E L Va 24022010 E Dev

1,944 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E L Va 24022010 E Dev

 1. 1. ERP:n käyttöönottohanke Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 19.2.2010 eLVa koulutus
 2. 2. e-Devel ky taustaa Palveluajatus Timo Tolvanen Kotipaikka: Tornio Liiketoiminnan kehittäminen Koulutus: Tradenomi, tietojenkäsittely (1996) Fil.yo, tietojenkäsittely laatu-, ja ICT -järjestelmien avulla. Työkokemus Tuotekehityksen johtaminen - ISO9001-14001 Tietohallinnon johtaminen Laatujärjestelmien kehitys ja johtaminen - eAskel Yrityskehitys, ja -neuvonta - Liiketoiminnan Myynti ja markkinointi (mm.nettikauppa) sähköistäminen Koulutus (tietotekniikka, toiminnanohjaus, ERP) - ERP-CRM-BW-eBusiness Toimiala-, ym. Erityisosaaminen - SAP ERP, SAP BI Tietoliikenneverkkojen komponenttien tuotekehitys, ja tuotanto ISO9001, ISO14001 laatujärjestelmät Laadukkaan ja joustavan palvelun toteuttamiseksi yritys toimii Tietovarastointi ja raportointi verkostomaisesti muiden Sertifioitu SAP –asiantuntija asiantuntijoiden ja kehityshakuisten Työ ja elinkeinoministeriön hyväksymä eAskel asiantuntija organisaatioiden kanssa. Mittava verkosto eri alojen asiantuntijoita
 3. 3. Mikä toiminnanohjausjärjestelmä on? • Tietojärjestelmä, jolla hoidetaan yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit mukaanlukien taloudelliset prosessit. • Tehokkaan resurssisuunnittelun järjestelmä, joka tähtää reaali-, ja talousprosessien optimointiin. • Yhteinen tietokanta liiketoiminnassa syntyvälle tiedolle. • Liiketoimintastrategia, jolla pyritään saamaan kilpailuetua reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisestä.
 4. 4. ERP:n hyödyt • Yhdistää prosessien suunnittelun ja toteutuksen • Tukee yrityksen liiketoimintastrategiaa • Parantaa yrityksen toimintaa • Automatisio osan toimistorutiineista • Mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen • Automatisoi – vaihto-omaisuuden arvostuksen – kustannus-, ja kannattavuuslaskennan – sekä reskontra ja pääkirjanpidon • Tukee laadun kehittämistä
 5. 5. ERP järjestelmien evoluutio Aika ? 2010 Sähköinen liiketoiminta, verkoston ohjaus 2000 MM Reaaliaikainen SD toiminnan PP ohjaus FI 1990 CO Varastojen ja HCM tuotannon PS hallinta PM 1980 MM CS Kehittynyt SD CRM varaston PP SRM hallinta FI PLM 1970 CO BW Varaston MM HCM SEM hallinta MM SD PS e-Bus MM SD PP PM ... 1960 BOMP MRP MRP 2 ERP ERP 2 Toiminnallisuus
 6. 6. Tyypillisiä liiketoimintaprosesseja Hankinta Tuotannon suunnittelu Käyttöomaisuus Markkinointi Tarve- Tuotannon Huolto suunnittelu suunnittelu ja kunnossapito Myynti ja jakelu Projektien hallinta Myyntitilauksen Hankinta käsittely Suunnittelu Pakkaus, lähetys Toteutus ja Varastointi Tuotanto ja laskutus seuranta Kirjanpito Johdon laskenta Henkilöstöhallinto Myyntilaskujen Ostolaskujen Kustannus- Kompetenssien käsittely käsittely laskenta hallinta Kannattavuus- Työajan Kirjanpito Palkat laskenta hallinta
 7. 7. Peruskäsitteet: Master data • Hitaasti muuttuvaa yrityksen perustietoa, jota käytetään yrityksen liiketoimintaprosesseissa. • Esim. asiakkaat, tilikartta, työntekijät, koneet, kustannuspaikat, varastopaikat, jne • Luodaan ja ylläpidetään keskitetysti Master data (asiakas) • Sisältää yrityksen avaintiedot, ja määrittelee liiketoiminnan riippuvuudet. Yleistiedot Kirjanpito tiedot Myynti- • Käytetään eri transaktioissa. tiedot
 8. 8. Peruskäsitteet: Transaktio • Transaktio on sovellusohjelma, jossa liiketoimintaprosessi suoritetaan • Esimerkiksi myyntitilauksen kirjaus • Järjestelmä luo dokumentteja, kun transaktio hyväksytään Master data Myyntialue Myyntitilaus Myyjä (asiakas) Asiakasnumero 10901308 Määrittely- Jakelukanava Tilausrivi MATERIAALI MÄÄRÄ tiedosto 10 A-1234 5 Vastaanottava toimipiste Varastopaikka Master data (materiaali) Myyntitilaus
 9. 9. Peruskäsitteet: Tuoterakenne • Tuoterakenne, eli BOM kuvaa lopputuotteen tai puolivalmisteen materiaalien listan ja hierarkian • Yhdistelmä usean materiaalin master datasta • Käytetään mm. hankinnassa, kustannuslaskennassa, ja valmistuksessa PH-50CC A50-C10 A50-H002 A50-HGA1B PI-A50-01D PI-A50-01D PRC-1244 097323 NM1088 WM10889
 10. 10. Peruskäsitteet: Routing • Routing on tuotteen työvaiheiden määrittely • Työvaiheet suoritetaan työpisteissä, jotka muodostavat kustannuspaikkoja • Työpisteillä on kapasiteetti, jota voidaan suunnitella ja seurata • Toteutunut työ kirjataan järjestelmään • Toteutuman reaaliaikainen seuranta • Kustannus ja aikatietoja hyödynnetään suunnittelussa ja hinnoittelussa
 11. 11. Kustannuksien tunnistaminen • Kaikki reaalielämässä tapahtuva toiminta linkittyy yrityksen talouden suunnitteluun ja toteutukseen. • ERP järjestelmissä kustannukset kohdistetaan erilaisten objektien avulla, joita ovat mm. – Kustannuspaikat – Kustannuselementit – Tuotantotilaukset – Projektit • Kun objektit ja niiden väliset suhteet on kerran määritelty, järjestelmä suorittaa laskennan automaattisesti. • Taloushallinnon työ muuttuu kirjanpitäjästä controlleriksi
 12. 12. Kustannukset • Yleisimmät kustannukset ovat – Materiaalit (raaka-aineet, puolivalmisteet, oma tuotanto) – Työkustannukset (palkat) – Käyttöomaisuuden poistot – Kiinteistön käyttö ja ylläpitokustannukset – Erilaiset yleiskustannukset (hallinto, tukipalvelut…)
 13. 13. Sisäisen laskennan periaate Ulkoinen laskentatoimi Käyttöomaisuus Keskeneräiset työt Inventaario Tulot Kustannustiliöinti Linkittää ulkoisen ja sisäisen laskennan Tulos- Yleiskustannus- Tuotekustannuslaskenta segmenttikohtainen yksikkö laskenta Tuotteen hinta kannattavuus laskenta Kustannuspaikat Materiaalikustannukset Työkustannukset Sisäiset Tuotanto- Yleiskustannukset tilaukset tilaus Kannattavuusanalyysi
 14. 14. Yleiskustannuslaskenta • Yleiskustannuslaskenta ja ABC analyysit – Miten yleiskustannukset jakautuvat ? – Miten yleiskustannuksia voidaan pienentää ? • Onko toiminta tehokasta ? • Miten toimintaa optimoidaan ja kehitetään ?
 15. 15. Tuotekustannuslaskenta • Tuotekustannuslaskenta – Mitkä ovat todelliset valmistuskustannukset • Tuotteelle ? • Tuotantotilaukselle ? • Projektille ? • Palvelulle ?
 16. 16. Kannattavuuslaskenta • Miten kannattavia eri markkinasegmentit ovat ? • Miten tehokkaasti myynti on organisoitu ?
 17. 17. Tulosyksikkölaskenta • Miten tehokkaita tulosyksiköt ovat ?
 18. 18. ERP:n toiminta Kiinteät oletukset Konfigurointavat määritykset Suunnittelu ja parantaminen Master data (perustiedot) Liiketoimintaprosessien Työ- suorittaminen eri transaktioilla Aika- määräinten Varaston- Lähetys taulutus siirto tuotantoon tulostus tieto etenee prosesseissa tieto etenee prosessien välillä tieto jalostuu prosessien edetessä järjestelmä synnyttää työjonoja osto vastaanotto tarkistus hyllytys mahdollistaa porautumisen tietoon Transaktiodata (eli tapahtumadokumentit) Tietokanta Tietovarastot (BW) Johtaminen Raportit esim TQM, SEM
 19. 19. Liiketoiminnan ohjaus ja suunnittelu • Strateginen - asetetaan tavoitteet • Kehittäminen - parannetaan toimintaa tavotteiden saavuttamiseksi • Operatiivinen - Resurssit, järjestelmät, koneet ja laitteet, jotka tukevat tavoitteellista toimintaa
 20. 20. Jatkuvan kehittämisen kehä (ISO9000) Johdon vastuu Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Resurssien hallinta ja Mittaus, analysointi tavoitteiden asettaminen ja parantaminen Vaatimukset Tyytyväisyys Vaatimukset Vaatimukset toteuttaminen Panos Tuotos
 21. 21. Liiketoiminnan suunnittelu (=budjetointi) • Ennustetaan erilaiset toimintaan vaikuttavat tekijät • Punnitaan eri vaihtoehtojen vaikutusta toimintaan • Tavoitteena mahdollisimman edullinen toiminta ja lopputulos • Osastojen ja yksiköiden tavoitteiden tuettava koko organisaation tavoitteita • Tunnistetaan erilaiset pullonkaulat, ja saadaan selville tarvittavat resurssit sekä ongelmat • Asetetaan kehityshankkeita, jotta pullonkaulat voidaan poistaa ja tavoitteisiin päästään
 22. 22. Suunnittelu eli budjetointi • Asetetaan suunnittelun aikajänne • Tieto kootaan suunnitteluun eri lähteistä • Tehdään suunnitelma, ja hyväksytään se • Toimitaan • Tarkkailun avulla paljastetaan poikkemat • Analysoidaan poikkeamat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asiaan voidaan puuttua
 23. 23. Suunnittelun epävarmuustekijät • Sattuma, tai asiakkaiden ja kilpailijoiden metkut sotkevat usein hyvätkin suunnitelmat • Reagointiaikaan voidaan merkittävästi vaikuttaa raporttien tosiaikaisuudella, ja tiedon jakelulla.
 24. 24. Tiedon merkitys korkea reagointi- ja muutoskyky Reaaliaikainen tieto -Tosiaikaiseen tietoon perustuvat raportit eri le s el käyttäjille k ity yr Yhteistyö vo ar -Dokumenttien jakaminen, ja yhteistyö suunnittelussa sä Li Tiedon jakelu - Roolikohtaiset raportit eri käyttäjille Raportit - Säännölliset raportit eri tietolähteistä matala sovellusten integraatio korkea Lähde: BI Enterprice data warehousing, SAP A.G. 2008
 25. 25. Suunnittelun haasteet Kapasiteetti Materiaali • Ylläpidetään ylikapasiteettia, • Ylläpidetään isoja varastoja, jotta ei menetetä tilauksia jotta toimitusvarmuus • Menetetään tilauksia, voidaan ylläpitää koska ei ole kapasiteettia • Menetetään tilauksia materiaalien puuttumisen johdosta
 26. 26. 1960 Logistiikka maksaa Kysynnän ennustaminen Ostot 1980 Hankintojen suunnittelu Materiaali- hallinto Tuotannon suunnittelu 1990 2000 Valmistusvarasto Toimitusketjun Logistiikka Varastokäsittely hallinta Materiaalikäsittely Pakkaus Varastohallinta Tietojenkäsittely Jakelun suunnittelu Fyysinen Markkinointi Tilausten käsittely jakelu Strateginen suunnittelu Kuljetukset Asiakaspalvelu • Yritysten logistiikan kustannukset 13 % liikevaihdosta • Suurten yritysten logistiikan kustannukset 6% liikevaihdosta • Logistiikan kustannukset BKT:sta Suomi 17%, Eurooppa 13,3 %, USA 9.9%, Lähteet: Logistiikkaselvitys 2006, Liikenne ja viestintäministeriö, European logistics association/A.T.Kearney
 27. 27. Erilaisia strategioita Oma tuotanto Tarve- Hankinnat/ulkoistaminen suunnittelu Tuotanto- Sopimus suunnitelma Hankinta- Tuotantotilaus Toteutus Kotiinkutsu ehdotus Ostotilaus
 28. 28. Erilaisia suunnittelumenetelmiä Karkea Puite- Tarve- kuormitus suunnittelu suunnitelmat Karkea suunnittelu Päätuotanto Myynti- Päätuotanto aikataulutus tilaukset aikataulutus Kapasiteetin Materiaalien Hieno- tarvelaskenta tarvelaskenta suunnittelu Hieno- Aikataulutus kuormitus Tuotanto- Osto- Tuotanto- Osto- Toteutus tilaukset tilaukset tilaukset tilaukset • MRP suunnittelun tavoitteena • JIT suunnittelun tavoitteena on kapasiteetin optimointi: on läpimenoaikojen optimointi käyttöasteen maksimointi, ja ja varastojen pienentäminen varaston minimointi • Tilausohjautuva tuotanto
 29. 29. Ennustava suunnittelu Tasainen kysyntä Trendeihin perustuva Sesonkivaihteluihin Sesonkivaihteluihin ja perustuva trendeihin perustuva
 30. 30. Suunnittelumallin valinta • Tietokone on peto laskemaan! • Mahdollisuudet vaihtelevat ohjelmistoittain • Ohjelmiston tuettava yrityksen strategiaa • Yksi yritys voi yhdistellä eri strategioita • Suunnittelulla päästään yleensä parempaan taloudelliseen tulokseen
 31. 31. Edellytykset tavoitteet täyttävälle ERP -strategialle • Sopii yrityksen osaamiseen ja kulttuuriin • Realistinen ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit • Pystyy yhdistämään sekä ICT että liiketoimintastrategiat • Riittävästi ominaisuuksia tuottamaan tarvittavat analyysit • Tukee päätöksentekoa ja suunnittelua, ja yhteisymmärrystä
 32. 32. Linkitetään eri järjestelmät !? • Suunnittelun ja liiketoimintastrategian toteuttaminen ? • Salasanojen hallinta • Master datan ylläpito • Muuttuvan tuotantokustannuksen seuranta ja päivittäminen • Räätälöinnin lisätarve ohjelmistopäivityksissä • Manuaaliset tiedonsiirrot järjestelmästä toiseen • Raportoinnin hitaus ja vaikeus (liiketoimintatiedon hyödyntäminen) • Porautuminen tietoon • Toiminnan jatkokehittäminen (prosessit) => Todelliset hyödyt ja kustannussäästöt voivat olla vaikeita osoittaa
 33. 33. Sisäisten ja ulkoisen prosessien integraatio Alihankkija Asiakas Työntekijä • Sosiaaliset • SaaS/ASP palvelut nettiyhteisöt/mediat • Pilvipalvelut • Hakukoneet Käyttäjätunnus/salasana Pankkiyhteydet, Yrityksen portaali (www), yleinen Internet Asiakas- sähköiset laskut, Loppukäyttäjän palaut- palkat, tiliotteet, käyttöliittymä Extranet -palvelut Intranet -palvelut teen TYVI-siirto Esim. projektien seuranta www- Esim. tuntikirjaukset, matka- kerää (ERP:istä) (internet selain) raportit, työmaapäiväkirjat, kauppa laskut, laatuasiat, tiedotteet, minen laatuasiat, raportit työmaapäiväkirjat Internet internet Toiminnanohjausjärjestelmät Työasemat Toimisto ja suunnittelu- Tietovarasto ja Myynnin Logistinen Toimitusketjun Tuotteen Valmistuksen ohjelmistot raportointi- järjestelmä järjestelmä hallinta elinkaaren ohjaus (MES) Tiedosto- ERP client järjestelmä (CRM) (ERP) (SCM) hallinta ja palvelin sähköposti (BW, BI) (PLM) tuotanto- www-selain automaatio Johtamis- järjestelmät ISO9001, SEM…
 34. 34. Käyttöönottohanke Onnistunut ICT projekti tuottaa budjettinsa ja aikataulunsa mukaisesti tavoitteet toteuttavan tietojärjestelmän
 35. 35. Harvalla on varaa epäonnistua • ERP hanke on riski • Kustannukset voivat ylittää yrityksen maksukyvyn • Hyödyt voivat jäädä saavuttamatta • Edelleen turhan moni hanke epäonnistuu
 36. 36. PK yritysten ominaispiirteitä • ERP ohjelmistojen tausta usein suurista organisaatioista - lähtökohtana suurten organisaatioiden prosessit - suuret organisaatiot - paljon suunnitteluresursseja - hitaat muutokset toiminnassa - toiminta roolitettua • PK yritykset toimivat joustavasti - matalat organisaatiotasot - nopea muutoskyky - joustavat työroolit
 37. 37. Suunnittelu PK yrityksissä • PK yrityksissä painopiste usein operaatiivisessa toiminnassa • Resurssit suunnitteluun yleensä vähäiset. • Ulkoisten asiantuntijapalveluiden käyttöä vältetään.
 38. 38. ICT osaaminen, ja strategia PK yrityksissä • Yritykset eri vaiheissa ICT tekniikan hyödyntämisessä • Tietohallinto yleensä ongelmakeskeskeistä. • Määrittelyssä tarvittava tieto-taito puuttuu tai ei ehditä tehdä • Hankeosaamisen taso vaihtelee ⇒ Järjestelmätoimittajan valta ja asema hankkeessa
 39. 39. Yleiset ongelmat • Hanketta ei suunnitella riittävän hyvin • Kilpailutus vaikeaa (=> järjestelmätoimittaja määrittelee tarpeet) • Tarjousten vertailu vaikeaa • Tarpeita ei osata tunnistaa (=> järjestelmätoimittaja myy tarpeet) • Kustannukset ylittyvät (ohjelmiston sovittaminen yrityksen tarpeisiin) • Ongelmat realisoituvat, tavoitteet eivät toteudu • Hankeeseen sitoutuminen loppuu
 40. 40. Erityiset ongelmat • Ostajalla ei ole selkää näkemystä mitä tarvitaan • Järjestelmätoimittajien markkinointi sotkee ajatukset • Tietotekniikkaslangi sotkee loputkin • Kommunikointi yrityksen sisällä ei onnistu • Kommunikointi ostajan ja myyjän välillä ei onnistu
 41. 41. ERP hanke • ERP käyttöönotto on ostajan näkökulmasta investointi • ERP ei ole vain ohjelmiston hankinta, vaan liiketoimintatapojen (prosessien) muutos • Muutos edellyttää hankkeen läpivientiä projektina
 42. 42. Projekti vs muutosprojekti • Projekti on kertaluontoinen hanke jonkin tavoitteen saavuttamiseksi • Onnistunut projekti suunnitellaan riittävän huolellisesti, ja eri osapuolet sitoutuvat suunnitelmaan • Muutoshankkeissa organisaation johto sitotuu erityisen huolellisesti • ERP käytöönotto on muutoshanke. ”Miten minun käy?”
 43. 43. Muutoksen hallinta Tulos Käyttöön- otto Orastavaa innostusta Sitoutumisen menetys Aika Osaaminen Yllättäviä Käyttäjien Erilaiset lisätarpeet, lisääntyy, lisätarpeita, tyytyväisyys muutosvastarinta motivaatio kasvaa motivaatio laskee lisääntyy
 44. 44. Hankkeen vaiheet 1. Strateginen suunnittelu (liiketoimintatavoitteiden määrittely) 2. Ohjelmiston vaatimusten suunnittelu (sovellusanalyysi) 3. Hankintaprosessi 4. Käyttöönottohanke (ohjelmiston asennus, lähtötietojen syöttäminen, käyttäjien koulutus, muutosvalmennus, ohjelmiston pienkehitys) 5. Liiketoiminnan jatkokehittäminen Jatko- Strateginen Sovellus- Hankinta- Käyttöön- kehittä- suunnittelu analyysi prosessi otto minen
 45. 45. Strateginen suunnittelu • Hankkeen ratkaiseva vaihe • Terminologiaerot ja viestintä • Ratkaisut löydetään tai jätetään löytämättä • Koko yrityksen toiminnan läpikäyti (organisaatio, prosessit, eri järjestelmät...) Jatko- Strateginen Sovellus- Hankinta- Käyttöön- kehittä- suunnittelu analyysi prosessi otto minen
 46. 46. Sovellusanalyysi • Osapuolet tietävät mitä projektilta oikeasti odotetaan • Ongelmat mitä halutaan ratkaista • Toiminnot mitkä pitää saada käyttöön • Tuottaa vaatimusmäärittelyn hankintaa (tai poikkeustapauksessa ohjelmointihanketta) varten Jatko- Strateginen Sovellus- Hankinta- Käyttöön- kehittä- suunnittelu analyysi prosessi otto minen
 47. 47. Hankitaprosessi • Vaikea tehtävä! • Vertaillaan eri ratkaisuvaihtoehdot • Kilpailutus • Järjestelmätoimittajan demo oman yrityksen prosesseilla • Minkälaisen palvelukokonaisuuden toimittaja tarjoaa • Sopimukset jne... Jatko- Strateginen Sovellus- Hankinta- Käyttöön- kehittä- suunnittelu analyysi prosessi otto minen
 48. 48. Käyttöönotto • konfigurointi (jos järjestelmä konfiguroitava) • laitteistojen asennus • liittymät eri järjestelmiin ja datakonversiot • testaukset testidatalla • koulutusmateriaalin valmistus • (pää)käyttäjien koulutus • koko järjestelmän testaus • ASP/SaaS järjestelmät voi madaltaa käyttöönoton kynnystä Jatko- Strateginen Sovellus- Hankinta- Käyttöön- kehittä- suunnittelu analyysi prosessi otto minen
 49. 49. Jatkokehittäminen • Käyttöönoton jälkeenkään maailma ei ole valmis • Toimintaa kehitetään edelleen • Toimintaprosesseja ja järjestelmää hienosäädetään Ostotilauksen Toimitusaika Vastaanotto • Esim. hankinta käsittely käsittely Materiaali- Osto- Materiaalin Materaali tarve tilaus vastaanotto saatavilla
 50. 50. Hankkeen kustannukset Kustannuslaji • Suorat kustannukset – eri palveluista saapuvat laskut Prosessien määrittelyvaihe – sisäinen projektille kirjattava työ Vaatimusmäärittelyvaihe • Mitattavissa Tarjouspyyntövaihe Projektin johtaminen • Piilokustannukset Ohjelmistolisenssit - hukkatyö - tuotantokatkokset Asiakaskohtainen ohjelmointi - muutosvastarinta... Muu työ • Vaikeasti tai ei ollenkaan mitattavissa Laitteet Henkilöstön koulutus
 51. 51. Hyödyt • Mitattavat - Maksetut palkat, varastojen arvo, kannattavuus... • Ei mitattavat - imago, motivaatio, "pakko", uudet mahdollisuudet, avainhenkilöiden ”lomaoikeus” • Aikaongelma hyötyjen mittaamisessa - pitkissä hankkeissa yrityksen toimintaympäristö muuttuu, jolloin vertailu ennen ja jälkeen suorastaan mahdotonta.
 52. 52. Onnistumisen eväät • Liiketoimintatasolta lähtevä tarpeiden määrittely • Tarpeiden ja tavotteiden ymmärtäminen kaikkien osapuolten kesken • Suunnitelmien jäädyttäminen • Osapuolten sitoutuminen • Riittävät ja ammattitaitoiset resurssit • Toimiva kommunikaatio kaikkien osapuolten kesken • Toimiva hankkeen ohjausmenettely • Hallittu siirto projektiorganisaatiolta tuotanto-organisaatiolle
 53. 53. Muutamia vinkkejä • Projektikuri • Toteutuksessa on aina järjestys • Hyväksytykset ja katselmoinnit ennen seuraavaa vaihetta • Käyttöönoton varmistaminen toimittajan asiantuntijan läsnäololla • Piiloudu kun tulee raportteihin liittyvä lisätyö • Käytä asiantuntijapalveluita silloin kun tarvitaan
 54. 54. Järjestelmien kehitys • Avoimet rajapinnat tukevat eri järjestelmien integraatiota • Toimialoille räätälöidyt valmis-ERP:t lisäävät käyttöönottoja • SaaS/ASP järjestelmät madaltavat investointikynnystä • Julkishallinnon ERP hankkeet jatkuvat, paine PK-yrityksissä kasvaa – hankitayksiköt kasvavat – sähköiset työkalut oltava kunnossa (SRM, sähköinen laskutus...) • Järjestelmien kehitys kiihtyy • Ratkaisutoimittajat fuusioituvat • Nettiselain on yhä useammin käyttöliittymä
 55. 55. eAskel, ELY-keskuksen tuotteistettu ja tuettu asiantuntijapalvelu Kenelle? Mitä? Miten? eAskel-asiantuntijapalvelun Ohjelman aikana kartoitetaan Hankkeen alussa yritys täyttää tavoitteena on kehittää pk- yksityiskohtaisesti tietotekniikan tarvittavat esitiedot työkirjaan, yrityksen toimintatapoja ja ja tietoverkkojen tuomia jonka täyttämiseen menee noin liiketoimintaprosesseja mahdollisuuksia liiketoiminnan yksi työpäivä. pitkäjänteisesti ja ja prosessien tehostamisessa. Ohjelman aikana yritys ja liiketoimintalähtöisesti konsultti tapaavat yleensä kaksi tietoteknisten ratkaisujen avulla. Kehittämisohjelmassa käydään kertaa. eAskel räätälöidään asiakkaan läpi keskeiset toimintaan liittyvät tietotekniset ratkaisut sekä Lopputuloksena yritys saa tarpeiden mukaan ja se soveltuu konkreettisen etenemis- kaikenkokoisille pk-yrityksille osaamiseen, tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyvät suunnitelman tietotekniikan toimialasta riippumatta. hyödyntämiseksi yrityksessä. kehittämistarpeet. eAskel on riippumaton Puolen vuoden kuluttua ohjelmistotoimittajista ja muista pidetään vielä seuranta- palveluntarjoajista tapaaminen. Konsulttipäiviä hankkeessa on yhteensä 3,5 Yhteys oman alueesi ELY-keskuksen (ent. TE-keskus) eAskel tuotevastaavaan. Voit valita konsulttien luettelosta yrityksellesi parhaiten soveltuvan asiantuntijan. Kustannus PK yritykselle on 600-750 Euroa
 56. 56. Kiitos mielenkiinnosta. Timo Tolvanen puhelin 050-306 46 30 timo@e-devel.fi www.e-devel.fi

×