Faillissement en zekerheden

1,636 views
1,512 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Faillissement en zekerheden

 1. 1. Welkom
 2. 2. Faillissement en zekerheden <ul><li>Horeca Business Club Limburg </li></ul><ul><li>Ankerhof 5 juli 2011 </li></ul><ul><li>Michel Rompelberg </li></ul>
 3. 3. Inleiding: kantoor <ul><li>RRA Advocaten N.V. </li></ul><ul><li>Kerkstraat 4 </li></ul><ul><li>6367 JE Ubachsberg </li></ul><ul><li>045-5620540 </li></ul><ul><li>www.rra.nl </li></ul>
 4. 4. Inleiding: kantoor <ul><li>7 advocaten, gespecialiseerd in: </li></ul><ul><li>Vastgoedrecht </li></ul><ul><li>Ondernemingsrecht </li></ul><ul><li>Handelsrecht en intellectuele eigendom </li></ul><ul><li>Arbeidsrecht </li></ul><ul><li>10 ondersteunende medewerkers </li></ul>
 5. 5. Inleiding: spreker <ul><li>Mr. Michel Rompelberg </li></ul><ul><li>Advocaat sinds 1995 </li></ul><ul><li>Penningmeester Orde van Advocaten Maastricht </li></ul><ul><li>Gespecialiseerd in: </li></ul><ul><ul><li>Faillissementsrecht (lid INSOLAD) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lid commissie faillissementsrecht Maastricht </li></ul></ul><ul><li>Aansprakelijkheid van: </li></ul><ul><ul><li>bestuurders /commissarissen / feitelijk leidinggevenden / moedervennootschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Banken </li></ul></ul><ul><li>Ervaringsdeskundige horeca /faillissement </li></ul>
 6. 6. Ervaringsdeskundige …
 7. 7. Kennisontbijt RRA advocaten N.V.
 8. 8. Enkele hoofdregels: <ul><li>vordering-> procedure-> vonnis-> executie </li></ul><ul><li>vonnis in individuele zaak: specifiek beslag op specifiek deel vermogen schuldenaar </li></ul><ul><li>faillissement: algeheel beslag op algeheel vermogen schuldenaar </li></ul><ul><li>surséance: gericht op saneren schulden t.b.v. schuldenaar </li></ul><ul><li>faillissement: gericht op liquideren van activa t.b.v. schuldeisers </li></ul><ul><li>WSNP: gericht op “schone lei” voor schuldenaar (alleen natuurlijke personen, óók ondernemers) </li></ul>
 9. 9. Faillissement: <ul><li>wordt uitgesproken bij vonnis, door de rechtbank </li></ul><ul><li>op verzoek van: schuldenaar zelf, of </li></ul><ul><li>op verzoek van: schuldeiser(s) </li></ul><ul><li>criterium: “in de toestand verkeert van hebben opgehouden te betalen” </li></ul><ul><li>“ toestand” wordt aangenomen bij meerdere onbetaalde schuldeisers </li></ul>
 10. 10. Faillissement processueel: <ul><li>verzoekschrift, ingediend bij rechtbank </li></ul><ul><li>rechtbank roept schuldenaar op </li></ul><ul><li>behandeling ter zitting: </li></ul><ul><li>WSNP gaat vóór Faillissementsverzoek </li></ul><ul><li>surséance gaat vóór Faillissementsverzoek </li></ul><ul><li>schuldeiser: intrekken, aanhouden, persisteren </li></ul><ul><li>schuldenaar kan verweer voeren </li></ul><ul><li>oordeel rechtbank: afwijzen of toewijzen.. </li></ul><ul><li>toewijzen = failliet verklaren </li></ul>
 11. 11. Vonnis faillietverklaring: <ul><li>vonnis wordt gepubliceerd: </li></ul><ul><li>Centraal Insolventie Register ( www.rechtspraak.nl ) </li></ul><ul><li>maar ook: www.wijlimburg.nl </li></ul><ul><li>rechtsmiddel: verzet / hoger beroep </li></ul><ul><li>rechter commissaris: toezicht </li></ul><ul><li>curator: afwikkelen faillissement </li></ul><ul><li>opdracht aan curator, tot openen van aan gefailleerde gerichte poststukken </li></ul>
 12. 12. Gevolgen faillietverklaring: <ul><li>met terugwerkende kracht, tot 0.00 u.: </li></ul><ul><li>gefailleerde verliest beschikking en beheer over zijn vermogen </li></ul><ul><li>gelegde beslagen vervallen </li></ul><ul><li>executie eindigt </li></ul><ul><ul><li>tenzij datum verkoop reeds bepaald </li></ul></ul><ul><li>gerechtelijke procedures worden geschorst </li></ul><ul><ul><li>tenzij: reeds vonnis gevraagd </li></ul></ul><ul><li>het faillissement omvat: </li></ul><ul><ul><li>het hele vermogen van de gefailleerde </li></ul></ul><ul><ul><li>alsmede: wat hij tijdens faillissement verwerft </li></ul></ul><ul><ul><li>behoudens: wat buiten faillissement blijft (evt. na goedkeuring RC) </li></ul></ul><ul><li>schuldenaar kan niet meer “leveren” </li></ul>
 13. 13. Curator gaat aan het werk: <ul><li>curator is belast met beheer en vereffening van de failliete boedel </li></ul><ul><li>diagnose: </li></ul><ul><ul><li>of: verkoop goïng concern </li></ul></ul><ul><ul><li>of: liquidatie afzonderlijke onderdelen </li></ul></ul><ul><li>curator wordt betaald uit de boedel </li></ul><ul><ul><li>Gaat selectief te werk (cherry picking) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorgaans: geen uitkering aan schuldeiser </li></ul></ul><ul><li>goïng concern levert méér op dan liquidatie </li></ul><ul><li>dus: liefst tijdelijke voortzetting, in de hoop op een hogere opbrengst… </li></ul>
 14. 14. Problemen bij tijdelijke voortzetting onderneming: <ul><li>machtiging RC: afhankelijk van reële begroting </li></ul><ul><li>krediet / garantstelling boedelkosten </li></ul><ul><li>geschikte en solvabele overnamekandidaat </li></ul><ul><li>medewerking van: </li></ul><ul><ul><li>personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>bank </li></ul></ul><ul><ul><li>fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>verhuurder </li></ul></ul><ul><li>afkoelingsperiode? </li></ul><ul><li>tijdsdruk: max 3 maanden opzegtermijn huur </li></ul><ul><li>procedure tot huurindeplaatsstelling? </li></ul>
 15. 15. Indien doorstart niet mogelijk: <ul><li>ontstaan boedelkosten vermijden </li></ul><ul><li>beëindigen afkoelingsperiode </li></ul><ul><li>liquidatie van het vermogen v/d gefailleerde </li></ul><ul><li>zsm beëindigen van alle overeenkomsten: </li></ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>Huurovereenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Lease-overeenkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gas / water /elektra </li></ul></ul><ul><ul><li>diversen: telefoon / container / advertenties </li></ul></ul><ul><li>uitwinnen verhypothekeerde en verpande zaken </li></ul><ul><li>ontruimen </li></ul><ul><li>daarna: bureauwerk voor curator: o.a. onderzoek rechtmatigheden / verdeling opbrengst </li></ul>
 16. 16. Positie schuldeisers: <ul><li>openbare verslagen: </li></ul><ul><ul><li>beschrijving boedel / staat van baten en schulden </li></ul></ul><ul><ul><li>openbare verslagen (per 3 maanden) </li></ul></ul><ul><ul><li>www.rechtspraak.nl / insolventieregister </li></ul></ul><ul><li>waar werkt de curator naar toe? </li></ul><ul><li>welke vorderingen maakt hij daarbij? </li></ul><ul><li>toezicht door de RC: </li></ul><ul><ul><li>machtiging RC vereist voor bepaalde handelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>machtiging = beschikking; beroep bij Rb mogelijk </li></ul></ul><ul><li>commissie uit de schuldeisers </li></ul>
 17. 17. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>schuldenaar staat met zijn hele vermogen in voor zijn schulden, tenzij wet of ovk anders bepaalt.. </li></ul><ul><li>.. schuldeisers zijn onderling gelijk en worden ponds-pondsgewijs uit de netto-opbrengst voldaan.. (concurrente schuldeisers).. </li></ul><ul><li>..behoudens door de wet erkende redenen van voorrang.. (preferente schuldeisers) </li></ul><ul><li>(bij ovk kan worden bepaald dat een schuldeiser een lagere rang inneemt (jegens bepaalde of alle schuldeisers) = achtergestelde vorderingen) </li></ul><ul><li>“ voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek en voorrecht” </li></ul><ul><li>voorrecht ontstaat uitsluitend uit de wet.. </li></ul>
 18. 18. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>pand en hypotheek gaan boven </li></ul><ul><ul><li>concurrente schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>bevoorrechte schuldeisers </li></ul></ul><ul><li>pand en hypotheek: </li></ul><ul><ul><li>hogere rang; én </li></ul></ul><ul><ul><li>parate executie = </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnen uitwinnen zonder vonnis! </li></ul></ul><ul><li>in faillissement: pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er géén faillissement was (separatist) </li></ul>
 19. 19. Zekerheden: enkele hoofdregels: <ul><li>zekerheid, voor: </li></ul><ul><li>nakoming overeenkomst </li></ul><ul><li>terugbetaling kredietovereenkomst </li></ul><ul><li>..voorrang boven andere schuldeisers </li></ul><ul><li>zakelijke zekerheden: </li></ul><ul><ul><li>op een “zaak” </li></ul></ul><ul><ul><li>hypotheekrecht: onroerende zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>pandrecht: roerende zaken /vorderingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>huidige en toekomstige! </li></ul></ul></ul><ul><li>persoonlijke zekerheden: </li></ul><ul><ul><li>borg, achtergestelde lening </li></ul></ul>
 20. 20. Vestigen zakelijke zekerheid: <ul><li>voorwaarden geldig hypotheekrecht: </li></ul><ul><ul><li>overeenkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>vestiging hypotheek bij notariële akte </li></ul></ul><ul><ul><li>inschrijving in openbare registers </li></ul></ul><ul><li>voorwaarden geldig pandrecht: </li></ul><ul><li>op zaken: </li></ul><ul><ul><li>ter hand stellen aan pandgever (vuistpand) of </li></ul></ul><ul><ul><li>stille verpanding: akte (not. of registratie) </li></ul></ul><ul><li>op vorderingen: </li></ul><ul><ul><li>stil pandrecht: akte (not. of registratie) </li></ul></ul><ul><ul><li>inclusief toekomstige vorderingen uit reeds bestaande rechtsverhouding </li></ul></ul><ul><ul><li>tegenwoordig: dagelijkse bulkverpanding via volmacht: vage omschrijving vorderingen </li></ul></ul>
 21. 21. Uitwinning van zekerheden <ul><li>(on)roerende zaken: parate executie: </li></ul><ul><ul><li>zodra schuldenaar in verzuim </li></ul></ul><ul><ul><li>(eventueel: in vuistpand nemen) </li></ul></ul><ul><ul><li>bevoegd tot executoriale verkoop </li></ul></ul><ul><ul><li>vordering verhalen op netto opbrengst </li></ul></ul><ul><li>verkoop = openbaar (veiling) </li></ul><ul><li>afwijkende verkoop mogelijk, na toestemming voorzieningenrechter </li></ul>
 22. 22. Uitwinning van zekerheden: <ul><li>vorderingen: </li></ul><ul><ul><li>zodra vordering opeisbaar: </li></ul></ul><ul><ul><li>(eventueel: door opzegging ovk) </li></ul></ul><ul><ul><li>mededeling van het pandrecht, aan debiteuren van de schuldenaar </li></ul></ul><ul><ul><li>pandhouder wordt daardoor bevoegd nakoming vordering te eisen en betaling in ontvangst te nemen </li></ul></ul><ul><ul><li>tot mededeling, blijft deze bevoegdheid bij pandgever (of: diens curator) </li></ul></ul>
 23. 23. Curator en zekerheden: <ul><li>curator onderzoekt aantastbaarheid van zekerheden: </li></ul><ul><li>vernietiging wegens pauliana </li></ul><ul><ul><li>onverplicht: 42 / 43 Fw. </li></ul></ul><ul><ul><li>verplicht: 47 Fw. </li></ul></ul><ul><li>schadevergoeding uit onrechtmatige daad </li></ul><ul><li>strafrechtelijke aangifte </li></ul>
 24. 24. Curator en zekerheden: <ul><li>separatisten hebben curator eigenlijk niet nodig. Uitzonderingen: </li></ul><ul><li>wet: </li></ul><ul><ul><li>bodemvoorrecht fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>redelijke termijn stellen uitoefening rechten </li></ul></ul><ul><li>praktijk: </li></ul><ul><ul><li>medewerking levering onroerende zaak </li></ul></ul><ul><ul><li>medewerking verkoop roerende zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>medewerking inning vorderingen </li></ul></ul><ul><li>boedelbijdrage: ..% van de opbrengst </li></ul>
 25. 25. Typisch horeca: <ul><li>(on)roerend: aard- en nagelvast </li></ul><ul><ul><li>roerende zaken, duurzaam met het gebouw verenigd en bestemd om ter plaatse te blijven… </li></ul></ul><ul><ul><li>..worden onroerend (en dus: van de verhuurder) </li></ul></ul><ul><li>géén pandrecht op “goodwill” </li></ul><ul><li>géén pandrecht op onbetaalde, onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken </li></ul><ul><li>fiscaal bodem(voor)recht op inventaris </li></ul>
 26. 26. Einde faillissement: <ul><li>(on)eigenlijke opheffing </li></ul><ul><ul><li>curator keert niets uit aan schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>behalve (evt) UWV en/of fiscus </li></ul></ul><ul><ul><li>geen verificatievergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar blijft aansprakelijk voor zijn schulden </li></ul></ul><ul><li>uitdeling </li></ul><ul><ul><li>verificatievergadering </li></ul></ul><ul><ul><li>curator deelt (een percentage) uit aan schuldeisers </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar blijft aansprakelijk overige schulden </li></ul></ul><ul><li>akkoord </li></ul><ul><ul><li>schuldenaar biedt zijn schuldeisers enkele % aan </li></ul></ul><ul><ul><li>verificatievergadering + stemming over akkoord </li></ul></ul><ul><ul><li>schuldenaar ontvangt kwijting voor rest-schuld </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Vragen? </li></ul>

×