• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mau so 08 b kk_tncn_to khai quyet toan thue tncn
 

Mau so 08 b kk_tncn_to khai quyet toan thue tncn

on

 • 1,166 views

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) Mẫu số: 08B/KK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài ...

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) Mẫu số: 08B/KK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Statistics

Views

Total Views
1,166
Views on SlideShare
1,166
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mau so 08 b kk_tncn_to khai quyet toan thue tncn Mau so 08 b kk_tncn_to khai quyet toan thue tncn Document Transcript

  • C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 08B/KK-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư s c l p - T do - H nh phúc 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm: ............………[02] H và tên ngư i i di n cho nhóm kinh doanh:................…………………..[03] Mã s thu : -[04] a ch :..….....................................................................................................[05] i n tho i: ........................ [06] Fax: ….............. [07] Email: ....................... ơn v ti n: ng Vi t Nam Stt Ch tiêu S ti n 1 Doanh thu bán hàng hoá và cung c p d ch v [08] Các kho n gi m tr doanh thu [09] a Chi t kh u thương m i [10] b Gi m giá hàng bán [11] 2 c Giá tr hàng bán b tr l i [12] Thu tiêu th c bi t, thu xu t kh u, thu giá tr gia [13] d tăng theo phương pháp tr c ti p ph i n p 3 Doanh thu ho t ng tài chính [14] Chi phí s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v [15] a Giá v n hàng bán [16] 4 b Chi phí bán hàng [17] c Chi phí qu n lý [18] Chi phí tài chính [19] 5 Trong ó: [20] Chi phí lãi ti n vay dùng cho s n xu t, kinh doanh 6 Thu nh p ch u thu t ho t ng kinh doanh [21] 7 Thu nh p khác [22] 8 Chi phí khác [23] 9 Thu nh p ch u thu khác [24] 10 Thu nh p ch u thu ngoài Vi t Nam [25] 11 T ng thu nh p ch u thu phát sinh trong kỳ [26] 17
  • THU NH P CH U THU VÀ S THU T M N P C A T NG CÁ NHÂN TRONG NHÓM KINH DOANH T l (%) Thu nh p ch u thu Thu t m n p trongSTT H và tên Mã s thu phân chia nh n ư c tương kỳ thu nh p ng [27] [28] [29] [30] [31] 1 2 3 ….. T ng c ng [32] [33] [34] Tôi cam oan nh ng n i dung kê khai là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu tv nh ng n i dung ã khai./. …....……, ngày… tháng …năm ...…… NGƯ I I DI N CHO NHÓM KINH DOANH (Ký và ghi rõ h tên) 18