José Beijer - Taalontwikkelend Onderwijs

1,086 views

Published on

José Beijer - Taalontwikkelend Onderwijs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,086
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Herkent u uitspreken als deze? Wat roepen uitspreken als deze bij u op? Bij mij: Je bent te laat. Waar beginnen we en waar eindigen we? - deze problemen zijn niet van nu, bestaan al sinds jaar 1. welke richtlijnen zitten er in de opdracht over het schrijven van zo’n verslag; welke criteria voor taalvaardigheid? Vragen aan lectoraat: verslagen schrijven, Dikke studieboeken lezen, Gesprekken voeren met patiënten het taalvaardigheidsniveau is te laag. Wat te doen. 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • xxxxxxxxxxxxxxx 04/06/10 xxxxxxxxxxxxx 5 verschillende opleidingen Aansluiten bij curriculum Bij onderwijscontext Aan het werk met belanghebbenden uit het werkveld: docenten uit de opleiding i.s.m. taaldocenten en lectoraat MCS Aanpak van taalproblematiek Werkwijze Doorwerking opbrengsten
 • Gestart in 2005 n.a.v. klachten docenten en studenten Geen consensus: docenten blijken individueel verschillende criteria aan te leggen. Dat was een belangrijke constatering Theoretisch model taalvaardigheid Canale Swain 1984: Content based in higher education 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Strategisch component: autonome taalleerder 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Opdracht voor 1 e jaars studenten Welke richtlijnen bevat deze opdracht ? Wat vind u van de richtlijnen en het houvast dat ze bieden? 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Bespreken van opdrachten : geen consensus over inhoud en uitvoering Ontbreken van richtlijnen voor taal. Of: wel richtlijnen voor taal, maar zeerverspreid in verschillende documenten Docenten koppelen taalvaardigheid niet aan specifieke teksten (in relatie tot competenties) 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Thema based: ECHO materiaal voor de verschillende disciplines Thema’s worden ontleend aan vakinhouden Adjunct: taaldocent en vakdocent bereiden samen onderdelen voor en bepalen welke taalvaardigheid nodig is om een vakinhoudelijk thema te leren beheersen. Gescheiden lessen FMR: juridische adviesbrieven schrijven: begeleiding door taaldocent in samenspraak met vakdocent Language-sensitive content instruction (taalbewust vakonderwijs); vakdocenten geven hun vak in aangepaste vorm Vb FEM, FG, Mondzorg, FE reflectie 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Didactiseren van taalvaardigheid in kenmerkende bereoepstaken 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Belangrijk moment: taalvaardigheid heeft betrekking is voor een deel gerelateerd aan de taak die uitgevoerd moet worden: folder vraagt specifiek taalgebruik Prioriteren: wat moetens tudenten leren bij het schrijven van een folder? Bedrijfsplan Regelctieverslag Onderzoeksverslag na.v. metingen 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Procesmatige aanpak om taal in vak – en beroepsinhouden te integeren Verschillende contexten: aansluiten bij de context van de opleiding Aansluiten bij de context van het curriculum 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Taalontwikkeling gaat door in het hbo Ook: leren werken met brede visie op taal Inzet didactische hulpmiddelen: Mindmaps - taalbril Stappen in het schrijven van een verslag, inc; feedback tijdens de uitvoering van de opdracht 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Hulpmiddelen: stappenplannen voor schrijven verslag/ voorbereiden presentatie 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Als er gewerkt wordt met bestaand materiaal heeft dat veelal tot gevolg dat de planning en opzet van een cursus verandert. Om dat in de cursushandleiding op te nemen: tijdig beginnen en plannen om met het herschreven materiaal te gaan werken. 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • Ontwikkelen taalvaardigheid is een zaak van studenten en docenten/ opleiding en management. 04/06/10 Research Network Teaching in Multicultural Schools
 • José Beijer - Taalontwikkelend Onderwijs

  1. 1. José Beijer Faculteit Educatie/Instituut Archimedes Diversiteit & taalbeleid: de rol van vakdocenten bij taalontwikkeling studenten Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  2. 2. Noodkreet student <ul><li>“ Ik heb net mijn stagedossier terug gekregen wegens spelling en grammaticale fouten als het niet leesbaar is kan ik het niet halen “. </li></ul><ul><li>4 e jaars student , blok C 2010 </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  3. 4. Werk maken van Taal op de HU Pilots 2005 -2008 FE-Wiskunde Reflectieverslagen FEM- MBO-prop. Studieboeken lezen Werken in werkgroepen FG- Mondzorg- kunde Gedragsveranderende gesprekken (ICT) FMR-Social Work Journaals en reflectieverslagen MBW FNT-ILC Onderzoeksverslagen
  4. 5. Werk maken van taal op de HU <ul><li>Bekijken producten studenten: wat is het </li></ul><ul><li>probleem? </li></ul><ul><li>Geen consensus </li></ul><ul><li>Naar een brede visie op taal </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  5. 6. Taalvaardigheid in studie en beroep – een breed begrip <ul><li>Specifieke taalleerbehoeften </li></ul><ul><li>Zinsbouw, spelling, tekstopbouw </li></ul><ul><li>( linguistische component) </li></ul><ul><li>Inhouden: begrippen, contexten </li></ul><ul><li>( referentiële component) </li></ul><ul><li>Functies en taalgebruiksconventies, toon, </li></ul><ul><li>( pragmatische component) </li></ul><ul><li>Sturing eigen taalleerproces </li></ul><ul><li>( leerstrategische component) </li></ul><ul><li>(Canale & Swain 1984) </li></ul>
  6. 7. Opdracht voor studenten <ul><li>Hoe bied jij hulp als leraar/begeleider? </li></ul><ul><li>Vergelijk de hulp die jij hebt gegeven bij het </li></ul><ul><li>lichaamsdiagonaal probleem met de hulp die de </li></ul><ul><li>docent uit de reader heeft gegeven. (Bij andere </li></ul><ul><li>problemen moest de eigen hulp vergeleken </li></ul><ul><li>worden met de hulp die een ervaren docent </li></ul><ul><li>gaf). </li></ul><ul><li>Beschrijf een paar opvallende verschillen. </li></ul><ul><li>Schrijf een conclusie: wat zijn jouw sterke </li></ul><ul><li>kanten bij het begeleiden van problemen? Waar </li></ul><ul><li>moet je nog meer ervaring in krijgen? </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@h u.nl
  7. 8. Van product naar opdracht <ul><li>Gezamenlijk opdrachten bekijken </li></ul><ul><li>Geen consensus </li></ul><ul><li>Herformuleren opdrachten </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  8. 9. Ontwikkelen taalvaardigheid studenten <ul><li>Theme based: taaldocent </li></ul><ul><li>Adjunct model: taaldocent + vakdocent </li></ul><ul><li>Language- sensitive content instruction vakdocent </li></ul><ul><li>(Crandall 1994) </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  9. 10. Geïntegreerde aanpak <ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><li>. Mindmaps tbv begripsontwikkeling </li></ul><ul><li>. Opbouw verslag </li></ul><ul><li>. Herschreven reflectieopdracht </li></ul><ul><ul><li>gevolgen voor didactiek docent </li></ul></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl “ Vroeger vloog ik naar het eindpunt. Nu meer tussenstappen”.
  10. 11. <ul><li>Taalvaardigheid: </li></ul><ul><li>- Taalvaardigheid studenten - Taalbewustzijn docenten </li></ul><ul><li>- herformuleren opdrachten </li></ul><ul><ul><ul><li>- taalvaardigheid stopt niet: gerelateerd aan studie- en beroepstaken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- richtlijnen voor taalvaardigheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> in kenmerkende studietaken </li></ul></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  11. 12. Werk maken van taal: organisatorisch <ul><li>Bottom-up : </li></ul><ul><li>Werken in teams van vakdocenten en taalexperts </li></ul><ul><li>Inventariseren van vragen, klachten studenten </li></ul><ul><li>Top-down: </li></ul><ul><li>Commitment managers </li></ul><ul><li>Taalexpert sluit aan bij onderwijs-/ curriculumvernieuwing </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  12. 13. Implementatiescenario <ul><li>https://www.surfgroepen.nl/sites/taalcompetentieshbo/default.aspx </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  13. 14. Resultaten: docenten Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl <ul><li>Taalvaardigheid: remediering én </li></ul><ul><li>ontwikkeling </li></ul><ul><li>Brede visie op taal </li></ul><ul><li>Formulering van de opdracht doet er toe </li></ul><ul><li>Inzet didactische hulpmiddelen </li></ul><ul><li>- Formuleren opdrachten </li></ul><ul><li>- Criteria taal </li></ul>
  14. 15. Resultaten: studenten <ul><li>- Inzicht: beroepscompetent is o.a. taalcompetent </li></ul><ul><li>- Studenten werken met tussentijdse feedback docenten. </li></ul><ul><li>- Gebruik hulpmiddelen, o.a. HU Taalloket </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  15. 16. Knelpunten <ul><li>Inhoudelijk </li></ul><ul><li>Opzet van een cursus verandert </li></ul><ul><li>Aparte beoordeling van taal </li></ul><ul><li>Professionalisering van opleiders kost tijd </li></ul><ul><li>Organisatorisch </li></ul><ul><li>Wisselingen in docententeams en bij management </li></ul><ul><li>Plannen van uitvoeren herschreven taken </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl
  16. 17. Ten slotte <ul><li>Belangrijke succesfactor: </li></ul><ul><li>Taalbewustzijn van vakdocenten </li></ul><ul><li>Studenten: </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl Grotere motivatie “ Wat je leert over taal kun je meteen toepassen.” “ De presentatie is goed gelukt vorige week. Was voor het eerst dat het zo goed ging. Heb gemerkt dat de voorbereiding voor mij erg belangrijk is.”
  17. 18. Informatie <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Conferentie Mix-in, 23 maart 2010 HU-FE, jose.beijer@hu.nl

  ×