvartalu: 19 novih du sa strateškim ciljevima i misijom organizacije. članova (11 kompanija, 6 opština i dve NVO), 158 medijskih objava o aktivnostima, ciljevima i člano- Skupština NALED-a vima Alijanse, 4 nova projekta ukupne vrednosti od cca 100 hiljada evra. Usvojene su izmene i dopune Skupštinu Alijanse čine svi njeni članovi. Skup- Statuta, u cilju efikasnijeg rada organa NALED-a. ština se sastaje najmanje jednom godišnje kako bi Jedna od značajnih izmena Statuta predviđa da se ostvarila uvid u aktivnosti i rezultate Upravnog od- član Upravnog odbora koji neopravdano izostane bora i Izvršne kancelarije, usvojila finansijske i ope- sa dve uzastopne sednice suspenduje, a ukoliko izo- rativne izveštaje, postavila strateške pravce razvoja stane i treći put, po automatizmu mu prestaje član- organizacije, i odredila prioritete za predstojeću go- stvo u UO NALED-a. Izglasani su novi članovi za dinu. Tokom 2011. Skupština je zasedala dva puta. Upravni odbor: Patrick Collin, predsednik izvšnogSkupštinaNALED-a 18. aprila u Skupštini grada Beograda održana je odobra, Findomestic banka, Svetlana Tolmacheva, predsednik Izvršnog odbora Procredit banke, Sa- ša Vučinić, gradonačelnik Subotice, David Banjai, direktor fabrike Ball Packaging Srbija, Ernst Bo- de, generalni direktor Messer Tehnogasa, i Jelena Petković, izvršni direktor Tigra. Postavljeni su novi članovi Nadzornog odbora: Dragan Đuričin, pred- sednik Deloitta, Vladimir Milovanović, generalni direktor Energoprojekt Holdinga, Vesna Martino- vić, gradonačelnica Pančeva, i Borislav Miljanović, generalni direktor Mcann Erickson PR. Jedan od zaključaka Skupštine je da u 2011. NALED neće menjati pravac svog delovanja. Fo- kus aktivnosti NALED-a i dalje će se biti na prav- nim reformama, promociji investicija i jačanju 60 kapaciteta opština. Identifikovane su nove ini-
 • 57. cijative i projekti NALED-a kao što su sektorskiusmerene investicione misije iz stranih zemalja,ekonomska diplomatija (NALED ambasadori),Ceritifikacija društveno-odgovornih kompanija( CSR), podrška opštinama u prikupljanju izvor-nih prihoda (porez na imovinu), Savet za pravnereforme, Razvoj mladih kadrova i podrška zapo-šljavanju, Barometar propisa, NALED-agri asoci-jacija. Usvojena je Odluka o osnivanju NALED-agrija kao ćerke asocijacije. Sledeće zasedanje Skupštine odigralo se 16.decembra u Narodnoj biblioteci Srbije,u prisu-stvu preko 80 članova. Za Predsednika Skup-štine NALED-a ponovo je izabran Nenad Mi-lenković, predsednik opštine Novi Beograd. Osnivačka skupštinaIzglasana su dva nova člana Upravnog odbora: NALED-agri asocijacijeMiloš Trkulja, direktor prodaje za javni sektoru Microsoft-u (umesto Vladana Živanovića) i 22. decembra, na Poljoprivrednom fa-Ivan Knežević, finansijski direktor kompanije kultetu Univerziteta u Beogradu održanaSiemens (umesto Patricka Collina). Predstav- je osnivačka skupština NALED-agri aso-ljeni su ključni rezultati i aktivnosti u 2011. go- cijacije, ćerke firme koja će po uzoru nadini: 32 nova člana (156 ukupno), 67 % veći NALED okupiti članstvo iz sva tri sekto- Osnivačkaprihodi – blizu milion dolara, 1000 medijskih ra društva (opštine, preduzeća i NVO) s tom ra- skupštinaobjava, 80 događaja, od 53 opštine u progra- zlikom što će njene aktivnosti biti fokusirane na NALED-agrijamu certifikacije 17 je ispunilo kriterijume po- poljoprivredu. Za predsednika Upravnog odbo-voljnog poslovnog okruženja, od 75 preporuka ra izabran je Saša Vitošević, direktor kompani-Sive knjige, Vlada Srbije je sprovela 31. U cere- je Global Seed. Upravni odbor NALED-agrijamonijalnom delu Skupštine dodeljene su plake- čine kompanije i organizacije BD Agro, PKB,te za doprinos ekonomskom razvoju Srbije li- Delta Agrar, MK Group, Imlek, Veletržnica, Aikderima partnerskih institucija i najistaknutijim Banka, ITM, Victoria group, JTI, Opštine Svr-članovima: Alexander Grunauer, direktor GIZ- ljig i Žabalj.KWD programa, Aleksandra Šanjević, Fond zaotvoreno društvo, Vesna Damjanić-Branković, Upravni odborispred Radio-televizije Srbije, Velimir Radosav-ljević, direktor Aerodroma Nikola Tesla i Goran Upravni odbor se stara o realizaciji ciljevaJović, predsednik Stare Pazove. Alijanse i njenom dobrom imidžu u javnosti. 61
 • 58. Upravni odbor NALED-a, u skladu s odlukom Alijanse pred relevantnim institucijama, poten- skupštine iz decembra 2011 čini 16 članova: cijalnim članovima, i donatorima. Vladimir Čupić (Hypo Alpe-Adria Bank) kao predsednik, Ivana Veselinović (Luka Beograd), Izvršni odbor Toplica Spasojević (ITM Group) i Goran Jo- vić (Stara Pazova) kao potpredsednici, i osta- Izvršni odbor NALED-a, u skladu s odlukom li članovi – Miloš Trkulja (Microsoft), Vladan Upravnog odbora iz oktobra 2009. čini 7 članova: Maksić (Nimax), Nenad Milenković (Novi Be- Vladimir Čupić, Ivana Veselinović, Toplica Spa- ograd), Vladan Atanasijević (Asseco), Neven sojević, Goran Jović, Vladan Živanović, Vladan Marinović (Smart kolektiv), Nebojša Momči- Maksić i Nenad Milenković. Izvršni odbor nepo- lović (ComTrade), Patrick Collin (Findomestic sredno sarađuje na implementaciji strategije NA- banka), Svetlana Tolmacheva (Procredit ban- LED-a. Izvršni odbor se sastao četiri puta u Beo- ka), Saša Vučinić (Subotica), David Banjai (Ball gradu tokom ove godine: 28. januar, 13. april, 07. Packaging), Ernst Bode (Messer Tehnogas), Je- septembar i 9. decembar. lena Petković (Tigar). Tokom godine, Upravni odbor je održao četiri sednice u Beogradu: 10. Izvršna kancelarija marta, 30. maja, 27. septembra i 24. novembra. Članovi upravnog odbora su usmeravali rad i ve- Izvršna kancelarija sprovodi sve projekte Ali- rifikovali ključne odluke koje je predložio Izvršni janse, izlazi u susret potrebama i zahtevima član- odbor ili Izvršna kancelarija. Osim toga, članovi stva, priprema stručne analize i publikacije, pri-SkupštinaNALED-a Upravnog odbora su aktivno zastupali interese prema projektne aplikacije i obezbeđuje dodatna sredstva od donatora, osmišljava marketinški na- stup organizacije, održava baze podataka, organi- zuje konferencije, okrugle stolove, stručne semi- nare i treninge. Uprkos gotovo dupliranim prihodima i obi- mu aktivnosti, broj zaposlenih u 2011. godini se zadržao na približno istom nivou kao s kra- ja prethodne godine – 15. Dodatne tri osobe su zaposlene na pozicijama projektni koordinator, pravni analitičar i PR, s tim što su u međuvre- menu tri osobe otišle na porodiljsko odsustvo. Radom Kancelarije upravlja izvršni direktor NALED-a, Violeta Jovanović, dok su za admini- straciju i finansije odnosno za programsko ode- 62 ljenje zaduženi Marko Stanojević, direktor ope-
 • 59. rative i Jelena Bojović, programski direktor. NALED ima preko 20 stalnih spoljnih sarad-nika koji su angažovani uglavnom na Programucertifikacije opština (koji je najintenzivniji ljud-stvom), i u domenu pravnih reformi. Veliku po-dršku Izvršnoj kancelariji u strateškom i idejnomsmislu pružaju prijatelji organizacije, renomiranikonsultanti koji su društveno angažovani u NA-LED-u kao organizaciji koja se hrabro zalaže zareforme u interesu domaće ekonomije, među ko-jima se svakako ističu: Mijat Damjanović, TomThorogood, Jerome Bayle, Dušan Vasiljević. Stra-ne ambasade i donatori takođe ulažu u kapacite-te Izvršne kancelarije – zahvaljujući njihovoj po-dršci zaposleni su tokom godine išli na studijskaputovanja i stručna usavršavanja u Kini, Izraelu,Poljskoj, Italiji. Uz pomoć Nemačke ambasade, bankarstvo (FX Client). Osavremenjeni su nači- Izvršna kancelarijaNALED je u periodu od septembra do decembra ni nabavke goriva (OMV kartice), kancelarijskog NALED-aimao priliku da ugosti na praksi mladog ekonom- i potrošnog materijala. Pripremljen je i usvojenskog stručnjaka postdiplomca iz Mastrihta, Gre- od strane UO Pravilnik o radu, koji definiše op-gora Webera, koji je radio na makroekonomskim šta pravila i procedure za zaposlene, uređuje me-analizama i benchmark analizi Srbije kao investi- đusobne odnose, prava i obaveze, sistematizacijucione destinacije. radnih mesta, pravilnik za organizaciju događa- NALED obezbeđuje dodatna sredstva iz sop- ja, pravilnik za elektronsku komunikaciju, pravil-stvenih izvora za stručno usavršavanje zaposle- nik o etičkom ponašanju itd. Uvedena je redovnanih, pa je tokom 2011. pokrio troškove školarina godišnja evaluacija zaposlenih. NALED je razvioza master studije za troje zaposlenih, kao i kurseve novi informacioni sistem koji omogućava uprav-za usavršavanje jezika i računara. ljanje bazom od preko 3000 kontakata i sistemom U domenu administracije i upravljanja finansi- za samostalno kreiranje i slanje cirkularnih mej-jama – uvedene su brojne novine. NALED je ra- lova u HTML formatu, čime je znatno ubrzana izvio sopstveni informacioni sistem za praćenje olakšana komunikacija sa članovima, partnerima inovčanih tokova, priliva i odliva po projektima i širom poslovnom i stručnom zajednicom.redovnim aktivnostima NALED-a, koji omogu- Krajem godine, Izvršna kancelarija je organi-ćava automatsko generisanje različitih vrsta fi- zovala dvodnevni „retreat“ za zaposlene, radi ja-nansijskih izveštaja i direktan uvid u likvidnost i čanja timskog duha i radnog planiranja za slede-solventnost organizacije. Uvedeno je elektronsko ću godinu. 63
 • 60. Izvorifinansiranja NALED intenzivno radi na definisanju novih ču na pravne i institucionalne reforme u zemlji, poslovnih mogućnosti i razvijanju usluga ka član- pristup informacijama i sredstvima, publicitet i stvu, pri čemu je prioritet dugoročna finansijska prepoznatljivost, imidž „dobrog građanina“. održivost organizacije i kvalitet usluga koje pruža. Iz članarina se finansiraju operativni troškovi i NALED obezbeđuje sredstva za svoje aktivnosti funkcionisanje Izvršne kancelarije. Stepen napla- iz sledećih izvora: članarine, projektna sredstva, te u 2011. je na istom nivou kao i prethodne godi- usluge i sponzorstva. Struktura izvora finansiranja ne cca 90 %. Određeni broj članova će platiti čla- je neznatno promenjena u odnosu na prethodnu narinu sa zakašnjenjem početkom 2012. godine, godinu – iznos donacija je skočio za 5 procentnih tako da je realno osipanje članstva ispod 5 % što poena na uštrb članarina. govori o visokom stepenu njihovog zadovoljstva NALED-om. Struktura naplate članarina po kate- gorijama članstva korespondira sa iznosom člana- Struktura izvora finansiranja NALED-a 2011. rine – najniža članarina odnosi se na NVO, kod koji NALED ostvaruje stepen naplate od 99%. n Usluge 4% Na drugom mestu su opštine, sa 93% i na trećem kompanije sa 89 %. n Članarine 39% Projektna sredstva n onatorska D sredstva 57% Grantovi čine nešto više od polovine ukupnog godišnjeg budžeta organizacije. U pitanju su do- nacije međunarodnih i domaćih razvojnih agen- Članarine cija namenjene realizaciji konkretnih razvojnih, ekonomskih projekata koji doprinose unapređe- Članarine za NALED predstavljaju najizvesni- nju domaćeg privrednog ambijenta i podstica- ji izvor finansiranja. Članovi NALED-a se oba- nju ekonomskog razvoja. Na ovaj način NALED vezuju da plaćaju redovnu godišnju članarinu u pruža dodatnu vrednost članovima koji pored skladu sa kategorijom članstva kojoj pripadaju, a toga što mogu biti korisnici određenih projekata zauzvrat dobijaju pravo da učestvuju u svim ak- podrške, mogu i da utiču na projektni portfolio tivnostima i događajima NALED-a bez naknade organizacije i kroz NALED kao pogodnu prav- 64 ili pod povlašćenim uslovima, mogućnost da uti- nu i organizacionu formu, realizuju aktivnosti
 • 61. od interesa. Struktura projekata / donacija u 2011. Iz donatorskih sredstava NALED je tokom Projekat Donator2011. finansirao razvoj 20 različitih projekata Podrška Nacionalnom savetu USAID Projekat za razvoj 1usmerenih na unapređenje privrednog ambijenta, za konkurentnost konkurentnostipravne reforme i jačanje kapaciteta opština. 2 Zapošljavanje u ruralnim područjima EU/RSEDP2 Certifikacija društveno odgovornih USAID i Institut za održiveUsluge 3 kompanija zajednice Javni radovi – popisivanje oporezive 4 Nacionalna služba za zapošljavanje NALED može da pruža dodatne usluge svojim imovinečlanovima i partnerima koje nisu pokrivene čla- 5 Sekotorska organizacija civilnog EU / BCIFnarinom i predmet su posebnog ugovora. Ovde društva (SEKO)spadaju pre svega NALED-ovi certifikacioni pro- 6 Kalkulator Balkan Trust for Democracygrami, kao i brojne druge usluge na zahtev: or- USAID Projekat za održivi lokani 7 Lokalna siva knjiga propisaganizacija marketinških i medijskih kampanja, razvojpodrška realizaciji investicija – identifikovanje 8 Agenda 2016 GIZ-KWDpotencijalnih poslvnih partnera i lokacija, organi- Regionalna certifikacija opština GIZ Otvoreni regionalni fond za 9zacija investicionih misija, studijskih poseta, tre- (BFC SEE) modernizaciju opština (ORF) Jačanje programa Certifikacije USAID Projekat za održivininga, događaja i promocija. 10 opština lokalni razvoj Podrška nerazvijenim opštinama /Sponzorstva 11 Fond za otvoreno društvo Certifikacija Ministarstvo vera i dijaspore, 12 Letnja praksa za student Članovi i partneri NALED-a imaju mogućnost Telenorda kao sponzori obezbede dodatna sredstva i po- USAID Projekat za bolje uslove 13 Parafiskalni nametimognu organizaciju određenih događaja od po- poslovanjasebnog interesa (konferencije, okrugli stolovi, 14 Telemedicina MSDstručni seminari, studijska putovanja). Iako pri- 15 Porugalska investiciona misija Hypo banksutna, sponzorstva čine zanemarljiv deo ukupnihprihoda NALED-a. 16 Ruralna certifikacija GIZ Antibirokratska kampanja – klip o Hypo, Tigar, Energoprojekt, JTI, 17 procedurama Asseco 18 Kampanja na Aerodromu Aerodrom Nikola Tesla Radna grupa za razvoj preduzetništva 19 GIZ-KWD / poreski modeli USAID Projekat za razvoj 20 Barometar propisa konkurentnosti
 • 62. Finansijskirezultati Godišnji prilivi NALED-a su se u proteklih 5 2011 2010godina uvećali 17puta. Prihodi u 2011. dostižu 72 POSLOVNI PRIHODI Prihodi od članarine 27927 20730miliona dinara (blizu milion dolara, obračunato Prihodi od usluga 2593 2210po srednjem godišnjem kursu), što je za 67 % vi- Prihodi od donacija 40829 24790še u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da Total 71349 47730su ove godine rashodi bili veći od prihoda usled POSLOVNI RASHODIulaganja u kapacitete organizacije, tekući manjak Troškovi usluga 8801 3512sredstava pokriven je iz neraspoređene dobiti iz Lična primanja zaposlenih 36378 24092prethodne godine. U strukturi prihoda najviše su Troškovi honorara 12149 4688zastupljena donatorska sredstva sa 57%, potom Troškovi reprezentacije 3720 2688članarine sa 39% i na kraju usluge sa 4 %. Troškovi zakupa 3230 2229 Troškovi kancelarije 1790 769Bilans uspeha Troškovi transportnih usluga 660 10 Troškovi održavanja 606 139 U periodu od 01. januara do 31. decembra Troškovi amortizacije 1493 324 Troškovi goriva i energije 1501 6102011. godine (u hiljadama dinara) Troškovi reklame i propaganda 5659 7778 Troškovi poreza 740 334 Total 76727 47173 FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata 965 1152 Troškovi kamata 1 2 Pozitivne kursne razlike 16 1 Negativne kursne razlike 33 17 Neto finansijski rezultat 947 1134 OSTALI PRIHODI I RASHODI Ostali prihodi 1 31 Ostali rashodi 1506 472 Total -1505 -363 DOBIT PRE OPOREZIVANJA -5936 1250 Porez na dobitak 9 66 Neto dobit (5936) 1241
 • 63. ČlanoviNALED-aStruktura i porast članstva mahom velika preduzeća (75 ukupno), 43% na Za svega pet godina, NALED je uspeo da lokalne samouprave (67 ukupno), i 9% na NVOokupi brojno i uticajno članstvo iz redova us- (14 ukupno).pešne privrede, lokalnih samouprava i civilnog Tokom 2011. godine NALED je uvećao član-sektora. Od ukupno 156 članova, koliko ih je bi- stvo za 22 % (28 novih članova), odliv članova nelo krajem godine, 48% se odnosi na kompanije, prelazi 5 %.struktura naled-ovog članstva LS članice naled-a prema ukupnom broju ls u srbiji n Kompanije 48% n Opštine članice 40% n Opštine 47% n stale opštine 60% O n VO 5% Nsektorska struktura kompanija članica kretanje broja članova po kategoriji 2010 - 2011. 200 n Konsalting 2010. 180 n Saobraćaj i komunikacije 160 2011. 140 n Trgovina 120 100 n Banke i osiguranje 80 n Građevina 60 40 n Hemijska/farmaceutska 20 0 n Energija br. članova Kompanije Opštine NVO
 • 64. Kompanije članiceAD Rudnik - Beograd Delta Generali JP Gradsko Stambeno Philip Morris d.o.o. Siemens d.o.o.Aerodrom Beograd osiguranje JTI Beograd BeogradAgrozem doo Delta Real Estate Karanović Nikolić Law Phoenix Pharma SimpoAsseco SEE Dunav osiguranje Office d.o.o. Soja proteinAustrian Airlines Energoprojekt Kirka Suri d.o.o Plaza Centers Telekom SrbijaBall Packaging Erste banka ad Komercijalna Banka Management d.o.o. TelenorBambi Banat Novi Sad Limundo d.o.o Poliklinika Trifunović Tigar a.d.Banca Intesa Eurobank EFG Luka Beograd Porr Werner Weber Titan CementaraBeohemija Inhem Fiat automobili Srbija Medija Centar Pricewaterhouse Kosjerić Findomestic Coopers d.o.o. Uniqa osiguranjeCIM Group Merck Halifax Consulting d.o.o. Privredna Banka Valjaonica bakraComtrade Messer Tehnogas AD BeogradConsulTeam d.o.o. Hemofarm Microsoft Sevojno a.d. Holcim d.o.o. ProCredit Bank a.d. VIP mobileContinental Wind Nimax BeogradSerbia d.o.o. Hypo Alpe-Adria-Bank Novosadski Sajam Vuk poreski advokati PTT Srbija Zdravlje - ActavisCPU Imlek OMV Srbija d.o.o. Razvojna banka companyCredy Banka ISTCUBE d.o.o. Petite Geneve VojvodineDanos and Associates d.o.o. ITM Petrović RepresentDeloitte JAT Airways PFB d.o.o. CommunicationsDelta Agrar JKP Gradske pijace Vase Čarapića Sava OsiguranjeOpštine članiceGrad Beograd Mitrovica Opština Bujanovac Opština Mladenovac Opština RumaGrad Čačak Grad Subotica Opština Ćuprija Opština Negotin Opština SentaGrad Kragujevac Grad Užice Opština Despotovac Opština Novi Bečej Opština ŠidGrad Kraljevo Grad Valjevo Opština Dimitrovgrad Opština Novi Beograd Opština Stara PazovaGrad Kruševac Grad Vranje Opština Golubac Opština Odžaci Opština SvilajnacGrad Leskovac Grad Zaječar Opština Inđija Opština Osečina Opština UbGrad Loznica Opština Apatin Opština Ivanjica Opština Palilula OpštinaGrad Niš Opština Aranđelovac Opština Kikinda Opština Paraćin Veliko GradišteGrad Novi Sad Opština Arilje Opština Kladovo Opština Pećinci Opština VračarGrad Pančevo Opština Bačka Topola Opština Kosjerić Opština Pirot Opština Vrnjačka BanjaGrad Požarevac Opština Bački Petrovac Opština Kovin Opština Plandište Opština VršacGrad Šabac Opština Bečej Opština Kula Opština Požega Opština ZemunGrad Sombor Opština Boljevac Opština Lapovo Opština Prokuplje Opština ZvezdaraGrad Sremska Opština Bor Opština Lazarevac Opština RakovicaNVO članiceUdruženje inženjera Balkanski fond za lokalne Ecoist Inicijative srednjih preduzeća - SAMSPkonsultanata Srbije ACES inicijative - BCIF Etnomreža Nacionalno udruženje Smart KolektivARGUMENT - Centar za BIRN Srbija Građanske inicijative procenitelja Srbije - NUPS USS Economicistraživanje u politici Dostignuća Mladih u Srbiji Grupa 484 Srpska asocijacija malih i Development Center
 • 65. PartneriNALED-aNALED je potpisao sporazume o saradnji i izgradio jako partnerstvo sa 30 Vladinih institucija, iuglednim i uticajnim organizacijama iz zemlje i inostranstva.Vladine institucije i agencije Međunarodne razvojne agencije i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja donatorske organizacije Ministarstvo za državnu upravu i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) lokalnu samoupravu The Urban Institute Ministarstvo za nacionalni investicioni plan Nemačka organizacija za međunarodnu Ministarstvo vera i dijaspore saradnju (GIZ) Izvršno veće Vojvodine Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravui međuopštinsku saradnju Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i Fond za otvoreno društvo ravnopravnost polova Balkan Trust for Democracy (BTD) Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Centar za međunarodne migracije i razvoj (CIM) (SIEPA) Međunarodna organizacija za migracije (IOM) Fond za podršku investicija u Vojvodini (VIP fond) Nacionalna agencija za regionalni razvoj Udruženja i nevladine organizacije Uprava za slobodne zone Ministarstva finansija Unija poslodavaca Srbije Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) Privredna komora Srbije Inicijativa za lokalnu upravu i reformu javne službe Centar za međunarodne migracije i razvoj Srpsko udruženje za energiju vetra (SEWEA) Zrenjaninski poslovni krug (ZREPOK) Portugalska asocijacija voda Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA) 69
 • 66. Odnosi sjavnošćuTokom 2011. godine NALED jedodatno učvrstio svoju pozicijuu nacionalnim i lokalnim medi-jima, što je doprinelo većoj vid-ljivosti i uticaju organizacije injenih članova. O ovome svedo-či preko 1000 medijskih objava ireportaža u dnevnim novinama,magazinima, internet portalimai TV emisijama, što je dvostrukoviše nego prethodne godine
 • 67. Zastupljenostu medijima Nacionalni i lokalni mediji su u proteklih godinu U magazinima je ostvareno ukupno 128 objava, dana u proseku objavljivali tri vesti dnevno o čla- a najviše se izdvajaju Econom:east (16), NIN (10), novima i aktivnostima NALED-a. Direktori kom- Jat revija (11). Što se tiče televizijskih kuća koje ima- panija, gradonačelnici, šefovi kancelarija za LER, ju nacionalnu frekvenciju, najviše emisija i reporta- stručnjaci iz NALED-ovog članstva pojavili su se ža posvećenih NALED-u imali su Radio televizi- u 144 debatnih radio i TV emisija i priloga, novi- ja Srbije i TV Avala (po 30), zatim RTV Vojvodina narskih kolumni i najvećih novinarskih formi – čla- (27), Pink (23), B92 (15). Od gradskih / regional- naka, i to u nacionalnim štampanim i elektronskim nih televizija izdvajaju se Studio B (15) i Koperni- medijima. Pored članova, NALED je promovisao kus (23). Sa 221 objavom na Internetu Članci o i svoje partnere, među kojima su GIZ, Amcham, NALED-u mogu se pronaći na svim relevantnim in- USAID, ZREPOK, Ministarstvo vera i dijaspore i ternet portalima kao što su B92 (47), E-kapija (40), mnogi drugi. Članovi i partneri su pisali kolumne za Tanjug (30), Beta (32), Blic.rs (20). Što se radija ti- Ekonom:east, Nin, Blic i Politiku, pojavljivali su se če, ubedljivo najviše priloga bilo je na Radio Beo- u emisijama Dvougao (B92), OKO magazin (RTS), grad 1 (37 od 50). Čist račun (Avala), Od A do Š (Studio B), Buđelar (B92), Dnevnik RTS, Dnevnik B92, Petkom u dva struktura prisutnosti u medijima 2011. (Pink), jutarnji program TV Pink, jutarnji program TV Avala. n Radio 5% Od NALED-ovih projekata i inicijativa, najveću n Internet 21% pažnju medija privukli su Siva knjiga, portugalska investiciona misija, Vizija 2016, Barometar propi- n elevizija 22% T sa, Kalkulator, Certifikacija opština sa povljnim po- n Magazin 12% slovnim okruženjem i ambasadorski timovi za pro- n Dnevne novine 40% mociju ulaganja. U dnevnoj štampi, za godinu dana, objavljena su ukupno 432 članka, intervjua, vesti. Ubedljivo naj- veći broj objava ostvaren je u Blicu (86), a zatim Medijski propraćeni događaji sa po cca 40 objava slede Politika, Danas, Večernje Novosti, Privredni pregled. Od lokalnih novina, rad NALED je u 2011. godini organizovao i učestvo- NALED-a najviše su pratili Narodne novine Niš vao na preko 80 različitih događaja (između 6 i 7 72 (24) i Sremske (16). događaja mesečno), što je gotovo tri puta više ne-
 • 68. kićević, ekonomija, Ekonometar - Radojka Nikolić, glavni i odgovorni urednik, Biznis i finansije – Bi- ljana Romić Punoš, direktor, Fonet - Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik, Tanjug – Fadilj Lukaj, zamenik direktora i Sanja Babić iz ekonomije, Mar- Promocija Sive knjige ket - Katarina Živković, direktor i glavni i odgovor- i dodela priznanja Reformator godine ni urednik i Zoran Knežević, glavni urednik, Užička nedelja - Marko Mihajlović, rubrika ekonomija.go prethodne godine. NALED-ovi događaji ko-ji okupljaju uspešne privrednike, gradonačelnike, Internet i komunikacijeministre, ambasadore, visoke predstavnike privat-nog, javnog i civilnog sektora u Srbiji, predstav- Jedan od ključnih kanala komunikacije koji NA-ljaju ozbiljan generator i izvor ideja za vesti, i to je LED koristi prema članovima i ciljnim javnostimasigurno jedan od razloga za dvostruko uvećano pri- je Internet. Unapređenja sadržaja i vizuelnog iden-sustvo u medijima. Najveću pažnju medija i jav- titeta veb sajta, redovno izveštavanjenosti privukli su događaji kao što je konferencija članova i šire javnosti o aktivnosti-o energiji vetra iz aprila, uručenje certifikata o po- ma NALED-a u sekciji Vesti, ažurira-voljnom poslovnom okruženju gradonačelnicima nje on line baze fondova i baze trenin-i predsednicima opština iz juna, inauguracija Am- ga, kao i nove funkcionalnosti poputbasadorskih timova za promociju investicija iz jula, NALED berze, Barometra propisa,promocija Sive knjige propisa i izbor Reformatora Kalkulatora troškova, najave događa-godine iz decembra. ja, NALED-a u medijima, rezultovalo NALED je početkom godine organizovao i pose- je daljim porastom interesovanja u po-ban događaj za medije u Srbiji, godišnji radni ručak slovnim i stručnim krugovima za NA-i okrugli sto s urednicima medija na temu postignu- LED-ov veb sajt. Tokom 2011. ostvare-tih rezultata na polju regulatorne reforme i promo- no je blizu 170.000 pregleda (skok odcije investicija. NALED-ovom pozivu odazvao se 28%) i 70.000 poseta (skok od 40%). Pored vebveliki broj medija među kojima i Politika - Dragan sajta, NALED koristi personalizovanu i cirkular-Bujošević, glavni i odgovorni urednik i Miša Brkić, nu e-mail komunikaciju kako bi obavestio sve svo-urednik ekonomije, Blic - Zoran Luković, urednik je članove i partnere o predstojećim dešavanjima,specijalnih izdanja i dodataka i Danijela Nišavić, po- raspoloživim izvorima finansiranja za projekte,moćnik urednika ekonomije, RTS - Lidija Vidović, mogućnostima za subvencionisano stručno usavr-informativni program, B92 - Boris Husović, urednik šavanje u zemlji i inostranstvu, novim ponudama iVesti u 10h, Studio B - Aleksandar Timofejev, direk- popustima za proizvode i usluge na NALED berzi,tor, glavni i odgovorni urednik, Nin - Stojan Drčelić, novim propisima i reformama od značaja za eko-zamenik glavnog i odgovornog urednika i Mijat La- nomski razvoj. 73
 • 69. Impresum Izdavač: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Za izdavača: Violeta Jovanović Priprema sadržaja: Izvršna kancelarija NALED-a dizajn i prelom: Dizajn biro Beograd Štampa: Cicero d.o.o. Tiraž: 500 Beograd, mart 2012. www.naled-serbia.org
 • 70. Zetska 4a/2, 11000 Beograd, Srbija+381 11 33 49 899, 011 33 47 614 (faks), naled@naled-serbia.org www.naled-serbia.org