Panduan membuat site di vle frog menggunakan FrogStore

12,947 views
12,665 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,947
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,888
Actions
Shares
0
Downloads
557
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan membuat site di vle frog menggunakan FrogStore

  1. 1. 1PANDUAN MEMBUAT SITE DI VLE FROG1. Terdapatbeberapacarauntukpara guru membuat site di VLE Frog.2. Cara pertama :a. Membuatsitesendirimenggunakanbeberapa widget yang mudah.(Silarujuklampiran yang telahdisediakan)b. Membuatsitesendirimenggunakansumberbahan yang sediaada (Microsoft Officesepertidalambentukpowerpoint/word dll)denganmenggunakan Google Drive.3. Cara kedua : Menambahkansite yang telahsediadikongsikanoleh guru-guru lain dari Frog StoreLangkah-langkahnya :i. Guru login kedalam VLE Frog sepertibiasa.ii. Tekansekalipada Quick Launchiii. Pilih Frog Storeiv. Selepasitupilih tab Sitesv. Caridanpilih site yang dikehendaki. ( Gerakkankeatasdan/ataukebawah scroll bar ditepibelahkanantetingkap Frog store)Nota: Semua sites yang tersenarai di Frog Store adalah sites hasilpara guru yangtelahdiluluskandandimuatnaikoleh MOE Repository.vi. Apabila guru tekandua kalipadasite yang telahdipilih,sebuahtetingkapbaruakanmunculmemaparkanpilihansiteitu.
  2. 2. 2vii. TekansekalipadabutangADDuntukmeneruskanpilihan.(Sekiranya site tersebutbukanpilihan guru, guru bolehmenekanpadabutang Xuntukmenutuppilihandanbolehlakukancarianbarusemula)viii. Kemudian, tekanpadabutangOKsetelah site tersebuttelahditambahkedalam Library guru.ix. Tekanpada Application Tray danpilihtandapangkahpada Frog Store untukmenutuppaparanFrog Store
  3. 3. 3x. Kemudian, tekansekalipada Resource Manager, pilih Menu Sites  My Libraryxi. Tekandua kali pada Site yang berkenaan.Satutetingkapakanmunculmemintapengesahansamada guru inginmenyalinmasuk SitetersebutdaripadaMy Library kedalamMy Site guru. SilaTekanCopy untukmeneruskannya.xii. Sekarang, guru bolehmenggunakan Site tersebutkeranaianyatelahdisimpan di dalam MySite.( Guru bolehmeng’edit’, meng’assign’ dll site tersebut)

×