• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
E L Va Esr Projekti 24 2 2010 Rovaniemi
 

E L Va Esr Projekti 24 2 2010 Rovaniemi

on

 • 1,101 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,101
Views on SlideShare
1,072
Embed Views
29

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

3 Embeds 29

http://elvablogi.blogspot.com 24
http://elvablogi.blogspot.fi 4
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Jari Salo TIEKEn tarkoitus tarjota tietoa ja osaamista tietoyhteiskuntaan Jäseninä sekä kohderyhmänä yksityinen ja julkinen sektori, sekä yksittäiset kansalaiset Neutraali ja voittoa tavoittelematon yhdistys Miksi: On havaittu, että yhteisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan ”yhteinen neuvottelupöytä” Verkkolaskufoorumi: Mitä tekee: Jäsentilaisuudet, seminaarit, työryhmät, tiedottaminen Julkaistu mm. ”Miten alkuun verkkolaskutuksessa” –opas, verkkolaskusanasto, -osoitteisto Tärkeimmät toimijat alalla: pankit, verkkolaskuoperaattorit, ohjelmistotalot, käyttäjät Yhteisiä ongelmia -> yhteisiä ratkaisuja Neutraali taho (TIEKE) mahdollistaa kilpailevien yritysten keskustelut yhteisen hyvän vuoksi -> kaikki hyötyvät Vertaa esim. GSM-järjestelmän synty
 • Jari Salo TIEKEn tarkoitus tarjota tietoa ja osaamista tietoyhteiskuntaan Jäseninä sekä kohderyhmänä yksityinen ja julkinen sektori, sekä yksittäiset kansalaiset Neutraali ja voittoa tavoittelematon yhdistys Miksi: On havaittu, että yhteisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan ”yhteinen neuvottelupöytä” Verkkolaskufoorumi: Mitä tekee: Jäsentilaisuudet, seminaarit, työryhmät, tiedottaminen Julkaistu mm. ”Miten alkuun verkkolaskutuksessa” –opas, verkkolaskusanasto, -osoitteisto Tärkeimmät toimijat alalla: pankit, verkkolaskuoperaattorit, ohjelmistotalot, käyttäjät Yhteisiä ongelmia -> yhteisiä ratkaisuja Neutraali taho (TIEKE) mahdollistaa kilpailevien yritysten keskustelut yhteisen hyvän vuoksi -> kaikki hyötyvät Vertaa esim. GSM-järjestelmän synty

E L Va Esr Projekti 24 2 2010 Rovaniemi E L Va Esr Projekti 24 2 2010 Rovaniemi Presentation Transcript

 • eLVa-projekti ERP-koulutuspäivä 24.2.2010 Martti From www.tieke.fi
  • TOIMII riippumattomana , käytännönläheisenä kehittäjänä
  • TUNNISTAA JA TOTEUTTAA valikoituja hankkeita ja näitä tukevia palveluita
  • VIESTII alan ajankohtaisista asioistaeri kohderyhmille
  • LUO YHTEYKSIÄ tietoyhteiskunnan rakentajille ja kumppanuuksia strategisten toimijoiden kanssa
  TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Kansalaiset TIEKE on tietoyhteiskunnan Tunnustettu verkosto-osaaja ja Yhteisen tahtotilan mahdollistaja Julkinen hallinto Yritykset ja yhteisöt Visio Strategia Strategiset tavoitteet - vaikuttavuus - sidosryhmät - tekijät Osallistumalla aktiivisesti ja aloitteellisesti tietoyhteiskunnan kehittämistyöhön. Kokoamalla julkiset ja yksityiset ydintoimijat käytännön yhteistyöhön. Tiekeläinen on: verkostoihminen tietoyhteiskuntaosaaja V E R K O S T O Missio Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Ydintoimijat TIEKEn jäseniksi ja yhteistyö-kumppaneiksi. Jäsenten tarpeista lähtevän, tietoyhteiskuntaa rakentavan lisäarvon tuottaminen asiakaslähtöinen Strategiset tavoitteet
 • TIEKEn toiminnan painopisteitä
  • Tietoyhteiskunta kaikille!
  • Tietokoneen ajokortti
  • Tiety-tietotyötutkintoa
  • Langattoman viestinnän tutkinto
  • Oppaat ja tietopalvelut
  • Yhteentoimivuus
  • Sähköinen tiedonsiirto
  • Sähköinen liiketoiminta
  • Sähköiset palvelut ja sisällöt
  • Verkottaminen
  • Ydintoimijat, julkishallinto ja yritykset
  • Jäsentoiminta ja tiedotus
  • Palvelut, foorumit, projektit
 • TIEKE ja verkkolaskufoorumi
  • TIEKE – Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
   • Verkostojen rakentaja
   • Kohtaamispaikka
   • Toimii hankkeiden ja projektien kautta
  • Verkkolaskufoorumi
   • Kokoaa toimijat yhteen
   • Jakaa tietoa
   • Toimii työryhmien kautta, Tekninen työryhmä, Ohjelmistotalo työryhmä, käyttäjätyöryhmä
 • Tietotekninen kehitys 1950 1960 1970 1980 1990 2000 PC Minikone Tietokone Tietoliikenne Sulaut. järj. Sähköposti EDIFACT Internet, www-teknologia MRP-järjestelmät ERP-järjestelmät HR-järjestelmät CRM-järjestelmät XML-sanomat VERKOTTUMINEN, informaation jakaminen Mobiili Tieteellis-tekninen Kaupallis-hallinnollinen Viestinnällinen
  • Miksi ottaa ERP-järjestelmä
   • Halutaan tietää paremmin ja nopeammin yrityksen taloudelliset tekijät
   • Missä osioissa voidaan saada parempi tuotto
   • Tiedetäänkö mitä asioita on parannettava
   • Millä tavoitetaan aiheutuneet kustannukset ?
  • Nykyiset toiminnat
   • Tiedetäänkö tarpeeksi, mitä tehdään eri puolilla yritystä?
   • Voidaanko suunnitella paremmin olemassa olevia prosesseja?
   • Millä pohjalla on tulevaisuuden suunnittelu mutu vai fakta
  • Reaaliaikainen tiedonsaanti
   • Mahdollistetaan reaaliaikaisen tiedonsaanti eri yksiköiden välillä ja jakamisen mahdollisuus verkostossa
   • Sama tieto muuttumattomana eri yksiköiden käytössä reaaliajassa
   • Toiminnan muutokset kaikkien tiedossa samanaikaisesti
  Mistä oikein on kysymys
  • Yrityksen omien prosessien tunnistaminen
   • Tunnistetaan omat tämän hetken toimintaprosessit ja niiden vaikutukset kokonaisprosessiin
   • Mistä saadaan kustannustehokkuus
   • Voidaanko toimia tehokkaammin kuin nykyään
  • ERP-järjestelmän businesslogiikka
   • Miten yrityksen omat prosessit nivoutuvat ERP-järjestelmän vaatimaan logiikkaan
   • Mitä alueita voidaan tehostaa ERP-järjestelmällä
   • Mitä toimintoja tulisi siirtää ERP-järjestelmään
  • Verkottuminen
   • Miten tiedonsiirto varmistetaan yrityksen arvoverkossa
   • Vaikutukset yritykset hankintaprosesseihin
   • Vaikutukset yrityksen tuotantoprosesseihin
   • Hyödyntäminen yrityksen koko arvoverkossa
  Mistä oikein on kysymys
  • Prosessi-sanan tunnistaminen
   • Sanalla on monta merkitystä
   • Normaalisti on hienoa puhua yrityksen prosesseista, vaikka niitä kaikkia ei ymmärrettäisikään
  • Onko yrityksellä prosesseja, onko niitä prosesseja vai ei ?
   • Miten toimitaan nyt eri osastoilla
   • Miten tiedot siirretään nyt osastojen välillä
   • Miten hallinnoidaan koko yrityksen toiminta
   • Missä tieto on nyt ja hyödynnetäänkö sitä
  • Prosessien ymmärtäminen
   • Yrityksellä on jo olemassa kaikkeen toimintaan vaadittavat prosessit
   • Prosessit kattavat kaikki yrityksen toiminnot, haluttiin sitä tai ei
   • Mitä alueita voidaan tehostaa sähköistämällä
   • Tarve reaaliaikaisen tiedon jakamiseen yrityksen sisällä, osastot, toiminnot jne.
  Prosessit ja niiden merkitys
  • Toimintoprosessien tehostaminen
   • Vältetään päällekkäisiä toimintoja yrityksen sisällä
   • Hallinnoidaan tuotanto/palveluprosessia
   • Tiedetään reaaliajassa toiminnan kannattavuus eri prosesseissa
  • Taloushallinto
   • Voidaan tehdä luotettavia rahoitusennusteita kohtuullisen pitkälle tulevaisuuteen
   • Tiedetään eri prosessien vaikutukset talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
   • Estetään ”hukan” syntymistä prosessien eri vaiheissa
   • Tiedetään ostojen todellinen määrä ja voidaan vaikuttaa seuraavan vuoden ostohintoihin
  • Tiedon luotettavuus
   • Tieto syötetään vain kerran ja hyödynnetään eri prosessien vaiheissa
   • Reaaliaikaisen tiedon jakaminen arvoverkossa
   • Yrityksen arvoverkko jakaa samaa reaaliaikasta tietoa muuttumattomana
  Mitä ERP-järjestelmä tuo tullessaan?
 • Osto Vastaanotto Tarkistus Varastointi Laskun vastaanotto Hankintaosasto Varasto Reskontra Aikataulutus Tuotannon suunnittelu Lähetys tuotantoon Varasto Tuotanto Tuotantoprosessit Vastaanotto tuotannossa Varasto Varastosiirto Tarjousten hallinta Myynti Tilauksen vastaanotto Myynnin tuki Toimituspäivän vahvistus Keräily ja pakkaus Varasto Lähetys Toimituksen vahvistus Myynnin tuki Laskutus Toimitusten suunnit-telu Logistikka Mitä esimerkiksi ERP-järjestelmä tuo tullessaan
 • Päätöksentekoa tukeva TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Internet Arvoverkosto
 • Tiedon merkitys verkoston liiketoiminnalle Korkea Raportit - säännöllinen eri sovelluksista Matala Järjestelmien integraatio Korkea
  • Tiedon reaaliaikaisuus
  • - kaikilla samaan aikaan sama tieto
  • raportit yhdenmukaiset
  • jaetaan samaa tietoa verkostolle
  Yhteistyön tiivistäminen - dokumenttien samankaltaisuus ja jakaminen - yhteinen suunnittelu Tiedon jakaminen - toiminta tai roolikohtainen raportointi eri tahoille
 • Miten yritykseni hyötyy laskusta
  • Miten niin hyötyä laskusta ja mistä laskusta?
   • Toimiihan laskutus ja maksaminen nytkin yrityksessäni
   • Laskuhan on rahan liikkumisen väline
   • Se toimii yhtä hyvin paperilla kuin sähköisesti
  • Miten lasku vaikuttaa suunnitelmallisuuteen yrityksessäni
   • Teemme maksusuunnitelmat kunhan joku on naputellut osto- tai myyntilaskun järjestelmäämme, vaihtoehtoisesti voimme toimia reaaliajassa sähköisellä laskulla.
   • Miten nopeasti voimme reagoida likviditeettiarvioihimme, laskuhan kiertää päämiehillämme sen mitä se kiertää
   • Voinko vaikuttaa rahankiertoon sähköisellä laskulla
   • Me saamme rahamme kunhan asiakkaamme ovat käsitelleet laskut omien prosessien mukaisesti
   • Voimme nopeuttaa asiakkaidemme prosesseja sähköistämällä laskumme ja nopeuttamalla laskun kulkua suoraan oikeille henkilöille
 • Mistä etsin hyötyjä yrityksessäni
  • Kuka seuraa yritykseni piilokustannuksia?
   • Mistä ne syntyvät
   • Millä ne voidaan eliminoida
  • Miten suunnitella tulevaisuutta, jos ei ole tietoa
   • Miten ennustan tulevaa, kun en tiedä mille kustannuspaikoille mihinkin aikaan tulee laskuja tai milloin laskutetaan asiakkaita
   • Oma toiminta on reaaliajassa järjestelmän toimesta, miten hyödynnämme verkostomme tietoa tulevaisuuden suunnittelussa
  • Olemmeko yksin kilpailutilanteessa
   • Missä ovat voimavaramme kilpailussa
   • Miten hyödynnämme verkostomme voiman kilpailussa
 • Mistä etsin hyötyjä yrityksessäni
  • Meihin ei globaalitalous vaikuta
   • Eihän ne ulkomaiset yritykset ymmärrä millaisia asioita pitää Suomessa tehdä, pitäisikö minun herätä kehittämään omaa toimintaani
   • Voinko antaa parempaa taloudellista hallintaa verkostolleni kuin globaalikilpailija, onko meillä sähköistä tiedon jakamista ?
   • Mitä tietoa voin hyödyntää laskusta
   • Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jakamisen eri osastoille heti tiedon saatuamme
   • Laskuun sisällytetään paljon informaatiota, jonka hyödyntäminen on tärkeää eri toimintaprosesseissamme
   • Sähköisen laskun toimivuudella varmistamme muiden hankinta-sanomien kulkemisen verkostossamme
   • Voimme jakaa verkostolle laskusta saatavaa tietoa liittyen eri prosesseihimme
   • Voimmeko parantaa tilausten tekemistä ja hyödyntää mahdolliset kassa-alennukset kierron parantamisen kautta sekä antamalla hyötyä verkostollemme tilaustemme pidempiaikaisella suunnittelulla
 • Esimerkki ostolaskuprosessista ennen sähköistämistä Palautus jos liitteissä epäselvyyksiä Palautus jos laskussa tai liitteissä epäselvyyksiä Palautus jos kustannuspaikassa epäselvyyksiä Postin avaaminen Laskun toimitus. Posti tai tuominen Pvm ja tiliöintileimat Liitteiden/lähetteiden liittäminen laskuun Laskujen jako tarkastajille Laskujen asiatarkastus Lisätietojen lisääminen, kust.paikka ym. Laskujen hyväksyjän lokeroon, kuljetus -> Mahd. kopion ottaminen itselle Mahd. kopion ottaminen itselle Maksatuslistojen hyväksyntä Hyväksyttyjen laskujen kuljetus taloushallintoon Laskujen hyväksyntä Ostolaskujen käsin tiliöinti ja mahdollisten lisätietojen lisääminen Laskujen käsinsyöttö reskontraan Maksatus ja arkistointi Laskujen vieminen lokeroon
 • Esimerkki ostolaskuprosessista sähköistämisen jälkeen Palautus jos liitteissä epäselvyyksiä Palautus jos laskussa tai liitteissä epäselvyyksiä Palautus jos kustannuspaikassa epäselvyyksiä Postin avaaminen Laskun toimitus. Sähköinen Pvm ja tiliöintileimat Liitteiden/lähetteiden liittäminen laskuun Laskut sähköisesti tarkastajille Laskujen asiatarkastus, (ohjelma tekee?) Lisätietojen lisääminen, kust.paikka ym. Laskujen hyväksyjän lokeroon, kuljetus -> Mahd. kopion ottaminen itselle Mahd. kopion ottaminen itselle Maksatuslistojen hyväksyntä Hyväksyttyjen laskujen kuljetus taloushallintoon Laskujen hyväksyntä Vain tiliöinti ja valmis reskontraan sekä arkistoitavaksi Laskujen käsinsyöttö reskontraan Maksatus ja arkistointi Laskujen vieminen lokeroon
 • Sähköistetyt prosessit Yrityksen sisäiset prosessit Vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden kanssa hankintatoimi toimitusketju Palvelut / myyntitoiminta Integroidut sähköiset prosessit Sähköisen toiminnan viitekehys Sähköiset valmiudet Sähköistämisen vaikutukset Infrastruktuuri Henkilöiden osaaminen Sisäisten prosessien tuki Ulkoisten prosessien tuki Yritykselle itselleen Yrityksen arvoketjulle
 • Verkkolaskutuksen tilanne
  • Verkkolaskutus etenee vauhdilla vuoden 2009 aikana, isot yritykset vaativat alihankkijoiltaan verkkolaskua.
  • Kuluttajien puolella on saatu merkittävää edistystä sähköisen laskutuksen kampanjoiden avulla
  • Valtiohallinto on asettanut omat vaateensa saada kaikki laskut verkkolaskuina
  • Tietämys tulee kasvamaan erilaisten kampanjoiden kautta ja terminologia tulee selkeytymään
  • TIEKEn verkkolaskutuksen kehitysprojekteista VEKE 1 on saatu päätökseen 02/09
  • TIEKEn VEKE 2 – projekti on aloitettu 05/09
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • VEKE 1projektin kulku ja merkitys
  • Työryhmät työskennelleet elokuusta 2008 alkaen – työryhmien kokoonpano ja työskentely ollut avointa
  • Tuotoksille haettu kommentteja laajalta alueelta ja eri osapuolien edustajien joukosta
  • Ensimmäisen vaiheen tuotokset antavat hyvän pohjan 2. vaiheen toteutukselle
  • Kaikkien osapuolten sitoutuminen tuotosten jalkauttamiseen omaan käytännön toimintaansa on oleellista kokonaisprojektin onnistumisen kannalta
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Verkkolaskuformaattien ristiintaulukointi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
  • Verkkolaskuformaattien (TEAPPSXML 2.7 vs. Finvoice 1.3) ristiintaulukointi ja sisällön tiukennus tehty
  • Parantaa yhteentoimivuutta ja vähentää muunnosvirheitä laskun välityksessä
 • Laskun tietosisällön kategorisointi
  • Laskun tietosisällön kategorisointi tehty, jolla tarpeiden mukaisesti laskussa siirtyy välttämättömät ja riittävät tiedot laskuttajan ja laskutettavan välillä (nk. TIEKE 1-2-3)
  • Kategorisointi liittyy kiinteästi osoitteistoon ja testauspalveluun, jotka kaikki yhdessä takaavat tietosisältöjen yhdenmukaisen välityksen/käsittelyn ja vähentävät tarvittavaa asiakaskohtaista testausta
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Sopimuskäytäntöjen yhtenäistäminen ja osapuolten vastuun selkeyttäminen
  • Analysoitu ja selvitetty vallitsevat sopimuskäytännöt ja eri osapuolten vastuut hyödyntäen VEKE projektikyselyn tulokset, työryhmän jäsenten laajat kokemukset verkkolaskutuksesta.
  • Tuloksina todettuja tarpeita:
   • Sopimuskäytäntöjen selkeyttämisessä ja käyttöönoton helpottamisessa. Apukeinoja uusille käyttäjille verkkolaskutuksen tehokkaampaan ja helpompaan hyödyntämiseen.
   • Eri toimijoiden vastuiden selkeyttämisessä
   • Välittäjä-palveluiden vertailun helpottamisessa
   • Tarkempaa määrittelyä välittäjien ja käyttäjien välisiin kuittauksiin
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Ohjeistuksen päivittäminen
  • Nykyiset verkkolaskutukseen liittyvät ohjeet ja oppaat analysoitu ja päivityssuunnitelma tehty
  • Raportissa todettu, että päivitystarve on ilmeinen, mutta päivitystyöskentelyssä tulee ottaa huomioon oppaiden tarve käyttäjälähtöisesti
  • Myös siirtyminen erillisistä oppaista yhtenäiseksi www-sivustoksi suositellaan, jolloin se mahdollistaisi tehokkaamman sisällön tuotannon ja päivittämisen, ohjeiden saatavuuden nostamisen sekä entistä paremmat työkalut tietojen saamiseksi (vertaistuki ja kysymyspalstat jne.)
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Verkkolaskutusosoitteisto
  • Nykyisen osoitteiston kehittämissuunnat yhteisesti sovittu ja toiminnallinen määritys luotu
  • Tärkeimpinä kehityskohteina on:
   • Lisätoiminnot yrityksille, mm. päivittää omia tietoja, luoda konsernirakenteita, mahdollisuus suoraan integraation taloushallinnon ohjelmistojen kanssa
   • Liikesanomien hallinta esim. tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, toimitusilmoitus, lähete, lasku, hinnasto, tiedote
   • Käyttöliittymän kehittyminen
   • Web Services –rajapinnat päivittämiseen ja tiedon noutamiseen
   • Mahdollisuus tallentaa myös ulkomaalaisia osoitteita
   • Osoitekäytännön selkeytys
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Testauspalvelu
  • Palvelun tavoitteet ja yleinen määritys luotu
  • Keskeinen tavoite on laskutusprosessin tehostaminen vähentämällä sanomien käsittelyssä tapahtuvia virhetilanteita
  • Keskitetty testauspalvelu tuo sanomamääritykset kaikkien saataville samansisältöisinä yhdessä palvelussa
  • Testauspalvelun mahdollistaa laskutusohjelmistojen eri versioiden sertifioiminen. Ohjelmistotaloille TIEKEn myöntämä ”Verkkolaskusertifikaatti” on myynnin ja markkinoinnin tuki sekä osoitus rajapintatoteutusten korkeasta laadusta
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Verkkolaskutuksen näkymät
  • Verkkolaskufoorumissa on perustettu tilitoimisto työryhmä
  • Kuntasektorin aktivoimiseksi on aloitettu toimenpiteet yhdessä FCG Efekon kanssa
  • Verkkolaskutuksen portaalia suunnitellaan ja kehitetään Verkkolaskufoorumin käyttäjätyöryhmässä
  • Kansainvälisellä puolella seurataan aktiivisesti PEPPOL-projektin etenemistä, UN/CEFACT:n, CEN/ISSS:n ja EEI Expert Groupin raportin sisällön kehitystä
  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 • Kiitoksia! TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Lisätietoa: [email_address]