Your SlideShare is downloading. ×
Comentarios ós orzamentos 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Comentarios ós orzamentos 2011

1,195

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,195
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ORZAMENTOS 2011 e o sector forestal
 • 2. Contido: • 1.- VISION XERAL • 2.- ANALISE POR EIXES • 3.- ANALISE POR DEPARTAMENTOS – Medio Rural / DX Montes • 4.- Lei de medidas fiscais e administrativas
 • 3. • 1.- VISION XERAL
 • 4. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 • 5. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 • 6. • ANALISE POR EIXES
 • 7. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 • 8. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 • 9. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 • 10. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira] Referencias xenéricas o Plan de desenvolvemento Rural Non hai ningunha referencia a outos asuntos comose fala da promoción da madeira como material renovable e si a o uso da biomasa como fonte de enerxía
 • 11. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 • 12. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 • 13. Analizarase en Detalle nas seguintes páxinas
 • 14. (…) Sen alusións directas ó sector forestal madeira (salvo que se entenda dentro da “producción agraria sustentable”) Como feito curioso a Dirección Xeral de Innov. e Industrias Agrarias e Forestais ven sempre denominada como A Dirección Xeral de Innov. e Industrias Agrarias
 • 15. Dentro das medidas e actuacions prioritarias as únicas que fan algunha referencia expresa ó sector forestal son A continuación conmentaránse polo miudo
 • 16. A actuación refírese o borrador de Decreto das SOFOR e supon a súa posta en marcha. Nembargantes non figura cuantificado ningún dos obxectivos que se espera alcanzar Existe una confusión ó mesturar a promoción das agrupacións forestais e a certificación forestal.
 • 17. Non é admisible que se inclúa dentro do suposto orzamento de “Dinamización económica Cremento e Emprego”. Esta actuación, de ter que realizarse, debería incluirse no capítulo de “Sostibilidade Ambiental” A gravidade desta inclusión errónea incrementase xa que esta e a única actuación de suposta índole forestal calificada neste epígrafe como “salientable” que contempla “obra” e non só trámites administrativos ou procesos lexislativos A posición do sector ven sendo a necesidade de separacion e clarificación orzamentaria dos recursos e medios da administración dedicadas ós Incendios Forestais e os que se dedican ó fomento da xestion forestal e o tecido productivo. Mas información: [enlace]
 • 18. Unha das necesidades, longamente demandada polo sector e a “Adecuación do marco normativo” que a día de hoxe supón una fonte de enorme inseguridade xurídica que lastra o futuro do sector. Non só e que non exista una Lei axeitada, é que a Administración Forestal non foi quen de defender o sector fronte a inmisión doutros departamentos e o Goberno Galego tampouco defendeu ás súas competencias fronte a outras administracións. Nembargantes esta medida e actuacións carece de contido orzamentario relevante para o ano 2011 xa que como moito consistirán en traballos de redacción de anteproxectos e de consulta pública. Sobre a parte relativa a defensa contra incendios forestais remítese ó comentado no apartado inmediato anterior
 • 19. [Sen contidos especificos para o sector forestal/madeira]
 • 20. • ANALISE POR DEPARTAMENTOS • Os orzamentos de Medio Rural / Montes Fonte: http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2011/PR/LEI_II_V2_FR04.PDF
 • 21. Fonte:http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2011/images/191010orzamentos.pdf
 • 22. Dirección Xeral de Industrias Agrarias e Forestais SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL Total Orzamento SERVIZO - 0 4 D.X. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS AGRARIAS E FORESTAIS PROGRAMA 4 2 2 L CAPACITACIÓN E EXTENSIÓN AGROFORESTAL 7.879.944 4 2 2 MENSINANZA SECUNDARIA E FORMACIÓN PROFESIONAL 1.301.306 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 9.861.273 5 8 1 A ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA 112.000 7 1 3 D MELLORA DA CALIDADE NA PRODUCIÓN AGROALIMENTARIA 9.935.552 7 1 3 E BENESTAR ANIMAL E SANIDADE VEXETAL 1.180.363 7 4 1 A APOIO Á MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E MELLORA DA COMPETITIVADE 19.575.801 49.846.239
 • 23. Dirección Xeral de Montes SERVIZO - 0 5 D.X. DE MONTES Capitulo 1 39.329.456 Capitulo 6 48.565.536 Capitulo 7 5.375.000 TOTAL 551B 93.269.992 Capitulo 1 1.827.877 Capitulo 4 28.501 Capitulo 6 212.200 TOTAL 561A 2.068.578 Capitulo 1 23.539.769 Capitulo 6 12.287.259 Capitulo 7 15.370.464 TOTAL 713B 51.197.492 146.536.062 5 5 1 B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 7 1 3 B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS
 • 24. DX Montes: Orzamento 2011 por programas e capítulos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 5 1 B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) 5 6 1 A PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 7 1 3 B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS Millones CAPITULO 7 CAPITULO 6 CAPITULO 4 CAPITULO 1
 • 25. DX Montes: Orzamento total 2011 por programa
 • 26. DX Montes: Orzamento total 2011 excepto persoal por programa
 • 27. DX Montes: Orzamento total 2011 de persoal por programa A continuacion vaise facer un análsis máis detallado deste capítulo entre os programas 551B y 713B]
 • 28. DX Montes: Orzamento 2011 distribución do gasto de persoal por categoría 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ALTOS CARGOS E DELEGADOS FUNCIONARIOS LABORAISCARGOS EGADOS FUNCIONARIOS LABORAIS 713BPRODUCCION FORESTAL 551BINCENDIOS Do total dos custes de persoal da Dirección Xeral de Montes: ó Programa 713B ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS se lle imputa: •100% dos custos de Altos cargos e •93% do custe dos funcionarios, incluíndo •99% dos custos das categorías C1 e C2 axentes forestais •90% dos funcionarios dos subgrupos A1 e A1 (enxeñeiros forestais, etc) Ó programa 551B ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL (INCENDIOS) se le imputa fundamentalmente os custes do persoal laboral nomedamente cuadrillas etc...
 • 29. Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria • Artigo 13º.-Distritos forestais. Os distritos forestais, integrados na estrutura territorial da consellería a través dos respectivos departamentos territoriais, dependerán organicamente da xefa ou xefe territorial e funcionalmente da Dirección Xeral de Montes, a través da Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais A imputacion dos custes do persoal funcionario ó programa 713B non concorda ca sensación de que boa parte do persoal encontrase a meirande parte do ano desenvolvendo tarefas relacionadas co programa 551B (Incendios) e concorda mal con a adscripcion funcional dos 19 Distritos forestais a Sundirección de Prevencion e Defensa contra Incendios Forestais.
 • 30. • Ley de medidas fiscais e administrativas http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2011/PR/LEI_ACOMPA.PDF
 • 31. Artigo 2º.-Imposto sobre sucesións e doazóns. Artigo 3º.-Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados Inclúen exencións, pero exclusivamente, para algunos supuestos de propietarios forestais pertencentes a unha agrupación com personalidade xurídica inscrita no rexistro que vai crear Medio Rural Medidas fiscais incluidas na lei de acompañamento
 • 32. Outras disposicions la lei de acompañamento relacionadas co sector • Modifícase o art. 29 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia • Modifícase o artigo 57 da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, • Engádese un novo artigo 60 bis á Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, co seguinte contido • Derogaseo artigo 30 e o punto 21 do artigo 2 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. • Modifícase o punto 2 do artigo 32 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, (solo rustico especialmente protexido e solo rustico de protección forestal) • Modifícase o punto 2 do artigo 37 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,

×