Mikkelin kaupunki strategialuonnos

413 views
308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mikkelin kaupunki strategialuonnos

 1. 1. MIKKELIN KAUPUNGINKESTÄVÄN KASVUN JA HYVINVOINNIN STRATEGIA2014 - 2017Luonnos 2.1Kaupunginhallituksen käsittelyyn perustuva versio15.4.2013
 2. 2. VALMISTELUN AIKATAULUTUS
 3. 3. Strategian valmistelu pääpiirteissään Mainekuvan kuntalaiskysely: Mikä Mikkelissä on parasta. Sidosryhmä- ja neuvosto- ym. kuulemiset Kuntalaispalaute ja tutkimustulokset. Avoin Mikkeli www.minunmikkelini.fiTammikuu Toukokuu Maaliskuu Kesäkuu13-14.1. Kaupunginhalli- Valtuustoseminaari II StrategianValtuustoseminaari I tuksen seminaari hyväksyminenPainopisteiden valinnatteemoittain Johtoryhmän Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen käsittelyt käsittelyt
 4. 4. Strategian valmistelu pääpiirteissään Mainekuvan kuntalaiskysely: Mikä Mikkelissä on parasta. Sidosryhmä- ja neuvosto- ym. kuulemiset Kuntalaispalaute ja tutkimustulokset. Avoin Mikkeli www.minunmikkelini.fiTammikuu Toukokuu Maaliskuu Kesäkuu13-14.1. Kaupunginhalli- Valtuustoseminaari II StrategianValtuustoseminaari I tuksen seminaari hyväksyminenPainopisteiden valinnatteemoittain Johtoryhmän Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen käsittelyt käsittelyt
 5. 5. VALTUUSTOSEMINAARI JAKUNTALAISPALAUTE
 6. 6. Kuntalaisen hyvinvointi• Ennaltaehkäisevyys (22)• Kevyt liikenne, hyvinvointia ja terveyttä tukeva liikenne ja infra (20)• Lasten ja nuorten hyvinvointi (16)• Päihdehaittojen vähentäminen (15)• Osallisuus (10)Kuntalaispalaute: kevyt liikenne, ensineuvo kuntoon6 19.4.2013 Footer
 7. 7. Elinkeinojen hyvinvointi ja elinvoima• Joustava kaavoitus (20)• Asiakaslähtöiset yrityspalvelut (25)• Osaava työvoima (19)• Hankinnat (18)• Jatkuva uudistuminen, hyvä imago (15)Kuntalaispalaute: yksittäiset toimenpiteet korostuvat(Naisvuoren torni jne.)7 19.4.2013 Footer
 8. 8. Ympäristön hyvinvointi• Uusiutuva energia (22)• Puhdas viihtyisä luonto (40)• Rakennettu ympäristö (20)• Kärkialueet (34)Kuntalaispalaute: kevyt liikenne ja viheralueet, terveetrakennukset8 19.4.2013 Footer
 9. 9. STRATEGIAMALLI
 10. 10. Kaupungin Kaupungin Strategiset päämäärät Strateginen Toimeenpano-visio 2020 hyvinvoinnin (valinnat) tavoiteasetanta ohjelmat: toimenpiteet näkökulmat valituille hyvinvoinnin ja kehittämishankkeet mittareille/ indikaattoreille LUPAUS 2016 Talouden tasapainotusohjelma Asukkaiden • Mitkä ovat tällä • Mitkä indikaattorit • Hyvinvointiohjelma osallistaminen strategiakaudella tärkeimmät kuvaavat parhaiten asukkaiden hyvin- asukkaiden hyvinvointia ja hyvinvoinnin /pahoinvoinnin ilmiöt, joihin mihin tasoon tähdätään? tuottamiseen halutaan vaikuttaa ? Elinkeinojen • Mitkä ovat tällä • Mitkä indikaattorit • Elinkeinojen ja elinvoiman hyvinvointi strategiakaudella tärkeimmät kuvaavat parhaiten ohjelma elinkeinojen hyvinvoinnin elinkeinojen hyvinvointia ja lmiöt, joihin halutaan mihin tasoon tähdätään? vaikuttaa? Luonnon ja • Mitkä ovat tällä • Mitkä indikaattorit • Ympäristöohjelma strategiakaudella tärkeimmät kuvaavat parhaiten ympäristön ympäristön hyvin- ympäristön hyvinvointia ja hyvinvointi /pahoinvoinnin ilmiöt, joihin mihin tasoon tähdätään? halutaan vaikuttaa? Kaupungin perustehtävä Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaidensa, yritystensä ja ympäristönsä hyvinvointia 10
 11. 11. Kaupungin perustehtävä Kuvaa luottamushenkilöiden ja Kaupungin luottamushenkilöt ja henkilöstön voimakasta halua ja henkilöstö yhteistyössä asukkaiden, kykyä ottaa sekä kantaa vastuuta yritysten ja muiden yhteisöjen kaupungin tulevaisuudesta kanssa Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaidensa, elinkeinojensa ja ympäristönsä hyvinvointia Hyödynsaajat Pitkän aikavälin tulos11 p.k.vvvv Esittäjän nimi
 12. 12. Visio1. Saimaan kestävä kasvukeskus2. Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus3. Mikkeli – kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannallaKasvukeskusKestävyysUudistuminenAvoimuus12 19.4.2013 Footer
 13. 13. STRATEGIALUONNOS
 14. 14. Visio 2020 Näkö- Strategiset Ehdotukset indikaattoreiksi kulma päämäärät Asuk- 1.Lasten, nuorten •Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- kaiden ja perheiden vuotiaat, % osallis- osallistaminen ja •Ei yhtään läheistä ystävää taminen voimavarojen •Koettu vanhemmuuden puute hyvin- vahvistaminen voinnin •Alkoholin kokonaiskulutus as. kohti 100 % tuottami- 2. Päihteiden alkoholina, litraa seen käytön •Humalajuominen % vähentäminen •Tupakointi päivittäin% terveitä •Huumeiden käyttö valintoja ja •Sairastavuusindeksi elämänarvoja vahvistamalla •PYLL 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 14
 15. 15. Visio 2020 Näkökul Strategiset Ehdotukset indikaattoreiksi ma päämäärät Elin- 1.Mikkelin •Perustettujen yritysten määrä / yritysten keinojen vetovoiman/ nettolisäys hyvin- liiketoiminta- • Kaavavalmius (TY-kerrosneliöt) vointi ympäristön ja •Paikallisten yritysten osuus Mikkelin aluetalouden kaupungin julkisista hankinnoista kehittäminen •Mikkelin mainekuvan kehitys (lähteet: Taloustutkimus, EK, SY) •Mikkelin väkiluvun kehitys 2. Osaavan •Työttömyysaste työvoiman saatavuuden •Työpaikkakehitys edistäminen •Aloituspaikkojen määrä •Koulutusyksikköjen määrä 3. Kärkialueiden •Kärkialueiden T&K&I rahoituksen määrä liike- ja •Työllisten määrä kärkialayrityksissä kehittämistoimi •Kärkialueyritysten kansainvälistymisaste nnan kasvu 15
 16. 16. Visio 2020 Näkökulm Strategiset Ehdotukset indikaattoreiksi a päämäärät Luonnon 1.Monipuolisen ja • Puistoalueisiin tyytyväisten kuntalaisten osuus (%) ja puhtaan luonnon •Hoidettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus ympäris- vetovoimaisuuden (km) tön hyvin- hyödyntäminen • Vesistöistä hyvässä kunnossa olevien vesistöjen tai vointi vesistönosien määrä (kpl) •Kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.) TAI ekologinen 2. Ekologisuuden ja jalanjälki (gha) ekotehokkuuden •Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian lisääminen osuus koko energiantuotannosta (%) •kaatopaikalle loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg / as) • Korjausvelka kiinteistöjen ja muun infrastruktuurin 3. Rakennetun osalta ympäristön laatu • Rakennettuun ympäristöön tyytyväisten kuntalaisten osuus (%) •Kevyen liikenteen väyliin tyytyväisten kuntalaisten osuus (%) •Pientalojen rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä 16
 17. 17. TUKIMATERIAALIAEi esitellä kokouksessa
 18. 18. Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Päämäärät ja tavoiteasettelu vuoteen 2017 sekä valtuuston ehdotuksia toimenpiteiksi (Paukkula 1/2013) Kuntalaispalaute 3/20131819.4.2013Footer
 19. 19. Visio 2020 Strategiset Indikaattorit Lähtötaso Tavoite Esimerkki toimenpiteestä (valtuusto päämäärät v. 2010 2017 Paukkulassa 1/2013) • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17- • 9.1 % (koko maa 11.4 %) • Vähenee alle 7.5 %:iin • Etsivä nuorisotyö 24-vuotiaat, % • Ei yhtään läheistä ystävää 1) 9.6 % (koko maa 9.1 %) 1) vähenee alle 6.5 %:iin • Kerhot kouluilla 1. Lasten ja 1) 8-9-lk:t 2) 7.2 % (koko maa 7.8 %) 2) Vähenee alle 5.8 %:iin • Kaikille harrastusmahdollisuudet nuorten 2) ammattikoululaiset 3) 6 % (koko maa 7.4 %) 3) vähenee alle 5 %:iin (esim. kohdennettu tuki) osallistaminen • Friends-toimintamalli (viranhaltijan 3) lukiolaiset ja voimavarojen esitys) vahvistaminen • Vanhemmuuden puutetta 1) 20 % (koko maa 22.3 %) 1) Vähenee alle 19 %:iin • Lapsiperheiden tukeminen aktiivisin 1) 8-9-lk:t, 2) 27.3 % (26.1 %) 2) Vähenee alle 24 %:iin toimin. 2) ammattikoululaiset 3) 21.5 % (koko maa 21.7 %) 3) Vähenee alle 18 %:iin 3) lukiolaiset • Alkoholin kokonaiskulutus asukasta • 11.3 litraa/ • Alle 10 l/as. • Lasten ja nuorten kohti 100 % alkoholina, litraa asukas (koko maa 10.1) harrastusympäristöt päihteettömiksiDigitaalinen • Päihteetön pelikenttä-toimintamalliMikkeli - 2. Päihteidenkestävästi käytön • Humalajuominen 1) 12 % 1) alle 7 % • Mini-interventio terveydenhuollossauudistuva vähentäminen 1) 8-9 lk:t 2) 40 % 2) alle 30 % ja sosiaalitoimessakasvukeskus terveitä 2)ammattikoululaiset 3) 26 % 3) alle 20 % valintoja jaSaimaan 3) lukiolaiset elämänarvojarannalla vahvistamalla • Tupakointi päivittäin v. 2010 1) Vähenee 5 % yksikköä • Savuttomuus päätös Mikkelissä 1) 8-9 lk:t 1) 15 % 2) Vähenee 10 % yksikköä 2)ammattikoululaiset 2) 42 % 3) Vähenee 5 % yksikköä 3) lukiolaiset 3) 10 % • Sairastavuusindeksi 106,1 Maan keskiarvo 100 • Liikuntaa edistävä turvallinen infra v. 2011 • Pitkät välitunnit (maan keskiarvo 100) • Koulu eri-ikäisten kohtaamispaikkana 3. Terveyden ja hyvinvoinnin • PYLL • Alkoholin ja tupakoinnin • Alkoholin ja tupakan • Asenneilmapiiriin vaikuttaminen ja lisääntyminen aiheuttamat kuolemat suurin aiheuttamat ennenaikaiset toimintakäytäntöjen muuttaminen ennenaikaista kuolleisuutta kuolemat vähenevät, maan • Pakka (Paikallinen alkoholi- aiheuttava tekijä keskitasolle politiikka)- ja Tie selväksi-mallit käyttöön (viranhaltijan esitys) 19
 20. 20. Kuntalaispalautteen vaikutus”Nostot”/keskeiset huomiot Miten hyvin kuntalaispalaute sopii teemaryhmäsi näkemyksiin strategisestakuntalaispalautteesta päämäärästä, indikaattorista, tavoitetasosta ja esitetyistä keinoista myönteisenhyvinvointinäkökulmaan kehityksen aikaansaamiseksi Voitko täydentää teemaryhmäsi Ovatko jotkut asiat teemaryhmäsi näkemystä kuntalaispalautteella, miltä valinnoissa ja saadussa osin kuntalaispalautteessa ristiriidassa keskenään• Ensineuvo toimivaksi Osallistaminen, aito yhteys päätöksentekoon • Päämäärään liittyvä (Lapset ja nuoret (yhteydensaanti esitettiin, joka nyt hyvinvoinnin keskiössä ja painopisteenä), se ei terveydenhuoltoon, hoidon tarpeen näkökulmassa on huomioitu nouse kuntalaispalautteessa selkeästi, arviointiin) vaan painotus ikäihmisten asioissa -• Mikkeli-kortti vähävaraisille ja vastaajien ikäjakauma? liikenne, uimahallit, tapahtumat, • Mielipiteiden kirjossa on jo keskinäistä kulttuuriharrastukset sosiaalisin ristiriitaa ja strategiaan pyritään perustein valitsemaan konkreettisia painotuksia• Kevyen liikenteen väylät kuntoon  näistä jo syntyy ristiriitaa. ja turvallisiksi Kuitenkaan mikään asia ei ole täysin ristiriidassa. 20 19.4.2013
 21. 21. Elinkeinojen hyvinvointi ja elinvoima Päämäärät ja tavoiteasettelu vuoteen 2017 Valtuuston ehdotuksia toimenpiteiksi (Paukkula 1/2013) Kuntalaispalaute 3/20132119.4.2013Footer
 22. 22. Visio 2020 Strategiset Indikaattorit Lähtötaso Tavoite Esimerkki toimenpiteestä päämäärät v. 2012 2017 (valtuusto Paukkulassa 1/2013) • Perustettujen yritysten määrä / yritysten 294 / 122 300 / 135 (/vuosi) • Joustavat yhden luukun nettolisäys (2012 / Miset) yrityspalvelut 1. Mikkelin • Joustava kaavoitus vetovoiman/ liiketoiminta- • Luovutusvalmiiden tonttien (ja toimitilojen Jari Ahonen tuottaa tontit • Joustava kaavoitus ja ympäristön ja määrä) lupamenettely aluetalouden kehittäminen • Paikallisten yritysten liikevaihdon osuus Ilkka Liljanderin materiaalista • Kaupungin hankinta-menettelyn julkisissa hankinnoissa uudistaminen (esim. urakoiden pilkkominen) • Mikkelin mainekuva Mikkeli 7. kuntien Mikkeli 4. • Tehokas kaupunkimarkkinointi imagotutkimuksessa. Kokonaisarvosana 8 kärkihankkeista ja muista Kokonaisarvosana 7.58 valituista kohteista • Jatkuva oman toiminnan parantaminen • Mikkelin väkiluku Nettoväkiluvun kasvu +65 + 250 • Uudet työpaikatDigitaalinen • Hyvä mainekuvaMikkeli -kestävästi • Työttömyysaste 12,3% 8,3 % • Työvoiman palvelukeskus Reiitinuudistuva (02 / 2013, ELY) toimintakasvukeskus • Nuorisotakuun toteuttaminenSaimaan 2. Osaavan • Työpaikkakehitys 23 506 24 000 • Sukupolven-vaihdostenrannalla työvoiman (v. 2010, sis. Ristiina & S- tukeminen (esim. yrityspalvelut) saatavuuden niemi / ELY) • Uuden yrittäjyyden tukeminen edistäminen • Aloituspaikkojen määrä (??) • Alueen työvoimatarpeen ennakointi • Kärkialueiden T&K&I rahoituksen määrä Miktech tuottaa • Kärkialueiden kehittämis- myöhemmin toiminnan / hanke-toiminnan kuntarahoitus 3. Kärkialueiden liike- ja • Työllisten määrä kärkialueyrityksissä 1400 (pl. palvelut) 3000 • Koulutuspaikkojen suuntaaminen kehittämis- kärkialueiden tarpeisiin toiminnan kasvu • Kärkialueyritysten kansainvälistymisaste Miktech tuottaa • Kasvuyritys-palvelut 22 myöhemmin
 23. 23. Kuntalaispalautteen vaikutus”Nostot”/keskeiset huomiot Miten hyvin kuntalaispalaute sopii teemaryhmäsi näkemyksiin strategisestakuntalaispalautteesta päämäärästä, indikaattorista, tavoitetasosta ja esitetyistä keinoista myönteisenhyvinvointinäkökulmaan kehityksen aikaansaamiseksi Voitko täydentää teemaryhmäsi Ovatko jotkut asiat teemaryhmäsi näkemystä kuntalaispalautteella, miltä valinnoissa ja saadussa osin kuntalaispalautteessa ristiriidassa keskenään• Kuntalaispalautteen anti aika • Lähinnä toimenpidepuolelle • Varsinaista ristiriitaa ei ollut vaan laiha ko. näkökulmaan ja ihan palautteessa oli muutamia useita kuntalaisten palaute oli lähinnä yleisestikin. Monenlaista toivetta mainintoja saaneita asioita: toimenpide-ehdotuksia eikä niinkään on listattu, mutta yhteistä linjaa - Naisvuoren kunnostus ja koskettanut isompia strategisia niissä ei ole. valaiseminen valintoja. - Kirkkopuistoon (nuoriso)kahvila ja• Elinkeinojen hyvinvointi –teema muuta toimintaa ei selvästikään näyttele - Torille pintaparkkipaikkoja kovinkaan suurta roolia lyhytaikaiseen pysäköintiin kuntalaisten arkipäivässä. - Mikkeli-kortti pienituloisille / eläkeläisille 23 19.4.2013
 24. 24. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Päämäärät ja tavoiteasettelu vuoteen 2017 Valtuuston ehdotuksia toimenpiteiksi (Paukkula 1/2013) Kuntalaispalaute 3/20132419.4.2013Footer
 25. 25. Visio 2020 Strateginen Indikaatorit Lähtötaso Tavoite Esimerkki toimenpiteestä päämäärä v. 201x 2017 (valtuusto Paukkulassa 1/2013) • Kaupungin alueella olevien • Kansallisen kaupunkipuisto- luonnonsuojelualueiden pinta-ala (ha) TAI statuksen hakeminen / Luonterin asemakaavoitetulla alueella virkistysalueiksi (VL) kansallispuisto merkittyjen alueiden osuus (%) 1. Monipuolisen ja puhtaan • Kevyen liikenteen väylien pituus Mikkelin • Luontopolku Rokkalanjoen luonnon kaupungin alueella (km) TAI hoidettujen ympäristöön vetovoiman retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (km) hyödyntäminen • EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti luokitelluista • Pinta- ja pohjavesien vesistöistä hyvää huonommassa (tyydyttävä, huomioiminen kaikessa välttävä) kunnossa olevien vesistöjen tai maankäytössä vesistönosien määrä (kpl) • Kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.) TAI • Ympäristöinsinöörin ekologinen jalanjälki (gha) VAI pitäisikö saada (vastuualueena kestävä kehitys) mukaan molemmat? palkkaaminen tekniseen toimeenDigitaalinenMikkeli -kestävästi 2. Ekologisuuden • Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian • Kaukolämpö-verkonuudistuva ja eko- osuus koko energiantuotannosta (%) TAI Mikkelin laajentaminen / tehokkuuden kaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus energiainsinöörin virkakasvukeskus lisääminen vuodessa (kWt/v) vakinaiseksiSaimaanrannalla • Jätteen uusiokäyttöaste (%) TAI kaatopaikalle • Biohajoavan jätteen keräyksen loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden tehostaminen / biokaasulaitos laskettuna (kg / as) Metsäsairilaan • Todetuista sisäilmanongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta (%) 3. Rakennetun ympäristön hyvä • Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä kuvaava • Ympäristön esteettisyys selkeästi laatu / Viihtyisä, indikaattori? tavoitteeksi terveellinen ja laadukas rakennettu • Kevyen liikenteen väylien pituus Mikkelin • Autoton keskusta-alue, lisää ympäristö kaupungin alueella (km) TAI hoidettujen puistojen hoidettuja puistoja pinta-ala (ha) tai määrä (kpl) Mikkelin kaupungin 25 alueella
 26. 26. Kuntalaispalautteen vaikutus”Nostot”/keskeiset huomiot Miten hyvin kuntalaispalaute sopii teemaryhmäsi näkemyksiin strategisestakuntalaispalautteesta päämäärästä, indikaattorista, tavoitetasosta ja esitetyistä keinoista myönteisenhyvinvointinäkökulmaan kehityksen aikaansaamiseksi Voitko täydentää teemaryhmäsi Ovatko jotkut asiat teemaryhmäsi näkemystä kuntalaispalautteella, miltä valinnoissa ja saadussa osin kuntalaispalautteessa ristiriidassa keskenään• Sujuvia, turvallisia pyöräilyteitä • Kuntalaispalautteessa tulee ilmi • Ei ole juurikaan ristiriitaa. lisää selvästi kaksi asiaa, jotka ovat • Kuntalaiset eivät nostaneet• Viher- ja puistoalueiden mukana myös strategialuonnoksessa. ympäristöasioita aivan niin turvaaminen Nämä asiat ovat monipuolisesti esille kuin mitä• Ranta-alueet virkistysalueiksi, ei • pyöräilytiet ja viheralueiden teemaryhmässä on käsitelty. liian tiivistä rakentamista turvaaminen. • Viheralueiden ja pyöräteiden• Kalevankankaan alueen • Huoli viheralueiden merkitys oli kuntalaispalautteessa turvaaminen yleisenä säilymisestä oli ilmeinen ennalta arvioitua suurempi. virkistysalueena (erityisesti satamanlahden ja • Sisäilma-asiat nousivat• Rakentaminen pohjavesialueelle Kalevankankaan osalta). kuntalaispalautteessa esille ennalta huolena arvioitua vähemmän.• Luonnonmukaisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen• Terveet rakennukset ja terve sisäilma 26 19.4.2013

×