• Save
Verkko-opintojen nykytilanne ja tulevaisuus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Verkko-opintojen nykytilanne ja tulevaisuus

on

 • 763 views

 

Statistics

Views

Total Views
763
Slideshare-icon Views on SlideShare
760
Embed Views
3

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

https://twitter.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Verkko-opintojen nykytilanne ja tulevaisuus Verkko-opintojen nykytilanne ja tulevaisuus Presentation Transcript

  • Verkko-opintojen nykytilanne ja tulevaisuus Asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus OPETUSTA VERKOSSA – ALUEELLISIA NÄKÖKULMIA 15.2.2013 Kauhava, Suomen YrittäjäopistoOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Esityksen sisältö Tutkimustietoa tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen hyödyntämisen tilasta eri kouluasteilla/-muodoissa Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksiin ja tulevaisuuskuviaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkimuksia EU:n komission tilaama 27 maata koskeva vertailututkimus Essie Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely laitteiden ja ohjelmistojen, etäopetuksen, oppimispelien ja virtuaalimaailmojen sekä sosiaalisen median opetuskäytön osalta (vastaajia yht. 2 493 opettajaa ja rehtoria) Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon seuranta – Tilannekatsaus 2011 OPHOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua ESSIE EU:n komission tilaama tuore 27 maata koskeva vertailututkimus Essie osoittaa, että vaikka suomalainen koulutus niittää mainetta maailmalla, tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa tukemisessa Suomi ei kulje etunenässä – päinvastoin. Suomen opettajien saama tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvä täydennyskoulutus on kahden viime vuoden aikana ollut vähäisintä Euroopassa Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua ESSIE Tutkimuksen mukaan peruskoulun rehtorit epäilevät tietotekniikan hyötyjä eikä lukion ja ammatillisten oppilaitosten rehtoreillakaan usko niiden hyötyyn ole korkealla. Peruskoulun opettajien luottamus omiin käyttötaitoihinsa on tutkimuksessa olleiden maiden heikoimpia. Lukion ja ammatillisten opettajien luottamus taitoihinsa on vain keskitasoa. Ehkä tämän seurauksena myös oppilaiden käsitykset tietotekniikan hyödystä ja luottamus omiin taitoihin ovat Euroopan alhaisimpia. Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua ESSIE Pedagogisia malleja tämän teknologian soveltamiseen ei opettajilla ole nykyisellään riittävästi. Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot ovat kansalaistaitoja, joiden jokaisen tulee hallita tulevaa jatko-opiskelua ja työelämää varten. Nämä kansalaistaidot on kyettävä takaamaan kaikille oppilaille jo perusopetuksessa. Pohdittavaksi: Mitä ovat nämä taidot ja entä mitä ne ovat eri ammateissa? Lähde: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPE TTAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely, yleisiä huomioita Opettajien asenteet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kohtaa ovat myönteisiä ja sen koetaan edistävän oppimista (64% halukas käyttämään enemmän opetuksessa) Suurin osa opettajista arvioi omassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä tapahtuneen muutoksia viime vuosien aikana Osa opettajista on saanut mielestään riittävästi koulutusta ja osa ei Opettajat (56% vastaajista) kokevat, että käynnykät eivät sovellu opetukseen ja oppijat eivät saa käyttää omia kännyköitään osana koulutyötäOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely laitteista ja ohjelmistoista Opettajien välillä on suurta vaihtelua siinä, missä tietotekniikkaa pääasiassa opetukseen käytetään. Opettajista 56 % kertoo tietotekniikan opetuskäytön tapahtuvan omassa luokassa ja 35 % pääasiassa tietokoneluokassa. Opettajista 35 % koki pystyvänsä vaikuttamaan koulun tietoteknisiin hankintoihin. Kuitenkin vain 25 % opettajista kertoi vaikuttavansa aktiivisesti hankintoihin. Lähes 30 % opettajista ei ole omasta mielestään saanut käyttöönsä tarvitsemiaan tietoteknisiä välineitä. Hieman yli 40 % opettajista arvioi käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen toimivan hyvin yhdessä. Saman verran on opettajia, jotka ovat tyytyväisiä saamaansa tekniseen tukeen tietotekniikan käytössä.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely ohjelmistot ja laitteet Yli puolet (56 %) opettajista arvioi oman koulun työyhteisön ilmapiirin olevan myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa. Toisaalta opettajat toivat esille, että omassa koulussa ei ole helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja. Työyhteisöön liittyvät kysymykset antavat mielikuvan siitä, että koulujen työyhteisöt eivät vielä ole kovinkaan laaja-alaisesti yhteisesti paneutuneet tietotekniikan opetuskäyttöön tai sen kehittämiseen. Esimerkiksi koulun yhteisen vision olemassaolon tietotekniikan opetuskäytöstä tuo esille vain 17 % opettajista.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely ohjelmistoista ja laitteista Laitteet ja ohjelmistot, joita käytetään usein, ovat useimmiten perinteisiä, kuten välineistöä ja käytännön materiaaleja, toimisto-ohjelmia ja opiskelun hallintajärjestelmiä. Mutta on niitäkin opettajia, jotka käyttävät jo nyt uusimpia mobiililaitteita usein. Opettajat arvioivat oman tietoteknisen osaamisensa hyväksi. He kokevat hallitsevansa teknisen osaamisen paremmin kuin pedagogisen osaamisen. Tämän perusteella voi nähdä, että on tarvetta opettajien täydennyskoulutukselle, jossa on mahdollista saada ideoita ja pedagogisia malleja tietotekniikan soveltamiseen omaan opetukseen.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely etäopetuksen tilasta Monet opettajat painottivat oppilaiden oppimista, motivointia, palautteen antoa ja arviointia. Parhaimmillaan etäopetus voisi opettajien mielestä toimia silloin, kun etäopetuksen avulla voidaan motivoida oppijoita monipuolisilla opetusmenetelmillä sekä antaa henkilökohtaista ja yksilöllistä palautetta, tukea ja ohjausta. Myös eriyttämisen, kertaavan ja tukevan opetuksen mahdollisuus nähtiin yhtenä etäopetuksen parhaimmista puolista. Kun tuntu etäisyydestä häviää, syntyy reaaliaikailluusio, opetus toimii parhaiten.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely etäopetuksen tilasta Etäopetuksen haasteet olivat luonteeltaan pedagogisia, teknisiä, ja organisatorisia • Myös laitteistojen ja ohjelmistojen riittämättömyys, yhteensopimattomuus ja ei-ajanmukaisuus ovat yleisiä ongelmia • Kaikkein suurimmaksi ongelmaksi nousivat koulujen tekniset tukipalvelut, jotka koettiin usein riittämättömiksi tai puutteellisiksi. Tämän lisäksi etäopetuksen palkkaratkaisut eivät ole selkeitä ja näissä on kuntien välillä suuria eroja.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely etäopetuksen tilasta Etäopetusta järjestävät opettajat käyttävät opetuksessaan ennestään tuttuja sovelluksia ja etäopetuksen työkaluja kuten sähköpostia, oppimisalustoja ja videoneuvottelulaitteistoja Sosiaalisen median työkaluja (blogeja, wikejä, yhteisöpalveluja, Google-palveluja) ja chattia käytetään vähän etäopetuksessa. Vastaavasti virtuaalimaailmat olivat harvinaisia etäopetuksessa. Luokanopettajien ja aineenopettajien välillä ei ollut eroja etäopetuksessa käytettävissä sovelluksissa.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely oppimispeleistä ja virtuaalimaailmoista Lähes 70 % opettajista toi esille pelien käyttöä rajoittavan paljon sen, etteivät he tunne oppimispelejä ja opetukseen soveltuvia pelejä Opettajista noin 40 % toi esille oppimispelien vaativan liikaa asiaan perehtymistä ja vievän liikaa aikaa oppitunneilta. Lisäksi noin 30 % opettajista arvioi rajoitteiksi puutteet tietoteknisessä välineistössä ja hyvien oppimispelien tarjonnassa, kiinnostumattomuuden pelien käytöstä opetuksessa sekä opettajien riittämättömän tietoteknisen osaamisenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely oppimispeleistä ja virtuaalimaailmoista Opettajat näkevät pelien tukevan pikemminkin oppilaiden yksilöllisiä oppimistapoja ja -polkuja sekä oppilaille sopivia haasteita kuin yhteisöllistä opiskelua ja yhteistyössä tehtäviä projekteja. Pelaamalla oppimisessa korostuu oppilaan yksilöllinen oppimisnopeus, aktiivisuus, itseohjautuvuus, motivaatio, erilaiset oppimistavat ja aiemmat tiedot.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely oppimispeleistä ja virtuaalimaailmoista Opettajat toivoivat peleiltä myös helppokäyttöisyyttä, opittavuutta, selkeää rakennetta ja ohjeistusta sekä miellyttävää visuaalista ilmettä. Pelien toivottiin toimivan myös hitaimmilla koneilla sekä kaikilla mahdollisilla selaimilla vapaasti, ilman erityisiä lupia ja tunnuksia.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua - koordinointihankkeiden kumppaniyliopistojen toteuttama valtakunnallinen kysely sosiaalisen median opetuskäytöstä - etuja Oppilaiden tiedonhankinta sekä yhteistoiminta ja yhteisöllinen työskentely, tiedottaminen ja vuorovaikutus sekä oppilaiden sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen ja ryhmäytyminen sekä oman oppimisen dokumentointi ja läpinäkyväksi tekeminen. Opetuksen valmisteluun liittyviä käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi opetuksen ja oppimateriaalin suunnittelu sekä opetusmateriaalien hankinta ja tallentaminen. Yleisesti opettajana työskentelyyn liittyviä ovat kollegiaalinen yhteistyö, verkostoituminen ja oman osaamisen kehittäminen Sosiaalisen median palvelujen laajentuva saatavuus, helppokäyttöisyys, toiminnallisuus ja joustavuus lisäävät niiden houkuttelevuutta perinteisten ohjauksellisten työkalujen sijaan tai täydennykseksi .Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Sosiaalisen median opetuskäyttöä rajoittaa Opettajien aika ei riitä selvittämään mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media voisi heidän työhönsä tuoda Tietoturvaan ja -suojaan liittyvä epätietoisuus Opettajat eivät koe sosiaalisen median tuovan lisäarvoa työ tekemiseen tai opettamiseen tai he eivät tunne sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia. Opettajaa itseään ei kiinnostanut sosiaalisen median käyttö opetuksessa. oppilaiden ikä, ajan puute ja työmäärän lisääntyminen, sekä opettajan henkilökohtainen kiinnostuksen puute sosiaalista mediaa kohtaan. Oppilaiden ikäOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Hyvä oppimisympäristö Ympäristö, joka tukee yksilön oppimista muiden kanssa tarjoten oppilaalle merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Keskeistä on yksilöiden välisten erojen huomiointi sekä tiedon kokonaisvaltainen käsittely ainerajat ylittävinä aihekokonaisuuksia. Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 -loppuraportti (2010)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tutkittua: verkko-opintojen tarjonta Joustavuus ei toteudu: Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoille tarjotaan verkko- opintoja (%) 7,6 14,3 26,7 Ei kenellekkään Erittäin harvoille 24,8 26,7 Melko harvoille Melko monille KaikilleLähde: Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon s– Tilannekatsaus 2011 OPHOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Teknologian ja tietotekniikan sekä viestintä ja mediaosaamisen integrointi opetukseen ja Tutkittua ammattiosaamisen näyttöihin ammatillisessa peruskoulutuksessa % (N=106) 41.4 Ammattiosaamisen näyttö 15.7 37.1 Opetus 7.1 0 10 20 30 40 50 Viestintä ja mediaosaaminen Teknologia ja tietotekniikkaLähde: Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon s– Tilannekatsaus 2011 OPHOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Ammattikoulutus aidosti opiskelijalähtöistä ja työelämälähtöistä?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Kuva: verkostotunnistin: Johanna RintanenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • PLN = Henkilökohtainen oppimisverkosto Anna opiskelijan valita omat työkalut ja ympäristötHyödynnä verkkoaineistohttp://www.edu.fi/kenguru Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Opetushallitukselta suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä Suosituksessa mediataidot nähdään osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Kuka tahansa voi toimia median tuottajana, kuluttajana ja vaikuttajana. Koulun tulee tukea näitä rooleja harjoittamalla oppijoita vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Älypuhelimilla ja mobiililaitteilla monipuolistetaan oppimisympäristöä, oppimista siirretään eri paikkoihin ja tilanteisiin kuten kulttuurilaitoksiin, työpaikoille ja muihin yhteisöihin. Sosiaalisen median palveluita käytetään erilaisten yhteistyöprojektien ja kansainvälisen kanssakäymisen tukemiseen. Lue lisää http://www.oph.fi/lehdistotiedotteet/2012/014Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Ope.fi kansalaistaitona sekä osaamisen kehittäminen I-III tasoilla Ope.fi osaamisen perustana on opettajan henkilökohtaiset tieto- ja viestintätekniikan kansalaistaidot Ope.fi I tasolla koko koulun tai oppilaitoksen opetus- ja toimintakulttuurien uudistamisessa tarvittavat tiedot ja taidot, sekä valmiudet hyödyntää yhteistä, jaettua osaamista Ope.fi II tasolla koulutuksen tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa (verkosto)yhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa Ope.fi III –tasolla vaativissa kansallisissa ja kansainvälisessä yhteistyössä asiantuntijana Lue lisää http://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I- III+tasoihinOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Missä ja milloin kohtaamiset nyt ja tulevaisuudessa? Virtuaalimaailmat? Ning? Wiki? Työpaikka? Vai Kuva: DBarefoot, FlickrOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Blogi ohjauksessa - Tähtimalli ohjauksessa Lähde: Jere Majava http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailma Rikastettu oppiminen Kuvat, ääni, videoleikkeetQR-koodit Todellisuuksien Lisätty todellisuus yhdistäminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tulevaisuuden lähestymistavat Kysymykset tulevaisuuden luonteesta Millainen maailmasta näyttäisi tulevan? Reaktiivisesta ja sopeutuvasta... ...proaktiiviseen ja luovaan tulevaisuuteen Millaisia ovat mahdolliset maailmat? Kuinka sopeudumme tulevaan? Miten selviämme? Kuinka vaikutamme tulevaisuuteen? Kuinka teemme siitä meille parhaan mahdollisen?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Tulevaisuutta koskevat asenteet Valituksi Tulevaisuutta koskevat Visiot asenteet tavoitteet, tulevaisuuskuvat tulevat strategiat Passiivinen Puuttuvat Virran vietävänä Reaktiivinen Toimitaan kuten Sopeutumis- eli sopeutuva ennenkin kykyinen Preaktiivinen Perustuvat eli ennakoiva Ennaltaehkäisevä trendeille Proaktiivinen eli luova Mahdolliset Innovatiivinen vaihtoehdotOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lähde: Mukaillen Godet 2001 ja Rubin 2012
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Uudistuva opettajuus Strateginen ja pedagoginen johtajuus uudistuvaa opettajuutta tukevaksi Avoimien digitaalisten ympäristöjen ja niiden hyödyntämistä tukevien teknisten laitteiden hyödyntäminen opetuksessa edellyttää perehtymistä ja toimintatapojen muuttamista. Tieto- ja viestintätekniikan tulo osaksi opetusta ja oppimista muuttaa työn sisältöä ja luonnetta. Koulutuksen järjestäjän toiminnalliset ja rakenteelliset uudistuksetOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Lyhyt resepti – menestystä tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisella integroinnilla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteuudistuksessa huomio tieto- ja viestintätekniikan monipuolisiin hyödyntämisvalmiuksiin Tutkinnon perusteissa huomio tarkoituksen mukaiseen hyödyntämiseen kussakin ammatissa ja oman osaamisen kehittämisessä ml. ammatillinen verkostoituminen Eri kouluasteiden ja koulumuotojen yhteistyötä sekä työelämäyhteistyötä ja tutkimusyhteistyötä -> innovaatiot Sisältöjen integrointi ja laajat kokonaisuudet Yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen mahdollistaminen Yhteisopettajuus ja koko työyhteisön sitoutuminen ja joustavuus -> oppimisen aito mahdollistaminen Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sekä palautteen keruu ja jatkuva toiminnan parantaminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Kokeiluista levitettäviksi toimintamalleiksiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • www.edu.fi/ammattipeda -sivusto ja kehitysversio avoinna http://dev.datafisher.com/ammattipeda/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • https://hyvatkaytannot.oph.fi/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen 2013 Hakuryhmän tavoitteena on kehittää ammattitaidon saavuttamista tukevia uusia toimintamalleja ja oppimisratkaisuja, joissa hyödynnetään digitaalisia ja muita avoimia ympäristöjä. Keskeistä on tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen hyödyntäminen uusilla tavoilla. Haettavana on 961 000 € Hankkeet toteutetaan usean koulutuksen järjestäjän toteuttamina verkostohankkeina, jossa painopisteenä on • Ammattitaidon saavuttamista tukevat uudet toimintamallit ja oppimisratkaisut, joissa hyödynnetään digitaalisia ja muita avoimia ympäristöjä eri koulutusaloilla • Ammatillisten perustutkintojen verkko-opiskelua tukevat mallitOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Avustukset työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen vuonna 2013 Hankkeita haetaan käynnistettäväksi seuraaville painopistealueille Työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän laatutyötä (esim. hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa) Oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudet menetelmät, jotka tukevat opiskelijoiden ammatillista kasvua ja osaamisen näkyväksi tekemistä.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena mm. Tavoitteena toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset, jotta uudenlaisten opetusmenetelmien ja ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on mahdollista Kehittää koulutuksen järjestäjien kesken yhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää ja levittää valtakunnallisesti Lisätietoa käynnissä olevasta valtionavustushankehausta http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatillinen _koulutusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Lähteet Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanon seuranta – Tilannekatsaus 2011 OPH Opettaja –lehden artikkeli http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPET TAJALEHTI_EPAPER_PG/2013_06/177130.htm Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä – Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa, OPH Oppaat ja käsikirjat 2012:13 (Toim. Marja Kankaanranta, Inka Mikkonen ja Kaisa Vähähyyppä)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaanArviointiArvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnonsuorittajien käyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua jatoteuttamista.Julkaisu on saatavissa linkistähttp://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opas.pdfKestävä kehitysKestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen,kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseenhttp://www.oph.fi/download/125366_Kestavaa_ammatillista_koulutusta.pdfLaatutyöAmmatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_2020.htmlOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • MediakastavatusLapset ja nuoret mediaosallistujinaOsallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaToimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä,materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.Julkaisu osoitteessahttp://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujinaStrateginen ja pegagoinen johtajuusTietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii niintutustuttaviksi kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen+strateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621Opettajien työelämäjaksotOpas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksojen_toteuttamiseen.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • OppimisympäristötAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässäKansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksillatuetuista oppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehittamassaOppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejäoppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessahttp://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdfOppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wikihttp://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/KenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutustentukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.Materiaalin kehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat jaajatusmaailma http://www10.edu.fi/kenguru/ Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNE-kirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdfOpe.fi-taitotasothttp://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihinLaatua e-oppimateriaaleihinhttp://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihinTutkintojen perusteiden toimeenpanoAmmatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjänopetussuunnitelman ja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteidenlaadukkaan toimeenpanon tueksihttp://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Työpaikkaohjaajien osaaminenOpetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksityöpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohjekumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste2/2004.Ohje on saatavissa osoitteessahttp://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutusTyöpaikkaohjaajien osaamiskarttahttp://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskarttaOpas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_toteuttamiseen.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijanahttp://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajanahttp://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-ohjaajana.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminenTyöpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjenkehittämishankkeissatoimivien yhteinen työskentelyalusta http://top-patteri.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteuttajien yhteinentyöskentelyalustahttp://toplaaja.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksiahttp://toplaaja.purot.net/Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöihinosoitteessa http://www.tyossaoppimaan.fi/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
  • Työturvallisuus Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_kauneudenhoitoalan_oppimisy mparistojen_turvallisuusopas Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/rakennus_pintakasittely_ja_talotekniikka _alojen_oppimisymparistojen_turvallisuusopas Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys YKOONTI yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –tutkimuksen tutkimusraportti on nyt julkaistu ja tässä käyttöösi, ole hyvä: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi