Assgment individu tekno evonne

810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assgment individu tekno evonne

  1. 1. 1.Modal RM1 juta.Apakah jenis perniagaan yang hendak dijalankan? Mengapa?Bagaimana untuk memastikan perniagaan anda UNTUNG?Saya akan menggunakan duit 1 juta tersebut dengan perniagaan trak menjual makanan bergerak.Pada permulaan perniagaan itu saya hanya akan berniaga di kawasan-kawasan perumahan sekitarums. perniagaan saya akan menjual makanan yang mudah di masak tapi sukar didapati di UMS.Contohnya seperti mee kolok sarawak, laksa sarawak, umai dan lain-lain. dengan makanan yangsenang dimasak maka kos nya juga akan murah jadi keadaan ini akan menarik minat pelangganuntuk membeli makanan saya terutamanya golongan pelajar di samping itu juga saya turutmenggunakan iklan, promosi dari mulut ke mulut.2.Tahniah... ramai yang dah respons tentang jenis perniagaan yang hendak dijalankan danbeberapa sebab telah diutarakan....Sila jawab soalan yang kedua pula iaitu BAGAIMANA untuk memastikan perniagaan itu 100%UNTUNG? Apakah faktor2 yang perlu difikirkan sebelum dan semasa juga setelah perniagaan itudimulakan?Bagi pendapat saya untuk memastikan perniagaan saya untung sebelum saya memulakanperniagaan saya perlu mengkaji siapa pelanggan saya,tempat dimana perniagaan yang sesuai, modalperniagaan dan semasa perniagaan dijalankan pula kita perlu memuaskan hati pelanggan sertakejujuran dalam perniagaan akan menyebabkan pelanggan akan membeli barang kita.3.Apakah definisi teori multi modality? apakah yang dimaksudkan multi modality instructionDalam pendidikan, perkembangan kecerdasan minda pelajar diberi penegasan agar pelajar dapatmenyesuaikan diri; mencapai kejayaan dalam kehidupan; serta bersedia untuk berada dalammasyarakat masa hadapan. Sehubungan itu, kandungan dan pelaksanaan kurikulum dalam sistempendidikan wajar memberi penegasan kepada perkembangan kecerdasan minda pelajar selain aspekrohani, emosi dan jasmani. Menurut Gardner (1983) kecerdasan ialah kebolehan untukmenyelesaikan masalah atau mencipta barangan yang bernilai dalam satu atau lebih latar budaya.Konsep baru berkaitan kecerdasan berkembang ekoran teori kecerdasan pelbagai (multipleintelligences) yang diutarakan oleh Gardner pada tahun 1983. Berdasarkan teori ini, setiap individumempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan iaitu kecerdasan verbal-linguistik, kecerdasanlogik-matematik, kecerdasan visual-ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan muzik, kecerdasan
  2. 2. interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis . Dengan itu, cara atau teknikpengajaran kita perlu selaras dengan teknik-teknik pemikiran pelajar4.Sila respon untuk isu ini pulai) Cuba kaitkan penggunaan video dan stail pembelajaranii) cuba kaitkan penggunaan video dengan ubiquitous learningiii) cuba kaitkan penggunaan video dengan HOTS (higher order thinking skills)iv) cuba kaitkan penggunaan video dengan kemahiran sosial pelajar.v) cuba kaitkan penggunaan video dengan peningkatan kesedaran1) Stail pembelajaran akan sistematik dgn bantuan video penggunaan video dan stail menggalakkanpembelajaran koperatif dan interaksi antara pelajar. Mereka berpeluang membentuk kumpulan keciluntuk berbincang dan memahami sesuatu topik, menyelesai masalah dan membuat keputusan.Menurut konstruktivisme, pelajar adalah bertanggungjawb atas pembelajaran.Dalam prosespenyediaan laporan atau persembahan pula, pelbagai gaya pembelajaran dan kemahiran digunakandan seterusnya pembelajaran aktif terhasil. Gaya pembelajaran pelajar boleh dikenal pasti denganpelbagai instrumen, antaranya ialah Indeks Gaya Pembelajaran yang dibangunkan berasaskan ModelGaya Pembelajaran Felder-Silverman. Dengan mengenal pasti pelbagai gaya pembelajarankepunyaan pelajar, guru dapat merancang strategi yang sesuai untuk memenuhi kehendak pelajarmengikut gaya pembelajaran yang menjadi kecenderungan mereka.2) Aktiviti pembelajaran dapat dilakukan dgn mudah dan pantas tidak kira di mana berada dgnadanya kemudahan video. Selain itu melalui penggunaan video sebagai medium, pembelajaran akanlebih menarik minat kerana interaksi pelajar dan komputer dapat dilakukan secara visualize.3) Penggunaan video dgn HOTS membantu pelajar membuat analisis,synthesis, dan evaluationterhadap sesuatu pembelajaran.ini bermakna kita melakukan sesuatu dan untuk menghasilkansesuatu yang berkesan. video boleh mengaplikasikan HOTS dengan memaparkan sesuatu yangmembuatkan seseorang yang menonton video tersebut berfikir lebih mendalam atau berfikir diluarkotak pemikiran. ia berupaya meningkatkan kefahaman melalui gabungan grafik, bunyi, video dananimasi yang membuka ruang minda ke arah kefahaman yang menyeluruh.4) Melalui penggunaan video dalam kaedah pembelajaran minda pelajar akan lebih matang danterbuka. Mereka juga mampu memberi respon atau tindak balas yang baik melalui pergaulan dan
  3. 3. pengalaman yang diperolehi secara tidak langsung ia turut menjana pemikiran kreatif dan kritisdengan lebih berkesan dikalangan pelajar.5. Apakah kekangan jika kita menggunakan video dalam kelas?Kekangannya ialah masalah masalah teknikal seperti transmisi dan penerimaan isyarat audio visualyang lemah atau peralatan tidak berfungsi adalah merupakan faktor-faktor yang dapat menganggukelancaran komunikasi antara pensyarah dan pelajar semasa pengguna video.Malah tidak semuasekolah mampu menyediakan peralatan ini kerana ialah dianggap satu alat yang canggih dan jugamahal. Bagi sekolah di kawasan pendalaman pula, keadaan elektrik adalah masalah utama.6. Bagaimana mengguna video dalam kelas? sebelum, semasa dan selepasSebelum:Guru haruslah memilih video dengan menilai beberapa aspek penting seperti :a) Mesej yang terkandung di dalam videob) Kejelasan video dari aspek bunyi, dan imejc) Kesesuaian video dengan isi pelajarand) Kesesuaian video dengan aras pengajaran dan pembelajaranSemasa:1) pastikan peralatan yang akandigunakan dapat berfungsi dengan baik.2) menyediakan DVD/CD bagi video yang hendak ditayangkan.3) menyediakan soalan yang hendak diajukan kepada para pelajar berkenaan dengan videotersebut.4) menyediakan aktiviti yang hendak dijalankan berkaitan dengan topik video tersebut.5) membuat penerangan ringkas mengenai tayangan tersebut.selepas:1) bertanya pendapat kepada para pelajar atau sesi soal jawab tentang video yangditayangkan.2) membuat kesimpulan berkenaan topik yang ditayangkan di dalam video tersebut.3) memberikan tugasan kepada pelajar untuk memastikan kefahaman mereka.7. Apakah kekangan jika kita menggunakan video dalam kelas?Kekangannya ialah masalah masalah teknikal seperti transmisi dan penerimaan isyarat audio visualyang lemah atau peralatan tidak berfungsi adalah merupakan faktor-faktor yang dapat menganggukelancaran komunikasi antara pensyarah dan pelajar semasa pengguna video.Malah tidak semua
  4. 4. sekolah mampu menyediakan peralatan ini kerana ialah dianggap satu alat yang canggih dan jugamahal. Bagi sekolah di kawasan pendalaman pula, keadaan elektrik adalah masalah utama.8. Assignment manipulativesSoalan 3. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam yang membolehkanmurid melakukan aktiviti seperti menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sainsdengan betul, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat, membersihkanperalatan sains dengan cara yang betul, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat danmelakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Ia juga satu kaedah yang mana pelajarmenjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti di dalam situasi yang sebenar dan menghasilkansesuatu.Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar didalam atau diluar bilik darjah danmereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatuCiri-ciri Penting1. Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalamanpelajar semasa menjalankan aktiviti.2. Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkansesuatu.3. Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktivitiSoalan 4. Setiap penubuhan muzium mempunyai objektif yang jelas di sebalikpenubuhannya.Umpamanya, Muzium Negara memfokuskan kepada sejarah negara bermula dari erapra sejarah hingga perkembangan terkini. Kandungan yang dipamerkan di dalam Muzium Negarapada hari ini amat bertepatan dengan silibus subjek sejarah peringkat Menengah Rendah. Justeruitu, menggunakan koleksi yang dipamerkan di Muzium Negara contohnya sebagai bantuan dalammengajar subjek sejarah dapat memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada pelajar berkenaanapa yang dibaca dari buku teks di sekolah. Koleksi yang dipamerkan di dalam muzium menyokongsusur-galur peristiwa bersejarah yang berlaku. Proses P&P boleh mengambil tempat di dalamMuzium Negara seperti kelaziman yang dipraktis oleh guru. Kehadiran koleksi yang digunakan pulamampu memberi pengalaman baru kepada pelajar untuk lebih memahami satu peristiwa bersejarahmenerusi bukti yang diletakkan di depan mata. Sekiranya pembelajaran di sekolah, pelajarmempelajari dan mengetahui kewujudan sesuatu objek yang dikaitkan dengan peristiwa yangberlaku. Contohnya, pemberian ufti bunga mas kepada Kerajaan Siam menerusi slaid atau foto yangdimuatkan di dalam buku teks semata-mata. Di muzium, pelajar berkesempatan untuk melihatsendiri objek bunga mas yang menjadi koleksi dan dipamerkan kepada umum. Pengalaman ini lebihdekat di hati pelajar kerana perkara yang disampaikan oleh guru merupakan satu kejadian yang
  5. 5. benar berlaku. Ini kerana manusia mudah belajar sesuatu konsep atau memahami makna menerusipenglihatan kerana manusia merupakan makhluk “visually oriented”. Manakala kalau di web sitepelajar boleh pergi ke http://www.muziumnegara.gov.my9. Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya....1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi?2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video.3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video?4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokongpembelajaran pelajar?5) Nyatakan prosesJawapan.No 1.- sebarang bentuk media elektronik yang menunjukkan gambar sebagai penyampai maklumat yangjuga dikenali sebagai video.- juga kebolehan untuk mentafsir, merunding dan membuat makna maklumat yang disampaikandalam bentuk imej.- adalah berdasarkan kepada idea gambar yang boleh dibaca dan makna dapat dikomunikasikanmelalui satu proses membaca.No 2.1. Penulis memilih jalan cerita.2. Formatnya mempunyai keunikan tersendiri3. Setiap penonton akan mempunyai pandangan yang berbeza.4. Pandangan penonton merupakan message yang disampaikan.5. Kebanyakan message disusun atur untuk mencapai sesuatu tujuan.No 3.• Berfikir dalam gambar adalah satu daripada perbuatan bukan lisan seperti kinestatik, muzikal danpemikiran matematikal. Pemikiran yang pelbagai dan cara pembelajaran termasuklah visual,
  6. 6. kinestatik, muzikal, matematik dan gaya pemikiran verbal adalah sebahagian daripada latihan yangdigunakan oleh guru pada masa sekarang.• Dengan menggunakan kaedah visual dalam proses pengajaran seperti menggunakan video untukmengajar sesuatu topik supaya pelajar mudah faham dan tidak merasa bosan dengan kaedahpengajaran yang sama. Dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran, pelajar dapat memfokuskanapa yang dipelajari dan lebih mendalami pembelajaran mereka.• Pemikiran visual amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia merangkumisemua aspek yang diperlukan untuk meransang minda pelajar untuk menggunakan semua deriamereka untuk memudahkan mereka memahami apa yang dipelajari.No 4.1. Dokumentari- mengandungi fakta sahaja- membolehkan pelajar mengalami pengalaman sebenar tentang situasi sebenar dan mengenaiorang perseorangan2. Dramatization- mempunyai kuasa memperkenalkan drama yang belum pernah mereka nampak sebelum ini- boleh memupuk sifat-sifat positif dikalangan pelajar berdasarkan pengalaman menonton dramatersebut.3. Video stroytelling.- Human are story-telling animals- membolehkan pelajar menjadi kretive sambil membangunkan kebolehan kendiri seperti menulis,visual literacy dan video production skills.- matlamat utama ialah untuk mengajar pelajar express idea melalui penceritaan.4. Virtual Field Trip- boleh membawa pelajar kepada keadaan sebenar yang mereka tidak dapat untuk pergi.- memboleh objektif pembelajaran tercapai walaupun tidak pergi keluar.-No 5.1. Objektif pembelajaranMedia yang dipilih seharusnya dapat membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran yangtelah ditetapkan. Misalnya, untuk perbincangan isu pencemaran, guru boleh menayangkan videoyang berkaitan dengan pembakaran hutan atau pembuangan sampah sarap ke dalam sungai.
  7. 7. Dengan demikian, pelajar dapat mengenal pasti faktor dan kesan pencemaran seterusnyamemungkinkan objektif yang ditetapkan oleh guru tercapai.2. Kumpulan sasaranKedua, pemilihan media pengajaran perlu mengambil kira keperluan dan keadaan kumpulan sasaranyakni pelajar itu sendiri. Antara aspek yang dititikberatkan ialah kesesuaian media yang dipilihdengan peringkat umur dan tahap pengetahuan, jantina serta latar belakang pelajar. Contohnya,video yang bersifat racist tidak sesuai bagi perbincangan mengenai perpaduan kerana dikhuatirimampu menyinggung perasaan pelajar yang berbilang kaum.3. Kebolehbacaan dan kejelasanKebolehbacaan dan kejelasan merujuk kepada sifat media pengajaran itu sendiri. Antaranya,pemilihan saiz dan jenis fon yang selesa pada pandangan keseluruhan dan imej yang jelas dan tidakkabur. Kebolehbacaan dan kejelasan membantu pelajar untuk memahami isi pelajaran yangdisampaikan oleh guru. Di samping itu, pemilihan media yang menarik berpotensi untukmeningkatkan perhatian dan minat pelajar terhadap pengajaran guru.10. Sila refleks tentang proses dan ciri-ciri reka cipta visualVisual ialah alat yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secaralisan atau bertulisPrinsip reka bentuk membantu menjadikan imej visual menjadi lebih menarik dan menyenangkanbila dilihat. Berikut merupakan prinsip-prinsip reka bentuk:1. KeseimbanganKestabilan memberikan kesan keseimbangan secara psikologi sebagai prinsip reka bentuk,keseimbangan menempatkan komponen-komponen visual dalam susunan yang menarik secaraestetik.2. PerspektifPerspektif dihasilkan apabila objek dalam ruangan dua dimensi disusun agar kelihatan lebih realistik3. HarmoniHarmoni bermakna semua komponen imej visual berhubungan dan melengkapi satu sama lain4. Kesatuan atau Paduan
  8. 8. Kesatuan merupakan hubungan di antara elemen-elemen visual yang dapat menjadikan elementersebut bersatu dan bermakna. Ini bermakna, perkataan dan imej bersatu dan menghasilkan maknaVisual hanya akan mempunyai fungsi komunikasi jika mempunyai ciri-ciri berikut:i. Mudah dan jelas dibaca / difahamiii. Mesej mudah ditafsir. Jika terlalu senang, pelajar tidak memberi perhatian pada visualiii. Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat dalam visualiv. Membantu menfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual

×