Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn

3,295 views

Published on

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) - Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn

  1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo c l p - T do - H nh phúc Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân cư trú) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm……….. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p:…………………………………....… [03] Mã s thu : - [04] a ch : .......................................................................................................... [05] i n tho i:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..A. THU NH P T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG C A CÁ NHÂN CÓ KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n 1 T ng s lao ng trong kỳ [08] Ngư i 2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [09] VN 3 T ng s lao ng thu c di n kh u tr thu trong kỳ [10] Ngư i 4 T ng thu nh p tr cho lao ng thu c di n kh u tr [11] VN 5 T ng s ngư i ph thu c ư c gi m tr [12] Ngư i 6 T ng s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr [13] VNB. THU NH P T TI N CÔNG, TI N THÙ LAO C A CÁ NHÂN KHÔNG KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n1 T ng s lao ng trong kỳ [14] Ngư ia T ng s lao ng kh u tr 10% [15] Ngư ib T ng s lao ng kh u tr 20% [16] Ngư i2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [17] VNa T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 10% [18] VNb T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 20% [19] VN3 T ng s thu thu nh p cá nhân kh u tr trong kỳ [20] VNa T ng s thu ã kh u tr 10% [21] VNb T ng s thu ã kh u tr 20% [22] VN Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯ I I DI N H P PHÁP C AT CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) 5

×