PENDIDIKAN KONSERVASI<br />DISEDIAKAN OLEH :<br /><ul><li>FAIZATUL HANIM BINTI MATDIN
SAHARIA RAHMAN</li></li></ul><li>KonsepPendidikanKonservasi<br />
MenurutKamusDewanEdisiKeempat:<br />Pendidikanditakrifkansebagaikaedahmendidikuntukmembentukperubahandalampemikirandancara...
Pengertianpendidikankonservasimenurutpandangantokoh :<br />Theodore Roosevelt (1902) – Konservasiberasaldaripadaperkataanc...
Servare (keep/save) – keupayaanmemeliharaapa yang dimilikiolehkita (keep/save what you have) secarabijak (wise use).</li><...
Ekologi- konservasisumberalamdiperuntukkanpadamasasekarang & masa yang akandatang. </li></ul>Randall (1982) - Konservasi m...
ObjektifPendidikanKonservasi<br />
Kesedaran<br />Kesedarankepadaindividu & masyarakatterhadapalamsemulajadi.<br />(b) Pengetahuan<br />Memberikanpengetahuan...
(d) Kemahiran<br />Membentukmasyarakat yang mempunyaikemahiranuntukmemeliharaalamsemulajadi.<br />(e) KebolehanMenilai<br ...
Tujuan/KepentinganPendidikanKonservasi<br />
(a) Membantupelajarmenyedari & pekaterhadapalamsekitarseluruhnya.<br />(b) Membantupelajarmemahamipertalianantaramanusiade...
(d) Memberimotivasikepadapelajarsupayaproaktifdalammeningkatkankualitialamsekitardanmelindunginya.<br />(e) Membantupelaja...
AktivitiPendidikanKonservasi<br />
Pokok Pinang Hutan<br />BuahPokok Pinang – kegunaandalambidangperubatan.<br />Pucuk Areca Catechu – bolehdimakan.<br />Ham...
Komponen<br />Pendidikan<br />Konservasi<br />
KOMPONEN DALAM PENDIDIKAN KONSERVASI<br /> HUTAN<br />AIR<br />
Prinsip Konservasi Dalam<br />Pendidikan<br />Luar<br />
Prinsipkonservasidalampendidikanluaradalahuntukmemberikesedaranpendidikanalamsekitardalamsemuaaspeksertamemupuknilaiberiku...
Prinsip kerosakan minima<br />Prinsip perubahan berterusan<br />Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya<br />Prinsip mengi...
Prinsip pemulihan dan perlindungan ekosistem<br />Prinsip mengalami dan menghayati<br />Prinsip mencintai persekitaran <br />
Soalan ?????<br />
RUJUKAN<br /><ul><li>Darmindar Singh, (2001), GeografiTingkatan 3, Pelangi Publisher SdnSnd, Selangor.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pendidikan Konservasi

4,197
-1

Published on

Pendidikan konservasi dilihat sebagai usaha bagi memberikan kesedaran kepada pelajar untuk menjaga dan memelihara hak daripada rosak atau dimusnahkan.

Published in: Education, Technology
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,197
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
242
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pendidikan Konservasi

 1. 1. PENDIDIKAN KONSERVASI<br />DISEDIAKAN OLEH :<br /><ul><li>FAIZATUL HANIM BINTI MATDIN
 2. 2. SAHARIA RAHMAN</li></li></ul><li>KonsepPendidikanKonservasi<br />
 3. 3. MenurutKamusDewanEdisiKeempat:<br />Pendidikanditakrifkansebagaikaedahmendidikuntukmembentukperubahandalampemikirandancarahidup.<br />Konservasididefinisikansebagaimenjaga, memeliharasesuatusecaratersusunbagimengatasikerosakan.<br />AlamsekitardiertikansebagaialamciptaanTuhan yang meliputiaspek yang terdapatdisekelilingmanusia yang wujudsecarasemulajadi.<br />Pendidikankonservasidilihatsebagaiusahabagimemberikankesedarankepadapelajaruntukmenjagadanmemeliharahakdaripadarosakataudimusnahkan. <br />
 4. 4. Pengertianpendidikankonservasimenurutpandangantokoh :<br />Theodore Roosevelt (1902) – Konservasiberasaldaripadaperkataanconservation (con-servare).<br /><ul><li>Con (together) – bersama-sama
 5. 5. Servare (keep/save) – keupayaanmemeliharaapa yang dimilikiolehkita (keep/save what you have) secarabijak (wise use).</li></li></ul><li>Rijksen (1981) – Suatuperubahanevolusikebudayaandimanasuatumasadahulu, konservasilebihterukdaripadasekarang. Konservasidilihatdarisegiekonomi & ekologi.<br /><ul><li>Ekonomi- memperuntukkansumberalamuntukdigunakanpadamasasekarang.
 6. 6. Ekologi- konservasisumberalamdiperuntukkanpadamasasekarang & masa yang akandatang. </li></ul>Randall (1982) - Konservasi merupakan peruntukan sumber daya alam antara waktu (dari generasi ke generasi) yang seimbang dari segi sosial.<br />
 7. 7. ObjektifPendidikanKonservasi<br />
 8. 8. Kesedaran<br />Kesedarankepadaindividu & masyarakatterhadapalamsemulajadi.<br />(b) Pengetahuan<br />Memberikanpengetahuanasastentangkepentingan & isualamsemulajadi. <br />(c) Sikap<br />Melahirkanindividu yang bersikappositif.<br />
 9. 9. (d) Kemahiran<br />Membentukmasyarakat yang mempunyaikemahiranuntukmemeliharaalamsemulajadi.<br />(e) KebolehanMenilai<br />Membantuindividu & masyarakatsupayadapatmenilai & mengambilkirafaktorpersekitarandalamsemuatindakan.<br />(f) Bekerjasama<br />Melahirkanindividu yang sentiasabekerjasama & bertanggungjawabdalammenghadapimasalahalamsekitar<br />
 10. 10. Tujuan/KepentinganPendidikanKonservasi<br />
 11. 11. (a) Membantupelajarmenyedari & pekaterhadapalamsekitarseluruhnya.<br />(b) Membantupelajarmemahamipertalianantaramanusiadenganalamsekitar.<br />(c) Menolongpelajarmemprolehkemahiran-kemahiranberkaitanmasalah & penyelesaianalamsekitar.<br />
 12. 12. (d) Memberimotivasikepadapelajarsupayaproaktifdalammeningkatkankualitialamsekitardanmelindunginya.<br />(e) Membantupelajarmengenalipendekatanalternatif & keputusantentangalamsekitarberasaskanfaktor-faktorekologikal, politik, ekonomi, sosial & astetik.<br />(d) Memberipeluangkepadapelajaruntukmelibatkandirisecaraaktifpadasemuaperingkatdalampenyelesaianmasalahalamsekitar.<br />
 13. 13. AktivitiPendidikanKonservasi<br />
 14. 14.
 15. 15. Pokok Pinang Hutan<br />BuahPokok Pinang – kegunaandalambidangperubatan.<br />Pucuk Areca Catechu – bolehdimakan.<br />Hampaspinang– direbusuntukmerawatluka-luka.<br />Akar/ pinangsabutseparuhreput– merawatciritberdarah.<br />Akarpinang– membanyakkankencing & mengubatisakitperut.<br />Serbukpinang– membuangcacinggelang & cacingkerawit.<br />
 16. 16. Komponen<br />Pendidikan<br />Konservasi<br />
 17. 17. KOMPONEN DALAM PENDIDIKAN KONSERVASI<br /> HUTAN<br />AIR<br />
 18. 18. Prinsip Konservasi Dalam<br />Pendidikan<br />Luar<br />
 19. 19. Prinsipkonservasidalampendidikanluaradalahuntukmemberikesedaranpendidikanalamsekitardalamsemuaaspeksertamemupuknilaiberikut : <br />Prinsip kehidupan <br />seimbang<br />Prinsip Rendah diri<br />Prinsip mementingkan <br />kemapanan ekosistem<br />Prinsip bekerjasama<br />Prinsip Menghormati <br />Alam sekitar<br />Prinsip mengekalkan kehidupan <br />Liar dan <br />kepelbagaian hidup<br />
 20. 20. Prinsip kerosakan minima<br />Prinsip perubahan berterusan<br />Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya<br />Prinsip mengikut hak generasi akan datang<br />Prinsip tanggungjawab setiap individu<br />
 21. 21. Prinsip pemulihan dan perlindungan ekosistem<br />Prinsip mengalami dan menghayati<br />Prinsip mencintai persekitaran <br />
 22. 22. Soalan ?????<br />
 23. 23. RUJUKAN<br /><ul><li>Darmindar Singh, (2001), GeografiTingkatan 3, Pelangi Publisher SdnSnd, Selangor.
 24. 24. HasnulFaizalHushinAmri, NorazlanCheLah & ShaifolBaharySulaiman, (2009), HBPE3203 PendidikanLuar (OUM), Meteor Doc SdnBhd, Kuala Lumpur.
 25. 25. Wee Eng Hoe, (2011),PendidikanJasmani & PendidikanKesihatan (edisiKedua), Karisma Publication SdnBhd, Selangor.
 26. 26. http://www.scribd.com/doc/26994294/pendidikan-konservasi
 27. 27. http://palafne.blogspot.com/2008/09/sejarah-pengertian-dan-definisi.html</li></li></ul><li>TAMAT<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×