Levi esitys minna1

687
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Levi esitys minna1

 1. 1. Uudistuksia työelämälähtöisessä ammattikoulutuksessa Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo minna.taivassalo-salkosuo@oph.fi PEDAGOGISEN KEHITTÄMISEN HUIPUT LEVILLÄ – yhteistyössä laadukkaasti ammattiin –työseminaari 18.-20.9.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Motivoitunut opiskelija Motivoitunutta opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa opettaa ja/tai ohjaa työpaikan ja oppilaitoksen henkilöstö elämää ja työelämää varten.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Uudistettu työpaikkaohjaajien koulutus 3 OV Keskeistä: Ohje työpaikkaohjaajien kouluttajille, kyseessä on suositus ei määräys) Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004. Ohje on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ tyopaikkaohjaajien_koulutusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Uudistettu työpaikkaohjaajien koulutus 3 OV Ammatilliset perustutkinnot ja näyttötutkinnot Soveltuu myös oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien kouluttamiseen Koostuu kolmesta osasta 1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu (1 ov) 2. Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi (1 ov) 3. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi (1 ov)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Työpaikkaohjaajien koulutuksen suunnittelussa ammatti- ja koulutusala- kohtaistaminen sekä työpaikkakohtaiset tarpeet suunnittelu osallistujalle henkilökohtaisesti sen mukaan ohjaako ja arvioiko ammatillisen peruskoulutuksen, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen vai oppisopimuskoulutuksen opiskelijoita tavoitteiden saavuttaminen kestää keskimäärin kolme viikkoaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksiin – tätä ilmeni tutkimuksessa YKOONTI -hanke kokosi yhteen ja arvioi vuosina 2000 – 2010 toteutettuja yrittäjyyskasvatuksen hankkeita sekä niissä kehitettyjä pedagogisia käytäntöjä Tutkimusraportti julkaistaan osoitteessa http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julk aisut/ Lisätietoja Anne Gustafsson-Pesonen ja Pertti Kiuru Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu PienyrityskeskusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksiin - yrittäjyyskasvatuksen määritelmä Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti opetushallinnon alalla tehtävää laaja-alaista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. (OKM 2009:7) Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivatOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Tutkimuksen mukaan yrittäjyyskasvatuksen jalkauttamista tukisi asennemuutos (tietoa lisää > yrittäjyyskasvatuksen monimuotoisuuden ymmärtäminen) opetusmenetelmäosaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen tutkinnon perusteiden soveltamisosaamisen kehittäminen siten, että opetussuunnitelmat laaditaan joustaviksi ja mahdolliset rakenteelliset esteet asteittain poistetaan palkkausjärjestelmän kehittäminen siten, että uudenlaisten opetusmenetelmien käyttöönotto helpottuuOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Tutkimuksen mukaan mm. Yrittäjyyskasvatusta edistävät toimenpiteet/menetelmät, jotka sisältävät tiimissä ja ryhmässä toimimista kannustavat riskiottoon ja sisäiseen yrittäjyyteen lisäävät oppilaitos-osuuskuntatyöskentelyä tukevat ja lisäävät yrittäjyyden integrointia opiskeltaviin sisältöihin mahdollistavat yrittäjänä toimimisen opintojen ohessaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. Ajatuksia oppilaitos-yritysyhteistyöstä Molemminpuolinen hyöty, win-win-periaate Suunnitelmallista, ei pelkästään adhoc-tempauksia Yhteistyö tavoitteellista ja pyrkii ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia Joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa esim. yrityskummi YKOONTI-hankkeen fokusryhmätyöskentelyn tulostaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen Tutkimuksen mukaan keskeistä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta on käytännönläheisyys yrittäjä- ja yritysyhteistyö positiivisen yrittäjyysasenteen luominenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen Tutkimukseen osallistuneiden mukaan Yrittäjyys tulisi olla osa opettajien koulutusta kaikilla asteilla Opetusmenetelmien tulisi olla tekemällä oppimista ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämistä tukevia Antaa keinoja omien vahvuuksien, rohkeuden ja luovuuden edistämiseenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Esimerkkejä työelämälähtöisestä toiminnasta ja hyödyistä oppilaitokselleKeinot Hyödyt Opettajien Osaamistarpeiden työelämäjaksot ja tunnistaminen & määrällinen ja työpaikkaohjaajien laadullinen ennakointitieto koulutus tietoa ko. tutkinnon työstä ja Opetuksen työtavoista -> opettajan yhteissuunnittelu ja osaamisen kehittyminen tavoitteiden avaaminen Tieto siitä, mitä työpaikoilla voi yhteistyössä oppia -> työpaikkarekisterit työpaikkojen edustajien Opiskelijoiden ohjauksen ja ja opettajien kesken arvioinnin laatu Opetus kehittyy-> imago / veto- voima sekä läpäisyasteOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi paranee
 14. 14. Esimerkkejä työelämälähtöisestä toiminnasta ja hyödyistä työpaikoilleKeinot Hyödyt Rakenteiden Sujuvammat oppilaitos + joustavoittaminen ja työpaikka - kokonaisuuksien opetus yhteistyöprojektit, mahdollis (tutkinnon peruste ja opetussuunnitelma- uus vaikuttaa osaamisen kehittäminen) opetusjärjestelyihin ja – menetelmiin / sisältöihin Yhteisopettajuus, ope- tuksen yhteissuunnittelu ja Verkostoitumisen myötä toteutus opettajat ja henkilöstön osaamisen työpaikan kehittyminen & ajantasainen edustajat, opettajat tieto & tiedonvaihto työpaikoille Osaajia työpaikoille Säännölliset Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Esimerkkejä työelämälähtöisestä toiminnasta ja hyödyistä opiskelijalleKeinot Hyödyt Aidot caset/projektit ja Yksilölliset opintopolut työssä ja työpaikolla toteutuvat tapahtuvan oppimisen Kiinnittyminen työelämään määrän kasvattaminen ja työelämäkontaktit henk. tarpeen mukaan opiskelun aikana -> työllistyminen helpottuu Aidot työtehtävät motivoivat ja opiskelun merkityksellisyys Ajantasainen tietotaito -> osaavaa työvoimaa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Suosituksen sisältö sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen oppilaitoksen toiminnassa. Saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_media n_opetuskayton_suositukset.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Ammatillisen koulutuksen kehittäjät Linkedin- ryhmä Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers Käy liittymässä ryhmän jäseneksi!Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässä (2012/4) -julkaisu Kansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008– 2010. http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutukse n_oppimisymparistoja_kehittamassaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille, oppilaitosjohdolle, lähiesimiehille, opetta jille sekä työelämän edustajille Opas on saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_ perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf Tilaa painettu opas Opetushallituksen verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Arvioinnin opas Ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien käyttöön Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Julkaisu on saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opa s.pdf Tilaa painettu kappale verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×