Budowa i utrzymanie przestrzennych baz adresowych w statystyce publicznej

893 views

Published on

19.04.2011 Prezentacja w ramach zebrania naukowego Zakładu Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (Presented on Warsaw University of Technology, Faculty of Geodesy and Cartography)

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budowa i utrzymanie przestrzennych baz adresowych w statystyce publicznej

 1. 1. BUDOWA I UTRZYMANIEPRZESTRZENNYCH BAZ ADRESOWYCH W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Mirosław Migacz Starszy specjalista Wydział Informacji Geoprzestrzennej, Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny Urząd StatystycznyPolitechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 19.04.2011 r.
 2. 2. Plan prezentacjiDane przestrzenne w statystyce• Rejestr TERYT• Dane przestrzenne opracowywane przez statystykęMateriały źródłowe• Posiadane przez statystykę• Pozyskiwane przez statystykęPrzestrzenne bazy adresowe – założenia• Oprogramowanie• Odwzorowanie rejestru TERYT• Baza danych• Założenia merytoryczne• Układ współrzędnych 2
 3. 3. Plan prezentacji c.d.Budowa przestrzennych baz adresowych – pilotaż • spis próbny przed PSR 2010 • skanowanie i kalibracja map statystycznych • spis próbny przed NSP 2011Budowa przestrzennych baz adresowych • Harmonogram prac • Organizacja danych • Organizacja prac • Wyniki prac • ProblemyUtrzymanie i aktualizacja przestrzennych baz adresowych • Aktualizacje rejestru TERYT • Aktualizacja przedspisowa w Urzędach Gmin • Wizja terenowa – obchody przedspisowe 3
 4. 4. DANE PRZESTRZENNE W STATYSTYCE 4
 5. 5. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) część opisowa rejestru prowadzona w statystyce publicznej SIMC podstawa do BREC ULIC opracowaniaoperatów do badań statystycznych potrzeba TERC TERYT NOBCopracowania danych przestrzennych dla podsystemów rejestru TERYT 5
 6. 6. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) WOJEWÓDZTWOTERC POWIAT GMINASIMC MIEJSCOWOŚĆBREC REJON STATYSTYCZNY OBWÓD SPISOWYULIC ULICANOBC BUDYNEK MIESZKANIE 6
 7. 7. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) WOJEWÓDZTWO PAŃSTWOWYTERC POWIAT GMINA REJESTR GRANIC (PZGIK)SIMC MIEJSCOWOŚĆBREC REJON STATYSTYCZNY OBWÓD SPISOWYULIC ULICANOBC BUDYNEK MIESZKANIE 7
 8. 8. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) WOJEWÓDZTWO PAŃSTWOWYTERC POWIAT GMINA REJESTR GRANIC (PZGIK)SIMC MIEJSCOWOŚĆBREC REJON STATYSTYCZNY OBWÓD SPISOWY DO POZYSKANIA PRZEZ STATYSTYKĘULIC ULICANOBC BUDYNEK MIESZKANIE 8
 9. 9. Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) WOJEWÓDZTWO PAŃSTWOWYTERC POWIAT GMINA REJESTR GRANIC (PZGIK)SIMC MIEJSCOWOŚĆBREC REJON STATYSTYCZNY OBWÓD SPISOWY DO POZYSKANIA PRZEZ STATYSTYKĘULIC ULICANOBC BUDYNEK MIESZKANIE DO POZYSKANIA PRZEZ STATYSTYKĘ 9
 10. 10. Dane przestrzenneopracowywane w statystyce Statystyczne punkty adresowe • punkty adresowe dla budynków mieszkalnych Granice podziału statystycznego • Rejony statystyczne • Obwody spisowe 10
 11. 11. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 12. 12. Materiały źródłowePosiadane przez statystykę•Mapy statystyczne z granicami podziału statystycznego,•Szkice sytuacyjne z informacją adresową.Pozyskane przez statystykę•Główne: •Ewidencja gruntów i budynków*, •Ortofotomapa*, •PRG (Państwowy Rejestr Granic)*,•Pomocnicze: •LPIS (Land Parcel Identification System)*, •BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych)*, •Drogi i ulice (Navigo), •PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych)*.•* - pozyskane nieodpłatnie na mocy Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 12
 13. 13. Mapy statystyczne W treści map znajdują się granice podziału statystycznego i dla obszaru niektórych miast punkty adresowe Wykonywane na podkładzie map topograficznych lub ewidencyjnych - kartometryczne Skanowanie i kalibracja map statystycznych (zamówienie) Wektoryzacja granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych (zamówienie) 13
 14. 14. Szkice sytuacyjne Przed powstaniem przestrzennych baz adresowych główne źródło danych adresowych w statystyce Dla całego obszaru Polski statystyka posiada punkty adresowe na szkicach sytuacyjnych lub na mapach statystycznych W połączeniu z EGiB i/lub ortofotomapą pozwalają przeważnie na jednoznaczne przyporządkowanie adresu do budynku Sytuacja terenowa nie zawsze jest prawidłowo przedstawiona, co utrudnia/uniemożliwia przyporządkowanie adresu (uaktualniane bez wizji terenowej) 14
 15. 15. Ortofotomapa Ważny materiał referencyjny przy manualnym pozyskiwaniu punktów adresowych Pomaga w identyfikacji budynków mieszkalnych Problemem jest aktualność, dla dużej części obszaru Polski 2004/2005 15
 16. 16. EGiB(Ewidencja Gruntów i Budynków) Główne źródło informacji w zakresie przestrzennego umiejscowienia adresów Ze starostw pozyskiwana jest część graficzna i opisowa Zbiory nie mają jednolitej struktury, przez co nie zawsze można jednoznacznie przypisać adres do budynku/działki Pokrycie kraju numeryczną mapą ewidencyjną jest tylko częściowe 16
 17. 17. PRG (Paostwowy Rejestr Granici jednostek podziałów terytorialnych kraju) Wektorowa warstwa granic administracyjnych województw, powiatów i gmin Przebieg granic podziału statystycznego na granicy gmin został dostosowany do PRG 17
 18. 18. LPIS(Land Parcel Identification System) Z ARiMR pozyskano granice działek ewidencyjnych dla obszaru całej Polski Materiał uzupełniający dla obszarów nie posiadających numerycznej mapy ewidencyjnej Materiał pomocniczy w identyfikacji adresów 18
 19. 19. Drogi i ulice Sieć dróg pozyskana dla obszaru całego kraju Warstwa ulic z nazwami dostępna dla wszystkich miast Referencyjne źródło danych ułatwiające pracę z mapą 19
 20. 20. PRNG(Paostwowy Rejestr Nazw Geograficznych) Warstwa punktowa z nazwami miejscowości i części miejscowości (osiedli, kolonii) Referencyjne źródło danych ułatwiające pracę z mapą 20
 21. 21. Baza DanychObiektów Topograficznych Cenne źródło danych adresowych (warstwa punktów adresowych) Uzupełniające źródło danych, dla obszarów nie posiadających konturów budynków w numerycznej mapie ewidencyjnej Małe pokrycie kraju bazą (w momencie rozpoczęcia prac nad przestrzennymi bazami adresowymi ok. 10%) Nie wszystkie bazy posiadają warstwę punktów adresowych 21
 22. 22. Przykładowy widok mapy 22
 23. 23. PRZESTRZENNE BAZY ADRESOWE- ZAŁOŻENIA
 24. 24. OprogramowanieArcGIS 9.3• ArcInfo• ArcEditor• ArcViewGeobazy• osobiste• plikowe 24
 25. 25. Założenia: odwzorowanie rejestru TERYT Jednostki statystyczne NUTS /Nazwa NTS Identyfikator TERYT Liczebność LAUregion NUTS-1 NTS-1 - 6województwo NUTS-2 NTS-2 WW 16podregion NUTS-3 NTS-3 - 66powiat LAU-1 NTS-4 WWPP 379gmina LAU-2 NTS-5 WWPPGGR 2478rejon - (WWPPGGR)RRRRRR 38000+statystycznyobwód - (WWPPGGR)RRRRRRO 200000+spisowy 25
 26. 26. Założenia: odwzorowanie rejestru TERYT TERC SIMC gmina miejscowość ULIC ulica 26
 27. 27. Założenia: baza danych zestaw klasa opis klasy danych obiektów obiektów rejony REJ statystyczne obwody OBW spisowe BREC centroidy OBW_CTD obwodów granice OBW_GRN obwodów punkty NOBC ADR adresowe 27
 28. 28. Założenia: baza danychZestaw Klasa Nazwa Pole Rozmiardanych obiektów polaBREC REJ rejon WW 2 statystyczny PP 2 GG 2 R 1 REJ 6 OBW obwód WW 2 i spisowy PP 2 OBW_CTD GG 2 R 1 REJ 6 OBW 1 OBWOD 7 28
 29. 29. Założenia: baza danychZestaw Klasa Nazwa Pole Rozmiardanych obiektów polaNOBC ADR punkt WW 2 adresowy PP 2 GG 2 R 1 REJ 6 OBW 1 MSC 100 SIMCM 7 CZM 100 SIMCC 7 CECHA 5 ULICA 200 ULIC 5 NRADR 20 29
 30. 30. Założenia: baza danychZestaw Klasa Nazwa Pole Rozmiardanych obiektów polaNOBC ADR punkt WW 2 adresowy PP 2 GG 2 R 1 REJ 6 IDENTYFIKATORY TERYT OBW 1 JAKO UNIWERSALNE MSC 100 ŁĄCZNIKI DANYCH SIMCM 7 POMIĘDZY SYSTEMAMI CZM 100 SIMCC 7 CECHA 5 ULICA 200 ULIC 5 NRADR 20 30
 31. 31. Założenia merytorycznezasady wprowadzania pojedynczego punktuadresowego• dla każdego adresu budynku występującego w systemie NOBC,• dla wszystkich budynków położonych na tej samej nieruchomości, tj. budynków określonych jako drugi, trzeci i dalszy na nieruchomości,• dla części budynku wieloadresowego (klatki) oznaczonej odrębnym numerem porządkowym,• dla całego obiektu zbiorowego zakwaterowania oznaczonego jednym numerem porządkowym, bez względu na liczbę zajmowanych budynków,• dla dwóch lub więcej obiektów zbiorowego zakwaterowania położonych w tym samym budynku i posiadających wspólny adres 31
 32. 32. Założenia merytoryczne granice podziału statystycznego dostosowujemy do granic: jednostek obrębów podziału ewidencyjnychterytorialnego 32
 33. 33. Założenia: układ współrzędnychUkład 1992jako układjednolitydla całego krajuDane referencyjneprzeliczane /transformowanedo układu 1992 33
 34. 34. BUDOWA PRZESTRZENNYCHBAZ ADRESOWYCH - PILOTAŻ
 35. 35. Harmonogram prac VII – X•pilotażowe 2009 •opracowanie baz opracowanie baz adresowych do spisu adresowych •skanowanie próbnego przed NSP do spisu próbnego i kalibracja map 2011 przed PSR 2010 statystycznych oraz wektoryzacja granic podziału statystycznego III – V X – XII 2009 2009 35
 36. 36. Pilotaż: Bazy adresowe do spisu próbnego przed PSR 2010wstępny projekt strukturyprzestrzennych bazadresowychpilotażowe utworzeniewarstwy punktów adresowychdla 4 gminanaliza jakości materiałówźródłowychocena pracochłonności procesutworzenia ww. baz 36
 37. 37. Opracowanie pilotażowe skanowanie wektoryzacja dostosowanie automatyczne manualne i kalibracja granic rejonów granic rejonów pozyskanie pozyskanie map statystycznych statystycznych warstwy punktówstatystycznych i obwodów i obwodów punktów adresowych spisowych spisowych adresowych do przebiegu poprzez granic powiązanie obrębów części geodezyjnych graficznej EGiB z częścią opisową 37
 38. 38. Skanowanie map i wektoryzacja granic podziału statystycznego skanowanie kalibracja (układ 1992) wektoryzacja (z dostosowaniem do PRG) 38
 39. 39. Bazy adresowe do spisu próbnego przed NSP 2011bazy dla 10 gminopracowane w GUSbazy dla 5 gminopracowanew jednostkach regionalnychstatystyki publicznejbaza dla gminy Kołobrzeg,która brała udział w spisiepróbnym przed PSR 2010została zaktualizowana 39
 40. 40. BUDOWAPRZESTRZENNYCH BAZ ADRESOWYCH
 41. 41. Harmonogram prac I–V od•pozyskanie 2010 •pozyskanie VII 2010 materiałów punktów •obróbka •aktualizacja źródłowych adresowych materiałów przestrzennych źródłowych baz adresowych I – XII I – VI 2009 2010 41
 42. 42. Organizacja danychpodziałna powiaty• analogicznie do podziału prac z rejestrem TERYT• ewidencja gruntów i budynków prowadzona na poziomie powiatów• wyjątki: dzielnice i delegatury dużych miast 42
 43. 43. Organizacja danych • osobista (*.mdb)Geobaza • zestawy danych • klasy obiektów • punktowe • liniowe • powierzchniowe • tabele • plikowa (*.gdb) • zestawy danych rastrowych • katalogi rastrów 43
 44. 44. Organizacja danych Dane Daneoperacyjne referencyjneWWPP_OPER.mdb WWPP_EGIB.mdb- geobaza osobista: …• granice podziału - geobazy osobiste statystycznego dla wektorowych• punkty adresowe danych referencyjnych WWPP_ORTO.gdb … - geobazy plikowe dla rastrowych danych referencyjnych
 45. 45. Organizacja prac • pozyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie danych GUS do województw • nadzór nad pracami i pomoc techniczna • pozyskiwanie punktów adresowych Urzędy • korekta granic podziału statystycznego Statystyczne • nadzór nad pracami w oddziałach Oddziały Urzędów • pozyskiwanie punktów adresowych • korekta granic podziału Statystycznych statystycznego Nad budową przestrzennych baz adresowych w statystycepublicznej pracuje 210 osób w 63 jednostkach regionalnych 45
 46. 46. Przygotowanie danych EGiBSWDE Układ współrzędnych Ekstrakcja danych– konwersja do SHP – transformacja / adresowych przeliczenie do 1992 • różne interpretacje • identyfikacja • adresy budynków SWDE układu • adresy działek w PODGiKach współrzędnych • przygotowanie • różne metody (dane w nagłówku zbiorów punktów konwersji danych SWDE vs stan adresowych jako dają różne wyniki faktyczny) inicjalne zasilenie • dane w układzie baz powiatowych lokalnym • różne układy współrzędnych dla jednego powiatu 46
 47. 47. Jakośd danych EGiB 47
 48. 48. Jakośd danych EGiB 48
 49. 49. Brak danych wektorowych w EGiB pozyskaniepunkty adresowe punktów łączenie części z Bazy Danych adresowych opisowej EGiB Obiektów w oparciu z danymi LPISTopograficznych o ortofotomapę i szkice sytuacyjne 49
 50. 50. Wyniki prac6 miesięcy (I – VI 2010) pozyskanie 5,7 mln punktów adresowych 210operatorów GIS wstatystyce publicznej 50
 51. 51. Geometria podziału statystycznego zgodność zgodność z podziałem z obrębami administracyjnym ewidencyjnymibrak zgodności przebiegu obrębów ewidencyjnych z granicami podziału administracyjnegobrak ciągłości warstwy obrębów ewidencyjnych dla obszaru całej Polskibrak zgodności obrębów ewidencyjnych względem siebie – dane niespójne topologicznie 51
 52. 52. Geometria podziału statystycznego zgodność zgodność z podziałem z obrębamiadministracyjnym ewidencyjnymi 52
 53. 53. Wdrożenie oprogramowania GeoBREC_GeoNOBCGeoBREC_GeoNOBC• wykonawca: GISPartner we współpracy z ESRI• oprogramowanie łączące przestrzenne bazy adresowe z podsystemami BREC i NOBC rejestru TERYT• połączenie „jednostronne” – plik XML z systemu TERYT zasilający aplikacjęwdrożenie: IV – VI 2010• podczas intensywnych prac nad pozyskaniem punktów adresowych• przyspieszenie pozyskania geometrii adresów• problemy z geometrią podziału statystycznego 53
 54. 54. GeoNOBC 54
 55. 55. GeoNOBC 55
 56. 56. GeoBREC 56
 57. 57. GeoBREC 57
 58. 58. Problemy z geometriąpodziału statystycznego 58
 59. 59. UTRZYMANIE I AKTUALIZACJAPRZESTRZENNYCH BAZ ADRESOWYCH
 60. 60. Aktualizacje rejestru TERYTNOBC• aktualizacja kwartalnaBREC• aktualizacja rocznaGeoBREC_GeoNOBC• „różnicowe” pliki XML modyfikujące rekordy w geobazie operacyjnej 60
 61. 61. Aktualizacja podczas spisów36 Powszechny Spis Rolny 2010 • aktualizacja gminna (lipiec 2010 – 3 tygodnie) • internetowy serwis mapowy • zmiany nanoszone na wydruki • wyniki wysyłane do regionalnych jednostek statystyki • obchód przedspisowy • weryfikacja położenia siedzib gospodarstw i użytkowników w terenie • wyniki po obróbce zaimportowane do przestrzennych baz adresowych 61
 62. 62. Aktualizacja podczas spisówNarodowy SpisPowszechnyLudnościi Mieszkań 2011•aktualizacja gminna (styczeń 2011 – 3 tygodnie) •internetowy serwis mapowy •moduł edycji on-line •możliwość wydruku mapy•obchód przedspisowy •weryfikacja położenia budynków mieszkalnych w terenie (1-17 marca) 62
 63. 63. Podsumowaniezaładowanie wyników kompletny co dalej? obchodu dla obszaru całej •edycja lokalna -> edycja przedspisowego Polski w sieci na poziomie województw przed NSP 2011 oraz zweryfikowany •udostępnienie serwisu do przestrzennych w terenie zbiór mapowego dla gmin baz adresowych punktów adresowych •portal geostatystyczny 63
 64. 64. BUDOWA I UTRZYMANIE PRZESTRZENNYCH BAZ ADRESOWYCH W STATYSTYCE PUBLICZNEJDziękuję za uwagę Mirosław Migacz Starszy specjalista Wydział Informacji Geoprzestrzennej Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny Urząd Statystyczny m.migacz@stat.gov.pl tel. 22 608 34 03

×