Your SlideShare is downloading. ×
0
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Resultaten onderzoek digitalisering - Yacht 2010

356

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. De grens van digitaliseringcommunicatieOnderzoek Yacht Marketing &amp; Communicatie in de regio Utrecht<br />Utrecht,<br />24 augustus 2010<br />
 • 2. PResentatie<br />Misha Elbers (@MishaElbers)<br />Interim Professional Marketing en Communicatie Yacht Utrecht<br />19-5-2011<br />
 • 3. Aan de ordekomt...<br /><ul><li>Achtergrondonderzoek, opzet en aanpak
 • 4. Watis ‘Digitalisering van Communicatie’?
 • 5. De resultaten: watvalt op?
 • 6. Meestgebruiktemiddelen
 • 7. Voor- en nadelendigitalisering
 • 8. Specifiekbeleid
 • 9. Toekomstvisie
 • 10. En hoe nu verder?</li></ul>19-5-2011<br />
 • 11. Achtergrondonderzoek<br />In de kersttoespraak 2009 sprak onze Koningin over het belang van ‘persoonlijk contact’ in communicatie. <br />Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig ’wij-gevoel’ wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot.<br />Aan de hand van de stelling: “Waar ligt de grens van digitalisering?” zijn we in gesprek gegaan met onze M&amp;C relaties. <br />19-5-2011<br />
 • 12. Onderzoeksopzet en aanpak (1)<br /><ul><li>Kwalitatief onderzoek: individuele interviewgesprekken
 • 13. 37 relaties gesproken:</li></ul>Bedrijfsleven 16<br />Financiële dienstverlening<br />Industrie<br />Overig (gezien de aard van de organisaties)<br /> <br />Overheid 14<br />Centrale overheid<br />Lokale overheid<br /> <br />Publieke sector 7<br />Onderwijs en onderzoeksinstituten<br />Zorg<br /><ul><li>Brancheverdeling in Bedrijfsleven, Overheid en Publieke sector. Hierdoor kunnen branches met elkaar vergeleken worden.</li></ul>19-5-2011<br />
 • 14. Onderzoeksopzet en aanpak (2)<br /><ul><li>Per gesprek is een vaste vragenlijst doorgenomen.
 • 15. Antwoorden zijn verwerkt in gespreksverslagen.
 • 16. Na alle interviews zijn die verslagen bekeken en waar mogelijk gekwantificeerd.
 • 17. Per vraag zijn daarom soms wel percentages te benoemen en soms slechts uitspraken op trendniveau te doen.
 • 18. Onderzoek geeft een aardig beeld en mooie aanleiding voor verdere discussie en uitwisselen van ervaringen!</li></ul>19-5-2011<br />
 • 19. Watisdigitalisering van communicatie?<br /><ul><li>In algemeenheid wordt door u de volgende definitie gegeven:</li></ul>“Alle communicatie die via de PC verloopt en 24/7 beschikbaar is.”<br /><ul><li>Andere uitspraken:</li></ul>“Web 1.0. wordt veelal gebruikt om digitaal te zenden, Web 2.0. om interactief te communiceren.”<br />“Geen eenrichtingsverkeer, maar nieuwe mogelijkheden voor interactie.”<br />“Vooral gericht op andere ‘transactie’ van communicatie: je biedt informatie aan die de ontvanger op een voor hem/haar geschikt moment kan ontvangen.”<br /><ul><li>Tweedeling: </li></ul>het digitaliseren van je dienstverlening aan doelgroepen<br />het daadwerkelijk digitaal communiceren met je doelgroepen <br />19-5-2011<br />
 • 20. Welkemiddelenworden extern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br /><ul><li>Voornamelijk ‘oude’ Nieuwe Media: website (100%), e-mailings (89%) en digitale nieuwsbrieven (69%).
 • 21. Daarnaast in mindere mate ‘nieuwe’ Nieuwe Media: Twitter (31%), Mobiele Apps (42%) of andere sociale communities (hyves, linkedin, facebook – 53%).
 • 22. Bedrijfsleven lijkt van de branches het ‘verst’ met nieuwe digitale middelen zoals mobiele apps en SMS Alerts.</li></ul>NB: Het gaat hier om spontaan genoemde middelen. <br />
 • 23. Welkemiddelenworden extern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br />
 • 24. Welkemiddelenworden intern het meestgebruikt?<br />19-5-2011<br />
 • 25. Welkemiddelenworden intern het meestgebruikt?<br /><ul><li>Ook hier veel ‘oude’ Nieuwe Media: intranet (73%), doelgroepgerichte e-mail (73%) of digitale nieuwsbrieven (30%).
 • 26. Voorzichtige ‘nieuwe’ media: Yammer, Mobiele Apps of Digitale Werkomgeving.
 • 27. Vooral de overheid blijft hier achter in de nieuwe digitale media!</li></ul>19-5-2011<br />
 • 28. Gebruikte digitale middelen<br /><ul><li>Uitspraken:</li></ul>“Er wordt nog weinig digitaal aangeboden, we zijn hier heel voorzichtig mee.”<br />“De doelstelling is van belang bij de keuze van het middel. Niet alle doelstellingen lenen zich voor digitale communicatie.”<br />19-5-2011<br />
 • 29. Waarligtvolgensjullie de grens van digitalisering?<br />Die grensblijktlastigeenduidig vast testellen, de antwoordengevenaandat die grens door verschillendefactorenbepaaldwordt:<br /><ul><li>43% geeftaandat de grenswordtbepaald door de doelstelling van je communicatie en/of de boodschap.
 • 30. 24% geeftaandat de grensmedewordtbepaald door de verwachting en behoefte van de doelgroepzelf.
 • 31. Maarliefst65% van u is helder: persoonlijk contact blijftonmisbaar. </li></ul>19-5-2011<br />
 • 32. Positieveaspecten van digitalecommunicatie<br />19-5-2011<br />
 • 33. Aandachtspunten van digitalecommunicatie<br />19-5-2011<br />
 • 34. Positieve en negatieveaspecten<br /><ul><li>Vooral de beschikbaarheid, snelheid en het ‘gemak’ wordt genoemd. Terwijl dit tegelijkertijd als aandachtspunt wordt aangemerkt!
 • 35. Digitaal is onpersoonlijk?
 • 36. Er worden meer positieve dan negatieve aspecten opgesomd. </li></ul>19-5-2011<br />
 • 37. Is er 2.0-beleid?<br />19-5-2011<br />
 • 38. Is er 2.0-beleid?<br /><ul><li>Opvallend dat in beide gevallen rond de 80% aangeeft geen specifiek ‘2.0’-beleid te voeren.
 • 39. Uitspraken:</li></ul>“We volgen landelijk beleid, lokaal vinden er wel wat pilots plaats om klanten bekend te maken met onze digitale kanalen.”<br /> <br />“Er is geen formeel beleid, maar is wel blijvend terugkerend onderwerp op de agenda. Men weet dat men er iets mee moet.”<br /> <br />“Het is nog heel erg oefenen.”<br /> <br />“Er is geen gedragscode, het zit nu in het gezonde verstand van mensen om er gebruik van te maken.”<br />19-5-2011<br />
 • 40. Hoe omgaan met toegenomentransparantie?<br /><ul><li>Uit de gesprekken blijkt dat het idee bij die transparantie nog wel eens verschilt. Jullie lijken er niet al te veel gevaar in te zien. Een aantal uitspraken:</li></ul>“Offline en online PR moet je niet los van elkaar zien.”<br /> <br />“Het is een illusie te denken dat je je reputatie kunt sturen vanuit je organisatie, maar social media is wel te gebruiken om pro-actief een beeld uit te dragen.”<br /> <br />“Zijn we ons bewust van, maar er is geen beleid op.”<br /> <br />“Die toenemende transparantie zie ik als organisatie als voordeel. Je moet mensen binnen de organisatie wel voldoende kader geven om hun rol online uit te voeren.”<br /> <br />“Sommige dingen moet je toch persoonlijk communiceren.”<br /> <br />“Soms geven we een tegenbericht, maar dan wel anoniem.”<br />19-5-2011<br />
 • 41. Hoe interactiefben je online?<br />19-5-2011<br />
 • 42. Past de organisatie co-creatie toe?<br />19-5-2011<br />
 • 43. Hoever is de branche?<br /><ul><li>Naaraanleiding van de vraag ‘Hoe ver is uwbranche ten opzichte van andere branches?’, blijktdat de overheidzichzelf het meestvooruitstrevendvindt met een 7,3. Het bedrijfsleven en de publieke sector waarderenzichzelfgemiddeldietshogerdaneenzes.</li></ul>19-5-2011<br />
 • 44. Uwtoekomstvisie<br /><ul><li>16% geeft aan hier geen visie op te hebben.
 • 45. 76% is overtuigd dat digitale communicatie steeds belangrijker zal worden.
 • 46. Waarbij velen van jullie ook opmerken dat het uiteindelijk om de ideale mix gaat tussen digitaal en analoge middelen.
 • 47. Interessante uitspraken:</li></ul>“Digitale communicatie zal in de toekomst waarschijnlijk breder kunnen worden toegepast en steeds interactiever worden. Ik verwacht dat wij hierin meegaan.”<br />“De verwachting cq ambitie is dat men digitale communicatie meer gaat inzetten.”<br />“Binnen onze organisatie zal deze ontwikkeling voornamelijk ‘bottum up’ worden aangejaagd, door nieuwe jonge onderzoekers die hier behoefte aan hebben.”<br />19-5-2011<br />
 • 48. Hoe nu verder...?<br /><ul><li>Digitaalcommuniceren is nietmeerwegtedenken, sterkernog: het is steeds belangrijker. Nu afwachten is straksachterlopen!
 • 49. Onderschat social media niet en bepaal je visie:
 • 50. Begin met luisteren.
 • 51. Zorgdat u zelf in iedergevalweetwater is. Hou het bij.
 • 52. Gadaarnainformatieophalen: watverwacht je doelgroep van jou?
 • 53. Kiesbewust: passendmiddelbijpassendeboodschap.
 • 54. Durfteexperimenteren, maarganiet ‘twitterenom het twitteren’.
 • 55. Pak alscommunicatieprofessionalhierinjouwrol!</li></ul>19-5-2011<br />
 • 56. Online le(e)smateriaal<br /><ul><li>Social Media Today
 • 57. David Meerman Scott
 • 58. Marketingfacts.nl
 • 59. Frankwatching.com
 • 60. Dutchcowboys.nl
 • 61. Total Active Media / Martijn Arts
 • 62. Vanhooijdonk.com
 • 63. Klout.com
 • 64. Mashable
 • 65. Jan Willem Alphenaar</li></ul>19-5-2011<br />

×