MOBIILIMAAILMAT 2013                  Avauspuheenvuoro               Sukella mobiiliin tu...
Tutkittua        EU:n komission tilaama tuore 27 maata koskeva        vertailututkimus Essie osoittaa, ett...
Tutkittua        Tutkimuksen mukaan peruskoulun rehtorit epäilevät        tietotekniikan hyötyjä eikä lukion...
Tutkittua        Pedagogisia malleja tämän teknologian        soveltamiseen ei opettajilla ole nykyisellää...
Opiskelijalähtöisyys ja työelämälähtöisyysOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Teknologian ja tietotekniikan sekä viestintä ja                 mediaosaamisen integrointi opetukseen ja ...
Tutkittua           Joustavuus ei toteudu: Ammatillisessa          koulutuksessa opiskelijoille tarjot...
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuva opettajuus        Strateginen ja pedagoginen johtajuus uudistuvaa        opettajuutta tukevaksi ...
Tulevaisuuden lähestymistavat   Kysymykset tulevaisuuden luonteesta   Millainen maailmasta näyttäisi tulevan?   R...
Tulevaisuutta koskevat asenteet                                         Valituksi ...
Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja   monipuolistamiseen 2013        Hakuryhmän tavoitteena on kehit...
Avustukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen    ja ammattiosaamisen näyttöjen    kehittämiseen vuonna 2013    H...
Kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena mm.        Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset, j...
Kokeiluista levitettäviksi toimintamalleiksiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
www.edu.fi/ammattipeda -sivusto ja kehitysversio avoinna             http://dev.datafisher.com/ammattipeda/Osa...
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
https://hyvatkaytannot.oph.fi/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaanArviointiArvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näy...
MediakastavatusLapset ja nuoret mediaosallistujinaOsallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaToimintaohjelmaan...
OppimisympäristötAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässäKansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Ope...
Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYY...
Työpaikkaohjaajien osaaminenOpetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksityöpaikkaohjaajien koulutuk...
Työpaikalla tapahtuva oppiminenTyöpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjenkehittämishankkeissatoimivien...
Työturvallisuus Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mobiilimaailma

401
-1

Published on

Published in: Education

Mobiilimaailma

 1. 1. MOBIILIMAAILMAT 2013 Avauspuheenvuoro Sukella mobiiliin tulevaisuuteen 12.2.2013 InnoOmnia, Espoo Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo,OpetushallitusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Tutkittua EU:n komission tilaama tuore 27 maata koskeva vertailututkimus Essie osoittaa, että vaikka suomalainen koulutus niittää mainetta maailmalla, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa tukemisessa Suomi ei kulje etunenässä – päinvastoin. Suomen opettajien saama tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvä täydennyskoulutus on kahden viime vuoden aikana ollut vähäisintä Euroopassa Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Tutkittua Tutkimuksen mukaan peruskoulun rehtorit epäilevät tietotekniikan hyötyjä eikä lukion ja ammatillisten oppilaitosten rehtoreillakaan usko niiden hyötyyn ole korkealla. Peruskoulun opettajien luottamus omiin käyttötaitoihinsa on tutkimuksessa olleiden maiden heikoimpia. Lukion ja ammatillisten opettajien luottamus taitoihinsa on vain keskitasoa. Ehkä tämän seurauksena myös oppilaiden käsitykset tietotekniikan hyödystä ja luottamus omiin taitoihin ovat Euroopan alhaisimpia. Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Tutkittua Pedagogisia malleja tämän teknologian soveltamiseen ei opettajilla ole nykyisellään riittävästi. Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot ovat kansalaistaitoja, joiden jokaisen tulee hallita tulevaa jatko-opiskelua ja työelämää varten. Nämä kansalaistaidot on kyettävä takaamaan kaikille oppilaille jo perusopetuksessa. Pohdittavaksi Mitä ovat nämä taidot ja entä mitä ne ovat eri ammateissa? Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Opiskelijalähtöisyys ja työelämälähtöisyysOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Teknologian ja tietotekniikan sekä viestintä ja mediaosaamisen integrointi opetukseen ja Tutkittua ammattiosaamisen näyttöihin ammatillisessa peruskoulutuksessa % (N=106) 41.4 Ammattiosaamisen näyttö 15.7 37.1 Opetus 7.1 0 10 20 30 40 50 Viestintä ja mediaosaaminen Teknologia ja tietotekniikkaLähde: Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon seuranta– Tilannekatsaus 2011 OPHOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Tutkittua Joustavuus ei toteudu: Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoille tarjotaan verkko- opintoja (%) 7,6 14,3 26,7 Ei kenellekkään Erittäin harvoille 24,8 26,7 Melko harvoille Melko monille KaikilleLähde: Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon seuranta– Tilannekatsaus 2011 OPHOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Uudistuva opettajuus Strateginen ja pedagoginen johtajuus uudistuvaa opettajuutta tukevaksi Avoimien digitaalisten ympäristöjen ja niiden hyödyntämistä tukevien teknisten laitteiden hyödyntäminen opetuksessa edellyttää perehtymistä ja toimintatapojen muuttamista. Tieto- ja viestintätekniikan tulo osaksi opetusta ja oppimista muuttaa työn sisältöä ja luonnetta. Koulutuksen järjestäjän toiminnalliset ja rakenteelliset uudistuksetOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. Tulevaisuuden lähestymistavat Kysymykset tulevaisuuden luonteesta Millainen maailmasta näyttäisi tulevan? Reaktiivisesta ja sopeutuvasta... ...proaktiiviseen ja luovaan tulevaisuuteen Millaisia ovat mahdolliset maailmat? Kuinka sopeudumme tulevaan? Miten selviämme? Kuinka vaikutamme tulevaisuuteen? Kuinka teemme siitä meille parhaan mahdollisen?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Tulevaisuutta koskevat asenteet Valituksi Tulevaisuutta koskevat Visiot asenteet tavoitteet, tulevaisuuskuvat tulevat strategiat Passiivinen Puuttuvat Virran vietävänä Reaktiivinen Toimitaan kuten Sopeutumis- eli sopeutuva ennenkin kykyinen Preaktiivinen Perustuvat eli ennakoiva Ennaltaehkäisevä trendeille Proaktiivinen eli luova Mahdolliset Innovatiivinen vaihtoehdotOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lähde: Mukaillen Godet 2001 ja Rubin 2012
 12. 12. Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen 2013 Hakuryhmän tavoitteena on kehittää ammattitaidon saavuttamista tukevia uusia toimintamalleja ja oppimisratkaisuja, joissa hyödynnetään digitaalisia ja muita avoimia ympäristöjä. Keskeistä on tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen uusilla tavoilla. Haettavana on 961 000 € Hankkeet toteutetaan usean koulutuksen järjestäjän toteuttamina verkostohankkeina, jossa painopisteenä on • Ammattitaidon saavuttamista tukevat uudet toimintamallit ja oppimisratkaisut, joissa hyödynnetään digitaalisia ja muita avoimia ympäristöjä eri koulutusaloilla • Ammatillisten perustutkintojen verkko-opiskelua tukevat mallitOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Avustukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen vuonna 2013 Hankkeita haetaan käynnistettäväksi seuraaville painopistealueille Työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän laatutyötä (esim. hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa) Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudet menetelmät, jotka tukevat opiskelijoiden ammatillista kasvua ja osaamisen näkyväksi tekemistä.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena mm. Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset, jotta uudenlaisten opetusmenetelmien ja ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on mahdollista Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää ja levittää valtakunnallisesti Lisätietoa käynnissä olevasta valtionavustushankehausta http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen _koulutusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Kokeiluista levitettäviksi toimintamalleiksiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. www.edu.fi/ammattipeda -sivusto ja kehitysversio avoinna http://dev.datafisher.com/ammattipeda/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. https://hyvatkaytannot.oph.fi/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaanArviointiArvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojenjärjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden jatutkinnon suorittajien käyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnitteluaja toteuttamista.Julkaisu on saatavissa linkistähttp://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opas.pdfKestävä kehitysKestävää ammatillista koulutusta – näkökulmiaekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseenhttp://www.oph.fi/download/125366_Kestavaa_ammatillista_koulutusta.pdfLaatutyöAmmatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_2020.htmlOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 24. 24. MediakastavatusLapset ja nuoret mediaosallistujinaOsallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaToimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksentaustaa, menetelmiä, materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.Julkaisu osoitteessahttp://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujinaStrateginen ja pegagoinen johtajuusTietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopiiniin tutustuttaviksi kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen+strateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621Opettajien työelämäjaksotOpas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksojen_toteuttamiseen.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 25. 25. OppimisympäristötAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässäKansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksillatuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehittamassaOppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejäoppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessahttp://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdfOppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wikihttp://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutustentukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat jaajatusmaailma http://www10.edu.fi/kenguru/ Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 26. 26. Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNE-kirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdfOpe.fi-taitotasothttp://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihinLaatua e-oppimateriaaleihinhttp://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihinTutkintojen perusteiden toimeenpanoAmmatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjänopetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteidenlaadukkaan toimeenpanon tueksihttp://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 27. 27. Työpaikkaohjaajien osaaminenOpetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksityöpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohjekumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste2/2004.Ohje on saatavissa osoitteessahttp://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutusTyöpaikkaohjaajien osaamiskarttahttp://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskarttaOpas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_toteuttamiseen.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijanahttp://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajanahttp://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-ohjaajana.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 28. 28. Työpaikalla tapahtuva oppiminenTyöpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjenkehittämishankkeissatoimivien yhteinen työskentelyalusta http://top-patteri.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteuttajien yhteinentyöskentelyalustahttp://toplaaja.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksia http://toplaaja.purot.net/Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöihinosoitteessa http://www.tyossaoppimaan.fi/ Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 29. 29. Työturvallisuus Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_kauneudenhoitoalan_oppimisymparistoj en_turvallisuusopas Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/rakennus_pintakasittely_ja_talotekniikka_alojen _oppimisymparistojen_turvallisuusopas Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys YKOONTI yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –tutkimuksen tutkimusraportti on nyt julkaistu ja tässä käyttöösi, ole hyvä: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×