C:\fakepath\4 5 skryseth-aserud

391 views
333 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C:\fakepath\4 5 skryseth-aserud

  1. 1. Portrettet – Bruk av IKT både utfordrer og skaper nye muligheter for staten og politikken. IT spiller en viktig rolle i effektivisering av forvaltningen og elektroniske tjenester som skal gjøre offentlig sektor mer brukervennlig. Sosiale medier og nye kommuni- kasjonsverktøy legger til rette for helt nye måter å jobbe på. Samtidig stiller utviklingshastigheten innen IT-bransjen nye krav til oss som beslutningstagere. Det mener fornyings-, administrasjons- og selvfølge at de skal kunne benytte Internett å kommunisere ambisjoner og målsettinger kirkeminister Rigmor Aasrud i samtale og mobile tjenester hvis det ikke er helt gjennom en IT-plan? med administrerende direktør i Microsoft nødvendig å møte opp fysisk på et kontor. Norge, Hege Skryseth. De er allerede sam- Digitalt førstevalg beskriver den muligheten – Jeg mener departementets rolle må være snakket og har fått god kontakt, på tross man skal ha til å gå på nettet først i møtet overordnet, og vi bør ta ansvar for en del av at de begge er relativt nye i sine respek- med myndighetene og offentlige tjenester, prosesser og problemstillinger som går på tive stilling er. Og Skryseth under streker og å velge en digital løsning. tvers av områdene i staten. IT i praksis er tidlig i samtalen at bransjen setter pris imidlertid nødt til å være et sektoransvar. på statsrådens engasjement og åpenbare Samkjørte kommuner Derfor tror jeg ikke en IT-plan er veien å vilje til å utvikle politikk som skal og kan – I den sammenhengen dukker problem- gå, rett og slett fordi jeg er redd den ville gjennomføres. stillingen knyttet til en overordnet koordiner- vært utdatert i det vi la den frem. Og på ing og felles løsninger opp, kanskje spesielt den måten utfordrer jo IT-bransjen i realite- Digitalt førstevalg innen kommunal sektor. Hva tenker du om ten politikkens vesen; Vi er vant til å jobbe – Vi har vel egentlig ikke noe valg, sier det? spør Skryseth. langsiktig, grundig og veloverveid, det har i Aasrud, – når du ser på de store utfordring- over 100 år vært byråkratiets styrke. Så må ene vi står ovenfor de neste tiårene, kom- – Kommunal sektor skal være selvstendig, vi plutselig forholde oss til en sektor som binert med et merforbruk av oljepenger på og jeg har også uffet meg over statlig inn- trenger kjappe beslutninger og som endrer over 40 milliarder kroner, så sier det seg selv gripen på områder der vi mente vi burde seg nesten fra uke til uke. I tillegg utvikler at vi både må effektivisere, omorganisere få ta avgjørelsene selv, den gangen jeg var dere nye verktøy som kan redefinere både Et helt nødvendig og fornye. At IT spiller en avgjørende rolle i disse prosessene, ser vi på områder der vi kommunepolitiker. Den erfaringen tror jeg det er viktig å ha med seg inn i dette. Sam- arbeids- og beslutningsprosesser knyttet til saksbehandling og politiske beslutninger. samarbeid allerede har kommet et godt stykke på vei. tidig er det ikke til å komme forbi at man- Skattedirektoratet, Lånekassen og Altinn blir gelen på felles systemer er en hindring for – Et grep vi har gjort, blant annet for å ofte trukket frem, nettopp fordi de er gode interkommunalt samarbeid og et problem håndtere disse utfordringene, er å etablere eksempler på områder og funksjo nalitet i forhold til utvikling av gode løsninger for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). der vi har klart å forenkle og fornye med mer enn et par kommuner av gangen. Jeg De må fungere som et nav og blant annet utgangspunkt i brukernes behov. møter stadig politikere og kommuneansatte koordinere direktoratene. Så skal vi blant som etterlyser et sterkere grep om dette, og annet jobbe for åpne standarder, gjenbruks- – I årene som kommer trenger vi mer av departementet er i en dialog med KS for å løsninger – og ikke minst samarbeide med Rigmor Aasrud, fornyingsminister Aasrud er utdannet ved Handelshøyskolen BI, har jobbet med regnskap og regnskapssystemer som dette. Tenk for eksempel på potensialet finne ut hvordan vi sammen kan bidra. En IT-bransjen. Der vil jeg utfordre dere litt supportkonsulent for Hult & Lillevik Lønn og hun har ledet Arbeiderpartiets Kvinnebevegelse. I 10 år var hun ordfører på hjemstedet, innen telemedisin, der Norge ligger godt mulighet er å utvikle felles løsninger, slik vi tilbake, og be dere være enda tydelige på Gran på Hadeland, hun har vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i fire år og hun satt på Stortinget i 11 dager før hun fremme i global sammenheng. Og utenfor har gjort i statlig sektor, samtidig som krav bransjens forventninger og behov i forhold ble utnevnt til statsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. helsevesenet er det lett og trekke frem ut- til åpne standarder og gjenbruk av løsninger til meg og departementet. Da skal vi også danning som et annet eksempel. også må gjennomføres på kommunalt plan. klare å bygge en god samarbeidsplattform, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som vi er helt avhengig av for å løse frem- FAD har ansvar for fornyingsarbeidet i offentlig sektor, forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, statlig arbeids- – Du har også lagt vekt på satsingen på det En overordnet rolle tidens utfordringer sammen, avslutter for- giverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter. www.regjeringen.no/fad du kaller ”digitalt førstevalg”, skyter Skryseth – Statens rolle vis a vis kommunene er en ut- nyings- administrasjons- og kirkemininster inn. fordring, det ser jeg, sier Skryseth. – Men på Rigmor Aasrud. et overordnet nivå, hva ser du for deg at du – Dette er en viktig satsing, spesielt når vi og departementet kommer til å jobbe med i – Og den utfordringen tar vi, repliserer en vet at de som er unge i dag, tar det som en fremtiden? Vil det for eksempel være aktuelt smilende Hege Skryseth. 4 TeksT: Jan-Sverre SyvertSen FoTo: terJe Borud 5

×