Red 2 Green Branding & Communicatie

846 views

Published on

Red is het relatiemagazine van GREEN. In Red staan uitgebreide reportages van onze projecten. Enjoy!

Meer weten over GREEN? Bezoek onze website www.addinggreen.nl of bel 0735039470 en vraag naar Stef of Monique.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Red 2 Green Branding & Communicatie

 1. 1. GREEN redactioneel, april 2007 2
 2. 2. Heeft u al gestemd op onze stelling? Sinds 5 april ontvangt u van ons regel- De Stichting Varkens in Zicht had ruim 5 jaar eigen mening te vormen. In deze Red leest u matig per e-mail een stelling. Daar kunt u geleden al door dat het heel belangrijk is om meer over dit bijzonder project. de burger te laten zien hoe de varkenshou- op reageren, simpelweg door te stemmen. derij werkt. Daarom zijn ze begonnen met het Stef Beerens Na de keuze voor eens of oneens zie je realiseren van zichtstallen bij varkensboeren. hoe de meerderheid in de agribusiness Zodat diegene die een standpunt wil innemen over de stelling denkt. Een beproefde over de intensieve veehouderij, dat kan doen methode om je eigen mening te geven in op basis van wat ze zelf gezien hebben en niet op basis van wat ze van anderen gehoord plaats van je te laten leiden door wat de hebben. Ik sta helemaal achter het idee van meerderheid vindt. de zichtstallen, maar dan het is het wel heel belangrijk dat iedereen in Nederland weet dat Je eigen mening geven. Als het even kan ge- ze bestaan. baseerd op feiten en objectieve informatie. Dat is van groter belang dan we soms denken. Daarom werken wij samen met de Stichting Dat geldt zeker voor een van de meest actu- Varkens in Zicht aan de publiekscampagne ele onderwerpen van deze tijd: de kloof tussen Stap in de Stal. Met name via radiocommer- de intensieve veehouderij en het grote publiek. cials willen wij iedereen in Nederland laten We zien met lede ogen aan dat steeds gro- weten dat je gratis en zonder afspraak bij var- tere groepen mensen zich tegen de intensieve kenshouders kunt gaan kijken. Deze open en veehouderij keren, gebaseerd op wat ze van uitnodigende houding is volgens mij de beste anderen horen. Terwijl ze vaak zelf nog nooit manier om de dialoog met het grote publiek te bij een veehouder op bezoek zijn geweest. openen. En zo mensen de kans te geven een
 3. 3. Op 28 september 2006 introduceerden wij hybride marketing én presenteerden we onze nieuwe naam en huisstijl. Inmiddels hebben we veel positieve reacties ontvan- gen waarbij opvalt dat eigenlijk iedereen onze visie deelt: hybride marketing maakt het verschil!
 4. 4. Varkenshouderij op weg naar doorbraak in communicatie met het grote publiek De stichting Varkens in Zicht wil op een ongedwongen, open manier de hedendaagse varkenshouderij voor iedereen zichtbaar maken. Daartoe heeft de stichting een landelijk netwerk van zichtstallen opgezet. Nu het netwerk voldoende Bekijk het zelf ook eens van dichtbij! omvang heeft gekregen, wordt het tijd om het grote publiek over de zichtstallen te informeren. Volgens GREEN vereist dat een landelijke massamediale aanpak met een eenduidige boodschap.
 5. 5. De kloof tussen boer en burger groeit in rap tempo. We moe- ten grenzen doorbreken en korte metten maken met de traditi- onele manier van denken zonder te verzanden in een vergader- cultuur. De stichting Varkens in Zicht wil de impasse doorbreken waarin de Nederlandse varkenshouderij nu verkeert: “Wij willen dat varkensinzicht.nl iedereen in Nederland weet dat je gratis en zonder afspraak bij varkens- houders in Nederland kunt gaan kijken.” Kijk, en oordeel zelf De essentie van GREEN’s visie op het vraagstuk gekenmerkt door een open, onbezorgde en vrolijke Niet uitleggen Varkenshouderij op de radio Wanneer in mei 2007 de tiende zichtstal zijn sponsoren uit het bedrijfsleven het project. rondom het imago van de varkenshouderij is even simpel als krachtig: niet uitleggen of verdedigen. toonzetting. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van de bekende gewoonte van kinderen om hun of verdedigen. deuren opent, is dit tevens de aftrap van ‘Stap in de Stal’. Het mag niemand ontgaan dat je in De hoofdmoot van de financiering moet uit de varkenshouderij zelf komen. Daarom werken we Kijk, en Niet zeggen dat de varkenshouders goed bezig neus tegen het glas te drukken als ze ergens Nederland zomaar een varkensstal kunt binnen- aan een deelcampagne voor de Nederlandse var- zijn. Nee, gewoon laten weten dat je zomaar een nieuwsgierig naar kijken. Daardoor lijkt je neus lopen. De publiekscampagne bestaat voorna- kenshouders. Met een eenmalige donatie kopen varkensstal kunt binnenlopen. Kijk, en oordeel een varkensneus. Voor iedereen een herkenbare melijk uit radiocommercials, aangevuld met zo zij symbolisch een radio-uitzending. Hoe meer zelf. Alleen al het feit dat men mag komen kij- ken, geeft een positief signaal af en is daardoor en onschuldige grap met een directe associatie met fun, varkens en skyboxen. Hierdoor wordt de oordeel zelf! veel mogelijk pr, een speciale publiekswebsite en een landelijk evenement. Om de campagne donateurs, hoe vaker de varkenshouderij op de radio te horen zal zijn. een enorm krachtig communicatie-instrument. communicatie erg toegankelijk en de boodschap op te starten heeft het ministerie van LNV een Met deze visie als basis is de campagne ‘Stap komt sympathiek over. startsubsidie van €100.000,- beschikbaar gesteld. in de Stal’ ontwikkeld. De campagne wordt Daarnaast ondersteunen een aantal hoofd-
 6. 6. Japanse roest is een schimmel die onder andere voorkomt in siergewassen. Met Collis brengt BASF een product op de markt dat bijzonder effectief is tegen tegen Japanse roest en andere schimmelaandoeningen. Met Collis is de kweker van siergewassen verzekerd van een prachtig eindresultaat. Op uitnodiging van BASF ontwikkelde GREEN deze eveneens prachtige visual, die met name het gewenste eindresultaat voor kwekers moet benadrukken: prachtige siergewassen, vrij van schimmel. In de uitwerking hebben we de Japanse elementen verder doorgevoerd. Zo hebben we de kopregel en de bullets in de advertentie in het Japans gezet. Nieuwsgierigheid gewekt!
 7. 7. Paul van Boekholt director Global Marketing van Hubbard over het van de ene op de andere dag opstart. We hebben ervoor gezorgd dat we eerst intern de organisatie, Nieuw fundament Een herpositionering is inderdaad niet zomaar iets; de productie én de distributie goed op de rit hebben. zoiets heeft een behoorlijke impact op de manier van Paul van Boekholt is een man met een missie. Als director Global Marketing brand-designproces: Nu is het tijd om Hubbard een nieuw eigen gezicht denken én doen van een organisatie. GREEN heeft bij Hubbard weet hij als geen ander dat een duidelijke identiteit van je “De kracht schuilt in de te geven.” de herpositionering van Hubbard begeleid en uitge- werkt aan de hand van een bekende brand-design- bedrijf een van de belangrijkste voorwaarden is voor succesvol positioneren. out-of-the-box-benadering” Internationale partner leidraad: het bull’s eye-model. Dit model is speciaal Hubbard heeft enkele roerige jaren achter de rug. Door de vele veranderingen Een brand-designproces draait om het creëren van ontwikkeld om voor merken een optimale identiteit een voorkeurspositie bij de doelgroep. Daarbij gel- in de organisatie, eigenaar en producten, weet de markt niet goed meer waar te kunnen vormen. den drie randvoorwaarden: onderscheid ten opzich- Het in beeld brengen van de huidige identiteit en men met Hubbard aan toe is. Wie is Hubbard? Waar staan ze voor? te van de concurrentie, aansluiten bij de identiteit van het formuleren van de gewenste identiteit heeft de de organisatie en relevantie voor de doelgroep. Paul meeste indruk gemaakt op Van Boekholt. “Het is van Boekholt: “Hoe goed je je bedrijf, je markt en fascinerend om te zien hoeveel je kunt bereiken door je doelgroep ook kent, het is een fabeltje te denken constructief na te denken over wie je wilt zijn en hoe dat een herpositionering intern te coördineren is. De je door je klanten ervaren wilt worden. We hebben kracht schuilt juist in coördinatie van buitenaf. Dat onder begeleiding van GREEN de strategie van het is de enige manier om werkelijk alles boven tafel te merk Hubbard bepaald, zodat we inzicht kregen in krijgen en echt out-of-the-box te denken. Het is ver- de toekomst en onze positie daarin. GREEN heeft frissend om te zien en te horen hoe anderen tegen deze input uitgewerkt in een nieuwe visie, mis- de problematiek van je eigen organisatie aankijken. sie, kernpropositie en merkbelofte. Het resultaat is Daarom heb ik voor de begeleiding en uitwerking een merkdocument dat sturing geeft aan al onze van de herpositionering gezocht naar een internati- toekomstige communicatiecampagnes, product- onaal marketingcommunicatiebureau met een ach- ontwikkeling en interne en externe processen. De tergrond in de landbouw en ervaring met positione- propositie en belofte van Hubbard komen op een ringsvraagstukken.” heldere en krachtige manier samen in onze nieuwe slogan: ‘Hubbard, your choice, our commitment’. Het lijkt een open deur, maar een nieuwe identiteit De eerstvolgende stap is het omzetten van deze moet natuurlijk wel door het hele bedrijf gedragen nieuwe bouwstenen in een communicatieconcept In 2006 krijgt Paul van Boekholt de opdracht Hub- worden. “Inderdaad!”, beaamt Van Boekholt. “Maar op corporate én productniveau.” bard wereldwijd als global company te profileren. Dat ondanks het belang dat veel ondernemingen hech- is koren op zijn molen. “Ik zie het als mijn persoonlij- ten aan een duidelijke identiteit, zie ik dat er in de Terugblik ke missie om ervoor te zorgen dat Hubbard met een praktijk vaak te simplistisch wordt omgegaan met de Van Boekholt blikt met tevredenheid terug: “We YOUR CHOICE, OUR COMMITMENT duidelijke en eenduidige identiteit naar buiten treedt. ontwikkeling hiervan. Bij Hubbard vinden we het be- zijn gedwongen om eens op een andere manier Het merk Hubbard is het belangrijkste wat wij in han- langrijk dat het fundament door iedereen gedragen naar onszelf te kijken. Na een intensief brand-de- Hubbard is een internationaal bedrijf dat zich al ruim 85 jaar met pluimveefokkerij bezighoudt. Het is een van den hebben. Een sterke positionering is de basis van wordt. Onder begeleiding van GREEN hebben we in signproces ligt er nu een nieuwe, frisse fundering de drie grootste fokkers ter wereld. Deze omvang, gecombineerd met de focus op prestatie, gezondheid alles. Binnen bedrijven zie je vaak de drang om direct verschillende buitenlandse sessies, samen met het onder Hubbard. De neuzen van alle betrokkenen en welzijn, maakt het mogelijk continu tegemoet te komen aan de huidige én de toekomstige behoeften door te stomen naar tastbare resultaten, zoals nieu- internationale managementteam, invulling gegeven staan dezelfde kant op. En nog belangrijker: door- van de vleespluimvee-industrie. Hubbard beschikt over eigen fokkerijlocaties in Noord-Amerika en Europa we folders en een frisse website. Dit is in mijn ogen aan de verschillende onderdelen van het brand- dat iedereen erbij betrokken is geweest, ziet men de en is in meer dan honderd landen actief. Hubbard is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, dat onlangs is een veelgemaakte fout. De enige juiste manier om designproces. Dit zijn intensieve sessies die in het nieuwe fundering als een stukje van zichzelf. Daar- overgenomen door Group Grimaud La Corbière, een Frans bedrijf. Van oudsher botsen deze twee culturen een herpositionering goed aan te pakken, is door te begin een beetje vreemd voelen. Je wordt immers door weet ik dat het goed zit. Vanuit deze nieuwe nog weleens. De onafhankelijke positie van GREEN heeft de interne acceptatie van het brand-designproces beginnen bij de ‘eigen ik’ van je bedrijf. Het starten gedwongen om kritisch te denken en met een an- basis kunnen we grote stappen voorwaarts zetten. bevorderd en de weg vrijgemaakt voor vernieuwde inzichten. van een brand-designproces is geen traject dat je dere bril naar je eigen organisatie te kijken.” Mission accomplished!”
 8. 8. GREEN in het onderwijs Elk jaar kiezen bijna 500.000 jongeren voor een vakopleiding in het mbo. Daarvoor kunnen ze terecht op een roc (regionaal opleidingscentrum) of een aoc (agrarisch opleidingscentrum). Aoc’s waren oorspronkelijk bedoeld om de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuin- bouw te bevorderen. Daardoor vallen ze nog altijd onder het ministerie van Landbouw en niet onder Onderwijs. De hedendaagse aoc’s hebben echter nog maar weinig gemeen met de land- en tuinbouwscholen van vroeger. Het zijn moderne opleidingscentra met een veelzijdig aanbod aan opleidingen, variërend van dierenartsassistent tot logistiek manager, van milieuvoorlichter tot decorateur. Allemaal opleidingen met een groen hart, maar met bei- de benen in de hedendaagse maatschappij.
 9. 9. Onbekend maakt onbemind Hybride marketing werkt! Aoc’s zijn niet of nauwelijks bekend bij jongeren. En bij GREEN hybride marketing en het groene onderwijs zijn degenen die de aoc’s wel kennen, overheerst de gedachte geen onbekenden van elkaar. In onze portfolio staan on- dat het boerenscholen zijn waar het stinkt! derwijsprojecten voor het ministerie van LNV, de begelei- Dat er wat moet gebeuren, wordt door de aoc’s zelf ding van de fusie van vier aoc-instellingen tot het Wellant- onderkend. Zo liet een van de scholen in het noorden van college (het grootste aoc van Nederland) en twee driejarige het land, AOC Terra, ruim drie jaar geleden in het eigen campagnes in de jaren negentig voor het aoc-onderwijs in wervingsgebied een onderzoek uitvoeren dat later door de Nederland in opdracht van de AOC Raad. AOC Raad landelijk is uitgevoerd. Het onderzoek beves- tigde wat al jarenlang werd vermoed: aoc’s hebben óf een Tegen deze achtergrond nodigde de AOC Raad ons uit slecht imago óf ze zijn onbekend. voor de pitch. Naast GREEN werden twee andere bureaus benaderd, waaronder een gespecialiseerd jongerencom- Wereldenconcept municatiebureau. AOC Terra heeft ondertussen niet stilgezeten en heeft een In een dergelijke situatie heb je als voordeel dat je de we- concept ontwikkeld om groen onderwijs dichter bij de be- reld van het groene onderwijs erg goed kent. Het nadeel levingswereld van jongeren te brengen. De school werkt is dat het voor een ‘insider’ als GREEN relatief moeilijk volgens een concept waarin de opleidingen gepresen- is om met innovatieve concepten te komen. En op dat teerd worden als onderdelen van verschillende werelden, punt biedt hybride marketing de oplossing. Door onze die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. De kennis van het groene onderwijs te combineren met de opleidingen hebben aansprekende namen als Mighty Ma- verfrissende creatieve inzichten van een creatief zeer sterk chines en Good Food, die passen bij de ‘wereld’ waaron- consumentenbureau, zijn we in staat een grotere toege- der ze ingedeeld zijn. voegde waarde te leveren. Dit concept blijkt andere aoc’s ook erg aan te spreken, Voor deze opdracht gingen wij met Crossmarks om de zodat vanuit de AOC Raad besloten is om hierop verder tafel zitten. Tijdens vele intensieve sessies ontwikkelden te gaan. Daarvoor heeft de raad een pitch uitgeschreven we samen concepten en strategieën die inhoudelijk heel om een bureau te vinden dat het wereldenconcept kan goed aansluiten bij de situatie waarin het groene onder- vertalen naar een krachtige landelijke campagne. wijs zich op dit moment bevindt. GREEN zorgde voor de inhoudelijke kennis van zaken en een scherp strategisch inzicht, Crossmarks tekende voor de creatieve vertaalslag. Het resultaat: de combinatie GREEN/Crossmarks won de pitch. Onze visie: kiezen voor een sterke focus op ‘groen, maar dan anders’ door middel van verleiden en beleven, waar- door jongeren op een andere manier naar het groene on- derwijs gaan kijken. Hierdoor krijgen ze de kans om de ware identiteit van het groene onderwijs te ontdekken. Jongeren bedenken commercials Green Zone: de belevingsbox Daarnaast kiezen wij voor de strategie van verleiden - be- Als eerste wordt de website www.groenonderwijs.com Naast de website is een unieke stand gebouwd die de leven - informeren en helpen kiezen. Zo is er niet alleen aangepakt. Deze is al volgens het wereldenconcept op- afzonderlijke aoc’s kunnen inzetten op studiebeurzen en ruime aandacht voor internal branding (het is belangrijk gezet, alleen de beleving ontbreekt. Om die toe te voegen open dagen: de Green Zone. Dit is een dichte ‘box’ die dat alle aoc-instellingen dezelfde boodschap uitdragen), werd voor elke leefwereld een commercial gemaakt met in verschillende afmetingen opgebouwd kan worden. maar ook wordt er bekeken hoe decanen de ware identi- een geheel eigen sfeer en signatuur, in samenwerking Van buiten zie je niet wat er binnen te beleven valt. Je teit van het groene onderwijs aan leerlingen beter kunnen met jongeren die zelf binnen de verschillende leefwerel- moet dus echt naar binnen. Eenmaal binnen sta je in een overbrengen. den een studie volgen. Daarbij valt op hoe enthousiast en verrassende groene wereld. Groen, maar dan anders. betrokken de jongeren zijn. Vrijwel alle ideeën die zij be- Daar worden diverse prikkels op je afgevuurd: beelden denken, zijn heel goed bruikbaar en zorgen ervoor dat de uit de werelden, beeldschermen waarop de commercials commercials jongeren ook echt aanspreken. Het resul- draaien maar ook kunststof uiers die uit de muur steken. taat (acht totaal verschillende commercials!) is te zien op En in de speciaal voor deze stand ontworpen ei-stoelen www.groenonderwijs.com. Om de site extra te verleven- kunnen de bezoekers gamen. digen worden er ook nog games aan toegevoegd, even- eens geënt op de acht leefwerelden.
 10. 10. iCheck® extra ROVIMIX ß-Carotene dimensie in campagne Na het succes van ROVIMIX® Biotin ook een campagne voor ROVIMIX® ß-Carotene DSM Nutritional Products (DSM NP) was in 2005 zeer te spreken over de succesvolle relaunch van hun product ROVIMIX® Biotin. Op innovatieve wijze zette GREEN ROVIMIX® Biotin terug in de markt. Kern van het succes: de complexe materie teruggebracht tot één duidelijke boodschap. En de omzetcijfers bewijzen dat deze aanpak werkt: in 2005 droeg de campagne bij aan een omzetstijging van 30% van het product ROVIMIX® Biotin. Dat smaakt naar meer. Bloedanalyse op boerenerf Samen met professor Schweigert van het Duitse Pull-effect Institut für Ernährungswissenschaft (instituut voor DSM Nutritional Products is wereldwijd markt- De ROVIMIX® Biotin-campagne sprak aan voedingsleer) van de Universiteit Potsdam heeft leider op het gebied van vitamines, carotenoï- door eenvoud en een duidelijke boodschap. DSM NP een analyseapparaat ontwikkeld waarmee den, enzymen, aminozuren en andere fijnche- De kracht van de campagne schuilt in de, binnen enkele minuten een bloedanalyse op het boe- micaliën die worden toegepast in de bereiding voor DSM NP, onconventionele strategie. De renerf kan worden uitgevoerd. Door dit analyseappa- van diervoeders. Met de overweldigende re- communicatie richtte zich niet meer alleen op raat, de iCheck®, te integreren in de campagne is sultaten van de campagne voor ROVIMIX® Bi- de kopers van het product, maar ook op de een extra dimensie toegevoegd. DSM stelt dit appa- otin nog vers in het geheugen, legt DSM NP eindgebruikers. Door melkveehouders via een raat voor mengvoerleveranciers beschikbaar. Deze een nieuwe uitdaging neer bij GREEN. Ditmaal prijsvraag actief bij de campagne te betrek- kunnen het vervolgens inzetten als extra service voor betreft het ROVIMIX® ß-Carotene; ook dit pro- ken, is een pull-effect gecreëerd. Dit pull-ef- hun klanten. Hiermee biedt DSM NP mengvoerle- duct kan een verkoopondersteunende en -sti- fect heeft mengvoerbedrijven gestimuleerd veranciers een USP dat zij volledig voor hun eigen mulerende impuls gebruiken. De vraag is heel deelgenoot te worden in de campagne. Door doeleinden kunnen aanwenden en waar ze zo hun concreet: kan GREEN, in lijn met de ROVIMIX® de campagne voor ROVIMIX® ß-Carotene, voordeel mee kunnen doen. ROVIMIX® ß-Carotene Biotin-campagne, ROVIMIX® ß-Carotene op- visueel en strategisch, geheel in overeenstem- lift vervolgens mee op de resultaten van de bloed- nieuw in de markt zetten? Om optimaal te kun- ming met de Biotin-campagne uit te voeren, analyse en de hieruit voortvloeiende aanvullende nen profiteren van de synergie tussen de twee profiteert DSM optimaal van de synergie tus- toevoeging van ROVIMIX® ß-Carotene. producten én tussen de twee campagnes, kie- sen de twee campagnes. Ook voor ROVIMIX® zen we ervoor de succesformule nogmaals in ß-Carotene is een duidelijke boodschap gefor- te zetten. muleerd én een opvallende kleur gekozen.
 11. 11. “This is the first time that I really enjoy being at the World Buiatrics!” Verrassende livecommunicatie Irmgard Immig, eindverantwoordelijke DSM in Nice Als marktleider mag je niet ontbreken op het jaarlijk- se World Buiatrics Congress (WBC), een conferentie voor dierenartsen gericht op de rundveehouderij. Dit jaar werd de conferentie gehouden in Nice, Zuid- Frankrijk. Als onderdeel van de ROVIMIX® ß-Carote- ne-campagne introduceerde DSM hier de iCheck®. Aan GREEN het verzoek om na te denken over een manier om zo veel mogelijk traffic naar de stand te genereren én de aandacht van de dierenartsen op de iCheck® te vestigen. GREEN bedacht een livecommunicatie-actie waar niemand omheen kon. In Nederland vonden wij ge- schikte gastheren met een vlotte babbel in meerdere talen én affiniteit met de agrarische sector. Op ba- Campagne in de praktijk sis van een door ons ontworpen kostuumtekening De campagne gaat in april 2007 van start in De prijsvraaginsert wordt geplaatst in diver- werden twee zeer opvallende pakken geproduceerd. Frankrijk, Spanje en Italië. In de loop van dit jaar se vaktijdschriften. Deelname is mogelijk via Let the show begin! Tijdens het WBC informeerden zullen hier ook andere Europese en niet-Euro- internet of door het retourneren van een ant- twee meertalige, wandelende wortels de bezoekers pese landen bij komen. De internationale over- woordkaart. Door het creëren van een pull- over de iCheck en verwezen de dierenartsen naar ® allcoördinatie ligt bij GREEN. De finetuning van effect kunnen dierenartsen en voerleveranciers de stand van DSM. Gedurende het WBC heeft DSM het internationale plan per land wordt verzorgd door melkveehouders benaderd worden met honderden aanvragen voor een iCheck ontvangen. ® door GREEN in samenwerking met zijn interna- vragen over bètacaroteentekort bij koeien. Om tionale partners uit het GCN-netwerk. De uit- bedrijven hierop voor te bereiden, informeert Waarom wortels? werking op landniveau wordt door de regionale DSM NP deze groepen voorafgaand aan de Bètacaroteen is een carotenoïde. Carotenoïden zijn kantoren van DSM NP gecoördineerd. campagne. Mengvoerleveranciers worden in afkomstig van planten. De bekendste plant met ca- deze pre-campagne geïnformeerd over de roteen is de wortel. De keuze voor een opvallend De relaunch van ROVIMIX ® ß-Carotene start iCheck®. wortelpak was dus snel gemaakt! met een prijsvraag voor melkveehouders met een zeer aantrekkelijke hoofdprijs: gratis sperma van een topstier naar keuze én een gratis bètacaroteenmeting met de iCheck®. rovimixbetacarotene.com
 12. 12. Van de 76 mensen die aan onze actie hebben meegedaan was de Klompen, gemiddelde schoenmaat 41,6. De kleinste was 36, de grootste 47. De aantallen per schoenmaat zijn als volgt: 36,5 1 37 2 Wij zijn er in geslaagd voor 76 van onze relaties een maar dan 38 6 39 9 passende klomp te vinden. Een staaltje uitgekiende data- 40 6 basemarketing, want nu weten we precies op welke voet 41 5 onze klanten leven (gemiddelde schoenmaat: 41,6 – groot- 42 13 ste schoenmaat: 47 – kleinste schoenmaat: 36). Informatie anders... 42,5 1 waar we overigens vertrouwelijk mee om zullen gaan. 43 21 44 4 45 5 45/46 1 47 1 Bij de 52 mannen is de gemiddelde schoenmaat 42.8. De verdeling is als volgt: 40 2 41 5 42 13 42,5 1 43 20 44 3 45 5 45/46 1 47 1 Ze heten Crocs, zijn net zo sterk als krokodillen en zetten onze trend van verrassende, persoonlijke eindejaars- Bij de 24 vrouwen is de gemiddelde schoenmaat 39. geschenken triomfantelijk voort. De felgekleurde tuinklompen De verdeling is als volgt: met luchtgaten zijn overgewaaid uit Amerika, passen aan elke 36,5 1 voet en zijn inmiddels door onze relaties omarmd. De Crocs 37 2 zijn omstreden schoenen, want zijn ze nu modieus of te apart 38 6 9 om mooi te vinden? Ze zijn in elk geval spraakmakend. En ze 39 40 4 zijn hybride: een ultieme combinatie van hip én agri. 43 1 44 1
 13. 13. A D D I NG G R E E N T O Y O UR B R AND A D D I N G G R E E N . N L hybride marketing T 0 7 3 5 0 3 9 4 7 0

×