STU Presentation 13.10.2011 @In Look days 2011, Slovakia, Košice (SK)

896 views
835 views

Published on

In Look days 2011 is an international conference (http://www.inlook.sk/en/pozvanka/) aimed to identify new approaches, methods, technologies and systems to support management to improve and streamline the mutually beneficial cooperation between academic sector and practice in the European Community (EU). The event took place in Slovakia, Košice between 13 -14 October 2011. The Slovak University of Technology in Bratislava (STU), MyUniversity partner, participated in this major event and made a presentation with the subject “eParticipation in deepening the Bologna process in the EU” illustrating the project MyUniversity. The presentation made by Ing. Juraj Tolmain was made during the section with focus on how to create, update and publish documentation management.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

STU Presentation 13.10.2011 @In Look days 2011, Slovakia, Košice (SK)

 1. 1. Elektronická participácia pri prehlbovaní Bolonského procesu v podmienkach EU Ing. Juraj Tomlain Slovenská technická univerzita v Bratislave (juraj.tomlain@stuba.sk) Košice 14.10.2011
 2. 2. Bolonský proces Bolonský proces je iniciatíva signatárskych európskych štátov, ktorej cieľom je vybudovanie Európskeho vysokoškolského priestoru. Tento cieľ sa má dosiahnuť pomocou harmonizácie akademických titulov a charakteru štúdia pre jednotlivé odbory. Súčasťou by mala byť aj záruka štandardov kvality v celej Európe. [EuroActiv]
 3. 3. Ciele bolonského procesu <ul><li>Primárny cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom týchto čiastkových cieľov: </li></ul><ul><li>systém ľahko porovnateľných akademických hodností + diplomov </li></ul><ul><li>vytvorenie a správne používanie ECTS kreditov pri mobilitách </li></ul><ul><li>podpora mobility študentov, doktorandov, vedeckých a pedag. p racovníkov </li></ul><ul><li>celoživotné vzdelávanie </li></ul><ul><li>udeľovanie a uznávanie spoločných diplomov – „joint degree“ </li></ul><ul><li>sprístupnenie kvalitného školstva všetkým, vrátane znevýhodnených skupín </li></ul><ul><li>angažovanie študentov priamo do procesu vzdelávania </li></ul><ul><li>mobilita z pohľadu prenosu grantov, pôžičiek a z pohľadu víz a prac. povolení </li></ul><ul><li>.... </li></ul>
 4. 4. E - participácia Opätovné prepojenie obyčajných ľudí s politikou, tvorbou politiky a s procesmi spojenými s rozhodovaním za účelom lepšieho porozumenia a využívania informačných a komunikačných technológií [1] Vzťah založený na partnerstve s vládou, v ktorom sa občania aktívne zapájajú do definovania procesu a obsahu tvorby politiky. Uznáva rovnoprávne postavenie občanov v nastavení programu, navrhuje možnosť politiky a formovanie politického dialógu, aj keď za konečné rozhodnutie zodpovedná vláda [2] Využitie IKT k poskytovaniu informácií a aplikácia dvojcestného modelu, zapájania zhora nadol (top-down), napr. vládne iniciatívy alebo úsilie zdola nahor (ground-up) posilniť postavenie občanov, spoločenské organizácie a iné demokraticky založené skupiny s cieľom podpory ich volených zástupcov [3]
 5. 5. E – participácia pre CEE E-participácia je chápaná ako komplexná oblasť vkladania IKT do konceptu občianskej angažovanosti v rozhovore s politikami a vládou. Jedná sa o inštrument riešenia demokratického deficitu a nízkej dôvery občanov k inštitúciám, ktorých cieľom je regulácia života spoločnosti. [4] Demokracia je založená na slobode voľby, ale aj na zmysluplných diskusiách o záležitostiach, ktoré sú predmetom voľby alebo o ľuďoch, ktorí chcú byť zvolení. E-demokracia preto nemôže byť redukovaná len na e-hlasovanie. Mala by taktiež zahŕňať internetové služby uľahčujúce on-line interakcie medzi voličmi, kandidátmi a podporovateľmi rôznych názorov. [5]
 6. 6. O čom je celý projekt Projekt štart: 01.10.2010 Trvanie: 30 mesiacov Riešiteľ: za STU - Ústav manažmentu Začiatok pilotnej prevádzky na STU: 01.09.2011 (potreba koordinácie) Projekt MyUniversity umožní zvýšiť priamu spoluúčasť členov akademickej obce v rozhodovacích procesoch  tým, že im poskytne centralizovaný priestor, kde budú otázky vzdelávacej politiky a strategických zámerov sústredené a jasne vysvetlené. Tieto informácie umožnia členom akademickej obce lepšie porozumieť dôsledkom  vzdelávacích opatrení a politiky a taktiež vyjadriť svoje názory k daným témam prostredníctvom interaktívnych nástrojov e-Participation.
 7. 7. Ktoré krajiny sa zúčastňujú? Projekt sa bude v počiatku používať celkovo na 17 univerzitách. Platforma môže pokryť spolu až 400 000 účastníkov / používateľov. Španielsko - 10 univerzít (255 500 potenciálnych používateľov) Švédsko - 1 univerzita ( 55 000 potenciálnych používateľov) Slovensko - 3 univerzity ( 45 150 potenciálnych používateľov) Bulharsko - 2 univerzity ( 21 100 potenciálnych používateľov) Litva - 1 univerzita ( 25 500 potenciálnych používateľov)
 8. 8. Využitie Táto platforma umožní študentom, pedagógom, vedeckým a ostatným pracovníkom akademickej obce interakciu s ich kolegami jednak na lokálnej (univerzita) národnej (krajina) ale najmä na európskej úrovni za pomoci informačných a komunikačných technológií (web a mobilne technológie). Napríklad: študenti budú môcť komunikovať a vymieňať si skúsenosti ( nielen s ostatnými študentmi v krajine, ale aj so študentmi z ostatných európskych krajín) o študentských mobilitách, výhodách a poznatkoch o Erasmus stážach, možnostiach praxe v priemyselných podnikoch, Bolonskom procese ... To isté platí samozrejme o iných témach pre ostatných členov akademickej obce, ktoré bude možné jednoducho publikovať, diskutovať, manažovať (ich obsahovú prípadne výsledkovú časť) prostredníctvom web rozhrania.
 9. 9. Pilotná stránka platformy STU
 10. 10. Budúcnosť projektu <ul><li>Kalendár v podobe dní/týždňov/mesiacov informuje o pripravovaných podujatiach a akciách </li></ul><ul><li>Debatný kútik je fórum k rôznym témam </li></ul><ul><li>Bulletín je istá forma univerzitného časopisu resp. informačných novín pre celú univerzitu resp. jej časti (podľa záujmu) - s automatickým odberom cez zasielanie na email </li></ul><ul><li>Tématické bloky obsahujú rôzne komplexné informácie vrátanie, podkladov, linkov na iné stránky, plánované termínované činnosti a diskusie. </li></ul><ul><li>Petície obsahujú rôzne e-petície vrátane online podpisovania atď.... </li></ul>- Úvod prináša aktuálne novinky a očakávané udalosti - Novinky obsahujú textové správy o novinkách na danej univerzite
 11. 11. Z ÁVER DISKUSIA Ing. Juraj Tomlain Slovenská technická univerzita v Bratislave (juraj.tomlain@stuba.sk) Košice 14.10.2011
 12. 12. Použité zdroje a literatúra [1] European Commission, e-Participation- eParticipation Call for Proposals 2009. [online]. c2009 [cit. 2011-10-10]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/eparticipation/index_en.htm > [2] OECD, Promise and problems of e-democracy- Challenges of Online Citizen Engagement. [online]. OECD, 2003. s. 162. ISBN 92-64-01948-0. [cit. 2011-10-10]. Dostupné z < http://www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf >. s. 55 [3] MACINTOSH, A., WHYTE, A. Evaluating How eparticipation Changes Local Democracy. [online]. c2006 [cit. 2011-10-10]. dostupné z <http://www.iseing.org/egov/eGOV06/Accepted%20Papers/624/CRC/Evaluation%20of%20eParticipationv-v2-s ubmitted.pdf >. s. 2 [4] ŠPAČEK, D., E-Participation and Czech Statutory Cities. In Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2009, 3, od s. 425-443, 19 s. ISSN 1802-5943. s. 425. [5] CHAPELLET, J. L., KILCHENMANN, P. Interactive Toolsfor e-Democracy:Examples from Switzerland. In BŐHLEN, M., Government towards electronic democracy: Intrenational conference. Berlin: Spinger, 2005. ISBN 978-3-540-25016-6.. s. 36.

×