Your SlideShare is downloading. ×
Lecture910
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Lecture910

115
views

Published on

Published in: Technology, Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 03/16/10 Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, àëãîðèòìèéí ¿íäýñ Ëåêö ¹11
 • 2. Àãóóëãà 1. Àëãîðèìòûã õ¿ñíýãòýýð øàëãàõ 03/16/10
 • 3. 03/16/10 ªºðèéí çîõèîñîí àëãîðèòìèéã ¿íýí çºâ áîëîõûã 2 ÿíçààð øàëãàæ áîëíî. 1. Àëãîðèòìàà ïðîãðàì÷ëàëûí õýëä õºðâ¿¿ëýí êîìïüþòåðò áè÷èæ ¿ð ä¿íã øàëãàæ áîëíî. 2. Êîìïüþòåð ãàðûí äîð áàéõã¿é áà ïðîãðàì÷ëàëûí õýëýý ýçýìøýýã¿é òîõèîëäîëä õ¿ñíýãòýýð øàëãàõ àðãà õýðýãëýíý.
 • 4. 03/16/10 Õ¿ñíýãòýýð øàëãàõäàà I. Øàëãàõ ãýæ áàéãàà àëãîðèòìä àøèãëàãäàæ áàéãàà õóâüñàã÷èéí òîîòîé òýíö¿¿ òîîíû áàãàíàòàé õ¿ñíýãò çóðæ, áàãàíà á¿ðèéí îðîéä õàðãàëçàõ õóâüñàã÷èéí íýðèéã òàâèíà.
 • 5. 03/16/10 II. Àëãîðèòìèéã áèåë¿¿ëæ ýõýëíý. Õèéãäñýí àëõàì á¿ðò õóâüñàã÷ á¿ðèéí óòãûã áàãàíû äàãóó öóâóóëàí áè÷íý. (Õóâüñàã÷èä óòãà îíîãäâîë ºìíºõ óòãà óñòãàãäíà). Ýíý áàéäëààð ÿâñààð õóäàë õ¿ðòýë ººð÷ëºãäíº.
 • 6. 03/16/10 òîäðóóëñàí õýñýã áîë ýöñèéí õàðèó
 • 7. 03/16/10 Ïàðàìåòðò äàâòàëò Òîîëóóð:=ýõíèé óòãà, ý÷ñèéí óòãà, àëõàì Öèêëèéí áèå òîîëóóð
 • 8. 03/16/10 Õýëáýðòýé áºãººä àëãîðèòì õýëä òîîëóóð:=ýõíèé óòãà, ý÷ñèéí óòãà, àëõàì ¿åä_äàâò {öèêëèéí áèå} Ýíý äàâòàëòûí äàâóó òàë íü öèêë ýõíèé óòãààñ ýöñèéí óòãà õ¿ðòýë ººðºº ã¿éäýã. Ýíý íü áè÷ëýãèéí õóâüä ÷, àëäààã¿é áè÷èõýä ÷ èë¿¿ äºõºì áàéäàã.
 • 9. 03/16/10
 • 10. 03/16/10
 • 11. 03/16/10
 • 12. 03/16/10
 • 13. 03/16/10
 • 14. 03/16/10