• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn
 

Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn

on

 • 2,909 views

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) - Mẫu số: 05/KK-TNCN ...

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) - Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

Statistics

Views

Total Views
2,909
Views on SlideShare
2,909
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn Document Transcript

  • C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo c l p - T do - H nh phúc Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân cư trú) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm……….. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p:…………………………………....… [03] Mã s thu : - [04] a ch : .......................................................................................................... [05] i n tho i:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..A. THU NH P T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG C A CÁ NHÂN CÓ KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n 1 T ng s lao ng trong kỳ [08] Ngư i 2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [09] VN 3 T ng s lao ng thu c di n kh u tr thu trong kỳ [10] Ngư i 4 T ng thu nh p tr cho lao ng thu c di n kh u tr [11] VN 5 T ng s ngư i ph thu c ư c gi m tr [12] Ngư i 6 T ng s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr [13] VNB. THU NH P T TI N CÔNG, TI N THÙ LAO C A CÁ NHÂN KHÔNG KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n1 T ng s lao ng trong kỳ [14] Ngư ia T ng s lao ng kh u tr 10% [15] Ngư ib T ng s lao ng kh u tr 20% [16] Ngư i2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [17] VNa T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 10% [18] VNb T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 20% [19] VN3 T ng s thu thu nh p cá nhân kh u tr trong kỳ [20] VNa T ng s thu ã kh u tr 10% [21] VNb T ng s thu ã kh u tr 20% [22] VN Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯ I I DI N H P PHÁP C AT CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) 5