Mittarit johtamisen tukena
21.11.2013
Hannu Rantanen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Esityksen sisältö

1. Mitä on suorituskyky?

2. Mitä suorituskyvyn mittaaminen on?
3. Miksi suorituskykyä mitataan?
4. Mit...
MITÄ SUORITUSKYKY ON ?
− Yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia
asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa
asetettuihin tavoitte...
Suorituskyvyn moniulotteinen kenttä

H.Rantanen
MAKSUVALMIUS

VAKAVARAISUUS
KANNATTAVUUS

MARKKINAOSUUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
KILPAILUKYKY

KUSTANNUSTEHOKKUUS

LAATU

TUOT...
MITÄ SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN ON ?
− Mittaaminen on
− numeraalien liittämistä kohteisiin tai tapahtumiin sääntöjen avulla...
SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

(1/2)

Yleisesti mittauksesta voidaan
sanoa, että se (Uusi-Rauva, 1994)
–
–
–
–
–
–

Motivoi
Ko...
SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN

(2/2)

− Kokoaa tiedot yrityksen menestymisestä ja sen edellytyksistä
järjestelmälliseksi kokon...
MIKSI SUORITUSKYKYÄ MITATAAN?

─

Suorituskykyä mitataan johtamisen tukena

─

Mittareita tarvitaan strategian selkiyttämi...
Mittariston synnyttämät hyödyt ja arvo - odotukset

(1/2)

Keskeisimmät tekijät joihin mittaristolla uskotaan olevan vaiku...
Mittariston synnyttämät hyödyt ja arvo - odotukset

(2/2)

Mittaristosta tavoitellut hyödyt
(Takala O. 2013, s.74)

Julkis...
MITÄ MITATAAN? (1/2)
Mittauskohteiden merkitys pk-yrityksissä
(23 muuttujaa, asteikolla 1 - 5)

1. Kannattavuus
2. Laatu
3...
MITÄ MITATAAN? (2/2)
n
Maksuvalmius
76
Tuotteiden laatu
75
Toimitusvarmuus
75
Kannattavuus
76
Nopeus/läpimenoajat
73
Toimi...
INFORMAATION TARVE ERI TASOILLA

STRATEGINEN
TAKTINEN

OPERATIIVINEN

H.Rantanen
JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN

STRATEGINEN
TAKTINEN
Osakokonaisuudet

Tavoitteet

Keinot

PMS, esim Balanced Scorecard

Yritys...
H.Rantanen
1. Mitä yrityksesi toimintaa kuvaavia tunnuslukuja seuraat?
(Luettele 3 tärkeintä käyttämääsi tunnuslukua)

1.
2.
3.

2. K...
Ensimmäinen ryhmä

1. Mitä yrityksesi toimintaa kuvaavia tunnuslukuja seuraat?
Liiketulos
Käyttökate
Yksikön myynti kuukau...
Mihin mittaamisella voidaan vaikuttaa?
− Miten analysoinnin tuloksia käytetään?
−
−
−
−
−

Toiminnan kehittäminen
Henkilös...
SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN OPPIKIRJOISTA…
− Mittareiden kytkeytyminen visioon ja strategiaan
− Mittare...
Esimerkki käytännöstä
1. …..
2. Valitaan toteutustapa/työväline → Balanced Scorecard
3. Konserni määrittelee vision ja str...
Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013

706 views
512 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hannu Rantanen, Lty, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013

 1. 1. Mittarit johtamisen tukena 21.11.2013 Hannu Rantanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 2. 2. Esityksen sisältö 1. Mitä on suorituskyky? 2. Mitä suorituskyvyn mittaaminen on? 3. Miksi suorituskykyä mitataan? 4. Mitä mitataan ja mitä tarkoituksia se palvelee? 5. Mihin mittaamisella voidaan vaikuttaa? 6. Miten mittaaminen jalkauttaa strategiaa ja tukee johtamista?
 3. 3. MITÄ SUORITUSKYKY ON ? − Yrityksen kyky saada aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Laitinen 1998) − Mitä ovat asetetut ulottuvuudet? − Mitä ovat asetetut tavoitteet? − Kuka ne asettaa ja miksi? − Yritystoiminnan perimmäinen tavoite on tuottaa voittoa = kannattavuus − Mikä on julkisen organisaation perimmäinen tavoite? H.Rantanen
 4. 4. Suorituskyvyn moniulotteinen kenttä H.Rantanen
 5. 5. MAKSUVALMIUS VAKAVARAISUUS KANNATTAVUUS MARKKINAOSUUS ASIAKASTYYTYVÄISYYS KILPAILUKYKY KUSTANNUSTEHOKKUUS LAATU TUOTTAVUUS OSAAMINEN HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS TEKNOLOGIA H. Rantanen
 6. 6. MITÄ SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN ON ? − Mittaaminen on − numeraalien liittämistä kohteisiin tai tapahtumiin sääntöjen avulla (AAA, 1971) − Lukujen liittämistä kvantiteetteihin havaintojen avulla (Bunge 1967) − Suorituskykymittaus on sekä ohjaustyökalu että -prosessi, joka koostuu mitattavien tekijöiden ja mittareiden valinnasta, mittariston implementoinnista käytäntöön, sen käyttämisestä sekä ylläpidosta ja kehittämisestä (Lönnqvist 2002) − Suorituskyvyn mittaus on prosessi, jonka tarkoituksena on ottaa selville tai määrittää jonkin mittauskohteen suorituskykyyn keskeisesti liittyvän ominaisuuden tila (Hannula & Lönnqvist 2002) − Suorituskyvyn mittaamisen tarkoitus on tukea päätöksen tekoa tuottamalla hyödynnettävää informaatiota halutuista arviointi- ja mittauskohteista. (Rantanen & Holtari 1999) H.Rantanen
 7. 7. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN (1/2) Yleisesti mittauksesta voidaan sanoa, että se (Uusi-Rauva, 1994) – – – – – – Motivoi Korostaa mitattavan asian arvoa Ohjaa tekemään oikeita asioita Selkiinnyttää tavoitteita Aiheuttaa kilpailua ja kilvoittelua Luo edellytyksiä palkitsemiselle. H.Rantanen
 8. 8. SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN (2/2) − Kokoaa tiedot yrityksen menestymisestä ja sen edellytyksistä järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi − Reaaliaikaisena mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin = joustavuus − Tukee ja antaa varmuutta päätöksentekoon = ohjausvaikutus − Helpottaa ja selkiinnyttää tavoitteiden asetantaa − Tukee työn tekemistä, kun tietää mitä odotetaan − Motivoi henkilökuntaa organisaation kaikilla tasoilla − Luo edellytyksiä palkitsemiselle H.Rantanen
 9. 9. MIKSI SUORITUSKYKYÄ MITATAAN? ─ Suorituskykyä mitataan johtamisen tukena ─ Mittareita tarvitaan strategian selkiyttämisessä ja tavoitteiden kirkastamisessa ─ Mittareiden avulla voidaan viestiä strategiasta ja tavoitteista ─ Mittareiden avulla voidaan seurata ja varmistaa strategian toteutuminen ─ Mittareiden avulla voidaan raportoida ja palkita H.Rantanen
 10. 10. Mittariston synnyttämät hyödyt ja arvo - odotukset (1/2) Keskeisimmät tekijät joihin mittaristolla uskotaan olevan vaikutusta (Takala O. 2013, s.74) Julkiset organisaatiot Asiantuntijaorganisaatiot Teollisuusorganisaatiot 1. Suunnittelu ja kehittäminen 1. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 1. Suunnittelu ja kehittäminen 2. Raportointi, päätöksenteko 3. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 4. Toiminnan tehostaminen 2. Raportointi 2. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 3. Suunnittelu ja kehittäminen 3. Päätöksenteko 4. Päätöksenteko 4. Palkitseminen, asiakkaan kuunteleminen, toiminnan tehostaminen 5. Toiminnan tehostaminen H.Rantanen
 11. 11. Mittariston synnyttämät hyödyt ja arvo - odotukset (2/2) Mittaristosta tavoitellut hyödyt (Takala O. 2013, s.74) Julkiset organisaatiot Asiantuntijaorganisaatiot Teollisuusorganisaatiot 1. Tuottavuuden ja/tai vaikuttavuuden todentaminen 1. Oman toiminnan vaikuttavuuden todentaminen rahoittajille 1. Taloudellisen tuloksen 2. Raportoinnin ja viestinnän tehostaminen 3. Parantunut ymmärrys omasta toiminnasta sekä toimintaympäristöstä 2. Resurssien tehokkaampi allokointi paraneminen 2. Parantunut ymmärrys asiakkaan tarpeista 3. Tehokkaampi päätöksenteko 3. Raportoinnin ja päätöksenteon tehostamien H.Rantanen
 12. 12. MITÄ MITATAAN? (1/2) Mittauskohteiden merkitys pk-yrityksissä (23 muuttujaa, asteikolla 1 - 5) 1. Kannattavuus 2. Laatu 3. Toimitusvarmuus 4. Maksuvalmius 5. Asiakastyytyväisyys (m 4.7, d 0.4) (m 4.7, d 0.5) (m 4.6, d 0.6) (m 4.6, d 0.6) (m 4.5, d 0.7) 7. Tuottavuus (m 4.5, d 0.6) 19. Tutkimus- ja kehitystoiminta 20. Koulutus 21. Ympäristövaikutukset 22. Markkinaosuus 23. Osakkeen arvo / Yrityksen arvo (m 3.7, d 1.1) (m 3.5, d 1.0) (m 3.4, d 1.2) (m 3.3, d 1.0) (m 3.0, d 1.2) H.Rantanen
 13. 13. MITÄ MITATAAN? (2/2) n Maksuvalmius 76 Tuotteiden laatu 75 Toimitusvarmuus 75 Kannattavuus 76 Nopeus/läpimenoajat 73 Toiminnan laatu 75 Kustannustaso/tuotekust.taso 75 Tuottavuus ja tehokkuus 75 Vakavaraisuus/velkaantuneisuus 76 Hintakilpailukyky 75 Poissaolot 75 Asiakastyytyväisyys 75 Työntekijöiden tyytyväisyys 75 Joustavuus 72 Työilmapiiri 74 Palvelutaso 70 Innovatiivisuus 71 Tutkimus- ja kehitystoiminta 72 Ympäristövaikutukset 71 Koulutus 71 Yrityksen arvo/osakkeen arvo 76 Markkinaosuus 76 Kasvu 72 1 2 3 0% 1% 1 % 42 % 55 % 0% 5% 5 % 24 % 65 % 0% 7% 3 % 32 % 59 % 0% 0 % 12 % 78 % 11 % 1 % 15 % 4 5 1 % 37 % 45 % 0 % 11 % 12 % 48 % 29 % 1% 7 % 15 % 57 % 20 % 0 % 12 % 19 % 49 % 20 % 1% 4 % 36 % 51 % 8% 1 % 12 % 24 % 47 % 16 % 4 % 19 % 13 % 39 % 25 % 1 % 19 % 32 % 25 % 23 % 4 % 19 % 43 % 19 % 16 % 14 % 18 % 8 % 29 % 31 % 1. 2. 3. 4. 5. Emme seuraa Satunnaisesti Vuosittain Kuukausittain Vähintään viikottain 3 % 26 % 38 % 14 % 20 % 10 % 19 % 17 % 33 % 21 % 10 % 27 % 20 % 30 % 14 % 10 % 21 % 32 % 32 % 6% 15 % 21 % 27 % 28 % 8% 13 % 18 % 46 % 17 % 6% 22 % 12 % 51 % 9% 5% 18 % 32 % 29 % 21 % 0% 3 % 10 % 32 % 49 % 7% H.Rantanen
 14. 14. INFORMAATION TARVE ERI TASOILLA STRATEGINEN TAKTINEN OPERATIIVINEN H.Rantanen
 15. 15. JOHTAMINEN JA MITTAAMINEN STRATEGINEN TAKTINEN Osakokonaisuudet Tavoitteet Keinot PMS, esim Balanced Scorecard Yritys ja ympäristö OPERATIIVINEN Prosessien mittaaminen H.Rantanen
 16. 16. H.Rantanen
 17. 17. 1. Mitä yrityksesi toimintaa kuvaavia tunnuslukuja seuraat? (Luettele 3 tärkeintä käyttämääsi tunnuslukua) 1. 2. 3. 2. Kuvaavatko käyttämäsi tunnusluvut yrityksenne strategian toteutumista tai strategisesti tärkeitä alueita? a) Hyvin b) Melko hyvin c) Jossain määrin d) Melko huonosti e) Huonosti Vastuualueeni on a) Ylin johto (Toimitusjohtaja tai vastaava) b) Muu johto (toimiala, toiminto, tms. vastuualue) H.Rantanen
 18. 18. Ensimmäinen ryhmä 1. Mitä yrityksesi toimintaa kuvaavia tunnuslukuja seuraat? Liiketulos Käyttökate Yksikön myynti kuukaudessa Laskutus viikossa Liikevaihdon kasvu Liikevaihto Myyntikate Toiminnan laatu Yksikön tulos 9 8 6 4 2 2 2 2 2 käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää 2. Kuvaavatko käyttämäsi tunnusluvut yrityksenne strategian toteutumista tai strategisesti tärkeitä alueita? a) Ylin johto (Toimitusjohtaja tai vastaava) Melko hyvin (ka 2.00) b) Muu johto (toimiala, toiminto, tms. vastuualue) Jossain määrin (ka. 2.9) H.Rantanen
 19. 19. Mihin mittaamisella voidaan vaikuttaa? − Miten analysoinnin tuloksia käytetään? − − − − − Toiminnan kehittäminen Henkilöstön motivointi Palkkausjärjestelmien kehittäminen Toiminnan ohjaus Asetetaan tavoitteita toiminnalle − Vaietaan tuloksista tai salataan niitä − Tai miksi niitä ei käytetä? − Esim. Toiminnan kehittämisen esteet − Työn teettämisen kalleus − Ajan ja resurssien puute − Osaamisen ja koulutuksen puute H.Rantanen
 20. 20. SUORITUSKYVYN MITTAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN OPPIKIRJOISTA… − Mittareiden kytkeytyminen visioon ja strategiaan − Mittareita kaikille toiminnan tasoille − eri käyttäjillä/tasoilla voi olla eri mittareita − yhteinen suunta ja tavoite − Mittareiden tulisi muodostaa tasapainoinen kokonaisuus − lyhyt ja pitkä tähtäys − taloudelliset ja ei-taloudelliset − syy ja seuraus − ulkoinen ja sisäinen − jne. H.Rantanen
 21. 21. Esimerkki käytännöstä 1. ….. 2. Valitaan toteutustapa/työväline → Balanced Scorecard 3. Konserni määrittelee vision ja strategiset tavoitteet → 2017 4. Yhtiöt määrittelevät omat painopisteensä, tavoitteensa ja mittarit konsernin linjausten mukaan → 2014 5. Tehdään käytännön työkalut → Excel pohja 6. Laaditaan niihin mittarit kaikille toiminnan tasoille → työtä ja johtamista eli jalkauttamista 7. …...

×