Micr00542 komm brosj_3101_godkjent

736 views

Published on

Microsoft i kommunen

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Micr00542 komm brosj_3101_godkjent

  1. 1. Tilbud til kommunesamarbeidKommunal og fylkeskommunal sektor er et viktig satsningsområde forMicrosoft – både fra et administrasjons- og skoleperspektiv. Vi jobber tettmed leverandører av tjenester og fagsystem, i tillegg til at vi har et tett direktesamarbeid med mange kommuner og kommunesamarbeid.Hensikten med dette dokumentet er å gi en oversikt over noen av de forskjellige aktivitetene som Microsoft ogpartnere kan tilby kommunesamarbeid. Dette kan danne et grunnlag for en diskusjon med din kontaktpersonhos Microsoft rundt hvilken dialog som kan være ønskelig. Hvis du er usikker på hvem som er din kontaktpersoni Microsoft kan du kontakte Ingrid Elise Hansen, markedsansvarlig kommunal sektor, på telefon 41 21 88 92eller via mail til LRGNOR@microsoft.com
  2. 2. Fordelsprogrammet Software Assurance (SA)og regionale samarbeidMange kommuner/fylker har en Enterprise Agreement (EA), enOpen Value Subscription (OVS) eller en Open Value Government ”Den Digitale Østregionen er et kommunesamarbeid innenfor fagfeltet IKT, og vi har i samarbeid med Glasspaper gjennomført ”bedriftsintern” For de som har Software Assurance fordeler kan disse overføres til Premier og gi ekstra tilgang til ekstra tjenesteleveranse uten Tilbud rettet mot skolesiden Microsoft har et stort engasjement innenfor skolesektoren. Spesielt(OVG) lisenavtale som inkluderer fordelsprogrammet Software kompetanseheving for våre IKT ansatte. Høsten 2009 ble kurset MS tillegg i pris. er det fokus på hvordan bruk av IKT kan være med på å understøtteAssurance (SA). For en utfyllende oversikt over dette fordels- 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Digitale Gardermoen IKS har inngått en Premier-avtale læringsprosessen i klasserommet. Microsofts avdeling som jobberprogrammet se: www.microsoft.com/norge/license/sa/default.mspx avholdt. Styrken med å benytte Glasspaper i denne sammenhengen med Microsoft, og har følgende erfaring med avtalen: med skole og utdanning engasjerer seg i skoleledelse, kompetanse- var at de var fleksible på gjennomføringsmodellen. En godt forberedt ogVi har i dialog med partnere og kunder sett et ønske om skredder- ”Både kontakten med Microsoft og den forebyggende heving av lærere for pedagogisk nytte samt teknisk personell som engasjerende instruktør kom til våre lokaler med mobilt klassesett ogsydde tilpasninger av SA fordelene for offentlig sektor. Dette har i delen av avtalen har fungert meget bra, akkurat som vi bygger løsninger for å understøtter fremtidens skoleorganisasjon. klarte å inkludere våre spørsmål og problemstillinger inn i kompendiet.mange tilfeller blitt løst ved at flere kommuner i samme region har Kombinasjonen med mobilt klassesett, høyt nivå på instruktør samt et ventet. Microsoft Premier forsikrer oss mot uforutsetteslått sine SA fordeler sammen og fått en sertifisert tjenesteleverandør problemer og gir direkte tilgang til kildekompetanse Opplæringsmuligheter for kommuner serviceminded apparat hos Glasspaper gjorde at vi gjentok affæren I samarbeid med kommuner er det utviklet flere kurskonsepttil å levere f.eks. et skreddersydd kurskonsept basert på kommunenes høsten 2010. Da ble det avholdt kurs i MS 6451 Planning, Deploying når behovet melder seg.” og metoder for å styrke pedagogisk bruk av IKT. Et eksempel eregne behov og ønsker. Disse kursene eller tjenestene kan avholdes and Managing MSCCM 2007. Begge disse kurspakkene innfridde våre Erik Totlund, Teknisk direktør, Digitale Gardermoen IKS. Digital Ringperm prosjektet som fokuserer hvordan digitale verktøylokalt i regionen og medfører ingen ekstra kostnader i den grad forventninger til hvordan høykvalitetskurs bør gjennomføres.” Les mer om Premier avtalen her: kan forbedre elevers eksamensresultater. Sammen med partnerekurskuponger som følger med EA, OVS eller OVG benyttes. Ved www.microsoft.com/norge/services/premier_support.mspx tilbyr vi også forskjellige workshop i forhold til smart bruk av IKTå etablere et regionalt samarbeid rundt SA-fordelene, kan man Roy Arneberg IKT-Rådgiver, Den Digitale Østregionen for at skoleledere, lærere og administrasjon skal få en mer effektivfølgelig få utnyttet avtalefordelene bedre, samtidig som en slik arenagir grobunn for god erfaringsutveksling kommunene i mellom. Workshop rundt innføring av Office 2010, Fagdager (gratis) hverdag. Vi tilbyr også en rekke kurs og webinarer i pedagogisk Windows 7, SharePoint eller Exchange Microsoft har holdt en rekke tekniske fagdager for kommune- bruk av IKT.Kompetansehevingsprogram (utnytter SA fordeler) samarbeid, hvor våre tekniske eksperter har gjennomgått viktige(utnytter SA fordeler) SA-fordelen, Package Services er tjenester som tilbyr konsulent- tema, som for eksempel datasenterdrift, databasekonsolidering/ Ta kontakt med pedagogisk ansvarlig Jan Helge Luth på telefonSom nevnt ovenfor følger det med kurskuponger på avtaleformene bistand i forbindelse med utrulling av Office 2010, Windows 7, optimalisering og samhandlingsløsninger (SharePoint, Office og 95 15 72 68 eller mail janhl@microsoft.com for mer informasjonEA, OVS og OVG. Tilbakemeldingen fra mange kommuner viser at SharePoint og Exchange. Package Services hjelper kommuner til Unified communications). Vi har også sammen med samarbeids- om våre tilbud til din kommune. Du kan også følge hva vi gjørdet kan være vanskelig å få gjennomført disse gratiskursene, bl.a. på å identifisere verdifulle parametere innen sikkerhet, tjenester og partnere som EDB ErgoGroup, Atea, Inmeta, Crayon, Software på Facebook på MS Utdanning.grunn av tidspress, relevans og reisekostnader. For å adressere dette, samarbeid, og gir retningslinjer for utrulling og vedlikehold av Innovation, HP, Trio etc. satt sammen fagdager som kombinerergjennomfører våre sertifiserte kurspartnere en kompetansekart- programvare. Etter konsulentbistanden sitter kommunen igjen med en bred agenda med dyp ekspertise og demomiljø. For eksempellegging av kommunenes IT-ansatte, og utarbeider en kompetanse- en spesialtilpasset utrullingsplan basert på beste praksiserfaringer. har vi arrangert et seminar for kommunal sektor med datasenter-hevingsplan basert på kommunenes behov. Kompetanseplanen kan Package Services leveres enten av Microsofts egen konsulent- fokus på HPs teknologisenter, med fokus på Windows Server 2008ta form som et skreddersydd kursopplegg som kan avholdes lokalt i avdeling, eller av en kvalifisert partner. (Hyper V, Network Access Protection, Terminal Server, Clustering),regionen. App-V, System Center og Forefront. Vi har også gjennomført Microsoft Premier studietur til England for å se på bruk av CRM-system på kommunaleFor eksempel har kursleverandøren Glasspaper holdt følgende (betalbar tjeneste + utnytter SA-fordel) servicekontor, samt til Portugal for å se på en løsning for papirløstkurs lokalt for et kommunenesamarbeid i Kristiansundområdet: Premier er et komplett supporttilbud fra Microsoft som skreddersys bystyre. Vi tar gjerne en dialog rundt skreddersydde studiedager• Exchange 2007 kurs til kundens behov. Premier hjelper deg med å optimalisere ditt i samarbeid med de leverandørene som er mest relevante for• SharePoint 2007 kurs driftsmiljø og redusere risiko for nedetid og stans i driften. Du får kommunesamarbeidet.• Configuration Manager 2007 kurs tilgang til din egen rådgiver som bistår deg med proaktiv rådgivning”Vi i Orkidésamarbeidet la tidlig planer for kompetanseheving på rundt drift og forvaltning av Microsoft-systemer, i tillegg til å rådgi Strategigjennomgang for Nylansering av lisensavtale fra Microsoft rundt bruk av avtalen og tjenestene som inngår for optimal verdi. gir skolen store besparelserviktige områder som MS Exchange Server 2007, Sharepoint 2007og Microsoft System Center sammen med Glasspaper. I en travel Du får tilgang til en rekke forebyggende tjenester for kompetanse- kommunale ledere Microsoft tilbyr fra 1. mars en ny lisensavtale for skole og overføring, rådgivning og kvalitetssikring av design, implementering IKT har de siste årene utviklet seg fra primært å være en støttefunksjonhverdag for de fleste av oss valgte vi en opplæringsløsning hvor vi utdanning kalt Enrollment for Education Solutions (EES). I og drift av Microsoft-systemer, som sikrer at beste praksis blir til å bli et sentralt virkemiddel for å understøtte kommunens kjerne-delte opp de lengste kursene over flere uker og bestemte oss for hovedtrekk vil din institusjon være dekket basert på at du kun benyttet. Eksempler på tjenester er workshops, helsesjekker og virksomhet og overordnede mål. Dette gjør IKT til et mer relevantå holde disse lokalt i Kristiansund for å redusere kostnadene. Fra teller antall faste ansatte. Deretter velger du ønsket program- Risk Assessment Programs levert av tekniske spesialister fra tema for ledelsesnivået i kommunen. Prioriterte områder som inn-januar til april i år har vi derfor fått kurset over 30 IT-teknikere vare fra Microsoft som understøtter pedagogisk bruk av IKT Microsofts supportorganisasjon. byggerdialog, digitalt førstevalg, økt tjenestekvalitet, miljø og sam-innenfor drift/ administrasjon i de ulike kommunene med til sam- og skolens undervisningsmål. Avtalen vil gi store besparelser handling henger tett sammen med underliggende investeringer i IKT.men nesten 15 dager kurs på hver person innenfor nevnte områder. sammenlignet med eksisterende lisensavtaler. Hvis noe allikevel skulle gå galt, har du tilgang til 24x7 tekniskKursene har gitt oss en bred kompetanse innenfor Microsoft Share- support for reaktiv problemløsning. Denne tjenesten er utviklet Microsoft tilbyr ikke-tekniske gjennomganger rettet mot kommunaltPoint, System Center og Microsoft Exchange Server 2007. Dette gir For mer informasjon om EES, kontakt din Microsoft- for å gi rask respons og effektiv feilsøking på tekniske problemer. ledelsesnivå, hvor vi belyser sammenhengen mellom kommunensoss gode effektiviseringsgevinster og motiverer våre ansatte til å satse forhandler eller Helge Jansen som er rådgiver i Microsoft: Om nødvendig kan vi også tilby “på stedet” feilsøking. Premier overordnede mål og prioriteringer, og IKT. Formålet med en slikog jobbe videre med produktene. Det har utvilsomt en sammenheng v-hejans@microsoft.com. kan tilrettelegge for samarbeid på tvers av kommuner gjennom gjennomgang er å illusterere hvilke muligheter IKT kan gi med tankemed at vi har hatt dyktige instruktører med bred bakgrunn og som er å tilby fellesavtaler for kommuner innenfor samme region. En slik på å løse sentrale utfordringer innen kommunal forvaltning.gode kunnskapsformidlere. Kursene var helt i tråd med våre forvent- avtale gir deltakerne tilgang til felles teknologisamlinger og kurs hvorninger og vi er godt fornøyd med samarbeidet med Glasspaper”. man får lære om beste praksis for design, implementering og drift av Microsoft systemer som benyttes i kommunene, i tillegg til de andreSteinar Holm, IKT og Arkiv-leder, Kristiansund kommune tjenestene nevnt ovenfor. Denne modellen har blitt benyttet medKursleverandøren Glasspaper har også holdt kurs for Vegårshei stor suksess for fylkeskommunene i flere år allerede, og gitt godekommune, Den digitale Østregionen (DDØ) høsten 2009: synergieffekter på tvers av fylkeskommunene.

×