• Like
Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Mau so 05 kk tncn- to khai quyet toan thue tncn

 • 2,455 views
Published

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) - Mẫu số: 05/KK-TNCN …

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú) - Mẫu số: 05/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M u s : 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo c l p - T do - H nh phúc Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính) T KHAI QUY T TOÁN THU THU NH P CÁ NHÂN (Dành cho t ch c, cá nhân tr thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân cư trú) Chính th c: [ ] B sung: [ ] L n: [ ] [01] Kỳ tính thu : Năm……….. [02] Tên t ch c, cá nhân tr thu nh p:…………………………………....… [03] Mã s thu : - [04] a ch : .......................................................................................................... [05] i n tho i:…………..[06] Fax:……...……….[07] Email:……………..A. THU NH P T TI N LƯƠNG, TI N CÔNG C A CÁ NHÂN CÓ KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n 1 T ng s lao ng trong kỳ [08] Ngư i 2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [09] VN 3 T ng s lao ng thu c di n kh u tr thu trong kỳ [10] Ngư i 4 T ng thu nh p tr cho lao ng thu c di n kh u tr [11] VN 5 T ng s ngư i ph thu c ư c gi m tr [12] Ngư i 6 T ng s thu thu nh p cá nhân ã kh u tr [13] VNB. THU NH P T TI N CÔNG, TI N THÙ LAO C A CÁ NHÂN KHÔNG KÝ H P NG LAO NGSTT Ch tiêu VT S lư ng/S ti n1 T ng s lao ng trong kỳ [14] Ngư ia T ng s lao ng kh u tr 10% [15] Ngư ib T ng s lao ng kh u tr 20% [16] Ngư i2 T ng thu nh p tr cho lao ng trong kỳ [17] VNa T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 10% [18] VNb T ng thu nh p tr cho lao ng kh u tr 20% [19] VN3 T ng s thu thu nh p cá nhân kh u tr trong kỳ [20] VNa T ng s thu ã kh u tr 10% [21] VNb T ng s thu ã kh u tr 20% [22] VN Tôi cam oan s li u khai trên là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng s li u ã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯ I I DI N H P PHÁP C AT CH C, CÁ NHÂN TR THU NH P Ký tên, óng d u (ghi rõ h tên và ch c v ) 5