Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian

on

 • 2,194 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,194
Views on SlideShare
2,194
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
69
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buku program pismp pendidikan jasmani dengan kepujian Document Transcript

 • 1. Bahagian Pendidikan GuruKementerian Pelajaran MalaysiaBerkuat kuasa mulai Januari 2007
 • 2. KANDUNGAN MUKA SURAT1. Pengenalan 22. Matlamat Program 23. Hasil Pembelajaran Program 24. Sistem Akademik 35. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan 4 Kepujian6. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan 6 Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)7. Agihan Kursus Mengikut Semester 78. Sistem Penyampaian 109. Matriks Hasil Pembelajaran 1110. Sistem Pentaksiran dan Penilaian 1111 Sinopsis Kursus • Kursus Wajib 11 • Kursus Teras 18 • Pakej Kursus Elektif 27 • Kursus Tanpa Kredit 2912. Lampiran 1: Pakej Elektif 1 dan Elektif 2 3413. Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major Dengan Pakej Kursus 36 Elektif 1 dan Elektif 214. Lampiran 3: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran 3815. Lampiran 4: Perincian Hasil Pembelajaran Program 3916. Lampiran 5: Matrik Hasil Pembelajaran 42 1
 • 3. 1. PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai bidang. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.2. MATLAMAT PROGRAM Matlamat program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.3. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah) berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah; iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah dalam pelbagai situasi sebenar; v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 2
 • 4. 4. SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka, amali dan Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian dengan jayanya sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. 3
 • 5. 5. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan BIL. KURSUS KREDIT 1. KURSUS WAJIB 23(17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM 2. KURSUS TERAS 86(65%) • Pengajian Profesional (27K) • Major (45K) • Amalan Profesional (14K) 3. KURSUS ELEKTIF 24(18%) • Pakej Elektif 1 (12K) • Pakej Elektif 2 (12K) JUMLAH 133(100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. 4
 • 6. Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Amalan Profesional dilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang ditawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.6. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH) Perincian kursus yang akan ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru 3(0+3) *KT Jumlah 23(17%) * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. 5
 • 7. KURSUS TERASPengajian Profesional KOD KURSUS KREDIT EDU3101 Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) Jumlah 27(20%)Kursus Major KOD KURSUS KREDIT PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) PJM3103 Olahraga 2(0+2) PJM3104 Renang 2(0+2) PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) Motor PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) PJM3107 Gimnastik 2(0+2) PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(1+1) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(1+1) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani 3(2+1) dan Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(1+1) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) Sukan PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3(3+0) PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) PJM3118 Kecederaan Dalam Sukan 2(1+1) PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 -Pelaksanaan dan Pelaporan 3(3+0) Jumlah 45(34%)Amalan Profesional KOD KURSUS KREDIT * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 1) – P.Prof. Sem. 1 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 2) - Major Sem. 2 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 3) – Elektif 1 Sem. 3 * Pengalaman Berasaskan Sekolah (Fasa 4) – Elektif 2 Sem. 4 PRK3101 Praktikum I 2(4M) PRK3102 Praktikum II 4(8M) PRK3103 Praktikum III 6(12M) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 14(11%) 6
 • 8. * Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan ’task’/tugasan yang diberikan oleh kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, Kursus Elektif 1 dan Kursus Elektif 2 mengikut semester yang ditetapkan. KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1 Pendidikan Kesihatan KOD KURSUS KREDIT PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (3+0) PKE3102 Pendiddikan Keselamatan 3 (2+1) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1) PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3 (3+0) Jumlah 12 (9%) * Pakej Elektif 1 ditentukan mengikut bidang kursus major seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1. Pakej Elektif 2 (Pilih dari lampiran 3) KURSUS KREDIT Pakej Elektif 2 12 Jumlah 12(9%) * Pilih salah satu daripada bidang kursus seperti yang berikut sebagai Pakej Elektif 2: • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral Senarai lengkap Pakej Elektif 2 ditunjukkan di Lampiran 3 dan kombinasi kursus major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 4.7. AGIHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Aras 1 Semester 1 hingga 3 Aras 2 Semester 4 hingga 6 Aras 3 Semester 7 dan 8 Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester bagi major Pendidikan Jasmani adalah seperti yang berikut: 7
 • 9. Semester 1 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0) WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa I) *KT(45j) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0) EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2 (1+1) PJM3102 Pergerakan Asas 3 (1+2) PJM3103 Olahraga 2 (0+2) Jumlah 18* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.** ’Task’/tugasan Pengalaman Berasaskan sekolah (PBS) diberikan oleh kursus Pengajian Profesional (EDU3101)Semester 2 (Tahun 1) KOD KURSUS KREDIT WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa II) *KT(10j) EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) PJM3104 Renang 2 (0+2) PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2 (2+0) PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3 (2+1) PKE3101 Elektif1: Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3 (2+1) Jumlah 19* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada kursus major (Contoh bagi major Pendidikan Jasmani: PJM3105).Semester 3 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa III) *KT(10j) EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) PJM3107 Gimnastik 2 (0+2) PJM3108 Pendidikan Luar 3 (1+2) PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2 (1+1) PKE3102 Elektif1: Pendidikan Keselamatan 3 (2+1) Elektif 2: (Rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) ELS3101 English Language Enrichment I TK Total 19 8
 • 10. * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 1 (PJM3106)Semester 4 (Tahun 2) KOD KURSUS KREDIT WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa IV) *KT(35j) EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3 (2+1) PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2 (1+1) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3 (2+1) Elektif 2: (Ruj. Lampiran 1 & Lampiran 2) (dan **PBS) 3(x+x) ELS3102 English Language Enrichment II TK Jumlah 18* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.** ’Task’/tugasan PBS diberikan oleh kursus Elektif 2 (XXXXXXX)Semester 5 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa V) *KT(10j) EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan 3(2+1) Sukan PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) PKE3104 Elektif 1: Program Kesihatan Sekolah 3(2+1) Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) PRK3101 Praktikum I 2(4M) Jumlah 17* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS KREDIT WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) WAJ3114 Bina Insan Guru (Fasa VI) *3(0+3) PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) Sukan Elektif 2: (Rujuk. Lampiran 1 dan Lampiran 2) 3(x+x) PRK3102 Praktikum II 4(8M) Jumlah 15* Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6. 9
 • 11. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) PJM3116 Penyelidikan Tindakan 1 - Metodologi 3 (3+0) PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) PRK3103 Praktikum III 6(12M) Jumlah 14 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) PJM3119 Penyelidikan Tindakan 2 –Implementasi dan Pelaporan 3(3+0) INT3101 Internship 2(4M) Jumlah 138. SISTEM PENYAMPAIAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran akan berfokuskan kepada konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 3 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi; bersemuka dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah (directed tasks) seperti yang tercatat dalam skema pengajaran- pembelajaran. Tuagasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. 10
 • 12. 9. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5.10. SISTEM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan Perincian Hasil Pembelajaran Program seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 4. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan. Matriks Perincian Hasil Pembelajaran Program ini ditunjukkan dalam Lampiran 5.11. SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu kontemporari, Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari and nation development process. WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0) This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. 11
 • 13. WAJ 3103 English Language Proficiency II 1(1+0)This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Itbuilds further on parts of speech and the language skills. It aims to enablelearners to explore and apply appropriate structures of the English language fordifferent text types. This will enable learners to become proficient language usersand be able to assess and reflect on their learning.course aims to build onlearners’ current English language skills. It focuses on the English Sound SystetsKursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I(WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar,bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Ia bertujuan memahirkanpelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaianbagi pelbagai penulisan dan tujuan. Ia juga membolehkan pelajar menilai danmembuat refleksi terhadap pembelajaran mereka WAJ 3104 Literasi Bahasa 2(0+2)Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi Teori Pemerolehan Bahasa,Hubungannya dengan Pengajaran dan Pembelajaran, Panduan dan OrganisasiKandungan Pemulihan Membaca dan Menulis, Strategi Pengajaran danPembelajaran, Kemahiran Asas Pemulihan Membaca dan Menulis, Jenis-jenisAktiviti Kemahiran Asas Membaca dan Menulis, Penyerapan PemulihanMembaca dan Menulis dalam Mata Pelajaran Pendidikan Muzik, Pendidikan SeniVisual, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pemilihan, Pembinaan, danPenggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Elektronik dan BukanElektronik serta Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.This course describes about Language Acquisition theory, its relationship withteaching and learning, Reading and Writing Remedial Content Organisation,Teaching and Learning Strategy, Reading and Writing Remedial Basic Skills,Types of Reading and Writing Basic Skills Activities, Reading and Writing inMusic Education, Visual Arts Education, Physical Education and Health Science,Selection, Development and Usage of Electronic and non Electronic Teaching andLearning Resources, and Teaching and Learning Activities. WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)This course focuses on the approach and strategy students should acquire andmodel to support the achievement of numeracy in these basic areas inmathematics. It is a crucial way in making sure that students are well-trained toguide and help pupils become properly numerate by the time they complete theprimary education. The key elements in numeracy such as the use of real lifeexperiences, concrete materials, questioning and discussion techniques areinfused throughout the course in problem solving, calculation, measurement,spatial sense and, data analysis and interpretation.Kursus ini memberi penekanan tentang pendekatan dan strategi yang sepatutnyadikuasai dan dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokongpencapaian literasi nombor dalam bidang- bidang asas matematik. Denganlatihan yang cukup, pelajar berupaya membimbing dan membantu murid- murid 12
 • 14. untuk memastikan pencapaian literasi nombor ini di akhir persekohan rendah.Elemen- elemen penting yang diamalkan untuk mencapai literasi ini termasuklahmengaitkan pengalaman sebenar, menggunakan bahan konkrit dan penggunaanteknik menyoal dan perbincangan yang disepadukan dalam keseluruhan kursusmelalui problem solving, calculation, measurement, spatial sense dan dataanalysis and interpretation. WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya danhubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.Hasratnya adalah mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia.Adalah diharapkan pelajar dapat memahami dan menangani cabaran globaldalam hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. Kursus ini jugamemperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam.This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation withspecial attention to the latter’s development in Malaysia. Its main aim is to createa specially-molded Malaysian society. It is hoped that students will have a goodunderstanding of the concept and develop ideas to tackle global challenges withincultural and ethnic relationships at national and Asian levels. This course alsointroduces students about ethnic relations from Islamic perspective. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untukmengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan danseni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaransekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yangmendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dankecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalankepada Seni Dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakandan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran danPembelajaran pelbagai mata pelajaran.This course exposes students to the knowledge and basic skills in creativeactivities by integrating music, movement and visual art which will enhance theteaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizesthe importance of creative activities that help stimulate imagination, expression,inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts inEducation, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well asapplication of creative activities in the teaching and learning of various subjects. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah,penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaanaktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi. 13
 • 15. This course focuses on co-curriculum in primary school, setup of co-curriculumunit, filing system, organization of activities and competition, management ofmeeting and budget, official function, leadership and evaluation of activities. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)Kursus ini meliputi pengetahuan umum sejarah permainan peringkatantarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undangpermainan, mengetahui, latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahirandalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan, sertapengelolaan pertandingan.This course focuses on general knowledge history of games in Malaysia andInternational level, introduction to equipment, court and rules and regulation ofGames, knowing, training and tactical of games, games enrichment, managementof court/ field and team and organizing competition. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaanunit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asaspertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum UnitBeruniform sekolah rendah.This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization;constitution of uniform unit; management and administration; discipline andspiritual; principles of first aid; marching; social activities. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangandan pelaksanaan amali perkhemahan.This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; campingandcourses in uniform unit. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1)Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiranasas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang;pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan.This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; trackevents; field event; management in measurement of track and field events;organizing competition; team management. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 14
 • 16. Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah;perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiranasas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.This course focuses on the introduction and concept of society; management;history; development and importance; classification of society; basic skills;preparation, implementation and evaluation of project. WAJ3114 Bina Insan Guru (BIG) 3(0+3)PengenalanBina Insan Guru (BIG) merupakan suatu aspek utama yang dititikberatkan dalamprogram latihan dan pendidikan perguruan Institut Pendidikan Guru (IPG) masakini. Dalam usaha melahirkan guru permulaan yang berkesan, kursus Bina InsanGuru (BIG) merupakan suatu wahana ke arah matlamat tersebu. BIGdiperuntukan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara keredit terkumpulselama enam semester.BIG Fasa I(45 jam)Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tigamalam Tujuan program perkhemahan ini ialah memberi pendedahan awalkepadapelajar tentang ciri-ciri dan kualiti insan guru yang unggul dan iamencakupi enam domain utama kurikulum Bina Insan Guru. Enam domaintersebut ialah kerohanian dan akhlak keguruan; berilmu, beramal dan berbakti;berakauntabiliti dan amanah; berdaya tahan yang tinggi; berjiwa merdeka danperkasa serta kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Bina Insan Guru melalui programperkhemahan ini menjurus kepada pembelajaran di luar bilik darjah secaraalamiah dalam konteks dan situasi sebenar sebagai usaha memperkasakan ilmu,kemahiran, daya intelek, daya tahan, nilai dan akhlak keguruan. Di samping itu,Bina Insan Guru ini juga melibatkan pelajar dengan aktiviti ceramah, bengkel,atau seminar yang menyediakan mereka dengan input yang selaras denganobjektif program perkhemahan I yang telah diikuti.This course is a camping programme for four days and three nights. The aim ofthis camping programme is to give an early exposure of the ideal characteristicsand qualities of teachers which incorporate the six domains of the BIG curiculumnamely; spiritual and teachers-value; knowledgeable and good deeds,accountability and thrustworthy; high level of endurance; sense of freedom andmight; creative and innovative. Implementation of BIG through campingprogramme emphasized on learning outside the classroom which is in the contextof nature and real situation in an effort to inculcate knowledge, skills, intelectualforce, endurance, values and teaching ettiquette. Beside that, in BIG 1, studentswill also be involved in talks, workshop, seminar with inputs that are in line withthe objectives of the camping programme.BIG Fasa II(10 jam)Kursus ini, mencakupi aktiviti ceramah, bengkel, seminar dan khidmatkemasyarakatan. Melalui kursus ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman 15
 • 17. yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang, hubunganguru atau sekolah dengan komuniti ke arah meningkatkan kualiti pendidikan sertaguru dan akauntabiliti profesionalisma. Kursus ini juga betujuan memupukkesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.This course covers the activities of talks, workshops, seminar and social services.Through this course students will be exposed to the holistic understanding of awell balanced teacher, relationship between teacher or school and the communitytowards enhancing the quality of education as well as teachers andprofessionalism accountability. This course also aims to create awareness on theimportance of communal services.BIG Fasa III(10 jam)Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan aktiviti kemasyarakatan.Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiribengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. Aspekberkaitan yang diterapkan ialah pengucapan awam, kesantunan berbahasa,kemahiran mendengar secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlisrasmi dan etika berpakaian. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedarantentang kepentingan khidmat kemasyarakatan.This course deals with the developing of training skills and communal avtivities.Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attendingthem. Social ettiquette and protocol are emphasised. Related aspects stressedare public speaking, courteous language usage, effective listening, table manners,conducting official functions and dress code. This course also aims to createawareness on the importance of communal services.BIG Fasa IV(35 jam)Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama tiga hari dua malamberfokus kepada aktiviti kemasyarakatan . Tujuan program perkhemahan ini ialahmemberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggidalam membuat perancangan dan pengendalian semua aktiviti. Melalui kursus ini,pelajar diuji keupayaan daya tahan mereka di dalam aspek fizikal, mental,emosi, rohani dan sosial semasa melaksanakan semua aktiviti. Di samping itu,kursus ini ingin memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingankhidmat kemasyarakatan melalui penglibatan langsung dalam aktiviti.This course is a camping programme for three days and two nights with the focuson social activities. The aim of this programme is to expose students in applyinghigh level thinking skills in palnning and implementation of all the activities. Thestudents would be tested on their endurance ability in the aspects of physical,mental, emotion spiritual and social throughout the activities. Besides that, thecourse also aim to create awareness among the students on the importance ofsocial services through direct involvement in the activities.BIG Fasa V(10 jam) 16
 • 18. Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’.Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiribengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah pengurusan pendidikan. Aspekberkaitan yang diterapkan ialah guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ),Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan PendidikanNegeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai PendidikanDaerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Kursus ini juga bertujuan memupukkesedaran tentang kepentingan benchmarking. Aspek yang diberi penekananialah lawatan ke sekolah cemerlang, sekolah harapan atau sekolah inovasi.Perkara yang diterapkan ialah ciri-ciri kepimpinan, pengurusan, iklim sekolah ataubudaya sekolah dan infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum.This course deals with the developing of training skills and benchmarking visit.Students are exposed to planning and conducting workshops as well as attendingthem. Managing education is emphasized. Related aspects stressed are teachersand law, mandate, Act 550 (1996), circular profesionalism, circular services,function of state education department and its various sectors, as well as thefunction and the role of the district education departments and its various sectors.This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking.Related aspects stressed are visit to exellance schools, schools with bright hopesor innovative schools. Topics to be covered are leadership characteristics,management, school’s environment, culture and infrastructures as well ascurriculum infrastructure.BIG Fasa VI(10 jam)Kursus ini meliputi perkembangan kemahiran latihan dan lawatan ‘benchmarking’.Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiribengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah guru inovatif melalui ciri-ciri guruyang inovasi dan refleksi BIG dari semester 1 hingga 6 dari sudut mentadbir ujianpost Inventori Self Direct Search dan inventori konflik, interpritasi dapatan ujiandan refleksi BIG. Kursus ini juga bertujuan memupuk kesedaran tentangkepentingan ‘benchmarking. Aspek yang diberi penekanan ialah interaksiprofesional dengan guru cemerlang melalui inovasi pedagogi guru cemerlang,amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang, ciri-ciri profesionalismadan komitmen guru cemerlang.This course deals with the developing skills and benchmarking visits. Studentsareexposed to planning and conducting workshops as well as attending them.Innovative teachers is emphasized through chararacteristics of innovativeteachers and reflection of BIG from semester 1 to 6 through post inventory SelfDirect Search test, inventory conflict, interpretation of testing and reflection of BIG.This course also aims to create awareness on the importance of benchmarking.Related aspects stressed is proffessional interaction with excellent teachersthrough innovative pedagogy, practices of teaching and learning characteristics ofprofessionalisme and commitement. 17
 • 19. KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0) (Philosophy and Education in Malaysia)Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timurserta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah PendidikanKebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangantokoh-tokoh pendidik di Malaysia.This course consists of the development of Islamic, Western and Easternphilosophy of education; historical development of the Malaysian educationsystem, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary SchoolCurriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) (Child Development)Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrahkejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yangmempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan;peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasiterhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluankhas.This course encompasses the developmental process of a child, nature of humanbeings from the religious and biological perspectives; factors that influence thedevelopment of the child; basic principles of child development; different stages ofdevelopment; the underpinning theories of child development; implications onteaching and learning; development of children with special needs. EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) (Learning and the Learner)Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teoripembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaranterhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaranpembelajaran.This course encompasses the child’s learning environment; various learningtheories; implications of individual differences, motivation and learning stylestowards selection and application of approaches and strategies in teaching andlearning. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) (Behaviour and Classroom Management)Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan gurudalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplinmurid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas 18
 • 20. This course discusses classroom management in primary schools, the roles ofteachers in classroom management; models of discipline management; issuesregarding discipline problems of students and management of special needstudents. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) (Technology in Teaching and Learning)Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologipendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian mediapengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai mediapengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalampengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.This course discusses concepts, theories, practices and development ofeducational technology; selection, production, utilization and evaluation ofeducational media; application of technical skills in using various instructionalmedia; integration of information and communication technology in teaching andlearning; management of educational media and resources. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) (Culture and Learning)Kursus ini merangkumi aspek sosio-budaya pelbagai kelompok di Malaysia;gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiranberkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaianbudaya.This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia;learning styles based on different multicultural aspects; communications skills;multicultural relationship skills and issues. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) (Guidance and Counselling for Children)Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenisperkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagaipembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendaliankaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunselingkanak-kanak.This course encompasses the basic concepts of guidance and Counselling goals,needs, types of guidance and Counselling services; roles of ordinary teachers asguidance teachers; application of theories and basic Counselling skills inconducting individual and group Counselling and various types of therapy in childCounselling. 19
 • 21. EDU3108 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) (Leadership and Professional Development)Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorangprofesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembanganguru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dantanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher asa professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacherdevelopment; leadership and roles of teachers; professional skills andresponsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) (Teacher and Current Challenges)Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tandaawal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-caramenanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.This course discusses educational issues and current challenges; early symptomsof emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome;innovation and managing educational changes. KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR – PENDIDIKAN JASMANI) PJM 3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Training Methodology of Physical FitnessKursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasanfizikal serta kepentingan kecergasan fizikal; komponen kecergasan fizikalberlandaskan kesihatan; komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuanmotor; prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal; kaedah-kaedah latihankecergasan fizikal; jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesanlatihan terhadap kecergasan fizikal.This course discusses the whole concept and definition of fitness, physical fitnessand the importance of physical fitness; health related of physical fitnesscomponent; motor related of physical fitness component; training principles ofphysical fitness; training methodology of physical fitness; training schedule ofphysical fitness; periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM 3102 Pergerakan Asas 3(1+2) Basic MovementsKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untukmelakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor danbukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan 20
 • 22. mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in basicmovements, models of children games and helping children in applying basicmovements in their daily life. This course also stress in types of games whichsuitable to different age categories PJM 3103 Olahraga 2(0+2) AthleticsKursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia danantarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga; kemahiran acara balapan; kemahiran acara padang; kaedahpengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini jugamenekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalamkejohanan olahraga.This course include the history and developmental of athletic internationally and inMalaysia. This course stress on rules and regulations; the acquiring of skills in thetrack and field events; the evaluation and how to implement these skills in theteaching strategies. Students will also be involve in preparing the track and fieldtechnically for organising athletics meet. PJM 3104 Renang 2(0+2) SwimmingKursus ini meliputi sejarah perkembangan renang serta struktur organisasipersatuan renang. Penumpuan yang ditekankan selain daripada kemahiranrenang, aspek keselamatan juga difokuskan. Untuk mempertingkatkan lagipengetahuan kursus ini, analisis lakuan kemahiran, kaedah penilaian dankaedah pengajaran dan pembelajaran juga diberi tumpuan. Selain daripada setiappelajar dicadangkan mengukuti kursus penyelamat aspek pengurusan danpengelolaan juga diberi keutamaan.This course contain the history of swimming and the swimming associationorganizing structure. Beside the basic swimming skills, safety aspect will also befocus. To enhance the knowledge of this course, skills analysis, assessment,teaching and learning methologies will be also focused. Beside each student willbe advised to attend life saving course, managing and organizing aspect will bealso taught. PJM 3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0) Motor Growth and Development of Motor LearningKursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan danpembelajaran motor; pertumbuhan dan perkembangan pranatal; pertumbuhansomatik; tisu adipos dan komposisi badan; perkembangan fungsi anatomi danfisiologi; kematangan; faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan danprestasi; kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan; Ia juga memberi pengetahuan 21
 • 23. terhadap perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya denganprestasi; pemprosesan maklumat; ‘attention’ dan prestasi; kawalan motor;koordinasi; perbezaan individu; pembelajaran motor; maklumbalas; pengekalandan pemindahan.This course consist of the concept and definition of growth, maturation and motorlearning, prenatal growth and development; somatic growth; adipose tissues andbody composition; development in function of anatomy and physiology;maturation; factors that influences growth, maturation and performance; children,physical activities and sports; It also give knowledge on development and types ofmotor skills and its relationship with performance; information process; attentionand performance; motor control; coordination; individual differences; motorlearning; feedback, retention and transfer. PJM 3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) Anatomy and PhysiologyKursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi;peringkat kimia, selular dan tisu organisma; sistem integumentari; sistem rangka;sistem otot ; sistem saraf; sistem endokrina; darah; jantung; saluran danperedaran darah; sistem limfatik dan imuniti; sistem respirasi; sistempenghadaman; pemakanan dan metabolisma dan sistem urinari.This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology; chemical level,cellular level and tissue level of organisation; integumentary system; skeletalsystem; muscular system; nervous system; endocrine system; blood; heart; bloodvessels and circulation; lymphatic system and immunity; respiratory system;digestive system; nutrition and metabolism and urinary system. PJM 3107 Gimnastik 2(0+2) GymnasticsKursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspekpemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik danpembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini jugamenjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dankaitannya dengan sukan lain. Aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran sertakeselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskanpengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan sesuatu kejohanan ataupertandingan.This course include basic skills in gymnastic with emphasis on gaining skills,analysis of movement, concept of biomechanic and motor learning as well ascoaching and officials. It also explain the importance of gymnastic skills amongchildren and its relationship with other sports. Aspect of organisation,management and administration as well as safety of equipments and facilities,managing teaching and learning in classroom and competition. 22
 • 24. PJM 3108 Pendidikan Luar 3(1+2) Outdoor EducationKursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarahperkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan.Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan sertakesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. Bagimemantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran, aspek perancangan,pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberipenekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history andliteratures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses theintergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice-versa. To enhance the teaching and learning process, planning, managing,administrating and safety aspect of various activties are emphasize.Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM 3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(1+1) Games – Soccer and NetballKursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan bola sepak dan bola jaringdi Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan;kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.This course includes the historical development of soccer and netball in Malaysiaand international level; rules and regulation of the games; basic skills; method ofteaching and learning and evaluation of skills. PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) Curriculum and Pedagogy in Physical EducationKursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmanidi Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran denganhala tuju pendidikan kebangsaan. Kepentingan, konsep kurikulum PendidikanJasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam PendidikanJasmani, aspek-aspek pedagogi dan pelaksanaan dan penilaian pengajaranmikro.This course includes the history and development of physical education inMalaysia; the relationship of theories and philosophies towards national educationpolicy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects andcarrying out of micro teaching. 23
 • 25. PJM 3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(1+1) Games – Volleyball and HandballKursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Bola Tampar dan BolaBaling di Malaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asaspermainan; kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaiankemahiran.This course includes the historical development of volleyball and handball inMalaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills;method of teaching and learning and evaluation of skills. PJM 3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani 3(2+1) dan Sukan Manaagement and Administration of Physical Education and SportsKursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusanpendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; programpembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalamsukan; nilai dan etika dalam sukan.This course discusses the management and administration of physical educationand sport; administration of national and international sport agency; managingphysical education and sport; managing tradisional games; sports developmentprogramme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics insport. PJM 3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(1+1) Games – Badminton and HockeyKursus ini meliputi sejarah perkembangan permainan Badminton dan Hoki diMalaysia dan antarabangsa; peraturan dan undang-undang asas permainan;kemahran asas; kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.This course includes the historical development of badminton and hockey inMalaysia and international level; rules and regulation of the games; basic skills;method of teaching and learning and evaluation of skills. PJM 3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) Adapted Physical EducationKursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmanisuaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajarandengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Justeru itu kepentingan, konsepkurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihanaktiviti dalam pendidikan jasmani suaian disesuaikan dengan konsep pedagogidalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid kurang upaya yang dilaksanakanmelalui pengajaran mikro. 24
 • 26. This course includes the history and development of adapted physical educationcurriculum in Malaysia that explains the connection between philosophy andlearning theories in national education. The importance and curriculum concept ofphysical education, syllabus and its interpretation as well as the criteria inchoosing activities of adapted physical education that blends with pedagogyconcept in teaching and learning of disable pupils implemented through microteaching. PJM 3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) Sukan Measurement and Evaluation in Physical Education and SportsKursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidangpendidikan jasmani dan sukan; pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuranserta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian; pembinaan ujian,interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akandidedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalakan dalamkesihatan, pendidikan jasmani dan sukan.This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriatetests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques indata analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and usingstatistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain anintroduction to the research process as practiced in health, physical education andsport. PJM 3116 Penyelidikan Tindakan 1- Metodologi 3(3+0) Action Research 1 - MethodologyKandungan kursus ini adalah satu pengenalan kepada cara serta rekabentukkajian tindakan. Ianya mencakupi langkah-langkah asas yang melibatkanmerekabentuk dan melaksanakan satu kajian penyelidikan, termasuk menulissatu proposal kajian. Pelajar dikehendaki memilih satu persoalan kajian sertamenilai kesesuaian pendekatan-pendekatan metodologi yang berbeza serta isu-isu yang berkaitan. Kursus ini juga bertujuan membantu pelajar membentukpemahaman yang sistematik mengenai konsep-konsep statistik serta aplikasinyadi dalam bidang pendidikan jasmani dan kajian sukan.This course covers the ability to select and/or develop and administer appropriatetests, and the ability to use appropriate mathematical and statistical techniques indata analysis. Selection of the type of tests, procedures in testing and usingstatistics in measurement and evaluation. Additionally the student will gain anintroduction to the research process as practiced in health, physical education andsport. PJM 3117 Psikososial Sukan 2(2+0) Psychosocial in SportsKursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologisukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman; personaliti; 25
 • 27. motivasi; kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan; perkembanganpsikologi kanak-kanak melalui sukan; penetapan matlamat ; maklumbalas,peneguhan dan motivasi intrinsik; ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan. Didalam disiplin sosiologi sukan, ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan;teori sosial dalam sukan; sejarah sukan dan proses sosiolisasi; sukan dan kanak-kanak; deviasi dalam sukan; keganasan dalam sukan; sukan dan ekonomi; sukandan media.This course build individual understanding on the disciplines of sports psychologyand sports sociology. It covers the meaning of sports psychology and exercise;personality; motivation; arousal, stress and anxiety in sports; development of childpsychology through sports; goal setting; feedback, reinforcement and intrinsicmotivation, burnout and over training in sports; in the discipline of sports sociologyit emphasize on definition of sport sociology; social theories in sports; sportshistory and sociolisation process; children and sports; deviation in sports;aggression in sports; economy and sports; media and sports. PJM 3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) Sports InjuryKursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asaspertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahankecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasandan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit;pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan;mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah;kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala danmata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatankecederaan.This course discusses the basic concept of sports injury; basic principles of firstaid; sports, sports medicine and coaches of sports; prevention of injury in sports;approach in treatment of injury; airways and cardiopulmonary resuscitation;asthma and heart attack; skin injury; open wound; exposure to extreme heat; faint;lifting and carrying of patient; principles in managing fracture; soft tissue injury;injury to the hand, body, legs, head and eyes; facilities and equipment of first aidand treatment room for sports injury. PJM 3119 Penyelidikan Tindakan 2 – Implementasi dan 3(3+0) Pelaporan Action Research 2 – Implementation and ReportsKursus ini memberi bimbingan khusus kepada pelajar untuk menyediakan,melaksanakan, menulis, membentangkan kertas cadangan mengenai isu-isuyang berkaitan dengan pendidikan jasmani kesihatan.This course would specifically assist students to prepare, implement, write,present proposal paper on issues related to physical education and health 26
 • 28. KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PBS3101 Pengalaman Berasaskan Sekolah I 0.5(0+0.5) School Based Experience IPengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberipendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komunitisekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah,pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.School-based Experience I aims to give students initial exposure of the schoolenvironment and teacher’s role. It also gives students the knowledge andexperience through observations, analysis of documents, reflections, interactionwith the school community, about pupil’s behaviour, school and classroommanagement, school facilities and the implementation of the school curriculum. PBS3102 Pengalaman Berasaskan Sekolah II 0.5(0+0.5) School Based Experience IIPengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepadapelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, danperanan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian,penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.School-based Experience II aims to give students the experience of effectiveclassroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learningprocess as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives themthe opportunity to observe teaching and learning in real contexts throughinteraction with the school community. PBS3103 Pengalaman Berasaskan Sekolah III 0.5(0+0.5) School Based Experience IIIPengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepadapelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktorpembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti,penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melaluipemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculumcontent and learning factors. This exposure will assist students to determine thesuitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinkingskills in teaching and learning process through observations, analysis ofdocuments, reflections, interaction with the school community. 27
 • 29. PBS3104 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV 0.5(0+0.5) School Based Experience IVPengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepadapelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuanpembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengankomuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancanganpengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategidan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yangdigunakan.School-based Experience IV aims to give students the experience of theassessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching andlearning process. Through observations, analysis of documents, reflections,interaction with the school community students will evaluate the appropriatenessof teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities,and resources with the lesson plan. PRK3101 Praktikum I 2(0+2) Practicum IPraktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajaruntuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini jugamembolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran denganmengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melaluibimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbingdan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepadapelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secaraterbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanyamengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas ataumenjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Itaims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluateteaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessonsand apply the theories that they have learnt in the institute through guidance andcollaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety ofsituations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practiseknowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation.Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lessonplanning, preparing teaching aids and classroom management. Studentteachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK3102 Praktikum II 4(0+4) Practicum IIPraktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalamprogram pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepadapelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaranberdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di InstitutPendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. Praktikum 2 adalahkesinambungan Praktikum 1 yang membolehkan pelajar mengamalkanpengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi 28
 • 30. sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajarandan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasidengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar.Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Itaims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementationskills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in avariety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum 1 which enablesstudent teachers to practise knowledge, skills and teacher values throughguidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in areal life situation. PRK3103 Praktikum III 6(0+6) Practicum IIIPraktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalamprogram pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teoripengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi.Praktikum 3 adalah kesinambungan Praktikum 2 yang memberi peluang kepadapelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secaraterbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasaipelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melaluibimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarahpembimbing.Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Itaims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learningtheories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum 3 isa continuity of Practicum 2 which enables students to practise knowledge, skillsand teacher values through guidance and collaboration with cooperatingteachers, lecturers and peers in a real life situation. INT3101 Internship 2(0+2)Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkanpengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitandengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yangtelah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifatkepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan gurupembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untukmeningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifatkepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arahpembentukan guru permulaan yang berkesan.Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experienceof the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Studentsare expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activitiesoutside the classroom and the activities which are routinely done in the schools aspart of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadershipqualities in managing various school activities. Internship also gives opportunitiesto students in developing their self confidence, endurance, leadership qualitiesand inculcate professionalism as effective beginning teachers. 29
 • 31. PAKEJ ELEKTIF 1 (PENDIDIKAN JASMANI) PK3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Sexuality and Health EducationKursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembanganaspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkityang melibatkan seksualiti. Ia juga memberikan pendekatan positif positifterhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka yang negatif, dandiskriminasi.This course encompass the knowledge about health sexuality, physical and socialgrowth, acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted fromsexual activities. This course also stress about positive approach in sexuality, freefrom negative prejudice and discrimination. PK3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) Safety EducationKursus ini meliputi Prinsip dan konsep pendidikan keselamatan dimanapenekanannya adalah kepada punca serta pencegahan kemalangan di sekolahdan dikomuniti khususnya di persekitaran sekolah, rumah, semasa rekreasi dantrafikThis course includes the principles and concept of safety education, emphasizingon the cause and prevention of accident at school and community as well as theprinciples of accidental prevention in the environments of school, home, recreationand traffic. PK3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1) Curriculum and Pedagogy in Health EducationKursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif,sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip danobjektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatanpengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatanThis course discusses the basic concepts in health education, the philosophy,objectives, history and the curriculum of health education, the learning style,method, strategies and approaches in teaching health education; doing the practicalsession of micro teaching. PK3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) Health Programmes in SchoolKursus ini dapat memberi pemahaman umum berkaitan konsep,tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak, selainmemperkenalkan konsep serta amalan promosi kesihatan sekolah. Iamembekalkan maklumat asas, kandungan serta kemahiran yangdiperlukan oleh guru bagi melaksanakan program kesihatan di sekolah.Maklumat berkaitan persekitaran sekolah sihat dan selamat; program 30
 • 32. kesihatan sekolah serta strategi dan teknologi bagi mempromosi kesihatandi sekolah dan komuniti sekitar, akan juga dibekalkan.This course provides a general understanding of health concepts, healthbehaviors, and health concerns of students as well as an introduction to theconcepts and practice of school health promotion. It provides thebackground information, content, and skills teachers need to implementcomprehensive school health education in the schools. Information isprovided on fundamental health content, safe and healthful schoolenvironment, comprehensive school health programs, and instructionalstrategies and technologies to promote health within the school andcommunity. PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu)BAHASA MELAYU BME3101 Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0)Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untukmelakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor danbukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki danmempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasipelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamentalmovements, locomotor and non-locomotor movements, models of children gamesand helping children in applying basic movements in their daily lives. This coursealso stress on types of games which are suitable to different age groups. BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran danperedaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistempenghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemicallevel, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratorysystem. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. 31
 • 33. BME3104 Pengajaran Kemahiran BM Sekolah Rendah 3(2+1)Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran danperedaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistempenghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemicallevel, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratorysystem. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. BME3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 3(0+3) Berbantukan KomputerKursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.Peringkat kimia, selular dan tisu organisma. Sistem integumentari. Sistem rangka.Sistem otot. Sistem saraf. Sistem endokrina. Darah. Jantung. Saluran danperedaran darah. Sistem limfatik dan imuniti. Sistem respirasi. Sistempenghadaman. Pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.This course focuses on the basic concepts of anatomy and physiology. Chemicallevel, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system.Skeletal system. Muscular system. Nervous system. Endocrine system. Blood.Heart. Blood vessels and circulation. Lymphatic system and immunity. Respiratorysystem. Digestive system. Nutrition and metabolism as well as urinary system. 32
 • 34. KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I TK (Pengukuhan Bahasa Inggeris I)This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Itfocuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types,and Cohesive devices in spoken and written language. This will improve andreinforce learners’ basic understanding and awareness of how the EnglishLanguage works in terms of form, function and meaning.Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan danpenulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkankesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan BahasaInggeris. ELS3102 English Language Enrichment II TK (Pengukuhan Bahasa Inggeris II)This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Itwill help learners in the preparation for the Malaysian University English Test(MUET). The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This willreinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for avariety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning.Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Iamembantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca danmenulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaanbahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajarmembuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. 33
 • 35. LAMPIRAN 1 PAKEJ ELEKTIF 1 DAN ELEKTIF 2Bil. Pakej Elektif 1 Kursus Kredit1. Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) (Major selain PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) yang di bawah) PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan 3(2+1)2. Pendidikan Islam PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) (Major B. Arab) PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(3+0) PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro 3(2+1) Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0)3. Bahasa Arab BAE3101 Pengenalan Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Arab KBSR 3(3+0) (Major P. Islam) BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran serta 3(3+0) Penilaian Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro 3(2+1)4. Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Kesihatan PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) (Major PJ) PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1) PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0)Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit1. Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(3+0) Sivik dan PSK3102 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dan Pentaksiran dalam 3(3+0) Kewarganegaraan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(2+1) PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat Dalam Pendidikan Sivik dan 3(2+1) Kewarnegaraan2. Pendidikan Moral ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral 3(2+1) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral 3(3+0) di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni 3(3+0)3. Science Elective SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources 3(3+0)4. Mathematics MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) Elective MTE3107 Planning and Teaching Mathematics 3(3+0) MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages 3(2+1) MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling 3(2+1)5. Pendidikan Seni PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual 3(3+0) Visual Elektif KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 34
 • 36. Bil. Pakej Elektif 2 Kursus Kredit6. Pendidikan Muzik MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) Elektif MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah 1(1+0) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0) MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah 3(2+1)7. Bahasa Melayu BME3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) Elektif BME3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) BME3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan 3(0+3) Komputer BME3104 Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1)8. Kemahiran Hidup RBT3117 Pengenalan Dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah 3(3+0) Elektif Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2)9. Persuratan dan PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) Kesenian Melayu PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) (Ditawarkan di PSE3103 Teater Dalam Pendidikan 3(2+1) IPBMM sahaja) PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2)10. Muzik Prasekolah PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah 3(2+1) PRM3102 Apresiasi Muzik Dengan Pergerakan 3(2+1) PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) 3(2+1)11. Pendidikan Al- PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(3+0) Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0) PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1)12. English ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) Language ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners 3(2+1) 35
 • 37. LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan1. Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan2. Bahasa Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 ditetapkan Islam3. Pendidikan Khas Pendidikan • Pendidikan Seni Visual • Elektif 1 ditetapkan (Masalah Jasmani • Bahasa Melayu Pembelajaran/Masalah • Untuk setiap unit, pilih satu Pendengaran/Masalah • English Language Elektif 2 daripada yang Penglihatan) • Mathematics disenaraikan • Science4. Pendidikan Prasekolah Pendidikan • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 ditetapkan Jasmani5. Bahasa Melayu Pendidikan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Jasmani Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. • Pendidikan Seni Visual6. Pendidikan Jasmani Pendidikan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kesihatan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • English Language disenaraikan • Pendidikan Moral7. Science Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan8. Mathematics Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan9. Reka Bentuk dan Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan Teknologi Jasmani • Bahasa Melayu • Untuk setiap unit, pilih satu • Pendidikan Moral Elektif 2 daripada yang disenaraikan 36
 • 38. Bil. Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan10. Pengajian Sosial Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • English Language • Untuk setiap unit, pilih satu • Pendidikan Moral Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Seni Visual disenaraikan • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik11. Bahasa Cina Pendidikan • Science • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Mathematics • Untuk setiap unit, pilih satu • Kemahiran Hidup Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Seni Visual disenaraikan • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral12. Bahasa Tamil Pendidikan • Science • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Mathematics • Untuk setiap unit, pilih satu • Kemahiran Hidup Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Seni Visual disenaraikan • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral13. Pendidikan Seni Visual Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan14. Pendidikan Muzik Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan Jasmani • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan Nota: Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa Kursus Persediaan. 37
 • 39. LAMPIRAN 3 Sistem Penyampaian Hasil Pembelajaran Sistem PenyampaianPengetahuan dan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagaikefahaman strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel, tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.Kemahiran Praktik Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga, amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.Kemahiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagaikebolehpindahan input termasuk aktiviti seminar, perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri.Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas.Penghayatan dan amalan Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikapnilai dan nilai murni, memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. 38
 • 40. LAMPIRAN 4 Perincian Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran1. Pengetahuan dan Kefahaman Menghasilkan pelajar yang berupaya untukMenunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yangteori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, berkaitan dengan bidang pengajian;pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yangyang berkaitan dengan bidang pengajian. memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi; 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; 1.4 menjelaskan jenis- jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran; dan 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untukMenggunakan proses penyelesaian masalah dan 2.1 menggunakan kemahiran berfikir arasinkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiriaras tinggi dan kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik;pembelajaran kendiri. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri; dan 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 39
 • 41. Hasil Pembelajaran3. Kemahiran Praktikal Menghasilkan pelajar yang berupaya untukMenggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran 3.1 merancang pengalaman pembelajaranuntuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentudalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor seperti fizikal, sosial dan budaya untukfizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional individu dan kumpulan;keguruan. 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna; 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna; 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran; dan 3.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.4. Kemahiran Kebolehpindahan Menghasilkan pelajar yang berupaya untukBerkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai carakemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi secara efektif;sebenar. 4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan; 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan; 4.4 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan; dan 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 40
 • 42. Hasil Pembelajaran5. Etika Profesional Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untukMemiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalanyang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiriPerkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan secara berterusan;Malaysia. 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas; 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama; 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan; 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan; dan 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.6. Penghayatan dan Amalan Nilai Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang mampu untukMenghayati dan mengamalkan nilai murni sebagaiinsan yang percaya dan patuh pada ajaran agama 6.1 menghayati dan mengamalkan ajarandan kesejahteraan bermasyarakat. agama dalam kehidupan seharian; 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik; 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara; 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan; 6.5 Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 41
 • 43. LAMPIRAN 5MATRIK42