Introductie van digitaal portfolio op obs De Molenwerf - Tiel

3,953
-1

Published on

Bij het zoeken naar de juiste software om een digitaal portfolio te kunnen aanbieden aan onze leerlingen, stuitten we op iGoogle. Met een aantal aanpassingen hebben we een gratis digitale werkomgeving gecreëerd, met een weblog als visitekaartje (het daadwerkelijke portfolio).

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introductie van digitaal portfolio op obs De Molenwerf - Tiel

 1. 1. <ul><li>tip: gebruik uw muis om door deze presentatie te bladeren </li></ul>© 2008 - Stichting Openbaar Basisonderwijs Tiel
 2. 2. © 2008 - Stichting Openbaar Basisonderwijs Tiel
 3. 3. toelichting bij de introductie van het digitaal portfolio op onze school
 4. 4. <ul><li>Obs de Molenwerf en de Montessorischool in Tiel beginnen dit voorjaar met de introductie van een digitaal portfolio </li></ul><ul><li>De scholen trekken hierin samen op. Wisselen leerervaringen uit en bouwen voort op successen. </li></ul><ul><li>Wanneer dit project op deze scholen ingevoerd is, zal deze manier van werken wellicht ook ingevoerd gaan worden op andere scholen. </li></ul><ul><li>Maar voor het zover is….. </li></ul><ul><li>eerst een introductie !! </li></ul>Start bij Tielse openbare basisscholen
 5. 5. Wat is een portfolio ? <ul><li>Een portfolio is een persoonlijke verzameling van werken en werkzaamheden. </li></ul><ul><li>Met een portfolio kan iemand anderen laten zien waar hij (m/v) mee bezig is. </li></ul><ul><li>Op school heeft zo’n portfolio meestal de vorm van een map, of een dik schrift. Hierin worden dingen bewaard, maar ook aantekeningen gemaakt over de kwaliteit van het werk. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Een digitaal portfolio is een verzameling werken en werkzaamheden op een pc of op het internet. </li></ul><ul><li>Een digitaal portfolio biedt meer mogelijkheden, is eigentijdser en je hoeft het niet mee te slepen, maar het blijft een soort dik schrift waar je alles in kunt vast leggen. Ook de aantekeningen over de kwaliteit van het werk. </li></ul>Wat is een digitaal portfolio ?
 7. 7. Het digitaal portfolio op onze school vergaande ict-vaardigheden het schrijven en redigeren van teksten de discipline van het archiveren het bijhouden van een agenda het volgen van de eigen leerontwikkeling en daarop te leren reflecteren <ul><li>Het digitaal portfolio van onze school is een zeer veel omvattende leer- en werkomgeving waarmee leerlingen verschillende vaardigheden en competenties leren uitbouwen, zoals: </li></ul>
 8. 8. Het digitaal portfolio op onze school (2) <ul><li>Binnen deze leer- en werkomgeving kunnen leerlingen: </li></ul><ul><li>documenten aanmaken en beheren (word, spreadsheets, presentaties) </li></ul><ul><li>met elkaar en met de leerkrachten communiceren </li></ul><ul><li>foto’s van de groep en op foto’s vastgelegd werk bewaren </li></ul><ul><li>hun eigen schoolresultaten bijhouden </li></ul><ul><li>en daarmee hun eigen ontwikkeling volgen </li></ul><ul><li>ouders en andere familieleden laten zien waar ze mee bezig zijn </li></ul><ul><li>een persoonlijk weblog bijhouden </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Het aanbieden van een digitale portfolio past in ons streven om leerlingen – zeker van de bovenbouwgroepen – meer en meer te betrekken bij hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Het is immers hun leren en hun leven. Anderen kunnen het niet voor hen doen. </li></ul><ul><li>Wij stimuleren leerlingen daarom om actief te zijn bij hun eigen ontwikkeling en om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Een proces dat niet eindigt bij groep 8, maar het hele leven door gaat. </li></ul>Het waarom van het portfolio
 10. 10. <ul><li>Het beheer en het eigenaarschap van het digitale portfolio ligt daarom grotendeels bij de leerling zelf. Deze leert stapsgewijs hiermee te werken en is zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. De school houdt daarbij de vinger aan de pols en vraagt ook ouders om actief mee te kijken naar de resultaten van al dat werk. </li></ul><ul><li>Aan het eind van groep 8 blijft de leerling eigenaar van het eigen portfolio. Omdat het portfolio op internet staat en ook vanuit huis toegankelijk is (via wachtwoorden), blijft het gemakkelijk te onderhouden en te raadplegen. </li></ul><ul><li>De verantwoordelijkheid van de school houdt op dat moment op. Alle informatie wordt overgedragen aan de leerling en zijn/haar ouders. </li></ul>Het eigenaarschap van het portfolio
 11. 11. <ul><li>Er zijn diverse commerciële portfolio-programma’s op de markt </li></ul><ul><li>Die kosten een hoop, maar zijn zeer beperkt qua mogelijkheden </li></ul><ul><li>Onze zoektocht leidde uiteindelijk tot een nieuwe dienst van Google </li></ul><ul><li>Deze dienst heet ‘iGoogle’ [letterlijk: ik Google]. </li></ul><ul><li>iGoogle is gebaseerd op de relatief nieuwe ‘WEB 2.0’ technologie </li></ul><ul><li>Binnen iGoogle kunnen afgeschermde omgevingen gebouwd worden, zoals in ons geval het digitale portfolio </li></ul><ul><li>De werkomgeving is afgeschermd (anderen kunnen er niet vrijelijk op werken), maar toch verbonden met de buitenwereld </li></ul><ul><li>Met het geïntegreerde emailprogramma (Gmail) en het weblog, kan contact gehouden worden met anderen. </li></ul>De techniek achter het digitale portfolio
 12. 12. <ul><li>Op onze school werken we – anders dan op sommige andere scholen – in belangrijke mate op basis van wederzijds vertrouwen. We nemen kinderen daarbij net zo serieus als volwassenen. </li></ul><ul><li>Als dat vertrouwen een keertje wordt beschaamd, is dat de basis voor een goed gesprek en soms voor duidelijkere afspraken </li></ul><ul><li>Bij het werken op de computer en het internet geven we leerlingen veel ruimte, maar op basis van zeer duidelijke regels. Die regels kennen de leerlingen. Ze staan in een contract. Een contract dat leerlingen van de bovenbouw ieder jaar opnieuw ondertekenen. </li></ul><ul><li>We hebben daarom geen uitgebreide filters, geen afscherming die alles weg vangt. Die filters zijn er namelijk buiten school vaak ook niet. </li></ul><ul><li>Liever leren we onze leerlingen respectvol met zichzelf en anderen om te gaan. Verleidingen horen bij het leven. Ze weerstaan ook. </li></ul>Onze ‘beveiligings’principes
 13. 13. <ul><li>De persoonlijke leer- en werkomgeving van een gebruiker (zowel van de leerlingen, als van de leerkrachten en andere medewerkers), is afgeschermd met een loginnaam en een wachtwoord. </li></ul><ul><li>Iedere gebruiker krijgt twee codes die hij of zij goed moet bewaren en geheim moet houden. Ouders van leerlingen krijgen eveneens een kopie van deze gegevens. </li></ul><ul><li>Leerlingen onderling, de leerkracht, maar ook de ouders en andere meelezers (zoals opa’s en oma’s) bewaken samen de manier waarop er binnen het portfolio met elkaar gecommuniceerd wordt. </li></ul><ul><li>Verkeerd gebruik van de digitale leer- en werkomgeving wordt bespreekbaar gemaakt en zonodig volgen consequenties. </li></ul><ul><li>De meest vergaande consequentie is dat het digitale portfolio wordt afgesloten, tijdelijk of voorgoed. </li></ul><ul><li>We rekenen er op dat het met onze leerlingen zelden zo ver hoeft te komen. </li></ul>De beveiliging van het digitale portfolio
 14. 14. <ul><li>Met de start van de digitale portfolio’s en de daaraan gekoppelde werkomgeving binnen iGoogle, zetten we als school (alweer!) een grote stap voorwaarts. </li></ul><ul><li>Onze keuze voor iGoogle als werkomgeving betekent dat leerlingen op een geïntegreerde manier leren omgaan met ict. De vaardigheden staan niet op zich, maar zijn verbonden met praktische schoolopdrachten. </li></ul><ul><li>De nadruk op presentatie van eigen werk (foto’s, presentaties, werkstukken, video, gedichten, verhalen e.a.) via het weblog, biedt leerlingen een podium. Het feit dat niet alleen de meester/juffrouw kijkt en beoordeelt, maar medeleerlingen, ouders en andere familieleden ook, moet effect hebben op de kwaliteit. </li></ul>Een grote stap voorwaarts
 15. 15. <ul><li>We beginnen in februari met twee oefenprojecten in groep 6. Groep 6 wordt daarvoor in twee groepen gedeeld. Iedere groep volgt 12 lessen. Daarna wordt gekeken of de lessen voldoende effect hebben gehad en of het lespakket bijgesteld moet worden. </li></ul><ul><li>Het is het streven om ruim voor de zomervakantie nog met groep 7 te beginnen. Hoewel zij dan nog iets meer dan een jaar op onze school zijn, lijkt het ons toch zinvol om hen ook in dit project te betrekken. </li></ul><ul><li>Vlak na de zomervakantie krijgt de huidige groep 5 les in deze manier van werken. In november 2008 wordt er dan in alle bovenbouwgroepen met digitale portfolio’s gewerkt. </li></ul>Hoe en wanneer gaan we beginnen?
 16. 16. <ul><li>Met het hoogste percentage computers per leerling, een geïntegreerd netwerk, snelle ASDL-verbindingen en digitale schoolborden, hebben we de middelen om er iets heel moois van te maken. </li></ul><ul><li>Mocht u behoefte hebben aan nadere uitleg, of een demonstratie, meldt u dan bij Bert van der Neut of bij meester Theo. Zij verzorgen de introductie op de Molenwerf. We laten u graag ervaren hoe voortvarend onze school in haar didactiek en ict-beleid is. </li></ul><ul><li>© Openbare basisschool de Molenwerf – Tiel </li></ul><ul><li>t. (+31) 344 632689 e. directie.molenwerf@gmail.com </li></ul>Wilt u meer toelichting of een demonstratie ?
 17. 17. Voor informatie over deze presentatie neemt u het best direct contact op met Bert van der Neut (+31) 344 632689 e. [email_address] of Maarten Jurgens (+31) 344 632815 e. [email_address]
 18. 18. © 2008 - Stichting Openbaar Basisonderwijs Tiel

×