Četinarske šume
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
11,783
On Slideshare
11,783
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
117
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Č etinarske š ume
 • 2. Šumski ekosistemi
  • Šuma je najsloženiji ekosistem koji naseljavaju različiti organizmi i u kome dominiraju različite vrste drveća u izgradnji biocenoze. Složenosti šuma se ogleda u njihovoj izraženoj spratovnosti i medjusobnoj povezanosti članova biocenoze.
 • 3. Vrste šuma
  • - Lišćarske zimzelene
  • - Lišćarske listopadne
  • - Četinarske zimzelene
 • 4. Č ETINARSKE ZIMZELENE Š UME
  • Č etinarske zimzelene š ume se razvijaju na na š im najvi š im planinama, uslovima hladne planinske klime. U ovom podru č ju vladaju kratka sve ž a leta i duge veoma hladne zime.
 • 5. Problemi u š umama
  • 1.Nepovoljnost zimskog perioda za biljke
  • -Problem niskih temperatura najve ć i broj biljaka je re š io tako š to u zimskom periodu zbacuje svoje li šć e i prelazi u fazu potpunog mirovanja. Pupoljci su za š ti ć ene dlakama I smolom, dok debela kora š titi osetljive unutra š nje delove stabala od smrzavanja.
 • 6. Nepovoljnosti zimskog perioda za ž ivotinje
  • - Opasnost od smrzavanja re š ili su tako š to pred zimu napuste hladne predele i odu u toplije ju ž ne krajeve. Druge ž ivotinje, koje ostaju na ovim hladnim prostorima, menjaju svoju “tanku letnju garderobu za tople zimske jakne”. Mnogobrojni insekti I drugi beski č menja c i pre ž ivljavaju zavu č eni u dublje delo v e zemlji š ta, stena ili stabala, gde miruju ć i č ekaju toplije uslove.
 • 7.
  • - Nedostatak hrane re š avaju tako š to odlaze u toplije krajeve u kojima ima dovoljno hrane. Druge ž ivotinje, naprimer medved , pred zimu sakupljaju veliku koli č inu hrane, samo š to oni tu hranu skladi š te u obliku rezervnih masti ispod ko ž e, kao debelo salo. Ž ivotinje koje imaju potko ž no salo su sveli njihovu aktivnost preko zime na minimum tako š to padaju u zimski san.
 • 8. Biljke u š umama
  • Zimzelene č etinarske š ume imaju relativno jednostavnu strukturu. Njima se razlikuju sprat visokog drve ć a, sprat niskih ž bunova i sprat zeljastih biljaka.
 • 9. Tipovi č etinarskih š uma
  • Kod nas vladaju različite planinske klime, pa z bog toga postoji nekoliko tipova č etinarskih š uma. Na toplijim planinama blizu mora razvijaju se š ume
  • munike i molike, a
  • na hladnijim planina-
  • ma u dublji m delovi-
  • ma koninenata šume
  • smr č e, belog bora, omorike.
 • 10. Sprat drve ć a i žbunova
  • U razli č itim č etinarskim š umama sprat drve ć a izgradjuju razli č ite vrste drve ć a. Kod nas se mogu na ć i jos i crni bor, jela, bradati li š aj.
 • 11. Sprat drve ć a
  • U spratu drve ć a ž ive mnogobrojne vrste insekata, ptica i poneki sisar. Naj č e šć e vrste su krstokljun, jelova senica, sova u š ara, crna zuna, kuna zlatica i ris. Sprat ž bunova je siroma š an. Izgradjuju ga malobrojne vrste kao š to su borovnica, malina i planinska ribizla. Izmedju njih se mogu sresti ž ivotinje kao š to su kralji ć , medved i vuk.
 • 12. Prizemni sprat
  • U prizemnom spratu listopadnih š uma ž ive razli č ite gljive, mahovine, paprati i zeljaste biljke. Lisi č arke, borovi vrganji i ze č ja so č a č esti su stanovnici prizemnog sprata.
 • 13. Prizemni sloj š ume
  • Ž ivotnu zajednicu prizemnog sloja š ume č ine mnogobrojni insekti I beski č menjaci, a od ki č menjaka su svakako najinteresantniji mali I veliki jastreb.
 • 14. Uništavanje šuma i njihovih ekosistema
  • Nekada su šume prekrivale brdsko
  • područje naše zemlje, dok sada ne-
  • staju zbog čovekove potrebe za plo-
  • dnim i obradivim površinama. To
  • ujedno i uništava naše šumske eko-
  • sisteme, na šta sve manje ljudi obra-
  • ćaju pažnju. “Mora šumadijskih šu-
  • ma ” se mogu naći samo u malobro-
  • jnim prirodnim dobrima, gde je nji-
  • hovo istrebljenje i seča strogo zabranjena.