03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk

570 views
463 views

Published on

Opetushallituksen rahoittamien ja ohjaamien ammatillisen peruskoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden hyviä käytänteitä, joita esittelivät Sanna Brauer ja Minna Taivassalo-Salkosuo valtakunnallisilla Virtuaaliopetuksen päivillä Helsingin messukeskuksessa 3.12.2013

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03122013 oppimisympäristähankkeiden helmet vk

 1. 1. Sanna Brauer, Oamk/Amok Minna Taivassalo-Salkosuo, OPH Antti Voutilainen, Oamk/Amok
 2. 2. Nappiparisto –hanke 2011-2013 Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen -hanke on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinaatiohanke. Nappiparisto –hankkeen Hyvä Käytäntö (OPH:n Hyvät käytännöt – palvelussa): Kumppanuuspatteristo - koordinaatiohankkeen toimijaverkosto Lisää Nappiparisto-hankkeesta ja toiminnasta: http://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/ https://fi-fi.facebook.com/nappiparisto http://www.opefoorumi.fi//nappiparisto
 3. 3. Oppimisympäristöhankkeiden helmiä Pyysimme ammatillisia oppimisympäristötoimijoita lähettämään meille hankkeissa nousseita hyviä käytänteitä ja tuloksia. Seuraavilla dioilla esiteltyinä Opetushallituksen rahoittamien ammatillisten oppimisympäristöhankkeiden helmiä
 4. 4. Y-TOP Hankkeen koordinaattori: Ylä-Savon ammattiopisto (Johanna Ehnqvist) Tavoitteena rakentaa polku yrittäjyysopintojen suorittamiseen työssäoppimisen aikana sosiaalista mediaa hyödyntäen ja mahdollistaa yksilölliset opintopolut Tulokset: Y-TOP -malli on kehitetty ja otettu käyttöön eri koulutusaloilla ja näin on tehostettu yrittäjyysopintoja ja työssäoppimista sosiaalista mediaa nykyaikaisesti hyödyntäen. Y-TOP on juurtunut oppilaitoksen käytäntöihin ja tiivistä yhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kanssa myös hankkeen jälkeen. Lisätietoa: http://www.ysao.fi/Suomeksi/Kehittamispalvelut/Projektienesittelyt/Y-TOP
 5. 5. SIMPURA Hankkeen koordinaattori: Etelä-Savon Koulutus Oy (Ilpo Kuronen) Tavoite: tehostaa ja monipuolistaa logistiikka-alan simulaatio-oppimisympäristöjen käyttöä verkoston toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa kaikissa on joko kiinteä tai liikuteltava rekkasimulaattori käytössä. Lisäksi hankkeessa on kehitetty simulaatio-opetukseen soveltuvia ja sitä tukevia uusia oppimispelejä ja pelimäisiä pedagogisia toimintamalleja ja –ohjelmia. Tulokset: Oppimispeli, jonka avulla harjoitellaan logistiikan perustutkinnon yhdistelmäajoneuvokuljetukset -tutkinnon osaan sisältyviä yhdistelmäajoneuvokytkentöjä. Harjoittelu pelin avulla nopeuttaa yhdistelmäajoneuvon kytkennän oppimista käytännössä. Lisäksi oppimispelillä tehostetaan käytössä olevien simulaatio-oppimisympäristöjen käyttöä. Oppimispeli on ladattavissa internetistä ja sen pelaamiseen tarvitaan tietokone, jossa on internet-yhteys. Hyvä käytäntö (OPH:n Hyvät käytännöt –palvelussa): Perävaunun kytkeminen pelaten
 6. 6. Kuvat: SIMPURA-hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa Ajoneuvosimulaattori, havainnekuva opetusyksiköstä Ajoneuvosimulattori, opetusyksikkö
 7. 7. Luovimalla verkkoon Koordinaattori: Ammattiopisto Luovi / Hengitysliitto ry (Vesa Pakarinen) Tavoite: Kehittää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuva portfolio-työkalun käyttöliittymä ja testata sosiaalisen median soveltuvuutta erityisopetukseen. Portfolio- työskentelyssä käytettiin tablet-laitteita, joiden soveltuvuutta erityisopetuksessa testattiin laatien samalla niiden käytölle selkeät toimintamallit ja ohjeet. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta osana oppimista lisättiin ja laadittiin sisältöjä valmentava I:n Arkielämän taidot – kokonaisuuteen. Hyvä käytäntö: Tablet-laitteet erityisopetuksen tukena – QR-koodit asuntolatoiminnassa
 8. 8. Kuvat: Luovimalla verkkoon –hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa Kosketusnäyttö ja kuvien käyttäminen helpottavat työskentelyä. Oppiminen on sosiaalinen tapahtuma.
 9. 9. PEDASOS- pedagogisten ratkaisujen kehittäminen sosiaalisen median tuella Koordinaattori: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (Aki Heino ja Anne Vaahtio) Tavoitteet: kehittää ja yhtenäistää virtuaalioppimisen, - opettamisen ja ohjauksen käytäntöjä, luoda yhteinen e-oppimisen pedagoginen näkemys sekä vahvistaa sosiaalisen median roolia opetus-, ohjaus- ja oppimisprosesseissa. Lisäksi hyödynnettiin sosiaalista median työkaluja ja vertaismentorointimallia opetushenkilöstön yhteisöllisyyden ja asiantuntijuuden kehittämisessä Tuotos NetPaper-julkaisussa: http://winnova.netpaper.fi/1825 Hyvä käytäntö PedaSos – vertaismentorointimalli
 10. 10. Kuva: Aki Heino ja Toni Vesterinen, PEDASOSpedagogisten ratkaisujen kehittäminen sosiaalisen median tuella –hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa
 11. 11. Henkilökohtaiset oppimisympäristöt ammatillisissa perustutkinnoissa Koordinaattori: Savon koulutuskuntayhtymä (Seija Kujala-Przeliorz) Tavoite: Edistää tieto- ja viestintätekniikan pedagogista käyttöä ammatillisessa koulutuksessa, erityisesti hyödyntäen sosiaalisen median työkaluja ja mobiililaitteita oppilaitoksen suljetun verkkooppimisympäristön rinnalla erilaisissa oppimistilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli selkiyttää sosiaalisen median eri sovellusten roolia oppimisprosessin toteutus kokonaisuudessa, kehittää yhteisöllistä oppimista sosiaalista mediaa hyödyntäen ja uudistaa olemassa olevia oppimateriaaleja sekä kannustaa opettajia, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia sosiaalisen median ja PLE:n (Personal learning environment) käyttöön. Hyvä Käytäntö Henkilökohtaisen oppimisympäristön käyttöönotto ammatillisissa perustutkinnoissa
 12. 12. Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja Koordinaattori: Koulutuskeskus Salpaus (Henna Rautavuo-Hätönen) Tavoite: Tiivistää ja vakiinnuttaa Lahden kaupungin nuorisotoimen Akselin ja Dynamon työpajojen sekä Tuoterenkaan työpajojen kanssa tehtävä yhteistyö sekä koordinoida ja opinnollistaa pajatyöskentely (ammatilliset tutkinnon osat ja ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) Kehittää työpajoilla hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista yhteistyössä paja- ja projektitoimijoiden kanssa sekä perehdyttää henkilöstöä pajaoppimisen mahdollisuuksiin ja opiskelijoiden ohjausprosessien rakentamiseen. Hanke on vielä kesken, mutta tähän mennessä saaduista tuloksista voi lukea hankkeen väliraportista: https://wiki.lamk.fi/download/attachments/22348154/Pajaoppimisen+selvityslomaketul ostusversio.pdf
 13. 13. Virtuaaliohjauksen askeleet Koordinaattori: Jyväskylän ammattiopisto (Henry Paananen) Tavoite: Mallintaa uuden opetusta tukevan teknologian käyttö ja ottaa teknologia laajaan jokapäiväiseen käyttöön. Luoda tekninen ja pedagoginen tukimalli sekä pilotoida eri toimipisteiden välistä (reaaliaikaista) etäopetusta sekä työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjen etäohjausta. Hyvä käytäntö eTutor-malli TVT-opetuskäyttöä tukemassa
 14. 14. Kuva: Henry Paananen, Virtuaaliohjauksen askeleet -hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa
 15. 15. LIPPO Koordinaattori: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Tiina Kaakinen) Tavoite: parantaa opintosuorituksia ja tehostaa läpäisyä opiskelijakeskeisin menetelmin, tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Myllytullin yksikkö pilotoi pedagogista mallia ja kokeili lisätyn todellisuuden sovellusten tuomisesta osaksi opetusta eri aloilla. Kokeilut kohdistettiin toimiin, joissa ammattiin oppiminen sisältää monimutkaisia työvaiheita tai ne vaativat erityistä tarkkuutta. Opiskelijat ovat luoneet digitaaliseen portfolioonsa osaamispääomaa tulevaisuuttaan varten. Lisätietoa: hankkeen wiki-toimintaympäristö hankkeen loppuraportti Hyvä käytäntö: Pedagoginen kehittämistiimi
 16. 16. OSAO, Myllytullin yksikkö, pedagoginen kehittämistiimi Tiimin jäsen Ajankohtaiset kehittämistarpeet Pedagoginen kehittämistiimi Toiminnalliset kehitysprojektit Teknologian testaaminen Käsitellyt asiat tiimeille ja oppilaitoksen johdolle Jatkuvuus ja opiskelijan oppimisen tukeminen Opetuksen ja oppimisen edistäminen Osallistuminen ajantasaisiin koulutuksiin Oppimisympäristö -hankkeiden jalkauttaminen Pedagogisten iltapäivien vastuullinen järjestäjä Tulevaisuuden suunnittelu
 17. 17. Blogiverkostomalli ja sosiaalisen median työkalut ammatillisessa opetuksessa Hankkeen koordinaattori: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Tavoite: Kehittää toimintakäytäntöjä blogien ja sosiaalisen median välineiden opetuskäyttöön. Tuotoksena toimintasuosituksia, jotka on koottu osoitteeseen: http://blogitopetuksessa.businesscollege.fi/suositukset/ Hyvä käytäntö Blogiverkostomalli ja some -työkalut opetuksessa
 18. 18. Blogi yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskelun tukena – uutispäiväkirja (hyvä käytäntö) Kehitetty menetelmä on tarkoitettu yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskeluun, joka kuuluu ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin. Tavoitteena on mm. kehittää opiskelijoiden tiedonhakutaitoja ja ohjata aktiivisena kansalaisena toimimiseen. Menetelmää voidaan käyttää sekä lähiopetukseen että verkko- tai etäopetukseen kuuluvana tehtävänä. Keskeinen idea: Opiskelijoiden tuli seurata uutisia haluamaansa mediaa käyttäen ja tuli heidän raportoida blogiin tietty määrä sellaisia uutisia, joita he pitivät mielenkiintoisina tai merkittävinä. Opiskelijat voivat pitää joko henkilökohtaista blogia tai opiskelijaryhmän yhteistä uutisblogia, jonne kaikkien merkinnät tallennettiin ja jossa myös kommentoitiin uutisia. Uutispäiväkirjan lisäksi myös toimeksiannot vaikuttivat arviointiin. Toteuttaja: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Hyvään käytäntö: Blogi yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opiskelun tukena – uutispäiväkirja
 19. 19. ASPASOME - Asiakaspalvelun opiskelua pelaamalla (Hyvä käytäntö) ASPASOME on kasvatuksellinen roolipeli, jossa käsitellään asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia, yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä. Peli toimii ensimmäisen lukuvuoden merkonomiopiskelijoiden koulutusvälineenä. Pelin tarkoituksena on työskennellä Åhmanin tavaratalon eri osastoilla ja kohdata siellä sekä sosiaalisessa mediassa eteen tulevia jokapäiväisiä pienempiä ja suurempia tavaratalon toimintaan ja kehittämiseen liittyviä haasteita. Niitä varten talon eri osastojen tulee tehdä yhteisiä päätöksiä sekä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tavaratalon toiminta ei suistu kaaokseen. Pelissä vaaditaan yhteistyötä, muodostetaan vaikeitakin päätöksiä ja sovitaan tehtävistä toimenpiteistä. Hyvä käytäntö: ASPASOME - Asiakaspalvelun opiskelua pelaamalla
 20. 20. QR-koodit puualan opiskelussa: sähköiset työvaiheohjeet jakkaran valmistamiseen (hyvä käytäntö) Oulun seudun ammattiopiston puutekniikan 1. lukuvuoden opiskelijat ovat toteuttaneet sähköisen työvaiheohjeistuksen. Ohjeiden avulla voidaan valmistaa yksinkertainen jakkara, jonka kautta pystytään opiskelemaan useita puuntyöstön perustyömenetelmiä. Tavoitteena on, että tulevat opiskelijat voivat ohjeita hyödyntämällä valmistaa harjoitustyön aiempaa itsenäisemmin. Näin ollen opettajalle jää enemmän aikaa itse työmenetelmien, koneiden käytön ja työturvallisuusasioiden opettamiseen. Ohjeiden julkaiseminen on OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikössä toteutettu niin, että jakkaran osat ovat seinään kiinnitettyinä eri työvaiheissa (ks. liitetidosto). Jokaista erillistä työvaihetta varten on qr-koodi, jonka avulla pääsee työvaiheen ohjeisiin. QR-koodit puualan opiskelussa: sähköiset työvaiheohjeet jakkaran valmistamiseen – käytäntö on jätetty osana Kiltakoulut.fi –hanketta. Hyvä käytäntö: QR-koodit puualan opiskelussa: sähköiset työvaiheohjeet jakkaran valmistamiseen
 21. 21. Kuva: QR-koodit puualan opiskelussa: sähköiset työvaiheohjeet jakkaran valmistamiseen (OPH:n Hyvät Käytännöt –palvelussa) Työvaiheohjeen qr-koodi
 22. 22. Kiltakoulut.fi Koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Anu Konkarikoski) Tavoite: Luoda eri ammattialoille soveltuva sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen, vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. Eri ammattialat sovittavat syntyvää pedagogista mallia omien kiltojensa puitteissa alansa erityispiirteisiin sopivaksi. Tuloksia: Ensimmäisen vaiheen aikana on syntynyt kaksi nettisivustoa, joilla kuvataan toimintaa ja annetaan ohjeita, joilla Kiltakoulut-toimintamallia voi ottaa käyttöön. Tutustu http://www.kiltakoulut.fi/ Lisäksi on kehitetty opiskelijoille suunnattu KeikkailuExtra-sivusto http://keikkailuextra.wix.com/keikkailuextra2 Hyvät käytännöt Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden käyttö opetuksessa Kiltakoulujen malli, QR-koodeilla ohjeita prosessitekniikan opetukseen
 23. 23. Kuva: Kiltakoulut.fi-hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa Wikin, blogin, mobiililaitteen ja sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttötarkoitukset
 24. 24. Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen (osa Kiltakoulut.fi) Pintakilta-toimintamallissa tutkinnon perusteissa olevat ammattitaitovaatimukset on purettu työtehtäviksi. Työtehtävät tekemällä ja blogiin reflektoimalla opiskelijan ammattitaito ja osaaminen kehittyvät. Vähimmäisvaatimuksena on arviointikriteerien T1-taso. Kyseinen osaamistaso on kuvattu opiskelijoille Pintakillan avoimilla internet-sivustoilla. Pintakilta on ensimmäinen Kiltakoulujen killoista (kilta=toimintatapa koskien opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä). Hyvä käytäntö Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen Tutustu myös http://www.pintakilta.fi/
 25. 25. Kuva: Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen (OPH:n Hyvät Käytännöt – palvelussa)
 26. 26. Virtuaalipanimon testaus ja käyttöönotto opetuksessa Koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Leila Frondelius) Virtuaalipanimo –hankkeessa rakennettiin, testattiin ja otettiin opetuskäyttöön avoin Second Life (3D) -panimoympäristö. Panimoympäristöä myös esitellään ja annetaan käyttötukea muille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi on kehitetty yhteistyötä panimoalan työpaikkaohjaajien kanssa, sekä opettajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus-, menetelmä- ja arviointiosaamista. Hyvä käytäntö Virtuaalipanimon käyttö opetuksessa
 27. 27. Kuvat: Virtuaalipanimon testaus ja käyttöönotto opetuksessa –hanke OPH:n Hyvät Käytännöt -palvelussa Virtuaalipanimo Second Lifessa

×