Ud 06. circuits industrials. electropneumàtica

1,741 views

Published on

Diapositives de la UD06 'Circuits Industrials. Electropneumàtica' de Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat. Llibre McGraw Hill

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ud 06. circuits industrials. electropneumàtica

 1. 1. UD 06. Circuits industrials. ElectropneumàticaIntroducció Objectius Didàctics Abans de començar...Continguts Quadres de comandament i protecció Dispositius de comandament Dispositius de protecció Dispositius de maniobra de màquines El contactor
 2. 2. UD 06. Circuits industrials. ElectropneumàticaContinguts (II) Dispositius de maniobra de màquines (II) Relés de comandament Temporitzadors Dispositius auxiliars de control Dispositius òptics Dispositius acústics Circuits de comandament de motors Simbologia, signes didentificació i marcatge de borns Arrencada directa dun motor mitjançant contactor o disjunctor
 3. 3. UD 06. Circuits industrials. ElectropneumàticaContinguts (III) Circuits de comandament de motors (II) Inversor de gir Arrencador estrella triangle Circuits temporitzats Electropneumàtica Sistema de transport de peces Circuits electrònics industrials Rectificadors Circuits bàsics amb transistors Reguladors de velocitat
 4. 4. UD 06. IntroduccióObjectius didàctics Adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió i anàlisi de màquines i sistemes tècnics Conèixer i emprar de manera adequada la simbologia, les formes dexpressió, els instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals Conèixer les normes específiques corresponents Conèixer el paper de lenergia en els processos tecnològics, les seves transformacions i aplicacions Adoptar actituds destalvi i de valoració de leficiència energètica
 5. 5. UD 06. IntroduccióAbans de començar Què recordem del curs passat? Què és un relé? Quina funció fa un interruptor diferencial? Recordem què és i per a què serveix un transistor? Recordem com canviar el sentit de gir dun motor trifàsic? Recordem què són les connexions en estrella i en triangle? Podríem emprar un díode per rectificar corrent?
 6. 6. UD 06. Quadres de comandament i proteccióIntroducció Els quadres agrupen parcial o totalment: Dispositius o aparells de comandament, protecció, mesura i senyalització de la instal·lació o circuit elèctricDispositius de comandament Governen els circuits que parteixen del quadre Executen les funcions per a les que han estat dissenyats Dacord amb la voluntat de lusuari Els principals: interruptors, polsadors i commutadors Alguns quadres estan units a la xarxa: seccionadors o interruptor de càrrega
 7. 7. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de comandament (II) Seccionador Permet obrir i tancar el circuit en buit (sense càrrega) Manté el circuit separat de la font dalimentació Per fer reparacions, manteniment... La posició de desconnexió ha de ser clarament visible Interruptor de càrrega Permet obrir i tancar el circuit amb càrrega Si la intensitat nominal és elevada Sistema dobertura brusca i extinció de larc
 8. 8. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció Detecten i/o eliminen pertorbacions per mal funcionament Tant de la instal·lació com del circuit elèctric Potencialment perilloses: per a la instal·lació o lusuari Anomalies més freqüents: Sobreintensitats Per sobrecàrregues o curtcircuits Es considera curtcircuit si la intensitat és superior a 3IN Recordem que el circuit està dissenyat per IN
 9. 9. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (II) Anomalies més freqüents (II) Contactes elèctrics De persones o animals amb la instal·lació Provoca que passi corrent a través seu Poden ser directes o indirectes Directes Contacte amb elements de la instal·lació Com ara: borns de màquina o dispositiu Indirectes Quan una massa entra en contacte amb tensió (defecte daïllament) Ex: el xassís duna rentadora
 10. 10. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (III) Anomalies més freqüents (III) Sobretensions Augment de la tensió nominal de servei Pot provocar avaries, accidents... Sobretensions permanents Augment de desenes de volts per descompensació del neutre Trencament del neutre, per exemple Borns amb connexió deficient Provoca escalfaments excessius, deteriorament de la xarxa Sobretensions transitòries Augments molt elevats i momentanis de la tensió Pot ser per causes internes o externes a la xarxa
 11. 11. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (IV) Anomalies més freqüents (IV) Sobretensions (II) Sobretensions transitòries (II) Sobretensions dorigen intern Maniobres brusques sobre elements inductius i capacitius Provoquen sobretensió, ergo, sobrecàrrega Sobretensions dorigen extern Càrregues estàtiques produïdes a la línia i caiguda de llamps Desenes de KA durant microsegons Impedàncies elevades als elements inductius: V elevats Fusible Obren el circuit quan I>IN durant un temps Protegeixen contra sobrecàrregues i curtcircuits
 12. 12. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (V) Relé tèrmic Protegeix contra sobrecàrregues Les detecta mitjançant dispositiu tèrmic No té capacitat de desconnexió del circuit Actua associat amb dispositiu que obre el circuit Funcionament Làmina bimetàl·lica que pot escalfar-se Es corba per coeficients de dilatació diferents Acciona mecanisme dapertura Pot tenir escalfament directe: el corrent hi circula o indirecte: mitjançant resistència calefactora
 13. 13. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (VI) Relé tèrmic Una variant: relé tèrmic diferencial Emprat per protegir motors trifàsics Detecta sobrecàrregues i si falla una de les fases Provocaria sobreescalfament dels bobinatges Sanomenen compensats: quan són insensibles a variacions de T ambient Interruptors automàtics o disjunctors Detecten i eliminen sobrecàrregues i curtcircuits També poden actuar com a dispositius de comandament
 14. 14. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (VII) Interruptors automàtics o disjunctors (II) Control de sobrecàrregues: relé tèrmic Format per bimetalls que actuen entre 1,2 i 2 IN Dacord amb corba de resposta Control de circuits: electroimant CORREGIR Dispositiu electromagnètic: crea camp magnètic Proporcional a corrent que hi circula Camp prou intens: atreu larmadura Podem consignar el curtcircuit entre 1,2 i 13 IN Poden tenir diferents contactes o pols Unipolars, bipolars, tripolars o tetrapolars
 15. 15. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (VIII) Interruptors automàtics o disjunctors (III) Poden tenir diferents contactes o pols (II) Si un dels pols no disposa de protecció contra sobrecàrregues: neutre A nivell industrial: es treballa amb marges donats pel fabricant A nivell dhabitatge ICP: Interruptor de control de potència IGA: Interruptor general automàtic PIA: petit interruptor automàtic En cap cas podem regular la desconnexió per sobrecàrregues i curtcircuits
 16. 16. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (IX) Interruptors automàtics o disjunctors (IV)1. Contacte fix. 2. Contacte mòbil 3. Accionament4. Mecanisme de maniobra 5. Control sobrecàrregues6. Control curtcircuits 7. Borns de connexió8. Caixa protectora
 17. 17. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (X) Interruptors diferencials Dispositius de protecció Detecten i eliminen corrents de defecte Defecte daïllament, contacte accidental duna persona amb part activa o massa conductora amb V És obligat que tota instal·lació en tingui Funcionament Tenim un nucli toroïdal (amb un conductor al voltant duna part: bobina) Quan I1 no és igual a I2, creem flux al nucli I FEM induïda a la bobina que acaba obrint un interruptor (mitjançant un disparador)
 18. 18. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (XI) Interruptors diferencials (II) Funcionament (II) Si el circuit és trifàsic també funciona Característica més important: Sensibilitat o intensitat diferencial nominal de desconnexió És el corrent mínim que és capaç de detectar Valors normalitzats 10 mA (molt alta sensibilitat)...
 19. 19. UD 06. Quadres de comandament i proteccióDispositius de protecció (XII) Dispositius de protecció de sobretensions (DPS) Protecció contra sobretensions permanents Dispositius que, en detectar-ho, generen corrents de fuita A través de conductor de terra Provoca la desconnexió de lID de la instal·lació També hi ha la possibilitat de connectar-lo a lIGA Protecció contra sobretensions transitòries Desvien el pic de tensió a terra No desconnecten els equips de la xarxa dalimentació
 20. 20. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesIntroducció A nivell industrial els motors no es poden connectar directament De vegades shan de canviar les condicions de funcionament automàticament, no de manera manual Canvi de velocitat, inversió del gir De vegades, la màquina forma part dun procés complex No es pot arrencar de manera independent En aquests casos parlem de maniobra Circuit de maniobra o automatisme elèctric Governen el motor i satisfan condicions del procés També governen els elements que donen energia a la màquina
 21. 21. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesIntroducció (II) Circuits de maniobra, constituïts per Circuit de potència Connecta i desconnecta la màquina o el receptor A partir de lacció efectuada pel circuit de comandament i control Dispositiu més emprat: contactor Circuit de comandament i control Governa el circuit de potència Dispositius més emprats Relés de comandament Temporitzadors Elements auxiliars de control
 22. 22. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesEl contactor Dispositiu accionable a distància I des de diferents punts Pot obrir o tancar un circuit de potència de màquina o receptor Poden ser electromagnètics, pneumàtics i hidràulics En baixa tensió: electromagnètic
 23. 23. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesEl contactor (II) Excitem bobina: atraiem armadura Desplacem contactes mòbils Pols o contactes principals De l1 al 6 Estableixen o interrompen circuit de potència Contactes auxiliars 11-12, 23-24 Seqüències de control Senyalització, temporització...
 24. 24. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesEl contactor (III) Permet interrompre corrents elevats amb circuit de control de poca intensitat Multiplicar punts de comandament per apropar-los a lusuariRelés de comandament Reben informació en forma de senyals elèctrics Delements auxiliars: polsadors, finals de cursa... En funció daixò: ordres dacció per lautomatisme
 25. 25. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesRelés de comandament (II) Relés electromagnètics Igual funció que contactors electromagnètics Contactes commutats per B dun electroimant Exemple: de làmines Dins de tub buit làmines metàl·liques Bobina que ho envolta Relés destat sòlid Sense parts mòbils o contactes Tenen semiconductors: com ara un transistor
 26. 26. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesTemporitzadors Relés capaços de retardar i/o mantenir obert o tancat un bloc de contactes durant t (determinat per lusuari) A partir de senyal de comandament Poden ser pneumàtics, de rellotgeria, electrònics... Podem escollir mode de temporització i temps A la connexió Retarda tancament de contacte en desconnectar el temporitzador A la desconnexió Contactes en posició de treball després de desconnectar-lo A la connexió / desconnexió: totes dues opcions
 27. 27. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesDispositius auxiliars de control Permeten intervenció humana tot i el govern elèctric Exemple: aturades demergència Això sanomena diàleg home – màquina Polsadors Diposistius dacció manual més emprats Un o més contactes, oberts o tancats Tornen a posició inicial quan la pressió cessa Polsador daturada demergència Atura immediatament el funcionament de la màquina Per tornar a funcionar: desbloquejar el polsador
 28. 28. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesDispositius auxiliars de control (II) Selectors Accionament rotatius manual Desviem corrent dentrada cap alguna de les seves sortides Detectors mecànics Controlen desplaçaments delements mòbils Actuador adequat a funció i bloc de contactes El senyal: per iniciar o parar seqüència Finals de cursa, micrforuptors (més petits)
 29. 29. UD 06. Dispositius de maniobra de màquinesDispositius auxiliars de control (III) Dispositius de senyalització Informen de lestat de la màquina o circuit Marxa, avaria, tensió a la xarxa Dipositius òptics Dispositius acústicsCircuits de comandament de motors Aprendrem quines parts té un automatisme elèctric Es representen amb dos esquemes Esquema de potència i esquema de comadnament i control
 30. 30. UD 06. Circuits de comandament de motorsSimbologia, signes didentificació i marcatge de borns Segons normes UNE 20-004 Signes didentificació Bloc 1: Subdivisió fonamental Situació i funció dun equip complet Bloc 2: Situació en el plànol Amb coordenades o seqüència de números Bloc 3: Bloc didentificació Classe, número i funció C: condensadors, M: Motors /1-n/ F: Protecció, N: Mesura... Bloc 4: Born Impedància: A1-A2. Contactes principals: 1-2, 3-4 i 5-6 Borns xarxa: L1, L2, L3. Els que alimenten motors: U, V i W
 31. 31. UD 06. Circuits de comandament de motorsArrencada directa de motor amb contactor o disjunctor Accionem polsador S1A NO K1M sacciona Motor arrenca Contacte 13-14 manté ON S0A para el motor NT F2F amb contacte 95-96 Relé tèrmic Protegeix de sobrecàrregues
 32. 32. UD 06. Circuits de comandament de motorsArrencada directa de motor amb contactor o disjunctor (II) Protector disjunctor o guardamotor Comandament i protecció del motor permet Seleccionar marge dintensitats en funció de la nominal Detectar manca de fase i aturar motor Disparador de mínuma tensió: impedeix arrencada després de baixada V ...Inversor de gir De vegades és necessari: motor dascensor Cal invertir dues fases En lesquema que veurem: un polsador atura el motor; dos: inversió
 33. 33. UD 06. Circuits de comandament de motorsInversor de gir (II) Esquema de Potència · Fusibles protegeixen de curtcircuits · Relé tèrmic: de sobrecàrregues · Evitem connexió simultània de K1M i K2M: suneixen dues fases: curtcircuit Esquema de control · K1M connectat: sobren contactes 61-62 (abans de K2M) ·
 34. 34. UD 06. Circuits de comandament de motorsArrencador estrella triangle Motor rotor en curtcircuit: alta intensitat en arrencada Provoca caiguda de tensió a la xarxa Interereix en funcionament daltres receptors Engegada estrella triangle (λ-Δ) Limita I a larrencada Tot seguit veiem lexemple
 35. 35. UD 06. Circuits de comandament de motorsArrencador λ-Δ (II) Esquema de Potència · Sactiven K2M i K1M: estrella (fins arribar a nominal dn) · Temps controlat per temporitzador · Aleshores desactivem K2M i connectem K3M (triangle) · Parem amb polsador, o quan es fon fusible F1F o salta el relé tèrmic (F2F)
 36. 36. UD 06. Circuits de comandament de motorsCircuits temporitzats Normalment formen part de sistemes més complexos Sistema de ventilació dun aparcament Turbina dextracció de gasos Es posa en funcionament cada cop que algú o alguna cosa hi entra Quan sacaba lactivitat: la turbina encara continua treballant un cert temps Veiem un exemple tot seguit
 37. 37. UD 06. Circuits de comandament de motorsArrencador λ-Δ (II) Esquema de Control · S2K: sensor de moviment · Detecta moviment: dóna tensió a K1T, qui activa el contactor K1M · Donem tensió a un motor (M1M a lesquema de potència) · Manca dactivitat: no hi donem tensió, però està temporitzat · Temporitzador a la desconnexió
 38. 38. UD 06. ElectropneumàticaIntroducció Fins ara: control pneumàtic tant de potència com de control Si la distància és elevada: interessa control elèctric Potència pneumàtica i control elèctric: electropneumàticaElectrovàlvules Transformen els senyals elèctrics en accions pneumàtiques a la zona de treball Normalment: 24V de CC
 39. 39. UD 06. ElectropneumàticaMàquina destampar Automatitzem un cilindre de simple efecteCircuit pneumàtic· A: cilindre de simple efecte· B: regulador de flux unidireccional(regulació de velocitat)· Y1: electrovàlvula monoestable. Tancaen repòs·C : Vàlvula de pas accionadamanualment (connexió i desconnexió delcircuit)Esquema del circuit elèctric· S1: activa el relé K1 (un dels contactes:a la mateixa bobina, laltra: Y1)· K2: sactiva mitjançant el final de cursa(A1) un cop la peça sha estampat. Tallaalimentació a K1: posició inicial
 40. 40. UD 06. ElectropneumàticaMàquina de transport de peces Les pugem a un nivell superior i les desplacem horitzontalment Dos cilindres de doble efecte Vertical: amb electrovàlvula biestable Horitzontal: monestable Cada cilindre: detector magnètic de posició Esquema pneumàtic de potència:
 41. 41. UD 06. ElectropneumàticaMàquina de transport de peces (II) Components S1: polsador de marxa A1 i b1: detectors B FC1: final de cursa K1: relé Bobines: Y1, Y2 (biestable) Y3 (monoestable) Funcionament S1: es connecta Y1 de la biestable (puja) Final: detectat per a1. Alimenta K1 (relé)→ bobina Y3 (horitz.) Final: b1 fa retrocedir A (vert.) i acciona FC1: talla Y3 (molla)
 42. 42. UD 06. Circuits electrònics indust.Rectificadors Converteixen CA en corrent continu polsant Estan composats del que sexplica tot seguit Díode Semiconductors dopats Corrent: ànode a càtode No a linrevés Rectificador de mitja ona Només mitja ona passa del Díode (polarització directa)
 43. 43. UD 06. Circuits electrònics indust.Rectificadors (II) Rectificador de mitja ona (II) Veiem la V que tindrà el receptor Hi hem de restar la caiguda al díode Rectificador dona completa Sempre circula corrent per la càrrega Dues possibilitats: Transformador amb presa intermèdia de corrent Pont de Graetz
 44. 44. UD 06. Circuits electrònics indust.Rectificadors (III) Rectificador dona completa (II) Rectificador de presa intermèdia Tenim dues fases oposades envers el punt central Tres punts: dos circuits amb punt comú Voltatges oposats (sempre hi haurà V a la càrrega)
 45. 45. UD 06. Circuits electrònics indust.Rectificadors (III) Rectificador de pont de Graetz Més simplificat, econòmic. És el més emprat
 46. 46. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors Introducció Fonamental en circuit electrònic Amplificador o commutador Tres capes de semiconductor Dos tipus bàsics: npn i pnp (diferents sentit de circulació) Tres terminals Emissor, col·lector i base Base: punt de control
 47. 47. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (II) Polarització del transistor Diferents zones de treball Zona activa Zona de saturació o de conducció màxima Zona de tall o de bloqueig Polarització per emissor comú Borns negatius: units amb emissor En general VBB<VCC β = Ic/Ib Petits canvis a la base Grans canvis col·lector
 48. 48. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (III) Polarització del transistor (II) Polarització per emissor comú (II) Control IB: amb RB o VBB VCC es distribueix Entre RC i VCE VCE varia en funció de la zona del transistor Saturació: Proper a 0V Bloqueig: Proper a VCC En tots dos casos: potència dissipada és virtualment nul·la
 49. 49. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (IV) Polarització del transistor (III) Polarització per divisió de tensió Permet treballar amb una sola font Divisor de tensió: R1 i R2 R1 i R2 es calculen de manera que IB sigui baixa Tot seguit veiem un exemple
 50. 50. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (V) Polarització del transistor (IV) Polarització per divisió de tensió. Exemple Quan es fa fosc: R de la LDR augmenta i T1 no supera 0,7V En canvi, a T2 sí hi ha arriba: interruptor pel relé R2: punt dajust Reòstat Explicació amb simulador Crocodrile Clips
 51. 51. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (V) Reguladors de velocitat Tiristor Treballa en commutació: tot o res Corrent: només en un sentit (com díode) Té un tercer terminal: porta Hi enviem impulsos Si ànode i càtode estan ben polaritzats: conducció Per eliminar conducció: disminuïm corrent per sota dun valor Tornar a conduir: un altre impuls
 52. 52. UD 06. Circuits electrònics indust.Circuits bàsics amb transistors (VI) Reguladors de velocitat (II) Diac Per fer conduir tiristors i triacs Dos terminals sense polaritat Si V=32V (aprox) condueix i V baixa Bloqueig: corrent per sota de valor de manteniment Triac Controla corrent en qualsevol direcció Per encebar-lo: un impuls de corrent Quan V altern dalimentació =0: bloqueig Hem de tornar a donar un impuls si volem que condueixi més Dos terminals i gate

×