94136240 nota-ringkas-pjm-3112-ppj

3,426 views
3,257 views

Published on

Published in: Internet
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
378
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

94136240 nota-ringkas-pjm-3112-ppj

 1. 1. 1 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Bab 1: Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan PENGENALAN  Pengelolaan dan pentadbiran pendidikan jasmani dengan sukan adalah bidang yang berlainan sama sekali.  Pengelolaan pendidikan jasmani mengutamakan unsur pendidikan.  Aktiviti pendidikan jasmani merupakan subjek akademik disekolah-sekolah dan mempunyai kurikulum yang terancang dan teratur.  Aktiviti sukan pula tertumpu kepada segala aspek dari mengelola, menyertai pertandingan dan permainan serta mengelola dan melatih pasukan untuk pertandingan yang lebih formal. KONSEP DAN DEFINISI PENGURUSAN  Menurut kamus dewan pengurusan didefinisikan sebagai pengarahan dan pengawalan, pengelolaan, penyelenggaraan.  Dengan kata lain pengurusan sukan, pendidikan jasmani boleh di definisikan sebagai sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan,pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepemimpinan dan penilaian dalam konteks perkhidmatan berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani. Fungsi pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan ialah (a) Merancang (b) Menyediakan bajet (c) Mengawal (d) Mengarah (e) Mengelola (f) Menyediakan jadual pertandingan (g) Membuat keputusan (h) Menilai Untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Terdapat tiga elemen utama yang perlu diberi perhatian iaitu:- (a) Persediaan profesional (b) Sikap profesional (c) Perkembangan profesional Jika ketiga-tiga elemen ini dapat dikuasai oleh individu, persatuan dan badan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan. Kemajuan pentadbiran dan pengelolaan pendidikan jasmani dan sukan akan Memperolehi kecemerlangan dan kegemilangan. Pengurusan Pendidikan Jasmani  Pendidikan jasmani merupakan satu proses yang bermatlamat untuk mempertingkatkan kemampuan kecergasan dan nilai seseorang individu melalui pendekatan aktiviti fizikal.  Pendidikan jasmani (PJ) juga merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif, sosial, dan emosi.  Melalui Pendidikan jasmani (PJ) pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba dan mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya.  Secara ringkasnya Pendidikan jasmani (PJ) adalah merupakan satu bentuk pembelajaran yang holistik dan berupaya membangunkan pelajar dari pelbagai aspek dan dapat menghasilkan kejayaan kepada satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986)  Oleh yang demikian pendidikan jasmani boleh didefinisikan sebagai mata pelajaran yang menumpukan penekanan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran insani melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan mental, fizikal, sosial, pembentukan nilai dan emosi.  Pendidikan jasmani juga bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih sihat, cergas dan produktif melalui pemupukan dan nilai, sikap, pengetahuan  dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian.
 2. 2. 2 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Pengelolaan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani adalah bagaimana kita mentadbir dan menguruskan mata pelajaran pendidikan jasmani supaya mata pelajaran ini dapat dilaksanakan atau di ajar dengan berkesan serta mencapai objektif yang di harapkan. (a) Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia  Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran teras di sekolah-sekolah di Malaysia.  Mata pelajaran pendidikan jasmani diajar selama 11 tahun dalam sistem persekolahan di Malaysia.  Kurikulum pendidikan jasmani merangkumi aspek-aspek kemahiran sukan, rekreasi, pendidikan sukan serta kesihatan.  Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia digubal untuk memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan individu bagi membentuk masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kurikulum ini dibahagikan kepada tiga tunjang pembelajaran iaitu Kecergasan, Kemahiran dan Kesukanan.  Tiga tunjang ini membantu mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.  Bagi membentuk penghayatan yang tinggi terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani, pelajar perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pendidikan jasmani ke arah membentuk masyarakat Malaysia yang mengamalkan gaya hidup sihat.  Kurikulum Pendidikan Jasmani yang terancang dan persekitaran yang kondusif dapat menggalakkan pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan potensi pelajar ke tahap optimum.  (b) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani Objektif utama kurikulum pendidikan jasmani ialah: (i) Mempertingkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor (ii) Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri (iii) Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian (iv) Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal (v) Membentuk sahsiah dan disiplin diri dan (vi) Membuat keputusan bijak dalam kehidupan (Sukatan Pelajaran, Pendidikan Jasmani, 1999)  Aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah adalah merupakan aktiviti yang terancang dan berupaya memberi ruang persekitaran yang baik bagi membantu murid menghayati kepentingan kecergasan dan penjagaan kesihatan.  Oleh yang demikian guru perlu sentiasa memahami matlamat utama pendidikan jasmani iaitu: “Pendidikan jasmani adalah bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan” (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999) (c) Organisasi Pendidikan jasmani merupakan disiplin pendidikan oleh itu di sekolah pendidikan jasmani mempunyai ketua panitia dan di bawah kuasa guru penolong kanan akademik (Rajah 1.1) Rajah 1.1: Organisasi panitia pendidikan jasmani di sekolah (d) Bidang Kuasa Ketua Panitia Pendidikan Jasmani (i) Menjadi ahli jawatankuasa mesyuarat kurikulum sekolah
 3. 3. 3 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ (ii) Mempengerusi mesyuarat panitia pendidikan jasmani (iii) Memastikan rancangan tahunan pendidikan jasmani tersedia untuk digunakan (iv) Mengagih dan menyimpan sukatan pelajaran pendidikan jasmani (v) Menyediakan perancangan tahunan panitia (vi) Memantau pengajaran pendidikan jasmani (vii) Memeriksa buku latihan pelajar (viii) Merancang pembelian alatan untuk panitia (ix) Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia (x) Merancang latihan dalaman 1.2 PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN 1.2.1 Falsafah dan Kepentingan Pengurusan Pendidikan Jasmani, dan Sukan  Bucher (1979) menyatakan bahawa falsafah adalah sesuatu yang diasaskan dari objektif yang mampu memberikan kefahaman, pengertian dan suatu tafsiran terhadap sesuatu prinsip dan konsep.  Contohnya falsafah yang menepati kehendak pembelajaran akan berupaya membantu guru memahami semua tugasan secara menyeluruh bukannya secara berasing-asing.  Ini bermakna melalui falsafah secara tidak langsung akan berupaya membantu guru supaya memahami peranannya serta bertindak merancang pengajaran yang bertumpu kepada objektif pengajaran yang telah ditetapkan.  Dengan kata lain juga falsafah juga boleh diibaratkan sebagai petunjuk arah dan mampu membantu guru menghasilkan rumusan serta mampu membentuk matlamat secara tersusun dan berterusan.  Falsafah dapat membantu guru memahami dan menghayati tanggungjawab pengajarannya dengan lebih menyeluruh. Ini dapat membantu menimbulkan kesedaran kepada guru untuk menumpukan peranannya melalui perancangan yang berlandaskan kepada objektif pengajaran yang sepatutnya.  Falsafah pengurusan pendidikan jasmani ialah satu aktiviti mentadbir dan mengelola dalam pendidikan jasmani bertujuan untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial. Aktiviti pendidikan jasmani adalah berdasarkan aktiviti fizikal yang mempunyai 3 domain iaitu afektif, kognitif dan psikomotor.  Pendidikan jasmani merupakan aktiviti pendidikan yang dirancang dan terancang dengan kemas dan sistematik.  Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan menguruskan sukan sebagai alat membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta memupuk semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan. Dalam menceburi diri atau menjalankan aktiviti dalam sukan perlu berpegang kepada etika sukan. 1.2.2 Prinsip Pengurusan Pendidikan Jasmani (a) Pendidikan jasmani akan dapat mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor berasaskan domain kognitif dan afektif. (b) Pendidikan jasmani adalah melahirkan masyarakat yang akan menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai budaya atau rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan (c) Pendidikan jasmani membolehkan pelajar menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran iaitu: (i) Kecergasan (ii) Kemahiran (iii) Kesukanan (d) Pendidikan jasmani adalah dapat melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal
 4. 4. 4 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ (e) Pendidikan jasmani dilihat akan dapat membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai murni, sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat 1.2.3 Prinsip Pengurusan Sukan Pengurusan sukan ialah membentuk sebuah masyarakat yang cergas, sihat dan kukuh dari segi fizikal dan mental - bersemangat dan berpendirian positif dalam hidup, berdisiplin dan berdikari melalui penyertaan semua lapisan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam semua aktiviti sukan, rekreasi dan kecergasan fizikal. Berdasarkan kepada prinsip: (a) Sukan merupakan satu aktiviti yang paling berkesan membentuk kecergasan dan kesihatan dari segi fizikal dan mental. Sukan dilihat membolehkan seseorang itu memperoleh sebanyak-banyak keseronokan dan kepuasan dalam hidup, mencapai nilai terpuji hidup (quality of life) dan keperluan asas manusia. (b) Sukan juga adalah satu penglibatan pembangunan sosial melalui penyertaan beramai-ramai sama ada ahli keluarga, sahabat handai, masyarakat setempat dan masyarakat asing - semuanya menggalakkan pergaulan, persaingan yang sihat dan mengeratkan perhubungan sosial serta melahirkan masyarakat yang tidak mengasingkan diri. (c) Keperluan asas manusia merangkumi berbagai-bagai faktor daripada keperluan fiziologi kepada kepuasan mutlak diri. Definisi Organisasi  Sekumpulan individu berusaha untuk menyempurnakan satu-satu tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang individu sahaja.  Fungsinya, tujuan dan objektif organisasi akan jenis struktur organisasi .  Struktur pula menentukan tugas seseorang individu dalam organisasi tersebut dan perhubungan dengan individu lain.  Mengikut Pfiffner (1960) organisasi adalah persediaan yang sistematik untuk tindakan dan menstrukturkan individu serta fungsi kepada pertalian- pertalian yang produktif. Organisasi juga mencari satu pola kemahiran dan tanggungjawab yang boleh di selaraskan serta penyatuan tujuan melalui pengawasan. Definisi Pentadbiran  Pentadbiran merupakan satu proses atau keadaan yang melibatkan 2 atau lebih individu mengembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.  Leith (1990) pentadbiran melibatkan proses perancangan, pengelolaan, bimbingan dan kawalan keatas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat- matlamat tertentu.  Daughtrey & woods (1976) : pentadbiran merupakan koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan, perancangan organisasi, penghasilan dan perhubungan awam. Perkaitan antara Pentadbiran & Organisasi  Organisasi dibentuk untuk membekalkan suatu struktur @ sistem yang berkesan bagi mencapai tujuan satu-satu kumpulan.  Pentadbiran ialah sebahagian daripada organisasi. Ia membimbing tingkah laku individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
 5. 5. 5 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Organisasi membekalkan struktur untuk mencapai sesuatu matlamat oleh satu-satu kumpulan dan pentadbiran membekalkan unit-unit yang berfungsi untuk menjalankan organisasi dengan berkesan. Pentadbiran diperlukan untuk menubuh sesuatu organisasi. Organisasi memerlukan pentadbiran untuk berfungsi.  Objektif pentadbiran dan organisasi adalah untuk mengawal persekitaran dan pentadbiran serta memberi arah kepada organisasi. Aspek perlu diberi perhatian dalam perancangan organisasi: 1. Tentukan dengan jelas garis autoriti dan tanggungjawab dari paras atas ke bawah di dalam organisasi. 2. Individu yang mendelegasikan tanggungjawab masih lagi bertanggungjawab. 3. Memastikan bilangan paras organisasi adalah terendah. 4. Delegasi autoriti dan tanggungjawab adalah pada peringkat tindakan sahaja. 5. Kedudukan dibentuk supaya tugas pentadbiran dan fungsi dipisahkan. 6. Objektif unit atau bahagian dalam organisasi adalah selaras dengan objektif organisasi itu sendiri. 7. Setiap individu dalam organisasi menerima arahan daripada seorang ketua yang lebih tinggi sahaja. PROSES DAN ASAS PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Pengurusan  satu proses perancangan, pengelolaan, memimpin dan pengawalan usaha-usaha anggota sesebuah organisasi serta menggembleng sumber-sumber yang ada dalam organisasi bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan Peranan sebagai pengurus Theory Mintzberg PROSES PENGURUSAN Fungsi Pengurusan  Perancangan (Planning)
 6. 6. 6 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Perancangan adalah merupakan salah satu komponen penting dalam aktiviti pengurusan. Ianya boleh dilihat sebagai satu aktiviti penetapan matlamat dan objektif yang dirangka secara tersusun dan sistematik. Kesemua aspek dalam perancangan dirangka secara terperinci dan ianya sering dikaitkan dengan masa. Perancangan yang baik dan berkesan adalah perancangan yang tidak bermasalah dan mudah untuk dilaksanakan. Perancangan boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian iaitu: (i) Perancangan Strategik Perancangan jenis ini dirangka bagi memenuhi objektif organisasi dalam konteks yang lebih luas. Ianya merangkumi kepada pelan tindakan dan aktiviti yang menjurus kepada kepentingan kewujudan organisasi tersebut. Ianya juga dikenali “Master plan” (ii) Perancangan Operasi Perancangan ini dirangka secara terperinci dan digunakan untuk bagi melaksanakan plan strategik. Perancangan operasi boleh dibahagikan kepada dua aspek: (iii) Perancangan Jangka panjang dan Jangka Pendek Perancangan ini diklasifikasikan sebagai rancangan yang melibatkan tempoh masa. Tempoh masa yang ditetapkan ditentukan oleh perancang berdasarkan objektif ingin yang dicapai. Tiada tempoh masa yang spesifik ianya boleh jadi satu tahun atau pun kurang. Jika perancangan itu ditetapkan untuk dicapai dalam tempoh kurang dari satu tahun ianya diklasifikasikan sebagai Perancangan jangka pendek dan begitulah sebaliknya bagi Perancangan Jangka Panjang. (iv) Perancangan Berfungsi Perancangan jenis ini diklasifikasikan sebagai perancangan yang dibuat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan untuk dicapai. Perancangan jenis bersifat bertindan dan ianya berkaitan antara rancangan-rancangan lain yang telah sedia ada. Sebagai contoh perancangan jenis ini adalah seperti: � Perancangan sumber manusia � Perancangan kewangan � Perancangan program pembangunan atlet sekolah Langkah-langkah dalam Melaksanakan Perancangan (a) Memikirkan idea yang baik (b) Memilih idea yang terbaik (c) Mengenal pasti sumber yang boleh menyumbangkan kepada idea anda (d) Menjalankan kajian yang terperinci dan mengumpul maklumat penting (e) Menyemak semula semua idea dan pelan alternatif yang ada dan boleh diguna pakai (f) Mencari dan memilih kaedah yang terbaik untuk memulakan tindakan perancangan (g) Menentukan tempoh masa yang perlu dicapai (h) Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi terlebih dahulu (i) Menentukan struktur organisasi (j) Menyediakan garis panduan yang boleh diguna pakai sebagai contoh ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh digunakan (k) Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan yang terbaik (l) Memastikan rancangan ini bertulis (Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk panduan mereka yang terlibat (m) Melaksanakan rancangan ini (n) Pastikan anda menilai akan keberkesanan setiap perancangan yang dibuat bagi membantu memberikan gambaran keberkesanan dan permasalahan yang dihadapi untuk tujuan pembaikan dan rujukan di masa hadapan Faedah Perancangan (a) Membantu memberikan hala tuju kepada mereka yang terlibat (b) Membantu organisasi menentukan masa hadapannya (c) Membantu organisasi dalam pemantauan dan pengawalan (d) Membantu menjadikan organisasi berjaya aspek pengurusanny  Pengelolaan (Organizing)
 7. 7. 7 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Pengelolaan adalah merupakan salah satu fungsi utama dalam pengurusan dan ianya bukanya satu proses yang berasing. Pengelolaan juga boleh menjadi sebahagian dari perancangan atau digabungjalinkan dengan fungsi pengurusan yang lain. Secara kolektifnya anda perlu melihat proses dan fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawalan sebagai satu aktiviti mengurus (managing). Langkah-langkah dalam Melaksanakan Pengelolaan (i) Membahagikan Tugas Secara Spesifik  Keberkesanan dalam pengelolaan banyak bertumpu kepada pembahagian  tugasan secara spesifik kepada mereka yang dipertanggungjawab. Tanpa  membahagikan tugas seseorang individu perlu melaksanakan pelbagai  tugasan dalam satu masa. Ini merupakan satu petunjuk bahawa sesebuah  organisasi itu tidak efisien dalam pengurusannya.  Ada faedahnya jika amalan ini dilaksanakan, antaranya seperti individu yang  menjalankan tugasan yang spesifik dan sama akan lebih mahir melakukan  tugasnya kerana tugasan tersebut telah dilakukannya secara berulang. Ini  memberikan manfaat dalam membantu mempertingkatkan kemahiran dan  menjamin pencapaian matlamat yang diinginkan dalam perancangan. (ii)Pembahagian Tugasan Berdasarkan Kumpulan atau Unit Kecil  Langkah yang kedua ialah membahagikan tugasan mengikut kumpulan secara  sistematik dan tersusun. Ini dapat membantu ketua memantau anggota di  bawahnya berdasarkan kumpulan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh anda  ditugaskan sebagai ketua unit kemudahan sukan dan latihan, tanggungjawab  anda adalah untuk memenuhi objektif perancangan dan dalam masa yang  sama bekerjasama dengan anggota lain serta memantau pelaksanaan tugas. (iii) Memberikan Autoriti dan Tanggungjawab  Setelah tugasan kepada kumpulan dan unit-unit kecil telah diberikan,  seterusnya anda perlu memberikan autoriti dan tanggungjawab kepada  kesemua ketua berdasarkan portfolio masing-masing. Ketua memiliki autoriti  yang boleh dikaitkan dengan pemilikan kuasa yang dibenarkan. Autoriti ini  merupakan kuasa yang wujud dari pihak atasan dan diturunkan dari satu tahap  ke bawah dalam satu masa dan mengikut keperluan tugas.  Tanggungjawab pula sering dikaitkan dengan pemilikan kuasa yang ada, ia  datang secara bersama. Tanggungjawab ini merupakan satu bentuk  akauntibiliti terhadap tugasan yang diterima. (iv) Menentukan “Span of Management”  “Span of Management” bermaksud jumlah anggota yang akan ditugaskan bagi satu-satu kumpulan atau unit. Jumlah anggota juga menentukan kejayaan sesuatu tugasan. Jika terlalu sedikit anggota yang diperlukan ianya akan mengurangkan keberkesanan kerja, manakala jika terlampau ramai sebagai ketua anda akan hilang kawalan terhadap anggota bawahan yang terlampau ramai. (v) Mengkoordinasi Sumber Organisasi  Langkah ini adalah yang terakhir dalam aktiviti pengelolaan, Mengkoordinasi sumber organisasi oleh semua anggota kumpulan adalah merupakan
 8. 8. 8 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ usaha kolektif yang dilakukan bagi memenuhi objektif organisasi. Ini dilakukan bagi memastikan sumber yang ada dalam organisasi dapat di manfaat dan digunakan dengan baik sepenuhnya. Koordinasi ini merujuk kepada satu kaedah penggabungan, integrasi dan keseragaman di antara kumpulan dan unit-unit lain. Faedah Pengelolaan  Tindakan yang diambil akan lebih berkesan  Menggunakan segala sumber yang anda dengan lebih efektif dan efisien  Membantu dan memudahkan proses meletak tugasan dan tanggungjawab kepada individu yang berkenaan  Membantu mewujudkan satu sistem pelaksanaan dan pengawalan yang berkesan  Memimpin (Leading) Memimpin adalah satu proses mempengaruhi dan memujuk anggota bawahan untuk bekerja secara bersama untuk mencapai sesuatu matlamat yang diinginkan. Peranan Pemimpin Berikut adalah peranan sebagai pemimpin dalam organisasi: (i) Wujudkan kecenderungan terhadap kecepatan dan tindakan (ii) Sedia berinovatif atau mengalami kepupusan (iii) Runtuhkan segala halangan (iv) Menggunakan semua sumber tenaga kerja anda, segala kemahiran mereka, segala masa yang mereka ada untuk keberkesanan organisasi.  Pengawalan (Control) Pengawalan adalah salah satu aktiviti penting dalam pengurusan dan ianya wujud hasil dari keperluan yang telah ditetapkan dalam setiap perancangan. Sebagai pengurus anda perlu memastikan semua tugasan yang telah diamanahkan telah dilaksanakan dengan baik Perancangan. Di sinilah letaknya peranan pengawalan di mana ianya berfungsi untuk memberikan maklumat kepada pengurus. Melalui maklumat yang diterima ini ianya nanti akan membantu pengurus dalam membuat keputusan. Antara peranan penting pengawalan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan cara kerja kepada sesuatu standard yang telah ditetapkan.  Penetapan matlamat dan objektif yang dirangka secara tersusun dan sistematik. Jenis Perancangan :  Strategik ,  Operasi  Jangka panjang / Jangka Pendek  berfungsi
 9. 9. 9 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Bab 2 : Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa  Perlembagaan organisasi badan sukan  Pentadbiran organisasi sukan PENGENALAN Organisasi bermaksud satu sistem atau kaedah yang tersusun dan memiliki tatacara peraturan yang telah diwujudkan. Pengorganisasian ini adalah aktiviti pengurusan yang mengkordinasikan kegiatan manusia di dalam organisasi dengan sumber yang dimiliki oleh organisasi. Ianya kemudian digabungjalinkan melalui kepimpinan dan aktiviti pengurusan yang berkesan dan mantap. KONSEP ORGANISASI (a) Konsep organisasi bermaksud gagasan, ciri, sifat sesebuah badan. (b) Penubuhan sesebuah organisasi adalah berasaskan falsafah, matlamat atau objektif tertentu yang disulami dengan peraturan. (c) Ia merangkumi dasar asas dengan nilai yang tertentu, kefahaman atau kepercayaan, undang-undang atau peraturan, panduan pengurusan dan sebagainya. (d) Peraturan dan tatacara menjadi pedoman untuk mengawal perjalanan organisasi. (e) Apabila disebut organisasi, ia membayangkan satu gagasan yang tersusun dengan rangkaian-rangkaian tertentu baik dari segi dalaman ataupun perhubungan luar. (f) Memiliki struktur organisasi dan struktur kepimpinannya yang tersendiri. Struktur ini menerangkan aliran kepimpinan dan pertalian antara satu jawatan dengan yang lain. (g) Dalam sebuah organisasi wujud lapisan kepimpinan yang melibatkan pemimpin, pengurusan dan anggota biasa. (h) Pemimpin membuat dasar kepimpinannya serta menggariskan hala tuju organisasi. Perancangan dibuat dengan mengatur program untuk melaksanakan dasar tersebut. (i) Pengurusan membuat interpretasi dasar serta melaksanakan perancangan yang telah diputuskan. Ia mengatur program dan aktiviti untuk memenuhi matlamat tersebut. (j) Anggota biasa dari masa ke semasa dilantik dalam pelbagai bidang pengurusan untuk membantu perlaksanaan aktiviti organisasi. DEFINISI ORGANISASI Organisasi merupakan satu sistem yang wujud dan memiliki perkaitan antara sumber yang ada dan juga persekitaran yang setiap satunya saling memiliki pertalian di antara satu sama lain. Berikut adalah beberapa definisi mengenai organisasi: (a) Organisasi adalah merupakan agen penyelarasan yang dapat menyesuaikan pelbagai aktiviti manusia untuk diselaraskan bagi mencapai satu tujuan dan matlamat organisasi melalui pembahagian buruh, fungsi dan juga melalui hierarki berautoriti dan tanggungjawab. (b) Organisasi adalah merupakan satu sistem aktiviti atau kuasa personal yang diselaraskan secara disedari dan mudah. MATLAMAT ORGANISASI Bagi organisasi sukan matlamat utama ialah untuk mendapatkan mengembangkan disiplin sukan hingga ke akar umbi, tetapi matlamat tambahan yang dimaksudkan ialah seperti berjaya menghasilkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Contoh matlamat tambahan yang lain seperti meningkatkan imej organisasi,meningkatkan kecekapan pengurusan Matlamat bagi sesebuah organisasi amat penting kerana: (a) Mampu menjadikan kewujudan organisasi tersebut sah dan tidak menyalahi undang-undang. (b) Matlamat akan bertindak sebagai satu aktiviti atau tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh organisasi. (c) Matlamat organisasi bertindak sebagai satu titik permulaan bagi semua kegiatan organisasi.
 10. 10. 10 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ (d) Matlamat juga bertindak sebagai satu desakan atau paksaan yang mesti dilakukan oleh sesebuah organisasi. CIRI-CIRI SEBUAH ORGANISASI (a) Organisasi Mempunyai Tujuan yang Jelas Organisasi dibentuk berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya bagi setiap organisasi sukan utama di Malaysia setiap satunya memiliki tujuan penubuhan yang berfungsi untuk menaungi setiap jenis disiplin sukan di samping tugas utamanya mengembangkan jenis permainan tersebut hingga ke peringkat antarabangsa. (b) Autoriti Berhierarki Ini merupakan tahap kuasa yang bermula dari tahap tertinggi dan membawa kepada tahap yang paling rendah dalam sesebuah organisasi. Prinsip ini diamalkan untuk menghubungkan semua peringkat pekerja dalam organisasi dan mewujudkan keselarasan dalam setiap pengurusan kerja dapat dilakukan dengan berkesan. (c) Pemusatan Perintah Seseorang individu dalam sesebuah organisasi hanya akan menerima perintah serta arahan daripada seorang pihak atasan saja. (d) Delegasi Tugasan Seorang pemimpin mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi, maka dalam keadaan ini ia perlu dilaksanakan delegasi tugasan kepada orang bawahannya. Dalam delegasi kerja kuasa yang diberikan meliputi aktiviti seperti membuat keputusan, hubungan luar dan mengambil sebarang tindakan perlu berlandaskan tatacara organisasi tanpa perlu merujuk orang atasan setiap masa. (e) Kepertanggungjawaban Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada pihak atasan. (f) Pembahagian Tugas Dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan sesebuah organisasi tidak akan sepi dari melakukan pelbagai aktiviti pengurusan. Untuk memastikan setiap aktiviti pengurusan itu dijalankan sebaik mungkin oleh setiap anggota kerja maka satu pembahagian tugas dilaksanakan. Pelaksanaan ini dibuat berdasarkan kemampuan dan jawatan setiap anggota. Deskripsi dan bidang tugas yang jelas akan memudahkan urusan tugasan dan rasa tanggungjawab kepada setiap tugasan yang diberikan. (g) „Span of Management’ Ini bermaksud jumlah kakitangan yang harus dikendalikan oleh seseorang ketua perlu diatur dengan sempurna. Jumlah aturan kakitangan ini perlu disesuaikan dengan bentuk dan jenis organisasi, semakin besar organisasi dengan jumlah kakitangan dan pegawai yang ramai maka semakin rumit aturan tersebut. Ada dua jenis aturan iaitu „Flat structure‟ dan „Tall Structure‟ seperti dalam rajah di bawah. (h) Pemisahan Tanggungjawab Setiap tanggungjawab dan beban tugas seseorang kakitangan tidak dapat dipindahkan tanggungjawabnya kepada orang lain sewenang-wenangnya. Ini berdasarkan pengkhususan dan tanggungjawab dari seorang kakitangan dan kakitangan lain adalah berbeza mengikut bidang tugas. (i) Keseimbangan Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi.
 11. 11. 11 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Dalam perkara ini, penyusunan struktur organisasi harus di sesuai dengan matlamat sesebuah organisasi. Matlamat sesebuah organisasi akan diwujudkan melalui aktiviti yang akan dilakukan. Organisasi sukan peringkat daerah misalnya, aktiviti sukan yang dianjurkan juga akan lebih sederhana dan bersesuaian dengan fungsinya berbanding organisasi sukan peringkat negeri ataupun kebangsaan. (j) Fleksibiliti Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamakan organisasi sendiri (internal factor) dan dengan kewujudan pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. (k) Kepemimpinan Organisasi amat memerlukan kepemimpinan yang baik dan berkesan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktiviti pengurusan kerana adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. KEPENTINGAN REKA BENTUK ORGANISASI DAN STRUKTUR (a) Berdaya Saing Reka bentuk dan struktur organisasi yang baik mampu mewujudkan kelebihan dalam aspek berdaya saing. Bagi sesebuah organisasi sukan kemampuan berdaya saing ini timbul dari kecekapan mengurus, pemilikan kemahiran dan kemampuannya membentuk nilai-nilai ke arah mencapai matlamatnya. Kebolehan dalam pelbagai aspek seperti kejurulatihan, pembangunan dan lain-lain membolehkan organisasi sukan ini dipandang sebagai sebuah organisasi yang mampu melangkau jauh dan tidak lesu dalam dunia sukan.. (b) Meningkatkan Kebolehan Organisasi Mengurus Kepelbagaian (Diversity) Kepelbagaian dalam organisasi ini adalah merujuk kepada kewujudan perbezaan yang wujud dalam organisasi. Antara perbezaan tersebut adalah terdiri daripada aspek anggota kerja dari aspek jantina, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Kepelbagaian banyak mempengaruhi dalam proses membuat keputusan dan keberkesanan pengurusan organisasi. Melalui pembangunan reka bentuk organisasi yang mengutamakan kesesuaian dan mengambil kira faktor kepelbagaian ini akan membantu meningkatkan kualiti dalam proses membuat keputusan. Rentetan dari itu ianya secara tidak langsung akan membantu mempertingkatkan kemampuan pengurusan yang telah mengambil kira semua faktor perbezaan yang ada ketika membuat keputusan. (c) Meningkatkan Kebolehan Organisasi yang Lebih Kreatif dan Berinovasi Reka bentuk organisasi juga mampu memainkan peranan yang penting dalam mencipta inovasi. Reka bentuk organisasi yang bersesuaian dapat membantu organisasi meningkatkan kebolehannya menjadi lebih inovatif. Sebagai contoh, cara struktur organisasi menghubungkan individu dalam bidang dan kemahiran yang berbeza, seperti penyelidikan, pembangunan dan kejurulatihan akan menentukan seberapa cepat organisasi d) Memberi Organisasi Peluang Mengawal dan Menyesuaikan Organisasi dalam Persekitarannya Reka bentuk organisasi juga mampu menentukan bagaimana berkesannya organisasi mengawal dan menyesuaikan organisasinya terhadap pelbagai faktor dalam persekitarannya dan mendapatkan sumber yang terhad. Sebagai contoh, kebolehan dan kemampuan organisasi sukan untuk mendapatkan jurulatih atau pemain yang berkualiti dan berkebolehan adalah satu kesan daripada reka bentuk dan struktur organisasi yang baik. boleh mencapai matlamatnya. (f) Membantu Organisasi Membangunkan dan Melaksanakan Strategi Bagi menentukan kejayaan bagi sesebuah organisasi apa yang menjadi kayu ukur kepada kejayaan dalam setiap pelaksanaan strategi organisasi ialah berdasarkan reka bentuk dan struktur organisasi yang baik dan berkesan. Melalui struktur organisasi. ianya berperanan menjelaskan peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu atau kumpulan di dalam
 12. 12. 12 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ organisasi dalam usaha mereka mencapai matlamat yang telah ditetapkan. BAGAIMANA UNTUK MEMAHAMI SEBUAH ORGANISASI PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN Menurut Daft (1989) dan Robbins (1990) sesebuah organisasi sukan itu adalah ibarat sebuah institusi sosial yang terlibat dalam industri sukan ianya mengarah kepada matlamat yang ingin dicapai. Ianya memiliki struktur organisasi yang tersusun dan terarah bagi mencapai matlamat yang diinginkan. Berikut adalah beberapa elemen utama yang wujud dalam sebuah organisasi sukan dan yang berkaitan: (a) Sebuah Institusi Sosial Kesemua organisasi sukan adalah terdiri daripada sekumpulan manusia yang berinteraksi antara satu sama lain dan setiap anggotanya memainkan peranannya yang tersendiri dalam pelbagai program dan aktiviti dalam organisasi tersebut (b) Penglibatan dalam Secara Terus dalam Industri Sukan Apa yang membezakan sebuah organisasi sukan dan organisasi yang lain seperti bank, kilang, perniagaan dan lain-lain ialah,penglibatannya secara terus (direct) dalam sukan antaranya seperti pengendalian latihan, penganjuran kejohanan dan sebagainya. Kita juga tidak menidakkan penglibatan organisasi lain seperti bank dan perniagaan dalam sukan, penglibatan mereka bukan secara terus (indirect) sebagai contoh terlibat dalam memberikan penajaan dan sebagainya. (c) Mempunyai Matlamat yang Ingin Dicapai Semua organisasi sukan wujud berdasarkan matlamat yang ada. Antara contoh matlamat yang sering digariskan oleh organisasi sukan banyak berkisar seperti membangunkan aktiviti sukan dari pelbagai aspek seperti kejurulatihan, bakat ataupun melahirkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Matlamat yang digariskan oleh kebanyakan organisasi sukan ini sebenarnya agak sukar untuk dicapai kerana beberapa halangan tertentu yang membataskan pencapaian prestasi. Mencapai matlamat yang dimaksudkan ini bukan hanya terletak kepada individu sahaja tetapi ianya adalah usaha yang diwujudkan secara kolektif. (d) Mempunyai Struktur Organisasi dan Sistem Tersendiri Setiap organisasi sukan memiliki struktur organisasi dan sistemnya yang tersendiri. Organisasinya bukan dibentuk secara sambil lewa tetapi ianya merupakan usaha yang digembleng untuk memajukan sesuatu disiplin sukan atas dasar untuk memajukan sukan itu sendiri.  Pengendalian mesyuarat  Belanjawan  Belanjawan dan pengurusan ke Belanjawan ialah pelan kewangan yang digunakan sebagai alat kawalan untuk operasi yang akan datang.  Ia menganggarkan kos-kos masa depan dan merupakan suatu pelan sistematik untuk penggunaan sumber manusia, bahan dan sumber-sumber lain. o 3 Langkah :  Pelan strategik Belanjawan – pihak pengurusan atasan menentukan tujuan dan objektif organisasi & peruntukan kewangan utk melaksanakan program yg dirancang.  Tjgwb Belanjawan – ia dipenuhi dgn mengesahkan peruntukan digunakan dgn sah & cekap.  Rancangan teknikal dan mekanikal – mengadakan sistem perakaunan & keselamatan, struktur kewangan dan proses belanjawan. Kepentingan Perancangan Kewangan cekap: 1. Keputusan dibuat adalah pro-aktif dan sistematik.
 13. 13. 13 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ 2. Menghubungkan kakitangan dari semua paras organisasi melalui komunikasi. 3. Mengurangkan bahaya dan meningkatkan persaingan organisasi. 4. Membenarkan kawalan yg mencukupi terhadap penilaian belanjawan. Kelebihan menyediakan Belanjawan: 1. Merupakan cara objektif untuk menganalisa program PJ dan sukan. 2. Dijadikan satu „forum‟ untuk mempersembahkan keperluan kewangan dan untuk meminta sokongan dari pihak atasan. 3. Memberi peluang kepada pihak pentadbir untuk : ◦ Menghapuskan aktiviti yang tidak boleh dibiayai lagi. ◦ Mengembang pelan jangka panjang. 4. Membenarkan pengukuran dan pengesahan kemajuan program dan membuat analisa. 5. Membenarkan pemindahan sumber- sumber mengikut keutamaan. Prinsip-prinsip Belanjawaan: 1. Bersikap konservatif kerana mengguna wang orang ramai. 2. Berdasarkan perbelanjaan dan pendapatan dari belanjawan sekurang- kurangnya 3 tahun lepas. 3. Tumpukan perhatian kepada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhi perbelanjaan dan pendapatan. 4. Perancangan seharusnya mengambil kira 10% kontigensi @ peristiwa yang berlaku di luar dugaan atau jangkaan. 5. Melibatkan semua individu secara langsung dalam proses perancangan. 6. Dipersetujui oleh pihak atasan. 7. Mengumumkan belanjawaan kepada pihak pengguna yang terlibat. Prinsip-prinsip pengurusan wang:  Gelagat mementingkan diri sendiri.  Urus niaga 2 pihak.  Isyarat  Tingkahlaku  Idea bernilai  Kelebihan secara berbanding.  Timbal balik antara risiko dengan pulangan.  Kepelbagaian  Kecekapan pasaran modal  Nilai mata wang.  Prinsip gelagat mementingkan diri sendiri.  Berasaskan teori agensi – melihat konflik kepentingan diri dgn ejen.  Contoh perhubungan prinsipal dimana pengurus (ejen) dgn pemegang saham (prinsipal). Kadangkala harga sewa stadium atau gelanggang didapati terlalu mahal. Penyewa perlu turunkan kadar sewa untuk menarik lebih ramai pengguna dan ia membantu menampung kos pembinaan walaupun ia mengambil masa yang lebih panjang.
 14. 14. 14 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Prinsip urus niaga 2 pihak  Perlu mengambil kira bahawa ada pihak lain yang turut menilai urus niaga berkenaan.  Contoh penaajaan sesuatu acara cukan bertujuan mendapatkan peluang pengiklanan melalui sukan tersebut, manakala pihak penganjur pula bertujuan untuk mendapatkan sumber kewangan bagi menampung kos penganjuran. Kedua-dua pihak dapat faedah.  Prinsip Isyarat  Sesuatu tindakan diambil oleh individu / sy dapat menyampaikan maklumat/mesej.  Ia sambungan pada prinsip gelagat mementingkan diri sendiri.  Badan sukan @ sy menguruskan organisasi dgn sistematik, berdaya saing & mempamerkan cth baik dlm kebanyakan aspek supaya dapat dipercayai oleh penggemar sukan, dgn cara ini sy@ bdn sukan dapat mempromosikan perkhidmatan produk sy kpd masy .  Prinsip Tingkah laku  Memerhatikan apa yang berlaku pd sy lain sbg panduan. Ia implikasi langsung prinsip isyarat.  Memberi fokus kepada penggunaan maklumat/mesej.  Pengurus kewangan kelab sukan perlu banyak belajar dpd pengalaman org lain. Cth keberanian Real Madrid membeli David Beckham dgn harga yg mahal akhirnya menyebabkan bil penonton & peminat kelab meningkat dgn mendadak diseluruh dunia.  Prinsip Idea bernilai  Seseorang boleh mencapai kemewahan melalui idea baru.  Idea baru berupa produk @ perkhidmatan yg belum diterokai oleh pihak lain mungkin dapat memberikan pulangan lumayan.  Cth kelab bola sepak selangor beli pemain argentina kesannya selangor jadi juara piala M‟sia 2003.  Prinsip kelebihan secara berbanding  Jika setiap individu melakukan apa yg blh dilakukan dgn tebaik, maka terdapat individu yg paling berkelayakan bg setiap jenis pekerjaan. Berpegang kepada konsep persaingan bebas dan merupakan asas kepada perdagangan antarabangsa  Prinsip timbal balik antara risiko dan pulangan.  prinsip mengelak risiko penting dalam “pemilihan” atlit yang dihantar utk bertanding. Negara kita kerap menghantar byk atlit w/pun gagal, tetapi mereka dapat menimba pengalaman. Keadaan ini perlu diubah kepada prinsip yg mementingkan kualiti dan bukannya kuantiti kerana
 15. 15. 15 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ belanjawan pengurusan boleh dikurangkan.  Prinsip Kepelbagaian  Terdapat beberapa kemudahan sukan di negara ini yg tidak digunakan dgn maksimum.  Pengurusan kewangan boleh menggunakan prinsip kepelbagaian idea atau usaha utk menarik minat pengguna. Banyak gelanggang terbiar tidak digunakan kerana sewa mahal dan banyak kemudahan sukan tidak mempunyai fungsi pelbagai. Kerana itu dewan serbaguna di tengah-tengah bandar adalah satu aset perniagaan sukan lumayan.  Prinsip kecekapan pasaran modal  Harga pasaran aset-aset kewangan diniagakan dipasaran modal terdedah kepada maklumat baru. Kecekapan pasaran modal bergantung kepada maklumat baru. Kecekapan pasaran modal bergantung kepada betapa cepat maklumat baru digambarkan dalam harga saham.  Prinsip nilai masa wang (wang mempunyai nilai masa)  Kos „sewaan‟ wang.  Peminjam wang akan membayar faedah atas pinjaman tersebut.  Melihat nilai masa wang sebagai peluang utk memperolehi pulangan (faedah) melalui akaun simpanan bank.  Pengurus persatuan perlu dilatih dgn ilmu pengurusan kewangan profesional supaya mereka peka dengan nilai masa wang dan tidak membazirkan sumber kewangan yang dibekalkan dgn sewenang-wenannya. Jenis belanjawan: Sistem belanjawaan mungkin bersifat eklektik (eclectic) iaitu mengabungkan beberapa bahagian dpd beberapa siistem. Satu belanjawaan mungkin wujud dari gabungan sistem-sistem berikut; 1. Belanjawan liputan masa 2. Belanjawan semasa atau Operasional 3. Belanjawan harta 4. Pendapatan (revenue) 5. Belanjawan Item-Baris 6. Belanjawan Prestasi & Program Biasanya pengurusan sukan hanya melibatkan pengurusan Item-baris dan Belanjawan Program / Prestasi. Belanjawan item baris:  Belanjawaan ini menyenaraikan barang – barang utk dibeli, perkhidmatan & gaji perlu dibayar.  Kesahihan permintaan dipertimbangkan atas dasar perbandingan dgn pengalaman perbelanjaan lepas.  Kelemahan 1. Menerima keputusan lepas tanpa memeriksa dgn teliti menggunakan kriteria politik
 16. 16. 16 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ utk mendapat sokongan kewangan bg program baru. 2. Tidak menjalankan analisa kos-faedah. Cth: Ringkasan Belanjawan Item Baris Belanjaan Program / Prestasi – Sistem PPBES (Planning, Programming, Budgeting & Evaluation):  Perbelanjaan melibatkan program lebih setahun, dan ia patut dibandingkan dengan yg lama utk menentukan cara/kaedah paling cekap menggunakan peruntukan bg pencapaian obj organisasi.  Sistem ini membenarkan pentadbir menilai program secara objektif & menentukan di mana sumber boleh diperuntukkan.  5 Langkah : 1. Membentuk pelan jangka panjang. Menentukan objektif dan kriteria pengukuran. 2. Menentukan program spesifik. Menentukan bentuk program dan mempertimbangkan alternatif. 3. Anggaran belanjawan untuk program dan peruntukan sumber. 4. Pelaksanaan program. 5. Penilaian pencapaian.  Kelebihan : 1. PPBES menggabungkan perancangan & anggaran belanjawan. 2. Proses perancangan adalah secara berterusan, ia mungkin melibatkan beberapa tahun lamanya. 3. Maklumat berkenaan jumlah kos sistem adalah berorientasikan output atau program. 4. Analisa kos-faedah secara formal dijalankan. 5. Memberi penekanan terhadap menganalisa program altenatif dan kaedah altenatif bg pencapaian objektif organisasi. 6. Sistem ini tidak menerima keputusan yg lepas sebagai panduan tanpa pemeriksaan spt sistem item -baris. Ia tidak menggunakan kriteria politik untuk mendapatkan peruntukan belanjawaan.  Kelemahan 1. Sistem politik yg demokratik menyebabkan PPBES tidak praktikal dan tidak diperlukan. 2. Ia tidak praktikal kerana :  Adalah sukar dlm keadaan tertentu untuk mengasingkan matlamat eksplisit yg boleh
 17. 17. 17 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ diukur dan kemudian menilai alternatif yg mungkin utk matlamat tersebut.  Ahli politik tidak memisahkan program dgn matlamat.  Masalah bayaran kemudahan utk penggunaan dalaman sukar ditetapkan. Sebagai contoh, berapakah kos dikenakan ke atas kelas PJ dan sukan.  Setengah unit atau bahagian tidak mempunyai hasil.  Fungsi lama yg telah lama wujud di dlm jabatan sukar utk diubah.  Format belanjawan Program  – ia beri gambaran ringkas utk membuat keputusan belanjawan, dan maklumat berikut diperlukan:  Nama program  Nama pentadbir/pengurus program  Nombor program (utk tujuan pengenalan dan perakaunan)  Objektif program  Kriteria pengukuran  Polisi majlis  Maklumat sokongan lain  Kos program  Staf diperlukan  Kesan terhadap program lain. Belanjawaan „Zero-Base‟ (BZB):  Ia merupakan suatu pendekatan revolusi utk menentukan prioriti program dan untuk mengurangkan ketidakcekapan.  Ia memenuhi permintaan anggaran belanjawan, mengenalpasti dan menilai semua aktiviti dan menempatkannya mengikut kepentingan. Ia juga memastikan setiap program berjaya untuk memenuhi matlamat organisasi  Kelebihan 1. Memaksa penentuan objektif , matlamat dan prioriti program. 2. Tidak membenarkan ketidakberkesanan dikekalkan. Ia sepatutnya boleh memenuhi kehendak analisa kos-untung. 3. Melahirkan maklum balas antara perancangan dengan pengawalan fungsi. Perkara yg tidak menghasilkan keputusan yg diingini akan dibatalkan dan perkara baru dipilih untuk menggantikannya. Proses ini berulang.  Kelemahan Pembentukan anggaran belanjawan ini memakan masa lebih panjang terutama organisasi besar.  Proses pembentukan BZB 1. Mengenalpasti unit pembuat keputusan – mempunyai autoriti & tjgwb utk merancang & mengawal sumber kewangan. Cth ketua unit /penyelaras. 2. Menyediakan permintaan anggaran belanjawan unit – cth menyatakan apakah yg perlu, penjelasan mengapa item berkenaan dicadangkan, menyenaraikan obj yg boleh dipenuhi, cdgn kos & kebaikan
 18. 18. 18 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ permintaan dan altenatif lain jika permintaan tidak diluluskan. 3. Menilai dan menyusun atau mengatur mengikut kepentingan – pentadbir menyenaraikan permintaan ikut katogeri & beri pertimbangan dan susun ikut kepentingan / prioriti. 4. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan – setelah anggaran disusun seterusnya penyediaan satu anggaran belanjawan tahunan yang terperinci.  Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan negara -Agensi Sukan Nasional � Kementerian Belia dan Sukan � Majlis Sukan Negara � Majlis Olimpik Malaysia � MSSM � Persatuan-persatuan Sukan di Malaysia Agensi Sukan Antarabangsa -Agensi sukan di peringkat antarabangsa menyelaraskan semua pentadbiran dan program pembangunan serantau serta bertanggungjawab terhadap penyelarasan dan keseragaman permainan, undang-undang dan pengiktirafan kejohanan peringkat dunia. � FIFA : Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau The Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah diasaskan penubuhannya pada 21 May 1904 di Paris. Idea penubuhan badan antarabangsa ini diilhamkan berdasarkan dari penubuhan Football Association (FA) di England sejak tahun 1863. � IAAF : Persekutuan olahraga amatur antarabangsa atau International Amateur Athletic Federation (IAAF) adalah merupakan badan utama antarabangsa mengawal selia aktiviti sukan olahraga di peringkat antarabangsa � FIH : penubuhan FIH ianya menjadi badan utama dunia kepada kemajuan sukan hoki di dunia. Penubuhan badan antarabangsa yang pertama untuk sukan hoki telah diinspirasikan penubuhannya oleh Persatuan Hoki England and Belgium pada tahun 1909 di mana kedua-dua negara mula bersetuju menerima pelaksanaan udang- undang yang seragam di peringkat antarabangsa � ITF : merupakan sebuah badan dunia yang bertanggungjawab kepada pembangunan dan perkembangan sukan tenis di peringkat antarabangsa. ITF kini dianggotai oleh 203 persatuan tenis di seluruh dunia termasuk Malaysia. ITF di peringkat zon kawasan diwakili oleh enam badan utama � IRB : bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pembangunan sukan ragbi di seluruh dunia. Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) telah diamanahkan untuk melaksanakan dasar- dasar Kerajaan Malaysia khususnya dalam pembangunan Belia dan Sukan. Sejarah penubuhan Kementerian ini bermula dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah Kementerian Kebajikan Masyarakat dalam tahun 1953. Pada tahun 1964, Bahagian Kebudayaan dipindahkan di bawah Kementerian
 19. 19. 19 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Penerangan. Dengan Pemindahan ini juga dua lagi bahagian telah diwujudkan iaitu Bahagian Sukan dan Bahagian Belia. Memandangkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh Bahagian Belia dan Bahagian Kebudayaan dalam konteks pembangunan, kerajaan telah menggabungkan tiga aspek penting iaitu Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk dikendalikan di bawah satu Kementerian yang dikenali sebagai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada 1972. Pada 20 Mei 1987, Kementerian ini sekali lagi berubah, di mana Bahagian Kebudayaan telah dipindahkan pula di bawah portfolio Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Dengan pemindahan ini, Kementerian kini dikenali sebagai Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Fungsi:  melaksanakan dasar-dasar Kerajaan dalam pembangunan Belia dan Sukan  Fungsi Kementerian Belia dan Sukan adalah: � Melengkapkan belia dgn latihan, kemahiran vokasional , sifat keusahawanan dapat berdikari melalui kursus secara formal di Institut-institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). � Memberi penekanan kepada perubahan sikap bagi membentuk belia yang bertanggungjawab, dinamik, berdaya maju dan mempunyai daya kepimpinan baik melalui berbagai program yang diadakan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. � tingkatkan rakyat amalkan cara hidup aktif dan sihat melalui konsep "Sukan Untuk Semua" dan "Malaysia Cergas" � tingkatkan kecemerlangan sukan di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. � lahirkan tenaga kerja mahir dan berkualiti bagi keperluan industri negara Majlis Sukan Negara Majlis Sukan Negara (MSN) telah ditubuhkan di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971 dan Akta Majlis Sukan Negara (pindaan 1979). Majlis pelancaran MSN secara rasminya telah disempurnakan oleh Y.A.B. Tun Abdul Razak b. Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada 21 Februari 1972. Pada peringkat awal penubuhannya sukan prestasi tinggi diletakkan di bawah tanggungjawab Bahagian Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan(nama Kementerian Belia Dan Sukan ketika itu). Untuk mencapai matlamat penubuhan Majlis, satu usaha bersama telah dimulakan dengan melibatkan secara langsung semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan sukan tanah air, majlis-majlis sukan negeri, institusi pengajian tinggi, badan-badan sukarela serta orang perseorangan telah diusahakan supaya mutu sukan negara dapat mencapai prestasi yang terbaik. Fungsi:  bertanggungjawab ke arah penggalakan, pembangunan dan pencapaian cemerlang dalam sukan- sukan di pertandingan di peringkat tertinggi. Antara objektif utama MSN adalah seperti berikut: (a) Memaju dan mempertingkatkan prestasi atlet Negara daripada peringkat Tunas, Bakat, Pelapis dan Elit bagi menyertai pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. (b) Mempertingkatkan kualiti, pengetahuan dan kemahiran jurulatih, pegawai teknikal dan pegawai pentadbir sukan tempatan. (c) Menyediakan peluang penyertaan yang lebih luas di bidang sukan peringkat negeri dan daerah. (d) Menyediakan program-program perkhidmatan, khidmat nasihat, kepakaran, dokumentasi, perpustakaan, penyelidikan sains serta perubatan sukan. (e) Memperuntukkan Skim Galakan dan ganjaran untuk atlet, jurulatih dan pentadbir sukan sebagai dorongan ke arah peningkatan prestasi yang tinggi.
 20. 20. 20 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN 1. Program Pembangunan Atlet 2. Khidmat Sains dan Perubatan Sukan 3. Pembangunan Kurikulum Dan Kejurulatihan 4. Pengurusan dan Kepegawaian Sukan 5. Kemudahan Sukan 6. Skim Penggalakan dan Anugerah Sukan 7. Bantuan Organisasi dan Khidmat Sokongan kepada Persatuan Sukan Majlis Olimpik Malaysia Majlis Olimpik Malaysia (MOM) telah diasaskan penubuhan dan pendaftarannya pada tahun 1953 sebagai sebuah badan bukan kerajaan di bawah Akta Pendaftaran Pertubuhan 1966. Setelah wujudnya Akta Pembangunan Sukan 1997, pendaftaran MOM kini didaftarkan di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan di bawah pentadbiran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. MOM adalah merupakan sebuah organisasi sukan yang diiktiraf penglibatan dan penyertaannya dalam Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Persekutuan Sukan Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM sejak 1954melayakkannya menjadi badan utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik. Selain daripada diiktiraf oleh IOC, MOM juga diterima baik sebagai ahli gabungan oleh beberapa badan sukan utama antarabangsa, antaranya seperti: (a) Association of National Olympic Committee (ANOC) (b) Olympic Council of Asia (OCA) (c) Southeast Asian Games Federation (SEAGF) (d) Commonwealth Games Federation (CGF) (e) International Assembly of National Confederation of Sports. - badan bukan kerajaan yang diiktiraf penglibatan dan penyertaannya dalam Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan Persekutuan Sukan Antarabangsa (IFS). Penglibatan MOM sejak 1954 melayakkannya menjadi badan utama di negara ini dalam penyertaan di sukan Olimpik. MSSM MSSM ditubuhkan pada bulan Februari 1958 dengan nama Majlis Sukan Sekolah-sekolah Persekutuan Malaya. (KPM) Pada tahun 1968 ditukarkan nama kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Ianya yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara objektif utama MSSM: (a) Menggalakkan, memajukan, memelihara dan mengatur aktiviti-aktiviti sukan. (b) Menganjurkan dan menjalankan semua aktiviti sukan sekolah sama ada di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. (c) Mengelola dan menjalankan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan sekolah. (d) Menyelaras segala kaedah dan undang-undang pertandingan sukan sekolah di peringkat kebangsaan dan negeri. (e) Bekerjasama dengan mana-mana badan sukan lain atau pertubuhan- pertubuhan sukan jika perlu. Fungsi:  memberi nasihat kepada Menteri Pelajaran berhubung perkara-perkara pembangunan dan pengurusan sukan.  mempunyai bidang kuasa mengeluarkan arahan berkaitan kepada Jawatankuasa MSS Negeri, Sekretariat Negeri dan mana-mana pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia atau institusi pendidikan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan hal ehwal sukan. STRUKTUR ORGANISASI MSSM
 21. 21. 21 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Organisasi MSSM diuruskan oleh sebuah lembaga yang dikenali sebagai Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia. Lembaga Pengurusan MSSM boleh menubuhkan jawatankuasa atau jawatan tertentu bagi melicinkan fungsi MSSM sendiri. Antara jawatankuasa yang telah diwujudkan adalah seperti (a) Jawatankuasa Kerja MSSM yang menjadi tunjang kepada kelancaran fungsi MSSM. (b) Jawatankuasa Kewangan MSSM yang mentadbir kewangan MSSM. (c) Sekretariat MSSM yang menjadi urus setia kepada MSSM dan Lembaga Pengurusan. (d) Jawatankuasa MSSM Negeri yang menjalankan fungsi MSSM di peringkat negeri. (e) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan yang terdiri daripada pakar-pakar dalam setiap permainan atau acara yang dipertandingkan di peringkat MSSM. PERSATUAN-PERSATUAN SUKAN DI MALAYSIA KONGRESS TENPIN BOWLING MALAYSIA (MTBC) Kongres Tenpin Boling Malaysia adalah merupakan persatuan sukan kebangsaan yang mewakili sukan boling di Malaysia. Persatuan ini mendapat pengiktirafan dari Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Olimpik Malaysia. Di samping itu juga persatuan ini juga diiktiraf dan diperakui penglibatannya di peringkat antarabangsa oleh Federasi Bowling Asia (ABF), Persatuan Tenpin Boling Dunia (WTBA) dan Federation International des Quilleurs (FIQ). Objektif utama persatuan ini adalah menggalak dan memperkembangkan sukan boling ke pelbagai peringkat di samping keutamaan cemerlang dalam setiap penyertaan dalam pelbagai peringkat pertandingan. Persatuan ini disokong oleh penglibatan dari pelbagai syarikat korporat yang menaja program. Melalui program “Partner in Sports” persatuan ini mendapat tajaan dari Sri Jentayu Sdn Bhd di samping bantuan penajaan lain dari seperti Nestle Products (Milo), Canon Marketing (M) Sdn Bhd, Sports Excel, Malaysia Airlines and Antioni Sdn Bhd. Keahlian dalam persatuan ini dianggotai oleh 14 persatuan tenpin boling peringkat negeri. Persatuan ini juga aktif menjalankan pelbagai program seperti kejohanan di pelbagai peringkat, program pembangunan dan penggalakan. PERSEKUTUAN KEBANGSAAN BERBASIKAL MALAYSIA Sukan Lumba Basikal dipercayai mula diperkenalkan di Malaysia sebelum tahun 1938 oleh tentera British. Namun ianya mula dipertandingkan secara terancang mulai tahun 1938 di sekitar Lembah Kelang melalui acara lumba basikal jalan raya. Selangor menjadi Persatuan Negeri pertama yang ditubuhkan dan seterusnya diikuti oleh negeri lain iaitu Perak, Melaka dan Pulau Pinang. Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia ditubuhkan pada tahun 1953 oleh Mr. Gurchan Singh dan Kapten C.O. Jennings (seorang pegawai dari tentera New Zealand) dengan keahlian dari Negeri Selangor, Melaka, Perak and Pulau Pinang sebagai ahli gabungan dengan pendaftaran persatuan RSM 146/55. Pada 5 Mac 1960, persatuan telah diterima sebagai ahli gabungan kepada Kesatuan Berbasikal Antarabangsa (Union Cycliste Internationale – UCI) dan pada masa yang sama diterima sebagai ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia. Sukan Lumba Basikal mula menerima bantuan dan sokongan sepenuhnya apabila sukan ini dipertandingkan di dalam Temasya Komanwel dan Temasya Sukan Asia 1998. Bantuan diterima melalui Program Jaya ‟98 untuk menyediakan atlet ke arah Sukan Komanwel dan Sukan Asia. Pada masa yang sama, atlet yang menjalani latihan
 22. 22. 22 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ ini diserapkan dalam pasukan Negara menyertai Jelajah Le Tour de Langkawi yang mula dianjurkan pada tahun 1996. Program ini telah dimulakan sejak tahun 2002 bersama-sama dengan pelancaran Program Gemilang 2006. Ada sebahagian dari atlet yang dikumpulkan ini telah menyertai skuad pelapes negara sejak tahun 1999 iaitu ketika persiapan ke arah Sukan SEA 2001. Pendaftaran semula Pertubuhan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 di mana nombor pendaftarannya ialah 002/98 dan didaftarkan pada 8 Mei 1998. PERSATUAN BADMINTON MALAYSIA (BAM) Persatuan Badminton Malaysia merupakan badan induk yang utama kepada sukan badminton. Persatuan ini merupakan ahli gabungan kepada Konfederasi Badminton Antarabangsa (IBF), Konfederasi Badminton Asia dan juga dari Majlis Olimpik Malaysia. Persatuan ini telah didaftar dengan Pesuruhjaya sukan selari dengan kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997. Antara objektif utama Persatuan Badminton Malaysia (BAM) adalah: (a) Menggalak, mempromosi dan bertanggungjawab kepada kemajuan sukan badminton di Malaysia. (b) Mengurus dan mengawasi semua kejohanan dan pertandingan yang dianjurkan oleh BAM dan organisasi lain. (c) Memastikan pemantauan dan penguatkuasaan penggunaan kaedah dan undang- udang permainan yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh BAM. (d) Sedaya upaya menangani isu-isu yang bersangkutan dengan pertikaian di kalangan anggota gabungan ataupun berhadapan dengan isu-isu semasa. Bab 3: Pengurusan Pendidikan Jasamani dan Sukan  Kepimpinan Kepimpinan dari pandangan Islam:  Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpin.  Kepimpinan adalah :  Sidiq – benar dalam kata-kata & tindakan  Amanah – memegang tanggungjawab, akauntabilit, akan dipersoalkan nanti.  Tabligh – menyampaikan, mengajar, mendidik.  Fatonah – bijaksana dalam pemikiran dan budi bicara. Definisi:  Koonts & O‟Donnel “ kepimpinan adalah semata-mata bermakna pengaruh, satu seni @ proses mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela kearah pencapaian matlamat bersama.  Byars & Rue (1979) “ kepimpinan sebagai suatu proses melibatkan seorang individu mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli kumpulan. Ia melibatkan 3 pekara iaitu individu lain, pengagihan kuasa tidak sama rata dan mempunyai pengaruh. Elemen dalam kepimpinan:  Pengaruh interpersonal (interpersonal influence)  Cara mempengaruhi ahli (a way of influencing people)  Tindakan untuk mendapatkan tindakbalas (An act that causes others to respond) Fungsi kepimpinan:  Meniup semangat keyakinan (Inspire)
 23. 23. 23 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Memberi motivasi (motivate)  Membuat perubahan (change )  Mencapai visi  Proses perhubungan antara pemimpin dengan pengikut.  Maju ke hadapan (moving forward)  Membina wawasan (vision)  Merancang (planning)  Mendaya usaha (initiate)  Mengawal (controlling)  Menyokong (supporting)  Memberitahu (inform)  Memotivasikan ahli sepasukan (motivate followers)  Membimbing (guiding)  Mengukur dan menilai ( measure & assessment)  Menjadi teladan (role model)  Mengupayakan ahli sepasukan (empowering followers) Teras Amalan Kepimpinan: 1. Menentukan hala tuju (setting Direction) 2. Membina insan (Developing People) 3. Membina Institusi/Sekolah (Developing the Organization/school) Menentukan Hala Tuju :  Membentuk visi – merangsang ahli untuk mencapai visi/matlamat.  Mencipta hasrat bersama.  Menetapkan tahap prestasi yang tinggi  Memantau prestasi organisasi.  Menterjemahkan visi sehingga dapat diterima secara jelas & meyakinkan.  Menggalakan / meningkatkan kerjasama & membantu yg lain. Membina Insan  Merangsang intelek  Memberi sokongan secara individu  Menjadi contoh Membina institut / sekolah  Menyediakan institusi / sekolah agar menjadi satu komuniti pembelajaran komuniti pembelajaran profesional untuk meningkatkan prestasi semua guru dan pelajar.  Memantapkan budaya institusi / sekolah (berkongsi norma, nilai, kepercayaan dan sikap serta menggalakkan silaturahmi dan kepercayaan di antara ahli-ahli), koloborasi. Kepimpinan Berkesan :  Matlamat / visi tercapai  Pelanggan puas hati  Seronok bekerja / beajar dll  Proses input& output diiktiraf berkualiti (ISO)  Tidak membazir  Diiktiraf berjaya oleh ramai.  Cemerang, Gemilang dan Terbilang. Ciri-ciri Pemimpin Berkesan:  Mempunyai daya intelek yang tajam
 24. 24. 24 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Berpengetahuan dan berfungsi  Mempunyai keberanian  Sayang kepada pengikut / rakyat  Berpandangan jauh  Tegas  Mempunyai keazaman tinggi dan benar.  Faham sejarah dan keadaan negara  Memastikan amanah dijalankan dengan sempurna dan berkesan. Kouzes & posner (2002) 7 Tabiat orang yang amat berkesan:  Jadilah Proaktif ( Be Proactive)  Mula dengan mengingat matlamat (begin with the end in mind)  Mengikut keutamaan (do first thing first)  Fikirkan menang-menang (think Win- win)  Cuba fahami sebelum di fahami (seek fist to understand then to be undderstood)  Sinergi / bergabung tenaga (synergize)  Memperbaharui ilmu (sharpen the saw) Kepimpinan Perubahan:  Tujuan :  Meningkatkan motivasi  Meningkatkan kualiti kerja  Meningkatkan produktiviti  Mengurangkan konflik  Mengikut keperluan semasa dan masa depan.  Prinsip ( 5M)  Manpower (sumber manusia)  Money (sumber kewangan)  Material (bahan )  Machinery (peralatan)  Marketing ( pemasaran )  Faktor mempengaruhi perubahan : ekonomi, teknologi, politik & sosial. Pemimpin mewujudkan suasana perubahan:  Pemimpin perlu meraih kepercayaan pengikutnya.  Pemimpin perlu mengubah diri sendiri sebelum mengubah orang lain.  Pemimpin perlu memahami sejarah organisasinya  Kedudukan kepimpinannya adalah tempat yang berpengaruh  Perubahan memerlukan pengorbanan.  Pemimpin mendapatkan sokongan pengikut terdekatnya sebelum membuat perubahan untuk awam.  Menetapkan agenda untuk sesuatu perubahan  Mengalakkan penyokong terdekat mempengaruhi yang lain secara formal  Menunjukkan bahawa perubahan yg diuat mendatangkan faedah.  Menguasahakan sehingga seseorang itu memilih untuk berubah. Pemimpin menyelesaikan masalah:  Kita semua mempunyai masalah  Masalah memberikan “makna” kepada kehidupan
 25. 25. 25 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Ramai orang yang cemerlang berjaya mengatasi masalah dalam hidupnya.  Masalah kita kadangkala bukanlah masalah sebenarnya.  Jika sesuatu itu masalah kita, kita boleh membuat sesuatu terhadapnya. Jika tidak, itu bukan masalah kita, itu adalah resam hidup.  Ujian kepada pemimpin ialah keupayaannya mengenalpasti masalah sebelum ia menjadi satu kecemasan  Kita boleh mengukur kebolehan seseorang pemimpin daripada cara dan keupayaanya menangani masalah  Menyelesaikan masalah berkaitan tugas dengan segera, masalah berkaitan manusia dilakukan secara berterusan.  Sentiasa bersikap positif  Membuat pelan tindakan yang betul  Mengenalpasti dan penggunaan sumber  Pengurusan sumber manusia  Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber manusia merupakan salah satu fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan. Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan selari dengan strategi-strategi organisasi yang telah dirancang. Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi membantu perlaksanaan strategi-strategi organisasi. Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses yang berterusan (ongoing) dan perlu melalui proses- proses, seperti menentukan keperluan sumber manusia dalam organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan, membangunkan pekerja dan mengekalkan pekerja yang berkelayakan. Keperluan menentukan keperluan sumber manusia bagi sesebuah organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan sesebuah organisasi. Jadual di atas menunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja (pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu senario yang saling memerlukan antara satu sama lain. Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan proses ini. Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan sukan amatlah diperlukan.  Bekerja dengan sukarelawan  Sumber kewangan  Perancangan  Penyelesaian masalah  Mengenal pasti masalah  Menyenaraikan masalah mengikut keutamaan  Mentakrifkan masalah berkenaan lebih rapi o Bertanya soalan yang tepat
 26. 26. 26 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ o Bercakap dengan orang yang sepatutnya o Mendapatkan fakta yang jelas o Melibatkan diri dalam proses di atas  Memilih kakitangan tertentu untuk membantu proses penyelesaian masalah.  Mengumpulkan punca masalah  Mengumpulkan cadangan penyelesaian masalah  Menyenaraikan keutamaan dan memilih cadangan terbaik  Melaksanakan cadangan yang terbaik  Menilai cadangan tersebut  Menyediakan prinsip/polisi tertentu untuk memastikan masalah tidak berulang.  Membuat keputusan  Penilaian Penilaian : Satu proses yang sistematik untuk menetapkan sejauh mana sesuatu objektif itu tercapai. Penilaian merupakan antara elemen yang terpenting dalam perancangan sukan . Ia boleh membantu untuk menentukan taraf atau paras kecergasan sebenar seseorang individu. Ia juga dapat digunakan bagi membantu dan membimbing kumpulan sasaran mencapai matlamat ke arah pencapaian matlamat / sukan. Ianya haruslah merupakan satu proses yang terancang dan berterusan. Jika ia dijalankan dengan terancang dan sempurna ia boleh digunakan sebagai satu strategi untuk memotivasikan kumpulan sasar bagi mengekalkan pengamalan senaman / stamina. Untuk menjadikan sesuatu program aktiviti fizikal itu paling berkesan ia hendaklah dijalankan mengikut keperluan seseorang individu itu. Prinsip penilaian: • Kaedah/teknik ujian dan penilaian yang digunakan mempunyai kesahan • Alat yang digunakan mengikut keperluan yang telah ditetapkan • Mempunyai objektif tertentu • Mengikut keperluan serta selaras dengan maksud dan kehendak penilaian • Penilaian harus mempunyai hubungan dengan latihan yang dibuat • Data yang diperolehi hendaklah dianalisa secara kualitatif/kuantitatif • Pengukuran dijalankan mengikut prosedur/protokol yang telah ditentukan • Penilaian hendaklah dijalankan mengikut kehendak kumpulan sasar Objektif penilaian: • Membantu guru/jurulatih menilai prestasi pelajar/atlit • Membantu pelajar/atlit menilai pengetahuan/kemahiran dalampelbagai aktiviti fizikal • Membantu guru secara objektifnya mengukur peningkatan dalam penilaian sebelum dan selepas sesi pengajaran. • Mengklasifikasikan atlit/pemain untuk latihan dan pertandingan • Menilai keberkesanan sesuatu sesi latihan • Membantu pihak pengurusan menilai prestasi jurulatih • Memotivasikan pelajar ke tahap yang mencabar dihujung sesi pengajaran
 27. 27. 27 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ • Mengumpulkan data untuk tujuan kajian • Membolehkan guru untuk menilai keberkesanan pengajarannya sendiri. Aspek penilaian dan bateri ujian untuk kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. 1. Dayatahan Kardiovaskular – Ujian ini dilakukan untuk menilai kecekapan atau kecergasan system jantung termasuk saluran darah dan paru-paru. Bateri Ujian – Larian 2.4 kilometer/Larian 12 minit/Ujian Bleep 2. Komposisi Tubuh Badan dan Peratus Lemak Badan – Ianya berkaitan dengan ukuran peratusan otot, tulang, lemak dan tisu-tisu lain dalam badan. Bateri Ujian – Ujian Komposisi Tubuh/Skin Fold Caliper/Hydrostatic Weighing 3. Kekuatan Otot – Kekuatan otot adalah daya yang tertinggi yang mampu dihasilkan oleh sesuatu usaha. Bateri Ujian – Gantung siku bengkok. 4. Dayatahan Otot - Dayatahan otot adalah keupayaan otot rangka melakukan sesuatu pergerakan yang mempunyai beban atau rintangan yang tertentu berulang kali tanpa cepat lesu untuk jangka waktu yang panjang.Bateri Ujian – Tekan tubi. Kelembutan – Merujuk kepada ukuran julat pergerakan yang mampu dilakukan pada sendi-sendi tertentu atau sekumpulan sendi. Bateri Ujian – Ujian Duduk dan Jangkau.  Komunikasi Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea , dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua: o perbuatan menghantar matklumat; dan proses untuk bertukar-tukar maksud; supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak- geri, bahasa isyarat, sentuhan, hubungan mata, dan penulisan. Jenis Komunikasi o Lisan o Bahasa Bada Proses Komunikasi Komunikasi boleh dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan tujuh elemen penting seperti berikut (Lihat Rajah Komunikasi): (a) Penghantar atau Penyampai Merupakan Individu yang Memulakan Komunikasi Tersebut (b) Menterjemah (Enkod) Sebelum mesej dihantar, penghantar akan menterjemah maksud kepada perkataan dan gerak anggota adalah takluk kepada faktor kemahiran mengkod, penilaian kemahiran mengkod, penilaian kebolehan penerima untuk memahami simbol yang digunakan, dan judgment tentang kepatuhan simbol tersebut, pengalaman lepas, status, pendidikan dan keadaan emosi ketika komunikasi dimulakan. (c) Mesej
 28. 28. 28 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Mesej mempunyai simbol lisan dan bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maksud kepada penerima. Mesej boleh dihantar melalui pelbagai medium, yang pentingnya ialah pemilihan medium yang bersesuaian untuk tujuan komunikasi (d) Penerima. Individu yang Ditujukan Sesuatu Mesej (e) Dekod Setelah menerima mesej, penerima akan mentafsir simbol yang digunakan untuk memahami maksud penghantar mesej tersebut. Komunikasi efektif berlaku apabila penerima dan penghantar mesej mempunyai kefahaman yang sama daripada mesej. Perselisihan faham berlaku apabila maksud penghantar disalahtafsirkan oleh penerima. (f) Gangguan Gangguan adalah sebarang faktor dalam proses komunikasi yang mengganggu pertukaran mesej dan pencapaian maksud bersama. Gangguan berlaku di mana- mana dalam proses tersebut, contohnya gangguan semasa mengkod mesej, statik dalam talian telefon, keletihan, dan simbol yang digunakan. (g) Maklum Balas Maklum balas ialah respon penerima terhadap mesej yang telah ditafsirkan. la melibatkan pembalikan proses komunikasi di mana penerima menjadi penghantar dan menghantar mesej atau maklum balas kepada penghantar yang kini menjadi penerima. Maklum balas amat penting bagi membantu pengurus mentafsirkan keberkesanan komunikasi mereka. Komunikasi berkesan:  Bersifat 2 hala • Wujudnya bentuk komunikasi bersifat terbuka ( saluran tertentu yang jelas) • Mesej disampaikan adalah jelas ( pemberi dan penerima ) • Tidak bersikap menilai serta mengkritik setiap pandangan tanpa mendapat penjelasan lanjut (elakan sifat defensif, tuduhan melulu.) • Pihak pengurusan peka serta mengambil kira pandangan pihak bawahan • Tiada monopoli kuasa oleh golongan tertentu • Galakan ahli memberikan maklum balas • Wujudkan suasana yang positif / ceria dalam persatuan Ciri-ciri komunikasi berkesan: • Menyampaikan mesej dengan cara yang paling berkesan • Menggunakan cara / bahasa yang mudah difahami • Penyampai mempunyai kredibiliti ( boleh dipercayai ) • Memastikan mesej difahami dengan jelas (maklumbalas) Kesan Komunikasi Yang Berkesan: • Peningkatan Prestasi • Suasana kerja yang kondusif • Peningkatan keyakinan diri • Iklim psikologi yang positif • Membangun / mencapai apa yang diingini. Kesan ketidaklancaran Komunikasi: • Aktiviti persatuan terhenti • Wujudnya salah faham antara pihak pentadbir dan ahli • Suasana persatuan menjadi muram • Terdedah kepada tafsiran negatif • Persatuan akan mati.
 29. 29. 29 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ • Sukar untuk memilih serta mengembalikan minat, kepercayaan serta keyakinan untuk menghidupkan semula aktiviti.  Teknologi dalam sukan  Bertujuan meningkatkan prestasi atlit ketika bertanding dalam sesuatu kejohanan sukan antaranya : o Teknologi Digital & Internet – liputan sukan o Alatan Sukan – Fotofinish, Pakaian & Kasut , sistem telemetri (alat dipakai dipergelangan tangan untuk merekod kadar denyutan nadi dapat menentukan tahap intensiti latihan dilakukan atlit.) o Perkhidmatan keputusan sukan o Perkhidmatan teknologi video dan audio dalam pelbagai stadium serta pengawalan dan pengawasan frekuensi wayarless dsbnya. o Teknologi komunikasi : 3 G, kenderaan telekomunikasi tanpa wayar & berwayar Unit Teknologi Sukan : Institut Sukan Negara: • Fokus – Khidmat analisis kepada sukan – Menyalurkan khidmat maklumat kepada pusat sains sukan, menyediakan video motivasi kepada pusat psikologi. – Bantu perubatan sukan mengenalpasti kecederaan atlit semasa pertandingan, melakukan kajian dari sumber yang dimiliki dan berperanan mendidik atlit dan jurulatih akan kepentingan teknologi sukan dalam pencapaian atlit. • Fungsi – Pusat pengembangan dan penganalisaan bidang teknologi terkini. – Pusar R&D dalam menghasilkan software analisis membantu sukan tanahair dengan kos yang rendah dgn bantuan kepakaran tempatan & asing. – Menjadi pusat rujukan bagi jurulatih dan pengiat sukan dalam hasil dari analisis yang telah di arkibkan. – Wujudkan jurang yang erat dari segi teknologi sukan negara maju dgn menghasilkan perisian software & hardware kita sendiri. Mendidik jurulatih berfikir kreatif & inovatif dalam bidang kejurulatihan dgn bantuan teknologi sukan yang mana teknologi sudah menjadi sebahagian dari kejayaan seseorang atlit atau pasukan  Pengurusan stor dan kemudahan
 30. 30. 30 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Stor pendidikan jasmani merupakan bilik yang digunakan untuk menyimpan barang- barang pendidikan jasmani. Stor yang di susun kemas dan teratur akan menyenangkan guru pendidikan jasmani untuk menyimpan dan mengeluarkan peralatan pendidikan jasmani. Barangan pendidikan jasmani kerap digunakan atau dikeluarkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh itu Penyelenggaraan sebuah stor pendidikan jasmani memerlukan kerjasama dari semua pihak termasuk pentadbir, guru-guru dan murid-murid. Ciri-ciri stor pengurusan stor pendidikan jasmani (i) Biasanya ketua panitia bertanggungjawab untuk menyelia stor pendidikan jasmani. (ii) Guru penyelia stor bertanggungjawab perlulah menyediakan buku stok bagi alatan stor dengan kemas kini. (iii) Guru penyelia stor bertanggungjawab menerima dan membeli peralatan baru (iv) Buku catatan barang keluar masuk perlu di sediakan bagi merekodkan pergerakan alatan. (v) Guru penyelia stor bertanggungjawab membuat pemeriksaan stok sekurang- kurangnya sekali setahun. (vi) Peraturan stor sukan perlulah di rangka dan dilaksanakan. Keperluan Bilik Stor Pendidikan Jasmani (i) Ruang Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung keperluan alatan di samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah. (ii) Rak Bagi mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor pendidikan jasmani. Rak yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk menyenangkan proses menyimpan dan mengambil barang. (iii) Lokasi Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan pencuri memecah masuk stor pendidikan jasmani. (iv) Tingkap Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas akan rosak. (v) Siling Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah mempunyai ketinggian yang sesuai. (vi) Peredaran Udara Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi membenarkan pengaliran udara. (vii) Keselamatan Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah: � Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi. � Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian bawah rak simpanan. � Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian yang tajam menghala ke bawah. � Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat.
 31. 31. 31 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ � Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kita. � Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan alatan. Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang lain tunggu di luar. � Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak reput. � Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di kuat kuasa. � Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur � Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara pukal. (viii) Pintu Saiz pintu stor sukan bergantung jenis barang yang hendak disimpan. Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan alatan keselamatan dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal dan mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah. (g) Penjagaan Peralatan Penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani adalah penyebab utama alatan pendidikan jasmani mudah rosak. Memandang keadaan di sekolah sekarang kurang guru pendidikan jasmani, kebanyakan guru- guru yang mengajar pendidikan jasmani bukan lulusan pendidikan jasmani. Sebagai ketua panitia kita perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar yang akan menyebabkan barang-barang pendidikan jasmani rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah: (i) Duduk di atas bola (ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain (iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dan lain-lain. Pengurusan Kemudahan /Stor Pendidikan Jasmani Guru Penyelia Stor : biasanya bilik stor sukan terletak di bawah jagaan guru PJ / guru yang sering menggunakan peralatan sukan & permainan. Pembantu penyelia stor : Pembantu dilantik dari kalangan pelajar untuk diberi latihan penyelenggaraan Peraturan stor sukan : Peraturan tentang stor perlu disenaraikan untuk makluman semua pihak yang berkenaan. Buku Catatan: Segala peminjaman alatan hendaklah direkodkan di dalam sebuah buku dengan terperinci . Sistem ini akan memastikan murid yang bertanggungjawab apabila meminjam sesuatu alat. Buku Stok dan Pemeriksaan Stok: Untuk merakamkan segala peralatan yang telah dibekalkan kepada stor itu. Catatan tentang peralatan yang rosak, hilang dan perlu diganti juga dicatatkan. Pemeriksaan stor hendaklah dilakukan dari semasa ke semasa supaya kedudukan peralatan dapat dikemaskinikan. Papan Kenyataan : Adakan sebuah papan kenyataan untuk notis atau risalah-risalah tentang stor sukan. Keperluan Bilik Stor PJ / Sukan
 32. 32. 32 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ Ruang Ruang untuk menyimpan peralatan yang ada mestilah boleh menampung keperluan alatan di samping tidak merosakkan alatan. Saiz yang sesuai untuk stor pendidikan jasmani ialah lebih kurang 300 kaki persegi. Saiz stor pendidikan jasmani bergantung kepada tiga perkara jenis dan jumlah alatan yang disimpan jenis sekolah dan saiz sekolah. Rak / Pembahagian Bagi memudahkan peralatan dapat sisusun dengan teratur dan untuk mengoptimumkan ruang penyimpanan rak perlulah dibina di stor PJ. Rak yang di bina perlulah bersesuaian dengan saiz barang yang hendak di susun. Barang yang disusun hendaklah dalam kedudukan teratur dan senang di capai. Ini bertujuan untuk menyenangkan proses menyimpan dan mengambil barang. Lokasi Lokasi yang sesuai bagi stor pendidikan jasmani ialah di bangunan yang berhampiran dengan padang. Ini bertujuan bagi mengelakkan masa terbuang dalam proses menyimpan dan mengambi barang. Kita juga perlu memastikan lokasi stor sukan tidak terpencil sehingga memudahkan pencuri memecah masuk stor PJ dan mengelak stor dari di cerobohi dengan mudah. Tingkap Tingkap stor sukan sekiranya besar akan menyebabkan cahaya matahari masuk. Keadaan yang panas akan menyebabkan alat yang dibuat dari kain yang di tenun, alat-alat kulit dan alat-alat yang tahan panas akan rosak. Siling Siling biasa bagi bangunan antara 8 hingga 12 kaki, ketinggian siling bergantung kepada alatan yang hendak kita simpan. Sekiranya kita hendak menyimpan galah panjang, tinggi stor perlulah mempunyai ketinggian yang sesuai. Peredaran Udara Peredaran udara perlu bagi memastikan barang yang tahan lama dan mengelak bau yang tidak menyenangkan dalam stor pendidikan jasmani. Tingkat kecil atau ruang udara perlu di sediakan di bilik stor pendidikan jasmani bagi membenarkan pengaliran udara. Pintu Pintu stor hendaklah cukup luas suapaya peralatan yang besar mudah dikeluarkan dan disimpan. Pintu paling sesuai jenis boleh dilipat. Contohnya jika kita ingin menyimpan alat yang lebar dan tinggi seperti tilam lompat tinggi, pintu stor pendidikan jasmani perlulah lebar dan tinggi. Pintu yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kerosakan kepada alat-alat dan juga boleh mencederakan murid. Pintu perlu di lengkapi dengan alatan keselamatan dan dibina dengan kukuh supaya barang pendidikan jasmani boleh di kawal . Keselamatan: Berbagai langkah keselamatan perlu di ambil bagi menjamin keselamatan alatan dan pengguna. Antara yang harus kita fikir dan pastikan ialah: – Bangunan yang ditempatkan stor sukan kukuh untuk mengelak di cerobohi. – Susun alat berdasarkan keselamatan contohnya alat yang berat perlulah di susun di bahagian bawah rak simpanan. – Alatan yang tajam perlulah di susun secara menegak dengan bahagian yang tajam menghala ke bawah. – Memastikan alatan yang di buat dari logam seperti lembing dan lain-lain dalam
 33. 33. 33 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak karat. – Memastikan tiada alat yang bersepah di lantai bagi menggelakkan kita terpijak yang boleh menyebabkan kecederaan kepada kita. – Memastikan stor pendidikan jasmani tidak sesak ketika mengambil dan memulangkan alatan. Gunakan sistem membenarkan pelajar tertentu sahaja yang mengambil barang dan pelajar yang lain tunggu di luar. – Memastikan alatan yang di buat dari kayu seperti kayu hoki dan lain-lain dalam keadaan kering sebelum di simpan bagi mengelak reput. – Peraturan mengambil barang dan memulangkan barang perlulah di perkenalkan dan di kuat kuasa. – Memastikan stor sentiasa kemas dan teratur – Menyediakan alatan seperti kereta sorong bagi memudahkan pemindahan barang secara pukal. Penjagaan Peralatan Penyalahgunaan alatan PJ adalah penyebab utama alatan PJ mudah rosak. ketua panitia perlu memberi penerangan tentang penyalah gunaan alatan oleh pelajar yang akan menyebabkan barang-barang PJ rosak. Antara penyalahgunaan tersebut ialah: (i) Duduk di atas bola (ii) Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain-lain (iii) Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dll. (iv) Mengheret barang-barang yang di buat dari kanvas atau kain atau material yang lembut contohnya tilam lompat tinggi dll. BAB 4 : PENGURUSAN PERMAINAN TRADISIONAL  Pengenalan kepada permainan tradisional Permainan tradisional merupakan permainan yang diwarisi dari generasi terdahulu. Permainan ini diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Permainan tradisional berkaitan dengan adat resam dan kebudayaan sesuatu bangsa. Tujuan permainan tradisional adalah untuk mengisi masa lapang, merayakan sesuatu pesta atau perayaan dan meningkatkan ukhuwah antara peserta. Permainan tradisional dapat meningkatkan kemahiran psikomotor dan kecergasan di kalangan peserta. Tiada undang-undang dan sistem pertandingan yang piawai dalam pertandingan permainan tradisional. Undang-undang dan sistem pertandingan yang di guna pakai bergantung kepada keadaan dan tempat pertandingan. Permainan tradisional atau sukan tradisional adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti rekreasi. Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dipilih secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan. Permainan tradisional dimainkan bertujuan bagi mendapat keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. Dalam aktiviti permainan tradisional biasanya tiada peraturan tertentu yang piawai digunakan. Peraturan permainan tradisional bergantung kepada persetujuan pemain. Oleh itu peraturannya berbeza dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu juga dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Permainan tradisional juga boleh dijalankan dan diberhentikan pada bila-bila masa serta wujud dalam bentuk sejagat. Dalam erti kata lain permainan tradisional tidak mempunyai masa yang piawai. Permainan tradisionaladalah kehidupan di
 34. 34. 34 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ luar rutin harian dan memberi kesan yang positif terhadap aspek jasmani emosi danrohani dan intelektual. Tujuan Pertandingan Permainan Tradisional Terdapat pelbagai tujuan permainan tradisional antaranya ialah: (a) Permainan tradisional merupakan aktiviti yang dirancang bagi memenuhi masa lapang. (b) Permainan tradisional seperti permainan dam dan congkak adalah permainan yang meminta pemainnya berfikir. Oleh itu mendorong pemainnya menggunakan fikiran dalam menyelesaikan masalah. (c) Permainan tradisional seperti permainan wau membolehkan pemainnya menggunakan kreativiti dalam membina wau. (d) Permainan tradisional yang menggunakan fizikal dapat membantu kita membina kecergasan berasaskan kesihatan dan kemahiran seperti: (i) kekuatan kardiovaskular (ii) kelenturan (iii) Daya tahan otot (iv) Kekuatan otot (v) Ketangkasan (vi) Imbangan (vii) Koordinasi (viii) Kuasa (ix) Masa tindak balas (x) Kelajuan Kebaikan Permainan Tradisional Permainan tradisional bukanlah sesuatu merupakan pertandingan ke arah permainan profesional, sebaliknya konsep permainan tradisional adalah untuk berlipur dan memenuhi masa lapang pemainnya. Dari sini dapatlah dirumuskan permainan tradisional lebih bersifat permainan dari pertandingan. Oleh kerana sifat permainan tradisional ini sebagai permainan untuk beriadah. Ia dilihat berupaya menangani masalah tekanan hidup harian pengamalnya dan membentuk kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu permainan tradisional dilihat berupaya membentuk kesihatan emosi yang baik. Permainan tradisional sebagai medan yang baik untuk membentuk komunikasi yang berkesan antara permain sepasukan dan pemain lawan yang seterusnya akan merangsang ukhuwah. Sosiologi atau pemasyarakatan merupakan satu proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Permainan tradisional dapat akan memudahkan individu untuk menerapkan kebudayaan, nilai, sikap dan sahsiah sesuatu bangsa atau masyarakat. Oleh kerana sifat permainan tradisional yang lebih menekankan persahabatan dan kebudayaan permainan tradisional merupakan alat yang baik dalam proses sosiologi. Seperti permainan yang lain, permainan tradisional juga dilihat dapat membentuk kecergasan fizikal dan mental buat pemainnya. Permainan tradisional dapat membentuk kemahiran motor yang berguna dan bermakna kepada pengamalnya. Dengan kata lain permainan tradisional memberi peluang yang terbaik kepada pengamalnya untuk membina dan mengekalkan tahap kesihatan fizikal. Permainan tradisional yang melibatkan aktiviti fizikal dilihat dapat membentuk kecekapan dalam menguruskan badan Pengurusan badan merujuk kepada kebolehan mengawal anggota dalam pelbagai situasi pergerakan dan konteks persekitaran yang pelbagai. Pengurus badan merangkumi: � Penjagaan postur yang betul � Pengawalan dan perimbangan tubuh dalam satu situasi � Pengaruh ritma dalam pendalian pergerakan badan � Koordinasi pergerakan yang cekap � Pergerakan merentasi lantai
 35. 35. 35 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ � ruang  Jenis-jenis permainan tradisional  Peraturan-peraturan permainan tradisional  Pengurusan pertandingan tradisional Kategori Pertandingan Sistem Pertandingan Oleh kerana permainan tradisional tidak mempunyai peraturan khas yang termaktub sebagai undang-undang piawai. Sistem pertandingan permainan tradisional bergantung kepada peserta yang mengambil bahagian. Namun dewasa ini permainan tradisional telah mula mendapat perhatian dari Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Kebudayaan Dan Warisan. Sistem pertandingan permainan tradisional mula di piawaikan tetapi mengikut keadaan pertandingan. Permainan tradisional biasanya dipertandingkan dalam bentuk individu, berpasangan atau berkumpulan. Bagi pertandingan permainan tradisional yang mempunyai penyertaan individu yang ramai contohnya pertandingan gasing sistem yang dipertandingkan sesuai dalam bentuk kalah mati. Namun bagi pertandingan yang terdiri dari kumpulan yang kurang daripada 10 penyertaan adalah di cadangkan sistem pertandingan secara liga. BAB 5: Program pembANgunan sukan  Aspek perancangan ,pengelolaan dan pentadbiran  PERANCANGAN:  Tujuan: membantu organisasi mencapai objektif dan bertindak balas terhadap perubahan dalam persekitaran yg bakal wujud  Kebaikan perancangan 1. Berorentasikan masa depan(Future oriented) 2. Memperkukuhkan pengkoordinasian keputusan 3. Menentukan objktif organisasi dapat dicapai Antara perancangan sukan yang dilaksanakan:  Penggubalan kurikulum persekolahan yang menggalakkan perkembangan aktiviti sukan dan pendidikan jasmani;  Penggubalan kurikulum latihan guru yang menggalakan perkembangan pendidikan jasmani dan kejurulatihan;  Perancangan dan pelaksanaan program mencungkil bakat dan potensi ke arah kecemerlangan sebagai sebahagian daripada rancangan pembangunan sukan negara;  Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi beberapa jenis sukan tertentu;
 36. 36. 36 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Persediaan menubuhkan "Sekolah Sukan"; dan  Penubuhan sebuah majlis sukan sekolah-sekolah bagi memperkemaskan pengurusan dan perlaksanaan program termasuk pertandingan di dalam dan di luar negeri. PROSES PERANCANGAN: Pengelolaan: Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujaan tertentu. Ciri-ciri pengelolalaan:  Masa yang diperuntukkan  Masa latihan, prapertandingan dan pertandingan  Bilangan peserta  Jenis pertandingan  Belanjawan yang diberi  Menyenarai pegawai  Kemudahan tersedia  Kemudahan alatan yang tersedia Skop Pengelolaan Pendidikan Jasmani Dan Sukan:  Proses pengelolaan  Pembentukan ahli jawatankuasa  Ahli jawatankuasa boleh di bentuk seperti berikut: 1. Ahli jawatankuasa induk 2. Ahli jawatankuasa kerja/kecil 3. Ahli jawatankuasa induk terdiri daripada:  Pengerusi  Timbalan pengerusi  Setiausaha  Penolong setiausaha  Bendahari  Ahli gabungan/majlis  Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri daripada:  Negeri  Daerah  Individu  Ahli Gabungan Jawatankuasa Pengelola adalah berperanan didalam perkara-perkara berikut : I. Bertanggungjawab sepenuhnya didalam pengelolaan kejohanan II. Mengadakan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dari semasa ke semasa III. Menubuh dan melantik Jawatankuasa- jawatankuasa kecil dengan
 37. 37. 37 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ mempunyai bidang tugas khusus masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kejohanan Pentadbiran:  Menurut Haji Wan Azmi Ramli di dalam bukunya „Pengurusan Terkini‟ – Pentadbiran adalah „pentadbiran ialah sesuatu yang ditadbirkan dan ini merangkumi bidang batasan yang amat luas seperti menelah (meramal), merancang, mengelola, mengawal, menasihat, menyelaras, menyelia, melatih dan kadangkala ,meniru dan menurut.  Mayo (1954) – mendefinisikan pentadbiran adalah satu fungsi untuk menetapkan, menentukan, dan memperjelaskan sesuatu, menggubal dasar dan peraturan serta memberikan kepercayaan kepada kakitangan untuk menyelesaikan penugasan terutama penugasan yang berprestij tinggi  Pembangunan jurulatih UNIT HAL EHWAL JURULATIH:  Mengenalpasti bakal jurulatih yang berwibawa dan berkelayakan sebelum proses pengambilan dan perlantikan jurulatih ke dalam program  Menguruskan pelantikan baru jurulatih  Menguruskan perlanjutan dan penamatan khidmat jurulatih  Menangani dan menyelesaikan isu berhubung dengan tatacara dan etika kejurulatihan.  Memantau pengurusan kontrak perkhidmatan jurulatih, visa kerja, penempatan, tuntutan untuk semua jurulatih luar Negara dan tempatan.  Mengemaskini data dan maklumat jurulatih dari masa ke semasa UNIT PENILAIAN DAN PEMBANGUNAN JURULATIH:  Memantau penilaian dan prestasi jurulatih dari masa ke semasa dan sekurang – sekurangnya setiap sekali setahun  Mengenalpasti jurulatih yang berpotensi untuk dihantar menghadiri kursus-kursus yang boleh meningkatkan lagi pengetahuan, pengalaman serta kemahiran jurulatih.  Mengenalpasti symposium, seminar dan bengkel kejurulatihan yang sesuai sama ada di dalam atau luar Negara untuk dihadiri oleh jurulatih tempatan.  Merancang dan mengendalikan kursus-kursus akademik dan profesional dalam bidang kejurulatihan.  Meningkatkan prestasi jurulatih dari segi penyimpanan data atlit untuk bahan rujukan dan penyelidikan kajian  Membantu jurulatih dalam urusan mendapatkan pensijilan penuh Skim Pensijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK) daripada Bahagian Kejurulatihan ISN.  Mengemaskini pangkalan data semua jurulatih yang menghadiri simposium, kursus atau bengkel kejurulatihan. UNIT PENDIDIKAN JURULATIH:  Bekerjasama dengan Institut Sukan Negara (ISN), Institut Pengajian Tinggi dan Institusi Sukan Luar Negara mengenai program pendidikan jurulatih.  Menganjurkan klinik peningkatan ilmu kejurulatihan dengan kerjasama Cawangan Elit, Pelapis, paralimpik dan semua Majlis Sukan Negeri  Memastikan semua jurulatih sentiasa bersedia menghadapi perubahan
 38. 38. 38 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ dasar warsa sukan Negara dari masa ke semasa  Sebagai pusat penyampaian pendidikan kejurulatihan kepada negeri-negeri.  Koordinator pendidikan dan pembelajaran berterusan serta memastikan setiap jurulatih mendapat pendidikan terkini KAEDAH MENYUSUN PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK JURULATIH: 1) KEPERLUAN  Persatuan sukan mesti menentukan keperluan mereka dalam bidang sukan.  Pemimpin sukan hendaklah menetapkan bentuk & peringkat kepakaran yang diperlukan mereka.  Cth: sama ada melahirkan jurulatih di peringkat tempatan, kebangsaan @ antarabangsa 2) PERINGKAT  Mempertimbangkan bilangan jurulatih yang diperlukan di tiap-tiap peringkat itu dalam tempoh masa lima tahun akan datang.  Memikirkan sumber, kemudahan, peralatan & tenaga pengajar yang akan melatih mereka.  Mudah merancang latihan jika terdapat segala kemudahan yang diperlukan. 3) MENGENAL PASTI  Persatuan sukan harus dapat mengenal pasti jurulatih yang berkemahiran tinggi untuk :  Memberi latihan yang teratur.  Membantu merancang program latihan.  Jika tiada kemudahan, mereka perlu mencari altenatif lain, iaitu berhubung dengan badan-badan sukan yang lain untuk mengendalikan latihan. 4) MERANCANG  Latihan jurulatih boleh dirancang untuk mencapai matlamat latihan.  Hal ini kerana latihan jurulatih memerlukan latihan yang sistematik.  Rancangan tersebut mesti mengikut keperluan jurulatih yang sering berubah-ubah. 5) MEMIKIRKAN SUMBER  Mengambil kira sumber-sumber yang ada di persekitaran persatuan sukan itu.  Latihan dapat dikendalikan oleh Kementerian dan Jabatan Belia & Sukan.  Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia dapat membantu melatih jurulatih di peringkat pusat.  Tenaga kerja pensyarah dan guru boleh digunakan untuk mengadakan CIRI-CIRI PROGRAM LATIHAN JURULATIH latihan jurulatih: 1) PERINGKAT  Latihan jurulatih terdiri daripada empat peringkat:  Tahap asas: Jurulatih bertugas dalam kalangan mereka yang baru melibatkan diri dalam sukan.
 39. 39. 39 N.IA NAMA : PISMP 5C AMBILAN JANUARI 2010 PJM 3112 PPJ  Tahap pertengahan: Melatih peserta di peringkat daerah.  Tahap lanjutan: Melatih peserta di peringkat negeri. Tahap tinggi: Melatih peserta di peringkat kebangsaan 2) BAHAGIAN KURSUS LATIHAN  Bhg Pertama – Merupakan pengetahuan teknik tertentu, seperti teknik sukan, strategi dan perancangan latihan.  Bhg Kedua – Teori kejurulatihan, seperti psikologi, psisiologi, biomekanik, prinsip latihan, kecederaan ahli sukan, pemakanan dll.  Bhg Ketiga – Pengalaman amali (bidang yang penting dalam kursus sukan). 3) PENSIJILAN  Sangat penting menganugerahkan sijil kepada ahli sukan yang berjaya mengikuti kursus pada setiap peringkat.  Sijil menjadi perangsang kepada mereka meneruskan latihan.  Latihan kejurulatihan menjadikan mereka lebih cekap mengendalikan kegiatan sukan. SUMBER & PELUANG LATIHAN KEJURULATIHAN SUKAN: 1) KERJASAMA  Kerjasama yang erat antara sumber- sumber yang telah memberi latihan kejurulatihan. 2) KLINIK SUKAN  Jurulatih yang berwibawa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sering menjadi tenaga pengajar bagi kursus jurulatih peringkat perintis.  Perkhidmatan pakar-pakar klinik sukan boleh diperolehi daripada mereka. 3) KLINIK TEORI KEJURULATIHAN  Meliputi psikologi sukan, biomekanik dan teori latihan sukan.  Perkhidmatan didapatkan daripada pusat latihan sukan di peringkat institut perguruan, universiti, hospital tempatan dll. 4) PRAKTIKAL  Dijalankan oleh guru PJK dan pensyarah pusat IPT. KRITERIA PEMILIHAN CALON JURULATIH: i. Memiliki kecerdasan & kematangan fikiran. ii. Mempunyai pengetahuan mengenai pertumbuhan & perkembangan manusia. iii. Mempunyai motivasi yang tinggi dalam bidang & perkembangan sukan. iv. Berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan sukan jangka panjang. v. Mempunyai kemahiran mengajar dengan menyeronokkan & berkesan. vi. Mempunyai hubungan manusia yang baik, mesra, ceria & pandai bergaul. vii. Mempunyai banyak masa yang diperlukan untuk melatih ahli-ahli sukan kelak. PRINSIP KEJURULATIHAN”  Individu yang pakar dan dapat membantu mengembangkan bakat.  Menyedari perbezaan individu.

×