OO20 presentatie

1,134 views

Published on

Overzichtspresentatie van de OO20 van het Jaar verkiezing.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
247
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OO20 presentatie

 1. 1. Verkiezing totOverheidsorganisatie 2.0 van het JaarMijke Slot en Tijs van den BroekTNOFebruari 2011
 2. 2. 1 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarVerkiezing totOverheidsorganisatie 2.0 van het Jaar20 inzendingen:• Ministeries• Gemeentes• Veiligheidsregio’s• Publieke adviesbureau’s
 3. 3. 2 Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar GovUnited Rijkswaterstaat Gemeente Veghel Mars ConsultVeiligheidsregio Dienst Uitvoering Midden- en OVER-gemeenten TenneT Onderwijs Westbrabant College ter DGOBR Gemeente Hoorn Ministerie van BZK Beoordeling van Geneesmiddelen Gemeente Gemeente RijksAdvies UWV Rotterdam Smallingerland Gemeente Ministerie van Dienst Landelijk Programmabureau Heemstede EL&I Gebied NOiV
 4. 4. 3Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar
 5. 5. 4 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarVijf beoordelingsniveaus1. Organisatiecontext;2. Interne samenwerking;3. Participatie in de samenleving;4. Externe samenwerking en5. Opbrengsten Op elk van deze onderdelen kon in totaal 10 punten worden gescoord. In de totaalscore telden alle vijf de onderdelen even zwaar. Op basis van deze score zijn vijf organisaties met de hoogste score genomineerd. Zij strijden op Ambtenaar 2.0 dag, 16 februari, om de titel Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar.
 6. 6. 5 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarOrganisatiecontextDe eerste vragencategorie ging over de contextwaarbinnen je als ambtenaar moet opereren.Organisatiedoelstellingen, de cultuur binnen eenorganisatie en inspirerend leiderschap zijn belangrijkerandvoorwaarden om de 2.0-potentie ten volle tebenutten. Vragen in deze categorie gingen dan ooko.a. over doelstellingen, evaluatie van experimenten,managementondersteuning en de rol van de ICThelpdesk Gemiddelde score: 7,2
 7. 7. 6 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarHeeft je organisatie vooraf doelstellingen geformuleerd voor het toepassenvan overheid 2.0-aspecten zoals e-participatie, co-creatie, het nieuwewerken of open data? 0% 20% Ja, voor de hele organisatie Ja, maar niet structureel 30% Nee, dat hebben we niet 50% Dat weet ik niet
 8. 8. 7 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarVeel organisaties bepalen beleid, maar sommige experimenteren gewoon• “Al onze producten moeten het resultaat zijn van co-creatie. Daarnaast speelt cocreatie en participatie een centrale rol in de marketing communicatie strategie.”• “Communicatie met de burger staat centraal. Door middel van sociale media (twitter, youtube) wordt geprobeerd inwoners te betrekken bij de gemeentelijke overheid. Binnen de organisatie wordt Het Nieuwe Werken toegepast en is men daar een groot voorstander van.”• "De vier kernwoorden die centraal staan in de online strategie zijn informeren, ondersteunen, verbinden en participeren.”Maar ook:• ”We zijn er gewoon mee aan de slag gegaan.”
 9. 9. 8 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWorden overheid 2.0-projecten binnen je organisatie geëvalueerd? Ja, voornamelijk om onze organisatie te verbeteren 10% 20% Ja, voornamelijk om verantwoording af te 0% leggen Af en toe, maar niet 70% structureel Nee, dat doen wij niet
 10. 10. 9 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarZijn binnen je organisatie de kennis, vaardigheden en mentaliteit aanwezigom overheidsorganisatie 2.0 tot een succes te maken? 0% 15% 5% Geen 25% Minderheid Helft Meerderheid 40% 15% Iedereen Dat weet ik niet
 11. 11. 10 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWordt het gedachtegoed van overheidsorganisatie 2.0 gesteund door hetmanagement van je organisatie? Ja, het MT onderschrijft 0% de 2.0 visie en draagt deze 15% 5% ook uit Management, dat is toch niet 2.0? Alleen als het hen uitkomt 80% Dat weet ik niet
 12. 12. 11 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarHeeft je organisatie processen, richtlijnen of beleid om overheidsorganisatie2.0 te ondersteunen? Ja, hierdoor wordt het 2.0-gebruik binnen onze 5% organisatie gestimuleerd 20% Ja, en dan vooral om het 5% 2.0-gebruik in goede banen te leiden Nee 70% Dat weet ik niet
 13. 13. 12 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWat is het beleid van de ICT helpdesk binnen je organisatie ten aanzien vanhet proberen van nieuwe applicaties? 25% Zij hebben hier een adviesrol in 35% Ze hebben een 10% restrictieve opstelling Dat weet ik niet 30% Niet van toepassing
 14. 14. 13 Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar Als je je eigen organisatie vergelijkt met vergelijkbare overheidsorganisaties in Nederland, hoe beoordeel je het 2.0-gehalte binnen je organisatie dan? 35% 35% 30% 25%Gemiddeld: 20% 7,1 20% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 15. 15. 14 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarInterne organisatieWeb 2.0 speelt zich niet alleen af op het internet enbinnen de samenleving. Het heeft ook invloed op deinterne wereld van overheidsorganisaties. Bij nieuwe(technische) mogelijkheden en een veranderendesamenleving, passen ook nieuweorganisatiestrategieën en werkwijzen. In dezecategorie is gevraagd naar o.a. de openheid van deorganisatie, toegankelijkheid van informatie, en demogelijkheid tot flexibel werken. Gemiddelde score: 7,0
 16. 16. 15 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarHoe belangrijk zijn openheid en uitwisseling binnen je organisatie? Heel erg belangrijk. Er wordt op gestuurd en we maken bijvoorbeeld 15% gebruik van open standaarden 10% Openheid en uitwisseling zijn geen speerpunten binnen mijn organisatie 75% Dat weet ik niet
 17. 17. 16 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWerkt jullie intranet als een sociale netwerksite waar online gesprekkenplaats (kunnen) vinden en samenwerking tot stand (kan) komen? Ja 15% 5% Gedeeltelijk (we kunnen bijvoorbeeld berichten plaatsen, of discussiëren) 45% Nee 35% Dat weet ik niet
 18. 18. 17 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarIntranet populairst, Yammer op komst!
 19. 19. 18 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarIs binnen je organisatie alle informatie (m.u.v. persoonlijke informatie)toegankelijk voor iedereen? Ja, informatie is binnen onze organisatie toegankelijk voor 25% iedereen Alleen de informatie die relevant wordt geacht is 45% beschikbaar voor 30% iedereen Nee, informatie is binnen onze organisatie niet toegankelijk voor iedereen
 20. 20. 19 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarIs web 2.0 verankerd in het personeelsbeleid? Ja. Daar wordt actief op gestuurd 5% 30% Ja, soms 45% Nee, in mijn organisatie is 20% het gedachtegoed van web 2.0 geen onderdeel van het personeelsbeleid Dat weet ik niet
 21. 21. 20 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarHoe flexibel kunnen jij en je collegas werken? We kunnen flexibel 0% werken, maar moeten dat wel zelf regelen 35% We kunnen flexibel 65% werken, en dat wordt gefaciliteerd door de organisatie Nee, wij kunnen niet flexibel werken
 22. 22. 21 Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar GemiddeldeParticipatie in de samenleving score: 7,2Op internet zijn doorlopend gesprekken bezig ensociale netwerken actief. Burgers starten initiatievenop om hun onvrede kenbaar te maken of hun buurt teverbeteren. Via Twitter doen nieuwtjes snel de ronde.Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken vandeze betrokkenheid van gebruikers en de informatieen meningen die op bestaande online platformenworden gedeeld. In deze categorie is o.a. gevraagd inhoeverre medewerkers actief zijn binnen relevantecommunities, of er wordt geïnvesteerd in bestaandeinitiatieven en of de organisatie open staat voorbestaande initiatieven die een beroep op ze doen.
 23. 23. 22 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWeet je organisatie waar op het internet gesprekken plaatsvinden die rakenaan jullie beleidsonderwerpen? Ja, mijn organisatie heeft een goed overzicht 0% 25% Ja, mijn organisatie heeft daar een goed beeld van, en monitort het 40% eigen imago. Beperkt. Dit wordt nog 35% niet consequent in kaart gebracht en bijgehouden Nee
 24. 24. 23 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarGebruikt je organisatie in haar communicatie bestaande sociale media(bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Hyves of linkedIn)? Ja, dat doen wij 0% consequent 5% Ja, dat doen wij steeds 35% meer. Maar nog niet altijd consequent 60% Ja, sporadisch Nee
 25. 25. 24 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarZijn jij en je collegas als ambtenaar actief op relevante communities opinternet? Ja, er zijn collegas lid van relevante 0% 0% communities, aangezet en ondersteund door de 45% organisatie. Ja, er zijn collegas op eigen initiatief lid van relevante communities. 55% Nee, dat doet alleen onze afdeling communicatie
 26. 26. 25 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarHeeft je organisatie afgelopen jaar in bestaande online initiatievengeïnvesteerd, bijvoorbeeld door middel van geld, data, contacten of kennis? Ja, mijn organisatie heeft dit jaar geïnvesteerd in bestaande online 5% 5% initiatieven Ja, er is afgelopen jaar sporadisch wat 35% geïnvesteerd in een online initiatief. 55% Nee, dat doen wij niet Dat weet ik niet
 27. 27. 26 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarStaat je organisatie open voor initiatieven uit de samenleving die een beroepop jullie doen? 15% Ja 10% Nee 75% Dat weet ik niet
 28. 28. 27 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWie/welke functie binnen de organisatie is verantwoordelijk voor de inzetvan social media? 0% Iedereen 0% 45% De afdeling communicatie 55% De ICT helpdesk Dat weet ik niet
 29. 29. 28 Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar GemiddeldeExterne samenwerking score: 3,7Web 2.0 biedt overheidsorganisaties de mogelijkheidom samen met burgers en belanghebbenden tewerken aan (maatschappelijke) vraagstukken. Dit kanbijvoorbeeld via een online eParticipatieplatform. Indit vierde onderdeel is gevraagd of organisaties eigenparticipatieplatforms hebben. Wanneer organisatiesin onderdeel drie hadden aangetoond dat ze eeneigen platform niet nodig hadden omdat ze al volopparticipeerden via bestaande initiatieven, dan gingenhier overigens niet veel punten verloren. Eenbelangrijke vraag in deze categorie ging over hetbeschikbaar stellen van open data.
 30. 30. 29 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarBeschikt je organisatie over een eigen online participatieplatform ombijvoorbeeld met externen samen te werken (co-creatie) of om kennis teverzamelen bij burgers (crowdsourcing)? Ja, mijn organisatie heeft zelf een online participatieplatform 5% 30% Nog niet, maar deze wordt op het moment wel ontwikkeld 45% Nee 20% Dat weet ik niet
 31. 31. 30 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWat kunnen gebruikers doen op jullie online platform? 86% 90% 80% 71% 71% 71% 70% 60% 50% 43% 36% 36% 36% 36% 40% 30% 20% 7% 10% 0%
 32. 32. 31 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarIn welke fase van het beleidsproces worden gebruikers betrokken bij jullieinitiatief? 70% 62% 60% 54% 50% 46% 39% 40% 31% 30% 20% 8% 8% 10% 0%
 33. 33. 32 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarZijn alle bijdragen die worden geleverd zichtbaar voor iedereen? Ja, alle bijdragen zijn direct zichtbaar 0% 7% 21% Beperkt, bijdragen worden eerst bekeken voordat ze online verschijnen Nee, bijdragen zijn alleen 71% intern zichtbaar Dat weet ik niet
 34. 34. 33 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWorden de resultaten van de participatie door jullie teruggekoppeld naar dedeelnemers aan het initiatief? Ja, bovendien worden de resultaten ook gepubliceerd op een vrij 15% toegankelijke plaats 8% Ja, aan de deelnemers wordt een terugkoppeling 15% gegeven Nee, we gebruiken deze 62% alleen intern Dat weet ik niet
 35. 35. 34 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarZet je organisatie actief informatiebronnen en data online zodat dezehergebruikt kunnen worden? Ja, mijn organisatie stelt open data beschikbaar die gekoppeld kan worden aan 10% 5% andere bronnen 10% Ja, mijn organisatie stelt data in een open formaat 10% 0% beschikbaar Ja, mijn organisatie stelt 65% data gestructureerd beschikbaar Ja, mijn organisatie zet documenten online
 36. 36. 35 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarMaakt je organisatie gebruik van een API? Ja 35% 25% Nee 40% Dat weet ik niet
 37. 37. 36 Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar Gemiddelde score: 6,2OpbrengstenHoewel veel overheidsorganisaties al experimenteren met web 2.0 en participatie van gebruikers, is er nogweinig concreet bekend over de opbrengsten. Wat levert 2.0 de organisatie op? Maakt het processenmakkelijker? Zorgt het voor meer tevredenheid intern? De vragen in de laatste categorie gingen hierop in. Indeze laatste categorie zijn geen punten toegekend aan antwoorden op de afzonderlijke vragen. Hetbelangrijkste hier was de onderbouwing. Er werd beoordeeld of organisaties al een duidelijk beeld hebbenvan of een duidelijke visie hebben op de opbrengsten voor hun organisatie. Of ze het meten. Of datstructureel gebeurt. Of er iets met de uitkomsten van die monitoring gebeurt. En of de opbrengsten ervoorzorgen dat ze de 2.0 manier op grotere schaal toepassen in hun organisatie. Alle inzendingen werdentweemaal door afzonderlijke juryleden beoordeeld. Het gemiddelde van deze punten leverde de score opvoor deze categorie.
 38. 38. 37 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWelke opbrengsten op het gebied van efficiëntie worden gerealiseerd doorhet toepassen van het 2.0 gedachtegoed binnen je organisatie? 70% 61% 60% 50% 50% 44% 39% 40% 30% 20% 11% 10% 0% 0%
 39. 39. 38 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarEfficiëntie echter ook door sneller, relevante informatie• “Steeds meer medewerkers leren hun informatie op een andere manier te halen, met name via sociale netwerksites (LinkedIn groups). Dat is stukken sneller dan via de oude manier waarop veel expertise werd ingekocht bij adviesbureaus en/of helpdesks.”• “Efficiency zit hem in het feit dat je snel toegang krijgt tot informatiebronnen.”
 40. 40. 39 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWelke effectiviteitopbrengsten worden gerealiseerd door het toepassen vanhet 2.0 gedachtegoed binnen je organisatie? 80% 80% 75% 80% 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% 0%
 41. 41. 40 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarDoelen worden nagestreefd, nu nog gerealiseerd?Nog meer doelen worden genoemd:“verhoging klanttevredenheid, verlaging ziekte verzuim, terugdringenaantal m2, MVO, minder Kms, etc..”Maar meten is ook belangrijk:“Allemaal, maar op dit moment nog vooral in theorie. Het zijn welidealen die we met onze innovatiefunctie en als beleidsdoelstellingennastreven.”
 42. 42. 41 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWelke sociale opbrengsten worden gerealiseerd door het toepassen van het2.0 gedachtegoed binnen je organisatie? 60% 60% 45% 50% 40% 25% 30% 15% 20% 10% 10% 0%
 43. 43. 42 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarVoorbeelden• “Ons Twitter-account bereikt een (nog) vrij kleine doelgroep, maar die waardeert dit wel degelijk.”• “Je bereikt vooral mensen die je niet zo snel op je netvlies hebt staan.”• “Het draagt bij aan een meer veilige, schone en sociaal goed gewaardeerde openbare ruimte.”
 44. 44. 43 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarWelke democratische opbrengsten worden gerealiseerd door het toepassenvan het 2.0 gedachtegoed binnen je organisatie? 80% 75% 70% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% 0% Het stimuleert Het verhoogt Het verhoogt Niet van Dat weet ik niet betrokkenheid vertrouwen van transparantie van toepassing van gebruikers bij gebruikers in onze organisatie onze organisatie onze organisatie
 45. 45. 44 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarTransparantie is sleutelwoord bij OO 2.0• “Toegenomen transparantie is al zichtbaar, beide andere punten nog in de zin van doelstellingen”• “de OR en de bonden zijn direct aangesloten bij HNW. volledig transparant.”• “We werken zo open en transparant mogelijk, maken een complex dossier beter toegankelijk, geven maatschappelijke spelers een stem, bieden hen een podium. Dit heeft positief effect op de ervaren kloof tussen burger en overheid.”
 46. 46. 45 Overheidsorganisatie 2.0 van het JaarGenomineerden Overheidsorganisatie 2.0 van hetJaar:• Gov.United• UWV• Rijkswaterstaat• Gemeente Smallingerland• CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)De Overheidsorganisatie 2.0 van het Jaar verkiezingscommissie,oDavied van BerlooMijke SlotoTom VerhoeveoDebbie AppeloMieke van Heesewijk

×